Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > luk  

Web Part Page Title Bar image
luk

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 29.7.2022 ‎(1)
Zaštita luka29.7.2022 11:03Plamenjača luka (peronospora destructor); Trulež glavica i lisna pegavost luka (botrytis cinerea/ squamosa)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi završetak razvoja lukovice: 10% listova povijeno na dole (BBCH 47).

U intenzivnoj proizvodnji luka navadnjavanje predstavlja jednu od najvažnijih agrotehničkih mera, naročito u godinama kao što je ova sa manjom količinom padavina u odnosu na višegodišnje proseke. Kao posledica ove agrotehničke mere u usevima luka može doći do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor), kao i gljive prouzrokovača truleži glavica i lisne pegavosti luka (Botrytis spp.). Takođe, za dane vikenda se najavljuju padavine koje mogu dodatno favorizovati uslove za infekciju i dalji razvoj navedenih patogena.

U ovom momentu neophodno je sprovođenje hemijskih mera zaštite u cilju sprečavanja zaraza lukovica, koja za posledicu ima dalji razvoj patogena u skladištima i truljenje istih.

Pred najavljene padavine proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·        Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 1 kg/ha (karenca 14 dana).

·        Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 1 kg/ha (karenca 14 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenog preparata!

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 27.7.2022 ‎(1)
Zaštita luka27.7.2022 8:10Plamenjača luka (peronospora destructor); Trulež glavica i lisna pegavost luka (botrytis cinerea/ squamosa)

Na teritoriji RC Pančevo usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od lukovice narasle  70% od krajnjeg prečnika (BBCH 47) do faze završetak razvoja lukovice: 10% listova povijeno na dole (BBCH 48).

Padavine koje su za ovaj region najavljene za dane vikenda mogu stvoriti povoljne uslove  za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor), kao i gljive prouzrokovača truleži glavica i lisne pegavosti luka (Botrytis spp.). Takođe, i redovno navodnjavanje u intezivnoj proizvodnji luka stvara rizik od infekcije pomenutim patogenima.

S obzirom da se luk nalazi u fazi završetka razvoja lukovica,  treba sprečiti zarazu lukovica patogenima  koje bi  nastavile  dalji razvoj u skladištima i koje bi dovele do truljenje istih, pa se pred najavljene padavine proizvođačima preporučuje primena nekog od fungicida:

-         Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 1 kg/ha (karenca 14 dana) ili

-        Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 1 kg/ha (karenca 14 dana).

Tokom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci  primenjenih preparata.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 13.7.2022 ‎(1)
Zaštita luka13.7.2022 13:25Trips (thrips tabaci); Trulež glavica i lisna pegavost luka (botrytis cinerea/ squamosa); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi lukovice narasle od 50% do 70% od krajnjeg prečnika (BBCH 45-47).

 

Vizuelnim pregledom useva, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo imaga i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci) na nivou praga štetnosti.

Uslovi u kojima se odvijala proizvodnja prolećnih lukova u proteklih mesec dana sa izuzetno visokim temperaturama su veoma pogodovali razvoju ove štetočine (brz ciklus razvića i stvaranje većeg broja generacija). Na lokalitetu Despotovo, u periodu od 15. juna do 5. jula, na automatskoj meteorološkoj stanici koja je smeštena u usevu luka je zabeleženo 16 tropskih dana (dana u kojima je maksimalna temperatura vazduha bila iznad 30°C). I za narednih desetak dana je najavljeno vreme sa tropskim temperaturama.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo tripsa. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom insekticida Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha (karenca 14 dana).

U proizvodnji luka navodnjavanje predstavlja jednu od najznačajnijih agrotehničkih mera. Kao posledica navodnjavanja u usevima luka može doći do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor), kao i gljiva prouzrokovača truleži glavica i lisne pegavosti luka (Botrytis spp.).

U ovom momentu neophodno je sprovođenje hemijskih mera zaštite u cilju sprečavanja zaraza lukovica, koja za posledicu ima dalji razvoj patogena u skladištima i truljenje istih, primenom nekog od registrovanih fungicida:

·        Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 1 kg/ha (karenca 14 dana) ili

·        Atlas (ciprodinil+fludioksonil) u količini 1 kg/ha (karenca 14 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 30.6.2022 ‎(1)
Zaštita luka30.6.2022 13:05Plamenjača luka (peronospora destructor); Trips (thrips tabaci)

Na teritoriji  RC Pančevo usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od  lukovice narasle 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 43) do lukovice narasle  50% od krajnjeg prečnika (BBCH 45) .

