Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > leska  

Web Part Page Title Bar image
leska

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 4.7.2019 ‎(1)
Zaštita leske4.7.2019 14:06Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)

Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda.

 

 
Vizuelnim pregledom zasada, na listovima su registrovani simptomi pepelnice leske (Phyllactinia corylea).
 
 
Trenutni vremenski uslovi su izuzetno povoljni za razvoj ovog patogena.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se registruju simptomi pepelnice primena fungicida Topas 100 EC (a.m.penkonazol) u koncentraciji 0,04%.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 2.7.2019 ‎(1)
Zaštita leske2.7.2019 8:04Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Grinje (acarine)

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovani su simptomi pepelnice leske (Phyllactinia corylea) na listovima.

 

 

Za razvoj prouzrokovača pepelnice nije potrebna vlaga, te trenutni vremenski uslovi izuzetno pogoduju razvoju ovog patogena.

 

U zasadima gde se registruju simptomi pepelnice preporučuje se primena preparata:

Topas 100 EC  (a.m. penkonazol) 0,04%.

 

S obzirom na trenutne vremenske uslove koji pogoduju razvoju grinja, redovno treba obilaziti  i pregledati zasade. Ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina preporučuje se primena akaricida.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 24.6.2019 ‎(1)
Pojava grinja u usevima i zasadima24.6.2019 8:47Grinje (acarine); Obična grinja (tetranychus urticae); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

Trenutno se u usevima lubenica, dinja, krastavaca, soje kao i u zasadima jabuka, leske, bresaka i nektarina registruje prisustvo grinja.

Protekle dve nedelje koje su obeležili tropski dani, bile  su izuzetno povoljne za razvoj ovih štetočina. Na našem proizvodnom području, najznačajnije su dve vrste grinja:  

 

·       Obični paučinar (Tetranychus urticae)

·       Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi)  

 

 

Obični paučinar živi na naličju lista gde se hrani sisajući sokove biljaka. Prvi simptomi napada se uočavaju na licu lista u obliku sitnih pega srebrnastobele boje. Kako se brojnost grinja i napad uvećava,  pege se međusobno spajaju i čitava površina lista žuti i suši se. Kod napadnutih biljaka povećava se transpiracija, smanjuje intenzitet fotosinteze što za posledicu ima skaraćenje vegetacije, zaostajanje u porastu i formiranje manjih i sitnijih plodova.

 

 

Crvena voćna grinja je štetočina proizvodnih voćnjaka. Štetni su svi pokretni stadijumi koji se hrane na lišću. Obično se nalazi na naličju lista, a pri velikim brojnostima i na licu lista. Usled njihove ishrane dolazi do pojave bronzavosti listova jabuke i do prevremene defolijacije.

 

 

 

Preporučuju se redovni pregledi useva paprike, paradajza, krastavaca, lubenica, tikvica, boranije, soje kao i voćnih zasada na prisustvo grinja. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena registrovanih akaricida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 3.6.2019 ‎(1)
Zaštita leske3.6.2019 12:13Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.

 

Velika slika

 

Nestabilne vremenske prilike sa učestalim padavinama stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pepelnice leske (Phyllactinia guttata).

U cilju zaštite zasada proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Topas 100 EC  (a.m. penkonazol) 0,025%.

 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) na naličju listova leske. Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled zasada na prisustvo lisnih vaši. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, preporučuje se primena insekticida:

Talstar 10 EC (a.m. bifentrin) 0,05%.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 31.5.2019 ‎(2)
Zaštita leske 31.5.2019 12:56Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Lešnikov surlaš (Curculio nucum)
Na području delovanja RC Vršac, zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.
 
