Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > luk  

Web Part Page Title Bar image
luk

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 1.9.2017 ‎(1)
Tripsi u praziluku- tretman1.9.2017 16:12Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom praziluka ,lokalitet Lukino Selo, koji se nalazi u fazi devet i više listova (BBCH 19) registrovano je prisustvo larvi tripsa (Trips spp.) na 26% pregledanih biljaka.

                          

                                  faza praziluka

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje parcele i ukoliko je postignut kritičan broj 1-2 larve po listu, obave insekticidni tretman nekim od preparata:

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat- hidrohlorid) – 1kg/ha  (karenca 28 dana u luku)

Exirel (a.m. cijantraniliprol) – 0,75 l/ha (karenca 14 dana u luku)

  larve tripsa

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 6.7.2017 ‎(1)
Zaštita luka6.7.2017 15:27Trips (thrips tabaci)

Na lokalitetu Despotovo usevi luka se nalaze u fazi od lukovice narasle 50% do završetka razvoja lukovice  (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom biljaka luka registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thrips tabaci).

Preporučujue se poljoprivrednim proizvođačima pregled useva radi utvrđivanja prisustva larvi. Ukoliko se utvrdi prisustvo 1 do 2 larve po listu luka, sprovesti hemijske mere zaštite insekticidom Exirel (cijanotraniprol) u dozi 0,75 l/ha. Karenca za navedeni insekticid iznosi 14 dana.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 8.6.2017 ‎(2)
Zaštita luka8.6.2017 15:50Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Jarak, luk se nalazi u fenofazi  5-6 listova (BBCH 15-16).

Vizuelnim pregledom useva luka registrovano je prisustvo   tripsa (Thrips tabaci) na nivou praga štetnosti.

Larve Thrips tabaci

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcel a i ukoliko se registruje  1 – 2 larve po listu, tretman izvršiti primenom Dicarzol 50 SP ( a.m . formetanat – hidrohlorid) u količini 1kg/ha.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita luka8.6.2017 15:13Trips (thrips tabaci)

Pregledom useva luka na lokalitetima Pančevo, Sakule  i Sefkerin utvrđeno je da se lukovi nalaze u fazi  razvijeno 5-8listova (BBCH 15-16).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisutvo  tripsa (Thrips tabaci) na nivou praga štetnosti.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje 1 - 2 larve tripsa po listu luka, primena insekticida Dicarzol 50 SP (a. m. formetanat – hidrohlorid) 1 kg/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 7.6.2017 ‎(1)
Tretman u luku7.6.2017 17:23Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na području delovanja RC Zrenjanin (lokalitet Lukino selo) usevi prolećnog luka nalaze se u fazi pet do šest razvijenih listova (BBCH 15-16).

Vizuelnim pregledom biljaka luka registrovano je prisutvo  tripsa (Thrips tabaci) na nivou praga štetnosti.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje 1 - 2 larve tripsa po listu luka, primena hemijskih mera zašttite sa sledećim insekticidom:

Dicarzol 50 SP (a. m. formetanat – hidrohlorid) 1 kg/ha.

 

larve tripsa na listu luka          

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 6.6.2017 ‎(1)
Zaštita luka6.6.2017 15:48Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi prolećnog luka nalaze se u fazi od 5 do 8 listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledima useva prolećnog luka registruje se  prisustvo tripsa (Thrips tabaci).

Prag štetnosti kada je neophodno sprovesti hemijske mere zaštite iznosi od 1 do 2 larve tripsa po listu luka. Preporučuje se proizvođačima obilazak useva radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine. Ukoliko je postignut prag preporučuje se hemijski tretman insekticidom Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 15.5.2017 ‎(1)
Zaštita luka15.5.2017 17:31Trips (thrips tabaci)

Na području delovanja RC Kruševac, Vizuelnim pregledom useva luka na lokalitetu Poljna utvrđeno je da se lukovi nalaze u fazi 5-7 listova razvijeno (BBCH 15-17).

Vizuelnim pregledom  luka registrovano je  prisustvo odraslih jedinki  i larvi tripsa (Trips tabaci) u indeksu napada  11,5.

