Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > leska  

Web Part Page Title Bar image
leska

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 26.5.2018 ‎(1)
Zaštita leske26.5.2018 15:51Lešnikov surlaš (Curculio nucum); Trulež plodova lešnika (Monilia fructigena); Trulež plodova lešnika (Sclerotinia coryle)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi leske nalaze se u fazi razvoja ploda.

faza razvoja leske

faza razvoja leske

Ženka lešnikovog surlaša ( Curculio nucum ) u ovoj fazi razvoja leske  pravi otvore na plodu u koje polaže jaja. U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja poleganja jaja ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

( a.m. lambda – cihalotrin ) Karate Zeon 0,2 l/ha

Nestabilno vreme sa padavinama stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcija od strane prouzrokovača truleži plodova lešnika ( Monilia fructigena, Sclerotinia coryle ). U cilju zaštite od navedenih patogena preporučuje se primena fungicida:

( a.m. iprodion ) Dional 500 SC 1,5 l/ha

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 25.5.2018 ‎(1)
Zaštita leske25.5.2018 10:57Lešnikov surlaš (Curculio nucum); Trulež plodova lešnika (Sclerotinia coryle); Trulež plodova lešnika (Monilia fructigena)

Na području delovanja RC Niš zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.

velika slika

U zasadima se registruje prisustvo imaga lešnikovog surlaša (Curculio nucum). U cilju suzbijanja imaga lešnikovog surlaša i sprečavanja polaganja jaja preporučuje se primena insekticida Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

Nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem truleži plodova lešnika (Sclerotinia coryle, Monilia fructigena).

Proizvođačima se preporučuje primena fungicidom Dional 500 SC (a.m. iprodion) 1,5 l/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 18.5.2018 ‎(1)
Zaštita leske18.5.2018 14:43Lešnikov surlaš (Curculio nucum); Trulež plodova lešnika (Monilia fructigena); Trulež plodova lešnika (Sclerotinia coryle)
Zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda- plod je 8-10mm veličine.
 
 
U ovoj fazi razvoja ploda  ženka lešnikovog  surlaša (Curculio nucum) pravi otvore na plodu u koje polaže jaja.Larva se razvija unutar ploda i crvljivi plodovi otpadaju.
U cilju suzbijanja imaga pre polaganja jaja preporučuje se primena insekticida Karate zeon (a.m.lambda- cihalotrin) 0,2l/ha.
Takođe je potrebno primeniti i fungicide u cilju zaštite mladih plodova protiv razvoja truleži (Monilia fructigena,Sclerotinia coryle).Razvoju ovog patogena odgovaraju padavine i povećana vlažnost te je potrebno s obzirom na prethodne a  i najavljene padavine,zajedno sa insekticidom dodati i registrovani fungicid na bazi a.m.iprodion (Dional 500 SC,Dionis) 1,5l/ha
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 15.5.2018 ‎(2)
Zaštita leske15.5.2018 14:28Lešnikov surlaš (Curculio nucum); Trulež plodova lešnika (Monilia fructigena)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi leske nalaze se u fenofazi razvoja ploda.

Vizuelnim pregledom u zasadima leske registruje se prisustvo lešnikovog surlaša (Curculio nucum).

 U cilju suzbijanja imaga lešnikovog surlaša i  sprečavanja polaganja jaja  proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 Karate Zeon (a.m. lambda - cihalotrin)  0,2 l/ha.

 U narednim danima se prognozira nestabilno vreme sa padavinama, uslovi koji su povoljni za ostvarenje infekcije od strane gljiva prouzrokovača truleži plodova lešnika (Monilia fructigena, Sclerotinia coryle)  proizvođačima se  preporučuje  fungicidni tretman

Dional 500 SC (a.m. iprodion)  1,5 l/ha.   

 

Region: Kruševac
Zaštita leske15.5.2018 13:11Lešnikov surlaš (Curculio nucum); Trulež plodova lešnika (Monilia fructigena)

Na području delovanja RC Pančevo zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.

