Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kukuruz  

Web Part Page Title Bar image
kukuruz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 8.9.2021 ‎(1)
Zaštita kukuruza šećerca8.9.2021 11:50Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi postrnog kukuruza šećerca se nalaze u fenofazi cvetanja i polinizacije (BBCH 63-65).

Faza razvoja

Vizuelnim pregledom postrnih useva kukuruza šećerca registruje se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 5% biljaka.

U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine.

Takođe, tokom vizuelnih pregleda navedenih useva, registrovano je i prisustvo položenih jaja kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 10% biljaka. 

  

Kukuruzni plamenac_j.leglo    Kukuruzna sovica_jaje

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo navedenih štetočina i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primena nekog od registrovanih insekticida:

·        Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2),

·        Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2),

·        Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2)

U usevima kukuruza šećerca uočena je i aktivnost parazitskih osica iz roda Trichogramma, tj. prisustvo parazitiranih jajnih legala kukuruznog plamenca ovom osicom.

Parazitirano j.leglo

U cilju zaštite ovih osica koje su veoma  značajni korisni organizmi, prednost treba dati insekticidu na bazi aktivne materije hloratraniliprol (Coragen 20 CS) koji neće delovati na njih.

Pri odabiru insekticida obavezno treba voditi računa o karenci  i maksimalno dozvoljenom broju tretmana u toku vegetacije (MBT). 

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 7.9.2021 ‎(1)
Zaštita useva kukuruza šećerca i paprike od III generacije kukuruznog plamenca i pamukove sovice7.9.2021 16:32Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Vrbas vizuelnim pregledom postrnih useva kukuruza šećerca registruje se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 10% biljaka.

U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine.

Takođe, vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca registrovana je izuzetno velika brojnost položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Registrovano je i do 15 položenih jaja po listu kukuruza.  Procenat biljaka sa jajima zavisi od faze useva, lokaliteta i do sada primenjenih mera zaštite.

Položena jaja pamukove sovice na kukuruzu šećercu

Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled useva i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina, primene neki od navedenih insekticida vodeći računa o karenci i maksimalnom broju tretmana:

·         Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 14 dana),

·         Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha (karenca 7 dana),

·         Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 14 dana).

Na području delovanja RC Vrbas na većini parcela započela je berba paprike.

Vizuelnim pregledom useva paprika registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 7% biljaka, kao i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera)  na do 65% biljaka.

Jajno leglo kukuruznog plamenca na paprici

položeno jaje pamukove sovica na paprici

Preporuka proizvođačima koji su sledili preporuke i sproveli tretman u cilju zaštite paprike od pamukove sovice (30.08.2021.) preparatima larvicidnog delovanja, je pregled useva na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca, kao i jaja pamukove sovice i po potvrdi prisustva sprovođenje tretmana insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

·         Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2)

Ujedno, ovaj preparat neće štetno delovati na korisne organizme, osice iz roda Trichogramma, koje su prirodni neprijatelji navedenih štetočina i čija je aktivnost izražena u ovom delu vegetacije.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 6.9.2021 ‎(2)
Zaštita useva paprike i kukuruza šećerca od treće generacije kuruznog plamenca i pamukove sovice6.9.2021 13:48Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledima useva paprike i postrnih useva kukuruza šećerca registruje se prisustvo položenih jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 10% biljaka. Takođe, registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera)  na do 20% biljaka. Procenat biljaka sa jajima zavisi od faze useva, lokaliteta i do sada primenjenih mera zaštite.

Na osnovu vremenskih uslova u proteklom periodu i prognoziranih temperatura, početak piljenja larvi navedenih štetočina očekuje se za nekoliko dana.

Sa ciljem zaštite useva paprike i kukuruza šećerca, na početku piljenja larvi kukuruznog plamenca i pamukove sovice, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

U usevu kukuruza šećerca:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili

Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (14 dana, MBT 2).

U usevu paprike:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili   

Avaunt 15 EC; Top gun (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (1 dan, MBT 2) ili

Scatto (deltametrin) u količini 0,3-0,7 l/ha (karenca 3 dana, MBT 4).

S obzirom da su u usevima uočene i osice iz roda Trichogramma, koje su prirodni neprijatelji navedenih štetočina i čija je aktivnost izražena u ovom delu vegetacije, prilikom izbora preparata prednost treba dati insekticidu na bazi aktivne materije hlorantraniliprol (Coragen 20 SC) koji neće štetno delovati na korisne organizme.

