Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kukuruz  

Web Part Page Title Bar image
kukuruz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 15.9.2020 ‎(1)
Zaštita kukuruza šećerca i boranije15.9.2020 14:03Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi kukuruza šećerca se nalaze, u zavisnosti od roka setve, u fazi početak odbacivanja polena: vidljivi končići svile do faze metlica u punom cvetanju: svila se suši (BBCH 63-67).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana se položena jajna legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 6% biljaka, kao i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 26% biljaka. Položena jaja se u najvećem procentu nalaze u zoni oko ili na klipu i na razvijenoj svili.

         

jajno leglo kukuruznog plamenca

jaje pamukove sovice

Proizvođačima se preporučuje  pregled useva i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina, primene neki od navedenih insekticida vodeći računa o karenci i maksimalnom dozvoljenom broju tretmana pesticida u toku jedne vegetacije:

·        Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 14 dana),

·        Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha (karenca 7 dana),

·        Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana).

Zbog visoke stope parazitizma jajnih legala plamenca i jaja pamukove sovice od strane parazitne osice iz roda Trichogramma u ovom periodu godine, prilikom izbora preparata  prednost treba dati insekticidima koji neće štetno delovati na njih kao što je Coragen 20 SC.

Usevi postrne boranije se nalaze u fazi cvetanja do početka razvoja mahuna (BBCH 65-71).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armgera) na do 9% biljaka. S obzirom da  da se u narednim danima očekuje intenzivno piljenje larvi, preporuka proivođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju položena jaja pamukove sovice, sprovedu insekticidni tretman kako bi sprečili ubušivanje larvi u mahune:

·         Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol)  0,1-0,15 l/ha.

 

jaje pamukove sovice na boraniji

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 11.9.2020 ‎(1)
Zaštita kukuruza šećerca i paprike od kukuruznog plamenca i pamukove sovice11.9.2020 15:01Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kukuruza šećerca se nalaze, u zavisnosti od roka setve, u fazi početak odbacivanja polena: vidljivi končići svile do faze metlica u punom cvetanju: svila se suši (BBCH 63-67).

Vizuelnim pregledom biljaka registruju se položena jajna legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na od 3 do 7% biljaka, kao i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 18% biljaka. Položena jaja se u najvećem procentu nalaze u zoni oko ili na klipu i na razvijenoj svili.

Prognozirane visoke dnevne temperature u narednom periodu uticaće na razvoj ovih štetočina i do još masovnijeg poleganja jaja kao i piljenja larvi. Takođe, tokom pregleda uočena su i parazitirana jajna legla od strane parazitne osice iz roda Trichogramma.

Preporuka proizvođačima je pregled useva kukuruza šećerca i ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina, primena nekog od navedenih insekticida, vodeći računa o karenci i maksimalnom dozvoljenom broju tretmana u toku vegetacije:

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 14 dana) ili

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha (karenca 7 dana) ili

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana).

Prilikom izbora preparata prednost treba dati insekticidima na bazi aktivne materije hloratraniliprol  (Coragen 20 SC) koji neće štetno delovati na parazitne osice.

                  

  jaje pamukove sovice  jaje pamukove sovice

Takođe, vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo položenih jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca na do 4%  biljaka, kao i položenih jaja pamukove sovice na do 6%  biljaka.

Proizvođačima koji još uvek nisu započeli berbu, a registruju prisustvo navedenih štetočina, preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoate) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana),

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (karenca 1 dan).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana tokom jedne vegetacije primenjenih preparata.

 

 jajno leglo kukuruznog plamenca

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.9.2020 ‎(1)
Zaštita kukuruza šećerca i paprike od treće genracije kukuruznog plamenca i pamukove sovice10.9.2020 8:54Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

STANJE U USEVIMA KUKURUZA ŠEĆERCA

 

Vizuelnim pregledima useva kukuruza šećerca  iz postrnih rokova setve registrovano je prisustvo položenih jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U zavisnosti od lokaliteta i faze razvoja biljaka, prisustvo jajnih legala je uočeno na 2 do 10% biljaka.  Takođe, tokom pregleda uočeno je i prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 20% biljaka. 