Fenofaza leske

U zasadima se registruje prisustvo imaga lešnikovog surlaša (Curculio nucum). Pored ishrane imaga, štete nastaju i usled razvoja larvi u plodovima. U cilju suzbijanja imaga lešnikovog surlaša i sprečavanja polaganja jaja preporučuje se primena insekticida Karate Zeon (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

 

Nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem truleži plodova lešnika (Sclerotinia coryle, Monilia fructigena).

Proizvođačima se preporučuje tretman fungicidom Dional 500 SC (iprodion) 1,5 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 14.5.2018 ‎(1)
Zaštita leske14.5.2018 12:45Lešnikov surlaš (Curculio nucum); Trulež plodova lešnika (Monilia fructigena); Trulež plodova lešnika (Sclerotinia coryle)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi leske nalaze se u fenofazi razvoja ploda.
 
 faza razvoja leske
 
U pojedinim zasadima leske registruje se prisustvo lešnikovog surlaša (Curculio nucum).
Štete pričinjavaju ženke koje polažu jaja tako što buše plod i u napravljeni otvor polože jedno jaje. Larve se potom hrane jezgrom ploda koji  tako ga oštećuju i plod gubi tržišnu vrednost.
 
U cilju sprečavanja polaganja jaja lešnikovog surlaša proizvođačima se preporučuje primena insekticida Karate Zeon (a.m. lambda - cihalotrin) u dozi od 0,2 l/ha.
 
U narednim danima se prognozira nestabilno vreme sa padavinama, uslovi koji su pogodni za ostvarenje infekcije od strane gljiva prouzrokovača truleži plodova lešnika (Monilia fructigena, Sclerotinia coryle) pa se proizvođačima preporučuje zaštita zasada fungicidom Dional 500 SC (a.m. iprodion) u količini 1,5 l/ha.   
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 25.4.2018 ‎(1)
Zaštita leske25.4.2018 13:27Eriofide (eriophyoidae)

Na području  delovanja RC Pančevo zasadi leske se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi prvi listovi potpuno razvijeni.

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo eriofidne grinje (Phytoptus avellanae)  u pupoljcima. Napadnuti pupoljci dobijaju nabubreli izgled, ne otvaraju se ili se iz njih razvijaju zakržljali izdanci.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine preporučuje se tretman nekim od  preparata na bazi aktivne materije abamektin:

Abastate , Vertimec 018 EC ili  Kraft 1,8 EW -  u koncentraciji 0,15%
Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 17.4.2018 ‎(1)
Zaštita leske17.4.2018 22:20Eriofide (eriophyoidae)

Na području  delovanja RC Kruševac zasadi leske se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi  većina listova otvoreno do prvi listovi potpuno razvijeni.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo eriofidne grinje (Phytoptus avellanae) u pupoljcima. 

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo eriofidne grinje. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine (utvrđivanja napadnutih pupoljaka), preporučuje se akaricidni tretman jednim od  preparata:

 Abastate, Vertimec 018 EC, Kraft 1,8 EW (a.m.abamektin) 0,15%.

 

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 11.4.2018 ‎(1)
Zaštita leske od eriofidne grinje11.4.2018 10:28Eriofide (eriophyoidae)
Na teritoriji delovanja RC Kikinda zasadi leske se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od pucanja lisnih pupoljaka do većina listova otvoreno.
 
Picture
 
Picture
 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo eriofidne grinje Phytoptus avellanae u pupoljcima. Napadnuti pupoljci dobijaju nabubreli izgled,  ne otvaraju se ili se iz njih razvijaju zakržljali izdanci.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo eriofidne grinje. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine, preporučuje se tretman preparataima na bazi aktivne materije abamektin: Abastate, Vertimec 018 EC, Kraft 1,8 EW u koncentraciji 0,15%.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 5.2.2018 ‎(1)
Zaštita leske5.2.2018 15:29Monilioza (monilia laxa)

Pregledom zasada leske na terenu RC Čačak, registrovana je fenofaza početak cvetanja.

Faza razvoja leske

Fenofaza leske

 

U ovoj fazi leska je osetljiva na infekcje od  prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.).  Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman nekim od preparata na bazi a.m. ciprodinil pre najavljenih padavina koje mogu dovesti do ostvarivanja uslova za infekciju.

Tretman obaviti u najtoplijem delu dana.

 

 

Region: Čačak
1 - 10 Next