Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 24.3.2017 ‎(2)
Tretman koštičavih voćnih vrsta24.3.2017 15:46Monilioza (monilia laxa)
Većina sorata breskve nalazi se u fenofazi početka cvetanja.
Kajsija, u zavisnosti od sortimenta i ekspozicije terena nalazi se od fenofaze punog cvetanja do precvetavanja.
 
 
fenofaza breskve                  fenofaza kajsije
 
Fenofaza cvetanja i kišni period (u najavi) su  veoma pogodani periodi za infekciju fitopatogenom gljivom Monilinia laxa.
Gljiva prezimljava u obliku micelije u rak-ranama ili mumificiranim plodovima .
Infekcija nastaje sporulacijom micelije patogena pri temperaturama od 10 stepeni i vlažnim uslovima, prodirući preko žiga tučka do plodnika cveta.
Na zaraženom tkivu se veoma brzo formiraju konidije. Iznad inficiranog mesta nema prodora hrane i vode i dolazi do sušenja grančica.
U narednom periodu zbog najavljene kiše i osetljive fenofaze, potrebno je uraditi tretman fungicidima.
Preporuka je preparat na bazi
a.m.prohloraz Octave u konc 0,05%
a.m.ciprodinil Chorus 50WG u konc.0,03-0,05%
Region: Sremska Mitrovica
Zaštita kajsije24.3.2017 10:40Monilioza (monilia laxa)

Pregledom zasada kajsije na lokalitetu Bukovica, konstatovano je da se zasadi nalaze u fazama 65 – 67 BBCH skale (Puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju – Cvetovi se smežuravaju: većina latica opada).

Padavine najavljene za vikend će stvoriti povoljne uslove za infekciju patogenom Monilia laxa – prouzrokovač sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća. Potrebno je obaviti fungicidnu zaštitu:

  • a.m. prohloraz (Octave) 0,04%
 
Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 23.3.2017 ‎(4)
Zaštita kajsija23.3.2017 13:11Monilioza (monilia laxa)
Kajsije se u zavisnosti od sorte nalaze u fazama od cvetna loža otvorena: pojedinačni cvetovi bele ili roze boje (još uvek zatvoreni) - BBCH 57 do punog cvetanja - BBCH 65.
 
 
 
U narednom periodu su prognozirane padavine koje u fazi cvetanja mogu dovesti do ostvarenja infekcije gljivom Monilia laxa - prouzrokovač sušenja cvetova i grančica koštičavog voća. Proizvođačima se preporučuje primena preventivnog fungicidnog tretmana u cilju suzbijanja ovog obolenja fungicidom Octave 0,04% (a.m. prohloraz).
Region: Vršac
Fungicidni tretman u kajsiji23.3.2017 12:33Monilioza (monilia laxa)

Vizuelnim pregledom zasada kajsije na lokalitetu Mihajlovo, utvrđeno je da se ova voćna vrsta nalazi u fenofazi od BBCH 59 (većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon) do BBCH 63 (cvetovi 30 % otvoreni).

Slika 1: Faza kajsije NS Rodna

velika slika

Slika 2: Faza kajsije New Jersy

velika slika

Preporuka proizvođačima je da s obzirom na najavljene padavine i osetljivu fazu kajsije, obave preventivni fungicidni tretman u cilju suzbijanja patogena Monilinia laxa – prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća preparatom Octave - 0,04% (a.m. prohloraz Mn-hlorid).

Region: Zrenjanin
Zaštita kajsije23.3.2017 9:58Monilioza (monilia laxa)

RC Subotica-kajsija

Kajsija se u zavisnosti od sortimenta nalazi u raznim fazama cvetanja: po BBCH skali od 57 do 64 ( cvetna loža otvorena - 40 % cvetova otvoreno).

 

U narednom periodu se predviđa nestabilno vreme sa padavinama, te je neopdono izvršiti tretman protiv prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa)  sa preparatom na bazi prohloraz Mn-hlorid Octave  0,04%.

Region: Subotica
Zaštita kajsije23.3.2017 7:19Monilioza (monilia laxa)

Na teritoriji RC Požarevac vizuelnim pregledom zasada kajsije na lokalitetu Bare, utvrđeno je da se kajsija nalazi u fazi punog cvetanja (BBCH 65) - 50% cvetova otvoreno.

slika 1. Faza razvoja kajsije

S obzirom na najavljene padavine preporuka poljoprivrednim proizvodjačima jeste da urade preventivni fungicidni tretman u cilju suzbijanja patogena Monilinia laxa – prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća.

