Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kukuruz  

Web Part Page Title Bar image
kukuruz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 18.7.2018 ‎(2)
Kukuruzni plamenac18.7.2018 14:11Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području RC Vrbas, u usevu kukuruza šećerca, koji se nalazi u fazi od kraja cvetanja do početka razvoja semena (BBCH 69-71), registrovana su jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)  na 4% pregledanih biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva kukuruza. Ukoliko se na usevima semenskog kukuruza i kukuruza šećerca registruje 5% biljaka sa položenim jajnim leglima, a na merkantilnom kukuruzu 10% biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca, na početku piljenja larvi,  preporučuje se tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u dozi 0,1-0,15 l/ha.

jajno leglo kukuruznog plamenca

Region: Vrbas
Zaštita kukuruza18.7.2018 11:07Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Šabac, lokalitet Kočin kanal, usev merkantilnog kukuruza se nalazi u fazi BBCH – 69 (kraj cvetanja: svi klasići su završili cvetanje i mogu zaostati suve polenove kesice). Vizuelnim pregledom kukuruza, na listovima su uočena jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima je 10%. Proizvođačima kukuruza se  preporučuje pregled useva na prisustvo jajnih legala. Po postizanju praga štetnosti (10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni i 5% biljaka sa jajnim leglima za semenski kukuruz) i na početku piljenja larvi, potrebno je primeniti hemijske mere zašite insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

a. m. hlorantraniliprol (Coragen 20 SC)  0,1 - 0,15 l/ha

velika slika

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 16.7.2018 ‎(1)
Polaganje jaja kukuruznog plamenca16.7.2018 16:14Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na terenu RC Senta, usevi kukuruza se nalaze u fazi gornji i donji delovi metlice u cvetanju, svila potpuno razvijena ( 65 BBCH ).

 

Vizuelnim  pregledom kukuruza registruju se sveže položena jajna legla  II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima kreće se do 3%.

 

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jajnih legala. Po postizanju praga štetnosti (10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni i 5% biljaka sa jajnim leglima za semenski kukuruz i kukuruz šećerac) i na početku piljenja larvi, preporučuju se  hemijske mere zašite insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

 

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u dozi  0,1 - 0,15 l/ha

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 13.7.2018 ‎(1)
Zaštita kukuruza13.7.2018 16:56Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Beograd, punkt Padinska skela i Batajnica, usev merkantilnog kukuruza se nalazi u fazi BBCH – 69 (kraj cvetanja: svi klasići su završili cvetanje i mogu zaostati suve polenove kesice). Vizuelnim pregledom kukuruza, na listovima su uočena jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima je 7%.

Slika 1. Položeno jajno leglo O.nubilalis

Preporuka je da proizvođači obiđu svoje parcele i vizuelnim pregledom utvrde prisustvo jajnih legala. Ukoliko je uočeno najmanje 10% jajnih legala u merkantilnom kukuruzu, odnosno 5% u semenskom i kukuruzu šećercu preporučuje se primena insekticida Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,1- 0,15 l/ha.

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 11.7.2018 ‎(1)
Zaštita kukuruza11.7.2018 11:18Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi kukuruza se nalaze u fazi gornji i donji delovi metlice u cvetanju,svila potpuno razvijena BBCH - 65.

U proteklih nekoliko dana u svetlosnoj lampi se beleži porast brojnosti kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), takođe, vizuelnim  pregledom useva registrujemo prisustvo sveže položenih jajnih legala II generacije ove štetočine. Procenat biljaka sa položenim jajma je 6%.

 

 

Proizvođačima kukuruza se  preporučuje pregled useva na prisustvo jajnih legala. Po postizanju praga štetnosti (10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni i 5% biljaka sa jajnim leglima za semenski kukuruz) i na početku piljenja larvi, potrebno je primeniti hemijske mere zašite insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

a. m. hlorantraniliprol (Coragen 20 SC)  0,1 - 0,15 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 10.7.2018 ‎(1)
Pamukova sovica10.7.2018 11:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Izrazito je polifagna štetočina, hrani se sa preko 250 gajenih i spontanih biljnih vrsta. Štete pričinjavaju larve koje se hrane generativnim i vegetativnim organima biljaka.

