Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > leska  

Web Part Page Title Bar image
leska

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 5.2.2018 ‎(1)
Zaštita leske5.2.2018 15:29Monilioza (monilia laxa)

Pregledom zasada leske na terenu RC Čačak, registrovana je fenofaza početak cvetanja.

Faza razvoja leske

Fenofaza leske

 

U ovoj fazi leska je osetljiva na infekcje od  prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.).  Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman nekim od preparata na bazi a.m. ciprodinil pre najavljenih padavina koje mogu dovesti do ostvarivanja uslova za infekciju.

Tretman obaviti u najtoplijem delu dana.

 

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 1.2.2018 ‎(1)
Zaštita leske1.2.2018 18:06Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Bivolje, vizuelnim pregledom zasada leske registrovana je faza cvetanja.

 

zasad leske

U ovoj fenofazi leska je osetljiva na infekcije od prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.).

S obzirom da se za vikend  najavljuju padavine koje mogu dovesti do stvaranja uslova za infekcije, voćarima se preporučuje da izvrše  tretman preparatima na bazi  a.m. ciprodinil.

Tretman  izvršiti u najtoplijem delu dana.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 31.1.2018 ‎(2)
Zaštita lešnika31.1.2018 18:04Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na teritoriji RC Vranje, leska se nalazi u fazi cvetanja.

U ovoj fazi leska je osetljiva na infekcije od prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.).

   sl.1 Cvet leske

 

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da izvrše fungicidni tretman preparatima na bazi a.m.ciprodinil pre najavljenih padavina. Tretman obaviti u najtoplijem delu dana.

Region: Vranje
Zaštita leske31.1.2018 11:02Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na teritoriji RC Negotin, KO Dušanovac, zasadi leske nalaze se u fenofazi cvetanja. S obzirom da je leska u pomenutoj fazi osetljiva na infekciju i razvoj patogena koji prouzrokuje sušenje cvetova i grančica (Monilia spp), poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi a.m. ciprodinil pre najavljenih padavina.

Leska-cvetanje

Velika slika

 

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 30.1.2018 ‎(4)
Zaštita leske30.1.2018 16:03Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Niš, leska se nalazi u fenofazi cvetanja.

Ovo je osetljiva faza prema prouzrokovaču sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.). Preporuka proizvođačima je da obave fungicidni tretman u najtoplijem delu dana preparatima na bazi a.m.ciprodinil pre najavljenih padavina  koje mogu dovesti do ostvarivanja uslova za infekciju.

 

faza razvoja leske

 

Region: Niš
Zaštita leske30.1.2018 14:37Monilioza (monilia laxa)

Prilikom obilaska terena na području delovanja RC Kragujevac, lokalitet Blaznava, u zasadima leske uočeno je da se ona nalazi u fenofazi početak cvetanja. U narednom periodu prognozira se nestabilno vreme sa padavinama što moze dovesti do infekcije patogenom  prouzrokovačem  sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.). Leska je u ovoj fenofazi posebno osetljiva na ovog patogena.

Iz tog razloga proizvođačima preporučujemo fungicidni tretman na bazi a.m. ciprodinil-a, u najtoplijem delu dana.

fenofaza leske

 

Region: Kragujevac
Zaštita leske30.1.2018 14:30Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na teritoriji RC Valjevo, punkt Veselinovac, vizuelnim pregledom zasada leske, u zavisnosti od sortimenta, utvrđeno je da se zasad nalazi u fenofazi početak do puno cvetanje. U ovoj fenofazi leska je osetljiva na prouzrokovača sušenja cvetova i grančica(Monilia spp.).

S obzirom da su u narednom periodu najavljene padavine koje mogu dovesti do ostvarivanja uslova za infekciju, preporučuje se tretman preparatima na bazi a.m. ciprodinil. Tretman bi trebalo obaviti u najtoplijem delu dana.

Region: Valjevo
Zaštita leske30.1.2018 8:42Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Velika Krsna, vizuelnim pregledom leske u zavisnosti od sortimenta, registrovano je  da se zasad nalazi u fenofazi početak do puno cvetanje.

 

 

 

Sl 1 Leska cvetanje

 

S obzirom da se leska nalazi u osetljivoj fazi prema prouzrokovaču sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.), preporuka proizvođačima je da obave fungicidni tretman preparatima na bazi a.m.ciprodinil pre najavljenih padavina.

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 29.1.2018 ‎(6)
Zaštita leske29.1.2018 23:43Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
 

Pregledom zasada leske na terenu RC Ruma utvrđena je faza početka cvetanja.

 

 Fenofaza leske

 

S obzirom da leska ulazi u fazu osetljivu prema prouzrokovaču sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.), a u narednom periodu su najavljene padavine koje mogu dovesti do ostvarivanja uslova za  infekciju, preporučuje se fungicidni tretman nekim od preparata na bazi a.m. ciprodinil.

 

Tretman obaviti pre najavljenih padavina  u najtoplijem delu dana.

 

Region: Ruma
Zaštita leske 29.1.2018 15:32Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Vizuelnim pregledom leske na lokalitetu u Torku, sorta Enis, starost zasada 7 god, registrovana je faza cvetanja.

S obzirom da se leska nalazi u osetljivoj fazi prema prouzrokovaču sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.), preporuka proizvođačima je da obave fungicidni tretman preparatima na bazi a.m.ciprodinil.

Faza leske

zasad leske

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next