Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupina  

Web Part Page Title Bar image
kupina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.5.2019 ‎(1)
Zaštita kupine17.5.2019 12:17Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi kupine se nalaze u fazi prva grupa cvetova na dnu rozete do cvast se produžuje (BBCH 55-56).

 

Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama stavaraju konstantno povoljne uslove za infekciju prouzrokovača žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis) i purprne pegavosti kupine (Septocyta ruborum).

U cilju zaštite od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida: Signum, Bosco Gold, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 1,8 kg /ha

Takođe se preporučuje obilazak i pregled zasada na prustvo lisnih vaši (Aphididae) na vrhovima rodnih grančica, i ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida Karate Zeon (a.m. lamda cihalotrrin ) u dozi od 0,3 l/ha.

Tokom cvetanja nije dozvoljena primena insekticida, niti akaricida. Potrebno je sprovesti sve mere zaštite pčela i drugih oprašivača i pridržavati se uputstva za upotrebu pesticide!

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 15.5.2019 ‎(1)
Zaštita kupine15.5.2019 13:42Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi kupine se nalaze u fazi pojave cvetnog pupoljka, prvi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 56-57).

Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama stavaraju konstantno povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis) i purprne pegavosti kupine (Septocyta ruborum).

U cilju zaštite od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida: Signum, Bosco Gold, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1,8 kg /ha

Preporučuje se obilazak i pregled zasada na prustvo lisnih vaši (Aphididae) na vrhovima rodnih grančica, i ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida Karate Zeon (a.m. lamda cihalotrrin ) u dozi od 0,3 l/ha.

Tokom cvetanja nije dozvoljena primena insekticida, niti akaricida. Potrebno je sprovesti sve mere zaštite pčela i drugih oprašivača i pridržavati se uputstva za upotrebu pesticida.

velika slika 

velika slika

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 13.5.2019 ‎(1)
Zaštita kupine13.5.2019 8:04Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); Malinina buba (Byturus tomentosus)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi kupine nalaze se u fazi pojave cvetnog pupoljka, prvi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 56-57).

Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama stvaraju viskok rizik za infekciju prouzrokovačem žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis) i purprne pegavosti kupine (Septocyta ruborum). U cilju zaštite od navedenih patogena, čim vremenski uslovi to dozvole, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Signum, Bosco Gold, Liminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1,8 kg /ha

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada kupine i ukoliko se na cvetnim pupoljcima uoči prisustvo imaga malinine bube (Byturus tomentosus) primena insekticida:

Karate zeon (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

Tokom cvetanja nije dozvoljena primena insekticida, niti akaricida. Potrebno je sprovesti sve mere zaštite pčela i drugih oprašivača i pridržavati se uputstva za primenu pesticide.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 12.5.2019 ‎(1)
Zaštita kupine12.5.2019 12:53Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi kupine nalaze se u fazi pojave cvetnog pupoljka, prvi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 56-57).

kupina, faza razvoja

velika slika

Nestabilne vremenske prilike sa povremenim padavinama stavarju povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis) i purprne pegavosti kupine (Septocyta ruborum). U cilju zaštite od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Signum, Bosco Gold, Liminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1,8 kg /ha

Takođe se preporučuje obilazak i pregled zasada na prustvo lisnih vaši (Aphididae) na vrhovima rodnih grančica, i ukoliko se registrruje njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida Karate Zeon (a.m. lamda cihalotrrin ) 0,3 l/ha.

Tokom cvetanja primena insekticida i akaricida nije dozvoljena.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 11.5.2019 ‎(1)
Zaštita kupine 11.5.2019 12:55Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području RC Užice, zasadi kupine sa sortama Čačanska bestrna i Lohnes su u fazi pojave cvetnog pupoljka, prvi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 56-57).

 

   

Faza razvoja kupine BBCH 56-57

 

Očekivane vremenske prilike u narednom periodu mogu stvoriti povoljne uslove za širenje infekcije prouzrokovača rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i prouzrokovača purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum).

