Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Šimširov plamenac (Cydalima perspectalis)
Šimširov plamenac (Cydalima perspectalis)
 
Na području delovanja RC Jagodina, na pojedinim lokacijama opštine Rekovac, na okućnicama registrovano je prisustvo šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis).
 
U ovom periodu registrovano je prisustvo larvi (gusenica) i kokona povezanih paučinastim nitima.
 
 
 
 
Larve ove štetočine hrane se listovima i za kratko vreme mogu da dovedu do golobrsta i propadanja biljaka.
 
Mere kontrole ove štetočine podrazumevaju sledeće:
  • redovni pregledi biljaka šimšira i to razmicanjem grana i pregledom donje trećine biljke, jer prve štete od mlađih stadijuma gusenica nastaju u unutrašnjosti žbuna šimšira;
  • Ukoliko dođe do infestacije, biljke treba orezati (infestirane grane mogu da se skrate 10%, ali zahvat može da bude jači u zavisnosti od intenziteta napada, ako su gusenice obrstile lišće i pojele koru sa grana, onda se seče do dela grane na kojem je kora očuvana).
  • Orezane biljne delove treba uloniti i spaliti;
  • Mehaničke mere koje podrazumevaju sakupljanje i uništavanje gusenica, lutki i jaja koja su položena na naličje lista u grupicama;
  • Ispiranje žbunova šimšira mlazom vode pod velikim pritiskom (kompresorom). Nakon ispiranja gusenice treba pokupiti i uništiti.
Sa ciljem suzbijanja šimširovog plamenca mogu se primeniti i hemijske mere zaštite koje treba prilagoditi razvojnom stadijumu ove štetočine. Ukoliko se uoče jajana legla na naličju lista preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije hloantraniliprol. Sa ciljem suzbijanja mladih larvi može se primeniti biološki preparat na bazi aktivne materije bacillus thuringiensis var. kurstaki. Za suzbijanje larvi starijih larvenih stupnjeva preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije alfa-cipermetrin.

Comments

There are no comments yet for this post.