Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > leska  

Web Part Page Title Bar image
leska

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 18.10.2022 ‎(1)
Zaštita leske18.10.2022 8:31Ne odnosi se na specifičan štetni organizam

Na području delovanja RC Pirot, zasadi leske se nalaze pri završetku faze opadanja i sakupljanja plodova.

 

(velika slika)

Tokom ove proizvodne godine imali smo intenzivnije širenje bakteriozne plamenjače leske (Xanthomonas arboricola pv. corylina) u odnosu na prošle godine, i to na više lokaliteta. Razvoju ove bolesti doprinele su padavine u prethodom periodu, praćene visokim temperaturama.

Po završetku sakupljanja plodova proizvođačima se preporučuje da sprovedu preventivni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 • Grifon (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 3,5 l/ha ili
 • Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,3% ili
 • Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 2,2-2,3 kg/ha

Hemijski tretman sa ciljem kontrole pomenutog oboljenja treba izvršiti po mirnom i suvom vremenu, uz utrošak veće količine vode.

Više o merama suzbijanja bakteriozne plamenjače leske (Xanthomonas arboricola pv. corylina) u preporuci od 23.06.2022.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 13.10.2022 ‎(1)
Zaštita leske13.10.2022 13:34Ne odnosi se na specifičan štetni organizam

Na terenu RC SremskaMitrovica, zasadi leske se nalaze u fazi opadanja i sakupljanja plodova.

zasad leske

Povoljni meteorološki uslovi (optimalne temperature i kiše u predhodnom periodu), doprinele su još intenzivnijem širenju bolesti bakteriozne plamenjače i  uvelosti leske ( Xanthomonas arboricola pv.corylina).   

Simptomi bolesti  prisutni su na svim nadzemnim delovima biljke: pupoljci, list, letorast i deblo. Pege su okruglaste, mrke, kasnije postaju uglaste, njihovim spajanjem dolazi do propadanja biljnih delova. Širenjem bolesti na koru dolazi do njenog pucanja. Tretmani u kontroli ovog oboljenja su isključivo preventivni, te se proizvođačima preporučuje tretman preparatima na bazi bakra:

a.m. bakar-oksihlorid, preparat Nordox 75 WG u konc.0,3% ili

a.m. bakar –oksihlorid, preparat Cuprozin 35 WP u količini 2,2-3 kg/ha ili

a.m. bakar-oksihlorid, preparat Grifon u količini 3,5 l/ha.

Tretman  treba izvršiti po završetku sakupljanja plodova, po mirnom vremenu bez vetra i koristiti veću kolinu vode po hektaru.

Alat i oruđe koje se koristi prilikom rezidbe treba dezinfikovati a isečene zaražene biljne delove izneti iz zasada i spaliti.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 22.9.2022 ‎(1)
Zaštita leske 22.9.2022 9:01Ne odnosi se na specifičan štetni organizam
Na području delovanja RC Kikinda u zasadima leske u toku je opadanje i sakupljanje plodova leske.
 
 
 
 
Vizuelnim pregledima u pojedinim zasadima leske tokom vegetacije registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače leske (Xanhomonas arboricola pv.corylina).
 
 
Bakteriozna plamenjače leske se prenosi zaraženim sadnim materijalom, kišnim kapima, alatom za rezidbu. Vlažno i kišovito vreme pogoduje širenju pomenutog patogena.
 
S obzirom da je u pitanju ekto bakterija koja se zimi povlači u pupoljke poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite pre nego se bakterija povuče u pupoljke i to primenom nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:
 
 • Nordox 75 WG (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,3% ili
 • Cuprozin 35 WP (bakar-oksihlorid) u količini 2,2-3kg/ha ili
 • Grifon (bakar-okishlorid) u količini 3,5l/ha
 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 19.9.2022 ‎(1)
Zaštita leske 19.9.2022 11:55Ne odnosi se na specifičan štetni organizam
U zasadima leske u toku je sakupljanje plodova.
 