U poslednjih nedelju dana, na feromonskim klopkama beleže se izuzetno visoki ulovi odraslih jedinki pamukove sovice. U usevima boranije, paprike, paradajza i kukuruza registruje se i do nekoliko stotina imaga dnevno. Takođe, u ovim usevima vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice. Procenat biljaka sa položenim jajma prelazi na nekim lokalitetima čak i 50%.

 

Preporučuje se proizvođačima kukuruza, paprike, paradajza, boranije, kupusa, duvana, pasulja, suncokreta i drugih osetljivih biljaka, pregled na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje prisustvo jaja, potrebno je pratiti razvoj i na samom početku piljenja larvi primeniti neki od registrovanih insekticida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 7.6.2018 ‎(1)
Zaštita kukuruza7.6.2018 14:24Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području RC Šabac, na lokalitetu Štitar, usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u fenofazi razvoja 9 i više listova (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovana su jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) različitih faza razvoja, od sveže položenih jajnih legala do faza pred piljenje larvi, na 2% pregledanih biljaka.

S obzirom da je u toku polaganje jaja preve generacije, preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve i izvrše pregled na prisustvo jajnih legala. Ukoliko je postignut prag štetnosti od 10% biljaka sa položenim jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza ili 5% biljaka kod semenskog i kukuruza šećerca, preporučuje se tretman sa registrovanim preparatima:

Ampligo 150ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin)  0,2-0,25 l/ha ili 

Avaunt 15EC (indoksakarb) 0,25 lit/ha.

 

jajna legla kukuruznog plamenca na listu

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 6.6.2018 ‎(2)
Zaštita kukuruza6.6.2018 14:53Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Valjevo usevi merkantilnog kukuruza nalaze se u fenofazi razvoja devet i više listova (BBCH 19).

 Vizuelni pregledom useva kukuruza, registruje se prisustvo jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrnia nubilalis) na do 3% biljaka. U narednom periodu se očekuje početak piljenja larvi.

Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje useve kukuruza i izvrše pregled na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca. Prag štetnosti za kukuruznog plamenca iznosi:

• za merkantilni kukuruz - 10% biljaka sa položenim jajnim leglima

• za semenski i kukuruz šećerac - 5% biljaka sa položenim jajnim leglim

Po postizanju pragova štetnosti potrebno je sprovesti hemijske mere zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

 Avaunt 15 EC ( a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha ili

Ampligo 150 EC ( a.m. hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha.

 

jajno leglo O. nubilalis

Region: Valjevo
Zaštita kukuruza6.6.2018 10:28Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja  RC Niš usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u fazi  razvoja devet i više listova  (19 BBCH).

Vizuelni pregledom useva registrovano je prisustvo jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrnia nubilalis). U narednom periodu  očekuje se početak piljenja larvi.

Jajno leglo O. nubilalis

Preporuka proizvođačima je da izvrše pregled useva i utvrde broj biljaka sa prisutnim jajnim leglima ove štetočine.

Prag štetnosti je 10% biljaka sa položenim jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza i 5% biljaka sa položenim jajnim leglima kod semenskog i kukuruza šećerca.

Po postizanju praga štetnosti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

-          Ampligo 150 SC (a.m. hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) 0,2-0,25l/ha ili

-          Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 2.6.2018 ‎(1)
Zaštita kukuruza2.6.2018 10:17Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području RC Beograd usevi kukuruza se nalaze u fazi razvoja lista BBCH 19 – razvijeno 9 i više listova do faze rasta stabla BBCH 30 – početak rasta stabljike.

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 4% biljaka.

Slika 1. Jajno leglo O. nubilalis

Proizvođačima se preporučuje obilazak svojih parcela i pregled na prisustvo jajnih legala ove štetočone. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na najmanje 10% biljaka u merkantilnom kukuruzu odnosno na 5% biljaka u semenskom i kukuruzu šećercu, neophodno je izvršiti insekticidni tretman nekim od registovanih preparata:

·         Avaunt 15 EC (a.m. indoksikarb) u količini od 0,25 l/ha ili

·         Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) u količini od 0,2-0,25 l/ha

Region: Beograd
1 - 10 Next