Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Prisustvo lozinih grinja u zasadima vinove loze
Prisustvo lozinih grinja u zasadima vinove loze
Na području delovanja RC Jagodina zasadi vinove loze se zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi od bobice veličine graška do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 75-77).
 
U toku vizuelnih pregleda zasada vinove loze na pojedinim lokacijama i kod pojedinih zasada registruju se simptomi na lišću izazvani prisustvom grinja Eriophyes vitis, prouzrokovača erinoze vinove loze.
Usled prisustva ovih grinja na licu listova vinove loze javljaju se ispupčenja a sa donje strane, na naličju listova se nalaze udubljenja ispunjena vunastom prevlakom, pa proizvođači često simptome mešaju sa plamenjačom. Unutar vunaste prevlake se nalaze kolonije ovih grinja. Ove grinje su jako malih dimenzija i nevidljive golim okom.
 
   Simptomi izazvani prisustvom grinja na licu i naličju listova
 
 
Zavisno od sorte, ove prevlake u kasnijoj fazi mogu dobiti crvenkasto rđastu ili ljubičastu boju. Sa povećanjem broja pega, kasnije u toku vegetacije dolazi do sušenja i propadanja listova zato što se u okviru pega remeti proces fotosinteze.
 
Ove grinje imaju više generacija godišnje, a grinje poslednje generacije prezimljavaju u pupoljcima i to najčešće u donjim pupoljcima. U proleće sa kretanjem vegetacije i sa porastom temperature grinje se kreću, odlaze na tek razvijene listove, na naličje listova, počinju da se hrane, ubadajući biljno tkivo, usled čega dolazi do proliferacije i  stvaranja bradavičastih ispupčenja. Na naličju listova polažu veliki broj jaja, stvaraju vunastu prevlaku unutar koje se obavlja presvlačenje i razviće.
 
Pored eriofidne grinje (Eriophyes vitis), prouzrokovača erinoze, kod vinove loze može biti prisutna i akarinozna grinja (Calepitrimerus vitis), prouzrokovač ,,zvezdaste hloroze" na lišću vinove loze.
U cilju zaštite, po potrebi, preporučuje se zimsko tretiranje, a u toku vegetacije, preporuka je da se sa zaštitom krene sa kretanjem vegetacije primenom preparata na bazi aktivne materije abamektin.

Comments

There are no comments yet for this post.