Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kukuruz  

Web Part Page Title Bar image
kukuruz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.6.2017 ‎(1)
Zaštita kukuruza16.6.2017 12:30Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Niš usevi merkantilnog kukuruza  se zavisno od hibrida i vremena setve nalazi u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno ( BBCH 16 – 19 ).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na naličju listova uočena su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 17 % biljaka..

Prag štetnosti za merkantilni kukuruz je prisustvo jajnih legala na 10% biljaka.

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve kako bi utvrdili prisustvo i brojnost jajnih legala kukuruznog plamenca i po dostignutom pragu primeniti  insekticide:

-          Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha ili

-          Coragen 20 SC (a.m. hlorantarniliprol) 0,1 – 0,15 l/ha

sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca

 

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 14.6.2017 ‎(1)
Kukuruzni plamenac14.6.2017 15:05Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Kruševac usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u fenofazi razvoja listova ( 6-9 listova  BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca  (Ostrinia nubilalis)  na 15 % biljaka.

 

 jajno leglo

 

Prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza je prisustvo jajnih legala na 10 % biljaka.

Preporučuje se pregled kukuruza i  po dostignutom pragu primena jednog od navedenih insekticida:

 Coragen 20 SC (hlorantriniliprol) 0,15 l/ha,

 Avaunt 15 EC (indoksakarb)  0,25 l/ha.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 13.6.2017 ‎(1)
Zaštita kukuruza13.6.2017 22:08Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Leskovac kukuruz se zavisno od hibrida i vremena setve nalazi u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno ( BBCH 16 – 19 ).

Pregledom useva na puntu Leskovac na naličju listova registrovana su jajna legla kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis ) na 16 % biljaka. Registovano je prisustvo jajnih legala različitih faza razvoja od sveže položenih jajnih legala do faze pred piljenje.

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve kako bi utvrdili prisustvo i brojnost jajnih legala kukuruznog plamenca. Prag štetnosti za semenski kukuruz i kukuruz šećerac je prisustvo jajnih legala na 5% biljaka, a za merkantilni kukuruz prisustvo jajnih legala na 10% biljaka. Suzbijanje je potrebno izvršiti na početku piljenja larvi nekim od navedenih insekticida:

Avaunt 15 EC ( a.m. indoksakarb ) 0,25 l/ha

Coragen 20 SC ( a.m. hlorantarniliprol ) 0,1 – 0,15 l/ha

sveže položeno jajno leglo Ostrinia nubilalis
žuto jajno leglo Ostrinia nubilalis
jajno leglo pred piljenje

 

 

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 6.6.2017 ‎(6)
Zaštita kukuruza6.6.2017 16:57Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

RC Subotica-merkantilni kukuruz

Merkantilni kukuruz u zavisnosti od setve se nalazi u fenofazi razvoja listova  ( 8 listova i naviše/ od BBCH 18)

Vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo sveže položenih jajnih legla kukuruznog plamenca  Ostrinia nubilalis  na 8-15 % biljaka.

Prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza je prisustvo jajnih legala na 10 % biljaka, dok je kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca na 5 % biljaka.

Preporuka:

preporučuje se pregled kukuruza i  po dostignutim pragovima treba uraditi tretman jednim od preporučenih insekticida na bazi:

 • hlorantriniprol Coragen 20 SC  0,15 l/ha ;
 • indoksakarb Avaunt 15 EC  0,25 l/ha .
Region: Subotica
Kukuruzni plamenac6.6.2017 14:53Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području koje pokriva RC Smederevo usevi kukuruza se u zavisnosti od hibrida i vremena setve nalaze po BBCH skali od 16-19,  (6-10 razvijenih listova).

