Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kukuruz  

Web Part Page Title Bar image
kukuruz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 26.6.2020 ‎(1)
Zaštita kukuruza26.6.2020 18:17Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi kukuruza šećerca se u zavisnosti od vremena setve i hibrida nalaze se u različitim fazama razvoja, od 9 i više listova razvijeno, do faze rasta stabla (BBCH 19-30).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo  položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrnia nubilalis) na do 5% biljaka. Jajna legla su u različitim embrionalnim fazama razvoja, od sveže položenih do jajnih legala pred piljenje.

Ostrinia n.-jajno leglo

velika slika

Na pojedinim parcelama kukuruza šećerca brojnost položenih jajnih legala je na nivou praga štetnosti od 5% biljaka sa položenim jajnim leglima.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca.

Sprovođenje insekticidnog tretmana se preporučuje po postizanju praga štetnosti, na početku piljenja larvi, nekim od insekticida koji imaju delovanje na jaja i larve:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

ili

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 24.6.2020 ‎(1)
Zaštita kukuruza24.6.2020 18:37Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području RC Vrbas, usevi semenskog, merkantilnog i kukuruza šećerca se nalaze u različitim fazama razvoja, od 9 i više listova razvijeno, do faze rasta stabla (BBCH 19-30).

Obilaskom useva kukuruza, kontinuiranim vizuelnim pregledima, registruje se prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca. Ostrinia nubilalis, u različitim embrionalnim fazama razvoja. Od sveže položenih jajnih legala do jajnih legala pred piljenje. Takođe, registrovano je i prisustvo ispiljenih jajnih legala i larvi ove štetočine.

U zavisnosti od lokaliteta i hibrida kukuruza, procenat biljaka sa sveže položenim jajnim leglima kreće se od 2% do 7%.

 

Jajno leglo kukuruznog plamenca

 Larva kukuruznog plamenca

Najugroženije su proizvodnje semenskog kukuruza i kukuruza šećerca. Preporuka za suzbijanje kukuruznog plamenca data je 8.6. S obzirom da je od preporuke za suzbijanje ove štetočine prošlo više od 10 dana i da je u proteklom periodu registrovano prisustvo padavina proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, po postizanju pragova štetnosti od 5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog i kod kukuruza šećerca, na početku piljenja larvi, preporučuje se primena insekticida:

·        Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 20.6.2020 ‎(1)
Zaštita kukuruza 20.6.2020 8:33Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Sombor, usevi kukruza se nalaze u fenofazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Na svetlosnim lampama svakodnevno se registruje povećanje brojnosti ulovljenih imaga kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis.

Vizuelnim pregledima useva, kako merkantilnog tako i semenskog kukuruza, registruje se povećanje brojnosti položenih jajnih legala. Na pojedinim parcelama, brojnost registrovanih jajnih legala je na nivou praga štetnosti (10 % biljaka sa položenim jajnim leglima u merkantilnom kukuruzu i 5 % biljaka sa položenim jajnim leglima u semenskom kukuruzu).

sveže položeno jajno leglo O.nubilalis

S obzirom da je u toku intenzivno polaganje jaja i početak piljenja larvi, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve kukuruza i utvrde intenzitet prisustva štetočine. Najbolji momenat za sprovođenje mera zaštite je početak piljenja larvi sa nekim od navedenih insekticida koji imaju delovanje i na jaja i na larve: 

  • Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili
  • Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha.
Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 13.6.2020 ‎(1)
Zaštita kukuruza13.6.2020 21:22Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi merkantilnog, semenskog i kukuruza šećerca se nalaze u fazi od 7 listova razvijeno (BBCH 17) do faze početak pojave metlice (BBCH 51).

