Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > luk  

Web Part Page Title Bar image
luk

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.7.2018 ‎(1)
Tretman u praziluku16.7.2018 14:00Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi praziluka se nalaze u fazi razvoja lista (četvrti do šesti list jasno vidljiv, BBCH 14-16).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thrips spp), u indeksu napada 8,75.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve na prisustvo ove štetočine i ukoliko je postignut prag štetnosti (1 do 2 larve tripsa po listu luka), tretman obave insekticidom:

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat – hidrohlorid) 1kg/ha.

Larva tripsa

Karenca u luku za navedeni insekticid iznosi 28 dana.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.7.2018 ‎(1)
Zaštita luka5.7.2018 13:33Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na terenu RC Pančevo, usevi luka se nalaze u fazi lukovice narasle 30-50% od krajnjeg prečnika (BBCH 43-45).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i  larvi tripsa. Prosečan broj larvi po listu iznosi 1,3.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva luka na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje 1 do 2 larve po listu izvršiti hemijske mere zaštite insekticidom:

Exirel (cijantraniliprol) 0,75 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 4.7.2018 ‎(1)
Zaštita luka4.7.2018 14:39Thrips tabaci (Thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi luka se nalaze u fazi lukovice narasle 30-50% od krajnjeg prečnika (BBCH 43-45).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa. Indeks napada za larve iznosi 12,38 (1,65 larvi po listu).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva luka na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje 1 do 2 larve po listu izvršiti hemijske mere zaštite insekticidom Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha.

Nestabilno vreme sa padavinama i visokom relativnom vlagom vazduha stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem plamenjača luka (Peronospora destructor).  Za zaštitu od ovog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida Verita (fosetil-aluminijum + fenamidon) u količini 2-2,5 kg/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 20.6.2018 ‎(1)
Zaštita luka20.6.2018 8:23Tripsi (thrips spp); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi luka se nalaze u fazi 6 listova razvijeno (BBCH 16) do faze lukovice narasle 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva na više lokaliteta registruju se povečane brojnosti tripsa.  Proizvođačima se preporučuje pregled useva, i ukoliko registruju prisustvo od 1 do 2 larve tripsa po listu preporučuje se hemijski tretman insekticidom Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

U proteklih nedelju dana na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u usevima luka zabeleženi su veoma povoljni uslovi za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor). U cilju zaštite useva proizvođačima se preporučuje primena fungicida Folio gold (hlorotalonil+metalaksil) u količini 2 – 2,5 l/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 18.6.2018 ‎(1)
Tretman u luku18.6.2018 15:23Trips (thrips tabaci)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi crnog luka se nalaze u fazi: lukovice narasle 30% od krajnje veličine(BBCH 43).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo larvi tripsa, na 25% pregledanih biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju useve radi utvrđivanja prisustva larvi. Ukoliko se utvrdi prisustvo 1 do 2 larve po listu luka, tretman obaviti preparatom:

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha.

Takođe, prilikom pregleda registrovani su i simptomi prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria porri). Uslovi u  kojima se odvija proizvodnja povoljni su i za razvoj plamenjače luka (Peronospora destructor).

U cilju zaštite useva i sprečavanja  daljeg razvoja i širenja ovih patogena,  proizvođačima se preporučuje  fungicidni tretman preparatom:

Ortiva opti 480 SC (a.m. hlorotalonil + azoksistrobin) 2 - 2,5 l/ha.

      

crna pegavost lista           trips na listu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 14.6.2018 ‎(1)
Zaštita luka14.6.2018 14:10Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Šabac usevi prolećnog luka se nalaze u fazi razvoja od 5 do 8 lista (BBCH  15-18) .

Vizuelnim pregledima useva registruje se prisustvo tripsa.

Prag štetnosti iznosi od 1 do 2 larve tripsa po listu luka i tada je neophodno sprovesti hemijske mere zaštite .

Preporučuje se proizvođačima obilazak useva radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine.

Ukoliko je postignut prag preporučuje se tretman insekticidom Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha.

 simptom napada tripsa

 

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 11.6.2018 ‎(1)
Zaštita luka 11.6.2018 15:25Trips (thrips tabaci)

Na teritoriji RC Pančevo usevi prolećnog luka nalaze se u fazi od 5 do 8 listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledima useva registruje se prisustvo tripsa.

Prag štetnosti iznosi od 1 do 2 larve tripsa po listu luka i tada je neophodno sprovesti hemijske mere zaštite .

Preporučuje se proizvođačima obilazak useva radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine.

Ukoliko je postignut prag preporučuje se tretman insekticidom Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha

Simptom napada tripsa:

Velika slika

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 8.6.2018 ‎(1)
Zaštita luka8.6.2018 10:34Trips (thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od 5 do 6 listova (BBCH 15-16).

Vizuelnim pregledima useva registruje se  prisustvo imaga i larvi tripsa. Indeks napada za larve iznos 9 (1,2 larve po listu).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva, i ukoliko registruju prisustvo od 1 do 2 larve tripsa po listu preporučuje se hemijski tretman insekticidom Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

Vizuelnim pregledom listova prolećnog luka nije registrovano prisustvo simptoma plamenjače luka (Peronospora destructor).  S obzirom da luk ulazi u osetljivu fazu i da se za dane vikenda najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za infekciju ovim patogenom, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida kontaktnog delovanja:

·         Antracol 70 WG (propineb) u količini 2,5 kg/ha ili

·         Dakoflo (hlorotalonil) u količini 2 – 2,5 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 6.6.2018 ‎(1)
Tretman u crnom luku6.6.2018 15:55Trips (thrips tabaci)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi luka se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH 17-19: sedam do devet listova razvijeno).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa, na nivou praga štetnosti.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, i ukoliko registruju prisustvo od 1 – 2 larve po listu, tretman obave insekticidom:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha.

trips na listu luka

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.6.2018 ‎(1)
Zaštita luka5.6.2018 18:45Trips (thrips tabaci)

Na području delovanja RC Kruševac usevi prolećnog luka nalaze se u fazi pet do šest razvijenih listova (BBCH 15-16).

 

Vizuelnim pregledom biljaka luka registrovano je prisutvo larvi tripsa  na nivou praga štetnosti.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje 1 - 2 larve tripsa po listu luka, primeniti insekticidni tretman preparatom:

Dicarzol 50 SP (a. m. formetanat – hidrohlorid) 1 kg/ha.

Region: Kruševac
1 - 10 Next