Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kukuruz  

Web Part Page Title Bar image
kukuruz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 13.6.2022 ‎(1)
Zaštita kukuruza13.6.2022 17:24Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Negotin usevi merkantilnog kukuruza se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama razvoja lista faze razvijeno je 8 do 10 listova (BBCH 18-20).

faza razvoja

faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovana su jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na od 4% do 8% biljaka.

jajno leglo kukuruznog plamenca

jajno leglo kukuruznog plamenca

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prag štetnosti od 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza i 5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog i kukuruza šećerca, na početku piljenja larvi, primene hemijske mere zaštite nekim od insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha ili

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,20.25 l/ha ili

Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) u količini 0,25 l/ha.

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 10.6.2022 ‎(3)
Zaštita kukuruza 10.6.2022 14:48Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se nalaze u fenofazi razvoja lista; merkantilni  kukuruz od 8 do 12 listova razvijeno (BBCH 18-19) , a semenski od 6 do 10 listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva registruje se i dalje intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

velika slika

RC Sombor je signal za tretman dao 03.06. kada je dostignut prag štetnosti za primenu insekticida .

Na svetlosnim lampama na punktovima Sombor (Toplana), Karavukovo i Riđica registruju se visoke brojnosti ulovljenih imaga ove štetočine koje su u odnosu na prethodne godine znatno više što nam ukazuje da se očekuje i u narednom periodu intenzivno polaganje jaja kao i piljenje larvi.

 

velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva napadnutih biljaka.

Ukoliko do sada nisu sprovedene hemijske mere zaštite i prilikom pregleda se utvrdi prisustvo 10% biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca kod merkantilnog kukururuza i 5% biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca kod semenskog kukuruza (prag štetnosti) preporučuje se sprovođenje tretmana  nekim od insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili

Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili

Avaunt 15-EC (a.m.indoksikarb) 0,25 l/ha.

Region: Sombor
Zaštita kukuruza10.6.2022 12:39Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Šabac, usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova, razvijeno od 8 do 10 listova (BBCH 18-20).

  

       Faza razvoja

Vizuelnim pregledima useva kukuruza na lokalitetima Tabanović, Slepčević,  Uzveće, Drenovac i Dublje registrovana su jajna legla kukuruznog plamenca, (Ostrinia nubilalis) na od 4% do 10% biljaka, a na nekim lokalitetima su vidljiva i oštećenja od larvi.

  

    Jajno leglo            Oštećenja od larvi

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije kukuruznog plamenca.

Proizvođačima merkantilnog kukuruza  i kukuruza šećerca se preporučuje obilazak i pregled  useva na prisustvo jajnih legala pomenute štetočine. Obzirom na  visoke brojnosti  odraslih jedinki kukuruznog plamenca na svetlosnim lovnim lampama , očekuje se i jak napad štetočine u usevima kukuruza, te se preporučuju hemijske mere zaštite po postizanju pragova štetnosti, a to su: 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza i 5% biljaka sa jajnim leglima kod  kukuruza šećerca i semenskog kukuruza, na početku piljenja larvi.  Preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

  • Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,1 – 0,15 l/ha ili
  • Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) u količini 0,2 - 0,25 l/ha ili
  • Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) u količini 0,25 l/ha.
Region: Šabac
Zaštita kukuruza10.6.2022 12:24Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi merkantilnog kukuruza se u zavisnosti od lokaliteta i roka setve, nalaze u fazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo od sveže položenih jajnih legala do jajnih legala pred piljenje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 8% biljaka.

Na svetlosnim lovnim lampama registruju se visoke brojnosti odraslih jedinki ove štetočine. U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije kukuruznog plamenca.

