Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > leska  

Web Part Page Title Bar image
leska

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
SelectedKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.8.2023 ‎(1)
Zaštita leske9.8.2023 11:57Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.
 
 
Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke sisanjem sokova iz nadzemnih delova biljaka. Pregledom je utvrđeno da intenzitet napada nije visok.
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo ove štetočine i po utvrđivanju njihovog prisustva, savetuje se da obave tretman jednim od insekticida:
 
-Karate zeon, Kozak (a.m.lamda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha (karenca 7 dana) ili
-Polux (a.m.deltametrin) u 0,4-0,5 l/ha (karenca 30 dana)
 
U zasadima u kojima se vizuelnim pregledom registruje prisustvo simptoma pepelnice (Phyllactinia guttata) proizvođačima se preporučuje primena preparata:
 
-Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,04%
-Systane 240 EC (a.m.miklobutanil) u koncentraciji 0,015-0,02%
 
Sprovođenje tretmana se preporučuje u kasnim večernjim satima kako bi se izbegle visoke dnevne temperature.
 
 
 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 19.7.2023 ‎(1)
Zaštita leske 19.7.2023 13:32Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze različitim fenofazama razvoja plodova.
 
 
 
 

Vizuelnim pregledom zasada leske na naličju listova registruje se prisustvo leskine vaši (Myzocallis coryli).

velika slika

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo vaši preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom jednog od navedenih insekticida:

 • Tonus (acetamiprid) u koncentraciji 0,025 % ili
 • Karate zeon (lamda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC; Konfuzija; Polux (deltametrin) u koncentraciji 0,03-0,05%

Vremenski uslovi koji trenutno vladaju u proizvodnji leske izuzetno su povoljni za razvoj i širenje pepelnice leske (Phyllactinia guttata) čiji simptomi su prisutni u pojedinim zasadima leske.

velika slika

U zasadima leske u kojima se prilikom pregleda registruju simptomi pepelnice preporučuje se primena fungicida Topas 100 EC (penkonazol) u koncentraciji 0,04% ili Systane 240 EC (miklobutanil) u koncentraciji primene 0,015-0,02%.


Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 21.6.2023 ‎(1)
Zaštita leske 21.6.2023 13:46Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda.
 
 
velika slika                                velika slika
 
 
Vizuelnim pregledom zasada leske sa naličja listova registrovano je prisustvo leskine lisne vaši (Myzocallis coryli) na 20% biljaka.
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida Tonus na bazi aktivne materije acetamiprid u količini 0,13kg/ha.
 
Takođe, prilikom pregleda registrovano je prisustvo larvi braon mramoraste stenice (Haliomorpha halys)  u niskom intenzitetu. 
 
 
velika slika                                     velika slika
 
 
Ukoliko se u zasadima registruje prisustvo stenica,  proizvođačima se preporučuje primena insekticida iz grupe piretroida.
 
Sprovođenje mera zaštite preporučenim insekticidima preporučuje se u ranim jutarnjim časovima ili kasno uveče zbog efikasnijeg delovanja insekticida iz ove grupe.  
 
Trenutni vremenski uslovi pogoduju razvoju pepelnice(Phyllactinia guttata) te se u zasadima leske gde se  registruju simptomi, preporučuje primena fungicida Topas (penkonazol) u koncentraciji 0,04%.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 26.5.2023 ‎(1)
Zaštita leske26.5.2023 15:49Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske nalaze se u fenofazi razvoja listova.
 
 
Vizuelnim pregledom zasada leske sa naličja listova registrovano je prisustvo lisne vaši leske (Myzocallis corylli) i to na vršnim listovima na do 50% biljaka.
 
 
Vremenske prilike i uslovi koji vladaju izuzetno su povoljni za razvoj vašiju, a na listovima su prisutne krilate forme kao i kolonije. Prisustvo vaši u visokoj populaciji utiče na smanjenje prinosa i kvalitet plodova.
 
Takođe, prilikom pregleda na pojedinim sortama leske registrovano je i prisustvo simptoma pepelnice leske (Phyllactinia guttata).
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se uoči prisustvo vašiju na listovima sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom insekticida:
 
Tonus (acetamiprid) u koncentraciji 0,025 % ili
Karate zeon (lamda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha.
 
U zasadima leske u kojima se prilikom pregleda registruju simptomi pepelnice preporučuje se primena fungicida Topas 100 EC (penkonazol) u koncentraciji 0,04%.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 27.4.2023 ‎(1)
Zaštita leske27.4.2023 11:47Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi formiranja i porasta listova.
 
 
Vizuelnim pregledom zasada leske sa naličja listova registrovano je prisustvo lisne vaši leske (Myzocallis corylli) uglavnom na vršnim listovima na do 30% biljaka.
 
 
velika slika                                velika slika
 
Na listovima su prisutne krilate forme jedinki kao i formirane prve kolonije lisnih vaši. Prisustvo lisnih vaši u zasadima leske utiče na kvalitet formiranih plodova kao i smanjenje prinosa.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada radi utvrđivanja prisustva štetočina i ukoliko se prilikom pregleda utvrdi njihovo prisustvo na listovima preporuka je sprovođenje mera zaštite primenom jednog od navedenih registrovanih insekticida:
 • Polux; Decis 2,5 EC; Konfuzija (deltametrin) u koncentraciji 0,03-0,05% ili
 • Tonus (acetamiprid) u koncentraciji 0,025 %.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 10.4.2023 ‎(1)
Zaštita leske10.4.2023 11:58Eriofide (eriophyoidae)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja listova.
 