 

jajno leglo Ostrinia nubilalis

Pregledom useva na  punktu  Šalinac  na 3%  biljaka na naličju listova registrovana su jajna legla kukuruznog plamenca - Ostrinia nubilalis. Dominiraju sveže položena jajna legla

U narednim danima očekuje se piljenje ove štetočine. Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve i ukoliko utvrde  prisustvo jajnih legala na 10% biljaka za merkantilni kukuruz ,  a na  5%  biljaka za semenski  - obave tretman  zaštite insekticidima na početku piljenja larvi:

 a.m. hlorantranilprol - Coragen 20-SC u dozi 0,1-0,15 l/ha   ili

a.m. indoksakarb - Avaunt 15EC  u dozi 0,25 l/ha

Region: Smederevo
Zaštita kukuruza6.6.2017 12:51Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Usevi kukuruza (merkantilnog i semenskog) na području delovanja RC Bačka Topola, nalaze se u fazi : 7 do 9 listova ( BBCH 17-19). Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2-7% biljaka. Početak piljenja larvi očekuje se u narednih nekoliko dana.
 
 
Preporuka za proizvođače: redovnim pregledom useva kukuruza utvrditi prisustvo i brojnost jajnih legala kukuruznog plamenca. Prag štetnosti za semenski i kukuruz šećerac  je prisustvo jajnih legala na 5% biljaka, a za merkantilni kukuruz prisustvo j.legala na 10% biljaka. Suzbijanje izvršiti na početku piljenja larvi sa nekim od navedenih insekticida:
 • Coragen 20SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha
 • Avaunt 15EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha
Region: Bačka Topola
Kukuruzni plamenac6.6.2017 9:21Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Pregledom semenskog kukuruza na lokalitetu Bela Crkva, faza  9- 10 listova razvijeno (BBCH 19),  registrovano je 12% biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Dominiraju sveže položena jaja.
 
 
Sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca
 
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak useva kukuruza. Ukoliko se utvrdi u kukuruzu  šećercu  5% biljaka a u merkantilnom i semenskom kukuruzu 10% biljaka sa jajnim leglima, preporuka je primena nekog od sledećih insekticida na početku piljenja larvi:
 • Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniloprol) 0,15l/ha  ili
 • Avaunt 15 EC (a.m. indoksikarb) 0,15lit/ha
Region: Vršac
Zastita kukuruza6.6.2017 9:13Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na lokalitetu Senta, registrovan je početak piljenja larvi kukuruznog plamenca  (Ostrinia nubilalis) , kao i različit intenzitet prisustva položenih jajnih legala. Utvrđeno je prisustvo svih razvojnih faza jajnih legala, od sveže položenih do faze pred piljenje (napadnuto je  3 do 10% biljaka).

 

 

sveže jajno leglo

 

žuto jajno leglo

tek ispiljene larve

Kukuruz se nalazi u različim fenofazama (16-19 BBCH skale ), u fazi intenzivnog porasta.

                

Prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza je prisustvo jajnih legala na 10 % biljaka, dok je kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca na 5 % biljaka.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled kukuruza, a po dostignutim pragovima treba uraditi tretman na početku piljenja larvi jednim od preporučenih insekticida:

 • Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol ) - 0,15 l/ha ili
 • Avaunt 15 EC ( a.m. indoksakarb ) - 0,25 l/ha
Region: Senta
Zaštita kukuruza6.6.2017 9:03Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Međulužje, kukuruz se nalazi, u zavisnosti od hibrida i vremena setve, u fenofazi po BBCH skali od 16-18 (6-8 razvijenih listova).

Registruje se intenzivno polaganje jaja kukuruznog plamenca-Ostrinia nubilalis. Na naličju listova kukuruza registrovana su jajna legla na 10 do 18% biljaka. Početak piljenja larvi se očekuje u naredna dva do tri dana.

 

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve i ukoliko utvrde prisustvo jajnih legala na 10% biljaka (merkantilni kukuruz) ili na 5% biljaka (semenski i kukuruz šećerac)  izvrše tretman  insekticidima na početku piljenja larvi:

a.m. hlorantranilprol (Coragen 20-SC) 0,1-0,15 l/ha.

