Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > leska  

Web Part Page Title Bar image
leska

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 28.2.2019 ‎(1)
Zaštita lešnika28.2.2019 12:22Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC  Šabac zasadi leske nalaze se u fazi cvetanja.

Leska je u fazi kada je osetljiva na infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.).

 

velika slika

Najavljene padavine,  koje se očekuju u narednim danima, mogle bi dovesti do stvaranja povoljnih uslova za ostvarivanje infekcije ovim patogenom.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, da pre najavljenih padavina, sprovedu tretman nakim od preparata na bazi aktivne materije ciprodinil (Chorus 50 WG, Ciprodex, Cormax).

Preporučuje se sprovođenje tretmana u najtoplijem delu dana.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 20.2.2019 ‎(4)
Zaštita leske20.2.2019 17:18Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi leske nalaze se u fazi cvetanja.

cvetovi leske

velika slika

Leska je u fazi kada je osetljiva na infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.).

Najavljene padavine mogle bi dovesti do stvaranja povoljnih uslova za ostvarivanje infekcije ovim patogenom. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu tretman nakim od preparata na bazi aktivne materije ciprodinil (Chorus 50 WG, Ciprodex, Cormax).

Tretman je najbolje sprovesti u najtoplijem delu dana.

Region: Leskovac
Zaštita leske20.2.2019 14:47Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Niš, zasadi leske se nalaze u fenofazi cvetanja.

fenofaza cvetanje (velika slika)

U fenofazi cvetanja leska je osetljiva na infekcije od prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.). 

Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije ovim patogenom. Pre najavljenih padavina, preporučuje se primena fungicida na bazi a.m. ciprodinil (Chorus 50 WG ili Ciprodex ili Cormax).

Tretman je najbolje izvršiti u najtoplijem delu dana.

Region: Niš
Zaštita leske 20.2.2019 11:44Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
U zasadima leske na teritoriji koju pokriva RC Vršac, registrovana je faza cvetanja.
 
 Fenofaza cvetanja
 
 
U ovoj fenofazi i uz prisustvo vlage može doći do infekcije cveta prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilia spp).
S obzirom da su najavljene padavine za vikend, preporučuje se primena fungicida na bazi a.m. ciprodinil (Chorus 50 WG ili Cormax ili Ciprodex).
Tretman je najbolje izvršiti u najtoplijem delu dana.
Region: Vršac
Zaštita leske20.2.2019 8:10Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Kikinda, zasadi leske nalaze se u fazi početak cvetanja.

 
 
 
 
U fenofazi cvetanja leska je osetljiva na infekcije od prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.).
 
U narednih nekoliko dana najavljene su padavine koje bi mogle da stvore povoljne uslove za ostvarenje infekcije ovim patogenom. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, u najtoplijem delu dana, sprovedu tretman nekim od preparata na bazi aktivne materije ciprodinil (Ciprodex, Calcio, Chorus 50 WG, Cormax).
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 19.2.2019 ‎(2)
Zaštita leske 19.2.2019 22:12Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Sombor, leska se nalazi na početku cvetanja.

zasad leske-punkt Riđica

cvetovi leske

U fenofazi cvetanja, leska je osetljiva na infekcije od prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina koje bi mogle da stvore povoljne uslove za ostvarenje infekcije ovim patogenom, izvrše tretman nekim od preparata na bazi ciprodinila (Chorus 50 WG, Linus, Cormax, Calcio, Ciprodex).

Tretman je najbolje izvršiti u najtoplijem delu dana.

Region: Sombor
Zaštita leske19.2.2019 19:04Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Bivolje, vizuelnim pregledom zasada leske registrovana je faza cvetanja.

 
 

U ovoj fenofazi leska je osetljiva na infekcije od prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.).

S obzirom da se u narednom periodu najavljuju  padavine koje mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za ostavrenje infekcije,  preporučuje se  tretman preparatom na bazi  a.m. ciprodinil.

Preporuka je da se tretman izvrši u najtoplijem delu dana.

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 26.5.2018 ‎(1)
Zaštita leske26.5.2018 15:51Lešnikov surlaš (Curculio nucum); Trulež plodova lešnika (Monilia fructigena); Trulež plodova lešnika (Sclerotinia coryle)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi leske nalaze se u fazi razvoja ploda.

faza razvoja leske

faza razvoja leske

Ženka lešnikovog surlaša ( Curculio nucum ) u ovoj fazi razvoja leske  pravi otvore na plodu u koje polaže jaja. U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja poleganja jaja ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

( a.m. lambda – cihalotrin ) Karate Zeon 0,2 l/ha

Nestabilno vreme sa padavinama stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcija od strane prouzrokovača truleži plodova lešnika ( Monilia fructigena, Sclerotinia coryle ). U cilju zaštite od navedenih patogena preporučuje se primena fungicida:

( a.m. iprodion ) Dional 500 SC 1,5 l/ha

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 25.5.2018 ‎(1)
Zaštita leske25.5.2018 10:57Lešnikov surlaš (Curculio nucum); Trulež plodova lešnika (Sclerotinia coryle); Trulež plodova lešnika (Monilia fructigena)

Na području delovanja RC Niš zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.

velika slika

U zasadima se registruje prisustvo imaga lešnikovog surlaša (Curculio nucum). U cilju suzbijanja imaga lešnikovog surlaša i sprečavanja polaganja jaja preporučuje se primena insekticida Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

Nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem truleži plodova lešnika (Sclerotinia coryle, Monilia fructigena).

Proizvođačima se preporučuje primena fungicidom Dional 500 SC (a.m. iprodion) 1,5 l/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 18.5.2018 ‎(1)
Zaštita leske18.5.2018 14:43Lešnikov surlaš (Curculio nucum); Trulež plodova lešnika (Monilia fructigena); Trulež plodova lešnika (Sclerotinia coryle)
Zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda- plod je 8-10mm veličine.
 
 
U ovoj fazi razvoja ploda  ženka lešnikovog  surlaša (Curculio nucum) pravi otvore na plodu u koje polaže jaja.Larva se razvija unutar ploda i crvljivi plodovi otpadaju.
U cilju suzbijanja imaga pre polaganja jaja preporučuje se primena insekticida Karate zeon (a.m.lambda- cihalotrin) 0,2l/ha.
Takođe je potrebno primeniti i fungicide u cilju zaštite mladih plodova protiv razvoja truleži (Monilia fructigena,Sclerotinia coryle).Razvoju ovog patogena odgovaraju padavine i povećana vlažnost te je potrebno s obzirom na prethodne a  i najavljene padavine,zajedno sa insekticidom dodati i registrovani fungicid na bazi a.m.iprodion (Dional 500 SC,Dionis) 1,5l/ha
Region: Vršac
1 - 10 Next