Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > lucerka  

Web Part Page Title Bar image
lucerka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 5.10.2023 ‎(2)
Suzbijanje glodara u lucerištima i ledinama5.10.2023 12:12Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)

Vizuelnim pregledom useva lucerke na terenu RC Sremska Mitrovica, ustanovljeno je prisustvo glodara: poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Brojnosti poljske voluharice su na nivou II kategorije brojnosti (od 10- 500 rupa po ha), dok su za poljskog miša na nivou III kategorije (50-500 rupa po ha). 

Mere zaštite se preporučuju pri brojnostima pomenutih glodara u kategoriji II.

S obzirom da je postignuta kategorija brojnosti II kod poljske voluharice i kategorija III kod poljskog miša, što je naročito kritično na novozasnovanim lucerištima, preporuka proizvođačima je primena mamaka na bazi cink-fosfida. Mamci se stavljaju u rupe uz obavezno zatrpavanje rupa u cilju zaštite ptica i životinja. 

 

Velika slika 

Na ledinama, utrinama i pašnjacima ustanovljena je visoka brojnost glodara (kategorija IV), kako poljske voluharice, tako i poljskog miša, te se takođe preporučuje primena rodenticida.

 

Velika slika

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

Region: Sremska Mitrovica
Suzbijanje glodara u usevu lucerke5.10.2023 11:35Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Na području delovanja RC Beograd na lokalitetima Mladenovac, Lazarevac, Surčin, Zemun, nakon vizuelnog pregleda useva lucerke, registrovano je prisustvo aktivnih rupa od poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis) u različitim kategorijama brojnosti:

Višegodišnja lucerka

Brojnosti poljskog miša su u kategoriji II  - od 15 do 326 aktivnih rupa po hektaru;

Brojnosti poljske voluharice su u kategoriji I i II – do 500 aktivnih rupa po hektaru.

Mlada lucerka

Brojnosti poljskog miša su u kategorijama od II do V - od 10 do 3000 aktivnih rupa po hektaru;

Brojnosti poljske voluharice su u kategoriji I i II – do 300 aktivnih rupa po hektaru.

Kategorije za utvrđivanje brojnosti poljskih glodara su:

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

 

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, da obilaze svoja lucerišta i prate prisustvo i brojnost glodara. U cilju suzbijanja glodara, preporučuje se primena rodenticida u vidu gotovih mamaka na bazi cink-fosfida.

Hemijske mere suzbijanja se preporučuju kada je brojnost aktivnih rupa miševa od 10 do 50 aktivnih rupa po ha, a voluharica od 10 do 500 aktivnih rupa po ha (II kategorija brojnosti).

Nakon primene rodenticida u aktivne rupe, iste treba zatrpati da ne bi došlo do trovanja ptica i divljači.

slika1. Aktivne rupe poljskog miša u usevu stare lucerke

velika slika

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 16.3.2017 ‎(1)
Pojava lucerkine bube16.3.2017 9:11Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Vizuelnim pregledom useva lucerke na punktu Pančevo ustanovljeno je da se lucerka trenutno nalazi u fenofazi intenzivnog porasta (15 cm visine).

Vizuelnim pregledom useva uočili smo prisustvo imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata).

Lucerkina buba (Phytodecta fornicata) je monofagna i hrani se samo na lucerki. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga u zemiljištu. U proleće kada se zemljište zagreje do temperature od 10-12⁰C, počinje aktivacija imaga. Imago prvo oštećuje list grizući ga po obodu u vidu nepravilnih izgrizlina, a zatim se hrani čitavom liskom ostavljajući samo glavne nerve. Štete nanose larve i imaga i izraženije su kada se na lucerištima istovremeno nalaze oba razvojna stadijuma.

Slika 1: Imaga lucerkine bube

Za sada se hemijske mere ne preporučuju.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 18.3.2016 ‎(1)
Praćenje pojave lucerkine bube 18.3.2016 0:34Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Lucerka se u Regionu Srednjeg Banata nalazi u fazi intenzivnog rasta (visina je 10 do 15 cm). Zabeleženo je povećanje broja imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata). Uočena brojnost je  6  imaga/m2  

U sledećem periodu očekujemo dalje povećanje brojnosti  i kopulaciju. Kritičana vrednost  u ovoj fazi razvoja lucerke je preko 20 imaga /m2

RC Zrenjanin nastavlja da prati brojnost lucerkine bube

Insekticidni tretman se ne preporučuje.

