Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > luk  

Web Part Page Title Bar image
luk

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 27.6.2022 ‎(1)
Zaštita luka27.6.2022 6:49Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi prolećnog luka se nalaze u zavisnosti od nadmorske visine u fazi 6 do 9 i više listova jasno razvijeno  (BBCH 16-19).

 

 

U proteklom periodu, uslovi u kojima se odvijala proizvodnja prolećnih lukova, sa čestim lokalnim padavinama kao i povećanom relativnom vlagom vazduha, stvarali su povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor). Takođe, stalnim navodnjavanje useva kišenjem stvara se povoljan mikroklimat za razvoj nevedenog patogena.

U cilju zaštite luka od plamenjače proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·        Alijansa (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2 kg/ha ili

·        Aritmetil M (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha ili

·        Leonida (a.m.fluazinam+metalaksil-M)  0,4-0,6 l/ha ili

·        Infinito SC (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,6 l/ha.

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 24.6.2022 ‎(1)
Zaštita luka24.6.2022 8:14Thrips tabaci (Thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od 6 do 8 listova razvijeno (BBCH 16- 18) do lukovice narasle 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo  larvi tripsa (Thysanoptera) na nivou praga štetnosti od 1 do 2 larve tripsa po listu luka.

S obzirom da se za naredni period prognoziraju visoke dnevne temperature koje će pogodovati ubrzanom razvoju i povećanju brojnosti ove štetočine  proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja brojnosti. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, preporučuje se sprovođenje mera zaštite primenom insekticida Dicarzol (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

S obzirom da se usevi luka proizvode u uslovima navodnjavanja kišenjem, u takvim uslovima uz prisustvo vode, stvaraju se povoljni uslovi za razvoj bolesti.  U cilju zaštite luka proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida: 

·        Alijansa (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2 kg/ha ili

·        Aritmetil M (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha ili

·        Leonida (a.m.fluazinam+metalaksil-M)  0,4-0,6 l/ha ili

·        Infinito SC (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,6 l/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 20.6.2022 ‎(1)
Zaštita luka20.6.2022 14:05Trips (thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na teritoriji RC Pančevo usevi prolećnog luka se nalaze u fazi 8-9  listova razvijeno (BBCH 18-19).

Vizuelnim pregledom useva luka registrovano je prisustvo imaga i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci).

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve luka i ukoliko registruju prisustvo  tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, primene insekticid Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha. Dobri rezultati u suzbijanju tripsa se postižu samo ukoliko ne dođe do njihovog prenamnoženja.

Najavljene padavine za četvrtak, kao i redovno navodnjavanje useva,  mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačima bolesti (plamenjače luka - Peronospora destructor, crna pegavost - Alternaria porri i dr.). U cilju zaštite luka od prouzrokovača bolesti preporučuje se primena nekog od fungicida:

-   Alijansa ( a.m. mankozeb+metalaksil M) u količini 2kg/ha ili

-   Armetil M (a.m.mankozeb+metalaksil) u količini 2,5kg/ha ili

-   Leonida (a.m.fluazinam+metalaksil M) u količini 0,4-0,6l/ha ili

-   Infinito SC (a.m.propamokarb-hiderohlorid+fluopikolid), u količini 1,6 l/ha.

Zbog visokih dnevnih temperatura, preporuka je da se hemijski tretmani izvode u večernjim časovima.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 17.6.2022 ‎(1)
Zaštita crnog luka17.6.2022 11:36Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi prolećnog crnog luka, se nalaze u fenofazi 7 do 8 formiranih listova (BBCH 17- 18). 

Vizuelnim pregledom biljaka luka, registrovano je prisustvo  larvi duvanovog tripsa, (Thrips tabaci) na nivou praga štetnosti od 1 do 2 larve tripsa po listu luka.

larva tripsa u luku

Proizvođačima  se preporučuje pregled useva luka i ukoliko se registruje prisustvo larvi tripsa na nivou praga štetnosti  primena insekticida Dicarzol (a.m.formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

S obzirom da se lukovi redovno navodnjavaju, u takvim mikroklimatima stvaraju se  povoljni uslovi za infekciju od prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor). Sa ciljem zaštite luka od prouzrokovača plamenjače luka preporučuje se primena nekog od fungicida:

-   Alijansa ( a.m. mankozeb+metalaksil M) u količini 2kg/ha ili

-   Armetil M (a.m.mankozeb+metalaksil) u količini 2,5kg/ha ili

-   Leonida (a.m.fluazinam+metalaksil M) u količini 0,4-0,6l/ha ili

-   Infinito SC (a.m.propamokarb-hiderohlorid+fluopikolid), u količini 1,6 l/ha.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 13.6.2022 ‎(1)
Zaštita luka13.6.2022 13:51Plamenjača luka (peronospora destructor); Trips (thrips tabaci)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od 6 do 8 listova razvijeno (BBCH 16-18).

U proteklom periodu, uslovi u kojima se odvijala proizvodnja prolećnih lukova, sa čestim padavinama kao i povećanom relativnom vlagom vazduha, stvarali su povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor).

U cilju zaštite od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·        Alijansa (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2 kg/ha ili

·        Aritmetil M (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha ili

·        Leonida (a.m.fluazinam+metalaksil-M)  0,4-0,6 l/ha ili

·        Infinito SC (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,6 l/ha.

Vizuelnim pregledom useva prolećnih lukova registrovano je prisustvo imaga i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci).

