Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupina  

Web Part Page Title Bar image
kupina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.7.2019 ‎(3)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)17.7.2019 20:58Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Leskovac azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) prati se pomoću lovnih klopki u zasadima breskve, šljive, višnje, maline, jagode i vinove loze.

Ova invazivna štetočima može da predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji bobičastog, koštičavog voća i vinove loze. Ženke čvrstom testerastom legalicom zasecaju pokožicu ploda i polažu jaja u zdrave plodove u vreme zrenja. Ispiljene larve hrane se mesom ploda usled čega nastaju i najveće štete. Napadnuti plodovi podložni su napadu različitih vrsta patogena.

Prvi ulovi ove štetočine ove godine registrovani su u zasadima višnje (lokalitet Donja Jajina) i breskve (lokalitet Leskovac). Iako se trenutno registruju niske brojnosti ulovljenih imaga, s obzirom da se radi o štetočini koja ima visok reprodukcioni potencijal, kratko generacijsko vreme, veoma brzo može doći do povećanja brojnosti populacije. U narednom periodu očekuje se njena pojava i na drugim lokalitetima.

U cilju kontrole populacije ove štetočine, kao i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima malina, kupina, bresaka, šljiva, borovnica i vinove loze  preporučuju se sledeće mere:

-        Postavljanje velikog broja klopki u cilju masovnog izlovljavanja i  redukovanja brojnosti odraslih jedinki. Klopke se postavljaju na ivične delove paracela i to na rastojanju od 2 do 3m, dok se unutar parcele postavljaju na rastojanju od 5m. Lovne klopke se mogu napraviti od plastičnih flaša na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora prečnika 4 mm (čime se omogućava ulazak mušica), kao i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl), sa par kapi deterdženta. Klopke se prazne na svakih 7 dana i menja atraktant.

-        Potrebno je skratiti interval berbe plodova, time i njihovo brže sklanjanje sa parcele.

-        Sanitarne mere podrazumavaju uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad koja ostaju zatvorena sedam dana. Važna je i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama, čime se sprečava mogućnost prenosa iz jednog u drugi region.

-        Održavanje higijene ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja, divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ove štetočine i mesta njenog umnožavanja.

Raspoložive mere kontrole moraju biti sprovedene na području celog regiona. Parcijalna kontrola pojedinih parcele daje slabije rezultate i ostavlja mogućnost umnožavanja štetočine.

Region: Leskovac
Azijska voćna mušica17.7.2019 9:24Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji rada RC Sremska Mitrovica, lokaliteti Divoš, Molovin, Erdevik, Grgurevci, Šuljam, Ljuba i Mačvanska Mitrovica, na lovnim klopkama, koje su postavljene u zasade vinove loze, maline i trešnje, registruju se ulovi imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Azijska voćna mušica je polifagna štetočina koja napada veliki broj biljaka. Ženke ove štetočine, svojom čvrstom testerastom legalicom, polažu jaja u zrele plodove. Takvi plodovi podložni su napadu različitih patogena, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

 

U ovom momentu, preporučuju se sve raspoložive mere kontrole radi sprečavanja podizanja populacije i mogućnosti nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

Mere kontrole:

·         postavljanje klopki sa atraktantom (mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 i par kapi deterženta za sudove). Klopke se postavljaju u zasade na rastojanju 2-3 m na rubnim delovima parcele i oko 5m u unutrašnjem delu parcele

·         skratiti interval berbe plodova

·         uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržavati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi

·         krčenje uvratina i kanala koji se nalaze pored parcele, a na kojima se nalaze samonikle biljke koje mogu biti domaćini ovoj štetočini (divlja kupina, zova, dženarika i dr.)

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Region: Sremska Mitrovica
Cikada Cicadetta montana complex17.7.2019 7:27Cikade (cicadellidae)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi kupina se zavisno od sortimenta nalaze u različitim fazama sazrevanja (BBCH 81-85).

sazrevanje kupine

velika slika

U pojedinim zasadima kupine uočeno je prisustvo imaga cikade Cicadetta montana complex.

imago cikade

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada kupine registrovana su i oštećenja u vidu zareza na kori rodnih grančica u kojima su sveže položena jaja bele boje. Ova oštećenja su posledica prisustva i aktivnosti imaga cikade. Ove proizvodne godine prisustvo ove cikade je u manjem intenzitetu.

oštećenja na kupini
jaja cikade

Ženka cikade u zarezima koje pravi, polaže jaja izduženog oblika, u grupama. Na jednoj grani može biti više zareza. Na ovim mestima nastaju trajna oštećenja. Rodne grančice se na mestima oštećenja lome što dovodi do njihovog sušenja. Nakon piljenja larve se spuštaju u zemlju, nastavljaju svoj razvoj i hrane se korenom.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo cikada i oštećanja usled polaganja jaja.

U cilju sprečavanja spuštanja larvi u zemljište, izbegavanja oštećanja na korenu, kao i smanjenja populacije štetočine, ukoliko se registruju oštećenja sa jajima na grančicama, preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje. Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 16.7.2019 ‎(2)
Pojava azijske voćne mušice16.7.2019 7:59Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Tokom cele godine RC Novi Sad prati azijsku voćnu mušicu (Drosophila suzukii) pomoću lovnih klopki postavljenih u zasadima koštičavog, jagodičastog voća, kao i vinove loze.