 

 

Sl 1 Fenofaza kukuruza

 

 

Sl 2 Jajno leglo kukuruznog plamenca

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 2.6.2017 ‎(5)
Kukuruzni plamenac 2.6.2017 22:12Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza na punktu Bilić (hibrid NS3014 , fenofaza razvoja po BBCH skali 18-8 listova razvijeno) registrovali smo  prisustvo sveže položenih  jajnih legala kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis na 1% biljaka dok smo na punktu Toplana , u usevu kukuruza šećerca (hibrid Enterprise  , fenofaza razvoja po BBCH skali 18-19-8i više  listova razvijeno )jajna legla registrovali na 2 % biljaka .

Na svetlosnim lampama na punktovima Toplana, Karavukovo i Riđica registruje se povećanje broja ulovljenih imaga kukuruznog plamenca a u narednim danima očekuje se i intenzivnije polaganje jaja u usevima i merkantilnog i semenskog kukurza kao i kukuruza šećerca.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled biljaka u cilju utvrđivanja prisustva jajnih legala.

Ukoliko se utvrdi prag štetnosti od 10 % biljaka sa janim leglima u merkantilnom kukuruzu, odnosno 5% biljaka sa janim leglima u usevima semenskog kukuruza i kukuruza šećerca,  potrebno je na početku piljenja larvi uraditi tretman nekim od navedenih insekticida:

Coragen 20-SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

Avaunt  15-EC (a.m.indoksakarb) 0,25 l/ha

sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca 

Region: Sombor
Kukuruzni plamenac2.6.2017 16:30Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Beograd, vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza zabeležili smo:

·         fenofazu po BBCH skali od 18 do 19 (u zavisnosti od hibrida) .

·         sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca I generacije;

·         žuto jajno leglo;

·         jajno leglo pred piljenje;

Slika 1.

Ukoliko je dostignut prag štetnost u proizvodnji semenskog kukuruza i kukuruza šećerca - 5% biljaka sa položenim jajnim leglima; merkantilni kukuruz 10% biljaka sa položenim jajnim leglima, odnosno početak piljenja larvi izvršiti hemijsku zaštitu useva kukuruza. Hemijsku zaštitu useva kukuruza sprovesti primenom insekticida na bazi a.m.hlorantaniliprol (Coragen 20 SC  0,15 L/ha).

Region: Beograd
Kukuruzni plamenac2.6.2017 15:03Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza na lokalitetima Kikinde i Banatske Topole, registrovana su položena jajna legla kukuruznog plamenca  ( Ostrinia nubilalis ) i različit intenzitet napada.
 
Kukuruz se nalazi u različim fenofazama ( BBCH 16-17 lokalitet Banatska Topola, hibrid Pioneer P0412 ), dok je na lokalitetu Kikinde u fazi ( BBCH 18-19 razvijeno 8 i više listova ).
                
                   tabelarni prikaz izvršenog pregleda

 

HIBRID KUKURUZA

( lokalitet )

 

% biljaka sa položenim jajnim leglima

Pioneer P0412 ( Banatska Topola )

0 %                         

Raiffeisen Rubenius  ( Kikinda – Kinđa )

1 %

Pioneer  P0 837 ( Kikinda – Kinđa )

11 %

 
Prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza je prisustvo jajnih legala na 10 % biljaka, dok je kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca na 5 % biljaka.
 
Na lokalitetu Kikinde ( Kinđa ) hibrid Pioneer P0837 prag štetnosti je ispunjen pa se proizvođačima preporučuje pregled kukuruza, a po dostignutim pragovima treba uraditi tretman na početku piljenja larvi jednim od preporučenih insekticida.
 
 • Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol ) - 0,15 l/ha ili
 • Avaunt 15 EC ( a.m. indoksakarb ) - 0,25 l/ha

  

BBCH 18                                   usev kukuruza

                       

                       jajno leglo sa naličja lista

Region: Kikinda
Zaštita kukuruza2.6.2017 14:51Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza hibrida kukuruza različitih grupa zrenja koji se nalazi u  fazi 8 razvijenih listova (BBCH 18)  registruje se intenzivno polaganje jaja kukururuznog plamenca( Ostrinia nubilalis ).

U proteklih nekoliko dana u svetlosnoj lampi se, takođe, beleži porast brojnosti ove štetotičine.

Na naličju listova kukuruza  registrovana su jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 9%                  biljaka.

 Prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza je prisustvo jajnih legala na 10% biljaka, dok je kod kukuruza šećerca i semenskog kukuruza 5% biljaka sa jajnim leglima.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je obilazak i pregled biljaka kukuruza na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca. Po postizanju pragova štetnosti, insekticidni tretman sprovesti na početku piljenja larvi:

Coragen 20-SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

Avaunt  15-EC (indoksakarb) 0,25 l/ha

Region: Pančevo
Kukuruzni plamenac2.6.2017 13:01Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na lokalitetu u Kuli, u usevu semenskog kukuruza DKC 4079, koji se nalazi u fenofazi po BBCH skali 16( 6 listova razvijeno), registrovan je početak polaganja jaja kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis, na 1% pregledanih biljaka. Na lokalitetu u Bečeju u usevu kukuruza šećerca(Enterprice, BBCH skala 17 - 7 listova razvijeno), registrovano je prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca, na 3% pregledanih biljaka. Narednih dana se očekuje intenziviranje polaganja jaja kukuruznog plamenca, pa se preporučuje  proizvođačima kukuruza redovan obilazak i pregled useva kukuruza , da bi se na vreme utvrdio kritičan prag položenih jajnih legala. U usevu semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, prag štetnosti  je prisustvo jajnih legala na 5% biljaka, dok je kod merkantilnog kukuruza prag štetnosti  prisustvo jajnih legala na 10% biljaka. Po utvrđivanju dostignutog  praga štetnosti, uraditi tretman insekticidom na bazi a.m. hlorantraniliprol, Coragen 20 SC, u količini od 0,1-0,15l/ha.

 

usev kukuruza

sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca

 

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 1.6.2017 ‎(2)
Kukuruzni plamenac1.6.2017 21:16Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom kukuruza šećerca na lokalitetu Petka, utvrđeno je da se kukuruz šećerac nalazi u  fazi cvetanja (BBCH 65).

Na naličju listova kukuruza šećerca registrovana su jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 5% biljaka.

Slika 1 i 2.  Jajna legla kukuruznog plamenca

Prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza je prisustvo jajnih legala na 10% biljaka, dok je kod kukuruza šećerca i semenskog kukuruza 5% biljaka sa jajnim leglima.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je obilazak i pregled biljaka kukuruza na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca. Po postizanju pragova štetnosti, insekticidni tretman sprovesti na početku piljenja larvi:

Coragen 20-SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

Region: Požarevac
Kukuruzni plamenac u usevima kukuruza1.6.2017 18:17Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
 

Početak leta I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na terenu RC Ruma je registrovan pomoću svetlosnih lovnih lampi 11.05.2017. (Buđanovci), odnosno 12.05.2017. (Inđija).

 

Početak polaganja jajnih legala je registrovan:

 

- 26.05. u usevu kukuruza šećerca

- 30.05. u usevima semenskog i merkantilnog kukuruza

 

U usevu kukuruza šećerca na lokalitetu Ruma/Sodol prag štetnosti je ostvaren, jer je u prethodna 2 dana došlo do značajnog povećanja broja novopoloženih jajnih legala. Procenat napadnutih biljaka iznosi 9%. Dana 01.06. registrovano je i prvo ispiljeno jajno leglo (uočeno 26.05.), dok  jajna legla uočena 29.05. sazrevaju i nalaze se pred piljenjem.  Takođe je registrovano i prvo parazitirano jajno leglo (usled prisustva parazitne osice Trichogramma sp.).