 
Tokom ove, a i tokom prethodnih vegetacija, u vizuelnim pregledima zasada leske uočeno je prisustvo simptoma bakteroiozne plamenjače leske (Xanthomonas arboricolapv.corylina).
Simptomi se uočavaju u vidu tamno braon, suvih, uglastih pega a potom i nekroznih površina na listovima i omotačima ploda, sušenja izdanaka i stvaranja rak rana na stablu. Prisustvo patogena je izraženije u kišnim uslovima i pri povećanoj vlažnosti vazduha.
Bakterija preživljava u rak ranama te su one osnovni izvor inokuluma. Prenosi se kapima kiše, kontaminiranim alatom za rezidbu i zaraženim sadnim materijalom. Posebno je destruktivna za mlade zasade dok u starijim utiče na rodnost i dugovečnost biljaka.
Mere borbe se sastoje u uklanjanju i spaljivanju zaraženih delova i primeni baktericida na bazi bakra. S obzirom da se bakterija ranije povlači na prezimljavanje, sa primenom bakarnih preparata ne treba čekati opadanja listova, već se sada posle berbe preporučuje primena nekod od registrovanih prepeparata:
 • Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,3 % ili
 • Cuprozin 35 WP (Cu iz bakar-oksihlorida) 2,2-3 kg/ha ili
 • Grifon (Cu iz bakar oksihlorida) 3,5 l/ha

Preporuka je da se tretman izvrši nakon berbe i po stabilizaciji vremenskih prilika, pri suvom vremenu.

Simptom na omotaču ploda
 
Simptom na listu
 
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 9.8.2022 ‎(1)
Zaštita leske9.8.2022 12:45Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

Zasadi leske na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze se u fenofazi razvoja ploda.

Obilaskom zasada uočeno je prisustvo: imaga, jajnih legala i ispiljenih larvi braon mramoraste stenice ( Halyomorpha halys), takođe uočeno je i prisustvo zelene povrtna stenica (Nezara viridula). Stenice  u ovom stadijumu razvoja ploda leske mogu napraviti veliku štetu.

Preporuka proizvođačima je pregled zasada leske i ukoliko se uoči prisustvo stenica sprovođenje tretmana insekticidom:

a.m. deltametrin, preparat Polux u konc 0,05% ili

a.m. lambda cihalotrin , preparati: Kozak, Karate Zeon u konc.0,02%.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 6.8.2022 ‎(1)
Zaštita leske 6.8.2022 13:55Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Sombor leska se nalzi u fenofazi razvoja ploda.

Vizuelnim pregledom zasada, registruje se prisustvo stenica-braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene povrtne stenice (Nezara viridula) u svim razvojnim stadijumima.

  

Imago H.halys                                             larve H.halys

    

jajno leglo N.viridula                  ispiljeno jajno leglo H.halys

Trenutni vremenski uslovi veoma su povoljni za za intenzivan razvoj navedenih štetočina. Leska se nalazi još uvek u fenofazi kada stenice svojom ishranom mogu da nanesu štete plodovima leske.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada u cilju utvrđivanja prisustva ovih štetočina.

Ukoliko se  prilikom pregleda registruje njihovo prisustvo preporučuje se sprovođenje  tretmana nekim od navedenih insekticida

 • Kozak (a.m.lamda- cihalotrin) 0,2l/ha ili
 • Polux (a.m.deltametrin) 0,05%
Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 5.8.2022 ‎(1)
Zaštita leske5.8.2022 10:02Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Bačka Topola, leska se nalazi u fenofazi razvoja ploda.

 

Vizuelnim pregledom zasada leske , registruje se kontinuirano  prisustvo invazivnih vrsta stenica, braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula), u svim razvojnim stadijumima.

 

  

Braon mramorasta stenica         Zelena povrtna stenica

 

              

Braon mramorasta stenica_larva

 

Jajno leglo stenica

 

Trenutno prisutne vremenske prilike sa izrazito visokim temperaturama, koje se prognoziraju i za naredni period, pogodovaće razvoju ovih štetočina.

 

Štete nastale  od napada stenica  mogu  uništiti tržišnu vrednost ploda. Na mestima ishrane stenica naseljavaju se i razvijaju različiti proizrokovači truleži ploda čime se uvećava štetnost.

 

S obzirom da je leska i dalje u fenofazi gde su plodovi još uvek osetljivi na oštećenja koja nastaju od ishrane imaga stenica, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju lesku na prisustvo stenica.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi njihovo prisustvo, preporučuje se primena nekog od sledećih insekticida:

·         Kozak; Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha., karenca 7 dana, MBT 2 Ili,

·         Polux (a.m.deltametrin) u koncentraciji 0,05%, karenca 30 dana, MBT 2

 

Takođe, tokom vizuelnih pregleda utvrđeno je i prisustvo leskine lisne vaši (Myzocallis coryli). Navedeni insekticid delovaće i na ovaj štetni organizam.

