Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupina  

Web Part Page Title Bar image
kupina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 31.10.2022 ‎(3)
Zaštita zasada kupine31.10.2022 13:24Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Valjevo zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da uklone izdanke koji su doneli rod, a takođe i izdanke sa simptomima bolesti treba orezati, izneti iz zasada i uništiti. Nakon obavljanja mehaničkih mera, preporučuje se sprovođenje fungicidnog tretmana preparatom na bazi aktivne materije bakar-oksid (Nordox 75 WP) u koncentraciji primene 0,2%.

Ovim tretmanom smanjuje se infektivni potencijal patogoena prouzrokovača:

·         purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum)

·         ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata)

·         žute rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis)

i drugih gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

Preporučeni hemijski tretman bi trebalo sprovesti u najtoplijem delu dana, po suvom i mirnom vremenu, uz veći utrošak vode kako bi depozit preprata pokrio celu biljnu površinu.

Region: Valjevo
Zaštita kupine31.10.2022 10:51Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

U cilju smanjenja infektivnog potenicijala patogena prouzrokovača: žute rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata) i drugih gljivičnih i bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje primena registrovanog preparata na bazi bakra:

Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid)  0,2%.

Neposredno pre tretmana, izdanke koji su doneli rod i izdanke sa simptomima bolesti treba orezati do osnove, izneti iz zasada i uništiti.

Hemijski tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana, sa što većom količinom tečnosti kako bi se depozit preparata rasporedio na celu biljku.

Region: Kruševac
Zaštita kupine31.10.2022 9:38LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Negotin zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

faza razvoja

faza razvoja

U cilju smanjenja infektivnog potenicijala patogena prouzrokovača: žute rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata) i drugih gljivičnih i bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje primena registrovanog preparata na bazi bakra:

Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

Preporuka je da se, pre sprovođenja hemijskog tretmana, izdanci sa simtomima bolesti i onih koji su doneli rod orežu do osnove, iznesu iz zasada i unište.

Hemijski tretman treba obaviti po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana, sa što većom količinom tečnosti kako bi se depozit preparata rasporedio na celu biljku.

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 28.10.2022 ‎(2)
Zaštita kupine 28.10.2022 14:30Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinin prstenar (Agrilus aurichalceus); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Niš, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifiču boju (BBCH 93).

velika slika

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača: žute rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata), sušenja izdanaka kupine (Leptosphaeria coniothyrium i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja za narednu vegetaciju, proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakra:

Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) 0,2%.

Preporuka proizvođačima je da tretman sprovedu po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom tečnosti kako bi depozit dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Pre hemijskog  tretmana preporuka je da se odstrane i uklone svi izdanci sa simptomima bolesti iz zasada i izdanci koji su doneli rod do osnove. Ako su u zasadu prisutni izdanci sa zadebljanjima koja su nastala kao posledica napada malininog prstenara (Agrilus aurichalceus) ili malinine muve galice (Lasioptera rubi) takve izdanke treba odstraniti do osnove, izneti iz zasada i uništiti.

velika slika

Region: Niš
Zaštita kupine28.10.2022 9:40LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Loznica zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi imaju specifičnu boju (BBCH 93).

 

Faza razvoja

 

Vizuelnim pregledom zasada kupine na različitim lokalitetima uočeno je prisustvo ljubičaste pegavosti izdanaka (Didymela applanata), rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala navedenih i ostalih patogena, proizvođačima se preporučuje primena registrovanog preparata na bazi bakra:

- Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

Pre hemijskih mera zaštite, izdanke koji su doneli rod i izdanke sa simptomima bolesti treba orezati do osnove, izneti iz zasada i uništiti.

Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom vremenu, sa većom količinom tečnosti, kako bi depozit preparata dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Region: Loznica
Expand/Collapse Created : 27.10.2022 ‎(2)
Zaštita kupine27.10.2022 11:32Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Pirot, kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi imaju specifičnu boju (BBCH 93).

U cilju dezinfekcije, suzbijanja i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača žute rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata) i drugih gljivičnih i bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana preparatom na bazi bakra:

  • Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%

(simptomi žute rđe na listu)

Neposredno pre sprovođenja hemijskih mera zaštite izdanke koji su doneli rod i izdanke sa simptomima bolesti treba orezati do osnove, a potom ih i izneti iz zasada i uništiti.

Hemijski treman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, uz utrošak veće količine vode („okupati“ biljku) kako bi se depozit preparata naneo na celu biljku i dopreo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Region: Pirot
Zaštita kupine27.10.2022 8:30LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području rada RC Užice, zasadi kupine se nalaze u fazi razvoja: stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju, stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93). 

Vizuelnim pregledom zasada kupine, uočeni su simptomi prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata), rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti lista kupine (Septocyta ruborum).  

Mere borbe se svode na poštovanje agrotehničkih i pomotehničkih mera u zasadu, radi što boljeg provetravanja , uklanjanjanje starih, polomljenih i zaraženih izdanaka i njihovo uništavanje.
Takođe, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje i sprovođenje hemijskih mera zaštite,  u cilju dezinfekcije i smanjenja infektivnog potencijala pomenutih patogena
i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterijskih oboljenja, primenom preparata na bazi bakra:

-Nordox 75 WG (a.m. bakar - oksid), u koncentraciji 0,2%.

Hemijske mere zaštite treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa što većom količinom tečnosti kako bi se depozit preparata rasporedio na celu biljku. 

