Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupina  

Web Part Page Title Bar image
kupina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 14.3.2018 ‎(1)
Zaštita kupine14.3.2018 0:03LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na teritoriji RC Valjevo, lokalitet Sušica,  zasadi kupine sorte Čačanska bestrna se nalaze u fenofazi rasta glavnog pupoljka (BBCH 03).

Vizuelnim pregledima biljaka kupine registruje se prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella appanata) i  purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum). U cilju smanjivanja infektivnog potencijala ovih patogena preporučuje se mehaničko uklanjanje zaraženih lastara i primena preparata na bazi bakra:

a.m. bakar-oksihlorid (Cuprozin 35 WP 0,35% ili Everest 0,4%) uz dodatak mineralnog ulja Galmin 2% radi suzbijanja prezimljujućih formi štetočina. 

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 12.5.2017 ‎(2)
Zaštita kupine12.5.2017 20:19Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Pregledom zasada kupina na lokalitetima Novo Selo i Gračac, konstatovano je da se zasadi pretežno nalaze u fazi 55-56 BBCH skale (Prva grupa cvetova na dnu rozete – Cvast se produžuje). Konstatovani su simptomi žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis) na 2-36% biljaka, u zavisnosti od zasada. Došlo je do oslobađanja uredospora, čije je prisustvo uočeno na nekoliko listova.

 

Kako trenutne i prognozirane vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za infekciju, potrebno je obaviti fungicidni tretman:

  • a.m. propineb (Antracol WP-70) u koncentraciji 0,25%

+

  • a.m. azoksistrobin (Quadris, Teatar, Promesa) u koncentraciji 0,075%.

Kuehneola uredinis - na izdanku

 

Kuehneola uredinis - uredospore na listu

 

Region: Kraljevo
Zastita zasada kupine12.5.2017 13:52Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Pregledom zasada kupine sorte Čačanska bestrna na teritoriji RC Valjevo – punkt  Valjevska Kamenica utvrđeno je da se zasad nalazi u fenofazi devet ili više listova razvijeno-( BBCH 19).

Vizuelnim pregledom zasada registrovani su simptomi žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredines) u stepenu zaraze 2%.  I na drugim lokalitetima u zasadima kupine takođe se registruje pojava ove bolesti u jačem stepenu zaraze.

Najavljenje vremenske prilike mogu uticati na širenje ovog patogena. U cilju daljeg sprečavanja pojave i širenja žute rđe lista i stabla kupine prozvođačima se preporučuje da urade tretman sledećom kombinacijom preparata: a.m.mankozeb ( Mankogal-80 0,25%) +  a.m. azoksistrobin ( Teatar ili Quadris 0,075%).

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 31.3.2017 ‎(1)
Zaštita kupine31.3.2017 11:50SVI

Pregledom zasada kupina na lokalitetima Novo Selo i Gračac, konstatovano je da se zasadi pretežno nalaze u fazi 12-13 BBCH skale (Drugi list je razvijen – Treći list je razvijen). Konstatovani su simptomi purpurne pegavosti (Septocyta ruborum) na 2-15% biljaka, zavisno od zasada.

 

Potrebno je obaviti preventivnu zaštitu kupine od purpurne pegavosti:

  • a.m. bakar-oksihlorid (Cuprozin 35 WP) u koncentraciji 0,3% ili
  • a.m. bakar-hidroksid (Everest) u koncentraciji 0,4%.
 
 
Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 23.3.2017 ‎(1)
Zaštita zasada kupine23.3.2017 9:23LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na teritoriji RC Valjevo – punkt Valjevska Kamenica  vizuelnim pregledom  zasada kupine sorte Čačanska bestrna  utvrđeno je da je kupina  u BBCH 03 – glavni pupoljak počinje da raste.

U cilju suzbijanja infektivnog potencijala značajnih patogena kupine: prouzrokovača purpurne  pegavosti kupine  (Septocyta ruborum) i ljubičaste pegavosti izdanaka (Didymella applanata) proizvođačima se preporučuje  tretman   preparatima na bazi bakra: a.m. bakar-oksihlorid (Cuprozin 35 WP 0,35%) ili a.m. bakar-hidroksida   (Everest 0,4%).

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 15.3.2017 ‎(1)
Zaštita kupine15.3.2017 9:02Kupinina grinja (Acalitus essigi); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Vizuelnim pregledom zasada kupine na području sela Suračevo opština Babušnica na teritoriji RC Pirot   utvrđeno je da se zasadi kupine nalaze u fenofazi od glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 03) pa do ,, početak pucanja pupoljaka: prvi zeleni i cvetne lisne ljuspice jedva vidljive, (BBCH 07). To je period kada je potrebno uraditi preventivni tretman za suzbijanje prouzrokovača sušenja izdanaka i zimskih jaja insekata i grinja. Preporučuju se  preparati na bazi bakra: Bakarni oksihlorid 50 (0,5 -0,75%), Cuprazin 35 WP (0,35%), Cuprablau Z (0,5%), uz dodatak mineralnog  ulja Galimin 2 % ili  Plavo ulje (2%).