 

 1-sveže jajno leglo; 2- sazrevanje jajnog legla; 3- jajno leglo pred piljenjem ("crna glava"); 4- ispiljeno jajno leglo; 5- parazitirano jajno leglo  velika slika

 

U usevu semenskog kukuruza (lokalitet Ruma/Zlatica) procenat napadnutih biljaka iznosi 2%, dok se u usevima merkantilnog kukuruza (lokalitet Ruma/Fišer) procenat napadnutih biljaka kreće od 1 do 3%, tako da na ovim lokalitetima pragovi štetnosti nisu dostignuti.

 

U narednom periodu  se očekuje intenzivnije polaganje jajnih legala, a s obzirom na visoke temperature embrionalni razvoj jaja i piljenje će biti ubrzano.

 

 Preporuka za proizvođače kukuruza, a u ovom momentu naročito kukuruza šećerca, je da što pre pregledaju svoje useve na prisustvo jajnih legala.

 

U skladu sa pragom štetnosti (5% napadnutih biljaka u kukuruzu šećercu i semenskom kukuruzu, odnosno 10% napadnutih biljaka u merkantilnom kukuruzu) uraditi tretman nekim od navedenih insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja koje treba pozicionirati na sam početak piljenja larvi:

 

 • Coragen 20 SC (a.m.hlorantaniliprol) 0,1-0,15 l/ha
 • Ampligo 150 SC (a.m. hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,25 l/ha
 • Avaunt 15-EC (a.m.indoksikarb) 0,25 l/ha

 

*U usevima u kojima se registruje prisustvo parazitne osice Trichogramma sp., odnosno parazitiranih jajnih legala,  preporučuje se primena insekticida kao što je Coragen 20 SC koji neće štetno delovati na korisne organizme.

*Dinamika polaganja jajnih legala u prilozima sa regiona.

 

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 31.5.2017 ‎(1)
Kukuruzni plamenac31.5.2017 16:39Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom semenskog kukuruza AS 160 na  lokalitetu Lukićevo, utvrđeno je da se kukuruz nalazi u  fazi 8 razvijenih listova (BBCH 18).

Na naličju listova kukuruza registrovana su jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 7% biljaka.

Prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza je prisustvo jajnih legala na 10% biljaka, dok je kod kukuruza šećerca i semenskog kukuruza 5% biljaka sa jajnim leglima.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je obilazak i pregled biljaka kukuruza na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca. Po postizanju pragova štetnosti, insekticidni tretman sprovesti na početku piljenja larvi:

Coragen 20-SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

Avaunt  15-EC (indoksakarb) 0,25 l/ha

    

jajno leglo kukuruznog plamenca

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 29.5.2017 ‎(1)
Zaštita kukuruza29.5.2017 18:44Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi kukuruza i kukuruza šećerca nalaze se u fazi od 7 listova razvijeno do početka pojave metlice (BBCH 17-51).

Vizuelnim pregledima hibrida kukuruza različitih grupa zrenja i kukuruza šećerca registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Nije registrovano prisustvo larvi.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Hibrid (FAO)

% biljaka sa položenim jajnim leglima

NS 3022 (FAO 300)

3

ZP 555 (FAO 500)

1

NS 7020 (FAO 700)

2

Kukuruz šećerac MINT

6

 
 

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza i 5% kod semenskog i kukuruza šećerca.

Proizvođačima kukuruza se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo jajnih legala. Insekticidni tretman se pozicionira na početku piljenja larvi koje se očekuje krajem nedelje:

Coragen 20-SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

Avaunt  15-EC (indoksakarb) 0,25 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 4.5.2017 ‎(1)
Kukuruzna pipa 4.5.2017 16:35Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis)

Na području delovanja RC Zrenjanin, kukuruz se u zavisnosti od roka setve, nalazi u fazi od jednog do tri lista (BBCH 11 – 13). Vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo, kao i štete od  kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis).

