Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > luk  

Web Part Page Title Bar image
luk

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 13.3.2020 ‎(1)
Zaštita belog luka od rđe13.3.2020 13:22Rđa luka (Puccinia porri)

Na teritoriji RC Pančevo na lokalitetima  Pančevo i Crepaja, vizuelnim pregledom useva belog luka (BBCH-19) registrovanio je prisutvo simptoma rđe (Puccinia porri).

Simptomi se ispoljavaju na listu u vidu crvenkastih  uredosorusa u kojima se nalaze uredospore koje služe za dalje širenje patogena. Napadnuti listovi se suše što utiče na smanjenje veličine glavica a time i na smanjenje prinosa.

Proizvođačima belog luka se preporučuje da  obiđu useve i ukoliko uoče simptome  rđe sprovedu tretman fungicidom:

Ortiva opti 480 SC (hlorotalonil +azoksistrobin) 2 - 2,5 l/ha.
Pored primene fungicida, u mere kontrole ovog oboljenja spadaju i trogodišnji plodored i uništavanje divljih lukova.
Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 23.8.2019 ‎(1)
Zaštita praziluka23.8.2019 15:15Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Pančevo usevi praziluka se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thysanoptera) na nivou praga štetnosi od 1 do 2 larve tripsa po listu luka.

Proizvođačima se preporučuje  pregled useva. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od preparata:

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat – hidrohlorid) 1kg/ha (karenca 28 dana) ili

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha (karenca 14 dana).

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 20.8.2019 ‎(1)
Zaštita praziluka20.8.2019 14:41Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi praziluka se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thysanoptera) u indeksu napada 4.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje parcele i ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosi od  1 do 2 larve tripsa po listu luka sprovedu hemijske mere zaštite nekim od preparata:

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat – hidrohlorid) 1kg/ha (karenca 28 dana);

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha (karenca 14 dana).

Larve tripsa

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 11.7.2019 ‎(1)
Zaštita luka11.7.2019 13:54Tripsi (thrips spp); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi lukovice narasle 30-50% od krajnjeg prečnika (BBCH 43-45).

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo larvi tripsa (Thysanoptera) u indeksu napada 5,83 i imaga u indeksu napada 0,35.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva radi utvrđivanja prisustva pomenute štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou 1-2 larve po listu, preporučuje se sprovođenje mera zaštite primenom insekticida: Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha.

Od prethodne preporuke za zaštitu luka od prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor), u zavisnosti od lokaliteta, palo je 27,8 do 52,6 mm kiše po metru kvadratnom. Ovakvi uslovi doprineli su skraćenju dužine efikasnosti prethodno nanetih fungicida. S obzirom da se u narednim danima najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje će omogućiti dalji razvoj patogena, u cilju zaštite useva i očuvanja lisne mase proizvođačima se preporučuje primena nekog od sledećih fungicida:

·              Folio Gold (hlorotalonil + metalaksil) 2-2,5 l/ha

·              Verita (fosetil-aluminijum + fenamidon) 2-2,5 kg/ha

·              Ortiva Opti 480 SC (hlorotalonil + azoksistrobin) 2-2,5 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 26.6.2019 ‎(2)
Zaštita luka26.6.2019 17:33Plamenjača luka (peronospora destructor); Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi 6-7 razvijenih listova (BBCH 16-17).

Vizuelnim pregledom prolećnih lukova gde do sada nisu sprovedene adekvatne mere zaštite, registrovano je prisustvo plamenjače luka (Peronospora destructor). Oazno po parceli javlja se žutilo na vršnim delovima lista luka, a  na površini lista prisutna je navlaka od sporonosnih organa gljive.

Od prethodne preporuke za zaštitu luka od navedenog patogena, u zavisnosti od lokaliteta, palo je 10-55,4 l kiše. Ovakvi uslovi doprineli su skraćenju dužine efikasnosti prethodno nanetih fungicida. U cilju zaštite useva i očuvanja lisne mase proizvođačima se preporučuje primena nekog od sledećih fungicida:

·         Folio Gold (hlorotalonil + metalaksil) 2-2,5 l/ha

·        Verita (fosetil-aluminijum + fenamidon) 2-2,5 kg/ha

·        Ortiva Opti 480 SC (hlorotalonil + azoksistrobin) 2-2,5 l/ha

Vizuelnim pregledom useva registruje se i prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera). Uslovi u kojima se trenutno odvija proizvodnja luka favorizujući su za ovu grupu štetnih organizama. Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva radi utvrđivanja prisustva tripsa. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo na nivou  1-2 larve po listu, preporučuje se sprovođenje mera zaštite nekim od registrovanih insekticida.

