Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > leska  

Web Part Page Title Bar image
leska

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 10.11.2023 ‎(1)
Zaštita leske 10.11.2023 11:59Ne odnosi se na specifičan štetni organizam

Na teritoriji rada RC Užice zasadi leske se nalaze u fazi od obezbojavanja lišća do faze početak opadanja lišća (BBCH 93-95).


Vlažno i kišovito vreme koje je preovladavalo u ovoj proizvodnoj godini, pogodovalo je razvoju i širenju bakteriozne plamenjače leske (Xanthomonas arboricola pv.corylina). Elementarne nepogode sa gradom, kojih je bilo u više navrata tokom ove vegetacije, su dovele do oštećenja na granama i grančicama. Ovakva oštećenja su dodatna ulazna vrata za intenzivniji razvoj ovog patogena.

Ukoliko se pregledom zasada uoči prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače preporučuju se mehaničke mere zaštite koje podrazumevaju rezanje i uklanjanje svih grana sa simptomima oboljenja, kao i polomljenih i oštećenih grana. Takođe, tokom rezidbe, dezinfekcija alata je važna mera u sprečavanju prenošenja ove fitopatogene bakterije.

Nakon sprovođenja mehaničkih mera preporučuje se i sprovođenje hemijskih mera zaštite koje podrazumevaju upotrebu nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

-Cuprozin 35 WP, Cobox (a.m.bakar-oksihlorid) u količini primene 2,2-3 kg/ha, ili

-Curenox 50 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini primene 1,5-2 kg/ha, ili

-Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji primene 0,3% .

Sprovođenje tretmana se preporučuje po suvom i mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana, sa većom količinom tečnosti.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 7.11.2023 ‎(1)
Zaštita leske 7.11.2023 10:50Ne odnosi se na specifičan štetni organizam
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi leske nalaze se u fazi od obezbojavanje lišća do faze početak opadanja lišća (BBCH 93-95).

Proizvodnu 2023. godinu na našem regionu okarakterisalo je nestabilno vreme sa čestim i obilnim padavinama. Ovakve vremenske prilike izuzetno su pogodovale razvoju i širenju prouzrokovača bakteriozne plamenjače leske (Xanthomonas arboricola pv. corylina). Takođe, na više lokaliteta bilo je i padavina sa gradom koje su u velikoj meri oštetile grane i grančice na stablima leske. Ovakva oštećenja su dodatna ulazna vrata za intenzivniji razvoj ovog patogena. O merama zaštite leske posle gradonosnih padavina blagovremeno smo obaveštavali proizvođače.

Proizvođačima se preporučuje da obiđu zasade i ukoliko uoče prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače ili na stablima uoče oštećenja od grada sprovedu sledeće mere zaštite:

Mehaničke mere - rezanje i uklanjanje svih grana sa simptomima oboljenja, kao i grana sa većim oštećenjima od grada. Po sprovođenju mehaničkih mera preporučuju se hemijske mere.

Hemijske mere podrazumevaju tretman zasada jednim od registrovanih preparata na bazi bakra:

  • Curenox 50 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 1,5-2 kg/ha ili
  • Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) u koncentraciji 0,3% ili
  • Cuprozin 35 WP (a.m.bakar-oksihlorid) u količini 2,2-3 kg/ha.

Tretman obaviti po mirnom vremenu bez vetra uz primenu veće količine vode.

Region: Zaječar
Expand/Collapse Created : 20.10.2023 ‎(1)
Zaštita zasada leske20.10.2023 8:51Ne odnosi se na specifičan štetni organizam

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac zasadi leske se nalaze u fazi obezbojavanja i početka opadanja listova.

Slika1. Fenofaza leske (Dučina-Sopot)

Tokom proizvodne godine, na području našeg rada bili smo svedoci učestalih, lokalnih i obilnih padavina, koji su pogodovali razvoju leske, ali i pojavi, razvoju i širenju bakteriozne plamenjače leske (Xanthomonas arboricola pv.corylina).

Ukoliko su tokom vegetacije, u zasadima leske,  uočeni simptomi bakteriozne plamenjače leske preporučuje se hemijski tretman.

Slika 2. Simptomi bakteriozne plamenjače leske iz regionalnih centara PIS-a u predhodnim vegetacijama

Pre sprovođenja hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje mehaničkih mera: rezanje i uklanjanje zaraženih delova biljke ili celih stabala iz voćnjaka i njihovo uništavanje i dezinfekcija alata tokom rezidbe.

