Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupina  

Web Part Page Title Bar image
kupina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 6.9.2021 ‎(1)
Zaštita kupine6.9.2021 18:53Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Negotin, na klopkama sa mirisnim atraktantom postavljenim u zasade kupine na lokalitetu Samarinovac, ulovljene su prve jedinke azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) tokom prethodne nedelje (2 ženke i 2 mužjaka).

Kupina se nalazi u fazi druga berba:još više plodova je obojeno (BBCH 89).

 ženka azijske voćne mušice

Legalica azijske voćne mušice

Ženke azijske voćne mušice pomoću čvrste testeraste legalice (fotografija) polažu jaja u unutrašnjost zdravih plodova u fazi zrenja. Nakon embrionalnog razvoja pile se larve koje se hrane mesom ploda. Na mestima gde ženka pravi zareze prilikom polaganja jaja, stvara se put za infekcije različitim prouzrokovačima truleži.

S obzirom da je u pitanju invazivna štetočina, sa izrazito visokim reproduktivnim potencijalom, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje svih raspoloživih preventivnih mera, kako bi se smanjila njena populacija:

-Masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja lovnih klopki sa mirisnim atraktantom (mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i par kapi deterdženta za sudove). Klopke treba postaviti na ivičnim delovima na rastojanju 2-3m, odnosno na 5m u centralnim delovima zasada.

-Skraćivanje intervala berbe radi što bržeg uklanjanja zrelih plodova sa parcele.

-Uklanjanje i uništavanje zaraženih, prezrelih i trulih plodova, koji predstavljaju idealnu podlogu za razvoj štetočine.

-Postavljanje zaštitnih insekatskih mreža.

-Uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, džanarika, zova) koje može biti domaćin i mesto umnožavanja ove štetočine, kao i krčenje napuštenih zasada.

-Kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom.

Hemijske mere kontrole su ograničene zbog biologije pomenute štetočine. Primena navedenih nepesticidnih mera je od najvećeg značaja. Insekticidni tretmani primenljivi su na suzbijanje odraslih jedinki. S obzirom da se jaja i larve nalaze unutar ploda, na njih ne mogu delovati primenjeni insekticidi. Ženke polažu jaja u zrele plodove, te je upotreba insekticida otežana i zbog karence.

U zasadima kupine za suzbijanje štetočina registrovan je insekticid Karate zeon (a.m. lambda cihalotrin) u količini 0,2 l/ha (karenca 7 dana).

U zasadima kupina u kojima se zbog vremena berbe ne može ispoštovati karenca, ne preporučuje se primena insekticida.

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 16.8.2021 ‎(1)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)16.8.2021 13:45Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Niš monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) se vrši pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom i uzorkovanjem zrelih plodova i praćenjem izletanja odraslih jedinki iz njih.

Prvi ulov ove štetočine na lovnim klopkama  registrovan je u zasadu kupine, na lokalitetu Pasi Poljana i na lovnim klopkama u zasadu vinove loze, na lokalitetu Malča.

Ženke D. suzukii polažu jaja u zdrave plodove u fazi zrenja i to zahvaljujući testerastoj legalici. Najveće štete nastaju na plodovima usled polaganja jaja i ishrane larvi mesom ploda. Na mestima gde ženka pravi zareze prilikom polaganja jaja otvara se put za infekcije različitim prouzrokovačima truleži.

Za sada se registruju pojedinačni ulovi, ali se može očekivati povećanje brojnosti ove štetočine zbog njenog visokog reproduktivnog potencijala (jedna ženka položi u proseku 400 jaja) i kratkog ciklusa razvića (minimalan period razvića jedne generacije je 8 dana).

Kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima, preporuka poljoprivrednim proizvođačima u ovom momentu je:

·         Postavljanje lovnih klopki za izlovljavljanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki (mogu se koristiti plastične flaše sa izbušenim rupicama u kojima se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta).

·        Skraćivanje intervala berbe radi što bržeg sklanjanja zrelih plodova sa parcele.

·         Uklanjanje divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ovoj štetočini sa ivica parcela.

·         Krčenje napuštenih zasada koji predstavljaju idealno mesto za neometano umnožavanje ove veoma opasne štetočine.

Hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ove štetočine su ograničene zbog berbe i veoma otežane jer su jaja i larve skrivene unutar plodova i moraju biti usmerene na suzbijanje odraslih jedinki. 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 13.8.2021 ‎(1)
Prisustvo azijske voćne mušice u zasadima maline i kupine13.8.2021 13:29Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, praćenje azijske voćne mušice (Drosophila suzukii)  vrši se pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom, u zasadima maline, jagode i vinove loze.

