Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > lucerka  

Web Part Page Title Bar image
lucerka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.3.2017 ‎(1)
Pojava lucerkine bube16.3.2017 9:11Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Vizuelnim pregledom useva lucerke na punktu Pančevo ustanovljeno je da se lucerka trenutno nalazi u fenofazi intenzivnog porasta (15 cm visine).

Vizuelnim pregledom useva uočili smo prisustvo imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata).

Lucerkina buba (Phytodecta fornicata) je monofagna i hrani se samo na lucerki. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga u zemiljištu. U proleće kada se zemljište zagreje do temperature od 10-12⁰C, počinje aktivacija imaga. Imago prvo oštećuje list grizući ga po obodu u vidu nepravilnih izgrizlina, a zatim se hrani čitavom liskom ostavljajući samo glavne nerve. Štete nanose larve i imaga i izraženije su kada se na lucerištima istovremeno nalaze oba razvojna stadijuma.

Slika 1: Imaga lucerkine bube

Za sada se hemijske mere ne preporučuju.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 18.3.2016 ‎(1)
Praćenje pojave lucerkine bube 18.3.2016 0:34Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Lucerka se u Regionu Srednjeg Banata nalazi u fazi intenzivnog rasta (visina je 10 do 15 cm). Zabeleženo je povećanje broja imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata). Uočena brojnost je  6  imaga/m2  

U sledećem periodu očekujemo dalje povećanje brojnosti  i kopulaciju. Kritičana vrednost  u ovoj fazi razvoja lucerke je preko 20 imaga /m2

RC Zrenjanin nastavlja da prati brojnost lucerkine bube

Insekticidni tretman se ne preporučuje.

Slika 1:lucerkina buba

velika slika

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.3.2016 ‎(1)
Pregled lucerke5.3.2016 13:26Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Vizuelnim pregledom lucerke koja je na početku kretanja vegetacije (visina 5 do 7 cm) uočena prva prezimljavajuća imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata)

Prikaz kontinuranog praćenja pojave lucerkine bube (2013 – 2016)

Godina

Datum prve pojave imaga

2013

14.03

2014

22.02.

2015

19.03.

2016

02.03.

RC Zrenjanin nastavlja da prati intenzitet pojave lucerkine bube

Pregledom lucerke uočene i aktivne rupe glodara,te se proizvođačima preporučuje obilazak parcela, utvđivanje broja aktivnih rupa,odnosno primena registrovanih rodenticida.

Slika 1:imago lucerkine bube

velika slika

Slika 2:aktivne rupe u lucerištu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.4.2015 ‎(1)
Lucerkina buba24.4.2015 6:47Lucerkina buba (phytodecta fornicata)
 

Vizuelnim pregledom useva lucerke na području delovnja RC Niš, registrovano je da se lucerka trenutno nalazi u fazi intenzivnog porasta (20 cm visine).  Ustanovljeno  je  prisustvo   imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata) u niskom intenzitetu.

Kritičan broj je 20 imaga/m2, pa je preporuka poljoprivrednim proizvođačima da obilaze svoje useve i prate brojnost lucerkine bube. S obzirom na malu brojnost imaga, insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Niš nastavlja sa praćenjem lucerkine bube.

imago lucerkine bube (velika slika)

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 22.4.2015 ‎(3)
Pojava lucerkine bube22.4.2015 21:44Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Na territori delovanja RC Kruševac, lokalitet Konjuh obilaskom lucerišta primećeno  je da se lucerka nalazi u fazi intezivnog porasta(20cm visine). Vizuelnim pregledom utvrdili smo  pojavu imaga lucerkine bube(Phytodecta Fornicata) u maloj brojnosti . Za sada se ne preporučuje insekticidni tretman.Krutičan broj je 20 imaga po m2.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da redovno obilaze svoja lucerišta i prate brojnost lucerkine bube.

RC Kruševac će nastaviti sa praćenjem lucerkine bube.

 

imago lucerkine bube

 

Region: Kruševac
Crna pegavost lišća lucerke-Pseudopeziza medicaginis22.4.2015 18:24Crna pegavost lucerke (Pseudopeziza medicaginis)

Vizuelnim pregledom lucerišta na lokalitetu Ponor, opština Pirot ustanovili smo prisustvo crne pegavosti lišća lucerke (Pseudopeziza medicaginis).