 

Ploženo jajno leglo kukuruznog plamenca na naličju lista kukuruza šećerca 

 

 

Odrasla jedinka i jaje pamukove sovice na kukuruzu šećercu

 

 

U sadašnjim proizvodnim uslovima i prema prognozi za narednih nekoliko dana, početak piljenja larvi se očekuje za dane vikenda.

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled useva na prisustvo navedenih štetočina. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u klipove kukuruza, na početku piljenja larvi, preporučuje se primena nekog od insekticida:

·       Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha (karenca 7 dana) ili

·       Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 14 dana) ili

·       Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana).

 

Zbog prisustva parazitnih osica iz roda Trichogramma, čija je aktivnost izuzetno velika u ovom delu vegetacije, prilikom izbora preparata prednost treba dati insekticidima na bazi aktivne materije hloratraniliprol (Coragen 20 SC) koji neće štetno delovati na ove korisne organizme.

 

STANJE U USEVIMA PAPRIKE

 

Na većini lokaliteta, berba paprike je u toku ili se očekuje u narednom periodu. U regionima na području Vojvodine, na naličju listova paprike registrovano je prisustvo jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca, dok se u svim regionima registruje prisustvo jaja pamukove sovice na licu listova.

 

Odrasla jedinka i jaje pamukove sovice na paprici

 

 

Preporuka je da se usevi paprike pregledaju na prisustvo jaja kukuruznog plamenca i pamukove sovice. Samo u slučajevima gde se utvrdi prisustvo štetočina, a berba još nije počela ili je obrano prvo kolo i postoji mogućnost da se ispoštuje karenca, moguća je primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida sa kratkom karencom:

·      Affirm 095 SG (emamektin benzoate) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·      Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (karenca 1 dan).

 

Prilikom upotrebe pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i karenci primenjenih preparata.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 9.9.2020 ‎(1)
Zaštita useva kukuruza šećerca i paprike od treće generacije kukuruznog plamenca i pamukove sovice9.9.2020 14:14Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom postrnih useva kukuruza šećerca registruje se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 4% pregledanih biljaka.

U toku je početak polaganja jaja treće generacije ove štetočine. U narednim danima se očekuje intenziviranje procesa polaganja jaja, a za dane vikenda početak piljenja larvi.

Takođe, vizuelnim pregledom navedenih useva registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 16% pregledanih biljaka.

Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled useva i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina, primene neki od navedenih insekticida vodeći računa o karenci i maksimalnom broju tretmana:

·        Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 14 dana),

·        Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha (karenca 7 dana),

·        Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana).

Zbog visoke stope parazitizma jaja plamenca i sovice od strane parazitne osice iz roda Trichogramma u ovom periodu godine, prilikom izbora preparata  prednost treba dati insekticidima koji neće štetno delovati na njih (Coragen 20 SC).

Na području delovanja RC Novi Sad na većini parcela započela je berba paprike.

Vizuelnim pregledom useva paprika registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca na do 2% pregledanih biljaka, kao i jaja pamukove sovice na do 8% pregledanih biljaka.

Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled useva na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko još uvek nisu započeli berbu, a registruju prisustvo navedenih štetočina, preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

·        Affirm 095 SG (emamektin benzoate) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana),

·        Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (karenca 1 dan).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana tokom jedne vegetacije primenjenih preparata!

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 21.8.2020 ‎(1)
Zaštita useva od kukuruznog plamenca21.8.2020 14:09Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Na području delovanja RC Kikinda,usled razvučenog leta imaga II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), registrovano je prisustvo novopoloženih jajnih legala pomenute štetočine. Vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca registrovana su položena jajna legla kukuruznog plamenca na 8% biljaka, dok su u usevu paprike položena jajna legla uočena na 5% biljaka.
 
