Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupina  

Web Part Page Title Bar image
kupina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 14.11.2023 ‎(1)
Zaštita kupine14.11.2023 8:41Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Niš, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifiču boju (BBCH 93).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada kupine uočeno je prisustvo simptoma prouzrokovača: žute rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata) i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

U cilju smanjenja infektivnog potencijala pomenutih patogena za narednu vegetaciju, proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakra:

Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) 0,2%.

Preporuka proizvođačima je da tretman sprovedu po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom tečnosti kako bi depozit dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Pre sprovođenja hemijskih mera preporučuje se i primena mehaničkih mere u vidu orezivanja izdanaka sa simptomima bolesti. Ovakve izdanke treba orezati do osnove, a potom ih izneti iz zasada i uništiti.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 7.11.2023 ‎(1)
Zaštita kupine7.11.2023 11:08LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Negotin zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

faza razvoja bBCH 93

faza razvoja

Vizuelnim pregledom zasada kupine registrovano je prisustvo simptoma žute rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata) i drugih gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

U cilju smanjenja infektivnog potenicijala navedenih patogena patogena proizvođačima se preporučuje primena registrovanog preparata na bazi bakra:

Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

Preporuka je da se, pre sprovođenja hemijskog tretmana, izdanci sa simtomima bolesti i onih koji su doneli rod orežu do osnove, iznesu iz zasada i unište.

Hemijski tretman treba obaviti po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana, sa što većom količinom tečnosti kako bi se depozit preparata rasporedio na celu biljku.

 

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 4.11.2023 ‎(1)
Zaštita zasada kupine4.11.2023 11:00Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Tokom vizuelnog pregleda zasada uočeno je prisustvo simptoma:

Ø  ljubičaste pegavosti izdanaka (Didymela applanata),

Ø  rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i

Ø  purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena, preporučuje se sprovođenje tretmana preparatom Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji primene 0,2%. Primenom navedenog preparata smanjuje se infektivni potencijal navedenih i ostalih patogena u zasadu.

Tretman bi trebalo sprovesti po mirnom i suvom vremenu, uz veći utrošak vode ("kupanje" biljaka) kako bi depozit preparata dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre navedenog hemijskog tretmana sprovedu i mehaničke mere, koje podrazumevaju orezivanje izdanaka  koji su doneli rod i izdanke sa simptomima bolesti do osnove i njihovo iznošenje van zasada i uništavanje.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 3.11.2023 ‎(1)
Zaštita kupine 3.11.2023 13:34LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području rada RC Užice, zasadi kupine se nalaze u fazi razvoja: stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju, stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93). 


Obilaskom zasada kupina, uočeni su simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka (Didymella applanata), rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti lista kupine (Septocyta ruborum).  

Poljoprivrednim proizvođačima se, u cilju dezinfekcije i smanjenja infektivnog potencijala pomenutih patogena i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterijskih oboljenja, preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite, primenom preparata na bazi bakra:

-Nordox 75 WG (a.m. bakar - oksid), u koncentraciji 0,2%.

Osim hemijskih, važna je i primena  agrotehničkih i pomotehničkih mera u zasadu, radi što boljeg provetravanja, a to su uklanjanjanje starih, polomljenih i zaraženih izdanaka i njihovo uništavanje.

Hemijske mere zaštite treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa što većom količinom tečnosti kako bi depozit preparata dospeo do svih delova biljke. 
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 2.11.2023 ‎(2)
Zaštita kupine2.11.2023 13:43Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom zasada kupine registrovano je prisustvo simptoma žute rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata) i drugih gljivičnih i bakterioznih oboljenja. U cilju smanjenja infektivnog potenicijala navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena registrovanog preparata na bazi bakra:

Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid)  0,2%.

Neposredno pre tretmana, izdanke koji su doneli rod i izdanke sa simptomima bolesti treba orezati do osnove, izneti iz zasada i uništiti.

Preporuka je da se hemijski tretman sprovede po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana, sa što većom količinom tečnosti kako bi se depozit preparata rasporedio na celu biljku.

Region: Kruševac
Zaštita kupine2.11.2023 8:39Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Obavljen je vizuelni pregled zasada kupine na više lokaliteta, i tom prilikom je utvrđeno prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka (Didymela applanata), rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum).

(simptomi rđe na naličju lista)

Preporuka proizvođačima je obavljanje hemijskog tretmana u cilju smanjenja infektivnog potencijala navedenih ali i drugih gljivičnih i bakterioznih oboljenja. Za tretman koristiti registrovani preparat na bazi bakra:

  • Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%

Jako je važno da se neposredno pre sprovođenja hemijskih mera obave mehaničke mere zaštite u vidu orezivanja izdanaka sa simptomima bolesti. Ovakve izdanke potrebno je orezati do osnove a potom ih izneti iz zasada i uništiti.

Hemijski tretman potrebno je sprovesti po mirnom i suvom vremenu, uz utrošak veće količine vode („okupati biljku“), kako bi depozit primenjenog preparata dopreo do svih mesta na biljkama gde prezimljava patogen.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 31.10.2023 ‎(1)
Zaštita kupine31.10.2023 8:54LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Loznica zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Velika slika

Vizuelnim pregledom zasada kupine na različitim lokalitetima uočeno je prisustvo ljubičaste pegavosti izdanaka (Didymela applanata), rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum).


