Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupina  

Web Part Page Title Bar image
kupina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.11.2021 ‎(1)
Jesenji tretman zasada kupine17.11.2021 8:02LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifiču boju (BBCH 93).

 

Proizvođačima se preporučuje primena preparata Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%, u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača:

·         sušenja izdanaka kupine (Leptosphaeria coniothyrium),

·         purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum),

·         žute rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i

·         ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata).

Pre sprovođenja hemijskog tretmana preporučuje se uklanjanje svih izdanaka sa simptomima bolesti iz zasada i onih koji su doneli rod ove godine, a tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, pri temperaturi vazduha iznad 7°C, sa većim utroškom vode kako bi depozit dospeo do mesta prezimljavanja patogena. Za region Valjeva se u narednim danima, od četvrtka do ponedeljka, najavljuju povoljni vremenski uslovi za sprovođenje hemijskih mera zaštite.
Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 10.11.2021 ‎(1)
Zaštita kupine10.11.2021 8:07LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Loznica zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Faza razvoja - Velika slika

Vizuelnim pregledom zasada kupine na različitim lokalitetima uočeno je prisustvo ljubičaste pegavosti izdanaka (Didymela applanata), rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala navedenih i ostalih patogena, proizvođačima se preporučuje primena registrovanog preparata na bazi bakra:

- Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

Pre hemijskih mera zaštite, izdanke koji su doneli rod i izdanke sa simptomima bolesti treba orezati do osnove, izneti iz zasada i uništiti.


Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom vremenu, sa većom količinom tečnosti, kako bi depozit preparata dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Region: Loznica
Expand/Collapse Created : 9.11.2021 ‎(2)
Jesenji tretman zasada kupine9.11.2021 10:59LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području rada RC Užice, zasadi kupine se nalaze u fazi razvoja: stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju, stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93). 


U ovoj fazi se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje da, u cilju dezinfekcije i smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka kupine
(Didymella applanata),  rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti lista kupine (Septocyta ruborum) i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterijskih oboljenja, sprovedu tretman preparatom na bazi bakra:

-Nordox 75 WG (a.m. bakar - oksid), u koncentraciji 0,2%.

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu sa što većom količinom tečnosti. Od srede do nedelje  se za Zlatiborski region najavljuje period bez padavina i sa temperaturama povoljnim za izvođenje tretmana. 

Takođe, preporučuje se orezivanje zaraženih izdanaka, njihovo uklanjanje iz zasada i uništavanje.

Region: Užice
Zaštita kupine9.11.2021 9:15Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Niš, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifiču boju (BBCH 93).

velika slika

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača: žute rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata), sušenja izdanaka kupine (Leptosphaeria coniothyrium)  i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakra:

  • Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da tretman sprovedu po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom tečnosti kako bi depozit dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena. Za područje Niša se u narednim danima najavljuje period bez padavina i sa optimalnim temperaturama za sprovođenje pomenutog tretmana.

Takođe, pre hemijskog  tretmana preporuka je da se orežu i uklone svi izdanci sa simptomima bolesti iz zasada i izdanci koji su doneli rod do osnove.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 2.11.2021 ‎(1)
Jesenji tretman u zasadima kupine2.11.2021 10:00LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Negotin zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača: žute rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata) i drugih gljivičnih i bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje primena registrovanog preparata na bazi bakra:

  •  Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

Preporuka je da se, pre sprovođenja hemijskog tretmana, izdanci sa simtomima bolesti i onih koji su doneli rod orežu do osnove, iznesu iz zasada i unište.

Hemijski tretman treba obaviti po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana, sa što većom količinom tečnosti.

U narednih nekoliko dana se za područje Negotina prema trenutnim prognozama najavljuje suv i topao period, kada se i preporučuje sprovođenje tretmana.

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 29.10.2021 ‎(2)
Jesenji tretman u zasadima kupine29.10.2021 13:57LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Kruševac, kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi imaju specifičnu boju (BBCH 93).