Picture
 
Picture
 
Pored kukuruznog plamenca, na feromonskim i svetlosnim klopkama beleži se i velika brojnost imaga pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Vizuelnim pregledima navedenih useva registruje se prisustvo novopoloženih jaja ove štetočine.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva i spovođenje hemijskog tretmana ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina. Preporučuje se primena jednog od navedenih insekticida:
  • Affirm 095 SG (emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha ili
  • Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha ili
  • Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili
  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

S obzirom da su vizuelni pregledi useva kukuruza i paprike ukazali i na značajnu aktivnost parazitskih osica roda Trichogramma, prednost treba dati preparatu Coragen 20 SC, koji je selektivan na korisnu entomofaunu. Takođe, pri izboru hemijskog sredstva, strogo treba voditi računa o karenci i maksimalno dozvoljenom broju tretmana primenjenog insekticida.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 19.8.2020 ‎(1)
Zaštita useva od kukuruznog plamenca19.8.2020 13:32Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

RC Novi Sad je poslednju preporuku za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) dao 07.08. Kao posledica razvučenog leta druge generacije ove štetočine, na svetlosnim lovnim lampama i dalje se registruju visoke brojnosti leptira.

Vizuelnim pregledom useva paprike, semenskog kukuruza i kukuruza šećerca i dalje se registruje prisustvo novopoloženih jajnih leglala kukuruznog plamenca. Još uvek je u toku polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

Od ukupnog broja novopoloženih jajnih legala, veliki procenat je parazitiran od strane parazitnih osica iz roda Trichogramma. Parazitirana jajna legla su crne boje.

Na feromonskim klopkama postavljenim u useve paprike i kukuruza šećerca registruju se povećane brojnosti imaga pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Vizuelnim pregledom navedenih useva registrovano je prisustvo novopoloženih jaja ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled useva i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina primena nekog od navedenih insekticida:

·        Affirm 095 SG (emamektin benzoat) u količini 1,5-2 kg/ha,

·        Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha,

·        Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha,

·        Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha.

U cilju očuvanja populaciije i neometanog razvoja parazitnih osica iz roda Trichogramma, prilikom izbora preparata u cilju suzbijanja kukuruznog plamenca i pamukove sovice prednost treba dati insekticidima koji neće štetno delovati na njih (Coragen 20 SC).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana tokom jedne vegetacije primenjenih preparata!

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 11.8.2020 ‎(3)
Zaštita kukuruza11.8.2020 18:41Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac, usevi merkantilnog i semenskog kukuruza, u zavisnosti od vremena setve i primenjene agrotehnike se nalaze u fazi od razvoja ploda do sazrevanja ploda (BBCH71-83).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza uočena su sveže položena jajna legala druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 10% pregledanih biljaka i lisne vaši na 5% pregledanih biljaka.

Ovo je period intenzivnog  polaganja jaja i piljenje larvi druge generacije kukuruznog plamenca.

Prag štetnosti za useve semenskog kukuruza i kukuruza šećerca je 5% biljaka sa položenim jajnim leglima.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da obave vizuelni pregled svojih useva i ukoliko uoče prisustvo položenih jajnih legala ili ispiljene larve ove štetočine, izvrše hemijski tretman primenom jednog od insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini primene 0,1-0,15 l/ha ili

Ampiligo 150ZC (a.m. hlorantraniliprol i lambda cihalotrin) u količini primene 0,2-0,25 l/ha.

Slika1

velika slika

Region: Mladenovac
Zaštita kukuruza11.8.2020 14:45Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kukuruza šećerca se nalaze, u zavisnosti od roka setve, u fazi od rasta stabla do kraj cvetanja: svila potpuno suva (BBCH 19-69).

Vizuelnim pregledom biljaka i dalje se beleži veliki procenat novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrini nubilalis). U zavisnosti od lokaliteta, procenat položenih jajnih legala se kreće između 7 i 16. 

U toku je intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije pomenute štetočine. Takođe tokom pregleda uočena su i parazitirana jajna legla od strane parazitne osice (Trichogramma spp.)