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), od sveže položenih do jaja pred piljenje. U toku je polaganje jaja, a u naradnim danima se očekuje i početak piljenja larvi prve generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca. Najugroženije su proizvodnje semenskog kukuruza i kukuruza šećerca. Po postizanju pragova štetnosti, a to su: 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza i 5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog i kukuruza šećerca, na početku piljenja larvi, preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

·        Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1 – 0,15 l/ha ili

·        Ampligo 150 ZC (hlorantranilprol + lambda cihalotrin) u količini 0,2 - 0,25 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 12.6.2020 ‎(1)
Zaštita kukuruza12.6.2020 11:09Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Usevi semenskog kukuruza se nalaze u fazi razvijeno 9 i više listova (BBCH 19), dok se kukuruz šećerac nalazi u fazi početka pojave metlice (BBCH 51).

U toku vizuelnog pregleda useva kukuruza, registrovan je početak polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima kreće se do 2%. Za naše područje početak piljenja larvi se prognozira za 3 do 4 dana.

 

 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jajnih legala.
 
Ukoliko se tom prilikom utvrdi prisustvo jajnih legala kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca na 5% biljaka, na početku piljenja larvi, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:
  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili
  • Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 11.6.2020 ‎(3)
Zaštita kukuruza11.6.2020 23:20Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na terenu RC Ruma usevi semenskog i merkantilnog kukuruza se nalaze u fazi  7 do 9 i više listova razvijeno (17-19 BBCH), dok se usevi kukuruza šećerca, zavisno od rokova setve, nalaze u fazi od rasta stabla pa do faze metlica u cvetanju / svila potpuno razvijena (33-65 BBCH).

Pregledom useva kukuruza uočava se prisustvo jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Početak piljenja se očekuje u narednih 2 do 3 dana.

 

Procenat napadnutih biljaka na osmatranim parcelama:

- semenski kukuruz (lokaliteti: Žarkovac, Ruma) - 0 do 1%

- merkantilni kukuruz (lokalitet: Ljukovo) - 2%

- kukuruz šećerac (lokalitet: Voganj) - 4%

 

 

 

velika slika

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo jajnih legala. Najugroženija je proizvodnja kukuruza šećerca i semenskog kukuruza. Po postizanju praga štetnosti  od 5% napadnutih biljaka kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, preporučuje se sprovođenje  tretmana nekim od navedenih insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja koji treba pozicionirati na sam početak piljenja larvi:

 

·         Coragen 20 SC (hloantraniliprol) 0,1 – 0,15 l/ha ili

·         Ampligo 150 ZC (a.m. hloranraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha.

 

Na području rada RC Ruma u proizvodnji merkantilnog kukuruza nije u praksi primena insekticida za suzbijanje prve generacije kukuruznog plamenca. Prema dosadašnjim ogledima koji su sprovedeni u Sistemu PIS-a, suzbijanjem prve generacije ove štetočine povečava se prinos merkantilnog kukuruza za oko 5%, smanjuje poleganje biljaka i smanjeno je prisustvo bolesti na klipu. Ukoliko se proizvođači odluče za suzbijanje prve generacije kukuruznog plamenca u merkantilnom kukuruzu tretman treba sprovesti po postizanju praga štetnosti od 10% biljaka sa položenim jajnim leglima, na početku piljenja larvi, nekim od navedenih insekticida.

Region: Ruma
Zaštita kukuruza11.6.2020 11:23Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Požarevac, usevi merkantilnog, semenskog i kukuruza šećerca se u zavisnosti od roka setve nalaze u fenofazi od 6 do 9 i više razvijenih listova (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom biljaka kukuruza, na listovima je utvrđeno prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima kreće se od 2 do 7%. U toku je polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenca, a početak piljenja se očekuje u narednim danima.

Preporuku pogledati ovde.

Region: Požarevac
Zaštita kukuruza11.6.2020 9:29Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na terenu RC Zrenjanin usevi semenskog kukruza, kukuruza šećerca i kukuruza kokičara se nalaze u fazi razvoja lista, od 4 do 8 listova razvijeno (BBCH 14-18).

Usevi merkantilnog kukuruza se nalaze  u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

 

Vizuelnim pregledom biljaka kukuruza registrovana su položena jajna legala prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U zavisnosti od lokaliteta i hibrida, procenat biljaka sa jajnim leglima se kreće od 2 do 7.  

