Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > leska  

Web Part Page Title Bar image
leska

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 19.8.2021 ‎(1)
Zaštita leske19.8.2021 14:42Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fazi sazrevanja ploda.
 
Vizuelnim pregledom zasada leske na lokalitetu Kikinda registrovan je visok intenzitet napada štetnih stenica. Pregledom ploda i lista leske registrovano je prisustvo različitih razvojnih stadijuma braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene povrtne stenice (Nezara viidula).
 
Picture
 
Braon mramorasta stenica je izrazito invazivna i polifagna vrsta, a trenutno u zasadima leske dominiraju stariji larveni stupnjevi štetočine. Kao posledica ishrane larvi i adulta obrazuju se smežurani i plutasti plodovi nepravilnog oblika, pri čemu visina štete i simptomi oštećenja prvenstveno zavise od momenta napada stenice i faze razvoja leske. S obzirom da se kasne sorte leske još uvek nalaze u osetljivim fazama razvoja, proizvođačima se preporučuje pregled zasada i sprovođenje hemijskog tretmana ukoliko ustanove prisustvo štetnih stenica. Preporučuje se primena insekticida:
  • Karate zeon; Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha (karenca 7 dana)

Zbog visokih dnevnih temperatura vazduha hemijske tretmane treba sprovoditi ili u ranim jutarnjim ili u kasnim večernjim časovima.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 13.8.2021 ‎(1)
Zaštita leske13.8.2021 16:24Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi leske nalaze se u fazi razvoja ploda.

 

Velika slika

 

Vizuelnim pregledima zasada leske registrovan je značajan nivo prisustvo svih stadijuma razvoja invazivne vrste, braon mramoraste stenice (Haliomorpha halys).

 

 

H.halys_imago                    H.halys_jajno leglo

 

H.halys_larva

 

 

Trenutno prisutne vremenske prilike sa izrazito visokim temperaturama, koje se prognoziraju i za naredni period, pogodovaće razvoju ovog štetnog organizma.

Štete nastale  od braon mramoraste stenice umnogome mogu narušiti kvalitet i uništiti tržišnu vrednost ploda. Na mestima ishrane stenica naseljavaju se i razvijaju različiti proizrokovači truleži ploda čime se uvećava štetnost.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak zasada sa ciljem utvrđivanja prisustva navedene štetne vrste i ukoliko se prilikom pregleda utvrdi njeno prisustvo, u cilju zaštite ploda, preporučuje se primena  nekog od insekticida:

·        Kozak, Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin) u količini 0,15-0,2 l/ha MBT (2), karenca 7 dana

 

Za bolju efikasnost hemijskih tretmana, aplikacije treba izvoditi u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, pri čemu je važno obezbediti i dobru pokrivenost unutrašnjeg dela žbuna leske.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 12.8.2021 ‎(1)
Zaštita useva i zasada od braon mramoraste stenice12.8.2021 12:25Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Tokom ove proizvodne sezone, u nekoliko navrata smo vas obavestili o prisustvu braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) u različitim usevima i zasadima i potrebi sprovođenja mera zaštite (link 1, link 2, link 3, link 4).

U ovom momentu, najveći rizik od nastanka šteta od ove invazivne stenice postoji u zasadima kasnostasnih sorti bresaka, nektarina i šljiva, u zasadima vinove loze i leske, remotantnih sorti maline, kao i u usevima soje, postrne boranije, paprike i paradajza.

U zavisnosti od do sada primenjenih insekticidnih tretmana usmerenih na suzbijanje različitih štetočina, u usevima i zasadima se nivo prisustva braon mramoraste stenice veoma razlikuje. U pojedinim usevima soje trenutno se registruje njeno veoma intenzivno prisustvo.

Proizvođačima se preporučuje obavezan pregled useva i zasada na prisustvo braon mramoraste stenice. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za njeno suzbijanje. U svim usevima i zasadima, gde se potvrdi prisustvo pomenute štetočine i gde je moguće, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida iz grupe piretroida koji su pokazali dobru efikasnost u njenom suzbijanju a odlikuju se kraćom karencom:

Preparat

Aktivna materija

Doza/koncentracija

Karenca

Usev/zasad

Scatto

deltametrin

0,18-0,42 l/ha

3 dana

paprika

paradajz

Karate zeon

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

7 dana

malina

leska

Plures

deltametrin

0,3-0,5 l/ha

14 dana

vinova loza

Kozak

lambda-cihalotrin

0,15 l/ha

14 dana

boranija

 

S obzirom da je kod velikog broja poljoprivrednih useva i zasada berba u toku ili se očekuje, strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 27.7.2021 ‎(1)
Zaštita leske 27.7.2021 14:47Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Sombor, leska se nalazi u fenofazi razvoja ploda.