Velika slika fenofaze razvoja

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 6.10.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica6.10.2016 11:54Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji delovanja RCNiš u zasadu vinove loze i kupine registrovano je povećano prisustvo azijske voćne mušice  (Drosophila suzukii).  

Prvi ulov imaga azijske voćne mušice registrovan je 13.09.2016. u zasadu kupine i vinove loze.

Azijska voćna mušica Drosophila suzukii je štetočina koja napada širok spektar voćnih vrsta i napada plodove  u fazi zrenja. Ova invazivna štetočina može da pričini jako velike štete na svim voćnim vrstama koje imaju tanku pokožicu ploda i to na jagodi, malini, kupini, trešnji, višnji, breskvi, kajsiji, šljivi, smokvi i plodovima vinove loze. Na teritoriji delovanja RC Niš tokom cele vegetacije vršen je monitoring i postavljane su lovne klopke u zasadima jagode, višnje, kupine, maline i vinove loze i  13.09.2016. godine u lovnim klopkama registrovano je prisustvo imaga kao i larve u  plodovima kupine i maline, a u bobicama grožđa nije registrovano  prisustvo larvi.

larva azijske voćne mušice u plodu kupine (velika slika)

larva azijske voćne mušice u plodu maline (velika slika)

Pošto u Srbiji ne postoje registrovani insekticidi za ovu štetočinu, proizvođačima voća se preporučuju sledeće mere borbe:

-          Masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja klopki (atraktant: 150ml crvenog vina + 150ml jabukovog sirćeta + nekoliko kapi deterdženta za sudove)

-          Skraćivanje intervala branja zrelih plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele.

-          Obavezno uklanjanje i spaljivanje zaraženih i trulih plodova, kao i higijena ivica parcela (okolno divlje bilje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja).

-          Kontrola ambalaže i opreme za berbu

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

 

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 29.9.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii ) - sastanak sa proizvođačima voća i vinove loze29.9.2016 10:27Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
RC Kikinda u ponedeljak 03.10.2016. godine organizuje sastanak sa proizvođačima voća i vinove loze povodom registrovanja azijske voćne mušice ( Drosophila suzukii ) na području severnobanatskog okruga.
Mesto održavanja je sala u PSS Kikindi ( Poljoprivredna stručna služba Kikinda doo) u ulici Kralja Petra I 49, u 17 h.
 
Tema je azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii ) nov štetni organizam u našem regionu kao ozbiljan problem u daljoj proizvodnji voća i grožđa.
 
Pozivamo sve zainteresovane proizvođače da prisustvuju sastanku.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 28.9.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica - Drosophila suzukii - sastanak sa voćarima28.9.2016 8:16Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

RC Požarevac će 30.09.2016 g.održati predavanje namenjeno proizvođačima voća i vinove loze, povodom registrovanja Drosophila suzukii - azijska voćna mušica na teritoriji Braničevskog okruga.

 

Tema: Aktuelna problematika u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji

(Drosophila suzukii - azijska voćna mušica)

 

Mesto i vreme: PSSS Požarevac, Dunavska br.91 u 14 h

 

Pozivamo sve zainteresovane (kolege i proizvođače) da prisustvuju skupu.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 27.9.2016 ‎(1)
Registrovana azijska voćna mušica, lokalitet u Kruševcu27.9.2016 11:34Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja  RC Kruševac, na lokalitetu Milutovac, u uzorcima sa klopki koje su postavljene  u kupinama, registrovano je prisustvo imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

 

imago Drosophila suzuki

 

Voćna mušica (Drosophila suzukii), predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji voća i vinove loze. Poznata je kao štetočina voćnih vrsta koje imaju tanku pokožicu ploda (jagoda, malina, kupina, smokva, trešnja, višnja, breskva, šljiva, vinova loza). Napadnuti plodovi usled ishrane larvi brzo propadaju i trule.

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine proizvođačima bobičastog i koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere: 

 

- Masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta)

- Skraćivanje intervala branja plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele

- Obavezno uklanjanje i spaljivanje zaraženih i trulih plodova, kao i higijena ivica parcela (okolno divlje bilje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja)

- Kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

RC Kruševac će i u narednom periodu pratiti stanje na terenu, na više lokaliteta  sa većim brojem klopki i blagovremeno obavestiti o prisustvu ove štetočine i daljim merama borbe protiv nje.

Region: Kruševac
1 - 10 Next