Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupina  

Web Part Page Title Bar image
kupina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 14.8.2019 ‎(1)
Azijska voćna mušica14.8.2019 9:25Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Valjevo, pomoću lovnih klopki,  azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) prati se na više lokacija, i to u zasadima kupine, maline, šljive i vinove loze. Za sada se njeno prisustvo registruje u jako niskim brojnostima samo u zasadima malina sorte Vilamet, čija je berba završena.

 

U narednom periodu, štete od azijske voćne mušice se mogu očekivati u zasadima kupine, remontantnih sorata maline (Polka, Polana), šljive i vinove loze kod kojih je u toku sazrevanje i berba plodova. Na području Kolubarskog okruga, zasadi malina sa stalno rađajućim sortama je sve manje, jer se zasadi ovih sorti sve ređe zasnivaju ili se krče. U zasadima šljiva autohtonih ranih sorti, poput Crvene ranke (piskavac ili ranovača), Čačanska rana, Čačanska lepotica i Čačanska najbolja berba je završena, dok je u zasadima sa sortama Stenlej i Čačanska rodna u toku sazrevanje plodova.

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine i smanjenja rizika od nastanka šteta, u ovom momentu je neophodno preduzeti sve raspoložive mere kontrole. Proizvođačima maline, šljive i vinove loze sa sortama koje su u fazi sazrevanja i berbe plodova preporučuju se sledeće mere (klikni ovde).

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 9.8.2019 ‎(1)
Azijska voćna mušica Drosophilla suzukii9.8.2019 12:36Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na postavljenim lovnim klopkama u zasadu kupine i remontantne maline ovonedeljnim laboratorijskim pregledom registrovani su prvi ulovi azijske voćne mušice, Drosophilla suzukii.

 Osim u zasadima kupine i maline monitoring se vrši i u zasadima vinove loze,  smokve i koštičavog voća. Azijska voćna mušica je invazivna štetočina koja za kratko vreme razvija veliki broj generacija. Ženka ove štetočine poseduje testerastu legalicu kojom probija površinu bobice i u njenu unutrašnjost polaže jaja.

Oštećene kupine i maline  su podložne napadu od strane gljive prouzrokovača sive truleži,  Botyrtis cinerea. U cilju smanjenja rizika od potencijalnih šteta proizvođačima se preporučuje  preduzimanje preventivnih mera:

- postavljanje klopki za izlovljavanje odraslih jedinki (kao atraktant se koristi mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta)

- uklanjanje trulih i infestiranih plodova

- uklanjanje divljih voćnih vrsta u okolini zasada

- skraćivanje intervala berbe.

 Preventivne mere imaju visok efekat na smanjenje populacije ove štetočine i potrebno je pridržavati ih se na celom regionu.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 5.8.2019 ‎(1)
Zaštita maline i kupine5.8.2019 12:47Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području RC Užice, na lovnim klopkama je registrovana pojava azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Brojnost ovog štetnog organizma je trenutno veoma niska, ali ako vremenski uslovi budu povoljni može se očekivati povećanje populacije. U zasadima sitnog i jagodastog voća berba je uglavnom završena. Štete od azijske voćne mušice se mogu očekivati u zasadima kupine i remontantnih sorata maline (Polka, Polana), kod kojih je u toku zrenje i berba plodova.

 

 

Lovna klopka

 

U cilju kontrole populacije ovog štetnog organizma preporučuje se redovna berba i uklanjanje trulih plodova iz zasada.

U zasadu rasporediti što veći broj klopki za masovno izlovljavanje štetočine. Klopke se mogu praviti od plastičnih flaša u koju se sipa crno vino, jabukovo sirće i nekoliko kapi deterdženta za sudove. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki. Prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

Preporučuje se obavezna higijena ivica parcela i uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavljati mesto njenog umnožavanja.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 26.7.2019 ‎(1)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii )26.7.2019 14:16Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Šabac, azijska voćna mušica, Drosophila suzukii, prati se  pomoću  lovnih klopki koje su postavljene u zasadima remotantne maline, kupine, smokve, vinove loze i šljive na više lokaliteta. 