Vizuelnim pregledom useva luka registrovano je prisustvo imaga i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci) na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu luka. Registrovane visoke dnevne temperature doprinose bržem razvoju i povećanju brojnosti ove štetočine, pa se proizvođačima preporučuje da pregledaju useve i ukoliko registruju prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti primene insekticid 

Exirel (a.m.cijantraniliprol), u količini 0,75 l/ha ( karenca 14 dana).

U usevima koji se redovno navodnjavaju kišenjem stvaraju se povoljni uslovi za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor) pa se proizvođačima luka  preporučuje primena nekog od fungicida:

Infinito SC (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) u količini 1,6 l/ha (karenca 7 dana) ili

Leonida (a.m.fluazinam+metalaksil-M) u količini  0,4-0,6 l/ha ( karenca 14 dana) ili

Alijansa (a.m.mankozeb+metalaksil-M) u količini 2 kg/ha  (karenca 14 dana ).

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 29.6.2022 ‎(1)
Zaštita prolećnog luka29.6.2022 10:59Plamenjača luka (peronospora destructor); Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na području delovanja RC Vrbas usevi prolećnog crnog luka se nalaze u fenofazi 9 i više formiranih listova, do lukovice narasle 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 19 - 43). 

Vizuelnim pregledom biljaka luka uočeno je prisustvo  larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci), na nivou praga štetnosti od 1 do 2 larve tripsa po listu luka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva luka i ukoliko se registruje prisustvo larvi tripsa na nivou praga štetnosti, primena insekticida:

Exirel (a.m.cijantraniliprol), u količini 0,75 l/ha ( karenca 14 dana, MBT 2) ili

Dicarzol, (a.m.formetanat-hidrohlorid) u dozi 1kg/ha, (karenca 28 dana, MBT 2).

Prilikom izbora insekticida treba voditi računa o maksimalnom broju tretmana preparata tokom jedne vegetacije (MBT) i karenci.

S obzirom da se lukovi redovno navodnjavaju kišenjem, u takvim mikroklimatskim uslovima sa prisustvom vode, stvaraju se  povoljni uslovi za infekciju prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor). Proizvođačima luka se  preporučuje primena nekog od fungicida:

-          Alijansa (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2 kg/ha ili

-          Aritmetil M (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha ili

-          Leonida (a.m.fluazinam+metalaksil-M)  0,4-0,6 l/ha ili

-          Infinito SC (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,6 l/ha

Zbog visokih dnevnih temperatura, preporuka je da se hemijski tretmani sprovode u večernjim časovima.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 27.6.2022 ‎(1)
Zaštita luka27.6.2022 6:49Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi prolećnog luka se nalaze u zavisnosti od nadmorske visine u fazi 6 do 9 i više listova jasno razvijeno  (BBCH 16-19).

 

 

U proteklom periodu, uslovi u kojima se odvijala proizvodnja prolećnih lukova, sa čestim lokalnim padavinama kao i povećanom relativnom vlagom vazduha, stvarali su povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor). Takođe, stalnim navodnjavanje useva kišenjem stvara se povoljan mikroklimat za razvoj nevedenog patogena.

U cilju zaštite luka od plamenjače proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·        Alijansa (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2 kg/ha ili

·        Aritmetil M (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha ili

·        Leonida (a.m.fluazinam+metalaksil-M)  0,4-0,6 l/ha ili

·        Infinito SC (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,6 l/ha.

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 24.6.2022 ‎(1)
Zaštita luka24.6.2022 8:14Thrips tabaci (Thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od 6 do 8 listova razvijeno (BBCH 16- 18) do lukovice narasle 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo  larvi tripsa (Thysanoptera) na nivou praga štetnosti od 1 do 2 larve tripsa po listu luka.