 

larve tripsa

imago tripsa

Proizvodjačima se preporučuje pregled biljaka luka na prisustvo tripsa . Ukoliko se registruje 1 do 2 larve po listu luka neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite primenom nekog od sledećih insekticida:

Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha   ili

Laser 240 SC (a.m.spinosad) 0,7 l/ha

 

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 10.5.2017 ‎(1)
Tripsi u luku10.5.2017 11:03Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom ozimog crnog luka na lokalitetu  Mužlja (faza sedam razvijenih listova -BBCH 17), registrovano je prisustvo tripsa (Thrips tabaci) u indeksu napada 29.

Prag štetnosti za tripsa kada se primenjuju hemijske mere zaštite je 1-2 larve po listu luka. Preporuka proizvođačima je da  pregledaju  svoje useve i po postizanju praga štetnosti izvrše  insekticidni tretman neki od sledećih preparata:

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat- hidrohlorid) 1 kg/ha  (karenca 28 dana)

Laser 240 SC (a.m. spinosad ) 0,4 l/ha (karenca 3 dana).

Prilikom izbora preparata voditi računa o karenci u odnosu na datum vađenja luka.

Slika 1. Larve tripsa na luku

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 8.5.2017 ‎(1)
Zaštita luka8.5.2017 14:57Trips (thrips tabaci)

Vizuelnim pregledom useva luka na lokalitetima Pančevo, Sakule  i Sefkerin utvrđeno je da se lukovi nalaze u fazi 4-6 listova razvijeno.

U usevima luka registrovano je  prisustvo odraslih jedinki  i larvi tripsa (Trips tabaci) u indeksu napada od 18%.

Preporučuje se proizvođačima pregled biljaka luka na prisustvo ove štetočine.  Ukoliko se registruje 1 do 2 larve po listu luka neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite primenom nekog od sledećih insekticida:

Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha ili

Laser 240 SC (spinosad) 0,7 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 3.5.2017 ‎(1)
Zaštita luka 3.5.2017 23:32Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom useva  crnog luka (faza razvoja 4 - 6 listova) na punktu Kupusina, registrovano je  prisustvo odraslih jedinki  i larvi tripsa (Trips tabaci ).

imago tripsa

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled parcela luka u cilju utvrđivanja prisustva ovog štetnog organizma.

Ukoliko se registruje prisustvo od 1-2 larve po listu, potrebno je zaštiti useve primenom insekticida: Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha ili Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha

 

 

 

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 12.4.2017 ‎(1)
Zaštita luka 12.4.2017 10:20Lukova minirajuća muva (napomyza gymnostoma)

Vizuelnim pregledom parcela crnog luka na punktu Kupusina ( proizvodnja  iz arpadžika, prolećni rokovi sadnje, fenofaza razvoja 2-4 lista razvijeno-po BBCH 12-14) registrovali smo prisustvo simptoma oštećenja od lukove minirajuće muve  Napomyza gimnostoma  .

Imago ove muve pre polaganja jaja, legalicom probija lisno tkivo, hrani se sokom napdnutih biljaka te tako prave simptome u vidu karakteristično raspoređenih belih pega. Nakon ishrane polaže jaja u osnove spoljnih listova ispod epidermisa.

Larve prave najveće  jer se hrane biljnim tkivom u stablu spuštajući se u lukovicu.

Preporučuje se proizvođačima pregled parcela u cilju utvrđivanja prisustva pega minirajuće muve luka. Ukoliko se utvrdi prsustvo belih karakterističnih pega potrebno je uraditi tretman insekticidom Volley 20 SP (a.m.acetamiprid) u dozi  0,2 - 0,25 kg/ha.

velika slika

simptom oštećenja

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 11.4.2017 ‎(1)
Zastita luka11.4.2017 16:07Trips (thrips tabaci)

Pregledom  lukova iz jesenje sadnje ( izvodnice ; faza 6-8 listova ) na lokalitetu Čoka, larve tripsa (Thrips tabaci) su registrovane u indeksu napada od 10,8 % ( prosečna brojnost po listu je 2,4 tripsa ) i očekuje se povećavanje brojnosti ( piljenje u toku ).  

Luk iz arpadžika je u fazi od 3-4 lista.

 

larve

U suzbijanju tripseva zadovoljavajući rezultati se postižu samo u početnim fazama napada.