 

 jajno leglo kukuruznog plamenca

Proizvođačima se preporučuje da po postizanju praga štetnosti koji iznosi 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza i 5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog i kukuruza šećerca, na početku piljenja larvi, primene hemijske mere zaštite nekim od insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,1 – 0,15 l/ha ili

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) u količini 0,2 - 0,25 l/ha ili

 Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) u količini 0,25 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 9.6.2022 ‎(3)
Oprez zbog  kukuruznog plamenca!!!9.6.2022 15:46Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

 

Na terenu RC Ruma usevi semenskog i merkantilnog kukuruza se nalaze u fazi  razvoja listova: 9 i više listova razvijeno (19 BBCH), dok se usevi kukuruza šećerca, zavisno od rokova setve, nalaze u fazi od  rasta stabla pa do faze metlica u punom cvetanju, svila se suši (30-67 BBCH).

 

U usevima kukuruza u toku je intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi  prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubillais). 

 

RC Ruma je dao preporuku za suzbijanje ove štetočine 03.06. kada je dostignut prag štetnosti i registrovan sam početak piljenja larvi. Od tada se na svetlosnim lovnim lampama (lokaliteti: Inđija, Buđanovci) beleži značajno podizanje populacije i visoke brojnosti na dnevnom nivou. Na lokalitetu Inđija je zabeleženo i do 6000 leptira za jednu noć.

 

 

velika slika

 

Ovako visoke brojnosti ukazuju na potencijalno jak napad ove štetočine u usevima kukuruza i iziskuju oprez! Proizvođačima se preporučuje pregled useva u cilju utvrđivanja novopoloženih jajnih legala ove štetočine i hemijske mere zaštite po postizanju pragova štetnosti (5% napadnutih biljaka kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca i 10% napadnutih biljaka kod merkantilnog kukuruza) nekim od navedenih insekticida:

 

·         Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha,

·         Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili

·         Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) u količini 0,25 l/ha.

Region: Ruma
Zaštita kukuruza9.6.2022 12:03Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Loznica, usevi kukuruza se nalaze u fenofazi razvoja listova: od 7 listova razvijeno do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17- 19).

Faza razvoja - Velika slika

Vizuelnim pregledima useva kukuruza, registrovana su jajna legla kukuruznog plamenca, (Ostrinia nubilalis), na do 4% biljaka.

Jajno leglo kukuruznog plamenca- Velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje oblazak svojih useva i pregled na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca. Najugroženiji su usevi semenskog kukuruza i kukuruza šećerca. Po postizanju praga štetnosti: 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza i 5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, preporučuje se, na početku piljenja larvi, primena insekticida:

-Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25l/ha ili

-Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha ili

-Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) u količini 0,25 l/ha.

Region: Loznica
Zaštita kukuruza9.6.2022 10:40Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi kukuruza se u zavisnosti od roka setve, hibrida i predhodno primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fenofazama (BBCH 16-19), razvijeno 6 do 9 i više listova.

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubillais). U usevima se na naličju listova uočavaju jajna legla u različitim fazama razvoja, a započelo je i piljenje larvi.

Na svelosnim lovnim lampama na lokalitetima Morović i Laćarak, beleže se veoma visoke brojnosti leptira na dnevnom nivou. Na lokalitetu Laćarak, izbrojano je i preko 5000 jedinki za samo jednu noć. U poslednjih 11 godina, ovo su najveće brojnosti prve generacije kukuruznog plamenca u regionu Sremske Mitrovice. S obzirom na ovako visoke brojnosti, očekuje se i jak napad štetočine u usevima kukuruza, te se preporučuju hemijske mere zaštite po postizanju pragova štetnosti.

brojanje kukuruznog plamenca (ulov za jednu noć)

Preporuka proizvođačima je tretman ukoliko je na parcelama sa kukuruzom šećercom i semenskim kukuruzom broj biljaka sa položenim jajnim leglima 5% a na merkantilnom kukuruzu ukoliko su jajna legla prisutna na 10% biljaka.

Preporuka je tretman sa nekim rd registrovanih insekticida:

a.m. hlorantraniliprol, preparat Coragen 20 SC u količini 0,1-0,15 l/ ha

ili

a.m. hlorantraniliprol + lambda –cihalotrin, prepart  Ampligo 150 ZC

ili

a.m. indoksakarb, preparat Avaunt 15 SC u količini 0,25 l/ ha.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 8.6.2022 ‎(2)
Zaštita kukuruza 8.6.2022 13:08Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Regionalni centar:Vršac
Fenofaza kukuruza:od devet i više listova razvijenih
(BBCH 19).
 