S obzirom da se za naredni period prognoziraju visoke dnevne temperature koje će pogodovati ubrzanom razvoju i povećanju brojnosti ove štetočine  proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja brojnosti. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, preporučuje se sprovođenje mera zaštite primenom insekticida Dicarzol (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

S obzirom da se usevi luka proizvode u uslovima navodnjavanja kišenjem, u takvim uslovima uz prisustvo vode, stvaraju se povoljni uslovi za razvoj bolesti.  U cilju zaštite luka proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida: 

·        Alijansa (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2 kg/ha ili

·        Aritmetil M (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha ili

·        Leonida (a.m.fluazinam+metalaksil-M)  0,4-0,6 l/ha ili

·        Infinito SC (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,6 l/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 20.6.2022 ‎(1)
Zaštita luka20.6.2022 14:05Trips (thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na teritoriji RC Pančevo usevi prolećnog luka se nalaze u fazi 8-9  listova razvijeno (BBCH 18-19).

Vizuelnim pregledom useva luka registrovano je prisustvo imaga i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci).

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve luka i ukoliko registruju prisustvo  tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, primene insekticid Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha. Dobri rezultati u suzbijanju tripsa se postižu samo ukoliko ne dođe do njihovog prenamnoženja.

Najavljene padavine za četvrtak, kao i redovno navodnjavanje useva,  mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačima bolesti (plamenjače luka - Peronospora destructor, crna pegavost - Alternaria porri i dr.). U cilju zaštite luka od prouzrokovača bolesti preporučuje se primena nekog od fungicida:

-   Alijansa ( a.m. mankozeb+metalaksil M) u količini 2kg/ha ili

-   Armetil M (a.m.mankozeb+metalaksil) u količini 2,5kg/ha ili

-   Leonida (a.m.fluazinam+metalaksil M) u količini 0,4-0,6l/ha ili

-   Infinito SC (a.m.propamokarb-hiderohlorid+fluopikolid), u količini 1,6 l/ha.

Zbog visokih dnevnih temperatura, preporuka je da se hemijski tretmani izvode u večernjim časovima.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 17.6.2022 ‎(1)
Zaštita crnog luka17.6.2022 11:36Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi prolećnog crnog luka, se nalaze u fenofazi 7 do 8 formiranih listova (BBCH 17- 18). 

Vizuelnim pregledom biljaka luka, registrovano je prisustvo  larvi duvanovog tripsa, (Thrips tabaci) na nivou praga štetnosti od 1 do 2 larve tripsa po listu luka.

larva tripsa u luku

Proizvođačima  se preporučuje pregled useva luka i ukoliko se registruje prisustvo larvi tripsa na nivou praga štetnosti  primena insekticida Dicarzol (a.m.formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

S obzirom da se lukovi redovno navodnjavaju, u takvim mikroklimatima stvaraju se  povoljni uslovi za infekciju od prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor). Sa ciljem zaštite luka od prouzrokovača plamenjače luka preporučuje se primena nekog od fungicida:

-   Alijansa ( a.m. mankozeb+metalaksil M) u količini 2kg/ha ili

-   Armetil M (a.m.mankozeb+metalaksil) u količini 2,5kg/ha ili

-   Leonida (a.m.fluazinam+metalaksil M) u količini 0,4-0,6l/ha ili

-   Infinito SC (a.m.propamokarb-hiderohlorid+fluopikolid), u količini 1,6 l/ha.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 13.6.2022 ‎(1)
Zaštita luka13.6.2022 13:51Plamenjača luka (peronospora destructor); Trips (thrips tabaci)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od 6 do 8 listova razvijeno (BBCH 16-18).

U proteklom periodu, uslovi u kojima se odvijala proizvodnja prolećnih lukova, sa čestim padavinama kao i povećanom relativnom vlagom vazduha, stvarali su povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor).

U cilju zaštite od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·        Alijansa (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2 kg/ha ili

·        Aritmetil M (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha ili

·        Leonida (a.m.fluazinam+metalaksil-M)  0,4-0,6 l/ha ili

·        Infinito SC (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,6 l/ha.

Vizuelnim pregledom useva prolećnih lukova registrovano je prisustvo imaga i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci).

Na pojedinim parcelama registruje se prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti. S obzirom da se za naredni period prognoziraju visoke dnevne temperature koje će pogodovati ubrzanom razvoju i povećanju brojnosti ove štetočine, proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva.

Ukoliko se registruju brojnosti na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu luka proizvođačima se preporučuje primena insekticida Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

Region: Novi Sad
1 - 10 Next