Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > leska  

Web Part Page Title Bar image
leska

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 28.6.2022 ‎(1)
Zaštita leske28.6.2022 8:53Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda.

 

Leska_faza razvoja

 

Vizuelnim pregledom zasada , registrovano je prisustvo leskine lisne vaši (Myzocallis coryli).

 

 

Leskina vaš na listu         Leskina vaš na plodu

 

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju zasade leske i ukoliko utvrde prisustvo vaši primene  insekticid Tonus (a.m.acetamiprid), u količini od 0,13 kg/ha.

 

 

Prisutne vremenske prilike pogoduju razvoju pepelnice leske (Phyllactinia guttata). U zasadima gde se registruje prisustvo simptoma ovog patogena preporučuje se primena nekog od fungicida:

·         Systane 240 EC; Foton (a.m.miklobutanil) u koncentraciji 0,015-0,2% ili,

·         Topas 100 EC a.m.(a.m.penkonazol) u koncentraciji 0,04%.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 27.6.2022 ‎(2)
Zaštita leske27.6.2022 14:21Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi formiranja ploda.
 
 
velika slika                             velika slika
 
 
Vizuelnim pregledom zasada leske sa naličja listova registrovano je prisustvo leskine lisne vaši (Myzocallis coryli) na 30% biljaka.
 
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid (Tonus) u cilju suzbijanja vaši u količini 0,13kg/ha.
 
Takođe, prilikom pregleda zasada leske na listovima je registrovano prisustvo imaga i larvi braon mramoraste stenice (Haliomorpha halys) u niskom intenzitetu. 
 
 
 
Ukoliko se u zasadima registruje prisustvo stenica poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida iz grupe piretroida. Sprovođenje mera zaštite preporučenim insekticidima preporučuje se u ranim jutarnjim časovima ili kasno uveče zbog efikasnijeg delovanja insekticida iz ove grupe.  
 
U prethodnom periodu suvo i toplo vreme pogodovalo je razvoju pepelnice (Phyllactinia guttata) čije prisustvo je i registrovano u pojedinim zasadima leske.
 
velika slika                                 velika slika
 
 
U cilju suzbijanja navedenog patogena poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena jednog od navedenih fungicida:
  • Systane 240 EC; Foton (miklobutanil) u koncentraciji 0,015-0,2% ili
  • Topas 100 EC (penkonazol) u koncentraciji 0,04%
Region: Kikinda
Zaštita leske 27.6.2022 13:43Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)

Na području delovanja RC Sombor leska se nalazi u fenofazi razvoja ploda .

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo leskine lisne vaši (Myzocalis corylli)  sa naličja listova.

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada u cilju utvrđivanja prisustva navedene štetočine. Ukoliko se prilikom pregleda registruje njihovo prisustvo preporučuje tretman insekticidom:

 Tonus (a.m. acetamiprid) 0,13 kg/ha

Prilikom pregleda  registrovano je i  prisustvo simptoma pepelnice leske (Phyllactinia guttata) na listovima.

velika slika

Preporuka proizvođačima je da ukoliko u zasadima registruju prisustvo simptoma pepelice sprovedu tretman nekim od fungicida:

Topas 100 EC (a.m. penkonazol) 0,04% ili

Systane 240 EC, Foton (a.m. miklobutanil) 0,015-0,02%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 23.6.2022 ‎(1)
Zaštita leske 23.6.2022 12:34Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi leske se nalaze u fazi formiranja ploda (BBCH 75-76).

 

(velika slika)

Prilikom vizuelnog pregleda zasada leske registrovano je prisustvo leskine vaši (Myzocalis corylli) . U cilju zaštite leske od pemenute štetočine proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman:

  • Tonus (a.m. acetamiprid) u količini 0,13 kg/ha

Pregledom  je uočeno i prisustvo simptoma pepelnice leske (Phyllactinia guttata), u niskom intenzitetu napada. Preporuka proizvođačima je da obave hemijsku zaštitu nekim od fungicida;

  • Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,04% ili
  • Systane 240 EC, Foton (a.m. miklobutanil) u koncentraciji 0,015-0,02%

Takođe, primećeni su simptomi koji upućuju na prisustvo bakteriozne plamenjače (Xanthomonas arboricola pv. corylina).

 

(velika slika)

Mere suzbijanja protiv ovog patogena su sledeće:

Ø  Korišćenje zdravog sadnog materijala pri formiranju zasada;

Ø  Uklanjanje zaraženih delova biljke ili cele biljke iz zasada i njihovo uništavanje;

Ø  Dezinfekcija alata pri rezidbi i uklanjanju zaraženih delova biljke;

Ø  Upotreba preparata na bazi bakra u rano proleće i odmah nakon berbe.

Preporuka je da se hemijski tretmani sprovode u večernjim časovima kako bi se izbegle visoke dnevne temperature.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 22.6.2022 ‎(1)
Zaštita leske 22.6.2022 13:07Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
Regionalni centar:Vršac
Fenofaza leske:formiranje  ploda
 
Odsustvo padavina i visoke dnevne temperature odgovaraju razvoju lisnih vaši te se vizulnim pregledom zasada leske registruje prisustvo leskine lisne vaši (Myzocallis coryli). Brojnost popupacije zavisi od prethodno preduzetih mera.
 