 

klopka u zasadu šljive

Pregledom postavljenih klopki na području delovanja RC Šabac nije registrovano prisustvo odraslih jedinki azijske voćne mušice, ali se uskoro očekuje njena pojava s obzirom na period godine i fazu razvoja pre svega koštičavog i jagodičastog voća i vinove loze.

Ova voćna mušica  je veoma invazivna štetočina, i za kratko vreme razvija veliki broj generacija te je zbog toga  neophodno sprovođenje konstantnog monitoringa i primena kontrolnih mera u cilju zaštite zasada.

U cilju  smanjenja rizika od potencijalnih šteta, poljoprivrednim proizvođačima se  preporučuje primena više  zaštitnih mera:

- Postavljanje lovnih klopki u cilju  izlovljavanje odraslih jedinki

Za izradu klopki mogu se primeniti plastične flaše, u koje se  kao atraktant sipa smeša crnog vina, jabukovog sirćeta i nekoliko kapi detrdženta. Na klopkama se obavezno moraju nalaziti ulazni otvori za odrasle jedinke azijske mušice. Klopke je neophodno postaviti po obodu parcele na rastojanju od 2 do 3 m, dok se u unutrašnjosti parcele klopke postavljaju na rastojanju od 5 m.

- Uklanjanje  prezrelih plodova

- Skraćivanje intervala između berbe  plodova

- Uništavanje spontane flore oko zasada.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  primena svih pomenutih zaštitnih mera na području celog regiona.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 24.7.2019 ‎(2)
Pojava azijske voćne mušice24.7.2019 23:58Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

 

RC Ruma tokom cele godine vrši monitoring prisustva azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) na 17 lokacija (opštine: Ruma, Irig, Inđija), pomoću lovnih klopki postavljenih u zasadima jagodičastog  i koštičavog voća (jagoda, kupina, malina, breskva, višnja), kao i vinove loze.

 

Pri poslednjem nedeljnom pregledu sadržaja lovnih klopki (za period od 17.7. do 23.07.) registrovani su prvi ulovi imaga ove štetočine, na lokalitetu Inđija u zasadu maline.

 

Ženka i mužjak azijske voćne mušice

 

U lovnim klopkama na lokalitetima Ruma, Irig, Rivica, Neradin, Maradik, Krčedin, Novi Slankamen, Slankamenački Vinogradi i Ljukovo se za sada ne beleže ulovi ove štetočine, ali se  ubrzo očekuje njena pojava na celoj teritoriji RC Ruma.

 

Azijska voćna mušica predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji jagodičastog / bobičastog, koštičavog voća  i vinove loze. Plodovi su najosetljiviji u vreme zrenja. Ženke pomoću čvrste testeraste legalice polažu jaja u unutrašnjost zdravih plodova, čime se otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

Sada je ključni momenat da se sprovedu sve raspoložive mere kontrole, naročito u zapuštenim zasadima. U cilju kontrole populacije ove štetočine  i smanjenja rizika od nastanka šteta, proizvođačima se preporučuju sledeće mere:

 

- masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta; klopke postavljati prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara;

 

- skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele;

 

 - obavezno uklanjanje i uništavanje zaraženih, prezrelih i trulih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana);

 

- higijena ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika,…) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja;

 

- kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom.

 

Hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

 

Region: Ruma
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)24.7.2019 7:20Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Kruševac azijska voćna mušica, Drosophila suzukii, prati se  pomoću  lovnih klopki postavljenih u zasadima kupine i vinove loze na više lokaliteta.

U lovnim klopkama trenutno nije registrovano prisustvo imaga ali  s obzirom da se bobičaste i koštičave voćne vrste kao i vinova loza nalaze u različitim fazama sazrevanja i berbe, u narednom periodu može se očekivati pojava imaga ove štetočine.

