Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupina  

Web Part Page Title Bar image
kupina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 12.5.2017 ‎(2)
Zaštita kupine12.5.2017 20:19Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Pregledom zasada kupina na lokalitetima Novo Selo i Gračac, konstatovano je da se zasadi pretežno nalaze u fazi 55-56 BBCH skale (Prva grupa cvetova na dnu rozete – Cvast se produžuje). Konstatovani su simptomi žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis) na 2-36% biljaka, u zavisnosti od zasada. Došlo je do oslobađanja uredospora, čije je prisustvo uočeno na nekoliko listova.

 

Kako trenutne i prognozirane vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za infekciju, potrebno je obaviti fungicidni tretman:

  • a.m. propineb (Antracol WP-70) u koncentraciji 0,25%

+

  • a.m. azoksistrobin (Quadris, Teatar, Promesa) u koncentraciji 0,075%.

Kuehneola uredinis - na izdanku

 

Kuehneola uredinis - uredospore na listu

 

Region: Kraljevo
Zastita zasada kupine12.5.2017 13:52Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Pregledom zasada kupine sorte Čačanska bestrna na teritoriji RC Valjevo – punkt  Valjevska Kamenica utvrđeno je da se zasad nalazi u fenofazi devet ili više listova razvijeno-( BBCH 19).

Vizuelnim pregledom zasada registrovani su simptomi žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredines) u stepenu zaraze 2%.  I na drugim lokalitetima u zasadima kupine takođe se registruje pojava ove bolesti u jačem stepenu zaraze.

Najavljenje vremenske prilike mogu uticati na širenje ovog patogena. U cilju daljeg sprečavanja pojave i širenja žute rđe lista i stabla kupine prozvođačima se preporučuje da urade tretman sledećom kombinacijom preparata: a.m.mankozeb ( Mankogal-80 0,25%) +  a.m. azoksistrobin ( Teatar ili Quadris 0,075%).

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 31.3.2017 ‎(1)
Zaštita kupine31.3.2017 11:50SVI

Pregledom zasada kupina na lokalitetima Novo Selo i Gračac, konstatovano je da se zasadi pretežno nalaze u fazi 12-13 BBCH skale (Drugi list je razvijen – Treći list je razvijen). Konstatovani su simptomi purpurne pegavosti (Septocyta ruborum) na 2-15% biljaka, zavisno od zasada.

 

Potrebno je obaviti preventivnu zaštitu kupine od purpurne pegavosti:

  • a.m. bakar-oksihlorid (Cuprozin 35 WP) u koncentraciji 0,3% ili
  • a.m. bakar-hidroksid (Everest) u koncentraciji 0,4%.
 
 
Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 23.3.2017 ‎(1)
Zaštita zasada kupine23.3.2017 9:23LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na teritoriji RC Valjevo – punkt Valjevska Kamenica  vizuelnim pregledom  zasada kupine sorte Čačanska bestrna  utvrđeno je da je kupina  u BBCH 03 – glavni pupoljak počinje da raste.

U cilju suzbijanja infektivnog potencijala značajnih patogena kupine: prouzrokovača purpurne  pegavosti kupine  (Septocyta ruborum) i ljubičaste pegavosti izdanaka (Didymella applanata) proizvođačima se preporučuje  tretman   preparatima na bazi bakra: a.m. bakar-oksihlorid (Cuprozin 35 WP 0,35%) ili a.m. bakar-hidroksida   (Everest 0,4%).

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 15.3.2017 ‎(1)
Zaštita kupine15.3.2017 9:02Kupinina grinja (Acalitus essigi); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Vizuelnim pregledom zasada kupine na području sela Suračevo opština Babušnica na teritoriji RC Pirot   utvrđeno je da se zasadi kupine nalaze u fenofazi od glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 03) pa do ,, početak pucanja pupoljaka: prvi zeleni i cvetne lisne ljuspice jedva vidljive, (BBCH 07). To je period kada je potrebno uraditi preventivni tretman za suzbijanje prouzrokovača sušenja izdanaka i zimskih jaja insekata i grinja. Preporučuju se  preparati na bazi bakra: Bakarni oksihlorid 50 (0,5 -0,75%), Cuprazin 35 WP (0,35%), Cuprablau Z (0,5%), uz dodatak mineralnog  ulja Galimin 2 % ili  Plavo ulje (2%).