Sa ciljem suzbijanja vaši preporučuje se primena insekticida:
 
  • Tonus (acetamiprid) 0,13kg/ha
Takođe, u pojedinim zasadima uočeno je prisustvo imaga i larvi braon mramoraste stenice (Haliomorpha halys) kao i povrtne stenice (Nezara viridula). Ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida iz grupe piretroida koji će delovati i na lisne vaši.
 
 
 
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 20.6.2022 ‎(1)
Zaštita leske20.6.2022 13:12Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi leske nalaze se u fazi formiranja ploda.

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo lisne leskine vaš (Myzocallis coryli), na 25% biljaka sa većim brojem jedinki po listu.

Za suzbijanje vaši proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

-Tonus (a.m.acetamiprid) u količini 0,13kg/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

Takođe vizuelnim pregledom zasada, na pojedinim biljkama je uočeno prisustvo simptoma pepelnice leske (Phyllacina guttata). U cilju zaštite zasada preporučuje se upotreba fungicida:

-Topas 100EC (a.m.penkonazol) u koncentraciji 0,04% ili

-Systane 240EC, Foton (a.m.miklobutanil) u koncentraciji 0,015-0,02%.

Kako su trenutne dnevne temperature visoke tretman treba izvršiti u kasnim večernjim satima.

Region: Zaječar
Expand/Collapse Created : 15.6.2022 ‎(1)
Zaštita  leske15.6.2022 11:11Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)

Na teritoriji RC Beograd i Mladenovac zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.

Nakon obilaska zasada leske, vizuelnim pregledom je uočeno prisustvo lisne vaši leske (Myzocallis coryli) do 20% biljaka.

Takođe, u pojedinim zasadima leske registrovano je prisustvo odraslih jedinki i larvi braon mramoraste stenice (Haliomorpha halys) i povrtne stenice (Nezera viridula) u niskim brojnostima.

Sa ciljem zaštite leske od pomenutih štetočina proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

Polux (a.m.deltametrin) u koncentraciji primene 0,05% ili

Kozak ili karate zeon (a.m.lambda-cihalotrin) u količini primene 0,2 L/ha.

U pojedinim zasada leske primećeno je prisustvo simptoma pepelnice leske (Phyllactina guttata). Sa ciljem zaštite od navedenog patogena preporučuje se primena nekog od fungicida:

Systane 240 EC, Foton (miklobutanil) 0,015-0,02% ili

Topas 100 EC (penkonazol) 0,04%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

slika1

velika slika

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 7.6.2022 ‎(1)
Zaštita leske7.6.2022 12:07Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi leske se nalaze  u fenofazi razvoja ploda.

 

Leska_faza razvoja

 

Vizuelnim pregledom zasada, registrovano je prisustvo leskine lisne vaši (Myzocallis coryli)  na do 28 % biljaka.

 

Leskina vaš

 

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju naličje listova i ukoliko uoče prisustvo vaši primene sledeći insekticid:

·         Polux (a.m.deltametrin) u koncentraciji  0,03-0,05% (MBT 2).

 

Takođe, tokom vizuelnih pregleda registrovano je i prisustvo jajnih legala  i larvi zelene povrtne stenice (Nezara viridula), u niskom intenzitetu napada.Navedeni insekticid delovaće i na stenice.

 

        

Zelena povrtna stenica_j.leglo    Zelena povrtna stenica_larve

 

U pojedinim zasadima registrovano je prisustvo simptoma pepelnice leske (Phyllactinia guttata). Trenutni uslovi u kojima se odvija proizvodnja pogodni su za razvoj tog patogena. Sa ciljem zaštite od pepelnice proizvođačima se preporučuje primena  hemijskih mere zaštite primenom fungicida:

·         Thiovet jet 80WG (a.m.sumpor) u količini  2-5 kg/ha.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 2.6.2022 ‎(1)
Zaštita zasada leske2.6.2022 13:04Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Valjevo, leska se nalazi u fenofazi razvoja ploda.

 

Vizuelnim pregledom zasada leske je registrovano prisustvo:

·         imaga braon mramoraste stenice (Halyomorpha hallys) na do 2% biljaka;

·         jajnih legala i larvi zelene povrtne stenice (Nezara viridula) na do 4% biljaka;

·         leskine lisne vaši (Myzocallys coryli) na do 25% biljaka;

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada u cilju utvrđivanja  prisustva štetočina.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi njihovo prisustvo preporučuje se sprovođenje tretmana sa nekim od insekticida:

Karate zeon, Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 30.5.2022 ‎(1)
Zaštita leske 30.5.2022 11:53Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)
Na području delovanja RC Sombor, leska se nalazi u fenofazi razvoja ploda.
 
 

Vizuelnim pregledima zasada leske je registrovano prisustvo odraslih jedinki braon mramoraste stenice (Halyomorpha hallys) i odrasle jedinke i jajna legla zelene povrtne stenice (Nezara viridula).

 

Vizuelnim pregledom zasada leske registrovano je i prisustvo leskine lisne vaši (Myzocallis coryli).

U ovoj fenofazi razvoja, kada je ljuska ploda leske  još uvek mekana, leska je osetljiva na oštećenja od strane stenica, pa se proizvođačima preporučuje pregled zasada u cilju utvrđivanja  prisustva štetočina.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi njihovo prisustvo, po stabilizaciji vremena, proizvođačima se preporučuje da sprovedu tretman insekticidom:

Polux (a.m. deltametrin) 0,05%.

Region: Sombor
1 - 10 Next