Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupina  

Web Part Page Title Bar image
kupina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 22.5.2018 ‎(1)
Zaštita kupine 22.5.2018 9:59Siva trulež (botrytis cinerea); Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); Rutava buba (tropinota hirta)

Na području Zlatiborskog okruga zasadi kupine (sorte Čačanska bestrna i Loh Nes) su u fazi  početak cvetanja do 10% otvorenih cvetova (BBCH 60-61).

U ovoj fazi razvoja, očekivane padavine narednih dana će omogućiti optimalne uslove  za ostvarivanje infekcije prouzrokovača sive truleži plodova (Botrytis cinerea).

Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina obave zaštitu u zasadima kupine primenom fungicida Pyrus ili Pehar (a.m. pirimetanil) 0,20%. Ovakve vremenske prilike pogoduju i širenju  rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i  purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum). Za suzbijanje navedenih patogena u ovoj fazi preporučuje se primena fungicida na bazi a.m. azoksistrobin kao što su Quadris, Promesa ili Queen 0,075%.

Vizuelnim pregledom u zasadima kupine na području Bajine Bašte (lokalitet Gvozdac) registrovana je rutava buba na cvetovima.
Slika: cvetanje kupine i Rutava buba
 
Ovaj štetni insekat se hrani cvetnim delovima, pa može značajno da smanji prinos i kvalitet plodova. Proizvođačima kupine se preporučuje da u prepodnevnim satima pregledaju svoje zasade. Ako se ustanovi prisustvo rutave bube na cvetovima, u zasadu postaviti plave ili bele lovne posude sa vodom i menta bombonom ili voćnim sirupom, sa ciljem izlovljavanja ove štetočine.
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 16.5.2018 ‎(1)
Zaštita zasada kupine16.5.2018 10:33Siva trulež (botrytis cinerea)

Na terenu RC Valjevo, lokalitet Dragodol, zasadi kupina nalaze se u fazi cvetanja, prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60).

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama i osetljiva faza razvoja kupine, mogu stvariti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

Preporuka  proizvođačima je da izvrše tretman fungicidom:

-          Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) u količini 0,8 kg/ha.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 12.5.2018 ‎(1)
Zaštita kupine 12.5.2018 18:48Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); Siva trulež (botrytis cinerea)

Zasadi kupine na području Zlatiborskog okruga su u fazi neposredno pred početak cvetanja a na pojedinim lokacijama zabeleženi su prvi otvoreni cvetovi (BBCH 58 – 60).

 

Slika: Kupina Čačanska bestrna- potpuno razvijeni cvetni pupoljci.

 

Vizuelnim pregledom zasada kupina registrovano je prisustvo lisnih vašiju (Aphididae).

U zasadima kupine u kojima nije počelo cvetanje, proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled zasada i ukoliko na vršnim delovima rodnih grančica registruju lisne vaši na naličju listova obave zaštitu insekticidom Karate Zeon ili Kozak (a.m. lambda cihalotrin) 0,03%.

 

Očekivane padavine u narednom periodu pogoduju širenju rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i  purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum).

Za zaštitu od rđe i purpurne pegavosti, preporučuje se primena fungicida Signum ili Bosco Gold ili Luminis u koncentraciji 0,18 -0,20%. Preporučeni fungicidi deluju i na prouzrokovača sive truleži plodova (Botrytis cinerea).

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 11.5.2018 ‎(1)
Zaštita kupine11.5.2018 21:49Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi kupine se nalaze u fenofazi od većina cvetova sa formiranim krunicama na cvetnoj loži do prvi cvetovi otvoreni ( BBCH 59 – 60 ).

fenofaza razvoja

velika slika

U fazi cvetanja kupina je osetljiva na infekciju prouzrokovačem sive truleži ( Botrytis cinerea ), a nestabilne vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za infekciju.

U cilju zaštite kupine preporučuje se tretman fungicidom:

( a.m. ciprodinil+fludioksonil ) Switch 0,8 kg/ha

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 10.5.2018 ‎(1)
Zaštita kupine10.5.2018 20:53Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Niš zasadi kupine se nalaze u fenofazi od prvi cvetovi otvoreni  do početak cvetanja, oko 10% otvorenih cvetova  (BBCH 60 – 61).

velika slika

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama i osetljiva faza razvoja kupine, mogu stvariti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

Preporuka  proizvođačima je da izvrše fungicidni preparatom:

-          Switch (a.m. ciprodinil + fludioksonil) u količini 0,8 kg/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 4.5.2018 ‎(1)
Zaštita zasada kupine4.5.2018 14:43Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Pregledom zasada kupine na teritoriji RC Valjevo – punkt Valjevska Kamenica, utvrđeno je da se kupine nalaze u fenofazi prva grupa cvetova na dnu rozete (BBCH 55).