Velika slika fenofaze razvoja

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 6.10.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica6.10.2016 11:54Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji delovanja RCNiš u zasadu vinove loze i kupine registrovano je povećano prisustvo azijske voćne mušice  (Drosophila suzukii).  

Prvi ulov imaga azijske voćne mušice registrovan je 13.09.2016. u zasadu kupine i vinove loze.

Azijska voćna mušica Drosophila suzukii je štetočina koja napada širok spektar voćnih vrsta i napada plodove  u fazi zrenja. Ova invazivna štetočina može da pričini jako velike štete na svim voćnim vrstama koje imaju tanku pokožicu ploda i to na jagodi, malini, kupini, trešnji, višnji, breskvi, kajsiji, šljivi, smokvi i plodovima vinove loze. Na teritoriji delovanja RC Niš tokom cele vegetacije vršen je monitoring i postavljane su lovne klopke u zasadima jagode, višnje, kupine, maline i vinove loze i  13.09.2016. godine u lovnim klopkama registrovano je prisustvo imaga kao i larve u  plodovima kupine i maline, a u bobicama grožđa nije registrovano  prisustvo larvi.

larva azijske voćne mušice u plodu kupine (velika slika)

larva azijske voćne mušice u plodu maline (velika slika)

Pošto u Srbiji ne postoje registrovani insekticidi za ovu štetočinu, proizvođačima voća se preporučuju sledeće mere borbe:

-          Masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja klopki (atraktant: 150ml crvenog vina + 150ml jabukovog sirćeta + nekoliko kapi deterdženta za sudove)

-          Skraćivanje intervala branja zrelih plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele.

-          Obavezno uklanjanje i spaljivanje zaraženih i trulih plodova, kao i higijena ivica parcela (okolno divlje bilje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja).

-          Kontrola ambalaže i opreme za berbu

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

 

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 29.9.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii ) - sastanak sa proizvođačima voća i vinove loze29.9.2016 10:27Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
RC Kikinda u ponedeljak 03.10.2016. godine organizuje sastanak sa proizvođačima voća i vinove loze povodom registrovanja azijske voćne mušice ( Drosophila suzukii ) na području severnobanatskog okruga.
Mesto održavanja je sala u PSS Kikindi ( Poljoprivredna stručna služba Kikinda doo) u ulici Kralja Petra I 49, u 17 h.
 
Tema je azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii ) nov štetni organizam u našem regionu kao ozbiljan problem u daljoj proizvodnji voća i grožđa.
 
Pozivamo sve zainteresovane proizvođače da prisustvuju sastanku.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 28.9.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica - Drosophila suzukii - sastanak sa voćarima28.9.2016 8:16Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

RC Požarevac će 30.09.2016 g.održati predavanje namenjeno proizvođačima voća i vinove loze, povodom registrovanja Drosophila suzukii - azijska voćna mušica na teritoriji Braničevskog okruga.

 

Tema: Aktuelna problematika u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji

(Drosophila suzukii - azijska voćna mušica)

 

Mesto i vreme: PSSS Požarevac, Dunavska br.91 u 14 h

 

Pozivamo sve zainteresovane (kolege i proizvođače) da prisustvuju skupu.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 27.9.2016 ‎(1)
Registrovana azijska voćna mušica, lokalitet u Kruševcu27.9.2016 11:34Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja  RC Kruševac, na lokalitetu Milutovac, u uzorcima sa klopki koje su postavljene  u kupinama, registrovano je prisustvo imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

 

imago Drosophila suzuki

 

Voćna mušica (Drosophila suzukii), predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji voća i vinove loze. Poznata je kao štetočina voćnih vrsta koje imaju tanku pokožicu ploda (jagoda, malina, kupina, smokva, trešnja, višnja, breskva, šljiva, vinova loza). Napadnuti plodovi usled ishrane larvi brzo propadaju i trule.

