Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupina  

Web Part Page Title Bar image
kupina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 10.11.2020 ‎(1)
Zaštita kupine10.11.2020 13:20LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

 

Velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka kupine  (Didymella applanata), rđe izdanka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum), sušenje izdanaka kupine (Leptosphaeria coniothyrium)  i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterijskih oboljenja, sprovedu hemijske mere zaštite preparatom na bazi bakra:

- Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

Tretiranje treba obaviti po mirnom i suvom vremenu, sa većom količinom tečnosti, da se “okupa” cela biljka, kako bi preparat dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 7.11.2020 ‎(1)
Zaštita kupine7.11.2020 7:59LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Čačak, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju, stari listovi kultivara imaju specifičnu boju ( BBCH 93 ). 

Faza razvoja

velika slika

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka kupine  (Didymella applanata), rđe izdanka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum), sušenje izdanaka kupine (Leptosphaeria coniothyrium)  i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterijskih oboljenja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakra:

-        Nordox 75 WP (a.m.bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

Pre sprovođenja hemijskog tretmana proizvođačima se preporučuje da orežu do osnove stare dvogodišnje izdanke sa simptomima bolesti.

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu sa što većom količinom tečnosti.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 5.11.2020 ‎(1)
Zaštita kupine5.11.2020 12:49LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području rada RC Užice, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju, stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).     

     

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka kupine  (Didymella applanata), rđe izdanka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum), sušenje izdanaka kupine (Leptosphaeria coniothyrium)  i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterijskih oboljenja, primena preparata na bazi bakra:

- Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu sa što većom količinom tečnosti.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 31.10.2020 ‎(1)
Zaštita kupine31.10.2020 17:40LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Samarinovac, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju (BBCH 93).

faza kupine

velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata), sušenje izdanaka kupine (Leptosphaeria coniothyrium), rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja, primene hemijski tretman registrovanim preparatom na bazi bakra:

  • Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji  0,2%.

Preporuka je da se pre sprovođenja hemijskog tretmana orežu do osnove, iznesu i unište izdanci sa simptomima bolesti i izdanci koji su doneli rod.

Sprovođenje hemijskog tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom tečnosti.

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 28.10.2020 ‎(2)
Zaštita kupine 28.10.2020 13:30LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Pirot, kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

 

 

(velika slika)

Kako bi se smanjio infektivni potencijal prouzrokovača purpurne pegavosti kupine (Septocyta roborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata), sušenje izdanaka kupine (Leptosphaeria coniothyrium) i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakra:

·         Nordox 75 WP (a.m.bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

 

Sprovođenje hemijskog tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, sa većom količinom tečnosti. Takođe, preporučuje se i orezivanje zaraženih izdanaka i njihovo uklanjanje i uništavanje.

Region: Pirot
Zaštita kupine28.10.2020 13:19Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom, u pojedinim zasadima kupine sorte Thornfree, uočeni su simptomi rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) na listovima i dvogodišnjim izdancima.

U cilju dezinfekcije, suzbijanja i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum), sušenje izdanaka kupine (Leptosphaeria coniothyrium), rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja, proizvođačima kupine se preporučuje primena registrovanog preparata na bazi bakra:

·       Nordox 75 WP (a.m.bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

 

Takođe, proizvođačima se preporučuje da, pre hemijskog tretmana sprovodu rezidbu (orežu do osnove), iznesu i unište stare dvogodišnje izdanke sa simptomima bolesti.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom tečnosti.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 24.10.2020 ‎(1)
Zaštita kupine24.10.2020 16:47LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Niš, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifiču boju (BBCH 93).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata), sušenja izdanaka kupine (Leptosphaeria coniothyrium), antraknoza kupine (Elsinoe veneta) i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakra:

Everest (a.m. bakar-hidroksida) 0,4%  ili

Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) 0,35%. 

Pre sprovođenja hemijskog tretmana preporuka je da se orežu i uklone svi izdanci sa simptomima bolesti iz zasada i izdanci koji su doneli rod do osnove.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom tečnosti kako bi deposit dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 12.10.2020 ‎(1)
Zaštita kupine12.10.2020 12:37Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); Obična grinja (tetranychus urticae); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na području rada RC Užice završena je berba kupina. Zasadi kupina se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifiču boju (BBCH 93).

Poljoprivrednim proizvođačima se po završetku berbe, kada počne sušenje starih izdanaka, preporučuje uklanjanje dvogodišnjih izdanaka. Stari izdanci se iseku do osnove i iznose van zasada. Ova mera ima za cilj zaštitu jednogodišnjih izdanaka od infestiranja štetnim organizmima i omogućava njihov bolji razvoj i obrazovanje rodnih pupoljka za narednu godinu.

Takođe, zbog intenzivnijeg prisustva simptoma rđe izdanka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i purpurne pegavosti lista (Septocyta ruborum) u ovoj vegetciji u odnosu na predhodne godine, preporučuje se i primena hemijskih mera zaštite:

- Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) u količini 0,75 l/ha.