U usevima kukuruza se registruju položena jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Na svetlosnim lampama se beleži brojnost imaga najveća u zadnjih 10 godina u prvoj generaciji te štetočine. U usevu kukuruza šećerca kao i semenskom kukuruzu, broj biljaka sa položenim jajnim leglima je tokom ove nedelje dostigao vrednosti iznad praga štetnosti koji za semenski i kukuruz šećerac iznosi 5% biljaka sa jajnim leglima, a za merkantilni kukuruz 10% biljaka sa jajnim leglima.
 
 
Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko ustanove da je dostignut prag štetnosti primene neki od insekticida:
  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili
  • Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili
  • Avaunt 15 SC (indoksikarb) 0,25 l/ha.
Region: Vršac
Zaštita kukuruza8.6.2022 10:24Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Subotica, usevi kukuruza se nalaze u fenofazi razvoja listova: od 7 listova razvijeno do  9 i više listova razvijeno (BBCH 17- 19).

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza na listovima je registrovano prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Pregledom parcela utvrdili smo da se  procenat biljaka sa položenim jajnim leglima kreće od 2-10%. U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije kukuruznog plamenca

 

-velika slika
velika slika

 

Na svetlosnim lampama beleže se svakodnevni ulovi kukuruznog plamenca, i njihova brojnost svaki dan raste. Prag štetnosti iznosi 10% biljaka sa položenim jajnim leglima u merkantilnom kukuruzu i 5% biljaka sa položenim jajnim leglima u kukuruzu šećercu i semenskom kukuruzu.

 

 

Preporuka proizvođačima je da pregledaju useve kukuruza na prisustvo jajnih legala i ako je dostignut prag štetnosti sprovedu hemijski tretman nekim od  insekticida:

 

-          a.m. hlorantraniliprol (Coragen) u količini 0,1-0,15 l/ha ili

-          a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin (Ampligo 150 ZC) u količini 0,2-0,25 l/ha ili

-          a.m.indoksikarb (Avaunt 15 Ec) u količini 0,25 l/ha.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 7.6.2022 ‎(2)
Visoke brojnosti prve generacije kukuruznog plamenca 7.6.2022 12:40Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području Srbije, u zavisnosti od roka setve, usevi merkantilnog i semenskog kukuruza se nalaze u raličitim fazama razvoja listova i stabla, dok se usevi kukuruza šećerca nalaze u fazi od pojave metlice do početka razvoja klipa.

Na svetlosnim lovnim lampama registruju se visoke brojnosti odraslih jedinki prve generacije kukuruznog plamenca (Ostinia nubilalis). Na pojedinim lokalitetima u Sremu, beleži se i do 2000 ulovljenih odraslih jedinki  za jednu noć što je najveća zabeležena brojnost u prvoj generaciji te štetočine u proteklih 10 godina. Takođe i na drugim lokalitetima se registruju do sada najveće bronosti prve generacije kukuruznog plamenca.

Trenutno je u toku polaganje jajnih legala i intenzivno piljenje larvi prve generacije.

Jajna legla kukuruznog plamenca i piljenje larvi

Najugoženiji su usevi kukuruza šećerca i semenskog kukuruza. Mere zaštite u navedenim usevima preporučuju se ukoliko se registruje 5% biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca i na početku piljenja larvi. Kod merkantilnog kukuruza prag štetosti iznosi 10% biljaka sa položenim jajnim leglima.

Video materijal o načinu pregleda useva kukuruza na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca možete pogledati na Youtube kanalu PIS-a na ovom linku.

Zbog ovako visokih brojnosti očekuje se jak napad kukuruznog plamenca na usevima kukuruza, te je preporuka da se sprovedu mere zaštite nekim od insekticida:

·       Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1 - 0,15 l/ha ili

·       Ampligo 150 ZC (hlorantranilprol + lambda cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili

·       Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha.

Region: Svi regioni
1 - 10 Next