Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kukuruz  

Web Part Page Title Bar image
kukuruz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 6.9.2019 ‎(1)
Crvenilo kukuruza6.9.2019 12:37Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na teritoriji RC Pančevo vizuelnim pregledima merkantilnog kukuruza registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima crvenila kukuruza.

Ova bolest se duži niz godina redovno javlja na području RC Pančevo, a izaziva ga Stolbur fitoplazma čiji je vektor cikada Reptalus panzeri.

U cilju kontrole crvenila kukuruza od ključnog značaja je suzbijanje vektora, koje se postiže prekidom njegovog životnog ciklusa primenom plodoreda, odnosno izbegavanja setve pšenice nakon kukuruza.

Sada je ključno markirati parcele sa simptomima crvenila kukuruza i na takvim poljima nikako ne sejati pšenicu. Izbegavanje plodoreda kukuruz – pšenica je najefikasnija mera kontrole ove bolesti!

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 4.9.2019 ‎(1)
Zaštita kukuruza šećerca4.9.2019 13:04Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi kukuruza šećerca se nalaze u fazi početak odbacivanja polena, vidljivi končići svile do gornji i donji delovi metlice u cvetanju, svila potpuno razvijena BBCH 63-65

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo položenih jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

 

 

Jaja pomenute štetočine registrovane su na 16% pregledanih biljaka.

 

Pored položenih jaja, registrovan je i početak piljenja larvi ove štetočine, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana sa insekticidom:

 

Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 14 dana).

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 3.9.2019 ‎(1)
Zaštita kukuruza šećerca3.9.2019 12:53Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi kukuruza šećerca nalaze se u fazi mlečne zrelosti, mlečni sadržaj oko 40% suve materuje (BBCH 75).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca, registrovano je prisustvo položenih jajnih legala III generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Jaja pomenute štetočine registrovane su na 17% pregledanih biljaka.

Pored položenih jaja, registrovan je i početak piljenja larvi ove štetočine, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana sa insekticidom:

  • Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 14 dana).

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Jajno leglo kukuruznog plamenca

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 2.9.2019 ‎(1)
Zaštita kukuruza2.9.2019 11:40Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca, na lokalitetu Kikinda,  registrovano je prisustvo položenih jajnih legala III generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Jaja pomenute štetočine registrovane su na 15% pregledanih biljaka.
 
Picture
 
Picture
 
Pored položenih jaja, registrovan je i početak piljenja larvi ove štetočine, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana sa insekticidom:
  • Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 14 dana).

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 30.8.2019 ‎(2)
Zaštita paprike i kukuruza šećerca30.8.2019 18:34Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledima useva kukuruza šećerca  i paprike uočeno je prisustvo položenih jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 10% biljaka kao i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 50% biljaka.

Na svetlosnim lovnim lampama i feromonskim klopkama registruju se visoke brojnosti ovih štetočina.

 

 

Na trenutnim temperaturama početak piljenja larvi ovih štetočina očekuje se početkom naredne nedelje.

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled useva na prisustvo navedenih štetočina. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u klipove kukuruza i plodove paprike, preporučuje se primena insekticida.

 

U usevu kukuruza:

 

Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 14 dana).

 

U usevu paprike:

 

Affirm 095 SG (emamektin benzoat) 1,5 – 2 kg/ha (karenca 3 dana).

Prilikom upotrebe pesticida obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Svi regioni
Zaštita paprike i kukuruza šećerca30.8.2019 17:45Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva paprike i  kukuruza šećerca registruje se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine, a za dva do tri dana se očekuje i početak piljenja larvi.

Takođe, vizuelnim pregledom navedenih useva registruje se i prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo navedenih štetočina, i na početku piljenja larvi primena nekog od navedenih insekticida:

U usevu paprike:

·         Affirm 095 SG (emamektin benzoat) 1,5 – 2 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·         Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,17 – 0,25 l/ha (karenca 1 dan)

U usevu kukuruza šećerca:

·         Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 14 dana)

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.
Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 29.8.2019 ‎(1)
Zaštita paprike i kukuruza šećerca29.8.2019 14:39Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, vizuelnim pregledom useva paprike i kukuruza šećerca, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u sledećim indeksima napada:

·          u usevima paprike: 3

·          u usevima kukuruza šećerca: 15,75

S obzirom na dominantno prisustvo sveže položenih jaja ove štetočine, i na trenutne temperature, u naredna 2-3 dana se očekuje intenzivno piljenje larvi ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled useva na prisustvo ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u klipove kukuruza i plodove paprike, preporučuje se primena nekog od insekticida:

U usevima paprike:

·          Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha ili

·          Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha.

U usevima kukuruza šećerca:

·          Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,25 l/ha.

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 9.8.2019 ‎(3)
Zaštita kukuruza 9.8.2019 13:27Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Kukuruz se nalazi u fenofazi razvića ploda, od rane mlečne zrelosti  (BBCH 73) do faze sazrevanja, rana voštana zrelost (BBCH 83).
Pregledom useva semenskog kukuruza registruje se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 20% biljaka. U toku je let leptira i polaganje jaja druge generacije ove štetočine.
 
Sveže položena i jedno parazitirano jajno leglo.
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva kukuruza. Prag štetnosti kada se preporučuje primena insekticida je 5% biljaka sa položenim jajnim leglima kod  šećerca i semenskog kukuruza i 10% biljaka kod merkantilnog kukuruza.Preporučuje se primena nekog od sledećih insekticida:
  • Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,15l/ha ili
  • Avaunt (a.m.indoksakarb) 0,25 l/ha.
Region: Vršac
Zaštita kukuruza9.8.2019 12:46Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na lokalitetima Slepčević i Duvanište,  registrovana je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

 

jajno leglo Ostrinie nubilalis

U toku je intenzivno polaganje jajnih legala druge generacije kukuruznog plamenca.

Procenat biljaka sa jajnim leglima se kreće do 13%.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i po postizanju praga štetnosti (10% biljaka sa položenim jajnim leglima kod merkantilnog i 5% biljaka sa položenim jajnim leglima kod semenskog i kukuruza šećerca), a na početku piljenja larvi, primena nekog od sledećih insekticida:

Coragen 20-SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha.

Region: Šabac
Zaštita kukuruza i paprike9.8.2019 12:13Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

RC Novi Sad je poslednju preporuku za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) dao 01.08. Od tada se na  svetlosnim lovnim lampama beleže izuzetno visoke brojnosti ove štetočine. Na svetlosnoj lovnoj lampi postavljenoj na lokalitetu Gospođinci, tokom jedne noći registruje se i preko 1000 odraslih jedinki kukuruznog plamenca i ovo je godina sa najvećim pritiskom ove štetočine od 2010. godine.

Vizuelnim pregledom useva paprike, merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca i dalje se registruje prisustvo novopoloženih jajnih leglala. Još uvek je u toku polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet

Usev/Sorta (Hibrid)

% biljaka sa novopoloženim jajnim leglima

Kać

Merkantilni kukuruz/LG30500

34

Gložan

Merkantilni kukuruz/P9537

3

Despotovo

Kukuruz šećerac/Enterprise

3

Despotovo

Paprika/Dinamika

11

Gospođinci

Paprika/Slonovo uvo

6

 

Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled radi registrovanja novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca. Zbog viskokih dnevnih temperatura, razvoj jajnih legala traje 4-5 dana. Na početku piljenja larvi, preporučuje se primena preparata Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha.

Region: Novi Sad
1 - 10 Next