Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > lucerka  

Web Part Page Title Bar image
lucerka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.3.2017 ‎(1)
Pojava lucerkine bube16.3.2017 9:11Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Vizuelnim pregledom useva lucerke na punktu Pančevo ustanovljeno je da se lucerka trenutno nalazi u fenofazi intenzivnog porasta (15 cm visine).

Vizuelnim pregledom useva uočili smo prisustvo imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata).

Lucerkina buba (Phytodecta fornicata) je monofagna i hrani se samo na lucerki. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga u zemiljištu. U proleće kada se zemljište zagreje do temperature od 10-12⁰C, počinje aktivacija imaga. Imago prvo oštećuje list grizući ga po obodu u vidu nepravilnih izgrizlina, a zatim se hrani čitavom liskom ostavljajući samo glavne nerve. Štete nanose larve i imaga i izraženije su kada se na lucerištima istovremeno nalaze oba razvojna stadijuma.

Slika 1: Imaga lucerkine bube

Za sada se hemijske mere ne preporučuju.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 18.3.2016 ‎(1)
Praćenje pojave lucerkine bube 18.3.2016 0:34Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Lucerka se u Regionu Srednjeg Banata nalazi u fazi intenzivnog rasta (visina je 10 do 15 cm). Zabeleženo je povećanje broja imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata). Uočena brojnost je  6  imaga/m2  

U sledećem periodu očekujemo dalje povećanje brojnosti  i kopulaciju. Kritičana vrednost  u ovoj fazi razvoja lucerke je preko 20 imaga /m2

RC Zrenjanin nastavlja da prati brojnost lucerkine bube

Insekticidni tretman se ne preporučuje.

Slika 1:lucerkina buba

velika slika

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.3.2016 ‎(1)
Pregled lucerke5.3.2016 13:26Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Vizuelnim pregledom lucerke koja je na početku kretanja vegetacije (visina 5 do 7 cm) uočena prva prezimljavajuća imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata)

Prikaz kontinuranog praćenja pojave lucerkine bube (2013 – 2016)

Godina

Datum prve pojave imaga

2013

14.03

2014

22.02.

2015

19.03.

2016

02.03.

RC Zrenjanin nastavlja da prati intenzitet pojave lucerkine bube

Pregledom lucerke uočene i aktivne rupe glodara,te se proizvođačima preporučuje obilazak parcela, utvđivanje broja aktivnih rupa,odnosno primena registrovanih rodenticida.

Slika 1:imago lucerkine bube

velika slika

Slika 2:aktivne rupe u lucerištu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.4.2015 ‎(1)
Lucerkina buba24.4.2015 6:47Lucerkina buba (phytodecta fornicata)
 

Vizuelnim pregledom useva lucerke na području delovnja RC Niš, registrovano je da se lucerka trenutno nalazi u fazi intenzivnog porasta (20 cm visine).  Ustanovljeno  je  prisustvo   imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata) u niskom intenzitetu.

Kritičan broj je 20 imaga/m2, pa je preporuka poljoprivrednim proizvođačima da obilaze svoje useve i prate brojnost lucerkine bube. S obzirom na malu brojnost imaga, insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Niš nastavlja sa praćenjem lucerkine bube.

imago lucerkine bube (velika slika)

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 22.4.2015 ‎(3)
Pojava lucerkine bube22.4.2015 21:44Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Na territori delovanja RC Kruševac, lokalitet Konjuh obilaskom lucerišta primećeno  je da se lucerka nalazi u fazi intezivnog porasta(20cm visine). Vizuelnim pregledom utvrdili smo  pojavu imaga lucerkine bube(Phytodecta Fornicata) u maloj brojnosti . Za sada se ne preporučuje insekticidni tretman.Krutičan broj je 20 imaga po m2.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da redovno obilaze svoja lucerišta i prate brojnost lucerkine bube.

RC Kruševac će nastaviti sa praćenjem lucerkine bube.