Prvi ulov ove štetočine registrovan je u mešovitom zasadu maline i kupine u trećoj dekadi jula (21.07), na lokalitetu u Selovi i od tada se registruju pojedinačni ulovi. Na ovom lokalitetu, berba maline je pri kraju, dok je berba kupine uveliko u toku. Ulovi azijske voćne mušice, na klopkama postavljenim u jagodi i vinovoj lozi još uvek nisu registrovani.

S obzirom na visok reproduktivni potencijal azijske voćne mušice, u narednom periodu može se očekivati povećanje brojnosti ove štetočine i rizik od nastanka šteta. Azijska voćna mušica polaže jaja isključivo u zdrave plodove voća koji su u fazi sazrevanja, pomoću testeraste legalice. U plodovima u kojima su položena jaja, nakon određenog vremena dolazi do piljenja larvi. Larve se kreću ka središnjem delu ploda i tako razaraju njegovu unutrašnjost. Ovako oštećeni plodovi  propadaju, gube tržišnu vrednost. Oštećeni plodovi su podložni  infekcijama patogena prouzrokovača različitih vrsta truleži.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima kupine je da preduzmu sve rapoložive mere kontrole azijske voćne mušice, kako bi se smanjila brojnost i sprečile veće štete u zasadima:

-     Izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem lovnih klopki (mogu se koristiti plastične flaše sa izbušenim rupicama u kojima se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta). Lovne klopke se postavlju ivične delove i unutar parcele.

-     Treba skratiti interval branja plodova u cilju njihovog bržeg sklanjanja sa parcele, uz uklanjanje prezrelih i trulih plodova.

-     Sanitarna kontrola ambalaže za berbu kako se plodovi sa larvama ne bi transportom dalje prenosili.

-     Održavanje ivica parcela u vidu uklanjanja divljih vrsta biljaka (džanarika, divlja kupina, zova i druge) koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

Od najvećeg značaja je primena navedenih nepesticidnih mera. Insekticidni tretmani usmereni su na suzbijanje odraslih jedinki. Jaja i larve se nalaze unutar ploda i na njih ne mogu delovati primenjeni insekticidi. S obzirom da ženke polažu jaja u zrele plodove upotreba insekticida je otežana zbog karence.

U usevima kupine za suzbijanje štetočina registrovan je insekticid Karate zeon (a.m.lambda cihalotrin) u količini od 0,2 l/ha (karenca7 dana).

U zasadima kupina u kojima se zbog vremena berbe ne može ispoštovati karenca, ne preporučuje se primena insekticida.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 12.8.2021 ‎(1)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)12.8.2021 13:23Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području RC Čačak monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) vrši se u zasadima maline, kupine i jagode pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom, kao i uzorkovanjem zrelih plodova radi praćenja izletanja imaga iz njih u laboratoriji.

klopka - D.suzukiii klopka - D.suzukii
velika slika velika slika

Prvi ulov ove štetočine registrovan je u zasadu kupine na lokalitetu Guče (Veles). Za sada se registruju pojedinačni ulovi, ali zbog brzog ciklusa razvića i visokog reproduktivnog potencijala može se očekivati povećanje brojnosti ove štetočine.

Štete na plodovima nastaju kao posledica ovipozicije u fiziološki zrele, zdrave plodove i ishrane larvi. Za razliku od drugih voćnih mušica, azijska voćna mušica polaže jaja isključivo u zdrave plodove voća koji su u fazi zrenja i to pomoću testeraste legalice. Za svega nekoliko dana plodovi se mogu u potpunosti dezintegrisati. Infestirani plodovi su podložni i infekcijama patogena prouzrokovača različitih vrsta truleži.

Preporuka proizvođačima je da preduzmu sve rapoložive mere kontrole azijske voćne mušice, kako bi se smanjila brojnost i sprečile eventualne štete:

-     Izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem lovnih klopki (mogu se koristiti plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta) na ivične delove i unutar parcele.

-     Treba skratiti interval branja plodova u cilju njihovog bržeg sklanjanja sa parcele, uz uklanjanje prezrelih i trulih plodova.

-     Sanitarna kontrola gajbica i druge opreme za berbu kako se plodovi sa larvama ne bi transportom dalje prenosili.