Nakon rezidbe može se primeniti jedan od navedenih preparata na bazi bakra:

Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji primene 0,3% ili

Cuprozin 35 WP, Cobox (a.m.bakar-oksihlorid) u količini primene 2,2-3 kg/ha ili

Curenox 50 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini primene 1,5-2 kg/ha.

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 23.8.2023 ‎(1)
Zaštita leske 23.8.2023 10:29Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi leske se nalaze u različitim fenofazama razvoja plodova.

 (faza razvoja ploda)

(faza razvoja ploda)

I dalje registrujemo simptome pepelnice leske (Phyllactinia guttata) u zasadima.

 

S obzirom na najavu povoljnih uslova za dalji razvoj patogena, u zasadima gde su simptomi pepelnice prisutni u većem intenzitetu, preporuka je još jedan tretman sa ciljem suzbijanja patogena. Za tu namenu je registrovan samo preparat Thiovit Jet 80 WG (sumpor) 3 kg/ha koji ima karencu od 5 dana ali i ograničenje primene u pogledu temperatura tj. primenjuje se samo u temperaturnom rasponu od 18 do 28 °C. 

Poslednjih godina, braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) predstavlja sve veći problem u mnogim regionima u našoj zemlji, pogotovo u proizvodnji leske. Na teritoriji Pirotskog okruga registruje se vrlo mali broj pomenute štetočine, i njeno prisustvo se i dalje većinom vezuje za bašte i okućnice.  Ove godine, u intenzivnim zasadima leske, nije registrovano prisustvo braon mramoraste stenice. Međutim, s obzirom da se radi o izuzetno invazivnoj i polifagnoj štetočini, proizvođačima se preporučuje da redovno vrše preglede na njeno prisustvo u zasadima.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 14.8.2023 ‎(1)
Oprez u zasadima leske – prisustvo braon mramoraste stenice14.8.2023 10:02Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Na području Srbije, proizvodni zasadi leske se nalaze u različitim fazama razvoja ploda.

 

Vizuelnim pregledom zasada leske registruje se različit nivo prisustva braon mramoraste stenice.

 

U poslednjih nekoliko godina ova štetočina predstavlja vrlo ozbiljan problem u proizvodnji lešnika, redukujući kvantitet i kvalitet proizvodnje. To je invazivna i izrazito polifagna vrsta stenica koja se hrani na velikom broju biljaka te je njena migracija na useve i zasade u potrazi za hranom konstantna.

 

U ovom, letnjem periodu proizvodne sezone, omiljeni izbor hrane su joj upravo plodovi lešnika. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem sokova iz omotača, ljuske i jezgra ploda. Oštećena jezgra bivaju smežurana, plutasta i nepravilnog oblika sa jasno vidljivim ubodnim mestima oko kojih se šire nekrotične površine, što značajno smanjuje kvalitet i tržišnu vrednost ploda leske.

U zavisnosti od do sada primenjenih insekticidnih tretmana usmerenih na suzbijanje štetočina, u zasadima leske se nivo prisustva braon mramoraste stenice veoma razlikuje. Veći intenzitet napada registrovan je na parcelama bližim naseljenim mestima.

 

Proizvođačima se preporučuju pregledi zasada leske na prisustvo pomenute štetočine. S obzirom da su plodovi i dalje osetljivi na napad stenice, ukoliko se uoči njeno prisustvo, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite. U zasadima leske su registrovani sledeći insekticidi iz grupe piretroida koji se mogu koristiti u cilju suzbijanja braon mramoraste stenice:

 

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

DOZA

KARENCA

Karate Zeon, Kozak

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

7 dana

Polux

deltametrin

0,05%

30 dana

 

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 13.8.2023 ‎(1)
Zaštita leske13.8.2023 18:13 Crna trešnjina lisna vaš (Myzus cerasi); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

Na području rada RC Užice, zasadi leske se nalaze u različitim fenofazama razvoja plodova.

