Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > luk  

Web Part Page Title Bar image
luk

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.7.2020 ‎(2)
Zaštita crnog luka17.7.2020 14:29Plamenjača luka (peronospora destructor); Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi prolećnog luka se nalaze u fazi razvoja lukovica, lukovice narasle 50 do 70% od krajnjeg prečnika (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thysanoptera) na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu luka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko utvrde da im je brojnost na nivou praga, sprovedu insekticidni tretman preparatom:

Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha (karenca 14 dana).

Vizuelnim pregledom biljaka utvrđeno je prisustvi simptoma više patogena lista (Alternaria porri i Stemphylium botryosum). Za dane vikenda najavljene padavine mogu  stvoriti  povoljne uslove za dalje širenje pomenutih patogena kao i za ostvarenje infekcija od strane prouzrokovača plamenjače luka  (Peronospora destructor). U cilju zaštite useva crnog luka od prouzrokovača gljivičnih bolesti, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da izvrše fungicidni tretman preparatom:

Ortiva opti 480 SC ili Promesa Plus (a.m. hlorotalonil+azoksistrobin) u količini 2,5l/ha.

Proizvođačima koji izvoze crni luk u zemlje EU (gde je zabranjena primena a.m.hlorotalonil, preporučuje se primena fungicida na bazi a.m.fosetil aluminijum+fenamidon, Verita, u količini 2-2,5kg/ha).

                      

Simptom bolesnog lista         Konidija Alternaria porri

Region: Zrenjanin
Zaštita luka17.7.2020 12:18Thrips tabaci (Thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na teritoriji RC Pančevo usevi luka se nalaze u fazi lukovice narasle 50% od krajnjeg prečnika (BBCH 45).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi i imaga tripsa (Thysanoptera)  na nivou praga štetnosti (1 do 2 larve tripsa po listu luka).

 Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko je postignut prag štetnosti preporučuju se hemijske mere zaštite primenom insekticida: Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75l/ha.

Nestabilno vreme sa padavinama i povoljne temperature, stvaraju povoljne uslove za razvoj i širenje plamenjače luka (Peronospora destructor). U cilju zaštite useva crnog luka od prouzrokovača plamenjače, preporučuje se primena fungicida: Ortiva opti 480SC ili Promesa Plus( a.m. hlorotalonil+azoksistrobin ) 2,5l/ha (karenca 14 dana).

Proizvođačima koji izvoze crni luk u zemlje EU( gde je zabranjena primena a.m.hlorotalonil), preporučuje se primena fungicida Verita( a.m.fosetil aluminijum+fenamidon) u količini 2-2,5kg/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 16.7.2020 ‎(1)
Zaštita crnog luka16.7.2020 13:33Plamenjača luka (peronospora destructor); Trips (thrips tabaci)

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu Zmajevo, vizuelnim pregledom useva prolećnog crnog luka,  koji se nalazi u fazi lukovice narasle 50% od krajnjeg prečnika (BBCH 45), registrovana su imaga i larve duvanovog tripsa, Thrips tabaci, na nivou praga štetnosti.

Proizvođačima luka se preporučuje pregled useva i posle postizanja praga štetnosti ( 1-2 larve po listu luka ), primena insekticida na bazi a.m. cijantraniliprol, Exirel, u količini 0,75l/ha.

Narednih dana se najavljuju padavine koje mogu pogodovati razvoju prouzrokovača plamenjače luka,  Peronospora destructor. U cilju zaštite useva crnog luka od prouzrokovača plamenjače, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi a.m. hlorotalonil+azoksistrobin, Ortiva opti 480 SC ili Promesa Plus, u količini 2,5l/ha

Proizvođačima koji izvoze crni luk u zemlje EU( gde je zabranjena primena a.m.hlorotalonil, preporučuje se primena fungicida na bazi a.m.fosetil aluminijum+fenamidon, Verita, u količini 2-2,5kg/ha

Prilikom primene pesticida, voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja u istoj vegetaciji

 

usev crnog luka

duvanov trips

 

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 15.7.2020 ‎(1)
Zaštita luka15.7.2020 14:21Thrips tabaci (Thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi   lukovice narasle od 50 do 70% od krajnjeg prečnika (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom useva luka registrovano je prisustvo larvi tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu luka.