 
U pojedinim zasadima leske vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo simptoma napada eriofidne grinje (Phytoptus avellanae). Inficirani pupoljci su veći u odnosu na zdrave pupoljke, nabubreli i deformisani, a prisustvo grinja je potvrđeno kako u inficiranim pupoljcima leske tako i na mladim novoformiranim listovima što znači da je grinja počela da migrira ka mladom tkivu što je signal za tretman.
 
 
infestirani pupoljci                       infestirani pupoljci
 
                        
 
                       grinje na naličju mladog lišća
           
 
Eriofidna grinja leske ima više generacija tokom godine, a prezimljava ispod ljuspica pupoljaka i u resama. Tokom proleća, sa porastom dnevnih temperatura migrira sa inficiranih pupoljaka ka mladim novoformiranim listovima. Najavljeno povećanje dnevnih temperatura intenziviraće aktivnost i migraciju štetočina ka mladim listovima.
 
 
Ukoliko se u zasadu registruje prisustvo štetočine preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom preparata na bazi aktivne materije abamektina: Abastate; Vertimec 0,18 EC ili Kraft 1,8 EW u koncentraciji 0,15%.
 
Prilikom primene preparata za zaštitu neophodno je pridržavati se uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača!
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 21.3.2023 ‎(1)
Zaštita leske 21.3.2023 9:37Eriofide (eriophyoidae)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske nalaze se u fenofazi razvoja listova.
 
 
velika slika
 
Prema vremenskoj prognozi za region Kikinde se najavljuju padavine od vikenda koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača bakterioznih obolenja pa se u cilju zaštite poljoprivrednim proizvođačima preporučuje sprovođenje mera zaštite pre najavljenih padavina primenom preparata Nordox 75 WG (bakar-oksid) u koncentraciji 0,15%.
 
Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 22.9.2022 ‎(1)
Zaštita leske 22.9.2022 9:01Ne odnosi se na specifičan štetni organizam
Na području delovanja RC Kikinda u zasadima leske u toku je opadanje i sakupljanje plodova leske.
 
 
 
 
Vizuelnim pregledima u pojedinim zasadima leske tokom vegetacije registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače leske (Xanhomonas arboricola pv.corylina).
 
 
Bakteriozna plamenjače leske se prenosi zaraženim sadnim materijalom, kišnim kapima, alatom za rezidbu. Vlažno i kišovito vreme pogoduje širenju pomenutog patogena.
 
S obzirom da je u pitanju ekto bakterija koja se zimi povlači u pupoljke poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite pre nego se bakterija povuče u pupoljke i to primenom nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:
 
 • Nordox 75 WG (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,3% ili
 • Cuprozin 35 WP (bakar-oksihlorid) u količini 2,2-3kg/ha ili
 • Grifon (bakar-okishlorid) u količini 3,5l/ha
 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 4.8.2022 ‎(1)
Zaštita leske4.8.2022 12:05Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda.
 
 
 
Vizuelnim pregledom zasada leske sa naličja listova registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).
 
 
 
 
 
 
Imaga i larve ove stenice prave štete sisanjem sokova iz omotača, ljuske i jezgra ploda. Oštećena jezgra bivaju smežurana, plutasta i nepravilnog oblika sa jasno vidljivim ubodnim mestima oko kojih se šire nekrotične površine, što značajno smanjuje kvalitet i tržišnu vrednost ploda leske. Pored direktnih šteta mesta uboda predstavljaju otvore za prodor različitih patogena prouzrokovača truleži ploda.
 
S obzirom da se zasadi leske još uvek nalaze u osetljivoj fenofazi razvoja ploda poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo te štetočine. Ukoliko se u zasadu registruje prisustvo braon mramoraste stenice preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom jednog od navedenih insekticida:
 
 • Kozak (lamda- cihalotrin) u količini 0,2l/ha ili
 • Polux (deltametrin) u koncentraciji 0,05%

Pregledom zasada leske sa naličja listova registrovano je prisustvo pepelnice  (Phyllactinia guttata) jer su uslovi u prethodnom periodu (suvo i toplo vreme) veoma pogodovali razvoju pomenutog patogena.

velika slika

U cilju suzbijanja navedenog patogena poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena jednog od navedenih fungicida:

 • Topas 100 EC (penkonazol) u koncentraciji 0,04% ili
 • Systane 240 EC; Foton (miklobutanil) u koncentraciji 0,015-0,2%.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 27.6.2022 ‎(1)
Zaštita leske27.6.2022 14:21Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi formiranja ploda.
 
 
velika slika                             velika slika
 
 
Vizuelnim pregledom zasada leske sa naličja listova registrovano je prisustvo leskine lisne vaši (Myzocallis coryli) na 30% biljaka.
 
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid (Tonus) u cilju suzbijanja vaši u količini 0,13kg/ha.
 
Takođe, prilikom pregleda zasada leske na listovima je registrovano prisustvo imaga i larvi braon mramoraste stenice (Haliomorpha halys) u niskom intenzitetu. 
 
 
 
Ukoliko se u zasadima registruje prisustvo stenica poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida iz grupe piretroida. Sprovođenje mera zaštite preporučenim insekticidima preporučuje se u ranim jutarnjim časovima ili kasno uveče zbog efikasnijeg delovanja insekticida iz ove grupe.  
 
U prethodnom periodu suvo i toplo vreme pogodovalo je razvoju pepelnice (Phyllactinia guttata) čije prisustvo je i registrovano u pojedinim zasadima leske.
 
velika slika                                 velika slika
 
 
U cilju suzbijanja navedenog patogena poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena jednog od navedenih fungicida:
 • Systane 240 EC; Foton (miklobutanil) u koncentraciji 0,015-0,2% ili
 • Topas 100 EC (penkonazol) u koncentraciji 0,04%
Region: Kikinda
1 - 10 Next