Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupina  

Web Part Page Title Bar image
kupina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 30.6.2020 ‎(1)
Zaštita kupine30.6.2020 12:55Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Pirot (lokalitet Gorčinci), zasadi kupina se nalaze u fazi od seme jasno vidljivo na plodnici do početak sazrevanja ploda, većina plodova bele boje  (BBCH 73-81).

 

(velika slika)

Kupine se nalaze u osetljivoj fazi razvoja, a najavljene padavine i temperature vazduha od kraja nedelje, mogu stvoriti visok rizik od infekcija prouzrokovačem sive truleži ploda (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite kupine proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije ciprodinil + fludioksonil:

·         Switch 62,5 WG u količini 0,8 kg/ha.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 26.6.2020 ‎(1)
Zaštita kupine 26.6.2020 14:47Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi kupine se nalaze u fazi seme jasno vidljivo na plodnici (BBCH 73).

Velika slika

Krajem ove nedelje najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje, uz prognozirane temperature i osetljivu fazu kupine, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovačem sive truleži ploda (Botrytis cinerea).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, u cilju zaštite od navedenog patogena, primene fungicid:

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8 kg/ha  (karenca 7 dana).

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 22.6.2020 ‎(1)
Zaštita kupine22.6.2020 16:29Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Negotin,zasadi kupine se nalaze u fazi cvetanja i razvoj ploda (BBCH 65-81).

Promenljivo vreme sa učestalim padavinama i visokim temperaturama, u ovoj osetljivoj fazi razvoja kupine, mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sive truleži ploda (Botrytis cinerea).

Proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite od ovog patogena primene fungicid:

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8 kg/ha  (karenca 7 dana).
 
Kupina razvoj ploda
Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 19.6.2020 ‎(1)
Zaštita kupine19.6.2020 10:00Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području rada RC Užice, zasadi kupine se nalaze u fazi od puno cvetanje do seme jasno vidljivo na plodnici (BBCH 65-73).

U proteklih 7 dana prema podacima sa automatske meteorološke stanice Sevojno palo je 70,2 mm kiše. Padavine i  temperature koje se najavljuju za naredni period stvoriće visok rizik od infekcija gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).
Proizvođačima se preporučuje da nastave zaštitu od ovog patogena primenom fungicida:

-Switch 62,5WG (a.m. ciprodinil +fludioksonil)  0,8 kg/ha  (karenca 7 dana).

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 18.6.2020 ‎(1)
Zaštita kupine18.6.2020 18:50Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području RC Čačak, zasadi kupine se nalaze u fazi cvetanja i razvoja plodova (BBCH 65 – 73).

Faza razvoja kupine 

velika slika

Najavljeni promenljivi vremenski uslovi sa padavinama i visokim temperaturama  mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži plodova (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite kupine od navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Switch 62,5 WG, (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 17.6.2020 ‎(1)
Zaštita kupine17.6.2020 16:30Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Niš, zasadi kupine se  nalaze  u fazi cvetanja i razvoja plodova (BBCH 65-81).

velika slika

Osetljiva faza razvoja kupine i povoljni vremenski uslovi  mogu dovesti do ostvarenja infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite zasada kupine od pomenutog  patogena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Switch 62,5 WG, (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,8 kg/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 15.6.2020 ‎(1)
Zaštita kupine15.6.2020 12:50Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi kupine se  nalaze  u fazi cvetanja i razvoja plodova (BBCH 65-81).

Najavljene padavine, kao i osetljiva faza razvoja kupine, mogu stvariti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite od navedenog  patogena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Switch 62,5 WG, (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 14.6.2020 ‎(1)
zaštita kupine14.6.2020 22:26Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi kupine na punktu Gornja Bukovica se  nalaze  u fazi punog cvetanja, (BBCH 65).

 

velika slika

 

Promenljivo vreme sa čestim padavinama i visokim temperaturama, kao i osetljiva fenofaza razvoja kupine, stvaraju visok rizik od infekcija  prouzrokovačem sive truleži ploda (Bortytis cinerea).

 

U cilju zaštite kupine preporučuje se primena fungicida:

 

Switch 62,5 WG, (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 11.6.2020 ‎(1)
Zaštita kupine11.6.2020 13:02Siva trulež (botrytis cinerea); Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području rada RC Užice, zasadi kupine se, u zavisnosti od nadmorske visine i sortimenta, nalaze  u različitim fazama cvetanja, od faze prvi cvetovi otvoreni, 10% cvetalo do puno cvetanje (BBCH 61-65).

 

Prema podacima sa AMS Sevojno u prethodnih 14 dana je palo 39.2 mm kiše. Smene padavina i visokih temperatura pružaju optimalne uslove za širenje infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži  ploda (Botrytis cinerea).

 

U vizuelnom pregledu zasada kupine na  lokalitetu  Sevojno, uočeni su simptomi rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis). Vremenske prilike pogoduju  i  širenju  prouzrokovača purpurne pegavosti kupine (Septocyta  ruborum) .

U cilju zaštite od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena  kombinacije               fungicida:


-
Pehar, Pyrus 400-SC, Mythos (a.m. pirimetanil)  0,2% +

  Teatar plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) u koncentraciji 0,075%.

Preparate primeniti u skladu sa uputstvom za upotebu i propisanom karencom.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 9.6.2020 ‎(1)
Zaštita kupine9.6.2020 7:43Siva trulež (botrytis cinerea); Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi kupine se nalaze u fazi cvetanja, od prvi cvetovi otvoreni do 10% cvetova otvoreno (BBCH 60-61)

(Fenofaza kupine)

Osetljiva faza razvoja kupine i vremenski uslovi u proizvodnji koje karatkterišu česte padavine stvaraju povoljne uslove za razvoj i širenje gljiva prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis) i purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum).

U cilju zaštite kupine preporuka proizvođačima je primena sledećih fungicida:

·         Quadris, Promesa (a.m. azoksistrobin)  0,075%     +

·         Pehar, Pyrus 400-SC, Mythos (a.m. pirimetanil)  0,2%.

Region: Pirot
1 - 10 Next