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine proizvođačima bobičastog i koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere: 

 

- Masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta)

- Skraćivanje intervala branja plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele

- Obavezno uklanjanje i spaljivanje zaraženih i trulih plodova, kao i higijena ivica parcela (okolno divlje bilje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja)

- Kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

RC Kruševac će i u narednom periodu pratiti stanje na terenu, na više lokaliteta  sa većim brojem klopki i blagovremeno obavestiti o prisustvu ove štetočine i daljim merama borbe protiv nje.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 23.9.2016 ‎(1)
Voćna mušica - Drosophila suzukii23.9.2016 9:57Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji delovanja RC Požarevac na punktu Lučica - zasad kupine, Petka - zasad maline, Požarevac – pojedninacno stablo smokve, Dobra - zasad kupine, Neresnica - zasad maline, Viteževo i Krvije – zasadi vinove loze u lovnim klopkama registrovano je prisustvo imaga azijske voćne mušice Drosophila suzukii.

 

slika 1.

 

Azijska voćna mušica Drosophila suzukii je štetočina koja napada širok spektar voćnih vrsta i napada plodove  u fazi zrenja. Ova invazivna štetočina može da pričini jako velike štete na svim voćnim vrstama koje imaju tanku pokožicu ploda i to na jagodi, malini, kupini, trešnji, višnji, breskvi, kajsiji, šljivi, smokvi i plodovima vinove loze. Na teritoriji delovanja RC Požarevac tokom cele vegetacije vršen je monitoring i postavljane su lovne klopke u zasadima navedenih voćnih vrsta i pri poslednjem pregledu zasada maline, kupine i vinove loze 16.09.2016 godine u lovnim klopkama registrovano je prisustvo imaga kao i štete na plodovima kupine. Za sada u bobicama grožđa i plodovima maline nismo registrovali prisustvo larvi.

 

slika 2. 

 

Poljoprivrednim proizvođačima svih voćarskih kultura savetuju se sledeće mere:

 

- Postavljanje velikog broja lovnih klopki u zasadima radi izlovljavanja imaga tj. odraslih jedinki, u plastičnim flašama napraviti po nekoliko rupa sa strane, i otvore na kojima zalepiti gazu i u iste sipati  1,5 dl crnog vina, 1,5 dl jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta za sudove i postaviti ih po obodu i unutar zasada.

- izvršiti što brže uklanjanje zrelih plodova iz zasada

- izvršiti obavezno uklanjanje i spaljivanje trulih i zaraženih plodova

- izvršiti održavanje ivica parcela i ukloniti zaražene divlje vrste kupine, zove itd.

- obavezno izvršiti kontrolu ambalaže i opreme za berbu radi sprečavanja širenja transportom.

 

Raspoožive mere kontrole treba sprovesti na svim područjima regiona kako bi se postigao što veći efekat i smanjilo njeno umnožavanje.

 

RC Požarevac nastavlja sa monitoringom azijske voćne mušice - Drosophila suzikii i postavljanjem lovnih klopki u zasadima.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 21.9.2016 ‎(2)
Azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii )21.9.2016 20:01Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja  RC Kruševac, na lokalitetu Milutovac,Trstenik (Trstničko vinogorje) u uzorcima sa klopki koje su postavljene  u vinogradima i kupinama do sada nije utvrđeno prisustvo  voćne mušice (Drosophila suzukii), što ne znači da se u narednom periodu neće pojaviti, jer je  u okruženju  svuda prisutna.

Voćna mušica (Drosophila suzukii), predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji voća i vinove loze. Poznata je kao štetočina voćnih vrsta koje imaju tanku pokožicu ploda, a najosetljivije su u vreme zrenja (jagoda, malina, kupina, smokva, trešnja, višnja, breskva, šljiva, vinova loza). Napadnuti plodovi usled ishrane larvi brzo propadaju i trule.

U cilju kontrole populacije ove štetočine proizvođačima bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere: 

- Masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta)

- Skraćivanje intervala branja plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele

- Obavezno uklanjanje i spaljivanje zaraženih i trulih plodova, kao i higijena ivica parcela (okolno divlje bilje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja)

- Kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

RC Kruševac će i u narednom periodu pratiti stanje na terenu, na više lokaliteta  sa većim brojem klopki i blagovremeno obavestiti o prisustvu ove štetočine i daljim merama borbe protiv nje.