Preporučuje se proizvođačima pregled useva na prisustvo tripsa i ukoliko se registruje brojnost larvi na nivou praga štetnosti  sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom insekticida Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha (karenca 14 dana).

Najavljene padavine od petka  mogu  stvoriti  povoljne uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor).

U cilju  zaštite luka od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida  Ortiva Opti 480 SC (hlorotalonil + azoksistrobin) 2-2,5 l/ha (karenca 14 dana.)

S obzirom da je aktivna materija hlorotalonil povučena iz upotrebe u zemljama Evropske unije, proizvođačima koji su orijentisani ka izvozu, preporučuje se primena fungicida  Verita (fosetil-aluminijum+fenamidon) koji može maksimalno tri puta da se iskoristi u toku jedne vegetacije.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 2.7.2020 ‎(1)
Zaštita luka2.7.2020 8:58Tripsi (thrips spp); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na teritoriji RC Pančevo,usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od 6 do 8 listova razvijeno (BBCH 16- 18) do lukovice narasle 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 43).

Vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera). Na pojedinim lokalitetima prisustvo larvi je registrovano na nivou praga štetnosti (1-2 larve tripsa po listu).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo larvi tripsa na nivou praga štetnosti primena nekog od insekticida vodeći računa o karenci:

Dicarzol (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha (karenca 28 dana) ili Exirel (cijantraniliprol) 0,75 l/ha (karenca 14 dana).

U proteklom periodu su bili povoljni uslovi za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor). Kako se proizvodnja ove kulture odvija u uslovima navodnjavanja, preporuka je da se nastavi sa merama zaštite fungicidom:

Verita (fosetil-aluminijum+fenamidon) 2-2,5 kg/ha (karenca 14 dana).

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 29.6.2020 ‎(1)
Zaštita crnog luka29.6.2020 14:37Tripsi (thrips spp); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi crnog luka (proizvodnja iz semena) se nalaze u fazi  od 9 i više listova razvijeno do lukovice narasle 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 19-43).

 

      fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom biljaka je uočeno prisustvo larvi i imaga tripsa (Thysanoptera) na nivou praga štetnosti, 1-2 larve po listu luka. Preporuka proizvođačima je da izvrše pregled na svojim parcelama i po dostizanju praga štetnosti sprovedu insekticidni tretman preparatom:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha.

Trenutni i najavljeni uslovi izuzetno pogoduju razvoju i razmnožavanju tripsa te nikako ne treba dozvoliti prenamnoženje ove štetočine.

      tripsi u luku

U predhodnom periodu su se u više navrata stekli uslovi za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor). Kako se proizvodnja ove kulture odvija u uslovima navodnjavanja, preporuka je da se nastavi sa merama zaštite fungicidima.

U cilju zaštite lisne mase i sprečavanja zaraze lukovica, preporuka proizvođačima je da izvrše fungicidni tretman preparatom:

 Ortiva opti 480 SC ili Promesa Plus (a.m.hlorotalonil+azoksistrobin) u količini 2,5 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 25.6.2020 ‎(1)
Zaštita luka25.6.2020 13:16Trips (thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od 6 do 8 listova razvijeno (BBCH 16- 18) do lukovice narasle 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 43).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, preporučuje se sprovođenje mera zaštite primenom insekticida Dicarzol (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha ili Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha.

U proteklom periodu, u više navrata, stekli su se povoljni uslovi za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor). Nakon obilnih padavina, sada je moguć ulazak u parcele i primena fungicida u cilju zaštite luka od ovog veoma značajnog oboljenja. Preporuka je primena fungicida Ortiva opti 480 SC ili Promesa Plus (hlorotalonil+azoksistrobin) u količini 2,5 l/ha.

