Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > leska  

Web Part Page Title Bar image
leska

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 10.11.2021 ‎(1)
Jesenja zaštita leske10.11.2021 9:53Ne odnosi se na specifičan štetni organizam

Na području delovanja RC Pirot, zasadi leske se nalaze u fazi obezbojavanja i opadanja lišća (BBCH 92-93).

 

(velika slika)

Preporuka proizvođačima je da redovno obilaze svoje zasade i da u trenutku kada sa grana opadne 70% lišća sprovedu jesenji tretman leske. Jesenje tretiranje ima za cilj da smanji infektivni potencijal prezimljujćih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja leske. Pre tretmana preporučuje se i uklanjanje svih suvih grana i grana sa rak-ranama. Tretman treba sprovesti pre početka cvetanja leske, po suvom i mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana. Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

 • Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,3% ili
 • Cuprablau Z ultra WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 3,1 kg/ha.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 9.11.2021 ‎(3)
Jesenji tretman zasada leske9.11.2021 15:00Ne odnosi se na specifičan štetni organizam

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac zasadi leske se nalaze u fazi diferenciranja cvetnih pupoljaka, odnosno u fazi obezbojavanja i opadanja listova.

Vizuelnim pregledom zasada leske registrovano je prisustvo muških cvetnih pupoljaka (resa) i oni su zatvoreni, dok ženski pupoljci nisu uočeni.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman zasada leske sa preparatima na bazi bakra u cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih oblika patogena prouzrokovača različitih bakterijskih i gljivičnih oboljenja:

 • Cuprozin Z ultra WP (bakar-oksid) u količini primene 0,31 kg/ha ili
 • Nordox 75 WG (bakar-oksihlorid) u koncentraciji primene 0,3%.

Preporuka je da se tretman obavi u fazi opadanja listova, odnosno pre početka cvetanja leske po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana.

slika1

velika slika

Region: Beograd
Jesenji tretman u zasadima leske9.11.2021 11:13Ne odnosi se na specifičan štetni organizam
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi opadanja lišća i početak diferenciranja cvetnih pupoljaka.
 
 
 
velika slika                                velika slika
 
 
 
Vizuelnim pregledom zasada leske registrovano je prisustvo samo muških cvetnih pupoljaka (rese) koje su još uvek zatvorene, dok prisustvo ženskih pupoljaka nije utvrđeno.
 
Tretman u zasadima preporučuje se u cilju zaštite zasada leske od različitih prouzrokovača kako gljivičnih tako i bakterijskih oboljenja koji se zadržavaju u rak ranama, na kori grana i stabla.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da se tretman u zasadima leske sprovede kada sa grana opadne oko 70% lisne mase, nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:
 
 1. Nordox 75 WG (bakar oksid) u koncentraciji 0,3% ili
 2. Cuprablau Z ultra WP (bakar oksihlorid) u količini 3,1kg/ha
 
Sprovođenje hemijskog tretmana preporučuje po mirnom i tihom vremenu bez vetra.
Region: Kikinda
Jesenji tretman u zasadima leske 9.11.2021 9:59Ne odnosi se na specifičan štetni organizam

Na području delovanja RC Sombor leska se nalazi u fenofazi od obezbojavanja i opadanja lišća do početka diferencijacije pupoljaka.

velika slika

U fenofazi kada opadne oko 70 % lišća preporučuje se primena hemijskih mera zaštite bakarnim preparatima, sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala prezimljavajućih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 2,5 kg/ha.

Tretman treba sprovesti po suvom i mirnom vremenu, bez vetra, kada je temperatura vazduha iznad 7°C, uz utrošak veće količine vode.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 8.11.2021 ‎(2)
Jesenji tretman leske8.11.2021 10:06Ne odnosi se na specifičan štetni organizam
Regionalni centar: Vršac
 
U zasadima leske se registruje opadanje lišća kao i diferenciranje cvetnih pupoljaka. U zavisnosti od sortimenta, početak otvaranja ženskih cvetnih pupoljaka nastupa pre nego što opadne svo lišće. U ovom momentu su formirani muški cvetni pupoljci (rese), još uvek neotvoreni.
 
 
 
 
 
Kako bi se zasadi zaštitili od bakterioznih i gljivičnih oboljenja, proizvođačima se u ovom periodu preporučuje primena fungicida na bazi bakra:
 • Cuprablau Z ultra WP (bakar oksihlorid) 3,1 kg/ha ili
 • Nordox 75 WG (bakar oksid) 0,3%

Sprovođenje tretmana se preporučuje u najtoplijem delu dana, pri mirnom i suvom vremenu.

Region: Vršac
Jesenja zaštita leske8.11.2021 9:24Ne odnosi se na specifičan štetni organizam
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi leske se nalaze u fazi obezbojavanja i opadanja lišća do faze početak diferencijacije pupoljaka.

Proizvođačima se preporučuje da kada sa grana opadne oko 70% lišća obave jesenje tretiranje zasada leske. Ova mera ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja na lesci. Za ovaj tretman preporučuje se upotreba preparata na bazi bakra i to :

-Cuprablau Z ultra WP ( a.m bakar-oksihlorid ) u količini 3,1 kg/ha ili

-Nordox 75 WG ( a.m. bakar-oksid ) u koncentraciji 0,3%.

Pre tretmana sa stabala treba ukloniti suve grane i grane sa rak–ranama. Sam tretman bi trebalo obaviti po suvom i mirnom vremenu bez vetra, u najtoplijem delu dana.