 

U ovoj fazi, za zaštitu kupine se preporučuje primena fungicida Signum ili Bosco Gold ili Luminis (a.m. boskalid + piraklostrobin) u dozi 1,8 kg/ha.

 

Proizvođačima se preporučuje da obave pregled zasada na prisustvo lisnih vašiju (Aphididae) na vrhovima rodnih grančica. Ako se registruju lisne vaši preporučuje se primena insekticida Karate Zeon (a.m. lambda cihalotrin) u dozi 0,3 L/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 9.5.2019 ‎(1)
Zaštita kupine9.5.2019 13:54Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Niš, zasadi kupina se nalaze u fazi pojave cvetnog pupoljka, prvi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 56-57).

Vizuelnim pregledom zasada kupina registrovano je prisustvo lisnih vašiju (Aphididae).

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se na vršnim delovima rodnih grančica registruju lisne vaši izvrše zaštitu insekticidom Karate Zeon  (a.m. lambda cihalotrin) 0,2 - 0,3 l/ha.

Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prozrokovačem rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i  purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum). Preporuka proizvođačima u cilju zaštite kupine od navedenih patogena je primena fungicida:

Signum, Bosco Gold, Luminis (a.m. boskalid +piraklostrobin) 1,8 kg/ha.

Tokom cvetanja primena insekticida i akaricida nije dozvoljena.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 18.4.2019 ‎(1)
Zaštita kupine18.4.2019 8:29Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Niš, zasadi kupina se nalaze u fazi razvoja listova, od tri do pet listova razvijeno (BBCH 13-15).

Vizuelnim pregledom lastara utvrđeno je prisustvo simptoma žute rđe (Kuehneola uredinis).

velika slika

U cilju sprečavanja daljeg širenja ovog patogena, preporučuje se primena nakog od navedenih fungicida:

-          Antracol WP 70 (a.m. propineb) 2 kg/ha ili

-          Tilt 250 EC (a.m. propikonazol) 0,5 l/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 16.4.2019 ‎(1)
Zaštita kupine16.4.2019 21:21Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi kupina nalaze se u fazi razvoja listova, od tri do pet listova razvijeno (BBCH 13-15).

Vizuelnim pregledom lastara registrovano je prisustvo simptoma žute rđe (Kuehneola uredinis).

žuta rđa kupine

velika slika

U cilju sprečavanja daljeg širenja ovog patogena, preporučuje se primena nakog od navedenih fungicida:

Antracol WP 70 (a.m. propineb) 2 kg/ha

Tilt 250 EC (a.m. propikonazol) 0,5 l/ha

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 13.4.2019 ‎(1)
Zaštita kupine 13.4.2019 12:08Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području RC Užice, zasadi kupine sorte Čačanska bestrna su u fenofazi razvoj listova do faze prvi list razvijen (BBCH 10 do 11).

 

Kupina čačanska bestrna faza razvoja

 

Rđa izdanaka kupine (Kuehneola uredinis)

 

Vizuelnim pregledima biljaka kupine registruje se prisustvo simptoma rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i  purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum). Ovi simptomi su posledica infekcije mladih izdanaka tokom prethodne godine.

U narednom periodu se očekuju nove kišne padavine i intenzivna sporulacija rđe kupine. 

Proizvođačima kupine se preporučuje primena fungicida na bazi a.m. bakar oksihlorid Cuprozin 35WP 0,35% ili a.m. bakar hidroksid Everest ili Funguran 0,4%.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 10.4.2019 ‎(2)
Zaštita kupine10.4.2019 13:19Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi kupine se nalaze u fazi razvoja listova, od jedan do tri lista razvijeno (BBCH 11-13).

 

 

Vizuelnim pregledom lastara registrovano je prisustvo simptoma žute rđe (Kuehneola uredinis).

U cilju sprečavanja daljeg širenja ovog patogena, preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

 Antracol WP-70 (a.m.propineb) 2kg/ha

 Tilt 250-Ec (a.m.propikonazol) 0,5 l/ha.

Region: Kruševac
1 - 10 Next