 

imago lucerkine bube

 

Region: Kruševac
Crna pegavost lišća lucerke-Pseudopeziza medicaginis22.4.2015 18:24Crna pegavost lucerke (Pseudopeziza medicaginis)

Vizuelnim pregledom lucerišta na lokalitetu Ponor, opština Pirot ustanovili smo prisustvo crne pegavosti lišća lucerke (Pseudopeziza medicaginis).

Često izaziva opadanje lišća zbog čega se smanjuje prinos. Učestale i jake zaraze dovode do slabljenje i vitalnost biljaka, što dovodi do bržeg propadanja lucerišta. Jače zaraženo lišće hlorotiše i opada.

 

Slika simptomi na lišću

 

Parazit prezimljava u vidu apotecija u zaraženom opalom lišću lucerke. Zavisno od vremenskih uslova, parazit može da obavi nekoliko sekundarnih zaraza. Suša i visoke temperature su nepovoljne za razvoj bolesti.

Ranijom kosidbom sprečava se širenje bolesti i opadanje lišća. Primena fungicida je opravdana samo na semenskoj lucerki.

Region: Pirot
Pojava lucerkine bube u lucerki 22.4.2015 18:23Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Vizuelnim pregledom useva lucerke na lokalitetu Ponor ustanovljeno je da se lucerka trenutno nalazi u fenofazi intenzivnog porasta (20 cm visine).

Vizuelnim pregledom useva uočili smo prisustvo imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata) u niskom intenzitetu. S obzirom na male brojnosti imaga, kao i minimalna oštećenja lisne mase, insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

Kritičan broj je 20 imaga/m2, pa je preporuka poljoprivrednim proizvođačima da obilaze svoje useve i prate brojnost lucerkine bube.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dalje dinamike pojave lucerkine bube.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 20.4.2015 ‎(1)
Lucerkina buba20.4.2015 8:38Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Vizuelnim pregledom useva lucerke na lokalitetu u Požarevcu, registrovano je da se lucerka trenutno nalazi u fazi intenzivnog porasta (15-20cm visine) i konstatovali smo pojavu lucerkine bube, Phytodecta fornicata. Najjači napad ove štetočine je pred prvi otkos. S obzirom na male brojnosti imaga, kao i minimalna oštećenja lisne mase, insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

Kritičan broj je 20 imaga/m2, pa je preporuka poljoprivrednim proizvođačima da obilaze svoje useve i prate brojnost lucerkine bube.

Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem dalje dinamike pojave lucerkine bube.

slika 1. lucerkina buba

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 19.4.2015 ‎(1)
Pojava lucerkine bube (Phytodecta fornicata) u lucerki 19.4.2015 19:38Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Na području delovanja  RC Leskovac, na lokalitetu Leskovac - Poljoprivredna škola, ustanovljeno je da se lucerka  nalazi u fenofazi intenzivnog porasta, visine oko 20 cm. Vizuelnim pregledom useva registrovano je  prisustvo   imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata) u niskom intenzitetu.

Kako se najveće štete  očekuju pred prvi otkos  preporuka proizvodjačima je da u narednom periodu prate brojnost ove štetočine radi utvrđivanja kritične brojnosti (20 imaga/m2).

Za sada se hemijske mere ne preporučuju.

Sl.1.  Imago lucerkine bube.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 16.4.2015 ‎(1)
Pojava lucerkine bube u lucerki 16.4.2015 8:20Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Vizuelnim pregledom useva lucerke na punktu Pančevo ustanovljeno je da se lucerka trenutno nalazi u fenofazi intenzivnog porasta (20 cm visine).

Vizuelnim pregledom useva uočili smo prisustvo imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata) u niskom intenzitetu.

Lucerkina buba je monofagna i hrani se samo na lucerki. Ima jednu generaciju godišnje I prezimljava u stadijumu imaga u zemiljištu. U proleće kada se zemljište zagreje do temperature od 10-12⁰C, počinje aktivacija imaga. Imago prvo oštećuje list grizući ga po obodu u vidu nepravilnih izgrizlina, a zatim se hrani čitavom liskom ostavljajući samo glavne nerve. Štete nanose larve i imaga i izraženije su kada se na lucerištima istovremeno nalaze oba razvojna stadijuma. Najjači napad ove štetočine očekuje se pred prvi otkos.