Proizvođačima se savetuje da obiđu svoje parcele, i ukoliko se utvrdi prisustvo 3 - 4 imaga po metru kvadratnom preporučuje se suzbijanje ove štetočine.

U našoj zemlji ne postoje registrovani insekticidi za suzbijanje ove štetočine u kukuruzu. Evropski standardi preporučuju primenu insekticida na bazi cipermetrina.

Slika 1,2 štete od kukuruzne pipe

    

velika slika                             velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.9.2016 ‎(1)
Suzbijanje kukuruznog plamenca i pamukove sovice u postrnom šećercu10.9.2016 2:11Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom postrnih useva kukuruza šećerca na  teritoriji RC Zrenjanin (setve od 05.06 do 09.07.), faza po BBCH skali 69 do 71 (metlica u punom cvetanju,vidljiva svila do početaka razvoja semena) registrovano je prisustvo:

- sveže položenih jaja III generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 9,72 do 12,9% biljaka

-parazitirana jajna legla plamenca na 2 do 5,5% biljaka

-jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 6 do 12,5% biljaka

Preporuka proizvođačima kukuruza šećerca je da preduzmu tretman insekticidom ovicidno larvicidnog delovanja :

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha (Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta, a karenca iznosi 14 dana)

Slika 1:faza šećerca

velika slika

Slika 2: sveže položena jaja kukuruznog plamenca

velika slika

Slika 3:parazitirano jajno leglo kukuruznog plamenca

velika slika

Slika 4:jaja pamukove sovice na klipu kukuruza šećerca

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 1.9.2016 ‎(1)
Crvenilo kukuruza 1.9.2016 9:14Crvenilo kukuruza (stolbur fitoplazma)

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza na teritoriji RC Požarevac 12.06.2016 registrovali smo pojavu prvih imaga cikade Reptalus panzeri  (Auchenorrhyncha, Hemiptera). Ova cikada je vektor Stolbur fitoplazme (Mollicutes, Prokaryotae) koja prozrokuje crvenilo kukuruza.

Trenutno se u Braničevskom okrugu registruje prisustvo simptoma crvenila kukuruza. Intenzitet ispoljenih simptoma je različit i u direktnoj je zavisnosti od lokaliteta gajenja, pripadnosti hibrida određenim FAO grupama zrenja, izbora hibrida i primenjene agrotehnike.

Preporuka proizvođačima jeste da primene pravilan plodored odnosno treba izbegavati setvu pšenice nakon kukuruza gde su registrovani simptomi crvenila. Na taj način prekida se ciklus razvoja cikade – Reptalus panzeri, vektora stolbur fitoplazme. 

slika 1: crvenilo kukuruza

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 26.8.2016 ‎(1)
Crvenilo kukuruza-stolbur fitoplazma26.8.2016 18:45Crvenilo kukuruza (stolbur fitoplazma)

Vizuelnim pregledom kukuruza na više lokaliteta u Srednjem Banatu, registrovano je prisustvo simptoma crvenila kukuruza (proukokovač stolbur fitoplazma čiji je vector cikada Reptalus panzeri). Intenzitet ispoljenih simptoma je različit i u direktnoj je zavisnosti od lokaliteta gajenja, pripadnosti hibrida određenim FAO grupama zrenja, izbora hibrida i primenjene agrotehnike.

