Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > leska  

Web Part Page Title Bar image
leska

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 10.11.2020 ‎(1)
Zaštita leske10.11.2020 13:09Ne odnosi se na specifičan štetni organizam

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi leske nalaze se u fazi obezbojavanja i opadanja lista i fazi diferenciranja cvetnih pupoljaka.

Faza razvoja: diferenciranje cvetnih pupoljaka

U cilju zaštite leske od različitih prouzrokovača bakterioznih i gljivičnih oboljenja, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od preparata na bazi bakra:

  • a.m. bakar-oksihlorid - preparat Cuprablau Z ultra WP u količini 3,1 kg/ha ili
  • a.m. bakar-oksid - preparat Nordox 75 WG u koncentraciji 0,3%.

Tretman treba sprovesti narednih dana po mirnom i suvom vremenu, na temperaturi iznad 7 °C. Takođe, biljne delove na kojima su prisutni simptomi bakterioznih rak rana i uvele letoraste treba dezinfikovanim alatom odstraniti, izneti iz zasada i spaliti.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 23.10.2020 ‎(1)
Zaštita leske23.10.2020 11:18Ne odnosi se na specifičan štetni organizam
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fazi diferenciranja cvetnih pupoljaka, odnosno u fazi obezbojavanja i opadanja lišća.
 
Picture
 
U cilju suzbijanja prezimljujućih oblika bakterijskih i gljivičnih prouzrokovača bolesti, u zasadima leske se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana sa nekim od preparata na bazi bakra:
  • Cuprablau Z ultra WP (bakar oksihlorid) 3,1 kg/ha ili
  • Nordox 75 WG (bakar oksid) 0,3%.
S obzirom da trenutne visoke temperature iniciraju ranije cvetanje ove voćne vrste, pravovremeni je momenat za sprovođenje hemijskog tretmana, koji je neophodno izvršiti pre početka cvetanja leske, tj. u fazi diferenciranja cvetnih puoljaka.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 22.10.2020 ‎(1)
Jesenji tretman bakarnim preparatima kod leske22.10.2020 9:20Ne odnosi se na specifičan štetni organizam
Reginalni centar: Vršac
 
U zasadima leske je u toku proces opadanja lišća a takođe i diferenciranje cvetnih pupoljaka.
Početak cvetanja se kod ove voćne vrste, zbog viših temperatura vazduha od prosečnih vrednosti zadnjih godina tokom jesenjeg i zimskog perioda, registruje dosta rano.  S obzirom da je u toku process diferencijacije cvetnih pupoljaka, sada je pravi momenat da se pre početka cvetanja sprovede jesenji tretman bakarnim preparatima.
 
 Faza razvoja leske
 
U cilju zaštite zasada leske protiv prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Xanthomonas arboricola pv. corylina) kao i od gljivičnih patogena, preporučuje se primena preparata na bazi bakra pre početka cvetanja:
  • Cuprablau Z ultra WP (bakar oksihlorid) 3,1 kg/ha ili
  • Nordox 75 WG (bakar oksid) 0,3%.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 9.7.2020 ‎(1)
Zaštita leske9.7.2020 13:33Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom zasada leske na lokalitetu Kikinda na naličju listova registrovano je prisustvo larvi i odraslih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na 20% pregledanih biljaka.
 
Picture
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada leske i sprovođenje hemijskog tretmana ukoliko registruju prisustvo pomenute štetočine. Za suzbijanje lisnih vaši u zasadu leske preporučuje se primena insekticida:
  • Karate zeon (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha

U pojedinim zasadima leske tokom vizuelnih pregleda registrovano je prisustvo pepelnice leske (Phyllactinia corylea). Uslovi u kojima se odvija proizvodnja pogoduju razvoju i širenju ovog patogena. Proizvođačima se preporučuje pregled i ukoliko se uoči prisustvo pepelnice primena fungicida:

  • Topas 100 EC (penkonazol) 0,04 %.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 3.7.2020 ‎(1)
Zaštita leske3.7.2020 8:16Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)

Zasadi leske se na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi razvoja ploda.

fenofaza leske

Vizuelnim pregledom zasada, uočeni su simptomi pepelnice leske (Phyllactinia corylea).

pepelnica na listu

Za sprečavanje daljeg širenja patogena preporučuje se primena fungicida:

a.m. penkonazol, preparat Topas 100 EC u koncentreaciji 0,04%.

