Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
SelectedUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 27.8.2021 ‎(1)
Zaštita krompira27.8.2021 11:56Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Užice, na lokalitetima na nižim nadmorskim visinama delom je krompir povađen ili je vađenje u toku, dok se na višim lokalitetima usevi krompira nalaze u različitim fazama sušenja cime.

U proteklih nedelju dana na feromonskim klopakama na svim punktovima praćenja (Pilatovići, Lunovo selo, Dobrinja) se beleži povećanje brojnosti ulova imaga krompirovog moljca (Phthorimea operculella). U toku je aktivnost četvrte generacije. 

Na parcelama gde još uvek nije povađen krompir, postoji veliki rizik da moljac nanese štete krtolama. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju sledeće mere zaštite od krompirovog moljca:

-Na parcelama gde je cima potpuno suva, treba što pre povaditi krompir i vađenje uskladiti sa mogućnošću brzog sklanjanja krtola sa parcele, da bi se sprečilo polaganje jaja na krtole koje će se uneti u skladišni prostor. Treba skladištiti samo zdravstveno ispravne krtole. Temperaturu vazduha u skladištima treba podesiti ispod 10
°C, kako bi bila ispod praga razvoja moljca. Takođe, treba zatvoriti sve otvore skladišta gustim mrežama kako moljac ne bi mogao da prodre u skladišta i nastavi svoj razvoj.

-Na parcelama gde nije predviđeno vađenje krompira u narednih desetak dana, preporučuje se insekticidni tretman nekim od preparata koji ima kratku karencu:
 Decis 2,5 EC ili Konfuzija ili Polux (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha  ili
 Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha .

Prilikom primene preparata treba voditi računa o karenci koja za navedene insekticide iznosi 7 dana.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 7.8.2021 ‎(1)
Zaštita krompira7.8.2021 17:48Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na teritoriji rada RC Užice , usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta  i datuma sadnje nalaze u fazi početka žućenja  cime do vađenja krtola (BBCH 92-99).


Na feromonskim klopkama, na punktovima Lunovo selo i Pilatovići  (punktovi na nižim nadmorskim visinama), svakodnevno se  registruju  ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je aktivnost leptira  treće  generacije, a u narednom periodu se očekuje njegova maksimalna brojnost, kao i  preklapanje sa četvrtom generacijom ove štetočine. U našem regionu, za ovu proizvodnu godinu se na nižim lokalitetima beleže veće brojnosti ove štetočine u odnosu na prethodnu godinu. Na lokalitetima na višim nadmorskim visinama (Dobrinja)  još uvek nema ulova krompirovog moljca.

U cilju zaštite useva krompira proizvođačima se  preporučuju sledeće mere zaštite:

Na parcelama gde je cima suva, propala- vađenje krtola i sklanjanje sa parcele u što kraćem roku kako ne bi bile direktno izložene napadu krompirovog moljca, sve otvore skladišta obezbediti gustim mrežama u cilju sprečavanja ulaska i daljeg razvoja štetočine, temperaturu u skladištima održavati ispod
 10°C

Na parcelama gde cima nije suva i gde se krompir uskoro neće vaditi preporučuje se navodnjavanje radi održavati kompaktnost zemljišta, kako bi se sprečio prodor ženki moljca kroz pukotine do krtola i polaganje jaja.
Takođe u ovim usevima, u cilju zaštite krompira, preporuka je i tretman insekticidom:
- Grom (a.m. lambda cihalotrin), u količini 0,25l/ha (karenca 7 dana).

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 26.7.2021 ‎(1)
Zaštita krompira26.7.2021 11:56Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Moljac krompira (Phthorimaea operculella); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području delovanja RC Užice, usevi krompira se, zavisno od lokaliteta i sortimenta  nalaze u različitim fazama razvoja. Na višim nadmorskim visinama usevi se nalaze u fazi razvoja ploda (BBCH 71-79), dok su na nižim lokalitetima u fazi bobice prve cvasti još zelene do početak žućenja lišća (BBCH 81-92).