Na pojedinim parcelama registruje se prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti. S obzirom da se za naredni period prognoziraju visoke dnevne temperature koje će pogodovati ubrzanom razvoju i povećanju brojnosti ove štetočine, proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva.

Ukoliko se registruju brojnosti na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu luka proizvođačima se preporučuje primena insekticida Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 8.6.2022 ‎(1)
Zaštita luka8.6.2022 9:00Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi prolećnog luka se nalaze u zavisnosti od nadmorske visine u fazi 6 do 8 listova razvijeno (BBCH 16-18).

Nestabilni vremenski uslovi  sa padavinama i visokom relativnom vlažnošću  stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor).

 

U cilju zaštite useva proizvođačima se preporučuje sprovođenje fungicidnog tretmana sa nekim od preparata:

-        Alijansa (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2 kg/ha (karenca 14 dana);

-        Aritmetil M (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha (karenca 21 dan);

-        Leonida (a.m.fluazinam+metalaksil-M)  0,4-0,6 l/ha (karenca 14 dana);

-        Infinito SC (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,6 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 2.6.2022 ‎(2)
Zaštita luka2.6.2022 15:36Plamenjača kupusa (peronospora parasitica); Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Pančevo usevi prolećnog luka se nalaze u fazi 6 do 8 listova razvijeno (BBCH 16-18).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera). Visoke temperature u predhodnom periodu i najavljene visoke temperature za naredni period veoma pogoduju razvoju i povećanju brojnosti ove  štetočine.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve luka i ukoliko registruju prisustvo  tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, primene insekticid Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

U predhodnom periodu registrovani su povoljni uslovi za ostvarenje infekcija prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor). Najavljene padavine od početka sledeće nedelje mogu stvoriti nove povoljne uslove za razvoj i širenje navedenog patogena.

U cilju zaštite luka od plamenjače, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od fungicida:

-        Alijansa (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2 kg/ha (karenca 14 dana);

-        Aritmetil M (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha (karenca 21 dan);

-        Leonida (a.m.fluazinam+metalaksil-M)  0,4-0,6 l/ha (karenca 14 dana);

       -     Infinito SC (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,6 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Pančevo
Zaštita luka2.6.2022 13:12Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na terenu RC Senta, usevi ozimog luka se nalaze u fazi lukovice veličine od 40% do 60% od krajnjeg prečnika (44-46 BBCH).

 

Velika slika

 

Prethodnih dana padavine uz povoljne temperature,  stvorile su povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor).

U cilju zaštite useva proizvođačima se preporučuje sprovođenje fungicidnog tretmana sa nekim od preparata:

-        Alijansa (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2 kg/ha (karenca 14 dana);

-        Aritmetil M (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha (karenca 21 dan);

-        Leonida (a.m.fluazinam+metalaksil-M)  0,4-0,6 l/ha (karenca 14 dana);

-        Infinito SC (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,6 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 1.6.2022 ‎(2)
Zaštita luka1.6.2022 13:04Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi ozimog luka se nalaze u fazi lukovice narasle od 50 do 70% od krajnjeg prečnika (BBCH  45-47).

 

      Fenofaza razvoja

Nestabilno vreme sa padavinama i visokom relativnom vlagom stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor).

U cilju zaštite od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite nekim od fungicida:

Alijansa (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2 kg/ha (karenca 14 dana);

Aritmetil M (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha (karenca 21 dan);

Leonida (a.m.fluazinam+metalaksil-M)  0,4-0,6 l/ha (karenca 14 dana);

Infinito SC (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,6 l/ha (karenca 7 dana).

 

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih  preparata.

Region: Zrenjanin
Zaštita ozimog i prolećnog luka1.6.2022 11:27Plamenjača luka (peronospora destructor); Trulež glavica i lisna pegavost luka (botrytis cinerea/ squamosa); Trips (thrips tabaci)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozimog luka se nalaze u fazi lukovice narasle od 50% do 70% od krajnjeg prečnika (BBCH 45-47).

faza ozimog crnog luka

Prethodnih dana, na AMS, registrovano je prosečno oko 20 mm kiše po metru kvadratnom, što je uz povoljne temperature,  stvorilo  povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor).

 U cilju zaštite useva od prouzrokovača plamenjače luka proizvođačima se preporučuje da, čim vremenski uslovi dozvole, urade fungicidni tretman preparatom:

·       Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin), u količini 1 kg/ha (karenca 14 dana) ili

·       Alijansa (a.m.mankozeb+metalaksil M), u količini 2kg/ha (karenca 14 dana) ili

·       Valis plus (a.m.valifenat+Cu iz bakar oksihlorida+Cu iz bakar hidroksida), u količini 2 kg/ha (karenca 3 dana).

Usevi prolećnog luka se nalaze u fazi 5-6 listova razvijeno (BBCH 15-16). Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo  larvi tripsa (Thysanoptera) na nivou praga štetnosti (1-2 larve tripsa po listu luka). Visoke temperature koje se najavljuju narednih dana,  pogodovaće brzom razvoju ovih štetočina, pa se proizvođačima luka preporučuje pregled useva na prisustvo tripsa i po utvrđivanju praga štetnosti, primena insekticida          Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat-hidrohlorid) u dozi 1kg/ha.

usev prolećnog luka

larva tripsa na luku

Prilikom sprovođenja mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Vrbas
1 - 10 Next