U cilju dezinfekcije, suzbijanja i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača žute rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata) i drugih gljivičnih i bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje primena registrovanog  preparata na bazi bakra:

-        Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%

Neposredno pre tretmana, izdanke koji su doneli rod i izdanke sa simptomima bolesti treba orezati do osnove, izneti iz zasada i uništiti.

Tretman obaviti u najtoplijem delu dana po mirnom i suvom vremenu, sa što većom količinom tečnosti.

Region: Kruševac
Jesenji tretman zasada kupine29.10.2021 11:08LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Pirot, kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Proizvođačima se preporučuje da, u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača žute rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanate) i drugih gljivičnih i bakterioznih oboljenja, primene hemijske mere zaštite registrovanim preparatom na bazi bakra:

  • Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%

Tretman  obaviti po mirnom i suvom vremenu, sa većom količinom tečnosti, da se cela biljka “okupa”, kako bi depozit preparata dospeo do svih mesta na biljci. Takođe, pre sprovođenja hemijskog tretmana izdanke sa simptomima bolesti i onih koji su doneli rod, potrebno je orezati do osnove, izneti ih iz zasada i uništiti.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 6.9.2021 ‎(1)
Zaštita kupine6.9.2021 18:53Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Negotin, na klopkama sa mirisnim atraktantom postavljenim u zasade kupine na lokalitetu Samarinovac, ulovljene su prve jedinke azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) tokom prethodne nedelje (2 ženke i 2 mužjaka).

Kupina se nalazi u fazi druga berba:još više plodova je obojeno (BBCH 89).

 ženka azijske voćne mušice

Legalica azijske voćne mušice

Ženke azijske voćne mušice pomoću čvrste testeraste legalice (fotografija) polažu jaja u unutrašnjost zdravih plodova u fazi zrenja. Nakon embrionalnog razvoja pile se larve koje se hrane mesom ploda. Na mestima gde ženka pravi zareze prilikom polaganja jaja, stvara se put za infekcije različitim prouzrokovačima truleži.

S obzirom da je u pitanju invazivna štetočina, sa izrazito visokim reproduktivnim potencijalom, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje svih raspoloživih preventivnih mera, kako bi se smanjila njena populacija:

-Masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja lovnih klopki sa mirisnim atraktantom (mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i par kapi deterdženta za sudove). Klopke treba postaviti na ivičnim delovima na rastojanju 2-3m, odnosno na 5m u centralnim delovima zasada.

-Skraćivanje intervala berbe radi što bržeg uklanjanja zrelih plodova sa parcele.

-Uklanjanje i uništavanje zaraženih, prezrelih i trulih plodova, koji predstavljaju idealnu podlogu za razvoj štetočine.

-Postavljanje zaštitnih insekatskih mreža.

-Uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, džanarika, zova) koje može biti domaćin i mesto umnožavanja ove štetočine, kao i krčenje napuštenih zasada.

-Kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom.

Hemijske mere kontrole su ograničene zbog biologije pomenute štetočine. Primena navedenih nepesticidnih mera je od najvećeg značaja. Insekticidni tretmani primenljivi su na suzbijanje odraslih jedinki. S obzirom da se jaja i larve nalaze unutar ploda, na njih ne mogu delovati primenjeni insekticidi. Ženke polažu jaja u zrele plodove, te je upotreba insekticida otežana i zbog karence.

U zasadima kupine za suzbijanje štetočina registrovan je insekticid Karate zeon (a.m. lambda cihalotrin) u količini 0,2 l/ha (karenca 7 dana).

U zasadima kupina u kojima se zbog vremena berbe ne može ispoštovati karenca, ne preporučuje se primena insekticida.

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 16.8.2021 ‎(1)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)16.8.2021 13:45Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Niš monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) se vrši pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom i uzorkovanjem zrelih plodova i praćenjem izletanja odraslih jedinki iz njih.

Prvi ulov ove štetočine na lovnim klopkama  registrovan je u zasadu kupine, na lokalitetu Pasi Poljana i na lovnim klopkama u zasadu vinove loze, na lokalitetu Malča.