Vizuelnim pregledom zasada, i dalje se u zasadima  registruje  prisustvo invazivnih vrsta stenica, braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula).

      

zasad leske-punkt Riđica        imago H.hallys

RC Sombor je dao preporuku za primenu insekticida za zaštitu leske od navedenih štetočina 14.07.

S obzirom da je leska i dalje u fenofazi gde su plodovi još uvek osetljivi na oštećenja koja nastaju od ishrane imaga stenica, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju lesku na prisustvo stenica.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi njihovo prisustvo, preporučuje se primena sledećih insekticida:

  • Polux (a.m.deltametrin) 0,05% ili
  • Kozak; Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.
Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 26.7.2021 ‎(1)
Zaštita leske26.7.2021 12:53Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula); Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda.
 
 
 
Preporuka za tretman insekticidima u zasadima leske data je 13.07. u cilju suzbijanja invazivnih vrsta stenica prisutnih u zasadima, braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula).
 
Vizuelnim pregledom zasada i dalje se registruje prisustvo svih razvojnih stadijuma pomenutih štetočina, a kako se leska nalazi još uvek u osetljivoj fazi razvoja i plodovi su osetljivi na ubod stenica poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada leske na prisustvo štetočina.
 
 
 
 
 
Ukoliko se vizuelnim pregledom utvrdi prisustvo stenica u zasadima preporučuje se primena sledećih insekticida iz grupe piretroida u cilju njihovog suzbijanja:
  • Polux (deltametrin) u koncentraciji 0,05% ili
  • Kozak; Karate Zeon (lambda-cihalotrin) u količini 0,2l/ha

Pregledom zasada leske sa naličja listova registrovano je prisustvo simptoma pepelnice leske(Phyllactinia corylea).

simptomi pepelnice na naličju lista

Visoke temperature u proteklom periodu izuzetno su pogodovale razvoju prouzrokovača pepelnice pa se proizvođačima koji u svojim zasadima registruju prisustvo simptoma tog patogena, preporučuje primena fungicida Topas 100 EC (penkonazol) u kocentraciji 0,04%.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 25.7.2021 ‎(1)
Zaštita  leske25.7.2021 14:09Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Na teritoriji RC Beograd i Mladenovac zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.

Nakon obilaska zasada leske, vizuelnim pregledom je uočeno prisustvo braon mramoraste stenice (Haliomorpha halys).

Štete na plodovima leske pričinjavaju odrasli i larve pomenute štetočine sisanjem sokova iz plodova. Napadnuti plodovi postaju smežurani, nepravilnog su oblika i gorkog ukusa, pri čemu mesto uboda predstavlja i ulazni otvor za razvoj prouzrokovača truleži ploda. Sve to umanjuje kvalitet i tržišnu vrednost ploda.

Preporuka je, da se, nakon utvrđivanja prisustva navedene štetočine izvrši tretman sa jednim od insekticida:

Karate Zeon, Kozak (lambda-cihalotrin) u količini 0,2 L/ha  ili

Polux (deltametrin) u koncentraciji  0,05%.

 

     velika slika

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 24.7.2021 ‎(1)
Zaštita leske od braon mramoraste stenice24.7.2021 11:05Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

Na području Srbije, zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.

 

Vizuelnim pregledom proizvodnih zasada leske, uočeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

13.7.2021. smo vas informisali o prisustvu ove vrste stenice u zasadima i potrebi sprovođenja hemijskih mera zaštite. Međutim, ova invazivna stenica je i dalje prisutna u zasadima u značajnoj brojnosti, a plodovi su još uvek osetljivi na ishranu te postoji rizik od nastanka šteta.

Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke koje imaju usni aparat za bodenje i sisanje. Oštećena jezgra bivaju smežurana, plutasta i nepravilnog oblika sa jasno vidljivim ubodnim mestima oko kojih se šire nekrotične površine, što znatno smanjuje kvalitet i tržišnu vrednost ploda leske. Mesta ishrane predstavljaju ulazne otvore za razvoj različitih prouzrokovača truleži ploda, čime se štetnost dodatno uvećava.

 

Proizvođačima leske se preporučuje obavezan pregled zasada na prisustvo braon mramoraste stenice.

 

Po potvrdi prisustva preporučuju se mere suzbijanja. U zasadima leske registrovani su sledeći insekticidi iz grupe piretroida koji se mogu koristiti u cilju suzbijanja braon mramoraste stenice:

 

·       Karate Zeon, Kozak (lambda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha

·       Polux (deltametrin) u koncentraciji 0,05%.

Detaljnije informacije o prisustvu braon mramoraste stenice i zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula) po usevima i zasadima u ovoj proizvodnoj sezoni, kao i informacije o njihovoj biologiji i merama kontrole, možete pogledati u prilozima iz regionalnih centara PIS-a:

Ruma, Leskovac, Jagodina, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Kikinda, Vrbas, Kruševac, Zaječar 1, Zaječar 2,

Senta 1, Senta 2, Sombor, Šabac, Pirot, Požarevac, Beograd i Mladenovac, Prokuplje.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 23.7.2021 ‎(1)
Zaštita leske 23.7.2021 13:43Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)
Regionalni centar: Vršac
Fenofaza leske: razvoj ploda
 
Vizuelnim pregledom zasada leske registruje se brojna populacija svih razvojnih stadijuma braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). Plodovi leske su još uvek osteljivi na ishranu ovih insekata a vremenske prilike odgovaraju aktivnosti ove štetočine.
 
Imago
 
Larva
 
Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i po potvrdi prisustva primena nekog od registrovanih insekticida: 
  • Polux (a.m.deltametrin) 0,05% ili
  • Kozak ili Karate zeon  (a.m.lambda cihalotrin) 0,15-0,2l/ha

Preporuka je da se tretman obavi u jutarnjim časovima.

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 21.7.2021 ‎(1)
Zaštita leske21.7.2021 10:02Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.

Vizuelnim pregledom zasada leske uočeno je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula).

Ove dve stenice su polifagne štetočine koje mogu i u zasadima leske naneti velike štete. Štete pričinjavaju i odrasle jedinke i larve. Na oštećenom jezgru jasno je vidljivo mesto uboda stenice, a napadnuti plodovi se smežuravaju, nepravilnog su oblika, gorkog su ukusa pa im se smanjuje tržišna vrednost.

Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje zasade i ukoliko uoče prisustvo ovih štetočina sprovedu mere zaštite zasada jednim od insekticida:

-Karate zeon, Kozak (a.m.lambda cihalotrin) u količini 0,15-0,2 l/ha (karenca 7 dana) ili

-Polux (a.m.deltametrin) u koncentraciji 0,05% (karenca 30 dana).

Tretman obaviti po stabilizaciji vremenskih uslova.

Region: Zaječar
Expand/Collapse Created : 14.7.2021 ‎(2)
Zaštita  leske14.7.2021 19:08Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na teritoriji RC Beograd i Mladenovac zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.

Vizuelnim pregledima zasada leske je uočeno prisustvo svih razvojnih stadijuma braon mramoraste stenice (Haliomorpha halys). Takođe, registrovano je i prisustvo lisne vaši leske (Myzocallis coryli) u niskoj brojnosti.

Braon mramorasta stenica je polifagna i invazivna vrsta. Štete pričinjavaju odrasle stenice i larve sisanjem sokova iz plodova. Na oštećenoj jezgri jasno je vidljivo mesto uboda, a napadnuti plodovi postaju smežurani, nepravilnog su oblika i gorkog ukusa što umanjuje njihov kvalitet i tržišnu vrednost.

Preporuka je da se, nakon utvrđivanja prisustva navedenih štetočina, sprovede hemijski tretman sa jednim od insekticida:

Karate Zeon, Kozak (lambda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha  ili

Polux (deltametrin) u koncentraciji  0,05%.

velika slika            velika slika

velika slika

Region: Beograd
1 - 10 Next