-     Održavanje ivica parcela u vidu uklanjanja divljih vrsta biljaka (džanarika, divlja kupina, zova i druge) koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

 

Hemijske mere kontrole su veoma ograničene zbog biologije ove štetočine. Od najvećeg značaja je primena navedenih nepesticidnih mera. Insekticidni tretmani usmereni su na suzbijanje odraslih jedinki. Jaja i larve se nalaze unutar ploda i na njih ne mogu delovati primenjeni insekticidi. S obzirom da ženke polažu jaja u zrele plodove upotreba insekticida je otežana zbog karence.

U usevima kupine za suzbijanje štetočina registrovan je insekticid Karate zeon (a.m.lambda cihalotrin) u količini od 0,2 l/ha. Karenca navedenog insekticida iznosi 7 dana.

U zasadima kupina u kojima se zbog vremena berbe ne može ispoštovati karenca, ne preporučuje se primena insekticida.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 23.7.2021 ‎(2)
Mere zaštite jagodastog, bobičastog i koštičavog voća od azijske voćne mušice23.7.2021 11:45Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na lovnim klopkama za monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) registruju se ulovi ove štetočine u svim zasadima gde postoji rizik od nastanka šteta (malina, kupina, borovnica, breskva).

U pomenutim voćnim vrstama predlaže se primena svih raspoloživih mera kontrole:

1.         Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Kao klopke se mogu koristiti plastične flaše na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica prečnika 4 milimetra. Takođe, potrebno je napraviti i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 (1,5 dl jabukovog sirćeta i 1,5 dl crnog vina) i par kapi deterženta za sudove. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki, na ivičnim delovima parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

 

 

2.    Uništavanje prezrelih plodova koji predstavljaju idealnu podlogu za razvoj ove štetočine. Predlaže se njihovo skupljanje i odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana. Na taj način sprečava se razvoj štetočine i pojava odraslih jedinki nove generacije.

 

3.       Skraćivanje intervala berbe radi što bržeg sklanjanja zrelih plodova sa parcele.

 

4.         Uklanjanje  divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ovoj štetočini sa ivica parcela.

 

5.        Krčenje napuštenih zasada koji predstavljaju idealno mesto za neometano umnožavanje ove veoma opasne štetočine.

 

6.    Hemijske mere borbe su dosta složene i usmerene su na suzbijanje odraslih jedinki. Kod proizvođača čiji su zasadi ugroženi od strane ove štetočine, preporučuje se primena insekticida, uz obavezno poštovanje karence:

 

 

Preparat

Aktivna materija

Doza/

koncentracija

Karenca

Za breskvu

Exirel

cijantraniliprol

0,075%

7 dana

Za borovnicu

Plures

deltametrin

0,5 l/ha

7 dana

Za kupinu

Karate zeon

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

7 dana

Za malinu

Plures

deltametrin

0,5-0,75 l/ha

14 dana

 

 

 

 

 

 

Laser 240 SC 1

spinosad

0,04%

3 dana

1U svetu se, pored navedenih registrovanih insekticida, za suzbijanje azijske voćne mušice koristi i insekticid a.m. spinosad, sa karencom od 3 dana u zasadima malina (Belgija, Japan, Italija), od 3 dana u zasadima kupina i borovnica (Italija) (pogledati FAO izvor).

Region: Svi regioni
Mere kontrole azijske voćne mušice23.7.2021 8:45Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Kraljevo, na lokalitetu Sijaće Polje, u zasadu maline, ovonedeljnim pregledom sadržaja klopki sa mirisnim atraktantom, registrovano je prisustvo azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). U ovoj proizvodnoj sezoni, ovo su prvi ulovi ove invazivne štetočine na klopkama. 

 

Mužjak D.suzukii

 

Ova štetočina je veoma destruktivna i za kratko vreme može da podigne populaciju i izazove ogromne štete u zasadima jagodičastog i koštičavog voća. Stoga je vrlo važna njena rana detekcija u cilju kontrole zbog značajne ekonomske štete koju pričinjava biljkama domaćinima.

U narednom periodu možemo očekivati povećanje njene brojnosti, što dovodi u opasnost njene domaćine (voćne vrste kod kojih je berba u toku ili se očekuje u narednom periodu), kao što su remotantne sorte maline, kasne sorte bresaka, šljiva, kupina a kasnije i vinova loza.

Kako bi se sprečilo drastično povećanje populacije ove štetočine a samim tim i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima biljaka domaćina neophodno je sprovesti sve raspoložive mere kontrole ove štetočine.

Mere kontrole su detaljno prikazane u prilogu Monitoring azijske voćne mušice u regionu Kraljeva, objavljenom 25.6.2021.

Vrlo je važno da se mere kontrole sprovode na području celog regiona u cilju dobijanja željenih rezultata.

