Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevima kukuruza
Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevima kukuruza
Na području RC Jagodina usevi merkantilnog kukuruza zavisno od rokova setve i grupe zrenja  hibrida nalaze se u različitim fazama razvoja ploda (BBCH 71-73).
 
Na našem području nije zastupljena proizvodnja semenskog kukuruza, a površine pod kukuruzom šećercem su veoma male.
 
Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza uočena su jajna legla II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 3 do 5% biljaka. Prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza je 10% biljaka sa položenim jajnim leglima, a kod semenskog i kukuruza šećerca je prisustvo jajnih legala na 5% biljaka.
 
 
 jajno leglo Otrinia nubilalis
 
Ispiljene larve ove štetočine svojom ishranom oštećuju metlicu, listove, stablo kukuruza i klipove. Zbog ubušenja u stablo biljke zaostaje u porastu, nedovoljno se ishranjuje klip, koji ostaje zakržljao. Često dolazi do preloma stabla. Međutim, mnogo važnije štete nastaju na oštećenim klipovima. Larve ne samo da svojom ishranom oštećuju klip i zrna, nego su tako oštećeni klipovi podložni infekciji različitim vrstama fitopatogenih gljiva kao što su gljive iz roda Aspergillus. U uslovima proizvodnje kakvi su ovog leta (visoke temperature, bez padavina), ove gljive imaju sposobnost da sintetišu aflatoksin koji može biti posebno štetan u uslovima gde se merkantilni kukuruz koristi za ishranu krava i proizvodnji mleka.
 
Preporuka za smanjenje populacije ove štetočine je sprovođenje niza mera agrotehničkih i mehaničkih poput izbegavanje gajenja kukuruza u monokulturi, uništavanje biljnih ostataka i dr. Od hemijskih mera, po postizanju praga štetnosti, na početku piljenja larvi, preporučuje se primena preparata na bazi aktivne materije hlorantraniliprol, indoksakarb, deltametrin ili spinetoram vodeći računa o karenci primenjenih preparata.

Comments

There are no comments yet for this post.