Slika 1: Imaga lucerkine bube

Preporuka proizvođačima je da u narednom periodu prate brojnost ove štetočine radi utvrđivanja kritične brojnosti (20 imaga/m2).

Za sada se hemijske mere ne preporučuju.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 14.4.2015 ‎(1)
Lucerkina buba14.4.2015 12:49Lucerkina buba (phytodecta fornicata); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Pregledom useva lucerke na lokalitetu u Vrbasu, sorte Mediana, registrovano je da se lucerka trenutno nalazi u fazi intenzivnog porasta (20cm visine).

Vizuelnim pregledom useva uočili smo pojavu lucerkine bube, Phytodecta fornicata u niskom intenzitetu napada (index napada 2,25), kao i pojavu lisnih vaši, Aphididae spp. Štete od lucerkine bube su minimalne, i trenutno se manifestuju na gornjem lišću. Najjači napad ove štetočine je pred prvi otkos.

Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RCVrbas nastavlja sa praćenjem dalje dinamike pojave lucerkine bube.

 

Lucerkina buba

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 19.3.2015 ‎(1)
Pojava prezimljavajućih štetočina 19.3.2015 19:39Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Na lokalitetu Klek u usevu lucerke uočili smo pojavu prvih imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata).Lucerka je visine oko 5cm.

Rast temperatura zemljišta beležimo od 09. / 11.03.zavisno od lokaliteta.

Sa porastom temperature zemljišta doći će do  intenzivnije pojave prezimljavajućih imaga.

Temperature zemljišta od 01.03.

Minimalne 

3 do 50 C

Maximalne

6 do 90 C

Prosečne

5 do 60 C

 

Slika 1:lucerkina buba

velika slika

Slika :faza lucerke

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.10.2014 ‎(1)
Poljski glodari23.10.2014 21:38Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Na području delovanja RC Kruševac obilaskom  parcela pod lucerkom na više lokaliteta, primećena je veća  brojnost poljsih  glodara: poljskih miševa( Apodemus sylvaticus)  i poljskih voluharica (Microtus arvalis) i to preko 10 aktivnih rupa po ha.Glodari se hrane korenom i mladim lišćem leguminoza ,što dovodi do ogoljavanja parcela (oaza) i tako prave ogromnu štetu usevima.

Preporuka proizvođačima je da ukoliko na svojim parcelama primete povećanu brojnost( preko 10 aktivnih rupa po ha) treba  primeniti  gotove mamke ,rodenticide  na  bazi aktivne materije: cink-fosfida, bromadiolona  i to tako što se mamci stavljaju direktno u aktivne rupe , a potom zatrpavaju da ne bi došlo do trovanja divljači.

Gotove mamke upotrebiti  po preporuci  i uputstvu proizvođača.

 

slika br.1:rupe od poljskih glodara

slika br.2:oštećenja od poljskih glodara

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 19.10.2014 ‎(1)
Povećana brojnost  glodara19.10.2014 21:37Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)

Na teritoriji RC Leskovac,  vizuelnim pregledom parcela pod leguminozama, kao i zasada  dugogodišnjih voćnih vrsta, registrovana je povećana brojnost glodara -  poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša  (Apodemus sylvaticus).

Preporuka proizvodjačima  je obavezan zdravstveni pregled parcela, i ukoliko se utvrdi povećana brojnost  - više od 10 aktivnih rupa /ha  potrebno je primeniti mamke na bazi cink-fosfida.

Zaštitu  sprovesti ubacivanjem gotovih mamaka u aktivne rupe koje su nastanjenje glodarima.Nakon njihovog postavljanja potrebno je zatvoriti rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači. Mamke primenjivati po uputstvu i preporuci proizvodjača.

