Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupina  

Web Part Page Title Bar image
kupina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 22.6.2022 ‎(1)
Zaštita kupine22.6.2022 14:00Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi kupine se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja; od faze cvetovi se smežuravaju, većina krunica opala, do plodnica izbočena iz cvetne lože u obliku zavija (BBCH 67-71).

 

(velika slika)

Za region Pirota su za četvrtak i subotu najavljene padavine, koje uz očekivane visoke temperature mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem sive truleži plodova (Botrytis cinerea). Preporuka proizvođačima je da izvrše fungicidni tretman u cilju zaštite kupine od navedenog patogena:

  • Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8 kg/ha ili
  • Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 1 kg/ha

Preporuka je da se tretman izvrši pre najavljenih padavina, u večernjim časovima kako bi se izbegle visoke dnevne temperature.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 21.6.2022 ‎(1)
Zaštita kupine21.6.2022 14:58Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Negotin zasadi kupine se nalaze u fazama razvoja od faze seme jasno vidljivo na plodnici do faze početak sazrevanja plodova (BBCH 73-81).

faza razvoja BBCH 81

faza razvoja BBCH 81

Za region Negotina najavljeno vreme sa mogućim padavinama za četvrtak, uz prognozirane temperature, može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije plodova prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite kupine od navedenog patogena, pre najavljenih padavina, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

 Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8 kg/ha (karenca 7 dana)  ili

 Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 1 kg/ha  (karenca 10 dana).

Zbog visokih dnevnih temperatura preporuka je da se tretman sprovede u večernjim satima.

Prilikom hemijske zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 20.6.2022 ‎(1)
Zaštita kupine20.6.2022 7:51Siva trulež (botrytis cinerea)
Na području rada RC Užice, zasadi kupine se nalaze u fazi razvoja od: cvetovi se smežuravaju, većina krunica opala , do plodnica izbočena iz cvetne lože u obliku zavoja (BBCH 67-71).


Za naredne dane (sredu i četvrtak) se najavljuje nestabilno vreme sa mogućim padavinama koje uz povoljne  temperature stvaraju rizik za infekciju plodova gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da nastave sa zaštitom od ovog patogena primenom fungicida:

- Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil +fludioksonil), u količini  0,8 kg/ha   ili
- Atlas (a.m. ciprodinil+fudioksonil), u količini 1 kg/ha.

Zbog visokih dnevnih temperatura tretman treba izvršiti u večernjim časovima.
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 16.6.2022 ‎(1)
Zaštita kupine16.6.2022 10:04Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Niš,  zasadi kupine se nalaze u fazi od cvetovi se smežuravaju: većina krunica opada do faze seme jasno vidljivo na plodnici (BBCH 67-73).

velika slika

Padavine u predhodnom periodu kao i najavljene padavine za naredni period, mogu stvoriti visok rizik od infekcija prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite kupine od pomenutog  patogena proizvođačima se preporučuje, pred najavljene padavine primena fungicida:

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Atlas (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 1 kg/ha (karenca 10 dana).

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 15.6.2022 ‎(1)
Zaštita kupine15.6.2022 8:37Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kupine se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plodnica izbočena iz cvetne lože u obliku zavoja do faze početak sazrevanja (BBCH 71 – 81).

 

Nestabilno vreme sa mogućim padavinama, koje je najavljeno za naredni period, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži ploda (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite  od  navedenog patogena poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, pre padavina, primene fungicid:

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Atlas (a.m ciprodinil+fludioksonil)  1 kg/ha (karenca 10 dana).

Tretman treba sprovesti u večernjim satima, zbog visokih dnevnih temperatura i obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 14.6.2022 ‎(1)
Zaštita kupine14.6.2022 11:20Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Loznica zasadi kupine se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plodnica izbočena iz cvetne lože u obliku zavoja do faze početak sazrevanja (BBCH 71 – 81).

Velika slika

Nestabilni vremenski uslovi sa čestim padavinama i visokim temperaturama vazduha mogu dovesti do razvoja i širenja prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite kupine od navedenog patogena, a pred najavljene padavine koje se za naš region najavljuju za petak, proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman sa nekim od preparata na bazi:

-a.m. ciprodinil + fludioksonil (Switch 62,5 WG)u količini 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

- a.m. ciprodinil + fludioksonil (Atlas) u količini 1 kg/ha ( karenca 10 dana).

Prilikom primene pesticida obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Loznica
Expand/Collapse Created : 31.5.2022 ‎(1)
Zaštita voćaka i vinograda nakon grada31.5.2022 8:35Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na području delovanja RC Kruševac u selima Trsteničke opštine (Velika Drenova, Kukljin, Poljna) juče u popodnevnim satima jako olujno nevreme praćeno krupnim gradom, pričinilo je veće štete u zasadima voća, vinove loze i usevima tek rasađene paprike.