 

Region: Kruševac
Azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii )21.9.2016 0:41Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Na području RC Pirot, na lokalitetu Gorčinci u zasadu kupine, registrovano je prisustvo voćne mušice (Drosophila suzukii) koja predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji voća i vinove loze. Poznata je kao štetočina voćnih vrsta koje imaju tanku pokožicu ploda, a najosetljivije su u vreme zrenja (jagoda, malina, kupina, smokva, trešnja, višnja, breskva, šljiva, vinova loza,..). Napadnuti plodovi usled ishrane larvi brzo propadaju i trule. Tokom cele sezone vršen je monotoring na osetljivim voćnim vrstama. Pri poslednjim pregledima u lovnim klopkama postavljenim u zasadima kupine registruje se prisustvo odraslih jedinki, dok se vizuelnim pregledom uočavaju oštećenja na plodovima. Pregledom unutrašnjosti oštećenih plodova registrovano je prisustvo larvi. U cilju kontrole populacije ove štetočine proizvođačima bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:
 
 • masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta)
• skraćivanje intervala branja plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele
• obavezno uklanjanje i spaljivanje zaraženih i trulih plodova, kao i higijena ivica parcela (okolno divlje bilje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja)
• kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom
Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona, jer se na taj način mogu postići zadovoljavajući rezultati. U protivnom, se stvaraju uslovi za njeno dalje umnožavanje.
RC Pirot će i u narednom periodu pratiti stanje na terenu i blagovremeno obavestiti o daljim merama borbe protiv ove štetočine.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 19.9.2016 ‎(1)
Voćna mušica (Drosophila suzukii)19.9.2016 16:20Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Niš  u zasadu kupine i vinove loze registrovano je prisustvo imaga azijske voćne mušice  (Drosophila suzukii) koja predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji voća i vinove loze.

Azijska voćna mušica je  štetočina voćnih vrsta koje imaju tanku pokožicu ploda, a najosetljivije su u vreme zrenja (jagoda, malina, kupina, smokva, trešnja, višnja, breskva, šljiva, vinova loza).

Oštećenja na plodovima nastaju polaganjem jaja, pri čemu ženke testerastom legalicom zasecaju pokožicu ploda u koji polažu jaja. Iz položenih jaja larve se pile za veoma kratko vreme, zavisno od temperature u proseku od 7 do 10 dana, a u jednom plodu može biti veći broj larvi. Napadnuti plodovi usled ishrane larvi brzo propadaju i podložni su truljenju.

 

U cilju smanjenja populacije ove štetočine koja će prezimeti za narednu godinu, preporuka  je da proizvođači bobočastog voća i vinove loze preduzmu sledeće  mere:

-          sve zaostale plodove kupine ubrati, izneti  iz zasada i spaliti

-          higijena ivica parcela - divlje vrste  mogu biti domaćini azijske voćne mušice (divlja kupina, dženarika, zova) i predstavlja mesto njenog umnožavanja

-          kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom  (vinova loza)

-           masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja lovnih klopki u zasadima (plastične flaše sa otvorima za širenje mirisa I izbušenim rupicama prečnika oko 4 mm u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta)

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona.

RC Niš nastavlja sa monitoringom Drosophila suzukii.

 

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 17.9.2016 ‎(2)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) - savetovanje17.9.2016 11:00Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Povodom registrovanog napada Drosophila suzukii, RC Kraljevo organizuje savetovanje u ponedeljak, 19.09.2016 sa početkom u 9 časova u hladnjači Mondi Lamex, Kraljevo, Vrdila 211a.

Region: Kraljevo
Kupina – Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)17.9.2016 10:47Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

RC Kraljevo je u zasadima kupina na lokalitetu Novo Selo konstatovao napad štetnog insekta Drosophila suzukii. Monitoringom su registrovani svi razvojni stadijumi: jaja, larve, lutke (u plodovima) i imaga (u lovnim klopkama). Na lokalitetu Novo Selo je završena berba kupine, dok berba maline sorte Polka još uvek traje.

 

Radi se o vrlo invanzivnoj štetočini, koja pričinjava ogromne štete na jagodama, trešnjama, višnjama, malinama, kupinama, breskvama, kajsijama, šljivma, grožđu.