 

Hemijske mere borbe su dosta složene, usmerene su na suzbijanje odraslih jedinki.

Kod proizvođača čiji su zasadi ugroženi od strane ove štetočine, a gde se berba očekuje u narednom periodu preporučuje se primena insekticida:

 

Za breskvu:

·         Exirel (a.m. cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075%   (7 dana karenca), preparat će ujedno delovati i na breskvinog smotavca.

 

Za kupinu:

·         Karate zeon (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha   (7 dana karenca)

 

Za remotantne sorte maline:

·         Plures (a.m. deltametrin) u količini 0,5-0,75 l/ha   (14 dana karenca).

 

Pored ovih insekticida koji su registrovani u određenim zasadima, u svetu se u suzbijanju ovih štetočina koristi i sledeći insekticid:

 

Laser 240 SC (spinosad) 0,04%.

Prema podacima FAO (pogledati izvor), karence ovog insekticida u ugroženim voćnim vrstama su sledeće:

malina (Belgija) 3 dana,

malina (Japan) 3 dana,

malina, kupina, borovnica (Italija) 3 dana.

 

Važno je napomenuti da samo hemijske mere kontrole ne mogu dati zadovoljavajuće rezultate u suzbijanju azijske voćne mušice. Samo primenom svih raspoloživih mera, pre svega sanitarno-higijenskih, može se postići zadovoljavajuć rezultat.

Prilikom primene sredstava za zaštitu bilja strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 14.7.2021 ‎(1)
Zaštita kupine14.7.2021 9:24Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Niš,  zasadi kupine se nalaze u fazi od seme jasno vidljivo na plodnici do prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar  (BBCH 73-85).

velika slika

Za region Niša se najavljuje kišni period od četvrtka do utorka, koji može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži ploda (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite kupine od navedenog patogena, pre najavljenih padavina preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) 1,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Zbog visokih dnevnih temperatura, tretman se preporučuje u ranim jutarnjim ili večernjim satima.

U zasadima gde je berba počela, ne preporučuje se hemijski tretman!

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 13.7.2021 ‎(2)
Zaštita kupine 13.7.2021 9:23Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Pirot, kupine se nalaze u fazi od seme jasno vidljivo na plodnici do početak sazrevanja plodova: većina plodova bele boje (BBCH 73-81).

 

(velika slika)

Za region Pirota se od četvrtka najavljuje nestabilno vreme sa padavinama, koje može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži ploda (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite kupine od pomenutog patogena proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman pre najavljenih padavina:

·        Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,8 kg/ha (7 dana karenca) ili

·        Atlas (a.m. cyprodinil + fludioksonil) 1 kg/ha (10 dana karenca)

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se sprovođenje tretmana u večernjim časovima.

Region: Pirot
Zaštita kupine13.7.2021 7:42Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području rada RC Užice, zasadi kupine se nalaze u fazi razvoja od: seme jasno vidljivo na plodnici, do prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 73-85).

Višednevne padavine koje se najavljuju od četvrtka za naš region stvoriće povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, sprovedu tretman nekim od fungicida:

-
Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil +fludioksonil), u količini  0,8 kg/ha, karenca 7 dana  ili
- Atlas (a.m. ciprodinil+fudioksonil), u količini 1 kg/ha, karenca 10 dana.

Kod sorte Loch Ness  gde je berba počela, ne preporučuje se primena fungicida!
Zbog blizine berbe strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!
Zbog visokih dnevnih temperatura, preporuka je da se tretman sprovede u večernjim časovima!

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 12.7.2021 ‎(1)
Zaštita kupine12.7.2021 13:52Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Loznica zasadi kupine se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plodnica izbočena iz cvetne lože u obliku zavoja do faze prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 71 – 85). Berba sorte Loch Ness je počela.

čačanska bestrna
Loch Ness

Od četvrtka 15.07.2021. očekuje se duži period nestabilnog vremena sa padavinama, koji može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži ploda (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite kupine od navedenog patogena, a pred najavljene padavine, proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman sa nekim od preparata na bazi:

-a.m. ciprodinil + fludioksonil (Switch 62,5 WG)u količini 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

- a.m. ciprodinil + fludioksonil (Atlas) u količini 1kg/ha ( karenca 10 dana).

Prilikom primene pesticida obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata! U zasadima gde je berba u toku i gde se berba očekuje za manje od nedelju dana ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite!

Tretman treba sprovoditi u ranim jutarnjim ili večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura!

Region: Loznica
1 - 10 Next