Slika 1:lucerkina buba

velika slika

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.3.2016 ‎(1)
Pregled lucerke5.3.2016 13:26Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Vizuelnim pregledom lucerke koja je na početku kretanja vegetacije (visina 5 do 7 cm) uočena prva prezimljavajuća imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata)

Prikaz kontinuranog praćenja pojave lucerkine bube (2013 – 2016)

Godina

Datum prve pojave imaga

2013

14.03

2014

22.02.

2015

19.03.

2016

02.03.

RC Zrenjanin nastavlja da prati intenzitet pojave lucerkine bube

Pregledom lucerke uočene i aktivne rupe glodara,te se proizvođačima preporučuje obilazak parcela, utvđivanje broja aktivnih rupa,odnosno primena registrovanih rodenticida.

Slika 1:imago lucerkine bube

velika slika

Slika 2:aktivne rupe u lucerištu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.4.2015 ‎(1)
Lucerkina buba24.4.2015 6:47Lucerkina buba (phytodecta fornicata)
 

Vizuelnim pregledom useva lucerke na području delovnja RC Niš, registrovano je da se lucerka trenutno nalazi u fazi intenzivnog porasta (20 cm visine).  Ustanovljeno  je  prisustvo   imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata) u niskom intenzitetu.

Kritičan broj je 20 imaga/m2, pa je preporuka poljoprivrednim proizvođačima da obilaze svoje useve i prate brojnost lucerkine bube. S obzirom na malu brojnost imaga, insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Niš nastavlja sa praćenjem lucerkine bube.

imago lucerkine bube (velika slika)

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 22.4.2015 ‎(3)
Pojava lucerkine bube22.4.2015 21:44Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Na territori delovanja RC Kruševac, lokalitet Konjuh obilaskom lucerišta primećeno  je da se lucerka nalazi u fazi intezivnog porasta(20cm visine). Vizuelnim pregledom utvrdili smo  pojavu imaga lucerkine bube(Phytodecta Fornicata) u maloj brojnosti . Za sada se ne preporučuje insekticidni tretman.Krutičan broj je 20 imaga po m2.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da redovno obilaze svoja lucerišta i prate brojnost lucerkine bube.

RC Kruševac će nastaviti sa praćenjem lucerkine bube.

 

imago lucerkine bube

 

Region: Kruševac
Crna pegavost lišća lucerke-Pseudopeziza medicaginis22.4.2015 18:24Crna pegavost lucerke (Pseudopeziza medicaginis)

Vizuelnim pregledom lucerišta na lokalitetu Ponor, opština Pirot ustanovili smo prisustvo crne pegavosti lišća lucerke (Pseudopeziza medicaginis).

Često izaziva opadanje lišća zbog čega se smanjuje prinos. Učestale i jake zaraze dovode do slabljenje i vitalnost biljaka, što dovodi do bržeg propadanja lucerišta. Jače zaraženo lišće hlorotiše i opada.

 

Slika simptomi na lišću

 

Parazit prezimljava u vidu apotecija u zaraženom opalom lišću lucerke. Zavisno od vremenskih uslova, parazit može da obavi nekoliko sekundarnih zaraza. Suša i visoke temperature su nepovoljne za razvoj bolesti.

Ranijom kosidbom sprečava se širenje bolesti i opadanje lišća. Primena fungicida je opravdana samo na semenskoj lucerki.

Region: Pirot
Pojava lucerkine bube u lucerki 22.4.2015 18:23Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Vizuelnim pregledom useva lucerke na lokalitetu Ponor ustanovljeno je da se lucerka trenutno nalazi u fenofazi intenzivnog porasta (20 cm visine).

Vizuelnim pregledom useva uočili smo prisustvo imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata) u niskom intenzitetu. S obzirom na male brojnosti imaga, kao i minimalna oštećenja lisne mase, insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

Kritičan broj je 20 imaga/m2, pa je preporuka poljoprivrednim proizvođačima da obilaze svoje useve i prate brojnost lucerkine bube.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dalje dinamike pojave lucerkine bube.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 20.4.2015 ‎(1)
Lucerkina buba20.4.2015 8:38Lucerkina buba (phytodecta fornicata)

Vizuelnim pregledom useva lucerke na lokalitetu u Požarevcu, registrovano je da se lucerka trenutno nalazi u fazi intenzivnog porasta (15-20cm visine) i konstatovali smo pojavu lucerkine bube, Phytodecta fornicata. Najjači napad ove štetočine je pred prvi otkos. S obzirom na male brojnosti imaga, kao i minimalna oštećenja lisne mase, insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

Kritičan broj je 20 imaga/m2, pa je preporuka poljoprivrednim proizvođačima da obilaze svoje useve i prate brojnost lucerkine bube.

Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem dalje dinamike pojave lucerkine bube.

slika 1. lucerkina buba

Region: Požarevac
1 - 10 Next