Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kukuruz  

Web Part Page Title Bar image
kukuruz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 7.9.2023 ‎(2)
ZAŠTITA POVRĆA OD ŠTETOČINA 7.9.2023 8:30Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

U usevima paprike, paradajza, kukuruza šećerca, kupusa, boranije i drugog povrća se i dalje registruje aktivnost kukuruzne (pamukove) sovice. Na pojedinim parcelama se u poslednjih nekoliko dana registruju novopoložena jaja ove štetočina na do 40 % biljaka.

U najavi je talas visokih temperatura vazduha koje će pogodovati razvoju pomenute štetočine, te se piljenje larvi očekuje za svega nekoliko dana, kada usled izostanka mera zaštite mogu nastati velike štete na usevima.

 

Preporučuje se pregled useva na prisustvo jaja kukuruzne (pamukove) sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo, sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza

Usev

Coragen 20 SC/Inecor

Zakon

Altacor 35 WG

hlorantraniliprol

0,14-0,2 l/ha

200 ml/ha

80-120 g/ha

paprika, paradajz, kukuruz, kupus

paprika, paradajz

paradajz, boranija, kupus

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

0,4 l/ha

kukuruz

paradajz

Exalt

Radiant

spinetoram

2-2,4 l/ha

0,4 l/ha

paprika, paradajz, kupus

kukuruz

Affirm 095 SG, Ema,

Triton, Porselen xtra

emamektin-benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika, paradajz, kupus

 

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da je berba pojedinih biljnih vrsta ugroženih od ove štetočine u toku. 

Na pojedinim parcelama paprike i kukuruza šećerca pregledom se uočava i prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca. U usevima kupusa registruje se aktivnost i kupusovog moljca. Navedeni insekticidi za suzbijanje kukuruzne (pamukove) sovice delovaće i na suzbijanje ostalih prisutnih štetočina u povrću.  

Region: Svi regioni
Zaštita kukuruza7.9.2023 7:54Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kukuruza šećerca iz kasnih rokova setve se nalaze u različitim fazama razvoja listova do faza sazrevanja i berbe.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 12% biljaka, kao i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 28% biljaka.

I dalje je u toku polaganje jaja, kao i piljenje larvi navedenih štetočina.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca, kao i jaja pamukove sovice, i po potvrdi prisustva sprovođenje tretmana primenom nekog od navedenih insekticida:

·        Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana) ili

·        Radiant 120 SC (a.m. spinetoram) 0,4 l/ha (karenca 14 dana) ili

·        Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana)  ili

·        Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (dozvoljena primena do 9.11.2023.).

 

U usevima kukuruza šećerca gde je berba u toku ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

U usevima u kojima se berba očekuje u narednom periodu strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Prilikom izbora insekticida treba voditi računa o maksimalnom broju tretmana tokom jedne vegetacije.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 6.9.2023 ‎(1)
Zaštita paprike i kukuruza 6.9.2023 14:07Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Sovica gama (Autographa gamma)

Na području delovanja RC Sombor usevi paprike se nalaze u fenofazi sazrevanja ploda (BBCH 79-85).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo:

- sveže položenih jaja kao i jaja pred piljenje kukuruzne (pamukove ) sovice Helicoverpa armigera kako na listu tako i na plodu-na do 40 % biljaka

velika slika

-sveže položenih jaja kao i jaja pred piljenje  gama sovice Autographa gamma –na 20 % biljaka

-sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis –na 2 % biljaka

Usevi kukuruza šećerca iz kasnijih rokova setve nalaze se u fenofazi razvića ploda ( BBCH 71-75) .