Faza leske
 
 
U ovoj fazi razvoja leske, ženka lešnikovog surlaša (Curculio nucum), pravi otvore na plodu u koje polaže jaja. U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja, preporučuje se primena insekticida:
  • Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha

Vremenski uslovi su povoljni za ostvarivanje infekcija gljivom prouzrokovačem pepelnice leske (Phyllactinia guttata). U cilju zaštite lisne mase, preporučuje se primena fungicida:

  • Topas 100 EC (a.m.penkonazol) 0,025%
Region: Vršac
Zaštita leske31.5.2019 9:17Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Lešnikov surlaš (Curculio nucum)

Na području delovanja RC Niš, zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda.

Vizuelnim pregledom zasada na naličju listova leske registrovano je prisustvo vaši (Aphididae spp.).

velika slika

U zasadima se takođe registruje i prisustvo imaga lešnikovog surlaša (Curculio nucum). U odnosu na protekle godine, uočava se znatno jači intenzitet napada ove štetočine.

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada. Ukoliko se utvrdi prisustvo navedenih štetočina, preporučuje se primena insekticida:

Talstar 10 EC (a.m. bifentrin) 0,05 %.

Uslovi su povoljni za razvoj prouzrokovača pepelnice leske (Phyllactinia guttata).

Proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Topas 100 EC (a.m. penkonazol) 0,025 %.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 29.5.2019 ‎(2)
Zaštita leske29.5.2019 17:50Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Ne području delovanja RC Leskovac, zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.

zasad leske
faza razvoja ploda

Nestabilne vremenske prilike sa učestalim padavinama stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pepelnice leske (Phyllactinia guttata).

U cilju zaštite zasada proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Topas100 EC  (a.m. penkonazol) 0,025%.

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo vaši (Aphididae spp.) na naličju listova leske.

vaši na naličju listova

velika slika

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled zasada na prisustvo lisnih vaši. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, preporučuje se primena insekticida:

Talstar 10 EC (a.m. bifentrin) 0,05%

Region: Leskovac
Zaštita leske 29.5.2019 11:34Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda.
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo vaši (Aphididae spp.) na naličju listova leske.
 
 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se ustanovi prisustvo štetočina, preporučuje se primena insekticida Talstar 10 EC (a.m.bifentrin) u koncentraciji 0,05 %.
 
Nestabilne vremenske prilike i česte padavine stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača pepelnice leske (Phyllactinia guttata).
Proizvođačima se preporučuje primena fungicida Topas 100 EC (a.m.penkonazol) u koncentraciji 0,025 %.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 18.5.2019 ‎(2)
Zaštita leske18.5.2019 23:00Trulež plodova lešnika (Monilia fructigena); Trulež plodova lešnika (Sclerotinia coryle); Lešnikov surlaš (Curculio nucum)

Na području delovanja RC Niš, zasadi leske nalaze se u fazi razvoja ploda.

velika slika

Osetljiva faza leske i nestabilno vreme sa padavinama,  pogoduju razvoju infekcija prouzrokovača truleži ploda (Monilia fructigena, Sclerotinia coryle).

U cilju zaštite mladih podova od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 Dional 500 SC (a.m. iprodion)  1,5 l/ha.

U zasadima gde se registruje prisustvo imaga lešnikovog surlaša (Curculio nucum) koji pričinjava štete na tek zametnutim plodovima polažući jaja, preporuka je primena insekticida:

 Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin)  0,2 l/ha.

Region: Niš
Zaštita leske18.5.2019 15:54Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Lešnikov surlaš (Curculio nucum)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi leske nalaze se u fazi razvoja ploda.

faza razvoja leske

velika slika

Nestabilno vreme sa padavinama stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcija od strane prouzrokovača truleži plodova (Monilia fructigena, Sclerotinia coryle). U cilju zaštite mladih plodova od navedenih patogena preporučuje se primena fungicida:

Dional 500 SC (a.m. iprodion) 1,5 l/ha

U ovoj fazi razvoja leske ženka lešnikovog surlaša (Curculio nucum) pravi otvore na plodu u koje polaže jaja. U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

Karate Zeon (a.m. lambda – cihalotrin) 0,2 l/ha

Region: Leskovac
1 - 10 Next