Tokom vizuelnog pregleda zasada  leske, na lokalitetu Sevojno, nije registrovano prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). U poslednjih nekoliko godina, ova štetočina predstavlja veliki problem u proizvodnji ovog jezgrastog voća u mnogim regionima u našoj zemlji. Na našem regionu prisustvo braon mramoraste stenice je i dalje vezano za ekstenzivne zasade, bašte i okućnice. U intenzivnoj proizvodnji još uvek ne beležimo njenu pojavu. Ali zbog statusa invazivnosti, polifagnosti i veoma otežanih mera suzbijanja,  upućujemo proizvođače na oprez i na redovan pregled zasada na prisustvo štetočina.

U  zasadima gde su prisutni simptomi  pepelnice leske (Phyllactinia guttata), preporučuje se primena  fungicida:

-Systane 240 EC (a.m. miklobutanil) u koncentraciji primene 0,015-0,02% ili

-Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji primene 0,04%.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 10.8.2023 ‎(1)
Zaštita zasada leske10.8.2023 13:13Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Na području delovanja RC Valjevo zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.

Tokom vizuelnog pregleda zasada registrovano je prisustvo odraslih jedinki braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) u niskom procentu napada.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled zasada. Ukoliko se utvrdi prisustvo navedene štetočine preporučuje se sprovođenje tretmana, u cilju sprečavanja nastanka šteta na plodovima, nekim od insekticida:

·        Karate Zeon, Kozak (a.m.lamda-cihalotrin) u količini primene 0,2 l/ha (karenca 7 dana) ili

·        Polux (a.m.deltametrin) u količini primene 0,4-0,5 l/ha (karenca 30 dana).

 

 

U pojedinim zasadima registrovano je prisustvo simptoma pepelnice (Phyllactinia guttata), pa se u cilju sprečavanja daljeg širenja patogena preporučuje  primena nekog od preparata:

 

·         Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji primene 0,04% ili

·         Systane 240 EC (a.m.miklobutanil) u koncentraciji primene 0,015-0,02%

 

Tretman bi trebalo sprovesti u kasnim večernjim satima, zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 9.8.2023 ‎(4)
Zaštita  leske9.8.2023 15:16Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

Na teritoriji RC Beograda i Mladenovca zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.

U nekim zasadima uočeno je prisustvo odraslih jedinki braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene povrtne stenice (Nezara viridula).

Ishrana stenica plodovima leske u ovom periodu dovodi do pojave gorkog ukusa istih. Takvi plodovi postaju neupotrebljivi za ishranu.

Preporuka je, da se, u cilju suzbijanja navedenih štetnih organizama, primeni insekticid na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin:

Karate zeon, Kozak u količini primene 0,2 l/ha (karenca 7 dana).

slika1. Zelena povrtna stenica na leski

velika slika

 

Region: Beograd
Zaštita leske9.8.2023 12:54Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)
Regionalni centar : Vršac
Fenofaza : Razvoj ploda
 
 
Vizuelnim pregledom zasada leske uočeno je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).
Ovo je polifagna,invazivna štetočina koja se hrani na velikom broju biljaka te je njena migracija na useve konstantna a kreće se u potrazi za uglavnom generativnim organima na kojima se ishranjuju i larve i odrasli sisanjem sokova. Plodovi leske su joj omiljeni za ishranu i usled ishrane u ovom periodu, dolazi do pojave gorkog ukusa.
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada na navedenu štetočinu,ukoliko se utvrdi njeno prisustvo sprovesti insekticidni tretman:
  • Karate zeon,Kozak (a.m lambda-cihalotrin)-0,2 l/ha  (karenca 7 dana).

 

Region: Vršac
Zaštita leske9.8.2023 11:57Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.
 
 
Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke sisanjem sokova iz nadzemnih delova biljaka. Pregledom je utvrđeno da intenzitet napada nije visok.
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo ove štetočine i po utvrđivanju njihovog prisustva, savetuje se da obave tretman jednim od insekticida:
 
-Karate zeon, Kozak (a.m.lamda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha (karenca 7 dana) ili
-Polux (a.m.deltametrin) u 0,4-0,5 l/ha (karenca 30 dana)
 
U zasadima u kojima se vizuelnim pregledom registruje prisustvo simptoma pepelnice (Phyllactinia guttata) proizvođačima se preporučuje primena preparata:
 
-Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,04%
-Systane 240 EC (a.m.miklobutanil) u koncentraciji 0,015-0,02%
 
Sprovođenje tretmana se preporučuje u kasnim večernjim satima kako bi se izbegle visoke dnevne temperature.
 
 
 
Region: Kikinda
1 - 10 Next