Zaštitu sprovesti registrovanim fungicidom na bazi a.m. prohloraz Mn-hlorid, Octave - 0,04%.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 22.3.2017 ‎(5)
Zaštita kajsije22.3.2017 22:45Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanje RC Leskovac zasadi kajsije nalaze se zavisno od sortimenta u fenofazi  većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do puno cvetanje, najmanje 50 % cvetova otvoreno, prve latice opadaju ( BBCH 59 – 65 ).

Ovo je osetljiva faza kajsije za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća ( Monilinia laxa ). Prisustvo padavina, visoka relativna vlažnost vazduha uz odgovarajuću temperaturu omogućavaju infekciju.

Prema najavljenoj prognozi, krajem nedelje očekuju se padavine i mogu se stvoriti uslovi za ostvarivanje infekcije, pa se proizvođačima preporučuje da pre padavina obave preventivni tretman fungicidom Octave WP ( a.m. prohloraz Mn – hlorid ) u koncentraciji 0,04%.

kajsija - cvetanje

kajsija - cvetanje

Region: Leskovac
Zastita kajsije22.3.2017 17:56Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Kajsije se zavisno od sortimenta  nalaze u fenofazi 61-65 BBCH skale (početak cvetanja - do 50% cvetova otvoreno).

početak otvaranja cvetova       otvoreni cvetovi

 

U fazi cvetanja koštičavo voće je veoma osetljivo na infekciju od strane prouzrokovača sušenja cvetova i grančica ( Monilia laxa ).

Pošto se za vikend najavljuju padavine koji će stvoriti povoljne uslove za zarazu, preporučuje se preventivni tretman u usevima kajsije sa fungicidom Octave WP ( a.m. prohloraz Mn-hlorid ) u koncentraciji od 0,04%.

Region: Senta
Zaštita kajsije22.3.2017 16:53Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Niš, vizuelnim pregledom zasada kajsije utvrđeno je da se zasadi u zavisnosti od sortimenta, nalazi u fenofazi (57-59 BBCH) cvetna loža otvorena krunični listići vidljivi, pojedinačni cvetovi bele ili roze boje još uvek zatvoreni do većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon-prvi cvetovi otvoreni.

U ovoj fenofazi kajsija je osetljiva na prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa). S obzirom da se u narednom periodu najavljuju padavine i može doći do ostvarenja uslova koji omogućuju infekciju, pre padavina potrebno je obaviti  preventivni fungicidni tretman. Zaštitu sprovesti preparatom Octave WP (prohloraz Mn-hlorid) u koncentraciji 0,04%.

 

(velika slika)

 

Region: Niš
Zaštita kajsije22.3.2017 16:18Monilioza (monilia laxa)

    Na teritoriji RC Negotin, opštine Negotin, KO Miloševo, u zavisnosti od vremena zrenja, kajsija se nalazi u  fenofazi po BBCH skali od 59 do 65 ( većina cvetova sa krunicama koji formiraju beli balon- puno cvetanje,najmanje 50% cvetova otvoreno).Ovo je i najosetljivija faza pomenute voćne vrste za infekciju patogenom Monilinia laxa (prouzrokovač sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća).Najavljene padavine u toku vikenda stvoriće povoljne uslove za zarazu te je naša preporuka poljoprivrednim proizvodjačima  da izvrše fungicidni tretman u cilju suzbijanja ovog gljivičnog oboljenja preparatom Octave (prohloraz mangan hlorid) u koncentraciji 0,04%.

Kajsija-početak cvetanja

Region: Negotin
Zaštita kajsije22.3.2017 13:33Monilioza (monilia laxa)
Na području delovanja RC Kragujevac, kajsija se u zavisnosti od sortimenta, nalazi u fenofazi (57-59 BBCH) cvetna loža otvorena krunični listići vidljivi, pojedinačni cvetovi bele ili roze boje još uvek zatvoreni do većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon-prvi cvetovi otvoreni. U narednom periodu se očekuje toplo I stabilno vreme. Cvetanje će biti intenzivno. Krajem nedelje, prema najavljenoj prognozi, moguće su padavine pa je pre padavina potrebno uraditi hemijski tretman nekim od registrovanih fungicida u cilju preventivne zaštite od prouzrokovača bolesti sušenja cvetova i grančica ( Monilia laxa). Preporuka za fungicid je (a.m. prohloraz) Octave u koncentraciji od 0,04%
 