Ukoliko se vizuelnim pregledom listova uoči  prisustvo simptoma napada eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), u cilju smanjenja njihove populacije, preporučuje se sprovođenje insekticidnog tretmana nekim od registrovanih akaricida.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 9.9.2020 ‎(1)
Pojava azijske voćne mušice9.9.2020 20:12Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Negotin na lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom postavljenim u zasad kupine na lokalitetu Samarinovac, koji se nalazi u fazi druga berba: još više plodova je obojeno (BBCH 89), uhvaćene su prve odrasle jedinke azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Pregledom sadržaja lovnih klopki 7.9.2020. u laboratoriji, registrovano je prisustvo 19 ženki i 1 mužjaka ove štetočine.

Ženka Drosophila suzukii

Testerasta legalica ženke D.suzukii

Ženke azijske voćne mušice pomoću čvrste testeraste legalice polažu jaja u unutrašnjost zdravih plodova u fazi zrenja. Nakon embrionalnog razvoja pile se larve koje se hrane mesom ploda. Na mestima gde ženka pravi zareze prilikom polaganja jaja i ishranom larvi, stvara se put za infekcije plodova prouzrokovačima različitih vrsta truleži.

S obzirom da je u pitanju veoma intezivna štetočina, sa izrazito visokim reproduktivnim potencijalom, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje svih raspoloživih preventivnih mera, kako bi se smanjila njena populacija:

- Masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja lovnih klopki sa mirisnim atraktantom (mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i par kapi deterdženta za sudove). Klopke treba postaviti na ivičnim delovima na rastojanju 2-3m, odnosno na 5m u centralnim delovima zasada.

- Skraćivanje intervala berbe radi što bržeg uklanjanja zrelih plodova sa parcele.

- Uklanjanje i uništavanje zaraženih, prezrelih i trulih plodova, koji predstavljaju idealnu podlogu za razvoj štetočine.

- Postavljanje zaštitnih insekatskih mreža oko zasada.

- Uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, džanarika, zova) koje može biti domaćin i mesto umnožavanja ove štetočine, kao i krčenje napuštenih zasada.

- Kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom.

S obzirom da je u zasadima kupine berba u toku ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 9.8.2020 ‎(1)
Zaštita od azijske voćne mušice-Drosophila suzukii9.8.2020 14:04Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Na terenu RC Kragujevac na klopkama sa mirisnim atraktantima postavljenim u zasad kupine, uhvaćene su prve jedinke azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) za ovo područje.
 
U pitanju je veoma opasna štetočina, čija se destruktivnost ogleda u činjenici da je u stanju u potpunosti da uništi plod, da se javlja pred samu berbu, ima veliki broj generacija, jak reprodukcioni potencijal i široki krug domaćina. Osim toga, svojom aktivnošću utire put i različitim patogenima prouzrokovačima truleži ploda.
 
Naime, ženka polaže jaja moćnom testerastom legalicom (na slici) u zreo plod zasecajući epidermis. U plodu se razvijaju larve pretvarajući pulpu ploda u kašu.
 
 
U ovom trenutku na našem terenu je pri kraju berba ili je u toku kod kasnih sorti šljiva, srednjih sorti bresaka i nektarina, dok se kod kasnih sorti breskve i nektarine, kao i u vinovoj lozi berba tek očekuje. Osim njih napadu su izložene i druge voćne vrste mekog ploda poput maline, kupine i dr.
 
U svakom slučaju, sve pomenute voćne vrste ekonomski značajne za naš region su u opasnosti zbog mogućnosti da budu napadnute od pomenute štetočine. Proizvođačima se preporučuje masovno izlovljavanje u cilju smanjenja populacije ove štetočine i to postavljanjem lovnih klopki (plastične flaše na kojima se izbuše rupice pri sredini, za ulaz mušice, dok se bliže grliću načini otvor koji se prekrije gazom, odakle isparava atraktant koji privlači insekte. Sam atraktant se pravi od mešavine jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1, uz nekoliko kapi detergenta).
 
Klopke se postavljaju nešto gušće ivicom parcele, na 2-3 m jedna od druge, a u malo ređem rasporedu što se zalazi dublje u unutrašnjost voćnjaka, na svakih 5 m.
 
Takođe se preporučuje uništavanje ili uklanjanje prezrelih i natrulih plodova, kako opalih tako i onih na granama, kao i skraćivanje perioda berbe. Potrebno je uništiti sve potencijalne biljke domaćine (divlja kupina, dženarika, zova i dr.) u okolini parcele. Zapušteni i neodržavani voćnjaci osetljivih vrsta su mesta gde se nesmetano odvija razvoj svih pa tako i ove štetočine pa se preporučuje njihovo krčenje.
 
Zbog skrivenog načina života i vremena kad se pojavljuje (uoči berbe), upotreba hemijskih sredstava je teško izvodljiva pa se prednost daje pomenutim mehaničkim i higijenskim merama.
 
 
 
 
Region: Kragujevac
1 - 10 Next