Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > leska  

Web Part Page Title Bar image
leska

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 29.3.2023 ‎(1)
Zaštita leske29.3.2023 9:05Ne odnosi se na specifičan štetni organizam
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi leske se u zavisnosti od lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja listova.

Najavljene padavine za vikend za region Zaječara mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj prouzrokovača bakterioznih oboljenja.

Prouzrokovači bakterioznih oboljenja mogu naneti velike štete u zasadima leske, te je važno sprovesti ovaj preventivni tretman naročito kod mladih zasada.

Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu preventivni tretman u cilju zaštite zasada od prouzrokovača fitopatogenih bakterija nekim od navedenih preparata:

-Cuprablau Z35WP (a.m.bakar-oksihlorid) u količini 2kg/ha ili

-Nordox (a.m.bakar oksid) u koncentraciji 0,15%.

Trteman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu. Prilikom upotrebe sredstava za zaštitu bilja posebnu pažnju treba obratiti na uputstvo za upotrebu pesticida i sprovođenju svih mera zaštite oprašivača.

Region: Zaječar
Expand/Collapse Created : 28.3.2023 ‎(1)
Zaštita leske28.3.2023 23:33Ne odnosi se na specifičan štetni organizam

Na području rada Rc Užice zasadi leske se nalaze u fazi razvoja listova.


Za naš region su od subote najavljene padavine koje povećavaju rizik za ostvarenje infekcije uzročnicima bakterioznih oboljenja. Obzirom da temperature koje će od sutra biti u porastu utiču na ubrzan razvoj vegetacije, preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da sprovedu preventivni tretman nekim od preparata na bazi bakra
:

- Nordox  75 WG (a.m.bakar oksid) 0,15% ili


-
Cuprablau Z 35 WP (a.m.bakar oksihlorid) 2kg/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 24.3.2023 ‎(1)
Zaštita leske24.3.2023 14:36Ne odnosi se na specifičan štetni organizam

Na području delovanja RC Pirot, zasadi leske se nalaze u različitim fenofazama razvoja listova.

Za region Pirota najavljene su padavine od ponedeljka koje mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za infekciju od strane prouzrokovača bakterioznih oboljenja. Jako je važno sprovesti ovaj preventivni tretman, naročito kod mladih zasada.

Proizvođačima se preporučuje da sprovedu tretman, u cilju zaštite leske od fitopatogenih bakterija, nekim od preparata na bazi bakra:

  • Nordox 75 WG (a.m. bakar oksid) u koncentraciji 0,15%
  • Cuprablau Z 35 (a.m. bakar oksihlorid) u količini 2 kg/ha.

Sprovođenje hemijskog tretmana preporučuje se po mirnom i suvom vremenu, bez vetra. Prilikom upotrebe sredstava za zaštitu bilja posebnu pažnju treba obratiti na uputstvo za upotrebu pesticida i sprovođenju svih mera zaštite oprašivača.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 23.3.2023 ‎(1)
Zaštita leske23.3.2023 8:53Ne odnosi se na specifičan štetni organizam

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja listova.

 

    

Leska - fenofaza razvoja             

 

Najavljene padavine  za region Bačke Topole za subotu mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane prouzrokova bakterioznih oboljenja. Abiotički i uslovi spoljašnje sredine predstavljaju važne faktore koji imaju značajan uticaj na razvoj ovih, izuzetno destruktivnih  oboljenja.

 

Zbog velike važnosti preventivne zaštite protiv bakterioznih patogena, poljoprivrednim proizvođačima se pre najavljenih padavina preporučuje primena preparata na bazi bakra (Nordox 75WG u konc. 0,75% ili Cuprablau Z 35WP u dozi 2 kg/ha).

 

Tokom primene pesticida treba preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 22.3.2023 ‎(2)
Zaštita leske22.3.2023 12:17Ne odnosi se na specifičan štetni organizam

Na području delovanja RC Sombor zasadi leske se nalaze u fenofazi tazvoja listova.

velika slika

Za područje Zapadnobačkog okruga padavine su najavljene za vikend što može dovesti do ostvarenja uslova za infekciju od strane prouzrokovača bakterioznih oboljenja.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu tretman u cilju zaštite zasada od fitopatogenih bakterija nekim od navedenih preparata:

·        Nordox  75 WG (a.m.bakar oksid) 0,15%

·        Cuprablau Z 35 WP (a.m.bakar oksihlorid) 2kg/ha.

Region: Sombor
Aktuelna zaštita biljne proizvodnje od štetnih organizama22.3.2023 11:47Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Siva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola); Rđa pšenice (Puccinia spp.); Monilioza (Monilia laxa); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

U usevima strnih žita se preporučuje zaštita od prouzrokovača bolesti, pogotovo useva ječma kao i useva pšenice iz ranijih rokova setve koji su u fazi prvog kolenca.

