Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > ribizla  

Web Part Page Title Bar image
ribizla

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 13.7.2020 ‎(1)
Mere kontrole azijske voćne mušice13.7.2020 10:04Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

U okviru sistema PIS-a, monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) vrši se pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom i vizuelnim pregledom zrelih plodova voća. Na lovnim klopkama uhvaćeni su pojedinačni primerci odraslih jedinki u regionima Kraljeva, Smedereva, Mladenovca, Jagodine, Leskovca, Sremske Mitrovice i Subotice.

S obzirom na visok reproduktivni potencijal (jedna ženka položi u proseku 400 jaja) i kratak ciklus razvića (minimalan period razvića jedne generacije je 8 dana) veoma brzo može doći do drastičnog podizanja populacije. Preporuka je da se preduzmu sve raspoložive mere kako bi se smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima jagodičastog i koštičavog voća i vinove loze:

 

1.     Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Kao klopke se mogu koristiti plastične flaše na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica prečnika 4 milimetra. Takođe, potrebno je napraviti i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 (1,5 dl jabukovog sirćeta i 1,5 dl crnog vina) i par kapi deterženta za sudove. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki, na ivičnim delovima parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

 

2.     Uništavanje prezrelih plodova koji predstavljaju idealnu podlogu za razvoj ove štetočine. Zbog vlažnih uslova koji su obeležili značajan deo vegetacije došlo je do pojave truleži u zasadima koštičavog voća. Sve plodove koji su otpali kao i sve plodove sa simptomima truleži koji su još uvek na granama potrebno je uništiti. Predlaže se njihovo skupljanje i odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana. Na taj način sprečava se razvoj štetočine i pojava odraslih jedinki nove generacije.

 

3.     Skraćivanje intervala berbe radi što bržeg sklanjanja zrelih plodova sa parcele

4.     Uklanjanje  divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ovoj štetočini sa ivica parcela

5.     Krčenje napuštenih zasada koji predstavljaju idealno mesto za neometano umnožavanje ove veoma opasne štetočine.

 

 

Ženke azijske voćne mušice polažu jaja u zdrave plodove u fazi zrenja. Usled ishrane larvi, plodovi potpuno propadaju.

Na mestima gde ženka pravi zareze prilikom polaganja jaja otvara se put za infekcije različitim prouzrokovačima truleži.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 6.7.2020 ‎(1)
Preporuke za kontrolu azijske voćne mušice6.7.2020 12:12Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, na lokalitetu Divoš, u zasadu trešnje, u  klopkama na bazi mirisnog atraktanta (crno vino, jabukovo sirće) registrovani su prvi ulovi odraslih jedinki azijske voćne mušce (Drozophila suzukii).

Štetočina ima veći  broj generacija u toku godine u zavisnosti od temperature i vlažnosti vazduha. Čitav životni ciklus se završava za jednu do dve nedelje. Važno je napomenuti da mužjaci D.suzukii na temperaturama iznad 30°C, postaju sterilni.

U toku životnog ciklusa ženka položi od 300 do 600 jaja, u proseku 60 jaja na dan.

Ženka karakterističnom testerastom legalicom, zaseca pokožicu zrelog ploda  (najčeše traži plodove sa tankom pokožicom) i tu položi jaja. Ispiljene larve se hrane mezokarpom  ploda, u jednom plodu se može naći veći broj larvi. Oštećeni plodovi su ulazna mesta za razvoj biljnih patogena, prouzrokovača truleži.

 

legalica ženke

 

Štetočina se nalazi na EPPO  A2 karantinskoj listi.

Česte padavine i visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha u predhodnom periodu pogodovale su razvoju azijske voćne mušice na našem terenu.

U cilju rane detekcije i izlovljavanja, kao mere borbe, preporuka proizvođačima je postavljanje klopki sa atraktantom  u  zasade:

- koštičavog voća (breskva, trešnja, šljiva)

-vinove loze

-jagodičasto i bobičasto voće (remontantne sorte maline, kupina, borovnica, aronija, ribizla).

Klopke se postavljanju  po sledećem rasporedu: na obodne delove parcele postaviti na svakih 2  do 3 m  a u središnjim redovima na rastojanju od 5 m.

Pored izlovljavanja klopkama sa atraktantom, ostale mere borbe na našim prostorima su uglavnom higijensko-sanitarne mere:

-sakupljanje zrelih otpalih plodova u hermetički zatvorene posude koje se ne otvaraju 7 dana

- skraćivanje intervala berbe

-uništavanje divljih vrsta domaćina štetočine (divlja kupina,zova, divlja vinova loza) oko proizvodnih zasada

Hemijske mere borbe, daju slabiji rezultat, zbog biologije štetočine i vremena pojave (polaže jaja u poluzreli plod).

Od ugroženih voćnih vrsta, trenutno je na terenu RC Sremska Mitrovica u toku berba bresaka. Aktuelna je zaštita srednjeg i kasnog sortimenta od breskvinog smotavca i tripsa, a preporučeni insekticid (Exirel-a.m.cijanotraniliprol, u koncentraciji 0,075%) delovaće i na azijsku voćnu mušicu.

Pored toga, mogu se koristiti i preparati na bazi kalcijuma za ojačavanje pokožice ploda. Primena kalcijumovih preparata je pred početak obojavanja ploda.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 17.7.2019 ‎(1)
Azijska voćna mušica17.7.2019 9:24Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji rada RC Sremska Mitrovica, lokaliteti Divoš, Molovin, Erdevik, Grgurevci, Šuljam, Ljuba i Mačvanska Mitrovica, na lovnim klopkama, koje su postavljene u zasade vinove loze, maline i trešnje, registruju se ulovi imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Azijska voćna mušica je polifagna štetočina koja napada veliki broj biljaka. Ženke ove štetočine, svojom čvrstom testerastom legalicom, polažu jaja u zrele plodove. Takvi plodovi podložni su napadu različitih patogena, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

 

U ovom momentu, preporučuju se sve raspoložive mere kontrole radi sprečavanja podizanja populacije i mogućnosti nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

Mere kontrole:

·         postavljanje klopki sa atraktantom (mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 i par kapi deterženta za sudove). Klopke se postavljaju u zasade na rastojanju 2-3 m na rubnim delovima parcele i oko 5m u unutrašnjem delu parcele

·         skratiti interval berbe plodova

·         uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržavati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi

·         krčenje uvratina i kanala koji se nalaze pored parcele, a na kojima se nalaze samonikle biljke koje mogu biti domaćini ovoj štetočini (divlja kupina, zova, dženarika i dr.)

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Region: Sremska Mitrovica