Kako bi se posledice grada ublažile treba sprovesti mere nege u zasadima koji su pretrpeli oštećenja. Otvorene rane predstavljaju ulazna mesta za nastanak infekcija brojnim fitopatogenim gljivama s toga  treba sprovesti i hemijske mere zaštite i to što pre nakon oštećenja.

U cilju zaštite radi dezinfekcije nastalih povreda i rana od udara grada i sprečavanje mogućih infekcija od strane štetnih organizama, preporučuje se fugicidni tretman:

U zasadima jabuke

Funguran OH (a.m. bakar hidroksid)  0,05% ili

Cuprablau Z ultra WP (a.m. Cu iz bakar-oksihlorida)  0,06% ili

Alliet Flash (a.m. fosetil aluminijum)  0,4%.

U zasadima koštičavog voća (šljive i breskve) i u vinogradima, preporučuje se primena preparata na bazi kaptana:

Capi, Merpan 50 WP, Metod WG, Captan 50 WP,Venturin, Optimist  0,2-0,3%.

U zasadima maline i kupine u cilju sprečavanja infekcije patogena prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i sive truleži (Botrytis cinerea)  sa nekim od fungicida:

Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) 0,8 l/ ha  ili

Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1,5 – 1,8 kg/ha.

U usevima paprike, preporučuje se primena preparata na bazi bakra:

Fungohem SC, Everest (a.m.bakar-hidroksid)  0,4-0,6% ili

Champ DP (a.m.bakar-hidroksid)  2 kg/ha ili

Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid)  0,14-0,2%.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 26.5.2022 ‎(2)
zaštita kupine26.5.2022 22:06Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Knjaževac, zasadi kupine se nalaze u fazi fazvoja od: pojavljuju se prvi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 57-60).

Kupina je u fazi cvetanja osetljiva na infekcije prouzrokovačiem sive truleži (Botrytis cinerea). Takođe, usovi su povoljni i za razvoj i širenje gljiva prouzrokovača žute rđe lista i stabla kupine (Kuhneola uredinis) i purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum). Za vikend se prognozira nestabilno vreme sa padavinama koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije navednim patogenima.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, u cilju zaštite zasada kupine, sprovedu tretman kombinacijom fungicida:

- (a.m. pirimetanil) Pyrus 400-SC, Pirinej u koncentraciji  0,25%  ili Pehar, u koncentaciji 0,2%  

          + 

- (a.m. azoksistrobin) Quadris, Promesa u koncentraciji 0,075%.

Region: Knjaževac
Zaštita zasada kupine26.5.2022 13:21Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Valjevo zasadi kupine se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalaze u fazi razvoja od pojavljuju se prvi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni do prvi cvetovi otvoreni ( BBCH 57-60).

Kišni period koji se najavljuje od subote može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije patogenima prouzrokovačima žute rđe lista i stabla kupine (Kuhneola uredinis), purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum)  i sive truleži (Botrytis cinerea).

Poljoprivrednim proizvođačima se sa ciljem zaštite kupine, pre najavljenih padavina,  preporučuje  sprovođenje  hemijslog  tretmana nekim  od sledećih fungicida:

  •  Quadris, Promesa (a.m. azoksistrobin) u koncentraciji  0,075%

+

  • Pirinej,  Pyrus 400-SC,  (a.m. pirimetanil) u koncentraciji  0,25%  ili Pehar  (a.m. pirimetanil), u koncentaciji 0,2%.
Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 25.5.2022 ‎(3)
Zaštita kupine25.5.2022 16:39Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području rada RC Užice, zasadi kupine se nalaze u fazi fazvoja od: pojavljuju se prvi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 57-60).

U narednim danima se prognozira nestabilno vreme, a za subotu i nedelju su najavljeni pljuskovi. Obzirom da je cvetanje osetljiva faza razvoja kupine, padavine povećavaju rizik za ostvarenje infekcije prouzrokovačima žute rđe lista i stabla kupine (Kuhneola uredinis), purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum)  i sive truleži (Botrytis cinerea).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, uoči najavljenih padavina, u cilju zaštite zasada kupine  u fazi cvetanja, sprovedu tretman kombinacijom fungicida:

-
Pyrus 400-SC, Pirinej (a.m. pirimetanil) u koncentraciji  0,25%  ili Pehar  (a.m. pirimetanil), u koncentaciji 0,2%
+

  Quadris, Promesa (a.m. azoksistrobin) u koncentraciji 0,075% .

 

Region: Užice
1 - 10 Next