Još jednom napominjemo da se zadovoljavajući rezultati u suzbijanju ove štetočine postižu samo u početnim fazama napada.

Region: Novi Sad
Zaštita crnog luka26.6.2019 15:07Tripsi (thrips spp); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na teritoriji RC Zrenjanin, pregledom useva crnog luka registrovano je da se biljke nalaze u fazi devet i više listova jasno vidljivo do faze početka razvoja vegetativnog dela koji se koristi za berbu (BBCH 19-40).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thysanoptera) na nivou praga štetnosti od 1 do 2 larve tripsa po listu luka. Proizvođačima se preporučuje pregled useva i po postizanju praga štetnosti sprovođenje hemijskih mera zaštite insekticidom:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha

Sa svakim narednim padavinama može doći do stvaranja povoljnih uslova za razvoj i širenje patogena prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor). Proizvođačima se preporučuje da prate vremensku prognozu i pred najavljene padavine sprovedu hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

  Dakoflo (a.m. hlorotalonil)  2-2,5 l/ha

  Bravo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 1,5-2 l/ha

  Odeon (a.m. hlorotalonil)  1,2-1,5 kg/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 21.6.2019 ‎(1)
Zaštita luka21.6.2019 18:11Plamenjača luka (peronospora destructor); Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi 5-6 listova razvijeno (BBCH 15-16).

Vizuelnim pregledom useva na više lokaliteta registruju se povećane brojnosti tripsa (Thysanoptera).  Nakon vađenja ozimih lukova, došlo je do masovnog naseljavanja tripsa na useve prolećnih lukova. Takođe, vremenski uslovi u proteklom periodu, suvo i toplo vreme, doprineli su njihovom ubrzanom razvoju.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva, i ukoliko registruju prisustvo od 1 do 2 larve tripsa po listu preporučuje se hemijski tretman insekticidom Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

U cilju zaštite luka od prouzrokovača plamenjače  (Peronospora destructor), proizvođačima se preporučuje primena fungicida kontaktnog delovanja na bazi aktivne materije hlorotalonil: Dakoflo  u količini 2-2,5 l/ha, Bravo 720 SC u količini 1,5-2 l/ha ili Odeon u količini 1,2-1,5 kg/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 18.6.2019 ‎(1)
Zaštita luka18.6.2019 13:38Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Pančevo usevi luka se nalaze u fazi razvoja lista, od sedam do osam listova razvijeno (BBCH 17 -18).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi i imaga tripsa (Thysanoptera) u indeksu napada 10. Postignut je prag štetnosti od 1 do 2 larve po listu luka.

 

 

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko je postignut prag štetnosti preporučuju se hemijske mere zaštite primenom insekticida: Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat – hidrohlorid) 1 kg/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 12.6.2019 ‎(1)
Zaštita luka12.6.2019 14:42Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi luka se nalaze u fazi razvoja lista, sedam do devet listova razvijeno (BBCH 17 -19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thysanoptera) u indeksu napada 8,75. Postignut je prag štetnosti od 1 do 2 larve po listu luka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo larvi tripsa. Ukoliko je postignut prag štetnosti preporučuju se hemijske mere zaštite insekticidom:

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat – hidrohlorid) 1 kg/ha.

Larve na listu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 11.6.2019 ‎(1)
Zaštita luka11.6.2019 14:56Tripsi (thrips spp); Plamenjača luka (peronospora destructor)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi 5-6 listova razvijeno (BBCH 15-16).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera) u sledećim indeksima napada:

·         Larva: 18

·         Imago: 8,16

Trenutno se na pojedinim parcelama registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti.

Suvo i toplo vreme koje se najavljuje u narednim danima pogodovaće ubrzanom razvoju i povećanju brojnosti pomenute štetočine. Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja brojnosti tripsa. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti (1-2 larve po listu), preporučuju se hemijske mere zaštite primenom insekticida Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

Napomena: Zadovoljavajući rezultati u suzbijanju tripsa se postižu samo u početnim fazama napada!

Početkom sledeće nedelje se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor). Za zaštitu luka od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida kontaktnog delovanja na bazi aktivne materije hlorotalonil, pred najavljene padavine: Dakoflo  u količini 2-2,5 l/ha, Bravo 720 SC u količini 1,5-2 l/ha ili Odeon u količini 1,2-1,5 kg/ha.
Region: Novi Sad
1 - 10 Next