Plodovi su najosetljiviji  u vreme zrenja. Ženke ove štetočine polažu jaja u zdrave plodove pomoću čvrste testeraste legalice, kojom zasecaju pokožicu ploda čime se otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

U cilju kontrole populacije ove štetočine i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima  bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:

 

·      Masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta

·       Skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele

·      Održavanje higijene unutar i oko zasada (uništavanje divljih vrsta-kupina, zova, džanarika)

·      Hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

 

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 22.7.2019 ‎(1)
Azijska voćna mušica22.7.2019 13:12Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi koštičavog, jagodičastog voća i vinove loze se nalaze u razvojnoj fazi sazrevanja plodova. U ovoj razvojnoj fazi pomenute voćne vrste podložne su napadu azijske voćne mušice (Drosophila suzukii), koja svoju aktivnost intenzivira sazrevanjem plodova. Azijska voćna mušica je izuzetno polifagna štetočina i oštećuje veliki broj kako gajenih biljaka, tako i biljke iz spontane flore (divlja kupina, zova, dženarika). Štete na plodovima uzrokuju larve polaganjem jaja i ishranom. U pitanju je veoma invazivna štetočina, koja za kratko vreme razvija veliki broj generacija, pa je u cilju zaštite gajenih biljaka neophodno sprovođenje konstantnog monitoringa i primena kontrolnih mera kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije. 
 
Radi smanjenja rizika od potencijalnih šteta preporučuje se primena sledećih zaštitnih mera:
  • Postavljanje lovnih klopki za izlovljavanje odraslih jedinki. Za izradu klopki mogu se primeniti plastične flaše, a kao atraktant se može koristiti smeša crnog vina, jabukovog sirćeta i nekoliko kapi detrdženta. Na klopkama se obavezno moraju nalaziti ulazni otvori za odrasle jedinke azijske mušice. Klopke se postavljaju po obodu parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, odnosno na rastojanju od 5 metara unutar zasada.
  • Odlaganje prezrelih plodova u zatvorenu burad.
  • Skraćivanje intervala branja plodova.
  • Uništavanje spontane flore oko zasada.

Pregledom postavljenih klopki na području delovanja RC Kikinda nije registrovano prisustvo odraslih jedinki azijske voćne mušice, ali s obzirom na period godine i fazu razvoja pre svega koštičavog i jagodičastog voća, očekuje se i povećana aktivnost pomenute štetočine. Poljoprivrednim proizvođačima preporučuje se kombinovana primena svih pomenutih zaštitnih mera, jer sprovođenje pojedinačnih kontrolnih mera neće dati zadovoljavajuće rezultate.

 
Picture
 
Picture

 

 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 20.7.2019 ‎(1)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)20.7.2019 14:11Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

U toku ove nedelje registrovane su prve jedinke  azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u ovoj sezoni i to na lokalitetima  Veles i Miokovci u zasadima kupine. Trenutno je brojnost dosta niska, ali usled kratkog generacijskog vremena, kao i visoke produkcije jaja, veoma brzo može doći do prenamnoženja ove štetočine.

Plodovi su najosetljiviji  u vreme zrenja. Ženke ove štetočine polažu jaja u zdrave plodove pomoću čvrste testeraste legalice, kojom zasecaju pokožicu ploda čime se otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

U cilju kontrole populacije ove štetočine i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima  bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:

 

·      Masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta

·       Skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele

·      Održavanje higijene unutar i oko zasada (uništavanje divljih vrsta-kupina, zova, džanarika)

·      Hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

 

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 19.7.2019 ‎(1)
Pojava azijske voćne mušice (Drosophila suzukii)19.7.2019 12:11Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Niš,  pomoću lovnih klopki vrši se monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u zasadima breskve, šljive, višnje, maline, kupine, jagode i vinove loze.