Vizuelnim pregledom useva registruje se i do 10% biljaka sa sveže položenim jajima kukuruzne (pamukove ) sovice Helicoverpa armigera.

velika slika

Pored kukuruzne (pamukove ) sovice Helicoverpa armigera u usevu kukuruza šećerca i dalje se registruje visok procenat parazitiranih jajnih legala kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis od strane parazitne osice Trichogramma spp.

velika slika

Sa ciljem zaštite plodova paprika od navedenih štetnih vrsta kao i klipova kukuruza , proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

U usevima paprike:

·        Coragen 20 SC/Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana), MBT-2,  ili

·        Zakon (a.m. hlorantraniliprol) 0,2 l/ha (karenca 1 dan),MBT 2 ili

·       Affirm 095 SG, Proselen xtra , Triton (a.m. emamektin benzoat) 1,5 kg/ ha ( karenca 3     dana), MBT 3.

U usevima kukuruza:

·        Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana) ,MBT 2,  ili

·        Radiant 120 SC (a.m. spinetoram) 0,4 l/ha (karenca 14 dana) , MBT 2, ili

·        Ampligo 150 ZC (a.m. lorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana), MBT 2  ili

Prilikom pregleda useva obratiti pažnju i na prisustvo parazitiranih jajnih legala od starne parazitnih osica.Ukoliko se prilikom pregleda registruje prisustvo parazitiranih jajnih legala spovesti tretman insekticidima koji nemaju štetno dejstvo na parazitne osice :

·       Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

Prilikom izbora insekticida treba voditi računa o maksimalnim broju tretmana preparata u toku jedne vegetacije (MBT) i karenci.

 

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 25.8.2023 ‎(3)
Zaštita paprike i kukuruza 25.8.2023 14:45Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Sombor u usevima paprike, kukuruza šećerca kao i merkantilnog kukuruza registruju se sveže položena jaja :

·       kukuruzne (pamukove) sovice (Helicoverpa armigera) - na paprici na preko 25 % biljaka (položena jaja su registrovana i na plodovima i na listovima)  dok u usevima kukuruza na 5% biljka

          

velika slika                          velika slika

      

velika slika                                 velika slika  

·       kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)  - i u paprici i u kukuruzu na do 5% biljaka  

U usevu kukuruza šećerca registruje si visok procenat ( oko 70% )  parazitiranih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) od strane parazitne osice Trichogramma spp.

           

Trichogramma spp                           velika slika

S obzirom da je od prethodne preporuke prošlo više od 7 dana i da višene možemo računati na efikasnost  primenjenih insekticida,  proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo novopoloženih jaja i janih legala navedenih štetočina da sprovedu tretman nekim od insekticida :

U usevima paprike:

·        Coragen 20 SC/INECOR 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana) ili

·        Zakon (a.m. hlorantraniliprol) 0,2 l/ha (karenca 1 dan) ili

·       Affirm 095 SG, Proselen xtra , Triton (a.m. emamektin benzoat) 1,5 kg/ ha ( karenca 3     dana).

U usevima kukuruza:

·        Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana) ili

·        Radiant 120 SC (a.m. spinetoram) 0,4 l/ha (karenca 14 dana) ili

·        Ampligo 150 ZC (a.m. lorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana)  ili

·        Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) u količini 0,25 l/ha

Prilikom pregleda useva obratiti pažnju i na prisustvo parazitiranih jajnih legala od starne parazitnih osica, i ako se registruje njihovo prisustvo spovesti tretman insekticidima koji nemaju štetno dejstvo na njih :

·       Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

Prilikom izbora insekticida voditi računa o karenci  primenjenog insekticida.

Tretman treba sprovesti u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Sombor
Zaštita kukuruza šećerca i semenskog kukurza od kukuruzne sovice25.8.2023 13:06Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi kukuruza šećerca iz kasnijih rokova setve se nalaze u fazi od početka pojave metlice do  razvoja ploda (BBCH 51-79).

