Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > luk  

Web Part Page Title Bar image
luk

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.5.2018 ‎(1)
Tretman u belom luku17.5.2018 15:00Trips (thrips tabaci)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi belog luka se nalaze u fazi razvoja lista (pet do sedam listova razvijeno: BBCH 15 – 17).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thrips tabaci) na 28 % pregledanih biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, i ukoliko registruju prisustvo 1- 2 larve po listu, tretman obave preparatom:

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat – hidrohlorid) 1 kg / ha.

           larve tripsa

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 15.5.2018 ‎(1)
Zaštita luka15.5.2018 15:16Trips (thrips tabaci)
Na terenu delovanja RC Sremska Mitrovica luk se nalazi u fazi razvoja 4-6 listova.
 
Vizuelnim pregledom useva luka,lokalitet Jarak, registrovano je prisustvo odraslih jedinki i larvi tripsa (Thrips tabaci).
 
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko registruju 1-2 larve po listu preporučuje se primena insekticida:
  Dicarzol 50 SP (a.m formetanat-hidrohlorid) 1kg/ha.
 
 
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 9.5.2018 ‎(1)
Zaštita luka9.5.2018 14:19Trips (thrips tabaci)

Na području delovanja RC Kruševac usevi luka se nalaze u fazi razvijenih  4 - 6 listova.

   

 Vizuelnim pregledom registrovano je  prisustvo odraslih jedinki  i larvi tripsa (Trips tabaci).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva  luka u cilju utvrđivanja prisustva ovog štetnog organizma.

Ukoliko se registruje prisustvo od 1-2 larve po listu, preporučuje se primena insekticida:

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 7.5.2018 ‎(1)
Zaštita luka 7.5.2018 14:20Trips (thrips tabaci)

Na području delovanja RC Pančevo vizuelnim pregledom useva  crnog luka - faza razvoja  4 - 6 listova, registrovano je  prisustvo odraslih jedinki  i larvi tripsa (Trips tabaci ).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled parcela luka u cilju utvrđivanja prisustva ovog štetnog organizma.

Ukoliko se registruje prisustvo od 1-2 larve po listu, potrebno je zaštiti useve primenom insekticida:

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 4.5.2018 ‎(1)
Zaštita prolećnog crnog luka4.5.2018 17:19Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom prolećnog crnog luka  registrovana je faza BBCH 14 (jasno vidljiv  četvrti list) i prisustvo larvi tripsa (Thrips sp.) na 32% pregledanih biljka. Brojnost larvi tripsa se kreće od 0,2 po listu do 1,5.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje parcele i ukoliko je postignut kritičan broj od 1-2 larve tripsa po listu luka, primena nekog od sledećeg insketicida:

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat- hidrohlorid) – 1kg/ha  

Exirel (a.m. cijantraniliprol) – 0,75 l/ha

Faza luka

Larve tripsa na listu luka

Lrva tripsa

 

U usevima luka namenjenim za proizvodnju mladog luka primena insekticida nije dozvoljena!

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 26.4.2018 ‎(1)
Zaštita luka26.4.2018 9:39Lukova minirajuća muva (napomyza gymnostoma)

Pregledom parcela crnog luka na punktovima  Kupusina, Bezdan i Toplana  (proizvodnja  iz arpadžika, prolećni rokovi sadnje, fenofaza razvoja - 2-4 lista razvijeno) registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od imaga lukove minirajuće muve  (Napomyza gimnostoma).

Karakteristični simptomi u vidu belih pega (slika) nastaju od ishrane imaga. Nakon ishrane imago polaže jaja u osnove spoljnih listova ispod epidermisa.

simptomi oštećenja od imaga

Najveće štete pravi larva  koja se  hrani biljnim tkivom u stablu spuštajući se u lukovicu.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled parcela u cilju utvrđivanja prisustva pega od ishrane minirajuće muve luka.