Prilikom izbora insekticida obavezno treba voditi računa o karenci  i maksimalno dozvoljenom broju tretmana u toku vegetacije (MBT). U usevima gde je u toku berba primena insekticida se ne preporučuje!

Region: Svi regioni
Zaštita useva paprike i kukuruza6.9.2021 7:23Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva paprike i kukuruza šećerca registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 10% biljaka.

U toku je polaganje jaja, a u narednim danima se očekuje i početak piljenja larvi treće generacije ove štetočine.

Takođe, vizuelnim pregledom navedenih useva registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 15% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca, kao i jaja pamukove sovice i po potvrdi prisustva sprovođenje tretmana primenom nekog od sledećih insekticida:

·        Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 14 dana u usevima kukuruza, a 3 dana u usevima paprike) ili

·        Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana u usevu kukuruza) ili

·        Top gun (indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 7 dana u usevu paprike) ili

·        Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (karenca 1 dan u usevu paprika, a 14 dana u usevu kukuruza) ili

·        Scatto (deltametrin) u količini 0,3-0,7 l/ha (karenca 3 dana u usevu paprike).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

U usevima gde je u toku berba zabranjena je primena insekticida!

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 26.8.2021 ‎(2)
Zaštita useva od pamukove sovice i stenica26.8.2021 10:06Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

U proteklih nedelju dana, na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama beleže se visoki ulovi odraslih jedinki pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

 

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo položenih jaja te štetočine. U zavisnosti od lokaliteta i useva razlikuje se i procenat biljaka sa položenim jajima koji se na pojedinim parcelama kreće i do 60%.

 

 

 

Pamukova sovica je izrazito polifagna štetočina i hrani se na velikom broju biljnih vrsta. Ženke polažu jaja, pojedinačno ili u manjim grupama, na dlačice listova ili generativne organe najrazvijenijih biljaka, kod kojih se odvijaju intenzivan porast i plodonošenje. Štete pričinjavaju larve, pri čemu se prvi larveni uzrasti ishranjuju listovima, dok kasniji uzrasti prelaze na pupoljke, cvetove i plodove.

 

U ovom momentu najugroženiji su postrni usevi kukuruza šećerca, boranije i soje, kao i usevi paprike, paradajza, kupusa i drugog povrća.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice i po potvrdi prisustva primena nekog od registrovanih insekticida:

 

Preparat

Aktivna materija

Doza

Usev (karenca u danima)

Coragen 20 SC

hlorantraniliprol

0,14-0,2 l/ha

paprika (3), paradajz (1), kukuruz (14), kupus (7)

*Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin

0,4 l/ha

paradajz (3), kukuruz (7), kupus (14)

Avaunt 15 EC, Top gun

indoksakarb

0,25 l/ha

paprika (1), paradajz (3), kukuruz (14)

Affirm 095 SG, Ema, Triton

emamektin benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika (3), paradajz (3), kupus (3)

*Scatto

deltametrin

0,3-0,7 l/ha

paprika (3), paradajz (3), kupus (7)

*Kozak

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

boranija (14), kupus (14)

Harpun

piriproksifen

0,05-0,075%

boranija (7)

 

U usevima soje nema registrovanih insekticida za suzbijanje pamukove sovice. Sa ciljem suzbijanja te štetočine mogu se koristiti neki od navedenih insekticida.
 

Vizuelnim pregledima, u pojedinim usevima, registrovano je značajno prisustvo odraslih jedinki i larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula). Intenzitet napada zavisi od lokaliteta, useva i ranije primenjenih hemijskih mera zaštite. Ukoliko se vizuelnim pregledima uoči prisustvo stenica prilikom izbora insekticida, sa ciljem zaštite useva od navedenih štetočina, prednost treba dati preparatima na  bazi deltametrina ili lambda-cihalotrina koji su označeni sa * u tabeli.

 

 

S obzirom da je u toku berba pojedinih useva ili se ona očekuje u narednom periodu prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Svi regioni
Zaštita kukuruza šećerca iz kasnih rokova26.8.2021 8:49Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)
Na području delovanja RC Kikinda usevi kukuruza šećerca iz kasnih rokova setve se nalaze u različitim fazama razvoja lista i stabla (BBCH 18-32).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca na lokalitetu Banatska Topola registrovan je visok napad pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Pregledom biljaka, na naličju listova kukuruza registrovana su položena jaja pamukove sovice na 25% pregledanih biljaka.
 