Preporučuje se proizvođačima da pregledaju useve i razgrtanjem listova luka pregledaju da li su  larve prisutne.

 

Ukoliko se uoči 1-2 larve tripsa po listu, preporučuje se suzbijanje sa nekim od sledećih preparata:

Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha

Laser 240 SC (spinosad) 0,4 l/ha

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 14.7.2016 ‎(1)
Zaštita luka14.7.2016 16:29Plamenjača luka (peronospora destructor); Trips (thrips tabaci)

Na lokalitetu Despotovo usevi prolećnog luka nalaze se u fazi lukovice narasle 50% od krajnjeg prečnika (BBCH 45).

Vizuelnim pregledom luka registrovano je prisustvo tripsa (Thrips tabaci). Indeks napada larvi iznosi 19,02 (4,87 larvi po listu). Preporučuje se pregled useva luka na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje više od 1 do 2 larve po listu luka izvršiti hemijske mere zaštite insekticidom Laser 240 SC (spinosad) 0,7 l/ha.

Na listovima luka registruju se simptomi plamenjače luka (Peronospora destructor). Nestabilo vreme sa padavinama i temperature ispod 26 °C pogoduju razvoju i daljem širenju ovog patogena. Preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

Folio Gold 537,5 SC(metalaksil + hlorotalonil)  2-2,5 l/ha

Verita (fosetil-aluminijum + fenamidon) 2-2,5 kg/ha

Ortiva opti 480 SC (hlorotalonil + azoskistrobin) 2-2,5 kg/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 24.6.2016 ‎(1)
Proizvodnja  prolećnog crnog luka24.6.2016 1:38Trips (thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Vizuelnim pregledom prolećnog crnog luka registrovano je sledeće:

Lokalitet Lukićevo:  prisustvo larvi tripsa (Thrips tabaci). Broj larvi po listu  0,14. Tretman insekticidom se ne preporučuje.

Lokalitet Mihajlovo: prisustvo larvi tripsa (Thrips tabaci) .Broj larvi po listu  1,24. Zbog ostvarenog kritičnog broja (1 do 2 tripsa po listu luka) na ovom lokalitetu obaviti insekticidni tretman jednim od navedenih insekticida uz dodatak okvašivača:Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha ili Laser 240 SC (spinosad) 0,7 l/ha.

Zbog najavljenih padavina početkom sledeće sedmice koje će uticati veoma povoljno na razvoj plamenjače luka (Peronospora destructor) potrebno je obaviti preventivni tretman. Prilikom pregleda luka nisu uočeni simptomi pa se preporučuje primena sledećih fungicida:

Antracol 70 WG (propineb) 2,5 kg/ha

Bravo 720 SC (hlorotalonil) 1,5 – 2 l/ha

 

Slika 1:faza luka(lok. Lukićevo)

velika slika

Slika 2:larve tripsa na luku (lok.Mihajlovo)

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.6.2016 ‎(1)
Zaštita luka23.6.2016 21:31Plamenjača luka (peronospora destructor); Trips (thrips tabaci)

Na lokalitetu Despotovo usevi prolećnog luka nalaze se u fazi listovi počinju da se utanjuju i izdužuju (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom listova luka registrovano je prisustvo simptoma plamenjače luka (Peronospora destructor) na lukovima iz prolećne setve.

Preporučuje se proizvođačima obilazak parcela radi utvrđivanja prisustva plamenjače. Ukoliko su prisutni simptomi primeniti hemijske mere zaštite nekim od sledećih fungicida:

Folio Gold 537,5 SC(metalaksil + hlorotalonil)  2-2,5 l/ha

Verita (fosetil-aluminijum + fenamidon) 2-2,5 kg/ha

Ortiva opti 480 SC (hlorotalonil + azoskistrobin) 2-2,5 kg/ha

Pregledom useva luka registruje se i prisustvo tripsa (Thrips tabaci).  Ukoliko do sada nisu izvršene mere zaštite, preporučuje se pregled luka na prisustvo tripsa i ukoliko se registruje 1 do 2 larve po listu izvršiti hemijske mere zaštite sa nekim od insekticida:

Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha

Laser 240 SC (spinosad) 0,7 l/ha

 

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 18.6.2016 ‎(1)
Zaštita luka18.6.2016 18:17Plamenjača luka (peronospora destructor); Trips (thrips tabaci)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi luka iz prolećne setve nalaze se u fazi od 9 i više listova razvijeno do faze listovi u osnovi počinju da se utanjuju i izdužuju (BBCH 17-41).