Od predhodnog tretmana je prošlo više od 7 dana. Ukoliko se prilikom pregleda useva ustanovi prag štetnosti (za kukuruz šećerac i semenaski kukuruz prag je 5% biljaka sa položenim jajnim leglima), preporučuje se primena jednog od navedenih insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lamda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili

Avaunt 15 SC (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha.

Prilikom odabira insekticida, ukoliko se ustanovi prisustvo crnih (parazitiranih) jajnih legala, prednost treba dati preparatu Coragen koji nema štetno delovanje na korisne insekte.

   

 parazitirano jajno leglo   j. leglo kukuruznog plamenca

Region: Zrenjanin
Zaštita kukuruza11.8.2020 12:41Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Subotica, usevi merkantilnog kukuruza se, u zavisnosti od vremena setve i grupe zrenja, nalaze u fazi sazrevanja zrna (BBCH 79-83)

Na površinama koje pokriva region Subotica, uglavnom se gaji merkantilni kukuruz, dok su površine pod kukuruzom šećercom  veoma male. Proizvodnja semenskog kukuruza nije zastupljena.

Vizuelnim pregledom biljaka kukuruza, registrovana su nova, sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca(Ostrinia nubilalis) na oko 10 % biljaka, u odnosu na period pre deset dana.

sveže položeno jajno leglo

Na svetlosnim lovnim lampama kontinuirano se beleže  visoki ulovi odraslih jedinki. U toku je intenzivno polaganje jajnih legala i piljenje larvi druge generacije kukuruznog plamenca.

Proizvođačima kukuruza šećerca se preporučuje pregled useva biljaka na prisustvo  jajnih legala. Ukoliko je od prethodnog tretmana prošlo više od 7 dana, s obzirom i na obilne padavine nakon prošlog tretmana, a registruje se prisustvo novih jajnih legala na 5% biljaka, preporuka je primena nekog od navedenih insekticida:  

·         Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha  ili

·         Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha ili

·         Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) u količini 0,25l/ha.

 

U usevima merkantilnog kukruza prag štetnosti iznosi 10%.

Prilikom izbora insekticida, treba uzeti u obzir maksimalan broj tretmana insekticida tokom ove

vegetacije i karencu.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 10.8.2020 ‎(5)
Zaštita paprike i kukuruza10.8.2020 14:41Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

 

Pregledom useva paprike, semenskog kukuruza i kukuruza šećerca na terenu RC Ruma registrovano je značajno prisustvo novopoloženih jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), u odnosu na pregled od 31.7. kada je data preporuka za tretman. U toku je intenzivno polaganje jaja i piljenja larvi druge generacije ove štetočine.  Uočeno je i prisustvo parazitne osice (Trichogramma spp.) i parazitirana jajna legla na do 5% pregledanih biljaka. U usevima paprike registrovano je i značajno prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

 

Lokalitet/ usev

jajna legla k. plamenca

jaja pamukove sovice

Buđanovci/ paprika

25% biljaka

21% biljaka

Žarkovac/ semenski kukuruz

13% biljaka

/

Ruma/ kukuruz šećerac

17% biljaka

/

 

velika slika

 

S obzirom da su nakon prethodnog naloga za tretman usledile obilne padavine, ne možemo više računati na efikasnost primenjenih  preparata. Ukoliko je od prethodnog tretmana prošlo više od 7 dana, proizvođačima se preporučuje pregled navedenih useva na prisustvo jaja ovih štetočina. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo primeniti neki od insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

 

  •  Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha
  • Ampligo 150 SC (a.m.  hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,25 l/ha
  • Avaunt 15-EC (a.m. indoksikarb) 0,25 l/ha

 

U  slučaju prisustva parazitiranih  jaja / jajnih legala, prednost dati insekticidu Coragen 20 SC koji nema štetno delovanje na korisne organizme.

 

 Prilikom izbora preparata voditi računa o karenci i maksimalnom broju dozvoljenih tretmana tokom vegetacije.

 

Region: Ruma
1 - 10 Next