Preporuka proizvođačima: S obzirom da je ovo period kada se simptomi crvenila najlakše mogu konstatovati neophodno je pregledati useve kukuruza  i registrovati simptome crvenila (crvenilo lisnih nerava ili celih listova, deformisani, slabo razvijeni klipovi sa lošim kvalitetom zrna).  Najznačajnija mera u kontroli crvenila kukuruza je pravilan plodored odnosno izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza gde su registrovani simptomi crvenila. Na taj način prekida se razvoj cikada, vektora stolbur fitoplazme. 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 19.8.2016 ‎(1)
Polaganje jaja pamukove sovice u kukuruzu šećercu19.8.2016 16:57Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom postrnog kukuruza šećerca hibrid Royaliti, datum setve 09.07, fenološka faza razvoja (11-12 razvijenih listova), registrovana je velika brojnost sveže položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Brojnost jaja se kreće od 7 do 8 po biljci.

Na svetlosnim lovnim lampama i feromonskim klopkama  beležimo značajne ulove imaga pamukove sovice u poslednjih nekoliko dana.

Preporuka  proizvođačima postrnog  kukuruza  šećerca  je  obilazak i pregled parcela na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, preporučuju se hemijske mere kontrole u periodu početka piljenja larvi koje se očekuje za 3 do 4 dana.

Insekticidi:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

 

Slika 1 faza kukuruza šećerca

velika slika

Slika 2,3,4 jaja pamukove sovice

velika slika

velika slika

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.8.2016 ‎(1)
Kukuruzni plamenac10.8.2016 19:17Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, na više lokaliteta, registrovano je povećanje broja položenih jajnih legala kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis, u odnosu na prethodni vizuelni pregled. Na nekim lokalitetima kod kojih je dostignut kritični procenat jajnih legala i gde je urađen tretman preporučenim insekticidima , na osnovu novog pregleda, ukazuje se potreba za novim tretmanom. Uočava se aktivnost parazitne osice, Trichogramma spp. na svim pregledanim hibridima (5-9%), tako da se  na ovim lokalitetima preporučuje insekticid Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha 

 

lokalitet

hibrid

Datum pregleda

% jajnih legala

Srbobran

NS 6010 (semenski kukuruz)

14.7.

20.7.

24.7.

25.7.

9.8.

0

0

10

Tretman

7

Vrbas

Jullen (semenski kukuruz)

15.7.2016

22.7.

29.7.

31.7.

10.8.

1

3

7

Tretman

4

Vrbas

AS 534 (semenski kukuruz)

15.7.2016

22.7.

24.7.

10.8.

2

4

Tretman

13

Vrbas

Syncero (semenski kukuruz)

15.7.2016

22.7.

29.7.

10.8.

1

1

10, tretman

14

Vrbas

AS 60 (merkantilni kukuruz)

22.7

29.7

10.8.

1

3

3

sveže jajno leglo Ostrinia nubilalis

Trichogramma spp. na jajnom leglu

parazitirano jajno leglo

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 8.8.2016 ‎(1)
Tretman u postrnom kukuruzu šećercu8.8.2016 17:38Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

 

Vizuelnim pregledom proizvodnje postrnog kukuruza šećerca na lokalitetu Lukićevo hibrid:Enterprice ,datum setve:05.06. faza razvoja (po BBCH skali 59) Kraj pojave metlice: metlica je potpuno izrasla i odvojena je, registrovali  polozena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u  indeksu  napada 12,25.

S obzirom da je let II generacije kukuruznog plamenca i dalje intenzivan uz dominaciju ženki na svetlosnim lovnim lampama,i na veliki broj uočenih jajnih legala  preporuka proizvođačima postrnog kukuruza šećerca je obavezan pregled biljaka na parcelama i po dostizanju praga štetnosti (na 5% pregledanih biljaka uočena jajna legla) obaviti insekticidni tretman

 

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

 

U usevima gde se registruje aktivnost parazitne osice (Trichogramma spp.) prednost dati insekticidu Coragen 20 SC.

 

Slika 1 sveže jajno leglo

velika slika

Slika 2 zrelo jajno leglo

velika slika

Slika 3 jajno leglo ‘’crne glave’’

velika slika

Region: Zrenjanin
(More Items...)