Na feromonskim klopkama na nižim nadorskim visinama (Lunovo selo, Pilatovići), beleže se konstantno ulovi krompirovog moljca (Phthorimea operculella), dok se na višim nadmorskim visinama (Dobrinja) još uvek ne registruje njihovo prisustvo. Sada nastupa kritičan period u zaštiti krompira od ove šteteočine, te se preporučuju sledeće mere: 

- gde je cima suva vađenje i sklanjanje krtola sa parcele u što kraćem roku
- sve otvore skladišta obezbediti gustim mrežama u cilju sprečavanja ulaska i daljeg razvoja štetočine
- temperaturu u skladištima održavati ispod
 10°C.

Na parcelama gde cima nije suva, i gde se krompir uskoro neće vaditi preporučuje se hemijski tretman primenom insekticida:

Coragen 20 SC (a.m hlorantraniliprol), u količini 0,15-0,2 l/ha, karenca 14 dana
+

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux,  (a.m deltametrin), u količini 0,3-0,5 l/ha, karenca 7 dana.

U proteklih 7 dana, prema podacima sa automatske meteorološke stanice na lokalitetu Milićevo selo, palo je 24 mmm kiše. Uz povoljne temperature, stvoreni su uslovi za infekciju gljivama prouzrokovačima plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani), čiji se simptomi mogu oučiti na nekim parcelama. U usevima krompira na višim područjuma regiona, kao i onima sa kasnim sortimentom,  gde je očuvana lisna masa, predlaže se nastavak zaštite od navedenih patogena, primenom nekog od fungicida:

-Revus top 500 SC (a.m. mandipropamid+difenokonazol) u količini 0,4-0,6l/ha (karenca 7 dana) ili
-Ranman top (a.m. cijazofamid) u količini 0,5l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 6.7.2021 ‎(1)
Zaštita krompira6.7.2021 17:03Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području rada RC Užice, usevi krompira se, u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta, nalaze u fazi razvoja od kraj cvetanja,do različite faze razvoja ploda (BBCH 69-79).

Na lokalitetima koji su na nižim nadmorskim visinama (Lunovo selo, Pilatovići), beleže se konstantno ulovi krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) na feromonskim klopkama. Na lokalitetu Dobrinja, koji je na višoj nadmorskoj visini, još uvek se ne registruje njegovo prisustvo. U toku je let leptira druge generacije, a u narednom periodu se očekuje preklapanje sa trećom generacijom. Trenutni uslovi u proizvodnji (izuzetno toplo i suvo vreme), pogoduju razvoju ove štetočine, pa se očekuje i povećanje brojnosti.

U  cilju zaštite useva krompira, kod ranog sortimenta preporučuju se sledeće mere:
- vađenje i skladištenje krtola odmah nakon propadanja cime u što kraćem roku
- sve otvore skladišta treba obezbediti gustim mrežama u cilju sprečavanja ulaska i daljeg razvoja štetočine
- temperaturu u skladištima treba održavati ispod
 10°C.

Proizvođačima kasnog sortimenta, preporuka su sledeće mere:
- navodnjavanjem održavati kompaktnost zemljišta, kako bi se sprečio prodor ženki moljca do krtola i polaganje jaja
- primena nekog od insekticida: Cipkord 20EC, Crna mamba, Ciprazor 20EC (a.m. cipermentrin), u količini 0,3 l/ha.

Na  pojedinim parcelama  mogu se uočiti simptomi crne pegavosti krompira (Alternaria solani) i plamenjače krompira (Phytophthora infestans).

Hemijske mere za zaštitu od navedenih patogena preporučuju se samo kod kasnih sorti krompira (vađenje se ne očekuje za  mesec dana),  a kod ranih i srednjestasnih sorti gde je cima počela da žuti se hemijske mere ne preporučuju.
U cilju zaštite lisne mase, preporuka je primena fungicida:
- Kardinal plus (a.m. propamokarb-hidrohlorid+ fluazinam) u količini od 2l/ha (karenca 7 dana) ili
- Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid+ fluopikolid), u količini 1,2-1,6 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 5.6.2021 ‎(1)
Zaštita krompira5.6.2021 10:56Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području rada RC Užice, usevi krompira se, u zavisnosti od sortimenta i datuma setve nalaze u fazi razvoja od početak zatvaranja redova do faze 30% biljaka zatvaraju redove (BBCH 31-33).