Vizuelnim pregledima useva, registrovana su jaja kukuruzne (pamukove) sovice (Helicoverpa armigera) u različitim embrionalnim fazama razvoja, od sveže položenih jaja do jaja pred piljenje, kao i ispiljene larve.

jaje kukuruzne sovice na stablu kukuruza

jaje kukuruzne sovice na listu kukuruza

larva kukuruzne sovice

Procenat napadnutih biljaka sa položenim jajima i ispiljenim larvama se kreće  od 5% do 45%.

Poljoprivrednim proizvođačima, prvenstveno semenskog i kukuruza šećerca, se preporučuje pregled biljaka kukuruza na prisustvo štetočina kukuruza. Narednih dana se očekuje intenzivnije piljenje larvi. Ukoliko je od poslednjeg tretmana prošlo više od 7 dana i ukoliko se vizuelnim pregledom registruju novopoložena jaja, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:  

-         Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol), 0,1-0,15 l/ha; MBT-2, karenca 14 dana  ili

-         Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin), u količini 0,2-0,25 l/ha; MBT-2, karenca 7 dana ili

-        Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb), u količini 0,25l/ha; MBT-2, karenca ili

-        Radiant 120 SC (a.m. spinetoram), u količini 0,4l/ha; MBT-2, karenca 14 dana.

Zbog visokih temperatura koje se najavljuju i narednih dana, izvođenje tretmana se preporučuje u kasnim večernjim satima.

Region: Vrbas
Zaštita useva od kukuruznog plamenca i kukuruzne sovice25.8.2023 8:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Novi Sad, u usevima paprike, merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca i dalje je u toku aktivnost kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera) kao i kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Vizuelnim pregledom useva registruju se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca na do 20% biljaka, i jaja kukuruzne sovice na do 56% biljaka.

Takođe, prilikom vizuelnih pregleda registrovano je prisustvo parazitne osice iz roda Trichogramma na samim jajnim leglima, kao i parazitirana (crna) jajna legla.

S obzirom da više ne možemo računati na efikasnost prethodno sprovedenih hemijskih mera zaštite proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca, kao i jaja pamukove sovice i po potvrdi prisustva sprovođenje tretmana primenom nekog od navedenih insekticida:

U usevima kukuruza:

·        Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana) ili

·        Radiant 120 SC (a.m. spinetoram) 0,4 l/ha (karenca 14 dana) ili

·        Ampligo 150 ZC (a.m. lorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana)  ili

·        Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (dozvoljena primena do 9.11.2023.).

U usevima paprike:

·        Coragen 20 SC/INECOR 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana) ili

·        Zakon (a.m. hlorantraniliprol) 200 ml/ha (karenca 1 dan) ili

·        Affirm 095 SG, Proselen xtra , Triton (a.m. emamektin benzoat) 1,5 kg/ ha ( karenca 3     dana).

Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo parazitnih osica, kao i crnih jajnih legala, prednost treba dati insekticidima koji nemaju štetno delovanje na korisne organizme (Coragen 20 SC, Inecor 20 SC, Zakon).

U usevima paprike i kukuruza šećerca gde je berba u toku zabranjena je primena hemijskih mera zaštite.

 U usevima u kojima se berba očekuje u narednom periodu strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Tretman treba sprovesti u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 23.8.2023 ‎(1)
I dalje se beleži intenzivno prisustvo kukuruzne sovice u povrću23.8.2023 8:41Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

 

U usevima paprike, paradajza, kukuruza šećerca, kupusa, boranije i drugog povrća se i dalje registruje izuzetno jak napad kukuruzne (pamukove) sovice. Na pojedinim parcelama se u poslednjih nekoliko dana registruju novopoložena jaja ove štetočina na preko 50 % biljaka, a broj jaja po biljci se kreće od 1 do čak 8.

Intenzivno piljenje larvi iz novopoloženih jaja se očekuje u narednih nekoliko dana.