 

Radi smanjenja populacije koja će prezimeti za narednu godinu, neophodno je da proizvođači hitno preduzmu sanitarne mere, tj. da sve zaostale plodove kupine uberu, iznesu iz zasada i zapale. Takođe je neophodno postaviti što veći broj lovnih klopki u zasadima maline i kupine, radi što masovnijeg izlovljavanja imaga Drosophila suzukii. Postaviti oko 10 klopki po aru i koncentrisati ih pretežno u rubnim redovima zasada. Klopke se mogu napraviti tako što se na plastičnoj flaši po sredini izbuše 3 rupe prečnika oko 4-5 mm sa jedne strane, i 3 rupe sa druge strane flaše. Na gornjem delu flaše sa obe strane iseći pravougaonike dimenzija oko 4x2 cm i na te otvore nalepiti gazu. Flaše puniti atraktantom koji se sastoji od 150 ml crvenog vina (poželjno sorte Merlot), 150 ml jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta sa pranje sudova.

 

RC Kraljevo nastavlja sa monitoringom Drosophila suzukii.

 

Drosophila suzukii mužjak

 

Drosophila suzukii ženka

 

Drosophila suzukii jaje

 

Drosophila suzukii larva

 

Drosophila suzukii lutka

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 13.9.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica13.9.2016 10:53Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
U zasadu kupine na području RC Užice, na lokaciji Rasna (Požega) registrovano je prisustvo azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).  Od 7 septembra prekinut je otkup kupine, pa time i berba. Plodovi koji se ne beru  stvorili su optimalan ambijent za uvećanje brojnosti ove mušice te se trenutno registruju štete u zasadima kupina.
 
     
 
         

Štete se manifestuju na taj način što ženke polažu jaja, pri čemu testerastom legalicom oštećuju plodove. Iz položenih jaja larve se pile za veoma kratko vreme, zavisno od temperature u proseku od 7 do 10 dana, a u jednom plodu može biti veći broj larvi. Napadnuti plodovi ubrzano propadaju i podložni su truljenju. Na području Zlatiborskog okruga u zasadima sitnog i jagodastog voća je većinom berba završena. Zrenje i berba plodova je u toku u zasadima kupine i maline sorte Polka, pa se u takvim zasadima i mogu očekivati štete. U cilju kontrole populacije ovog štetnog organizma preporučuje se redovna berba i uklanjanje trulih plodova iz zasada. U zasadima kupine gde je berba prekinuta preporučuje se uklanjanje starih rodnih izdanaka koji na sebi imaju zrele i poluzrele plodove i njihovo spaljivanje.  U zasadu rasporediti što veći broj posuda za masovno izlovljavanje štetočine. Posude se mogu praviti od plastičnih flaša- pet ambalaže u koju se sipa crno vino, jabukovo sirće i nekoliko kapi deterdženta za sudove. U cilju uklanjanja domaćina na kojima se mušica održava  korisna mera je suzbijanje divlje kupine i zove koji se nalaze u blizini zasada.

RC Užice će u narednom periodu pratiti stanje u zasadima maline i kupine na području okruga i blagovremeno obavesti proizvođače o daljim merama borbe protiv ovog štetnog organizma.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 12.9.2016 ‎(1)
Stanje u voćnim zasadima12.9.2016 14:58SVI

Konstantnim pregledom lovnih klopki sa 15 lokaliteta u opstinama Lučani i Čačak , redistrovane su jedinke voćne mušice Drosophila suzukii. 

Monitoringom su obuhvaćene  sve osetljive voćne vrste, a posebna kontrola  sprovođena je  na lokalitetima  intenzivnog  gajenja  maline i kupine. Nakon registrovanja prvih jedinki organizovani su sastanci sa proizvođačima maline I kupine na kojima su dogovorene mere masovnog izlovljavanja I sanitarne mere.Prve jedinke registrovane su  u zasadima maline, da bi naredne nedelje konstatovali prisustvo voćne mušice i u zasadima kupine i breskve. Prestanak otkupa kupine uslovio je da je veliki deo roda ostao neobran, a kupinjaci postali  mesta umnožavanja ove štetočine.