Vizuelnim pregledima listova prolećnog luka nije registrovano prisustvo simptoma plamenjače luka (Peronospora destructor). Na poljima se još uvek nalaze pojedini zimski lukovi koji su pred vađenjem i na kojima je u proteklom periodu registrovano prisustvo simptoma plamenjače.  S obzirom da se u narednom periodu najavljuje nestabilno vreme sa čestim padavinama koje će pogodovati razvoju plamenjače a prisutan je i inokulum patogena, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite sa nekim od preventivnih fungicida:

Antracol 70 WG (propineb) 2,5 kg/ha

Bravo 720 SC (hlorotalonil) 1,5 – 2 l/ha
 
U usevima gde su sprovedene hemijske mere zaštite po preporuci od 8.6. prisustvo tripsa (Thrips tabaci) je ispod praga štetnosti. Ukoliko do sada nisu sprovedene mere zaštite, izvršiti pregled luka i ukoliko se registruje 1 do 2 larve tripsa po listu, primeniti registrovane insekticide.
Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 15.6.2016 ‎(1)
Zaštita luka15.6.2016 23:44Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom useva prolećnog luka na punktu Kupusina (fenofaza razvoja po BBCH skali 43-45- lukovice 30-50% krajnje veličine) registrovali smo prisustvo :

-imaga tripsa (Thrips spp) u indexu napada 4,5

-larvi tripsa u indexu napada 42,5 (na 60 % biljaka, br larava po listu se kretao 2-7)

U odnosu na prethodni pregled registruje se povećanje brojnosti larava   pa se poljoprivrednim proizvođačima  preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva tripsa kao i njihove brojnosti.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi 1 do 2 larve /listu potrebno je uraditi tretman insekticidom Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha  ili Laser 240SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha

 

fenofaza razvoja

larve tripsa

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 8.6.2016 ‎(1)
Zaštita luka8.6.2016 17:25Trips (thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi luka iz prolećne setve nalaze se u fazi od 5 do 8 listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledima useva luka registrovano je prisustvo tripsa (Thrips tabaci). Indeks napada larvi iznosi 12,27 (1,5 larvi po listu). Postignut je prag za tretman protiv ove štetočine koji iznosi 1 do 2 larve po listu luka. Preporučuje se primena insekticida Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha.
 
 

Pregledom lukova iz prolećne setve nije registrovano prisustvo simptoma plamenjače luka (Peronospora destructor). S obzirom da se beleže povoljni uslovi za ostvarenje infekcija preporučuje se primena nekog od preventivnih fungicida:

Antracol 70 WG (propineb) 2,5 kg/ha

Odeon (hlorotalonil) 1,2-1,5 kg/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 1.6.2016 ‎(1)
Zaštita luka od tripsa1.6.2016 11:17Tripsi (thrips spp)

Pregledom useva luka na terenu RC Sremska Mitrovica, ustanovljeno je da se luk nalazi u fenofazi BBCH skale 43-lukovice narasle 30% od krajnjeg prečnika.

Na listovima luka uočeno je prisustvo Trips sp. Sa indeksom prisustva larvi od 17,5

Preporučuje se proizvođačima primena insekticida koji su registrovani u usevu luka:

a.m.malation -preparat Etiol tečni u količini 1,5-2,5 l/ha(karenca 14 dana)

a.m. formetanat-hidrohlorid -preparat Dicarzol 50 SP u količini od 1 kg/ha(karenca 28 dana)

 

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 27.5.2016 ‎(1)
Zištita crnog luka27.5.2016 18:36Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Poljna, vizuelnim pregledom useva zimskog luka, utvrdili smo da se luk  nalazi u fazi lukovice dostigle 30 do 50 % krajnje veličine.

Pregledom smo registrovali prisusvo tripsa (Thrips tabaci) u velikoj brojnosti. Indeks napada iznosi 7,5.      