S obzirom na trenutne uslove koji pogodoju razvoju grinja i drugih štetočina, preporuka je da se zasadi redovno kontrolišu na njihovo prisustvo i po potrebi sprovedu mere zaštite.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 3.6.2020 ‎(1)
Zaštita leske3.6.2020 10:05Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Lešnikov surlaš (Curculio nucum)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda.

 

 

Vizuelnim pregledima zasada registrovano je prisustvo lešnikovog surlaša (Curculio nucum). U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja lešnikovog surlaša preporučuje se primena insekticida :

Karate zeon (a.m lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

Trenutni uslovi u proizvodnji povoljni su za razvoju gljive prouzrokovača pepelnice leske (Phyllactinia guttata). U cilju zaštite lisne mase, preporučuje se primena fungicida:

Topas 100 EC (a.m penkonazol) 0,04 %.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 29.5.2020 ‎(1)
Zaštita leske29.5.2020 14:04Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Lešnikov surlaš (Curculio nucum)

Na području delovanja RC Kikinda, zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda.

 
 
 

Vizuelnim pregledima zasada leske registrovana je pojava lisne vaši leske (Myzocallis coryli) na naličju listova. Takođe, uočeno je i prisustvo lešnikovog surlaša (Curculio nucum).

 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo navedenih štetočina i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primena insekticida Karate zeon (a.m.lamda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha.
 

Uslovi su veoma povoljni i za razvoj prouzrokovača pepelnice leske (Phyllactinia guttata), pa se u cilju zaštite lisne mase proizvođačima preporučuje primena fungicida Topas 100 EC (a.m.penkonazol) u koncentraciji 0,04%.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 28.5.2020 ‎(1)
Zaštita leske 28.5.2020 14:24Lešnikov surlaš (Curculio nucum); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)

Na području delovanja RC Sombor, leska se nalazi u fenofazi razvoja ploda.

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada leske uočena je pojava lisne vaši leske (Myzocallis coryli). 

velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak u cilju utvrđivanja prisustva lisnih vaši.

Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo preporučuje se tretman insekticidom:

Karate zeon (a.m. lambda-cihalotrin)  u dozi 0,2 l/ha.

Takođe, vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo lešnikovog surlaša (Curculio nucum). Ženke surlaša u ovoj fazi razvoja leske polaže jaja u formirane plodove.

Navedeni insekticid u cilju suzbijanja vaši delovaće i na lešnikovog surlaša.

Uslovi su veoma povoljni za infekcije gljivom prouzrokovačem pepelnice leske (Phyllactinia guttata).

U cilju zaštite lisne mase, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 Topas 100 EC (a.m penkonazol) 0,04%.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 26.5.2020 ‎(2)
Zaštita leske26.5.2020 10:41Lešnikov surlaš (Curculio nucum); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda.

fenofaza leske

Vizuelnim pregledom zasada leske uočena je pojava lisnih vaši (Aphididae) i lešnikovog surlaša ( Curculio nucum). Ženka surlaša u ovoj fenofazi, pravi otvore na plodu i u njih polaže jaja.

U cilju zaštite leske od navedenih štetočina, preporučuje se tretman insekticidom na bazi:

a.m. lambda-cihalotrin, preparat Karate zeon u dozi 0,2 l/ha.

Vremenski uslovi su povoljni za razvoj pepelnice leske( Phyllactinia corylea).

U cilju zaštite od pepelnice koristiti preparat:

a.m., penkonazol, preparat Topas 100 EC u konentraciji 0,04%

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita leske26.5.2020 10:12Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Lešnikov surlaš (Curculio nucum)
Na terenu RC Vršac zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.
 
Faza leske
 
U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja lešnikovog surlaša (Curculio nucum) preporučuje se primena insekticida :
  • Karate zeon (a.m lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

Uslovi su veoma povoljni za infekcije gljivom prouzrokovačem pepelnice leske (Phyllactinia guttata). U cilju zaštite lisne mase, preporučuje se primena fungicida:

  •  Topas 100 EC (a.m penkonazol) 0,04 %.
Region: Vršac
1 - 10 Next