Ženke D. suzukii polažu jaja u zdrave plodove u fazi zrenja i to zahvaljujući testerastoj legalici. Najveće štete nastaju na plodovima usled polaganja jaja i ishrane larvi mesom ploda. Na mestima gde ženka pravi zareze prilikom polaganja jaja otvara se put za infekcije različitim prouzrokovačima truleži.

Za sada se registruju pojedinačni ulovi, ali se može očekivati povećanje brojnosti ove štetočine zbog njenog visokog reproduktivnog potencijala (jedna ženka položi u proseku 400 jaja) i kratkog ciklusa razvića (minimalan period razvića jedne generacije je 8 dana).

Kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima, preporuka poljoprivrednim proizvođačima u ovom momentu je:

·         Postavljanje lovnih klopki za izlovljavljanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki (mogu se koristiti plastične flaše sa izbušenim rupicama u kojima se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta).

·        Skraćivanje intervala berbe radi što bržeg sklanjanja zrelih plodova sa parcele.

·         Uklanjanje divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ovoj štetočini sa ivica parcela.

·         Krčenje napuštenih zasada koji predstavljaju idealno mesto za neometano umnožavanje ove veoma opasne štetočine.

Hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ove štetočine su ograničene zbog berbe i veoma otežane jer su jaja i larve skrivene unutar plodova i moraju biti usmerene na suzbijanje odraslih jedinki. 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 13.8.2021 ‎(1)
Prisustvo azijske voćne mušice u zasadima maline i kupine13.8.2021 13:29Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, praćenje azijske voćne mušice (Drosophila suzukii)  vrši se pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom, u zasadima maline, jagode i vinove loze.

Prvi ulov ove štetočine registrovan je u mešovitom zasadu maline i kupine u trećoj dekadi jula (21.07), na lokalitetu u Selovi i od tada se registruju pojedinačni ulovi. Na ovom lokalitetu, berba maline je pri kraju, dok je berba kupine uveliko u toku. Ulovi azijske voćne mušice, na klopkama postavljenim u jagodi i vinovoj lozi još uvek nisu registrovani.

S obzirom na visok reproduktivni potencijal azijske voćne mušice, u narednom periodu može se očekivati povećanje brojnosti ove štetočine i rizik od nastanka šteta. Azijska voćna mušica polaže jaja isključivo u zdrave plodove voća koji su u fazi sazrevanja, pomoću testeraste legalice. U plodovima u kojima su položena jaja, nakon određenog vremena dolazi do piljenja larvi. Larve se kreću ka središnjem delu ploda i tako razaraju njegovu unutrašnjost. Ovako oštećeni plodovi  propadaju, gube tržišnu vrednost. Oštećeni plodovi su podložni  infekcijama patogena prouzrokovača različitih vrsta truleži.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima kupine je da preduzmu sve rapoložive mere kontrole azijske voćne mušice, kako bi se smanjila brojnost i sprečile veće štete u zasadima:

-     Izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem lovnih klopki (mogu se koristiti plastične flaše sa izbušenim rupicama u kojima se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta). Lovne klopke se postavlju ivične delove i unutar parcele.

-     Treba skratiti interval branja plodova u cilju njihovog bržeg sklanjanja sa parcele, uz uklanjanje prezrelih i trulih plodova.

-     Sanitarna kontrola ambalaže za berbu kako se plodovi sa larvama ne bi transportom dalje prenosili.

-     Održavanje ivica parcela u vidu uklanjanja divljih vrsta biljaka (džanarika, divlja kupina, zova i druge) koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

Od najvećeg značaja je primena navedenih nepesticidnih mera. Insekticidni tretmani usmereni su na suzbijanje odraslih jedinki. Jaja i larve se nalaze unutar ploda i na njih ne mogu delovati primenjeni insekticidi. S obzirom da ženke polažu jaja u zrele plodove upotreba insekticida je otežana zbog karence.

U usevima kupine za suzbijanje štetočina registrovan je insekticid Karate zeon (a.m.lambda cihalotrin) u količini od 0,2 l/ha (karenca7 dana).

U zasadima kupina u kojima se zbog vremena berbe ne može ispoštovati karenca, ne preporučuje se primena insekticida.

Region: Prokuplje
1 - 10 Next