U prethodnom periodu su bili nestabilni vremenski uslovi sa smenama padavina i sunčanih intervala. Većina useva krompira na našem regionu uskoro ulaze u fazu potpunog zatvaranja redova, kada je provetrenost međurednog prostora smanjena, a zadržavanje vlage na listovima produženo. Ovakvi uslovi su veoma povoljni za razvoj patogena prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani). Obzirom da se za početak naredne nedelje najavljuju višednevne padavine, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, u cilju zaštite lisne mase, sprovedu tretman nekim od fungicida:

-
Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (metalaksil-M+mankozeb) 2,5 kg/ha ili
-
Leonida (metalaksil-M+fluazinam) 0,5-0,6 l/ha ili
- Consento (propamokarb-hidrohlorid+fenamidon) 1,67-2 l/ha ili
-
Silueta (propamokarb-hidrohlorid+mankozeb) 4l/ha ili
- Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha.


Vizuelnim pregledom useva merkantilnog krompira registrovano je prisustvo larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U cilju suzbijanja ove štetočine, proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

- Tonus, Zlatospilan, Kestrel, Volley 20 SP, Wizzaard (a.m. acetamiprid) u količini 0,2-0,25 kg/ha ili
- Alverde (a.m. metaflumizon), u količini 0,25 l/ha
.
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 24.5.2021 ‎(1)
Zaštita krompira24.5.2021 18:45Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području rada RC Užice usevi krompira se, zavisno od sortimenta i datuma setve, nalaze u fazama razvoja od devet i više listova na glavnoj stabljici razvijeno do fenofaze zatvaranja redova (BBCH 19-31).


U prethodnom periodu u proizvodnji krompira registrovane su visoke temperature vazduha i povećane vlažnosti vazduha koju su prouzrokovale česte padavine. Ovakve vremenske prilike, u fazi zatvaranja redova krompira, stvaraju visok rizik za ostvarenje infekcija prouzrokovačima plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).
Poljoprivrednim proizvođačima se, sa ciljem zaštite useva od navedenih patogena, pre najavljenih padavina, preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

 - Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (a.m. metalaksil-M + mankozeb) u količini 2,5 kg/ha  ili
 - Siuleta (a.m. propamokarb-hidrohlorid + mankozeb) u količini 4/ha  ili
 - Leonida (a.m. metalaksil-M + fluazinam) u količini 0,5-0,6 l/ha  ili
 - Consento (a.m. propamokarb-hidrohlorid + fenamidon) u količini 1,67-2 l/ha  ili
 - Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid + fluopikolid) u količini 1,2-1,6 l/ha.

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovane su ispiljene larve krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na 10 do 15% biljaka. Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo larvi krompirove zlatice primena nekog od insekticida:
 - Alverde (a.m. metaflumizon), u količini 0,25 l/ha ili
 - Tonus, Zlatospilan, Kestrel, Volly 20 SP, Wizzaard (a.m. acetamiprid) u količini 0,2-0,25 kg/ha

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju u usevima mladog krompira koji su u fazi vađenja!

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 5.8.2020 ‎(1)
Zaštita krompira5.8.2020 7:28Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na teritoriji rada RC Užice, usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta  i datuma sadnje nalaze u fazi od početka žućenja  cime do vađenja krtola (BBCH 92-99).

Na feromonskim klopkama, na punktovima Lunovo selo i Pilatovići  (punktovi na nižim nadmorskim visinama), registruju se pojedinačni ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Na višim nadmorskim visinama (Varda) još uvek se ne registruju ulovi odraslih jedinki.

