Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kukuruz  

Web Part Page Title Bar image
kukuruz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 10.7.2019 ‎(1)
Zaštita kukuruza šećerca od buvača10.7.2019 14:44Buvači (phyllotreta spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin, postrni  kukuruz šećerac  se nalazi u različitim fazama razvoja u zavisnosti od roka setve. Na nekim parcelama je setva u toku ovih dana, a na nekim je šećerac u fazi sedam razvijenih listova.

Vizuelnim pregledima proizvodnji kukuruza šećerca uočeno je prisustvo odraslih jedinki buvača (Phyllotreta sp.) na do 25%  biljaka.

Preporuka proizvođačima kod kojih su usevi kukuruza šećerca u početnim fazama razvoja je da redovno obilaze parcele i vrše pregled na prisustvo navedene štetočine. Sa porastom temperatura očekuje se i intenzivnije prisustvo imaga na biljkama kao i povećanje šteta.

Na biljkama koje su fazama razvoja do tri lista, ukoliko se uoči prisustvo simptoma oštećenja na 10% lisne mase, preporučuje se primena registrovanih insekticida.

       buvači na listu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 27.6.2019 ‎(1)
Zaštita kukuruza27.6.2019 14:23Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na terenu RC Vranje usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u fazi od razvijeno 8 listova do razvijeno 9 listova (BBCH 16-19). 

U vizuelno pregledanim parcelama merkantilnog kukuruza utvrđeno je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 5% biljaka.

                                                                            sl.1

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled parcela pod kukuruzom. U slučaju da se detektuje pojava jajnih legala na 10% biljaka kod merkantilnog kukuruza, odnosno 5% biljaka kod semenskog kukuruza ili kukuruza šećerca, preporučuje se primena insekticida:

 

Amligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol, lambda-cihalotrin) … 0,2-0,25 l/ha

Avaunt 15 EC ( a.m. indoksakarb ) … 0,25 l/ha

 

 

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 20.6.2019 ‎(1)
Zaštita kukuruza20.6.2019 13:09Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Na terenu koji pokriva RC Vršac, usevi kukuruza se nalaze u fazi od razvijeno 6 listova (BBCH 16) do razvijeno 9 listova i više (BBCH 19).
 
Vizuelnim pregledom semenskog kukuruza na lokalitetu Bela Crkva, koji je u fazi 9 i više listova, registruje se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 8% biljaka.
 
Jajno leglo kukuruznog plamenca
 
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela pod kukuruzom i pregled na prisustvo jajnih legala. Ako se tom prilikom utvrdi prisustvo istih, na 10% biljaka kod merkantilnog kukuruza i na 5% biljaka kod semenskog i kukuruza šećerca, preporučuje se primena insekticida:
  • Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 15.6.2019 ‎(1)
Zaštita kukuruza15.6.2019 15:29Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Na terenu RC Kragujevac usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u fazi od razvijeno 6 listova do razvijeno 9 listova (BBCH 16-19).
 
Pregledom parcela merkantilnog kukuruza sa hibridima različitih grupa zrenja, na lokaciji Čumić, utvrđeno je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 6% biljaka.
 
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela pod kukuruzom. U slučaju da se detektuje pojava jajnih legala pomenute štetočine na 10% biljaka kod merkantilnog kukuruza, odnosno 5% biljaka kod semenskog kukuruza ili kukuruza šećerca, preporučuje se primena insekticida:
 
Amligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol, lambda-cihalotrin) … 0,2-0,25 l/ha
Avaunt 15 EC ( a.m. indoksakarb ) … 0,25 l/ha.
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 14.6.2019 ‎(5)
Zaštita kukuruza14.6.2019 23:54Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

 

Na terenu RC Ruma usevi semenskog i merkantilnog kukuruza se nalaze u fazi  7 do 9 i više listova razvijeno (17-19 BBCH), dok se usevi kukuruza šećerca nalaze u fazi od početka cvetanja do faze metlica u punom cvetanju; svila se suši (61-67 BBCH).

 

Pregledom useva kukuruza uočava se prisustvo jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u različitim fazama embrionalnog razvoja, kao i početak piljenja larvi.