Region: Zaječar
Expand/Collapse Created : 19.8.2021 ‎(1)
Zaštita leske19.8.2021 14:42Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fazi sazrevanja ploda.
 
Vizuelnim pregledom zasada leske na lokalitetu Kikinda registrovan je visok intenzitet napada štetnih stenica. Pregledom ploda i lista leske registrovano je prisustvo različitih razvojnih stadijuma braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene povrtne stenice (Nezara viidula).
 
Picture
 
Braon mramorasta stenica je izrazito invazivna i polifagna vrsta, a trenutno u zasadima leske dominiraju stariji larveni stupnjevi štetočine. Kao posledica ishrane larvi i adulta obrazuju se smežurani i plutasti plodovi nepravilnog oblika, pri čemu visina štete i simptomi oštećenja prvenstveno zavise od momenta napada stenice i faze razvoja leske. S obzirom da se kasne sorte leske još uvek nalaze u osetljivim fazama razvoja, proizvođačima se preporučuje pregled zasada i sprovođenje hemijskog tretmana ukoliko ustanove prisustvo štetnih stenica. Preporučuje se primena insekticida:
 • Karate zeon; Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha (karenca 7 dana)

Zbog visokih dnevnih temperatura vazduha hemijske tretmane treba sprovoditi ili u ranim jutarnjim ili u kasnim večernjim časovima.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 13.8.2021 ‎(1)
Zaštita leske13.8.2021 16:24Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi leske nalaze se u fazi razvoja ploda.

 

Velika slika

 

Vizuelnim pregledima zasada leske registrovan je značajan nivo prisustvo svih stadijuma razvoja invazivne vrste, braon mramoraste stenice (Haliomorpha halys).

 

 

H.halys_imago                    H.halys_jajno leglo

 

H.halys_larva

 

 

Trenutno prisutne vremenske prilike sa izrazito visokim temperaturama, koje se prognoziraju i za naredni period, pogodovaće razvoju ovog štetnog organizma.

Štete nastale  od braon mramoraste stenice umnogome mogu narušiti kvalitet i uništiti tržišnu vrednost ploda. Na mestima ishrane stenica naseljavaju se i razvijaju različiti proizrokovači truleži ploda čime se uvećava štetnost.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak zasada sa ciljem utvrđivanja prisustva navedene štetne vrste i ukoliko se prilikom pregleda utvrdi njeno prisustvo, u cilju zaštite ploda, preporučuje se primena  nekog od insekticida:

·        Kozak, Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin) u količini 0,15-0,2 l/ha MBT (2), karenca 7 dana

 

Za bolju efikasnost hemijskih tretmana, aplikacije treba izvoditi u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, pri čemu je važno obezbediti i dobru pokrivenost unutrašnjeg dela žbuna leske.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 12.8.2021 ‎(1)
Zaštita useva i zasada od braon mramoraste stenice12.8.2021 12:25Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Tokom ove proizvodne sezone, u nekoliko navrata smo vas obavestili o prisustvu braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) u različitim usevima i zasadima i potrebi sprovođenja mera zaštite (link 1, link 2, link 3, link 4).

U ovom momentu, najveći rizik od nastanka šteta od ove invazivne stenice postoji u zasadima kasnostasnih sorti bresaka, nektarina i šljiva, u zasadima vinove loze i leske, remotantnih sorti maline, kao i u usevima soje, postrne boranije, paprike i paradajza.

U zavisnosti od do sada primenjenih insekticidnih tretmana usmerenih na suzbijanje različitih štetočina, u usevima i zasadima se nivo prisustva braon mramoraste stenice veoma razlikuje. U pojedinim usevima soje trenutno se registruje njeno veoma intenzivno prisustvo.

Proizvođačima se preporučuje obavezan pregled useva i zasada na prisustvo braon mramoraste stenice. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za njeno suzbijanje. U svim usevima i zasadima, gde se potvrdi prisustvo pomenute štetočine i gde je moguće, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida iz grupe piretroida koji su pokazali dobru efikasnost u njenom suzbijanju a odlikuju se kraćom karencom:

Preparat

Aktivna materija

Doza/koncentracija

Karenca

Usev/zasad

Scatto

deltametrin

0,18-0,42 l/ha

3 dana

paprika

paradajz

Karate zeon

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

7 dana

malina

leska

Plures

deltametrin

0,3-0,5 l/ha

14 dana

vinova loza

Kozak

lambda-cihalotrin

0,15 l/ha

14 dana

boranija

 

S obzirom da je kod velikog broja poljoprivrednih useva i zasada berba u toku ili se očekuje, strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 27.7.2021 ‎(1)
Zaštita leske 27.7.2021 14:47Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Sombor, leska se nalazi u fenofazi razvoja ploda.

Vizuelnim pregledom zasada, i dalje se u zasadima  registruje  prisustvo invazivnih vrsta stenica, braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula).

      

zasad leske-punkt Riđica        imago H.hallys

RC Sombor je dao preporuku za primenu insekticida za zaštitu leske od navedenih štetočina 14.07.

S obzirom da je leska i dalje u fenofazi gde su plodovi još uvek osetljivi na oštećenja koja nastaju od ishrane imaga stenica, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju lesku na prisustvo stenica.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi njihovo prisustvo, preporučuje se primena sledećih insekticida:

 • Polux (a.m.deltametrin) 0,05% ili
 • Kozak; Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.
Region: Sombor
1 - 10 Next