Proizvođačima se  preporučuje da  pregledaju  biljke na prisustvo ove štetočine i ukoliko se registruje 1 do 2 larve po listu luka neophodno je sprovesti hemijski tretman preparatom:

- Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha - (karenca 28 dana za crni luk).

 

velika slika

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 24.5.2016 ‎(1)
Tretman  u crnom luku24.5.2016 0:54Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom proizvodnje crnog luka (lok.Mihajlovo,sorta Holandski žuti,proizvodnja iz arpadžika, posađen 20.11.2016., fenološka faza po BBCH skali 43- 45 lukovice 30-50% veličine) prisustvo larvi tripsa(Thrips tabaci)  se značajno povećava, index napada 8 (na 64% biljaka registrovano prisustvo tripsa;brojnost larvi po listu se kreće od 1,75 do 2,25).Preporuka proizvođačima crnog luka je da pregledaju useve,ako se uoči brojnost od 1 do 2 larve po listu . potrebno je preduzeti tretman.

Insekticid koji se može primeniti:

Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha (karenca u luku 28 dana)

Slika 1:faza luka

velika slika

Slika 2:larve tripsa na listu

velika slika

 
 
 
 
 
 
 
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 20.5.2016 ‎(2)
Rđa u belom luku20.5.2016 21:08Rđa luka (Puccinia porri)

Kontinuiranim praćenjem proizvodnje belog luka na lokaciji (lokalitet Mihajlovo,proizvodnja iz lukovica,sadnja 22-23.11) uočeno sledeće zdravstveno stanje:

Datum pregleda

Faza useva

Procenat biljaka sa simptomima rđe Puccinia porri

23.04.

BBCH 16

6%

20.05.

BBCH 18

22%

 

Broj biljka sa prisutnim uredosorusima rđe se povećava .Proizvođačima belog luka se preporučuje fungicidni tretman ali je potrebno obiđi parcele i konstatovati prisustvo simptoma rđe.

Fungicid Ortiva opti 480 SC ( hlorotalonil +azoksistrobin) 2 - 2,5 l/ha, koji je registrovan za primenu u luku, može se preporučiti za ovog prouzrokovača obolenja.

RC Zrenjanin nastavlja da prati dalje zdravstveno stanje belog luka

Slika1:Simptomi rđe na belom luku (pojedinačni uredosorusi)

velika slika

Slika 2:grupa uredosorusa na listu

velika slika

Slika 3:uredospore
Region: Zrenjanin
Zaštita luka20.5.2016 14:51Trips (thrips tabaci)

Na lokalitetu Futog usevi ozimog luka nalaze se u fazi lukovice narasle od 30 do 50 % krajnje veličine (BBCH 43-45).

Pregledom useva luka registrovano je 4,04 larvi tripsa (Thrips tabaci) po listu. Preporučuje se pregled useva na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje više od 1 do 2 larve po listu neophodno je izvršiti hemijske mere zaštite sa insekticidom  Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 17.5.2016 ‎(1)
Zaštita luka 17.5.2016 9:16Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Sombor (punktovi Kupusian i Toplana) , zimski lukovi se nalaze u fenofazi lukovice dostigle 30 krajnje veličine (po BBCH skali  43).

Vizuelnim pregledom useva registrovali smo prisustvo imaga tripsa Thrips spp u indexu napada 5 kao i larvi u indexu napada 6,25.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva kao i brojnosti.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi 1 do 2 larve /listu potrebno je uraditi tretman insekticidom Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha.

larva tripsa

imago tripsa

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 15.5.2016 ‎(1)
Zaštita luka 15.5.2016 21:51Trips (thrips tabaci)

Na teritoriji RC Pančevo, punkt Pančevo, vizuelnim pregledom useva zimskog luka, utvrdili smo da se luk nalazi u fenofazi lukovice dostigle 30 krajnje veličine (BBCH 43).

Slika: Fenofaza luka i prisustvo tripsa na listovima

 Pregledom smo registrovali prisusvo tripsa (Thrips tabaci) u indeksu napada 8,25%. Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka na prisustvo ove štetočine i ukoliko se registruje 1 do 2 larve po listu luka neophodno je sprovesti hemijski mere zaštite preparatom: Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha.

Region: Pančevo
(More Items...)