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 14.9.2022 ‎(1)
Zaštita kupine posle berbe14.9.2022 13:48LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području rada RC Užice završena je berba kupina, zasadi kupina se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

U ovoj fazi, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje uklanjanje dvogodišnjih izdanaka. Stari izdanci se iseku do osnove i iznose van zasada. Ova mera ima za cilj zaštitu jednogodišnjih izdanaka i održavanje dobrog zdravstvenog stanja, što  doprinosi rodnom kapacitetu  za narednu godinu.
Pored mehaničkih, posle berbe je potrebno preduzeti i hemijske mere  protiv prouzrokovača bolesti i štetočina ukoliko su prisutni u zasadima.

U regionu Užica su u pregledima zasada na listovima i izdancima uočeni simptomi rđe izdanka i lista kupine (Kuehneola uredinis). U cilju zaštite od ovog patogena, kao i od gljive uzročnika purpurne pegavosti lista (Septocyta ruborum) i ljubičaste pegavosti izdanaka (Didymela applanata), preporučuje se tretman nekim od  fungicida:

- Teatar plus  (a.m. azoksistrobin+difenokonazol), u koncentraciji 0,75 l/ha, ili
- Akord  (a.m. tebukonazol) u količini 0,8 l/ha.

Takođe, ukoliko se vizuelnim pregledom listova potvrdi prisustvo eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), preporuka je primena nekog od registrovanih akaricida:

-Vertimec 018 EC (a.m. abamektin), u količini 0,75 l/ha ili
-Abastate  (a.m. abamektin), u koncentraciji 0,1%.
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 6.9.2022 ‎(1)
Zaštita zasada kupine nakon berbe6.9.2022 11:50Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Loznica u zasadima kupine je završena berba dok se na višim nadmorskim visinama privodi kraju.

 

Velika slika

 

Zaštita kupine po završetku berbe je važna da bi se odnegovali kvalitetni i zdravi izdanci za sledeću godinu, što direktno utiče na visinu prinosa. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sečenje do osnove starih izdanaka i njihovo iznošenje iz zasada. Po dužnom metru, preporuka je da se ostavi oko 3 zdrava izdanaka. Obolele, oštećene i izdanke sa bočnim granama treba orezati do osnove i ukloniti, a međuredni prostor istarupirati.

Pored agrotehničkih mera preporuka je i da se sprovede hemijski tretman u cilju zaštite kupine od patogena i štetočina.

Vizuelnim pregledom zasada kupine na različitim lokalitetima uočeno je prisustvo ljubičaste pegavosti izdanaka (Didymela applanata), rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum).

 

U cilju zaštite kupine od nevedenih patogena preporučuje se tretman sa fungicidima na bazi:

 

- a.m. tebukonazol (Akord) u količini 0,8 l/ha ili

- a.m.azoksistrobin + difenokonazol (Teatar plus) u količini 0,75 l/ha.

 

U zasadima gde su prisutni simptomi napada eriofidne grinje maline (Phyllocoptes gracilis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae),  preporuka je primena nekog od registrovanih akaricida na bazi:

 

- a.m. abamektin (Abastate, Vertimec 018 EC) 0,075-0,1% uz dodatak okvašivača.

Region: Loznica
Expand/Collapse Created : 8.8.2022 ‎(1)
Zaštita kupine8.8.2022 14:11Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji delovanja RC Knjaževac, praćenje azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) vrši se pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom, u zasadima kupine i vinove loze.

Ulov ove štetočine registrovan je u zasadu kupine u julu (19.07), na lokalitetu u Štipini, i od tada se registruju pojedinačni ulovi. Na ovom lokalitetu berba kupine je u toku. Ulovi azijske voćne mušice, na klopkama postavljenim u vinovoj lozi još uvek nisu registrovani.

Azijska voćna mušica ima visok reproduktivni potencijal i u narednom periodu se može očekivati povećanje brojnosti ove štetočine i rizik od nastanka šteta. Imago polaže jaja isključivo u zdrave plodove voća koji su u fazi sazrevanja, pomoću testeraste legalice. Nakon određenog vremena dolazi do piljenja larvi koje se hrane, kreću ka središnjem delu ploda i tako razaraju njegovu unutrašnjost. Oštećeni plodovi propadaju, gube tržišnu vrednost i podložni su infekcijama različitim prouzrokovačima truleži.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima kupine je da preduzmu sve rapoložive mere kontrole azijske voćne mušice, kako bi se smanjila njena brojnost, a samim tim i rizik od nastanka većih šteta u zasadima.

Od najvećeg značaja je primena nepesticidnih mera:

- Izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem lovnih klopki (Plastične flaše sa izbušenim rupicama u kojima se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta). Lovne klopke se postavlju na ivične delove i unutar parcele;

- Skraćivanje intervala između berbe u cilju njihovog bržeg sklanjanja sa parcele;

- Uklanjanje prezrelih i trulih plodova;

- Krčenje napuštenih zasada.

- Sanitarna kontrola ambalaže za berbu kako se plodovi sa larvama ne bi transportom dalje prenosili.

Hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ove štetočine su ograničene zbog berbe i poštovanja karence i veoma su otežane jer su jaja i larve skrivene unutar plodova i do njih ne može doći depozit nanetih insekticida. Hemijske mere zaštite moraju biti usmerene na suzbijanje odraslih jedinki. U zasadima kupine za suzbijanje azijske voćne mušice registrovan je insekticid Laser 240 SC (spinosad) u količini 0,4 l/ha. Karenca navedenog preparata je 3 dana.

Region: Knjaževac
1 - 10 Next