Od preparata mogu se primeniti:

·         Cinkfosfid mamak (5-10 gr po aktivnoj rupi),

·         Brodilon blok (10-20 gr po aktivnoj rupi),

·         Brodilon Mamak (10-20 gr. po aktivnoj rupi),

·         Mamak-B (10-20 gr po aktivnoj rupi),

·         Gardentop (10-20 gr. po aktivnoj rupi),

·         Galibrom-AB (10-20 gr.po aktivnoj rupi),

·         Hemus mamak AB ( 10-20 gr. po aktivnoj rupi) i dr.

 Sl. 1. i 2. Rupe od poljskih glodara.

 

 

 

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 17.10.2014 ‎(1)
Povećana aktivnost glodara 17.10.2014 8:40Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)

Vizuelnim pregledom  useva šećerne repe, uljane repice I višegodišnjih leguminoza  na više lokaliteta  na području delovanja RC Sombor registrovali smo povećanu aktivnost poljskih glodara - poljskih miševa (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice(Microtus arvalis).

Sl.1-oštećenja od glodara u usevu uljane repice

Sl.2-oštećenja od glodara u usevu šećerne repe

Sl.3-oštećenja od glodara u leguminozama

Na površinama pod  šećernom repom  I višegodišnjim leguminozama br aktivnih rupa se kretao od 5-30/aru,  dok je najmanja br aktivnih rupa registrovana na parcelama pod uljanom repicom ( do 5 aktivneih  rupa/ha).

Preporučujemo poljoprivrednim proizvođačima obilazak parcela u cilju utvrđivanja brojnosti aktivnih rupa.

Ukoliko se registruje više od 10 aktivnih rupa /ha  potrebno je primeniti mamke na bazi cink-fosfida.

Prilikom primene mamke ubaciti samo u aktivne rupe  koje je posle primene potrebno zatvoriti.

 

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 14.10.2014 ‎(1)
Glodari14.10.2014 8:51Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)
  Na više lokaliteta u regionu koji pokriva RC Vršac (Bela Crkva,Vatin,Potporanj) registrovana je uvećana brojnost glodara (poljska voluharica i poljski miš) pre svega na lucerištima,neobradivim površinama i strništima.
 
  Na lokalitetu Vatin u populaciji glodara dominira hrčak (Cricetus cricetus) koji je na ovo uzvišenije područje migrirao posle poplava koje su zadesile naš region 31.07.Na ovom lokalitetu smo na neobrađenim strništima izbrojali 2-6 nastanjenih jazbina /ha što pripada III-IV kategoriji brojnosti.
  Glodari mogu naneti velike štete tek posejanim strnim žitima kao i lucerki.Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i primena nekih od registrovanih mamaka:
  • mamci na bazi cink fosfida imaju produženu primenu do 2017.god
  • mamci na bazi a.m. bromadiolona

 Mamci se ubacuju u rupe i obavezno zatrpavaju da ne bi sa njima došle u kontakt ptice i divlje životinje.

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 1.10.2014 ‎(1)
Visoka brojnost glodara1.10.2014 15:42Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Vizuelnim pregledom useva lucerke(visina od 5 do 10 cm) 30.09.-01.10. na lokalitetima Elemir, Melenci i Stajićevo uočeno je prisustvo velike brojnosti aktivnih rupa poljskih miševa (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice(Microtus arvalis).

Na parceli obavljen pregled na 10 mesta po 10 m2. U tabeli je dat pregled brojanja rupa:

 

Elemir

lucerka

Melenci

lucerka

Stajićevo

lucerka

1

20

16

24

2

39

42

36

3

40

38

22

4

31

44

18

5

36

25

29

6

44

29

32

7

38

32

26

8

52

48

22

9

24

46

24

10

32

38

21

Ukupno:

356

358

254

 

Štete od poljskih miševa uočene su i pregledom kukuruza na lokacijama Elemir i Melenci. Štete su u vidu izgriženih, struganih ili potpuno pojedenih klipova kukuruza.

