Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > leska  

Web Part Page Title Bar image
leska

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 12.3.2020 ‎(2)
Zaštita leske12.3.2020 13:06Eriofide (eriophyoidae)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi leske se nalaze u fenofazi pucanja lisnih pupoljaka.
 
 
 
Vizuelnim pregledom zasada leske, registrovano je prisustvo eriofidne grinje Phytoptus avellanae u pupoljcima leske.
 
Pupoljci koji su napadnuti su krupniji, nabubreli i ne razvijaju se. Mikroskopskim pregledom pupoljaka registrovano je prisustvo larvi eriofidnih grinja unutar samih pupoljaka.
 
 
 
 
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada u cilju utvrđivanja prisustva grinja.
 
Ukoliko se registruje prisustvo grinja preporučuje se primena nekog od navedenih akaricida Abastate,Vertimec 018 EC,Kraft 1,8 EW (a.m.abamektin) u koncentraciji 0,15%.
 
Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu.
Region: Kikinda
Suzbijanje  grinja u leski 12.3.2020 12:27Eriofide (eriophyoidae)

Na području delovanja RC Sombor, zasadi leske se nalaze u fazi od pucanja lisnih pupoljaka do većina listova otvoreno.

Vizuelnim pregledom leske, na punktu Karavukovo, registrovano je prisustvo pupoljaka sa simptomima napada eriofodne grinje Phytoptus avellanae. Takvi pupoljci su krupniji od zdravih, nabubreli su, ne razvijaju se ili se iz takvih pupoljaka razvijaju zakržljali listovi. Mikroskopiranjem zaraženih  pupoljaka registrovano je  prisustvo larvi eriofidnih grinja.

napadnuti pupoljci

napadnuti pupoljak

larve u pupoljku

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak zasada u cilju utvrđivanja prisustva opisanih i prikazanih pupoljaka.

Ukoliko se u zasadima registruje prisustvo eriofidnih grinja, preporučuje se primena  akaricida Abastate, Vertimec 018 EC, Kraft 1,8 EW (a.m. abamektin)  u koncentraciji 0,15%.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 20.2.2020 ‎(1)
Zaštita leske20.2.2020 9:38Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Šabac, lokalitet Tabanović, vizuelnim pregledom zasada leske registrovana je faza cvetanja.

 

muška i ženska cvast

U ovoj fenofazi leska je osetljiva na infekcije od prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.).

Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija ovim patogenom.

Proizvođačima se preporučuje tretman nekim od preparata na bazi aktivne materije ciprodinil  (Ciprodex 0,5 l/ha, Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha, Cormax 0,2 kg/ha, Neon 0,5-0,7 l/ha).

Preporuka je da se tretman izvrši u najtoplijem delu dana.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 13.2.2020 ‎(1)
Zaštita leske13.2.2020 13:30Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Bivolje, vizuelnim pregledom zasada leske registrovana je faza cvetanja.

U ovoj fenofazi leska je osetljiva na infekcije od prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.).

Sa najvljenim padavinama moguće je stvaranje povoljnih uslova za ostvarenje infekcija ovim patogenom.

Proizvodjačima se preporučuje  tretman nekim od preparata na bazi aktivne materije ciprodinil  (Ciprodex 0,5 l/ha, Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha, Cormax 0,2 kg/ha, Neon 0,5-0,7 l/ha).

 Preporuka je da se tretman izvrši u najtoplijem delu dana.

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 12.2.2020 ‎(2)
Zaštita leske 12.2.2020 18:51Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Na području delovanja RC Sombor, leska se nalazi u fazi cvetanja.
U ovoj fenofazi leska je osetljiva na infekciju od strane prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilinia spp.).  Padavine i povoljne temperature koje su prognozirane za naredni period mogu da dovedu do stvaranja povoljnih uslova za infekciju od ovog patogena.
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da izrše tretman nekim od preparata na bazi aktivne materije ciprodinil (Ciprodex 0,5 l/ha, Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha, Cormax 0,2 kg/ha, Neon 0,5-0,7 l/ha). Tretman je potrebno sprovesti u najtoplijem delu dana.
 
Region: Sombor
Zaštita leske 12.2.2020 8:49Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
U regionu koji pokriva RC Vršac, leska se nalazi u fazi cvetanja.
 
 
U cilju zaštite zasada od patogena prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i truleži plodova (Monilinia spp.) preporučuje se primena fungicida na bazi aktivne materije ciprodinil: Chorus 50 WG 0,3-0,5kg/ha ili Cormax 0,2kg/ha ili Neon 0,5-0,7kg/ha.Tretman je najbolje sprovesti u najtoplijem dela dana a pre padavina.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 10.2.2020 ‎(2)
Zaštita leske10.2.2020 16:50Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Na terenu RC Sremska Mitrovica zasadi leske se nalaze u fenofazi cvetanja.
 
 
 
fenofaza leska
 
Leska je u fenofazi cvetanja osetljiva na infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilinia sp.).
Najavljene padavine u narednim danima i temperature iznad proseka za ovo doba godine mogu stvoriti povoljne uslove za infekcije ovim patogenom.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u najtoplijem delu dana sprovedu hemijske mere zaštite nekim od preparata na bazi aktivne materije ciprodinil: Neon 0,5-0,7 l/ha Ciprodex 0,5 l/ha, Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha, Cormax 0,2 kg/ha
Region: Sremska Mitrovica
Zaštita leske10.2.2020 11:02Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi leske se nalaze u fenofazi početak cvetanja.
 
U fenofazi cvetanja leska je osetljiva na infekciju od strane prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilinia spp.).
Kako su u narednom periodu najavljene padavine koje bi mogle da stvore povoljne uslove za ostvarenje infekcije od ovog patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u najtoplijem delu dana sprovedu tretman nekim od preparata na bazi aktivne materije ciprodinil (Ciprodex 0,5 l/ha,Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha, Cormax 0,2 kg/ha, Neon 0,5-0,7 l/ha).
 
 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 4.7.2019 ‎(1)
Zaštita leske4.7.2019 14:06Pepelnica leske (Phyllactinia corylea)

Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja ploda.

 

 
Vizuelnim pregledom zasada, na listovima su registrovani simptomi pepelnice leske (Phyllactinia corylea).
 
 
Trenutni vremenski uslovi su izuzetno povoljni za razvoj ovog patogena.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se registruju simptomi pepelnice primena fungicida Topas 100 EC (a.m.penkonazol) u koncentraciji 0,04%.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 2.7.2019 ‎(1)
Zaštita leske2.7.2019 8:04Pepelnica leske (Phyllactinia corylea); Grinje (acarine)

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovani su simptomi pepelnice leske (Phyllactinia corylea) na listovima.

 

 

Za razvoj prouzrokovača pepelnice nije potrebna vlaga, te trenutni vremenski uslovi izuzetno pogoduju razvoju ovog patogena.

 

U zasadima gde se registruju simptomi pepelnice preporučuje se primena preparata:

Topas 100 EC  (a.m. penkonazol) 0,04%.

 

S obzirom na trenutne vremenske uslove koji pogoduju razvoju grinja, redovno treba obilaziti  i pregledati zasade. Ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina preporučuje se primena akaricida.

Region: Pančevo
1 - 10 Next