Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > leska  

Web Part Page Title Bar image
leska

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.6.2017 ‎(1)
Zaštita leske16.6.2017 15:19Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Obična grinja (tetranychus urticae); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi leske se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine, do faze plodovi oko 70% krajnje veličine.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo kolonija vaši (Aphididae) kao i običnog paučinara (Tetranychus urticae).

 

U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida Talstar 10 EC (bifentrin) u koncentraciji 0,05%.

Najavljene nestabilne vremenske prilike za dane vikenda stvoriće povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača pepelnice leske (Phyllactinia guttata). Proizvođačima se preporučuje primena fungicida Topas 100 EC (penkonazol) u koncentraciji 0,025%.
Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 24.5.2017 ‎(1)
Zaštita leske24.5.2017 12:47Lešnikov surlaš (Curculio nucum); Trulež plodova lešnika (Monilia fructigena); Trulež plodova lešnika (Sclerotinia coryle)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.

U zasadima se registruje prisustvo imaga lešnikovog surlaša (Curculio nucum). To je najznačajnija štetočina u proizvodnji lešnika.  Štete pričinjavaju ženke koje nakon dopunske ishrane na listovima buše plod i u njega polažu jaja. Nakon piljenja larve se ishranjuju jezgrom ploda koji gube tržišnu vrednost.

U cilju suzbijanja imaga lešnikovog surlaša i sprečavanja polaganja jaja preporučuje se primena insekticida Karate Zeon (lambda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha.

Osetljiva faza lešnika i nestabilno vreme sa padavinama pogodni su za ostvarenje infekcije od strane gljiva prouzrokovača truleži plodova lešnika (Sclerotinia coryle, Monilia fructigena). Simptomi napada od strane ovih patogena se uočavaju na mladim plodovima koji promene boju, suše se i propadaju.

Po stabilizaciji vremena proizvođačima se preporučuje tretman fungicidom Dional 500 SC (iprodion) u količini 1,5 l/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 12.4.2017 ‎(1)
Štetočine leske 12.4.2017 10:57Lisne pipe (phyllobius sp.); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja RC Sombor, leska se nalazi u fenofazi prvi listovi potpuno razvijeni.

Vizuelnim pregledom zasada leske (punktovi Riđica i Karavukovo) registrovali smo prisustvo lisne vaši leske Myzocallis coryli  kao i smeđeg listojeda Phyllobius oblongus .

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela sa ciljem utvrđivanja prisustva štetočina. Pažnja se mora usmeriti na prisustvo lisnih vaši, s obzirom da prisustvo lisnih pipa ne prouzrokuje značajne štete. Prisustvo lisnih vaši u visokoj populaciji može izazvati smanjenje prinosa i kvalitet plodova , te se preporučuje primena insekticida Talstar (a.m.bifentrin ) 0,05%.

zasad leske -punkt Riđica

lisna vaš leske

smeđi listojed

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 10.4.2017 ‎(1)
Zaštita leske10.4.2017 10:29Obična grinja (tetranychus urticae); Eriofide (eriophyoidae); Grba korak (Peribatodes rhomboidaria/Boarmia gemmaria )

Na severnim obroncima Fruške Gore zasadi leske se nalaze u fazi prvi listovi potpuno razvijeni.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo sledećih štetočina: lisna vaš leske (Myzocallis coryli), običan paučinar (Tetranychus urticae), eriofidne grinje (Phytoptus avellanae) i gusenica grbica (Geometridae).

Usled prenamnoženja ovih štetočina može doći do zaostajanja biljaka u porastu, smanjenja prinosa i kvaliteta plodova. Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida Talstar 10 EC (bifentrin) u koncentraciji 0,05%.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 29.3.2017 ‎(2)
Eriofidna grinja leske29.3.2017 16:45Eriofide (eriophyoidae)

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi leske se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi pucanja lisnih pupoljaka do faze većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini.

Vizuelnim pregledom zasada leske registrovano je prisustvo eriofidne grinje Phytoptus avellanae na pupoljcima. Usled napada od strane ove grinje pupoljci dobijaju nabubreli izgled. Infestirani pupoljci se usled jačeg napada ne otvaraju ili se iz njih razvijaju zakržljali izdanci.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada u cilju utvrđivanja napadnutih pupoljaka. Za suzbijanje ove štetočine preporučuje se tretman insekticidima na bazi aktivne materije abamektin: Abastate, Vertimec 018 EC, Kraft 1,8 EW u koncentraciji 0,15%.

Region: Novi Sad
Štetočine leske 29.3.2017 9:07Grinje (acarine)

Na području delovanja RC Sombor leska se nalazi u fazi od pucanja pupoljaka do razvijena 2-3 lista.

Vizuelnim pregledom zasada leske (sorte Tonda Gentile Romana, Istarski dugi, Rimski i Cosford) na punktu Karavukovo registrovali smo prisustvo eriofidne grinje Phytoptus avellanae u pupoljcima leske. Pregledom je utvđen procenat napadnutih pupoljaka od 1-5 % a najveći procenat  pupoljaka je registrovan na sorti Cosford.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva oštećenih pupoljaka (napadnuti pupoljci imaju oblik balona).

Preporučuje se primena insekticida Akaristop, Abastate (a.m. abamektin ) u konc 0,15% .

pupoljci sorte Cosford

pupoljci sorte Rimski

oštećen pupoljak

zdravi i oštećeni pupoljci leske

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 28.2.2017 ‎(1)
Zaštita leske28.2.2017 15:23Monilioza (monilia laxa)

Na Fruškoj Gori zasadi leske se nalaze u fazi cvetanja.

U ovoj fazi leska je osetljiva na napad od prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia spp). Sa najavljenim padavinama stvoriće se povoljni uslovi za infekcije pa je neophodno izvršiti fungicidni tretman preparatima na bazi aktivne materije ciprodinil.
Region: Novi Sad