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 21.3.2017 ‎(2)
Zaštita kajsije21.3.2017 15:20Monilioza (monilia laxa); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Mladenovac, punktovi Dubona i Koraćica vizuelnim pregledom zasada kajsije, utvrđeno je da se zasadi u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi po BBCH skali od 53-65 ( Pucanje pupoljaka: ljuspice se odvajaju; vidljivi su delovi svetlo zelenih pupoljaka do puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve peteljke opadaju do cvetovi venu: većina peteljki opalo, rane sorte Nju Džersi u punom cvetanju, sorta Kečkemetska ruža na početku cvetanja). U ovoj fenofazi kajsija je osetljiva na zarazu Monilia laxa-prouzrokovač sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća, ukoliko se ostvare uslovi koji omogućuju proces infekcije. Infekcija se ostvaruje uz prisustvo padavina, visoke relativne vlažnosti i odgovarajuće temperature. Kako se u narednom periodu očekuju padavine, preporuka proizođačima je da izvrše tretman registrovanim fungicidom:

 

*        (a.m. prohloraz) Octave u koncentraciji od 0,04%

 

   

 

Sl 1 Kajsija Nju Džersi cvetanje                                   Sl 2 Kajsija Nju Džersi cvetanje

 

    

 

Sl 3 Kajsija Kečkemetska ruža                                     Sl 4 Kajsija Kečekemtska ruža početak cvetanja

 

RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem stanja u zasadima kajsija na ovim punktovima.

Region: Mladenovac
Zaštita kajsije21.3.2017 15:18Monilioza (monilia laxa)
Na lokalitetu u Vrbasu, rane sorte kajsija( Novosadska rana, Nju Džersi 19) nalaze se u fenofazi 61-65 po BBCH skali (početak cvetanja - do 50% cvetova otvoreno). Ovo je faza kada je koštičavo voće, tj.kajsija najosetljivija na prouzrokovača paleži cveta i grančica, Monilia laxa, jer se zaraza ostvaruje putem otvorenog cveta i žiga tučka. Za ostvarenje infekcije pored faze biljaka, potrebni su i odgovarajući uslovi, kao što je prisusutvo padavina ili visoka relativna vlažnost praćene  odgovarajućim temperaturama. Na osnovu vremenske prognoze, ovi uslovi će se ostvariti od nedelje do utorka. S obzirom da se protiv ovog patogena sprovode preventivne mere zaštite, potrebno je zaštiti zasade koji su u cvetanju do kraja nedelje. Zaštitu sprovesti registrovanim fungicidom na bazi a.m. prohloraz Mn-hlorid, Octave WP - 0,04%.
 
kajsija u cvetanju
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 9.3.2017 ‎(1)
Zaštita šljive i kajsije9.3.2017 12:35Monilioza (monilia laxa); Parazitirana šljivina štitasta vaš (parazitirana parthenolecanium/eulecanium corni); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (taphrina pruni)

     Na području RC Negotin, opština Negotin, KO Vidrovac, pregledom zasada  ustanovljeno je da se šljiva i kajsija nalaze u  fenofazi po BBCH skali  01 (početak  bubrenja pupoljaka, vidljive svetlo braon ljuspice sa svetlo obojenim ivicama).

Preporuka proizvođačima pomenutih kultura je da u cilju redukcije infektivnog potencijala ekonomski značajnih patogena (Monilinia spp.; Clasterosporium carpophylum;  Taphrina pruni), izvrše preventivni tretman nekim od sledećih preparata:

 

- Blauvit 0,5-1% (Cu iz bakar hidroksida) ili

- Bakarni oksi hlorid-50 (0.75%) (Cu iz bakar oksi hlorida) ili

Radi suzbijanja prezimelih formi štetnih insekata (šljivine štitaste vaši -Lecanium corni i dr.) u zasadu šljive predhono pomenutom fungicidu treba dodati i jedan od preparata na bazi mineralnog ulja:

-          Galmin 3-4 % ili

-          Belo ulje 5%

 

kajsija bubrenje pupoljaka

velika slika

Šljiva bubrenje pupoljaka

velika slika

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 7.3.2017 ‎(2)
Zaštita koštičavog voća - višnje,šljive,trešnje7.3.2017 11:30Monilioza (monilia laxa); Rogač šljive (taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
U regionu koji pokriva RC Vršac u zasadima koštičavih voćnih vrsta (višnje,šljive,trešnje) registruje se početak do kraj bubrenja  pupoljaka.
 Feno faza šljive
 