kupinjaci koji se ne beru

U cilju smanjenja brojnosti jedinki koje će otići na prezimljavanje, savetujemo proizvođače maline i kupine, da što pre preduzmu  raspoložive  mere kontrole u svojim zasadima:

* postavljanje sto većeg broja klopki  za izlovljavanje ( klopke su plasične flaše napunjene mešavinom crvenog vina, jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta. Na vrhu flaše napraviti otvore, kroz koje će mušice uletati privučene mirisom)

* skratiti vreme između dva branja

* obavezno kontrolisati ambalazu i opremu za berbu da se spreči širenje u druge regione

* iz zasada uklanjati zaražene plodove i obavezno ih spaljivati

 

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 17.8.2016 ‎(1)
Kupina i malina17.8.2016 17:37Cikade (cicadellidae)

Pregledom grancica kupine sa simptomima oštećenja od Cicadeta montana complex, sa lokaliteta Prijevor i Trbušani,  uočili smo da je došlo do početka piljenja larvi. Uočava se i visok potencijal  jaja u različitim fazama razvoja od potpuno belih do onih pred samo piljenje. Oštećenja na lastarima maline i kupine prisutna su kako na starim tako i na lastarima koji se ostavljaju za rod u narednoj godini.

jaja i larve

larve i jaja pred piljenje

Savet proizvođačima:

-        U zasadima maline i kupine sve lastare sa vidljivim oštećenjima odseći, izneti iz zasada i spaliti. Na ovaj način smanjiće se potencijal jaja, a time i larvi koje će se spustiti u zemlju.  

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 16.8.2016 ‎(1)
Zaštita kupine i maline16.8.2016 11:30Cikade (cicadellidae); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na području delovanja RC Kruševac na lokalitetima Brus i Trstenik, vizuelnim pregledom zasada maline I kupine uočen je početak piljenja larvi cikade(Cicadetta montana complex).

jaja pred piljenje

larve cikade

U cilju smanjenja populacije cikade  za narednu godinu, proizvodjačima se preporučuje odsecanje lastara sa vidljivim oštećenjima sa jajima od  cikade i njihovo iznošenje i spaljivanje, kako ne bi došlo do spuštanja larvi na koren.

Takođe, vizuelnim pregledima  zasada maline na lokalitetu Brus uočeni su simptomi od eriofidne grinje na listu maline kao i njihovo prisustvo.

Preporuka proizvođačima je da posle berbe urade akaricidni tretman na bazi abamektina:

Vertimec  018 EC (a.m.abamektin) 0,5-0,75 l/ha  uz dodatak okvašivača.

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 11.5.2016 ‎(1)
Zaštita zasada kupine11.5.2016 11:41Siva trulež (botrytis cinerea)

Pregledom zasada kupine  na teritoriji RC Valjevo – punkt Valjevska Kamenica  utvrđeno je da se  kupine   nalaze u fazi BBCH 60 - prvi otvoreni cvetovi (primarni ili A-cvetovi).

Obzirom da se u narednom periodu najavljuju padavine i da postoje uslovi za ostvarenje infekcije patogenom Botrytis cinerea – siva trulež ploda, proizvođačima se preporučuje da u cilju sprečavanja infekcije ovim patogenom urade fungicidni tretman  sledećim preparatom:

a.m.ciprodinil+fludioksonil (Switch 62,5 WG 0,8 kg/ha).

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 28.4.2016 ‎(1)
Kuehneola uredinis - žuta rđa lista i stabla kupine28.4.2016 12:02Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Pregledom zasada kupine na teritoriji RC Valjevo – punkt Valjevska Kamenica utvrđeno je prisustvo patogena – Kuehneola uredinis prouzrokovača žute rđe lista i stabla kupine.Stepen zaraze je  2%.Zasad kupine se prema BBCH skali  nalazi u BBCH 57- pojavljuju se prvi cvetni pupoljci.Najavljenje vremenske prilike mogu uticati na širenje ovog patogena.U cilju daljeg sprečavanja pojave i širenja žute rđe lista i stabla kupine prozvođačima se preporučuje da urade tretman izborom nekih od sledećih preparata:a.m.propikonazol ( Tilt 250 EC 0,5l/ha),a.m.mankozeb ( Mankogal-80 0,25%),a.m.propineb ( Antracol WP -70 0,25%).