U cilju smanjenja infektivnog potencijala navedenih i ostalih patogena, proizvođačima se preporučuje primena registrovanog preparata na bazi bakra:


- Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.


Pre hemijskih mera zaštite, izdanke koji su doneli rod i izdanke sa simptomima bolesti treba orezati do osnove, izneti iz zasada i uništiti.


Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom vremenu, sa većom količinom tečnosti, kako bi depozit preparata dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Region: Loznica
Expand/Collapse Created : 15.9.2023 ‎(1)
Zaštita kupine15.9.2023 9:18Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Pirot završena je berba kupina. Zasadi polako ulaze u početnu fazu starenja i početka mirovanja.

 

(simptomi žute rđe na listu)

Proizvođačima se preporučuje da nakon berbe obave uklanjanje dvogodišnjih izdanaka tako što će ih iseći do osnove i izneti iz zasada. Preporuka je da se ostave oko 3 zdrava izdanka po dužnom metru, međuredni prostor istarupirati. Ova mera obezbeđuje zaštitu jednogodišnjih izdanaka i održavanje dobrog zdravstvenog stanja. Smanjuje se rizik prenošenja bolesti i štetnih organizama sa zaraženih na zdrave izdanke, što doprinosu dobrom rodnom kapacitetu za narednu godinu.

Pored navedenih mehaničkih mera potrebno je obaviti i hemijske mere zaštite protiv prouzrokovača bolesti i štetočina ukoliko se njihovo prisustvo registruje u zasadima.

Prilikom obavljanja vizuelnog pregleda zasada, na više lokaliteta registrovano je prisustvo ljubičaste pegavosti izdanaka (Didymella applanata), rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum).

Preporučuje se obavljanje tretmana u cilju zaštite kupine od navedenih patogena. Za tretman koristiti neki od registrovanih fungicida:

·         Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) u koncentraciji 0,75 l/ha ili

·         Akord (a.m. tebukonazol) u količini 0,8 l/ha

Preporuka je da se obavi i pregled na prisustvo simptoma napada eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), i ukoliko se uoči njihovo prisustvo sprovesti akaricidni tretman:

  • Abstate, Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) u koncentraciji 0,075-0,01% uz dodatak okvašivača.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 11.9.2023 ‎(1)
Zaštita kupine posle berbe11.9.2023 17:06Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Obična grinja (tetranychus urticae); Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području rada RC Užice završena je berba kupina, zasadi kupina ulaze u početnu fazu starenja i početka mirovanja.Nakon završene berbe, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da iseku dvogodišnje izdanke do osnove i iznesu van zasada. Time se smanjuje rizik prenošenja bolesti i štetnih organizama na nove izdanke, kako bi se oni što bolje razvili i obrazovali rodne pupoljke za narednu godinu.


Vizuelnim pregledom zasada , na listovima i izdancima uočeni su simptomi rđe izdanka i lista kupine (Kuehneola uredinis). U cilju zaštite od ovog patogena , kao i od prouzrokovača purpurne pegavosti lista (Septocyta ruborum) i ljubičaste pegavosti izdanaka (Didymela applanata), poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da sprovedu hemijski tretman nekim od fungicida :

- Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) , u koncentraciji 0,75 l/ha, ili
- Akord  (a.m. tebukonazol) u količini 0,8 l/ha.

Takođe , ukoliko se vizuelnim pregledom listova uoče simptomi napada eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), preporuka je sprovesti tretman nekim od akricida:

-Abastate, Vertimec 018 EC  (a.m. abamektin), u koncentraciji 0,075-0,1%, uz dodatak okvašivača.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 7.9.2023 ‎(1)
Zaštita kupine nakon berbe7.9.2023 14:14Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Loznica u zasadima kupine je završena berba dok se na višim nadmorskim visinama privodi kraju.

Velika slika

Zaštita kupine po završetku berbe je važna da bi se odnegovali kvalitetni i zdravi izdanci za sledeću godinu, što direktno utiče na visinu prinosa. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sečenje do osnove starih izdanaka i njihovo iznošenje iz zasada. Po dužnom metru, preporuka je da se ostavi oko 3 zdrava izdanaka. Obolele, oštećene i izdanke sa bočnim granama treba orezati do osnove i ukloniti, a međuredni prostor istarupirati.

Pored agrotehničkih mera preporuka je i da se sprovede hemijski tretman u cilju zaštite kupine od patogena i štetočina.

Vizuelnim pregledom zasada kupine na različitim lokalitetima uočeno je prisustvo ljubičaste pegavosti izdanaka (Didymela applanata), rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum).

U cilju zaštite kupine od nevedenih patogena preporučuje se tretman sa fungicidima na bazi:


- a.m. tebukonazol (Akord) u količini 0,8 l/ha ili


- a.m.azoksistrobin + difenokonazol (Teatar plus) u količini 0,75 l/ha.


U zasadima gde su prisutni simptomi napada eriofidne grinje maline (Phyllocoptes gracilis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), preporuka je primena nekog od registrovanih akaricida na bazi:


- a.m. abamektin (Abastate, Vertimec 018 EC) 0,075-0,1% uz dodatak okvašivača.

Region: Loznica
1 - 10 Next