U usevima uljane repice ukoliko se registruje 0,8-1 odrasla jedinka repičinog sjajnika po terminalnoj cvasti, preporučuje se primena registrovanog insekticida.

Kod koštičavog voća koje je u fazi cvetanja se pred najavljene padavine preporučuje zaštita od prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (monilioza).

Kod jabučastog voća se pred najavljene padavine preporučuje zaštita od prouzrkovača čađave krastavosti nekim od registrovanih preparata na bazi bakra.

U zasadima leske se u cilju sprečavanja infekcija fitopatogenim bakterijama preporučuje pred najavljene padavina primena bakarnih preparata.

U ovom periodu treba posebnu pažnju posvetiti zaštiti pčela i drugih oprašivača.

Detaljnije informacije i preporuke po regionima pogledati na sledećim linkovima:

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 21.3.2023 ‎(2)
Zaštita leske21.3.2023 20:42Ne odnosi se na specifičan štetni organizam
Faza razvoja leske: Razvoj listova.
 
U cilju zaštite zasada od prouzrokovača bakterioznih obolenja preporučuje se primena preparata na bazi bakra. Povoljne uslove za infekciju mogu stvoriti padavine koje su za naš region najavljene za dane vikenda.Visoke dnevne temperature koje su najavljene sve do padavina doprinose brzom otvaranju pupoljaka i pojavi mladih listova leske osetljivih na infekciju.
 
 
Proizvođačima se preporučuje da neposredno pre padavina u zasadima leske primene neke od registrovanih preparata na bazi bakra:
  • Nordox  75 WG (bakar oksid) 0,15%
  • Cuprablau Z 35 WP (bakar oksihlorid) 2kg/ha.
Region: Vršac
Zaštita leske 21.3.2023 9:37Eriofide (eriophyoidae)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske nalaze se u fenofazi razvoja listova.
 
 
velika slika
 
Prema vremenskoj prognozi za region Kikinde se najavljuju padavine od vikenda koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača bakterioznih obolenja pa se u cilju zaštite poljoprivrednim proizvođačima preporučuje sprovođenje mera zaštite pre najavljenih padavina primenom preparata Nordox 75 WG (bakar-oksid) u koncentraciji 0,15%.
 
Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 18.10.2022 ‎(1)
Zaštita leske18.10.2022 8:31Ne odnosi se na specifičan štetni organizam

Na području delovanja RC Pirot, zasadi leske se nalaze pri završetku faze opadanja i sakupljanja plodova.

 

(velika slika)

Tokom ove proizvodne godine imali smo intenzivnije širenje bakteriozne plamenjače leske (Xanthomonas arboricola pv. corylina) u odnosu na prošle godine, i to na više lokaliteta. Razvoju ove bolesti doprinele su padavine u prethodom periodu, praćene visokim temperaturama.

Po završetku sakupljanja plodova proizvođačima se preporučuje da sprovedu preventivni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

  • Grifon (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 3,5 l/ha ili
  • Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,3% ili
  • Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 2,2-2,3 kg/ha

Hemijski tretman sa ciljem kontrole pomenutog oboljenja treba izvršiti po mirnom i suvom vremenu, uz utrošak veće količine vode.

Više o merama suzbijanja bakteriozne plamenjače leske (Xanthomonas arboricola pv. corylina) u preporuci od 23.06.2022.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 13.10.2022 ‎(1)
Zaštita leske13.10.2022 13:34Ne odnosi se na specifičan štetni organizam

Na terenu RC SremskaMitrovica, zasadi leske se nalaze u fazi opadanja i sakupljanja plodova.

zasad leske

Povoljni meteorološki uslovi (optimalne temperature i kiše u predhodnom periodu), doprinele su još intenzivnijem širenju bolesti bakteriozne plamenjače i  uvelosti leske ( Xanthomonas arboricola pv.corylina).   

Simptomi bolesti  prisutni su na svim nadzemnim delovima biljke: pupoljci, list, letorast i deblo. Pege su okruglaste, mrke, kasnije postaju uglaste, njihovim spajanjem dolazi do propadanja biljnih delova. Širenjem bolesti na koru dolazi do njenog pucanja. Tretmani u kontroli ovog oboljenja su isključivo preventivni, te se proizvođačima preporučuje tretman preparatima na bazi bakra:

a.m. bakar-oksihlorid, preparat Nordox 75 WG u konc.0,3% ili

a.m. bakar –oksihlorid, preparat Cuprozin 35 WP u količini 2,2-3 kg/ha ili

a.m. bakar-oksihlorid, preparat Grifon u količini 3,5 l/ha.

Tretman  treba izvršiti po završetku sakupljanja plodova, po mirnom vremenu bez vetra i koristiti veću kolinu vode po hektaru.

Alat i oruđe koje se koristi prilikom rezidbe treba dezinfikovati a isečene zaražene biljne delove izneti iz zasada i spaliti.

Region: Sremska Mitrovica
1 - 10 Next