Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljive
Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljive
Na području delovanja RC Jagodina zasadi šljive se, u  zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena nalaze u fazi od belih balona do faze početak cvetanja (BBCH 59-61).
 
 

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadima šljive, na lokalitetima Majur i Šuljkovac, registrovani su ulovi imaga žute (Hoplocama flava) i crne šljivine ose (Hoplocampa minuta).

 
 

Šljivine ose imaju jednu generaciju godišnje. Ženke polažu jaja u čašične listiće cvetova. Štete prave larve koje se ubušuju u tek zametnute plodove. Suzbijanje šljivinih osa se sprovodi u periodu piljenja gusenica, pre njihovog ubušivanja u plodove, u vreme precvetavanja šljive kada polinatori nisu prisutni u voćnjacima.

 

Primena insekticida je zabranjena u vreme cvetanja voćaka!

 

RC Jagodina nastavlja sa praćenjem aktivnosti šljivinih osa kao i fenofaze razvoja šljive i blagovremeno će dati preporuku za suzbijanje navedenih štetočina.

Comments

There are no comments yet for this post.