 

Leskina lisna vaš

 

Hemijske tretmane treba sprovoditi u večernjim časovima zbog izuzetno visokih dnevnih temperatura!

Tokom tretmana važno je obezbediti i dobru pokrivenost unutrašnjeg dela žbuna leske.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 4.8.2022 ‎(1)
Zaštita leske4.8.2022 12:05Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda.
 
 
 
Vizuelnim pregledom zasada leske sa naličja listova registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).
 
 
 
 
 
 
Imaga i larve ove stenice prave štete sisanjem sokova iz omotača, ljuske i jezgra ploda. Oštećena jezgra bivaju smežurana, plutasta i nepravilnog oblika sa jasno vidljivim ubodnim mestima oko kojih se šire nekrotične površine, što značajno smanjuje kvalitet i tržišnu vrednost ploda leske. Pored direktnih šteta mesta uboda predstavljaju otvore za prodor različitih patogena prouzrokovača truleži ploda.
 
S obzirom da se zasadi leske još uvek nalaze u osetljivoj fenofazi razvoja ploda poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo te štetočine. Ukoliko se u zasadu registruje prisustvo braon mramoraste stenice preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom jednog od navedenih insekticida:
 
 • Kozak (lamda- cihalotrin) u količini 0,2l/ha ili
 • Polux (deltametrin) u koncentraciji 0,05%

Pregledom zasada leske sa naličja listova registrovano je prisustvo pepelnice  (Phyllactinia guttata) jer su uslovi u prethodnom periodu (suvo i toplo vreme) veoma pogodovali razvoju pomenutog patogena.

velika slika

U cilju suzbijanja navedenog patogena poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena jednog od navedenih fungicida:

 • Topas 100 EC (penkonazol) u koncentraciji 0,04% ili
 • Systane 240 EC; Foton (miklobutanil) u koncentraciji 0,015-0,2%.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 25.7.2022 ‎(1)
Zaštita leske25.7.2022 12:35Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)
Regionalni centar: Vršac
 
Fenofaza razvoja leske: razvoja ploda.
 
Vizuelnim pregledom zasada leske uočeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).
 
 
 
 
 
Kako su plodovi leske još uvek osetljivi na ishranu ovih insekata, proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje zasade i po potvrdi prisustva primene neki od sledećih insekticida:
 • Polux (deltametrin) 0,05% ili
 • Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha

Preporuka je da se tretman izvrši u ranim jutarnjim satima kako zbog činjenice da su navedeni insekticidi iz grupe piretroida koji su jedini efikasni u suzbijanju ovih štetočina isparljivi na visokim temperaturama tako i zbog same štetočine koja je najmirnija i prisutna u krošnji u tim satima.

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 22.7.2022 ‎(1)
Zaštita leske22.7.2022 12:24Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda.

 

Vizuelnim pregledom zasada, registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys), i zelene povrtne stenice (Nezara viridula).

 

 

Haliomorpha halys               Nezara viridula

 

 

Jajno leglo stenica          Larve braon mramoraste stenice

 

Navedeni štetni organizmi umnogome mogu umanjiti tržišnu vrednost ploda, te se proizvođačima preporučuje da po uočavanju njihovog prisustva primene neki od sledećih insekticida:

·        Polux (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,05% ili,

·         Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha.

Takođe, tokom vizuelnih pregleda utvrđeno je i prisustvo leskine  vaši (Myzocallis coryli). Navedeni insekticidi delovaće i na ovaj štetni organizam.

 

Leskina vaš

 

Prisutne vremenske prilike pogoduju razvoju pepelnice leske (Phyllactinia guttata). U zasadima gde se registruje prisustvo simptoma ovog patogena, preporuka je primena hemijskih mera zaštite sa nekim od sl. fungicida:

·         Systane 240 EC; Foton (a.m.miklobutanil) u koncentraciji 0,015-0,2% ili,

·         Topas 100 EC (a.m.penkonazol) u koncentraciji 0,04%.

 

Hemijske tretmane treba sprovoditi u večernjim časovima zbog izuzetno visokih dnevnih temperatura!

Region: Bačka Topola
1 - 10 Next