Signaliziramo proizvođačima lucerke na visoku brojnost glodara koji mogu naneti značajne štete, tim pre   što predstoji setva ozimih strnih žita.

Takođe i pregledom voćarskih zasada(jabuka, lokalitet Mihajlovo) uočena visoka brojnost aktivnih rupa,manja nego na lucerištima.

 

Mihajlovo

jabuka

1

12

2

10

3

6

4

16

5

10

6

13

7

8

8

6

9

10

10

11

Ukupno:

102

 

Slika 1:faza lucerke,30.09.lokalitet Melenci

velika slika

Slika 2,3:aktivne rupe u usevu lucerke

velika slika

velika slika

Slika 4,5,6 :klipovi kukuruza oštećeni od glodara

velika slika

velika slika

 

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 4.6.2014 ‎(1)
Lucerkina buba4.6.2014 14:18Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Pregledom useva lucerke posle I otkosa, lokalitet Vrbas, registrovana je pojava imaga lucerkine bube, Phytodecta fornicata u niskom intenzitetu napada. (index  napada 2,5).

Lucerka se trenutno nalazi u fazi intenzivnog porasta (15 cm visine).

S obzirom na male brojnosti imaga, kao i minimalna oštećenja lisne mase, insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

Kritičan broj je 20 imaga/m2, pa je preporuka poljoprivrednim proizvođačima da obilaze svoje useve i prate brojnost lucerkine bube.

 

Lucerkina buba

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 1.6.2014 ‎(1)
Lucrka – lucerkina buba (Phytodecta fornicata)1.6.2014 15:03Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Pregledom useva lucerke na području delovanja RC Kraljevo (lokalitet Bapsko Polje), konstatovano je prisustvo imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata) u brojnosti ispod 1 imaga po m2 (prag je 20 imaga po m2 u ovoj fazi razvoja, kada su biljke visoke 5-10 cm), tako da se ne preporučuje hemijski tretman.

 

PSSS Kraljevo će nastaviti sa praćenjem ove štetočine. Preporučuje se proizvođačima da pregledaju svoje useve lucerke (koja je primarni domaćin Phytodecta fornicata), ali i ostalog krmnog bilja i prate brojnost imaga.

 
Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 28.5.2014 ‎(1)
Lucerka 28.5.2014 0:16Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Vizuelnim pregledom useva lucerke lokalitet Lukićevo (visina posle prvog otkosa  5-15cm) uočena niska brojnost lucerkine bube Phytodecta fornicata  (1/m2) i minimalna oštećenja lisne mase.Obilne padavine i niže  temperature zaustavili  intenzivniju  pojavu posle prvog otkosa.Takođe vremenski uslovi pomerili rokove košenja ali  istovremano uticali na intenzivan rast i napredak lucerke.

Insekticidni tretman ne preporučuje.

Slika 1:lucerkina buba tokom ishrane na lucerki posle prvog otkosa

velika slika

Slika 2:fenološka faza lucerke

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 16.4.2014 ‎(1)
Detelina – lucerkina buba (Phytodecta fornicata)16.4.2014 8:53Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Pregledom useva deteline na području delovanja RC Kraljevo (lokalitet Milakovac), konstatovano je prisustvo imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata) u brojnosti od 2-3 imaga po m2 (prag je 20 imaga po m2), tako da se ne preporučuje hemijski tretman.

 

PSSS Kraljevo će nastaviti sa praćenjem ove štetočine. Preporučuje se proizvođačima da pregledaju svoje useve lucerke (koja je primarni domaćin Phytodecta fornicata), ali i ostalog krmnog bilja i prate brojnost imaga.