Početak piljenja larvi se na terenu RC Zrenjanin očekuje u narednim danima.

Najugroženiji od kukuruznog plamenca su usevi kukuruza šećerca, semenskog kukuruza i kukuruza kokičara. U ovim proizvodnjama prag štetnosti iznosi 5% biljaka sa jajnim leglima. Po postizanju praga štetnosti, a na početku piljenja larvi, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) u količini 0,1 ili 0,15 l/ha

                                              ili

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha. 

 

Na području RC Zrenjanin, jedan broj proizvođača merkantilnog kukuruza suzbija prvu generaciju kukuruznog plamenca. Na osnovu višegodišnjih ogleda u proizvodnim uslovima na našem terenu, sa suzbijanjem prve generacije, prinos se povećava za 5%, a kasnije tokom vegetacije smanjen je intezitet zaraze prouzrokovačima bolesti na klipu i smanjeno je poleganje biljaka usled uticaja vetra.  U merkantilnom kukuruzu, prag štetnosti iznosi 10% biljaka sa jajnim leglima.  

   

 jajno leglo kukuruznog plamenca

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 9.6.2020 ‎(4)
Zaštita kukuruza9.6.2020 13:09Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza registruje se polaganje jaja prve generacije  kukururuznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Jajna legla na naličju lista su uočena na do 5% biljaka.

 

 

Prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza je prisustvo jajnih legala na 10% biljaka, dok je kod kukuruza šećerca i semenskog kukuruza 5% biljaka sa jajnim leglima.

Na teritoriji RC Pančevo na najvećem delu površina pod merkantilnim kukuruzom ne sprovode se hemijske mere zaštite od kukuruznog plamenca.

Suzbijanjem prve generacije ove štetočine prinosi se povećavaju za oko 5%, smanjeno je poleganje biljaka  i manji je napad prouzrokovača bolesti na kukuruzu. Sa biološke tačke gledišta, najbolji momenat za primenu hemijskih mera zaštite je sam početak piljenja larvi (pre njihovog ubušivanja u stablo, a taj događaj će na terenu RC Pančevo nastupiti za dva do tri dana). Krajnju odluku o primeni hemijskih mera kontrole donose sami prozvođači imajući u vidu sve faktore proizvodnje na svom imanju.

Preporuka je da se usevi obiđu i pregledaju na prisustvo jajnih legala. Primenu ovicidno-larvicidnih insekticida je najbolje pozicionirati na početku piljenja larvi ukoliko su postignuti pragovi štetnosti:  

Coragen 20-SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha  ili

Ampligo 150 ZC (hlorantranilprol + lambda cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha.

Region: Pančevo
Zaštita kukuruza9.6.2020 12:42Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi kukuruza nalaze se u raličitim fazama ravoja listova; 5-9 listova razvijeno (BBCH 15-19).
 
 
 
Vizuelnim pregledom semenskih kukuruza na lokalitetima Kikinda i Banatska Topola registrovana su položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) sa sledećim procentom napadnutih biljaka:
 
  • Banatska Topola  - (4% napadnutih biljaka)
  • Kikinda - (2% napadnutih biljaka)

velika slika

U toku je polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca. Početak piljenja larvi se na terenu RC Kikinda očekuje u narednih nekoliko dana.

Po postizanju praga štetnosti koji za semenski kukuruz i kukuruz šećerac iznosi 5% biljaka sa jajnim leglima, a na početku piljenja larvi, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) u količini 0,1 ili 0,15 l/ha ili
  • Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha ili dr.

U merkantilnom kukuruzu prag štetnosti iznosi 10% biljaka sa jajnim leglima. Prema ogledima sprovedenim u Sistemu PIS-a, suzbijanjem prve generacije, prinos kukuruza se povećava za oko 5%. Preporuka je da proizvođači obiđu parcele i na osnovu situacije na svojim parcelama donesu odluku o sprovođenju hemijskih mera zaštite.

Region: Kikinda
1 - 10 Next