 

Sveže jajno leglo i momenat piljenja larvi

 

Procenat napadnutih biljaka na osmatranim parcelama:

-usevi semenskog kukuruza (lokaliteti: Ruma, Inđija/Jarkovci )- 5 do 7%

-usevi merkantilnog kukuruza (lokaliteti: Ruma, Inđija/Ljukovo)- 5 do 9%

-usevi kukuruza šećerca (lokaliteti: Ruma, Voganj) -3 do 7%

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo jajnih legala. Po postizanju praga štetnosti (10% biljaka sa položenim jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza i 5% biljaka kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca ), na početku piljenja larvi,  sprovesti hemijske mere zaštite primenom insekticida:

 

Ampligo 150 ZC (a.m. hloranraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha

 

 

Region: Ruma
Zaštita kukuruza14.6.2019 10:31Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na terenu RC Senta usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova, od 6 do 9 i više razvijenih listova (16-19 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima kreće se od 1-6% .

jajno leglo

U toku je početak piljenja larvi prve generacije kukuruznog plamenca.

Proizvođačima semenskog i kukuruza šećerca se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo jajnih legala. Po postizanju praga štetnosti (5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca) preporučuje se primena insekticida:

·        Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha

Region: Senta
Zaštita kukuruza14.6.2019 8:35Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Vrbas usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 15-17).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u različitim embrionalnim fazama razvoja, od sveže belih do jaja pred piljenje. U zavisnosti od lokaliteta, procenat biljaka sa položenim jajnim leglima kreće se od 2-7% .

velika slika

Takođe, na pojedinim parcelama uočena su i prva ispiljena jajna legla.

velika slika

U toku je početak piljenja larvi prve generacije kukuruznog plamenca.

Proizvođačima merkantilnog, semenskog i kukuruza šećerca se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo jajnih legala pomenute štetočine.

Po postizanju pragova štetnosti, a to su: 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza i 5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog i kukuruza šećerca, na početku piljenja larvi, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite:

·        Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha

Region: Vrbas
Zaštita kukuruza14.6.2019 8:24Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Požarevac usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 15-17), dok se usevi kukuruza šećerca nalaze u fazi od 8 listova razvijeno do faze početak pojave metlice (BBCH 18-51).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u različitim embrionalnim fazama razvoja, od sveže belih do jaja pred piljenje. U zavisnosti od lokaliteta, procenat biljaka sa položenim jajnim leglima kreće se od 5-12%.  Takođe, na pojedinim parcelama uočena su i prva ispiljena jajna legla.

Velika slika

U toku je početak piljenja larvi prve generacije kukuruznog plamenca. Proizvođačima merkantilnog, semenskog i kukuruza šećerca se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo jajnih legala pomenute štetočine.

Po postizanju pragova štetnosti, a to su: 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza i 5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, na početku piljenja larvi, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite:

·        Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha.

Region: Požarevac
Zaštita kukuruza 14.6.2019 0:10Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Niš, usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova (16-19).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana su položena jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Položena jaja su u različitim embrionalnim fazama razvoja, od sveže položenih belih jaja do jaja pred piljenje.

velika slika

U toku je početak piljenja larvi ove štetočine. Proizvođačima se  preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo jajnih legala.

Primena hemijskih mera zaštite preporučuje se po postizanju pragova štetnosti, 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza i 5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog i kukuruza šećerca, na početku piljenja larvi, primenom insekticida:

Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 13.6.2019 ‎(5)
Zaštita kukuruza 13.6.2019 22:29Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, u zavisnosti od lokaliteta, registrovano je prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis ) na 2-7 % biljaka. Registrovana jajna legla su u različitim embrionalnim fazama razvoja, od sveže položenih  do jaja pred piljenje. Na pojedinim parcelama registrovan je i početak piljenja larvi.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva u cilju utvrđivanja prisustva jajnih legala kukuruznog plamenca. Po postizanju praga štetnosti (10% biljaka sa položenim jajnim leglima kod merkantilnog i 5% biljaka sa položenim jajnim leglima kod semenskog i kukuruza šećerca) i na početku piljenja larvi, preporučuje se primena insekticida:

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha.

Region: Sombor
1 - 10 Next