Ukoliko se utvrdi prisustvo belih karakterističnih pega potrebno je uraditi tretman insekticidom Volley 20 SP (a.m.acetamiprid) u dozi  0,2 - 0,25 kg/ha ili Kohinor 200 SL (a.m. imidakloprid) u dozi 0,5-0,6 l/ha.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 20.4.2018 ‎(1)
Zaštita luka20.4.2018 15:55Lukova minirajuća muva (napomyza gymnostoma); Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozimog luka se nalaze u fazi od 5 do 7 listova (BBCH 15-17).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su simptomi oštećenja od ishrane imaga minirajuće muve luka (Napomyza gymnostoma).

Pre polaganja jaja odrasle jedinke ove štetočine ishranjuju se na listovima luka ostavljajući karakteristične pege raspoređene u nizovima. Ženka polaže jaja u osnovi spoljašnjih listova, ispod epidermisa. Najveće štete nastaju od larvi koje se hrane parenhimom lista i spuštaju iz osnove lista u stablo i lukovice.

Preporuka proizvođačima je da obiđu useve luka i ukoliko se registruju navedeni simptomi oštećenja neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite primenom insekticida Kohinor 200 SL (a.m. imidakloprid) – 0,5-0,6 l/ha.

Takođe, registrovano je i prisustvo larvi tripsa (Thrips sp.) u izuzetno niskom indeksu napada. Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa u usevu luka i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 12.4.2018 ‎(1)
Tretman u crnom luku12.4.2018 17:00Alternarijska lisna pegavost jabuke (Alternaria spp); Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi luka se nalaze u fenofazi razvoja lista (peti do sedmi list razvijen BBCH 15 – 17).

 

Faza luka

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti (prouzrokovač Alternaria porri). U okviru pega, mikroskopskim pregledom je potvrđeno prisustvo konidija patogena (slika 2) koje mogu u povoljnim uslovima ostvariti nove infekcije.

          

crna pegavost luka                       Alternaria porri

 S obzirom da se u narednom periodu najavljuje nestabilno vreme sa padavinama i da postoji rizik od daljeg širenja patogena, u usevima gde se registruju simptomi crne pegavosti luka preporučuje se tretman fungicidom:

Ortiva Opti 480 SC (hlorotalonil+azoksistrobin) 2l/ha

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je i prisustvo odraslih jedinki tripsa (Thrips tabaci), ali ispod praga štetnosti, te se hemijske mere zaštite protiv ove štetočine ne preporučuju.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 1.9.2017 ‎(1)
Tripsi u praziluku- tretman1.9.2017 16:12Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom praziluka ,lokalitet Lukino Selo, koji se nalazi u fazi devet i više listova (BBCH 19) registrovano je prisustvo larvi tripsa (Trips spp.) na 26% pregledanih biljaka.

                          

                                  faza praziluka

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje parcele i ukoliko je postignut kritičan broj 1-2 larve po listu, obave insekticidni tretman nekim od preparata:

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat- hidrohlorid) – 1kg/ha  (karenca 28 dana u luku)

Exirel (a.m. cijantraniliprol) – 0,75 l/ha (karenca 14 dana u luku)

  larve tripsa

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 6.7.2017 ‎(1)
Zaštita luka6.7.2017 15:27Trips (thrips tabaci)

Na lokalitetu Despotovo usevi luka se nalaze u fazi od lukovice narasle 50% do završetka razvoja lukovice  (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom biljaka luka registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thrips tabaci).

Preporučujue se poljoprivrednim proizvođačima pregled useva radi utvrđivanja prisustva larvi. Ukoliko se utvrdi prisustvo 1 do 2 larve po listu luka, sprovesti hemijske mere zaštite insekticidom Exirel (cijanotraniprol) u dozi 0,75 l/ha. Karenca za navedeni insekticid iznosi 14 dana.

Region: Novi Sad
1 - 10 Next