Krajem protekle nedelje registrovani su prvi ulovi imaga ove štetočine na severnim obroncima Fruške gore u zasadima trešanja. U toku ove nedelje očekuje se njena pojava i na drugim lokalitetima.

Azijska voćna mušica je polifagna štetočina koja napada veliki broj kako gajenih, tako i biljaka iz spontane flore. Štete na plodovima nastaju usled polaganja jaja i ishrane larvi. Za razliku od mnogih mušica iz roda Drosophila, ženke azijske voćne mušice imaju sposobnost polaganja jaja u zdrave plodove zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici. Legalicom zasecaju pokožicu ploda i unutar njega ubacuju jaja. Takvi plodovi podložni su napadu različitih patogena, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

U ovom momentu neophodno je preduzeti sve raspoložive mere kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije azijske voćne mušice i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

Mere kontrole:

·         Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta. Klopke postavljati prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

·         Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

·         Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržavati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

·         Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, dženarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćin ovoj štetočini.

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Region: Novi Sad
Zaštita kupine16.7.2019 7:45Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Valjevo, kupina se u zavisnosti od lokaliteta nalazi u fenofazi od početka sazrevanja do prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 81-85).

Za kraj ove nedelje najavljene su padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj prouzrokovača sive truleži plodova (Botrytis cinerea).

Samo onim proizvođačima koji mogu ispoštovati karencu od 7 dana, preporučuje se primena sledećeg preparata:

Switch ili Atlas (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,8 kg/ha.

Primena preporučenih mera zaštite je naročito značajna u zasadima u kojima ima oštećenja od grada.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 15.7.2019 ‎(1)
Pojava azijske voćne mušice (Drosophila suzukii)15.7.2019 12:25Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

U regionima Kraljevo, Leskovac, Niš i Novi Sad  registovani su prvi ulovi imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u lovnim klopkama postavljenim u zasade koštičavog, bobičastog voća i vinove loze. U toku ove nedelje očekuju se pojava ove štetočine i u drugim regionima naše zemlje.

 

Sada je neophodno preduzeti sve raspoložive mere kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije azijske voćne mušice i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

 

MERE KONTROLE

 

1.    Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta. Klopke treba postaviti prventsveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

2.     Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

3.     Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

4.     Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, džanarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

 

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 25.6.2019 ‎(1)
Zaštitta kupine25.6.2019 7:55Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području RC Valjevo, zasadi kupine sa sortama Čačanska bestrna i Lohnes, nalaze se u fenofazi precvetavanja i razvoja plodova (BBCH 65-81).

 

fenofaza kupine

Kupina je u osetljivoj fazi razvoja kada u uslovima visoke vlažnosti može doći do ostvarenja infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea), kao i prouzrokovačem purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum).

Proizvođačima se preporučuje da prate vremensku prognozu i pred najavljene padavine sprovedu hemijske mere zaštite fungicidom:

Signum, Luminis, Bosco gold (a.m. boskalid + piraklostrobin) 1,5-1,8 kg/ha.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 19.6.2019 ‎(3)
Zaštita kupine 19.6.2019 19:26Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području RC Užice, zasadi kupine sa sortama Čačanska bestrna i Lohnes, se nalaze u fenofazi cvetanja (BBCH 65-67).

 

 

 

Kupina, faza cvetanja

 

Očekivane padavine tokom cvetanja mogu obezbediti povoljne uslove za nastanak infekcije uzročnikom sive truleži (Botrytis cinerea). Takođe ovakvi uslovi su pogodni i za širenje infekcije uzročnikom purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum).

Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina obave zaštitu primenom fungicida:

Pyrus ili Pehar (a.m. pirimetanil) 0,20 % +

Quadris (a,m. azoksistrobin) 0,075%

Preporučuje se sprovođenje tretmana u kasnim poslepodnevnim satima, kada pčele i drugi oprašivači napuste zasad.
Region: Užice
Pojava cikade Cicadetta montana complex19.6.2019 15:12Cikade (cicadellidae); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Niš, zasadi kupine se nalaze u fazi razvoja plodova.

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada je registrovano prisustvo odraslih formi cikade Cicadetta montana complex.

velika slika

Na kori rodnih grančica nisu uočena oštećenja u vidu zareza gde ženke ove cikade polažu jaja u grupama.

Preporuka proizvođačima kupina je obilazak zasada. Ukoliko uoče ovu štetočinu, preporuka je primena preparata Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha u cilju suzbijanja odraslih jedinki i sprečavanja polaganja jaja.

Vizuelnim pregledom, u pojedinim zasadima, uočeni su simptomi  napada grinja u vidu šarenila listova. Na naličju listova registrovano je prisustvo grinje običnog paučinara (Tetranychus urticae) u svim razvojnim stadijumima.

velika slika

Ukoliko se pregledom biljaka kupine uoči prisustvo grinja, preporučuje se primena nekog od akaricida:

Abastate, Vertimec 018 EC, Kraft 1,8 EW (a.m. abamektin) 0,1%.

Region: Niš
Zaštita kupine19.6.2019 8:27Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi kupine se  nalaze  u fazi cvetanja i razvoja plodova (BBCH 65-81).

Najavljene padavine, kao i osetljiva faza razvoja kupine, mogu stvariti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea), kao i prouzrokovačem purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum).

U cilju zaštite od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Signum, Luminis, Bosco gold (a.m. boskalid + piraklostrobin) 1,5-1,8 kg/ha.

Region: Kruševac
1 - 10 Next