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 22.4.2016 ‎(1)
Kuehneola uredinis i Dydimela applanata na kupini22.4.2016 19:51LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Pregledom zasada kupine, lokalitet Suračevo na teritoriji RC Pirot zasad kupine sorte  Čačanske bestrne prema BBCH trenutno nalazi u BBCH 57 ( pojavljuju se prvi cvetni pupoljci), uočeno je prisustvo patogena Kuehneola uredinis koji prouzrokuje žutu rđu lista i stabla. Simptomi zaraze uočeni su na  pojedinim stablima (lastarima) na pregledanim parcelama. Stepen zaraze je  oko 5%. proizvođačima se preporučuje  da urade tretman primenom preparata  na bazi aktivne materije a.m.propikonazol Tilt 250-Ec 0,5 l/ha, a.m.mankozeba (Mankogal -80) 0,25%.

 

Slika 1: Simptomi žute rđe i didimele

Slika 2: Simptomi žute rđe

U ovom zasadu utvrđeno je i prisustvo patogena Dydimela applanata – ljubičasta pegavost izdanaka kupine u procentu zaraze 2%.Obzirom da najavljeni vremenski uslovi mogu omogućiti širenja ovog patogena proizvođačima se preporučuje  da urade tretman primenom preparata  na bazi aktivne materije kaptana I azoksistrobina: Captan 50 WP ili Merpan 50 WP u koncentraciji 0,2 - 0,3% uz dodatak preparata Ouadris ili Queen ili Promesa u koncentaraciji 0,075%.

Takođe su uočena i oštećenja na novim mladarima od mraza koji je bio 21.04.2016.godine.

Slika 3: Simptomi mraza na kupini

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 21.4.2016 ‎(1)
Zaštita zasada kupine21.4.2016 12:27LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Pregledom zasada kupine na teritoriji RC Valjevo – punkt Valjevska Kamenica utvrđeno  je da se zasad kupine sorte  Čačanske bestrne prema BBCH trenutno nalazi u BBCH 57 ( pojavljuju se prvi cvetni pupoljci).U ovom zasadu utvrđeno je prisustvo patogena Dydimela applanata – ljubičasta pegavost izdanaka kupine u procentu zaraze 2%.Obzirom da najavljeni vremenski uslovi mogu omogućiti širenja ovog patogena proizvođačima se preporučuje  da urade tretman primenom preparata  na bazi aktivne materije kaptana I azoksistrobina: Captan 50 WP ili Merpan 50 WP u koncentraciji 0,2 - 0,3% uz dodatak preparata Ouadris ili Queen ili Promesa u koncentaraciji 0,075%.

 

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 1.4.2016 ‎(1)
Zaštita kupine1.4.2016 14:14LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Vizuelnim pregledom zasada kupine na teritoriji RC Pirot na punktovima Suračevo i Babušnički Izvor utvrđeno je da se kupina sorte Čačanska bestrna nalazi u fenofazi BBCH 10-11 ( prvi list se pojavljuje do prvi list razvijen). Na pojedinim izdancima utvrđeno je prisustvo patogena Didymella applanata- ljubičaste pegavosti izdanaka kupine. Stepen zaraze je u zavisnosti od punkta 3-7%. U cilju sprečavanja daljeg širenja zaraze proizvođačima se preporučuje da urade tretman primenom preparata na bazi aktivne materije Captana.( Captan 5o WP 0,2%).

Velika slika

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 31.3.2016 ‎(1)
Zaštita kupine31.3.2016 11:53LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Vizuelnim pregledom zasada kupine na teritoriji RC Valjevo na punktovima Bobova i Valjevska Kamenica utvrđeno je da se kupina sorte Čačanska bestrna prema BBCH nalazi u BBCH 10-11 ( prvi list se pojavljuje do prvi list razvijen).Na pojedinim izdancima utvrđeno je prisustvo patogena Didymella applanata- ljubičaste pegavosti izdanaka kupine.Stepen zaraze je u zavisnosti od punkta 2-5%.U cilju sprečavanja daljeg širenja zaraze proizvođačima se preporučuje da urade tretman primenom preparata na bazi aktivne materije Captana.( Captan 5o WP 0,2%).

Region: Valjevo
(More Items...)