Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupina  

Web Part Page Title Bar image
kupina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 3.3.2021 ‎(1)
Zaštita kupine3.3.2021 13:26LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kupine se nalaze u fenofazi glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 03).

U zasadima kupine u toku je orizivanje i vezivanje izdanaka. U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum) i ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata), proizvođačima se preporučuje da, posle obavljene rezidbe i vezivanja lastara kupine, sprovedu preventivni  fungicidni tretman preparatom na bazi bakra:

Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina, uz bakarni preparat preporučuje se i primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 1-2%.

Pre sprovođenja hemijskog tretmana preporuka je da se orezani lastari iznesu iz zasada i unište.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 1.3.2021 ‎(1)
Zaštita kupine1.3.2021 12:54LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Negotin zasadi kupine se nalaze u fenofazi glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 03).

Vizuelnim pregledom je registrovano neujednačeno kretanje pupoljaka, u zavisnosti od lokaliteta i ekspozicije terena.

Proizvođačima se preporučuje da nakon izvršene rezidbe, vezivanja, iznošenja i uništavanja zaraženih lastara, a u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata) i prouzrokovača purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum), sprovedu hemijski tretman preparatom na bazi bakra:

Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina, uz bakarni preparat preporučuje se primena i preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 1-2%.

Faza kupine                      Faza kupine

Faza kupine (BBCH 03)        Velika slika

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 10.11.2020 ‎(1)
Zaštita kupine10.11.2020 13:20LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

 

Velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka kupine  (Didymella applanata), rđe izdanka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum), sušenje izdanaka kupine (Leptosphaeria coniothyrium)  i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterijskih oboljenja, sprovedu hemijske mere zaštite preparatom na bazi bakra:

- Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

Tretiranje treba obaviti po mirnom i suvom vremenu, sa većom količinom tečnosti, da se “okupa” cela biljka, kako bi preparat dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 7.11.2020 ‎(1)
Zaštita kupine7.11.2020 7:59LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Čačak, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju, stari listovi kultivara imaju specifičnu boju ( BBCH 93 ). 

Faza razvoja

velika slika

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka kupine  (Didymella applanata), rđe izdanka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum), sušenje izdanaka kupine (Leptosphaeria coniothyrium)  i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterijskih oboljenja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakra:

-        Nordox 75 WP (a.m.bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

Pre sprovođenja hemijskog tretmana proizvođačima se preporučuje da orežu do osnove stare dvogodišnje izdanke sa simptomima bolesti.

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu sa što većom količinom tečnosti.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 5.11.2020 ‎(1)
Zaštita kupine5.11.2020 12:49LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području rada RC Užice, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju, stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).     

     

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka kupine  (Didymella applanata), rđe izdanka i lista kupine (Kuehneola uredinis), purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum), sušenje izdanaka kupine (Leptosphaeria coniothyrium)  i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterijskih oboljenja, primena preparata na bazi bakra:

- Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu sa što većom količinom tečnosti.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 31.10.2020 ‎(1)
Zaštita kupine31.10.2020 17:40LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Samarinovac, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju (BBCH 93).

faza kupine

velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata), sušenje izdanaka kupine (Leptosphaeria coniothyrium), rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja, primene hemijski tretman registrovanim preparatom na bazi bakra:

  • Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji  0,2%.

Preporuka je da se pre sprovođenja hemijskog tretmana orežu do osnove, iznesu i unište izdanci sa simptomima bolesti i izdanci koji su doneli rod.

Sprovođenje hemijskog tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom tečnosti.

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 28.10.2020 ‎(2)
Zaštita kupine 28.10.2020 13:30LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Pirot, kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

 

 

(velika slika)

Kako bi se smanjio infektivni potencijal prouzrokovača purpurne pegavosti kupine (Septocyta roborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata), sušenje izdanaka kupine (Leptosphaeria coniothyrium) i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakra:

·         Nordox 75 WP (a.m.bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

 

Sprovođenje hemijskog tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, sa većom količinom tečnosti. Takođe, preporučuje se i orezivanje zaraženih izdanaka i njihovo uklanjanje i uništavanje.

Region: Pirot
Zaštita kupine28.10.2020 13:19Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom, u pojedinim zasadima kupine sorte Thornfree, uočeni su simptomi rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) na listovima i dvogodišnjim izdancima.

U cilju dezinfekcije, suzbijanja i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum), sušenje izdanaka kupine (Leptosphaeria coniothyrium), rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja, proizvođačima kupine se preporučuje primena registrovanog preparata na bazi bakra:

·       Nordox 75 WP (a.m.bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

 

Takođe, proizvođačima se preporučuje da, pre hemijskog tretmana sprovodu rezidbu (orežu do osnove), iznesu i unište stare dvogodišnje izdanke sa simptomima bolesti.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom tečnosti.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 24.10.2020 ‎(1)
Zaštita kupine24.10.2020 16:47LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Niš, zasadi kupine se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifiču boju (BBCH 93).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata), sušenja izdanaka kupine (Leptosphaeria coniothyrium), antraknoza kupine (Elsinoe veneta) i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakra:

Everest (a.m. bakar-hidroksida) 0,4%  ili

Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) 0,35%. 

Pre sprovođenja hemijskog tretmana preporuka je da se orežu i uklone svi izdanci sa simptomima bolesti iz zasada i izdanci koji su doneli rod do osnove.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom tečnosti kako bi deposit dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 12.10.2020 ‎(1)
Zaštita kupine12.10.2020 12:37Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); Obična grinja (tetranychus urticae); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na području rada RC Užice završena je berba kupina. Zasadi kupina se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifiču boju (BBCH 93).

Poljoprivrednim proizvođačima se po završetku berbe, kada počne sušenje starih izdanaka, preporučuje uklanjanje dvogodišnjih izdanaka. Stari izdanci se iseku do osnove i iznose van zasada. Ova mera ima za cilj zaštitu jednogodišnjih izdanaka od infestiranja štetnim organizmima i omogućava njihov bolji razvoj i obrazovanje rodnih pupoljka za narednu godinu.

Takođe, zbog intenzivnijeg prisustva simptoma rđe izdanka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i purpurne pegavosti lista (Septocyta ruborum) u ovoj vegetciji u odnosu na predhodne godine, preporučuje se i primena hemijskih mera zaštite:

- Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) u količini 0,75 l/ha.

Ukoliko se vizuelnim pregledom listova uoči  prisustvo simptoma napada eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), u cilju smanjenja njihove populacije, preporučuje se sprovođenje insekticidnog tretmana nekim od registrovanih akaricida.

Region: Užice
1 - 10 Next