Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Prisustvo položenih jaja pamukove/kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) u usevu paprike
Prisustvo položenih jaja pamukove/kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) u usevu paprike
 
Na području RC Jagodina usevi paprike na otvorenom zavisno od rokova rasađivanja nalaze se u fazi od razvijeno devet i više listova do pojave sekundarnih stabala i prvih cvetova (BBCH 19-22).
 
 
Vizuelnih pregledom useva paprike na otvorenom, u uslovima intenzivne proizvodnje u povrtarskom delu regiona, na više lokacija, registruje se prisustvo položenih jaja pamukove/kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na listu paprike na  od 2% do 7% biljaka.
 
Jaje pamukove sovice
 
  Položeno jaje H.armogera
 
Pamukova /kukuruzna sovica je veoma značajna štetočina u proizvodnji paprike, a najveće štete nanose larve hraneći se na generativnim organima paprike. Napadnuti plodovi podložni su napadu patogena prouzrokovača raličitih vrsta truleži i kao takvi nisu za upotrebu.
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja useva paprike na otvorenom i blagovremeno će signalizirati pravo vreme za zaštitu.

Comments

There are no comments yet for this post.