 

Ukoliko je od poslednjeg tretmana prošlo više od 7 dana, preporučuje se pregled useva na prisustvo jaja kukuruzne (pamukove) sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo, sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida uz obavezno poštovanje karence:

Preparat

Aktivna materija

Doza

Usev

Coragen 20 SC/Inecor

Zakon

Altacor 35 WG

hlorantraniliprol

0,14-0,02 l/ha

200 ml/ha

80-120 g/ha

paprika, paradajz, kukuruz

paprika, paradajz

paradajz, boranija

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

0,4 l/ha

kukuruz

paradajz

Exalt

Radiant

spinetoram

2-2,4 l/ha

0,4 l/ha

paprika, paradajz,

kukuruz

Affirm 095 SG, Ema,

Triton, Porselen xtra

emamektin-benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika, paradajz

 

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da je berba pojedinih biljnih vrsta ugroženih od ove štetočine u toku.

 
 

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 22.8.2023 ‎(1)
Zaštita kukuruza šećerca22.8.2023 12:15Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi kukuruza šećerca iz postrnih rokova setve se nalaze u fazi od početka pojave metlice do početka razvoja ploda (BBCH 51-71).

Vizuelnim pregledom useva registrovan je jak napad kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Procenat biljaka sa položenim jajima je oko 40, a prosečan broj položenih jaja po jednoj biljci se kreće od 4 do 8.

Položena jaja pamukove sovice

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja kukuruzne/pamukove sovice, i ukoliko se registruje njihovo prisustvo, sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

Coragen 20 SC/ Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha;

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

Radiant 120 SC (a.m. spinetoram) 0,4 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 18.8.2023 ‎(2)
Zaštita paprike i kukuruza18.8.2023 14:57Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na terenu RC Ruma vizuelnim pregledom useva paprike, semenskog kukuruza i kukuruza šećerca registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 7% biljaka i jaja kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 17% biljaka. Registrovana jaja se nalaze u različitim fazama embrionalnog razvoja, od sveže položenih do jaja pred piljenje. U narednim danima se očekuje intenzivnije piljenje larvi. 

 

 

Jajna legla kukuruznog plamenca na listu paprike i kukuruza i jaje  kukuruzne sovice na listu paprike

 velika slika

 

 

Proizvođačima se preporučuje pregled navedenih useva na prisutvo jaja ovih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida.

 

U usevima paprike:

·         Coragen 20 SC/Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana) ili

·         Zakon (a.m. hlorantraniliprol) 200 ml/ha (karenca 1 dan) ili

·         Affirm 095 SG, Proselen xtra , Triton (a.m. emamektin benzoat) 1,5 kg/ ha ( karenca 3 dana).

 

U usevima kukuruza:

·         Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana) ili

·         Radiant 120 SC (a.m. spinetoram) 0,4 l/ha (karenca 14 dana) ili

·         Ampligo 150 ZC (a.m. lorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana)  ili

·         Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (dozvoljena primena do 9.11.2023.).

 

U usevima paprike i kukuruza šećerca gde je berba u toku zabranjena je primena hemijskih mera zaštite!

U usevima u kojima se berba očekuje u narednom periodu strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i maksimalnom broju tretmana tokom jedne vegetacije.

Region: Ruma
Zaštita kukuruza18.8.2023 14:44Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Sombor,  usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvića ploda i sazrevanja (BBCH 73-83).

Vizuelnim pregledom useva semenskog i merkantilnog kukuruza,kao i kukuruza šećerca, i dalje se registruje  prisustvo sveže položenih jajnih legala kao i janih legala pred piljenje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na preko 10 % biljaka.

 

sveže jajno leglo      

Proizvođačima se preporučuje pregled useva u cilju utvrđivanja  biljaka sa novopoloženim jajnim leglima i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo, primena nekog od navedenih insekticida:

·        Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1 – 0,15 l/ha ili,

·        Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha ili,

·        Radiant 120 SC (a.m. spinetoram)  0,4 l/ha ili,

·        Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha

Najugroženiji su usevi semenskog kukuruza i kukuruza šećerca.

Region: Sombor
1 - 10 Next