Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > luk  

Web Part Page Title Bar image
luk

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 1.9.2017 ‎(1)
Tripsi u praziluku- tretman1.9.2017 16:12Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom praziluka ,lokalitet Lukino Selo, koji se nalazi u fazi devet i više listova (BBCH 19) registrovano je prisustvo larvi tripsa (Trips spp.) na 26% pregledanih biljaka.

                          

                                  faza praziluka

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje parcele i ukoliko je postignut kritičan broj 1-2 larve po listu, obave insekticidni tretman nekim od preparata:

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat- hidrohlorid) – 1kg/ha  (karenca 28 dana u luku)

Exirel (a.m. cijantraniliprol) – 0,75 l/ha (karenca 14 dana u luku)

  larve tripsa

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 6.7.2017 ‎(1)
Zaštita luka6.7.2017 15:27Trips (thrips tabaci)

Na lokalitetu Despotovo usevi luka se nalaze u fazi od lukovice narasle 50% do završetka razvoja lukovice  (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom biljaka luka registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thrips tabaci).

Preporučujue se poljoprivrednim proizvođačima pregled useva radi utvrđivanja prisustva larvi. Ukoliko se utvrdi prisustvo 1 do 2 larve po listu luka, sprovesti hemijske mere zaštite insekticidom Exirel (cijanotraniprol) u dozi 0,75 l/ha. Karenca za navedeni insekticid iznosi 14 dana.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 8.6.2017 ‎(2)
Zaštita luka8.6.2017 15:50Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Jarak, luk se nalazi u fenofazi  5-6 listova (BBCH 15-16).

Vizuelnim pregledom useva luka registrovano je prisustvo   tripsa (Thrips tabaci) na nivou praga štetnosti.

Larve Thrips tabaci

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcel a i ukoliko se registruje  1 – 2 larve po listu, tretman izvršiti primenom Dicarzol 50 SP ( a.m . formetanat – hidrohlorid) u količini 1kg/ha.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita luka8.6.2017 15:13Trips (thrips tabaci)

Pregledom useva luka na lokalitetima Pančevo, Sakule  i Sefkerin utvrđeno je da se lukovi nalaze u fazi  razvijeno 5-8listova (BBCH 15-16).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisutvo  tripsa (Thrips tabaci) na nivou praga štetnosti.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje 1 - 2 larve tripsa po listu luka, primena insekticida Dicarzol 50 SP (a. m. formetanat – hidrohlorid) 1 kg/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 7.6.2017 ‎(1)
Tretman u luku7.6.2017 17:23Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na području delovanja RC Zrenjanin (lokalitet Lukino selo) usevi prolećnog luka nalaze se u fazi pet do šest razvijenih listova (BBCH 15-16).

Vizuelnim pregledom biljaka luka registrovano je prisutvo  tripsa (Thrips tabaci) na nivou praga štetnosti.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje 1 - 2 larve tripsa po listu luka, primena hemijskih mera zašttite sa sledećim insekticidom:

Dicarzol 50 SP (a. m. formetanat – hidrohlorid) 1 kg/ha.

 

larve tripsa na listu luka          

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 6.6.2017 ‎(1)
Zaštita luka6.6.2017 15:48Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi prolećnog luka nalaze se u fazi od 5 do 8 listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledima useva prolećnog luka registruje se  prisustvo tripsa (Thrips tabaci).

Prag štetnosti kada je neophodno sprovesti hemijske mere zaštite iznosi od 1 do 2 larve tripsa po listu luka. Preporučuje se proizvođačima obilazak useva radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine. Ukoliko je postignut prag preporučuje se hemijski tretman insekticidom Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 15.5.2017 ‎(1)
Zaštita luka15.5.2017 17:31Trips (thrips tabaci)

Na području delovanja RC Kruševac, Vizuelnim pregledom useva luka na lokalitetu Poljna utvrđeno je da se lukovi nalaze u fazi 5-7 listova razvijeno (BBCH 15-17).

Vizuelnim pregledom  luka registrovano je  prisustvo odraslih jedinki  i larvi tripsa (Trips tabaci) u indeksu napada  11,5.

 

larve tripsa

imago tripsa

Proizvodjačima se preporučuje pregled biljaka luka na prisustvo tripsa . Ukoliko se registruje 1 do 2 larve po listu luka neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite primenom nekog od sledećih insekticida:

Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha   ili

Laser 240 SC (a.m.spinosad) 0,7 l/ha

 

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 10.5.2017 ‎(1)
Tripsi u luku10.5.2017 11:03Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom ozimog crnog luka na lokalitetu  Mužlja (faza sedam razvijenih listova -BBCH 17), registrovano je prisustvo tripsa (Thrips tabaci) u indeksu napada 29.

Prag štetnosti za tripsa kada se primenjuju hemijske mere zaštite je 1-2 larve po listu luka. Preporuka proizvođačima je da  pregledaju  svoje useve i po postizanju praga štetnosti izvrše  insekticidni tretman neki od sledećih preparata:

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat- hidrohlorid) 1 kg/ha  (karenca 28 dana)

Laser 240 SC (a.m. spinosad ) 0,4 l/ha (karenca 3 dana).

Prilikom izbora preparata voditi računa o karenci u odnosu na datum vađenja luka.

Slika 1. Larve tripsa na luku

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 8.5.2017 ‎(1)
Zaštita luka8.5.2017 14:57Trips (thrips tabaci)

Vizuelnim pregledom useva luka na lokalitetima Pančevo, Sakule  i Sefkerin utvrđeno je da se lukovi nalaze u fazi 4-6 listova razvijeno.

U usevima luka registrovano je  prisustvo odraslih jedinki  i larvi tripsa (Trips tabaci) u indeksu napada od 18%.

Preporučuje se proizvođačima pregled biljaka luka na prisustvo ove štetočine.  Ukoliko se registruje 1 do 2 larve po listu luka neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite primenom nekog od sledećih insekticida:

Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha ili

Laser 240 SC (spinosad) 0,7 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 3.5.2017 ‎(1)
Zaštita luka 3.5.2017 23:32Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom useva  crnog luka (faza razvoja 4 - 6 listova) na punktu Kupusina, registrovano je  prisustvo odraslih jedinki  i larvi tripsa (Trips tabaci ).

imago tripsa

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled parcela luka u cilju utvrđivanja prisustva ovog štetnog organizma.

Ukoliko se registruje prisustvo od 1-2 larve po listu, potrebno je zaštiti useve primenom insekticida: Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha ili Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha

 

 

 

Region: Sombor
1 - 10 Next