Vizuelnim pregledom zasada registrovani su simptomi žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis).  

Najavljenje vremenske prilike mogu uticati na dalji razvoj i širenje ovog patogena.

U cilju suzbijanja žute rđe lista i stabla kupine prozvođačima se preporučuje da sprovedu tretman sledećom kombinacijom preparata: a.m.mankozeb (Mankogal-80 0,25%) + a.m. azoksistrobin ( Teatar ili Quadris 0,075%).

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 21.4.2018 ‎(1)
Zaštita kupine21.4.2018 13:13Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području RC Užice, lokalitet Rasna, zasad kupine sorte Čačanska bestrna je u fenofazi razvoj listova, razvijeno od 2 do 3 lista (BBCH 13 do 15).

Kupina Čačanska rodna razvoj listova

Vizuelnim pregledima biljaka kupine registruje se prisustvo simptoma rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i  purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum).

Rđa na izdanku kupine Kuehneola uredinis

 

Ovi simptomi su posledica infekcije mladih izdanaka tokom prethodne godine. Obzirom da se u narednom periodu očekuje intenzivna sporulacija rđe kupine preporučuje se zaštita fungicidima.  

Proizvođačima kupine se preporučuje primena fungicida na bazi a.m. bakar oksihlorid Cuprozin 35WP 0,35% ili a.m. bakar hidroksid Everest ili Funguran 0,4%.

U zasadima u kojima je primetna sporulacija (žuti prah na izdancima) može se primeniti Tilt EC 0,5 l/ha (a.m. propikonazol) sa količinom od 0,5 l/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 16.4.2018 ‎(1)
Zaštita zasada kupine16.4.2018 10:02Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Vizuelnim pregledom zasada kupine u selu Gornje Leskovice, RC Valjevo, uočeno je prisustvo simptoma žute rđe (Kuehneola uredinis). Simptomi su uočeni na stablima (lastarima). 

Zasadi kupine prema BBCH skali trenutno se nalaze u fazi razvoja lista BBCH 13-15 (jedan do tri listova razvijeno).

U cilju sprečavanja daljeg širenja ovog patogena, preporučuje se primena sledećih fungicida:

a.m.propineb (Antracol WP-70) 2kg/ha

a.m.propikonazol (Tilt 250-Ec) 0,5 l/ha

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 10.4.2018 ‎(1)
Zaštita kupine od žute rđe10.4.2018 15:57Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Vizuelnim pregledom zasada kupine u selu Suračevo, RC Pirot, uočeno je prisustvo simptoma žute lisne rđe (Kuehneola uredinis). Simptomi su uočeni na  stablima (lastarima) na pregledanim parcelama, a stepen zaraze se kreće od   10-15 %.  Zasadi kupine prema BBCH skali trenutno se nalaze u fazi razvoja  lista BBCH 13-15 (jedan do tri listova razvijeno).

 

 

Simptomi žute rđe kupine velika slika

 

U cilju sprečavanja daljeg širenja ovog patogena, preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

a.m.propineb (Antracol WP-70) 2kg/ha,

a.m.propikonazol Tilt 250-Ec 0,5 l/ha.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 14.3.2018 ‎(1)
Zaštita kupine14.3.2018 0:03LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na teritoriji RC Valjevo, lokalitet Sušica,  zasadi kupine sorte Čačanska bestrna se nalaze u fenofazi rasta glavnog pupoljka (BBCH 03).

Vizuelnim pregledima biljaka kupine registruje se prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella appanata) i  purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum). U cilju smanjivanja infektivnog potencijala ovih patogena preporučuje se mehaničko uklanjanje zaraženih lastara i primena preparata na bazi bakra:

a.m. bakar-oksihlorid (Cuprozin 35 WP 0,35% ili Everest 0,4%) uz dodatak mineralnog ulja Galmin 2% radi suzbijanja prezimljujućih formi štetočina. 

Region: Valjevo
1 - 10 Next