Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > leska  

Web Part Page Title Bar image
leska

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 18.5.2019 ‎(2)
Zaštita leske18.5.2019 23:00Trulež plodova lešnika (Monilia fructigena); Trulež plodova lešnika (Sclerotinia coryle); Lešnikov surlaš (Curculio nucum)

Na području delovanja RC Niš, zasadi leske nalaze se u fazi razvoja ploda.

velika slika

Osetljiva faza leske i nestabilno vreme sa padavinama,  pogoduju razvoju infekcija prouzrokovača truleži ploda (Monilia fructigena, Sclerotinia coryle).

U cilju zaštite mladih podova od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 Dional 500 SC (a.m. iprodion)  1,5 l/ha.

U zasadima gde se registruje prisustvo imaga lešnikovog surlaša (Curculio nucum) koji pričinjava štete na tek zametnutim plodovima polažući jaja, preporuka je primena insekticida:

 Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin)  0,2 l/ha.

Region: Niš
Zaštita leske18.5.2019 15:54Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Lešnikov surlaš (Curculio nucum)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi leske nalaze se u fazi razvoja ploda.

faza razvoja leske

velika slika

Nestabilno vreme sa padavinama stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcija od strane prouzrokovača truleži plodova (Monilia fructigena, Sclerotinia coryle). U cilju zaštite mladih plodova od navedenih patogena preporučuje se primena fungicida:

Dional 500 SC (a.m. iprodion) 1,5 l/ha

U ovoj fazi razvoja leske ženka lešnikovog surlaša (Curculio nucum) pravi otvore na plodu u koje polaže jaja. U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

Karate Zeon (a.m. lambda – cihalotrin) 0,2 l/ha

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 16.5.2019 ‎(1)
Zaštita leske16.5.2019 12:07Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Lešnikov surlaš (Curculio nucum)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi leske se nalaze u fazi porasta ploda.

Nestabilno vreme sa padavinama i osetljiva faza leske,  stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivama prouzrokovačima truleži ploda (Monilia fructigena, Sclerotinia coryle).

 U cilju zaštite mladih podova, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 Dional 500 SC (a.m.iprodion)  1,5 l/ha.

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo lešnikovog surlaša (Curculio nucum).Štete pričinjavaju ženke koje polažu jaja tako što ih ubuše u plod. Larve se potom hrane jezgrom ploda, oštećuju ga i plodovi gube tržišnu vrednost.

 U cilju sprečavanja polaganja jaja lešnikovog surlaša proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 Karate zeon (a.m.lambda-cihalotrin)  0,2 l/ha.

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 15.5.2019 ‎(1)
Zaštita leske15.5.2019 10:33Trulež plodova lešnika (Monilia fructigena); Trulež plodova lešnika (Sclerotinia coryle); Lešnikov surlaš (Curculio nucum)

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi leske se nalaze u fazi porasta ploda.

Nestabilno vreme sa padavinama i osetljiva faza leske,  stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivama prouzrokovačima truleži ploda (Monilia fructigena, Sclerotinia coryle).

 

 

U cilju zaštite mladih podova, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 

Dional 500 SC (a.m.iprodion) u dozi 1,5 l/ha.

 

Takodje, vizuelnim pregledom u zasadima,  na lokalitetu Crepaja, registrovano je prisustvo lešnikovog surlaša (Curculio nucum).

 

Štete pričinjavaju ženke koje polažu jaja tako što ih ubuše u plod. Larve se potom hrane jezgrom ploda, oštećuju ga i plodovi gube tržišnu vrednost.

 

U cilju sprečavanja polaganja jaja lešnikovog surlaša proizvođačima se preporučuje primena insekticida Karate zeon (a.m.lambda-cihalotrin) u dozi 0,2 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 13.5.2019 ‎(1)
Zaštita leske 13.5.2019 7:48Lešnikov surlaš (Curculio nucum); Trulež plodova lešnika (Monilia fructigena); Trulež plodova lešnika (Sclerotinia coryle)

Na području delovanja RC Kikinda, zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda.

 
 
 

U vlažnim uslovima stvara se visok rizik za ostvarenje infekcije od strane gljiva prouzrokovača truleži plodova lešnika (Monilia frictigena, Sclerotinia coryle).

Proizvođačima se preporučuje zaštita zasada, po stabilizaciji vremena, fungicidom Dional 500 SC (a.m.iprodion) u količini 1,5 l/ha.

Vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima registrovano je prisustvo lešnikovog surlaša (Curculio nucum).

Štete pričinjavaju ženke koje nakon dopunske ishrane polažu jaja tako što buše plod i u njega polažu jaja. Larve se potom hrane jezgrom ploda, oštećuju ga i plodovi gube tržišnu vrednost. 

 

 
U cilju sprečavanja polaganja jaja lešnikovog surlaša proizvođačima se preporučuje primena insekticida Karate zeon (a.m.lambda-cihalotrin) u dozi 0,2 l/ha.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 11.5.2019 ‎(1)
Zaštita leske11.5.2019 16:41Trulež plodova lešnika (Monilia fructigena); Trulež plodova lešnika (Sclerotinia coryle)
Na području delovanja RC Vršac, zasadi leske se nalaze u fazi porasta ploda.
 
Faza leske
  
 
Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama i osetljiva faza leske, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivama prouzrokovačima truleži ploda (Monilia fructigena, Sclerotinia coryle).
Proizvođačima se preporučuje, u cilju zaštite mladih podova, primena registrovanih fungicida:
  • Dional 500 SC ili Dionis (a.m.iprodion) 1,5 l/ha
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 27.3.2019 ‎(1)
Zaštita leske27.3.2019 8:37Eriofide (eriophyoidae)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi leske se nalaze u fazi pucanja lisnih pupoljaka do većina listova otvorena.
 
 
Pregledom zasada leske, registrovano je prisustvo eriofidne grinje (Phytoptus avellanae) u pupoljcima leske.
Napadnuti pupoljci su krupniji i nabubreli u odnosu na zdrave pupoljke.
Pregledom pupoljaka u laboratoriji registrovano je prisustvo grinja unutar samih pupoljaka.
 
  
velika slika                                           velika slika
 
 
                         
                                   velika slika
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada leske u cilju utvrđivanja prisustva grinja.
 
Ukoliko se u zasadima registruje prisustvo grinja preporučuje se primena nekih od navedenih akaricida: Vertimec 018 EC; Abastate; Kraft 1,8 EW (a.m. abamektin) u koncentraciji 0,15%.
 
Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu!
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 26.3.2019 ‎(1)
Zaštita leske 26.3.2019 14:43Eriofide (eriophyoidae)

Na području delovanja RC Sombor, zasadi leske se nalaze u fazi od pucanja lisnih pupoljaka do većina listova otvoreno.

Vizuelnim pregledom zasada, na punktu Karavukovo, registrovano je prisustvo eriofodne grinje Phytoptus avellanae u pupoljcima i na listovima. Pupoljci koji su napadnuti su krupniji i nabubreli, ne razvijaju se ili se iz takvih pupoljaka razvijaju zakržljali listovi. Mikroskopiranjem zaraženih  pupoljaka registrovano je  prisustvo larvi eriofidnih grinja.

zaražen pupoljak

zaražen i zdrav pupoljak

grinje sa naličja lista

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak zasada u cilju utvrđivanja prisustva grinja. Ako se u zasadima registruje prisustvo ovih grinja, preporučuje se primena  akaricida Abastate, Vertimec 018 EC, Kraft 1,8 EW ( a.m. abamektin)  u koncentraciji 0,15%.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 28.2.2019 ‎(1)
Zaštita lešnika28.2.2019 12:22Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC  Šabac zasadi leske nalaze se u fazi cvetanja.

Leska je u fazi kada je osetljiva na infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.).

 

velika slika

Najavljene padavine,  koje se očekuju u narednim danima, mogle bi dovesti do stvaranja povoljnih uslova za ostvarivanje infekcije ovim patogenom.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, da pre najavljenih padavina, sprovedu tretman nakim od preparata na bazi aktivne materije ciprodinil (Chorus 50 WG, Ciprodex, Cormax).

Preporučuje se sprovođenje tretmana u najtoplijem delu dana.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 20.2.2019 ‎(4)
Zaštita leske20.2.2019 17:18Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi leske nalaze se u fazi cvetanja.

cvetovi leske

velika slika

Leska je u fazi kada je osetljiva na infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.).

Najavljene padavine mogle bi dovesti do stvaranja povoljnih uslova za ostvarivanje infekcije ovim patogenom. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu tretman nakim od preparata na bazi aktivne materije ciprodinil (Chorus 50 WG, Ciprodex, Cormax).

Tretman je najbolje sprovesti u najtoplijem delu dana.

Region: Leskovac
1 - 10 Next