Iako za sada, brojnosti moljca na klopkama u regionu Užica ne predstavljaju visok rizik po proizvodnju krompira, preporuka je primena svih raspoloživih preventivnih mera u kontroli ove štetočine:

- u uslovima suše, navodnjavanjem treba održavati kompaktnost zemljišta, kako bi se sprečio prodor ženki moljca kroz pukotine do krtola i polaganje jaja
- vađenje krtola i sklanjanje sa parcele odmah nakon propadanja cime u što kraćem roku
- sve otvore skladišta treba obezbediti gustim mrežama u cilju sprečavanja ulaska i daljeg razvoja štetočine
- temperaturu u skladištima održavati ispod 10°C.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 20.7.2020 ‎(1)
Zaštita krompira20.7.2020 11:00Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na teritoriji rada RC Užice, usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i datuma sadnje, nalaze u fazi od  bobice prve cvasti još zelene do početka žućenja  cime (BBCH 81-92).


 

Na punktovima Lunovo selo i Pilatovići, monitoringom feromonskih klopki registrovani su pojedinačni ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je let leptira druge generacije, a u narednom periodu se očekuje preklapanje sa trećom generacijom i povećanje brojnosti ove štetočine.

Poljoprivrednim proizvođačima se, u cilju zaštite useva krompira od moljca, preporučuju sledeće mere zaštite:
- nakon ovih padavina, ukoliko nastupi sušni period, navodnjavanjem treba održavati kompaktnost zemljišta kako bi se sprečio prodor ženki moljca do krtola i polaganje jaja;
- vađenje i skladištenje krtola odmah nakon propadanja cime u što kraćem roku;

- sve otvore skladišta treba obezbediti gustim mrežama u cilju sprečavanja ulaska i daljeg razvoja štetočine;
- temperaturu u skladištima treba održavati ispod
 10°C.

Hemijske mere se za sada ne preporučuju  zbog niske brojnosti krompirovog moljca na klopkama, a RC Užice nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Na  pojedinim parcelama  mogu se uočiti simptomi crne pegavosti krompira (Alternaria solani) i plamenjače krompira (Phytophthora infestans).

 
Hemijske mere za zaštitu od navedenih patogena preporučuju se samo kod kasnih sorti krompira (vađenje se ne očekuje za  mesec dana), i gde ima prisutnih simptoma bolesti. Kod ranih i srednjestasnih sorti gde je cima počela da žuti, hemijske mere se ne preporučuju.
Čim vremenski uslovi, preporuka je primena fungicida:
- Kardinal (fluazinam + propamokarb-hidrohlorid) u količini od 2 l/ha (karenca 7 dana).
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 7.7.2020 ‎(1)
Zaštita krompira7.7.2020 9:37Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području rada RC Užice, usevi krompira se nalaze u fazi od kraja cvetanja do faze bobice prve cvasti još zelene (BBCH 69 – 81).


U pojedinim zasadima gde zaštita nije bila pravovremena i adekvatna mogu se uočiti simptomi crne pegavosti krompira (Alternaria solani) i plamenjače krompira (Phytophthora infestans).

Realizovane padavine i registrovane temperature u predhodnom periodu pogodovale su razvoju i daljem širenju navedenih patogena.

U cilju zaštite lisne mase i daljeg razvoja biljaka i krtola proizvođačima se preporučuju hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida: 

 - Acrobat MZ WG , Sphinx MZ WG (mankozeb +dimetomorf)  , 2-2,5kg/ha ili
 - Orvego SC (ametoktradin + dimetomorf), 0,8l/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 16.6.2020 ‎(1)
Zaštita krompira16.6.2020 14:26Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na teritoriji rada RC Užice usevi  krompira se nalaze u fazi punog cvetanja  (BBCH 65).


U prethodnom periodu pala je velika količina padavina ( od 50 do 70 mm u zavisnosti od lokaliteta) koje uz optimalne temperature pogoduju infekcijama prouzrokovačem plamenjače krompira (Phytophtora infestans), kao i prouzrokovačem crne pegavosti krompira (Alternaria solani
).
I u narednim danima, najavljeno je nestabilno i promenljivo vreme, sa čestim kišama, što i dalje pogoduje razvoju i širenju navedenih patogena.
Proizvođačima se preporučuje da , čim vremenske prilike dozvole, sprovedu zaštitu useva krompira nekim od navedenih fungicida:  

-Equation pro WG , Espada, Effort WG  (cimoksanil+famoksadon), u količini 0,4 kg/ha.

Region: Užice
1 - 10 Next