U usevima luka koji su namenjeni za izvoz, zbog zabrane korišćenja preparata na bazi aktivne materije hlorotalonil u zemljama EU, preporučuje se primena fungicida Verita WG (fosetil-aluminijum + fenamidon) 2-2.5 kg/ ha (maksimalno 3 tretmana u toku vegetacije).

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 15.6.2020 ‎(1)
Zaštita crnog luka15.6.2020 14:14Plamenjača luka (peronospora destructor); Trips (thrips tabaci)

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu Zmajevo, vizuelnim pregledom useva prolećnog crnog luka,  koji se nalazi u fazi 6-8 formiranih listova (BBCH 16 - 18), registrovana su imaga i larve duvanovog tripsa, Thrips tabaci.

larve tripsa

Proizvođačima luka se preporučuje pregled useva luka i po postizanju praga štetnosti (1-2 larve po listu luka), primena insekticida Dicarzol 50 SP(a.m.formetanat-hidrohlorid), u dozi 1kg/ha.

Vremenski uslovi pogoduju razvoju prouzrokovača plamenjače luka, Peronospora destructor. U cilju zaštite useva crnog luka, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite:

Ortiva opti 480 SC ili Promesa Plus (hlorotalonil+azoksistrobin)  u količini 2,5 l/ha.

Proizvođačima koji izvoze crni luk u zemlje EU (u kojima je zabranjena primena aktivne materije hlorotalonil), se preporučuje primena fungicida Verita (fosetil aluminijum+fenamidon,), u količini 2-2,5kg/ha.

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana u istoj vegetaciji.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 12.6.2020 ‎(1)
Zaštita luka12.6.2020 16:10Tripsi (thrips spp); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na teritoriji RC Pančevo usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

Vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo imaga i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci). Na pojedinim lokalitetima prisustvo larvi je registrovano na nivou praga štetnosti.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, preporučuje se sprovođenje mera zaštite primenom insekticida:

Dicarzol (formetanat-hidrohlorid) -  1 kg/ha.

Uslovi u proizvodnji luka izuzetno pogoduju razvoju plamenjače luka (Peronospora destructor). U proteklom periodu, u usevima je registrovano prisustvo vode na listovima, visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha tokom više sati i temperature oko 20°C što su sve optimalni uslovi za ostvarenje infekcije ovim patogenom. Povrtarima se u cilju zaštite useva, preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida: Ortiva opti 480 SC ili Promesa Plus (hlorotalonil+azoksistrobin)  2,5 l/ha.

Zbog zabrane korišćenja aktivne materije hlorotalonil u zemljama EU, proizvođači koji su orijentisani  ka izvozu, preporuka je da primene fungicid Verita (fosetil-aluminijum+fenamidon) 2-2,5 kg/ha.

Zbog ograničenja u primeni i aktivne materije fenamidon, treba strogo voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana u istoj vegetaciji.

 

 

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 9.6.2020 ‎(1)
Zaštita luka9.6.2020 7:52Tripsi (thrips spp); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze od faze 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

Vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera). Na pojedinim lokalitetima prisustvo larvi je registrovano na nivou praga štetnosti.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, preporučuje se sprovođenje mera zaštite primenom insekticida Dicarzol (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja prolećnih lukava, sa čestim i obilnim padavinama kao i povećanom relativnom vlagom vazduha, su izuzetno povoljni za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor). U cilju zaštite od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida Ortiva opti 480 SC ili Promesa Plus (hlorotalonil+azoksistrobin) u količini 2,5 l/ha.

Zbog zabrane korišćenja aktivne materije hlorotalonil u zemljama EU, proizvođači koji su orijentisani ka izvozu, preporuka je primena fungicida Verita (fosetil-aluminijum+fenamidon) 2-2,5 kg/ha.

Zbog ograničenja u primeni i aktivne materije fenamidon, treba strogo voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana u istoj vegetaciji.

Preporuka je da se mere zaštite sprovedu čim vremenske prilike dozvole.

Region: Novi Sad
1 - 10 Next