Prvi ulovi imaga ove štetočine registrovani su u zasadima jagoda i kupina na lokalitetima  Matejevac i Pasi Poljana. Trenutno se registruju niske brojnosti ulovljenih imaga u lovnim klopkama.

Štete nastaju na plodovima usled polaganja jaja i ishrane larvi. Ženke D. suzukii imaju sposobnost polaganja jaja u zdrave plodove u fazi zrenja i to zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici. Najveće štete nastaju od ishrane larvi mesom ploda. Na mestima gde ženka pravi zareze prilikom polaganja jaja otvara se put za infekcije različitim vrstama patogena.

Azijska voćna mušica na području Nišavskog regiona je prvi put registrovana semtembra 2016. godine u zasadima kupine, maline, breskve i vinove loze. U prošloj godini prouzrokovala je štete u zasadima malina, kupina i vinove loze.

U ovom momentu neophodno je preduzeti sve raspoložive mere kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije azijske voćne mušice i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

Preporučuje se:

1.      Postavljanje velikog broja lovnih klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša na kojima je potrebno napraviti otvor za širenje mirisa koji se prekriva gazom i nekoliko otvora prečnika 4-5 mm za ulazak mušica u klopku. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl), sa par kapi deterdženta.  Klopke treba postaviti prventsveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

2.      Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

3.      Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama i na taj način širiti.

4.      Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, džanarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

Raspoložive mere kontrole treba da se sprovedu na području celog regiona, jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 17.7.2019 ‎(3)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)17.7.2019 20:58Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Leskovac azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) prati se pomoću lovnih klopki u zasadima breskve, šljive, višnje, maline, jagode i vinove loze.

Ova invazivna štetočima može da predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji bobičastog, koštičavog voća i vinove loze. Ženke čvrstom testerastom legalicom zasecaju pokožicu ploda i polažu jaja u zdrave plodove u vreme zrenja. Ispiljene larve hrane se mesom ploda usled čega nastaju i najveće štete. Napadnuti plodovi podložni su napadu različitih vrsta patogena.

Prvi ulovi ove štetočine ove godine registrovani su u zasadima višnje (lokalitet Donja Jajina) i breskve (lokalitet Leskovac). Iako se trenutno registruju niske brojnosti ulovljenih imaga, s obzirom da se radi o štetočini koja ima visok reprodukcioni potencijal, kratko generacijsko vreme, veoma brzo može doći do povećanja brojnosti populacije. U narednom periodu očekuje se njena pojava i na drugim lokalitetima.

U cilju kontrole populacije ove štetočine, kao i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima malina, kupina, bresaka, šljiva, borovnica i vinove loze  preporučuju se sledeće mere:

-        Postavljanje velikog broja klopki u cilju masovnog izlovljavanja i  redukovanja brojnosti odraslih jedinki. Klopke se postavljaju na ivične delove paracela i to na rastojanju od 2 do 3m, dok se unutar parcele postavljaju na rastojanju od 5m. Lovne klopke se mogu napraviti od plastičnih flaša na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora prečnika 4 mm (čime se omogućava ulazak mušica), kao i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl), sa par kapi deterdženta. Klopke se prazne na svakih 7 dana i menja atraktant.

-        Potrebno je skratiti interval berbe plodova, time i njihovo brže sklanjanje sa parcele.

-        Sanitarne mere podrazumavaju uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad koja ostaju zatvorena sedam dana. Važna je i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama, čime se sprečava mogućnost prenosa iz jednog u drugi region.

-        Održavanje higijene ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja, divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ove štetočine i mesta njenog umnožavanja.

Raspoložive mere kontrole moraju biti sprovedene na području celog regiona. Parcijalna kontrola pojedinih parcele daje slabije rezultate i ostavlja mogućnost umnožavanja štetočine.

Region: Leskovac
1 - 10 Next