 

Imago lucerkine bube 1 - velika slika

 

Imago lucerkine bube 2 - velika slika

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 11.4.2014 ‎(1)
Crna pegavost lišća lucerke-Pseudopeziza medicaginis11.4.2014 19:37Crna pegavost lucerke (Pseudopeziza medicaginis)
Vizuelnim pregledom lucerišta na lokalitetu Ekonomija "Barje", opština Pirot ustanovili smo prisustvo prisustvo crne pegavosti lišća lucerke (Pseudopeziza medicaginis).
Često izaziva opadanje lišća zbog čega se smanjuje prinos. Učestale i jake zaraze dovode do slabljenje i vitalnost biljaka, što dovodi do bržeg propadanja lucerišta. Jače zaraženo lišće hlorotiše i opada.
 
 
Slika simptomi na lišću
 
Parazit prezimljava u vidu apotecija u zaraženom opalom lišću lucerke. Zavisno od vremenskih uslova, parazit može da obavi nekoliko sekundarnih zaraza. Suša i visoke temperature su nepovoljne za razvoj bolesti.
Ranijom kosidbom sprečava se širenje bolesti i opadanje lišća. Primena fungicida je opravdana samo na semenskoj lucerki.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 9.4.2014 ‎(2)
Stenice na lucerki (Euridema ventralis)9.4.2014 13:09Crvena kupusna stenica (Euridema ventralis)

Na području delovanja RC Leskovac vizuelnim pregledom useva lucerke koja je u fazi intenzivnog porasta, 5-10 cm visine,  na lokalitetu Bojnik, Kamenica, Djindjuša i Lapotince, registrovana je pojava  stenice  Euridema ventralis.

S obzirom na to da je njeno prisustvo u usevu lucerke, kao i prisustvo lucerkine bube, za sada,  u niskom intenzitetu  ne preporučujemo  insekticidni tretman.

Potrebno je pratiti brojnost i blagovremeno intervenisati registrovanim insekticidima.

Sl.1. i 2. Stenica (Euridema ventralis).

Region: Leskovac
Lucerkina buba  (Phytodecta fornicata)9.4.2014 11:15Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Na području delovanja RC Leskovac vizuelnim pregledom useva lucerke koja je u fazi intenzivnog porasta,  5-10 cm visine,  na lokalitetu Bojnik i Lapotince, registrovana je pojava  imaga lucerkine bube, Phytodecta fornicata.

Najjači napad ove štetočine je pred prvi otkos. S obzirom da se toleriše 20 imaga na  m 2 u ovoj fenološkoj fazi,  a registrovano je svega 4 imaga po m 2  na ovom terenu,, za sada, ne preporučujemo insekticidni tretman.

Pratiti brojnost imaga i intervenisati insekticidima  kada  se dostigne kritičan broj (20 imaga/m2).

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 4.4.2014 ‎(1)
Štetočine na lucerki4.4.2014 15:57Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

  Zapažanja sa terena

 

Dinamika pojave lucerkine bube Phytodecta fornicata  predstavljena tabelarno:

Datum pregleda

Brojnost imaga po m2

Fenološka faza lucerke

22.02.2014.

1 / m2

Kraj fiziološkog mirovanja

07.03.2014

4/ m2

Visina 5-7 cm

13.03.2014

10 / m2

Visina 10 cm

04.04.2014

12 / m2

Visina 30 cm

Tokom pregleda uočeno prisustvo i kopulacija stenice Euridema ventralis(1,75/m2 )

Prognoza

Prisustvo lucerkine bube u usevu lucerke se povećavalo u korelaciji sa meteorološkim uslovima.Brojnost populacije je veća,kopulacija intenzivnija ali je i usev jače razvijen (prosečna visina je 30 cm.)Rastu lucerke doprinosi povoljno vreme te je napredak useva intenzivan.

Obaveštenje proizvođačima lucerke

Štete od lucerkine bube su niskog intenziteta.Manifestuju se na gornjem lišću i u ovoj fazi rasta prisustvo lucerkine bube i stenica ne ugrožava usev te se insekticidni tretman ne preporučuje.

 Slika1:kopulacija imaga Phytodecta fornicata 

 

velika slika

 Slika 2:kopulacija stenice Euridema ventralis

velika slika

 

 

Region: Zrenjanin
(More Items...)