Picture
 
Pored pamukove sovice uočeno je prisustvo larvi i odraslih jedinki zelene povrtne stenice (Nezara viridula).
 
Picture
 
Radi zaštite kukuruza šećerca proizvođačima se preporučuje pregled useva i sprovođenje hemijskog tretmana ukoliko ustanove prisustvo pomenutih štetočina. Preporučuje se primena sledećeg insekticida:
  • Ampligo 150  ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana).
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 23.8.2021 ‎(1)
Zaštita kukuruza šećerca iz kasnijih rokova setve23.8.2021 10:10Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi kukuruza šećerca iz kasnih, postrnih rokova setve se nalaze u fazi razvoja lista, devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva registrovan je izuzetno jak napad pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Položena jaja pamukove sovice registrovane su na do 60% biljaka, a prosečan broj položenih jaja kreće se od 4 do 7 jaja po biljci.

 

   Jaja pamukove sovice

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo pomenute štetočine i po potvrdi prisustva, sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha;

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha;

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 17.8.2021 ‎(1)
Zaštita kukuruza17.8.2021 14:10Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi kukuruza šećerca se u zavisnosti od rokova setve nalaze u različitim fenofazama razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 71-75).

Vizuelnim pregledom useva i dalje se registruje prisustvo položenih jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), a broj biljaka sa položenim jajnim leglima se krece do 10%. Takođe, tokom pregleda registrovana su i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 24% biljaka.

     

Jajno leglo O.nubilalis          Jaje H.armigera       

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo novopoloženih jaja navedenih štetočina primena nekog od insekticida:

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha, karenca 14 dana, ili

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha, karenca 7 dana.

U usevima kukuruza šećerca u kojima se u narednim danima očekuje početak berbe treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 16.8.2021 ‎(1)
Zaštita kukuruza16.8.2021 9:57Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi semenskog kukuruza i kukuruza šećerca se, u zavisnosti od primenjene agrotehnike i rokova setve, nalaze u fenofazi od razvoja ploda do sazrevanja ploda (BBCH 71-83).

Vizuelnim pregledom biljaka semenskog  kukuruza i kukuruza šećerca, registrovana su novopoložena jaja pamukove sovice ( Helicoverpa armigera ) i novopoložena jajna legla kukuruznog plamenca, (Ostrinia nubilalisu odnosu na prethodni pregled vidi preporuku.  Jajna legla kukuruznog plamenca, u različitim embrionalnim fazama razvoja , su uočena na do 20% biljaka.

Proizvođačima semenskog kukuruza i kukuruza šećerca se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo jaja navedenih štetočina primena nekog od navedenih insekticida:  

        Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol), 0,1-0,15 l/ha  ili

Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin), u količini 0,2-0,25 l/ha ili

Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb), u količini 0,25l/ha.

sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca

Prilikom izbora insekticida, treba uzeti u obzir promenu mehanizma delovanja insekticida u odnosu na predhodni tretman, maksimalan broj tretmana (MBT) insekticida i karencu.

U usevima gde je u toku berba ne preporučuje se primena insekticida!

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 13.8.2021 ‎(1)
Zaštita kukuruza13.8.2021 12:33Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Bačka Topola  vizuelnim pregledom postrnih usevi kukuruza šećerca , kao i merkantilnog i semenskog kukuruza, i dalje se kontinuirano registruje prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).videti preporuku od 04.8.2021.

 

Faza razvoja kukuruza šećerca     J. leglo kukuruznog plamenca

Prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca registruje se na do 19% biljaka, i to je prvenstveno posledica razvučenog leta druge generacije ove štetočine.

Takođe, vizuelnim pregledima useva kukuruza utvrđeno je i prisustvo jaja i larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca, kao i jaja pamukove sovice. Nakon utvrđivanja  prisustva navedenih štetočina, preporučuje se sprovođenje tretmana primenom nekog od sledećih insekticida:

  • Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol)  0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana) ili,         
  • Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana) ili,
  • Avaunt 15 SC (a.m.indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 14 dana).

U usevima gde je u toku berba zabranjena je primena insekticida!

U usevima kukuruza šećerca gde se u narednom periodu očekuje početak berbe strogo treba voditi računa o karenci primenjenih insekticida.

Region: Bačka Topola
1 - 10 Next