Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > leska  

Web Part Page Title Bar image
leska

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.7.2020 ‎(1)
Zaštita leske9.7.2020 13:33Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom zasada leske na lokalitetu Kikinda na naličju listova registrovano je prisustvo larvi i odraslih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na 20% pregledanih biljaka.
 
Picture
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada leske i sprovođenje hemijskog tretmana ukoliko registruju prisustvo pomenute štetočine. Za suzbijanje lisnih vaši u zasadu leske preporučuje se primena insekticida:
  • Karate zeon (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha

U pojedinim zasadima leske tokom vizuelnih pregleda registrovano je prisustvo pepelnice leske (Phyllactinia corylea). Uslovi u kojima se odvija proizvodnja pogoduju razvoju i širenju ovog patogena. Proizvođačima se preporučuje pregled i ukoliko se uoči prisustvo pepelnice primena fungicida:

  • Topas 100 EC (penkonazol) 0,04 %.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 3.7.2020 ‎(1)
Zaštita leske3.7.2020 8:16Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)

Zasadi leske se na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi razvoja ploda.

fenofaza leske

Vizuelnim pregledom zasada, uočeni su simptomi pepelnice leske (Phyllactinia corylea).

pepelnica na listu

Za sprečavanje daljeg širenja patogena preporučuje se primena fungicida:

a.m. penkonazol, preparat Topas 100 EC u koncentreaciji 0,04%.

S obzirom na trenutne uslove koji pogodoju razvoju grinja i drugih štetočina, preporuka je da se zasadi redovno kontrolišu na njihovo prisustvo i po potrebi sprovedu mere zaštite.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 3.6.2020 ‎(1)
Zaštita leske3.6.2020 10:05Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Lešnikov surlaš (Curculio nucum)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda.

 

 

Vizuelnim pregledima zasada registrovano je prisustvo lešnikovog surlaša (Curculio nucum). U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja lešnikovog surlaša preporučuje se primena insekticida :

Karate zeon (a.m lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

Trenutni uslovi u proizvodnji povoljni su za razvoju gljive prouzrokovača pepelnice leske (Phyllactinia guttata). U cilju zaštite lisne mase, preporučuje se primena fungicida:

Topas 100 EC (a.m penkonazol) 0,04 %.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 29.5.2020 ‎(1)
Zaštita leske29.5.2020 14:04Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Lešnikov surlaš (Curculio nucum)

Na području delovanja RC Kikinda, zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda.

 
 
 

Vizuelnim pregledima zasada leske registrovana je pojava lisne vaši leske (Myzocallis coryli) na naličju listova. Takođe, uočeno je i prisustvo lešnikovog surlaša (Curculio nucum).

 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo navedenih štetočina i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primena insekticida Karate zeon (a.m.lamda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha.
 

Uslovi su veoma povoljni i za razvoj prouzrokovača pepelnice leske (Phyllactinia guttata), pa se u cilju zaštite lisne mase proizvođačima preporučuje primena fungicida Topas 100 EC (a.m.penkonazol) u koncentraciji 0,04%.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 28.5.2020 ‎(1)
Zaštita leske 28.5.2020 14:24Lešnikov surlaš (Curculio nucum); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)

Na području delovanja RC Sombor, leska se nalazi u fenofazi razvoja ploda.

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada leske uočena je pojava lisne vaši leske (Myzocallis coryli). 

velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak u cilju utvrđivanja prisustva lisnih vaši.

Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo preporučuje se tretman insekticidom:

Karate zeon (a.m. lambda-cihalotrin)  u dozi 0,2 l/ha.

Takođe, vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo lešnikovog surlaša (Curculio nucum). Ženke surlaša u ovoj fazi razvoja leske polaže jaja u formirane plodove.

Navedeni insekticid u cilju suzbijanja vaši delovaće i na lešnikovog surlaša.

Uslovi su veoma povoljni za infekcije gljivom prouzrokovačem pepelnice leske (Phyllactinia guttata).

U cilju zaštite lisne mase, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 Topas 100 EC (a.m penkonazol) 0,04%.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 26.5.2020 ‎(2)
Zaštita leske26.5.2020 10:41Lešnikov surlaš (Curculio nucum); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda.

fenofaza leske

Vizuelnim pregledom zasada leske uočena je pojava lisnih vaši (Aphididae) i lešnikovog surlaša ( Curculio nucum). Ženka surlaša u ovoj fenofazi, pravi otvore na plodu i u njih polaže jaja.

U cilju zaštite leske od navedenih štetočina, preporučuje se tretman insekticidom na bazi:

a.m. lambda-cihalotrin, preparat Karate zeon u dozi 0,2 l/ha.

Vremenski uslovi su povoljni za razvoj pepelnice leske( Phyllactinia corylea).

U cilju zaštite od pepelnice koristiti preparat:

a.m., penkonazol, preparat Topas 100 EC u konentraciji 0,04%

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita leske26.5.2020 10:12Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Lešnikov surlaš (Curculio nucum)
Na terenu RC Vršac zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.
 
Faza leske
 
U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja lešnikovog surlaša (Curculio nucum) preporučuje se primena insekticida :
  • Karate zeon (a.m lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

Uslovi su veoma povoljni za infekcije gljivom prouzrokovačem pepelnice leske (Phyllactinia guttata). U cilju zaštite lisne mase, preporučuje se primena fungicida:

  •  Topas 100 EC (a.m penkonazol) 0,04 %.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 22.4.2020 ‎(1)
Zaštita leske22.4.2020 12:54Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u razvojnoj fazi rasta listova (BBCH 15-19).
Vizuelnim pregledom zasada leske na naličju listova registrovano je prisustvo lisnih vaši leske (Myzocallis coryli) .
 
Picture
 
Poljoprivrednim proizvođačima preporučuje se pregled zasada leske i sprovođenje insekticidnog tretmana ukoliko se registruje prisustvo lisnih vaši. Preporučuje se primena insekticida:
  • Talstar 10 EC (bifentrin) 0,05%
 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 21.4.2020 ‎(1)
Zaštita leske 21.4.2020 21:38Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Lisne pipe (phyllobius sp.)

Na području delovanja RC  Sombor, leska se nalazi u fenofazi većina listova otvoreno do prvi listovi potpuno razvijeni.

Vizuelnim pregledom leske, na punku Karavukovo, registrovano je prisustvo lisne vaši leske (Myzocallis coryli),  kao i smeđeg listojeda (Phyllobius oblongus).

 

lisna vaš leske

U cilju zaštite leske, proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled zasada na prisustvo lisnih vaši i ukoliko se registruje njihovo prisustvo, primena insekticida:

Talstar 10 EC (a.m. bifentrin) 0,05%.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 12.3.2020 ‎(2)
Zaštita leske12.3.2020 13:06Eriofide (eriophyoidae)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi leske se nalaze u fenofazi pucanja lisnih pupoljaka.
 
 
 
Vizuelnim pregledom zasada leske, registrovano je prisustvo eriofidne grinje Phytoptus avellanae u pupoljcima leske.
 
Pupoljci koji su napadnuti su krupniji, nabubreli i ne razvijaju se. Mikroskopskim pregledom pupoljaka registrovano je prisustvo larvi eriofidnih grinja unutar samih pupoljaka.
 
 
 
 
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada u cilju utvrđivanja prisustva grinja.
 
Ukoliko se registruje prisustvo grinja preporučuje se primena nekog od navedenih akaricida Abastate,Vertimec 018 EC,Kraft 1,8 EW (a.m.abamektin) u koncentraciji 0,15%.
 
Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu.
Region: Kikinda
1 - 10 Next