Često izaziva opadanje lišća zbog čega se smanjuje prinos. Učestale i jake zaraze dovode do slabljenje i vitalnost biljaka, što dovodi do bržeg propadanja lucerišta. Jače zaraženo lišće hlorotiše i opada.

 

Slika simptomi na lišću

 

Parazit prezimljava u vidu apotecija u zaraženom opalom lišću lucerke. Zavisno od vremenskih uslova, parazit može da obavi nekoliko sekundarnih zaraza. Suša i visoke temperature su nepovoljne za razvoj bolesti.

Ranijom kosidbom sprečava se širenje bolesti i opadanje lišća. Primena fungicida je opravdana samo na semenskoj lucerki.

Region: Pirot
Pojava lucerkine bube u lucerki 22.4.2015 18:23Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Vizuelnim pregledom useva lucerke na lokalitetu Ponor ustanovljeno je da se lucerka trenutno nalazi u fenofazi intenzivnog porasta (20 cm visine).

Vizuelnim pregledom useva uočili smo prisustvo imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata) u niskom intenzitetu. S obzirom na male brojnosti imaga, kao i minimalna oštećenja lisne mase, insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

Kritičan broj je 20 imaga/m2, pa je preporuka poljoprivrednim proizvođačima da obilaze svoje useve i prate brojnost lucerkine bube.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dalje dinamike pojave lucerkine bube.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 20.4.2015 ‎(1)
Lucerkina buba20.4.2015 8:38Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Vizuelnim pregledom useva lucerke na lokalitetu u Požarevcu, registrovano je da se lucerka trenutno nalazi u fazi intenzivnog porasta (15-20cm visine) i konstatovali smo pojavu lucerkine bube, Phytodecta fornicata. Najjači napad ove štetočine je pred prvi otkos. S obzirom na male brojnosti imaga, kao i minimalna oštećenja lisne mase, insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

Kritičan broj je 20 imaga/m2, pa je preporuka poljoprivrednim proizvođačima da obilaze svoje useve i prate brojnost lucerkine bube.

Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem dalje dinamike pojave lucerkine bube.

slika 1. lucerkina buba

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 19.4.2015 ‎(1)
Pojava lucerkine bube (Phytodecta fornicata) u lucerki 19.4.2015 19:38Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Na području delovanja  RC Leskovac, na lokalitetu Leskovac - Poljoprivredna škola, ustanovljeno je da se lucerka  nalazi u fenofazi intenzivnog porasta, visine oko 20 cm. Vizuelnim pregledom useva registrovano je  prisustvo   imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata) u niskom intenzitetu.

Kako se najveće štete  očekuju pred prvi otkos  preporuka proizvodjačima je da u narednom periodu prate brojnost ove štetočine radi utvrđivanja kritične brojnosti (20 imaga/m2).

Za sada se hemijske mere ne preporučuju.

Sl.1.  Imago lucerkine bube.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 16.4.2015 ‎(1)
Pojava lucerkine bube u lucerki 16.4.2015 8:20Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Vizuelnim pregledom useva lucerke na punktu Pančevo ustanovljeno je da se lucerka trenutno nalazi u fenofazi intenzivnog porasta (20 cm visine).

Vizuelnim pregledom useva uočili smo prisustvo imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata) u niskom intenzitetu.

Lucerkina buba je monofagna i hrani se samo na lucerki. Ima jednu generaciju godišnje I prezimljava u stadijumu imaga u zemiljištu. U proleće kada se zemljište zagreje do temperature od 10-12⁰C, počinje aktivacija imaga. Imago prvo oštećuje list grizući ga po obodu u vidu nepravilnih izgrizlina, a zatim se hrani čitavom liskom ostavljajući samo glavne nerve. Štete nanose larve i imaga i izraženije su kada se na lucerištima istovremeno nalaze oba razvojna stadijuma. Najjači napad ove štetočine očekuje se pred prvi otkos.

Slika 1: Imaga lucerkine bube

Preporuka proizvođačima je da u narednom periodu prate brojnost ove štetočine radi utvrđivanja kritične brojnosti (20 imaga/m2).

Za sada se hemijske mere ne preporučuju.

Region: Pančevo
1 - 10 Next