Fenofaza višnje
 
 U cilju suzbijanja prezimljujućih formi patogena prouzrokovača sušenja cvetova i grančica Monilia laxa, šupljikavosti lišća Clasterosporium carpophilum, rogač šljive Taphrina pruni  preporuka je primena fungicida na bazi bakra - Bakarni oksihlorid 50-0,75%
Region: Vršac
Zaštita kajsije7.3.2017 9:14Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Vizuelnim pregledom zasada kajsije na lokalitetu Bare, utvrđeno je da se kajsije nalaze u fazi mirovanja do početka bubrenja pupoljaka po BBCH skali (00-01). U ovoj fazi zasad kajsije je potrebno tretirati u cilju preventivne zaštite i smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača bolesti monilioze (Monilia spp.) i šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

slika 1.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima jeste da izvrše tretman preparatima na bazi bakra:

Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75%

Blauvit (bakar-hidroksid) 0,5-1%

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 4.3.2017 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća4.3.2017 20:49Monilioza (monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (taphrina pruni); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
 

Fenofaze koštičavih voćnih vrsta na terenu RC Ruma:

 

·         šljiva - mirovanje (00 BBCH)

·         višnja - od početka do kraja bubrenja lisnih pupoljaka; vidljive svetlo braon ljuspice sa svetlo obojenim ivicama do ljuspice odvojene, svetlo zeleni pupoljci, podele vidljive (01-03 BBCH)

·         kajsija - bubrenje cvetnih pupoljaka; pupoljci zatvoreni, vidljive svetlo braon ljuspice (51 BBCH)

·         breskva i nektarina -  lisni pupoljci u fazi bubrenja, još uvek zatvoreni, pa do pucanja vršnih lisnih pupoljaka i pojave “zelene tačke” (01-09 BBCH)

  

velika slika

 

Ovo je pravi trenutak za tretman šljive, višnje i kajsije u cilju suzbijanja prezimljujućih formi patogena Monilia laxa, Clasterosporium carpophilum i Taphrina pruni (kod šljive). S obzirom na najavljene padavine, proizvođačima koji do sada nisu uradili preventivni tretman preporučuje se da urade tretman preparatima na bazi bakra.

 

U zasadima breskve i nektarine, u cilju sprečavanja infekcije od prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), preporučuje se primena preparata Syllit 400-SC (a.m. dodin) 0,25%.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 7.11.2016 ‎(1)
Jesenje tretiranje voća7.11.2016 12:16Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na proizvodnom području RC Beograd jabučasto i koštičavo voće se nalazi u fazi 95 (50% lišća žuto i opalo) – 97 ( svo lišće opalo) po BBCH skali.

Ovo je period kada se preporučuje tretiranje voća preparatima na bazi bakra. Ovaj tretman se preporučuje kao preventivna mera za dezinfekciju, pre svega ožiljaka koji nastaju na granama kao posledica odvajanja lišća, a koji predstavljaju otvoren put za patogene. Pre samog tretiranja potrebno je ukloniti sve suve grane i trule plodove iz krošnji i izneti ih iz voćnjaka.

Kombinacija hemijske zaštite i mehaničkog čišćenja smanjuje infektivni potencijal patogena koji izazivaju biljne bolesti kao što su: monilioze na koštičavom voću, kovrdžavost  lišća breskve, rogač šljive, šupljikavost lišća koštičavog voća, rak rane i izumiranje grana, bakteriozna plamenjača jabučastog voća, eskorioza vinove loze i dr.

Tretman obaviti po mirnom i suvom vremenu kada su temperature preko 10°C.  Mogu se koristiti neki od sledećih fungicida na bazi bakra:

·         Blauvit u koncentraciji 1%

·         Funguran-OH u koncentraciji 0,2-0,3%

·         Nordox 75WG u koncentraciji 0,2%

·         Bakarni oksihlorid 50/Bakarni kreč 50 u koncentraciji 0,75%

·         Plavo ulje u koncentraciji 3%, i dr.

Tretiranje se mora obaviti detaljno tako da rastvor dospe u svaku pukotinu na stablu i granama – „da kaplje“ jer upravo na tim mestima prezimljavaju prouzrokovači biljnih bolesti.

Slika 1. Zasad breskve

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 5.11.2016 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća 5.11.2016 12:14Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na području delovanja RC Sombor, koštičave voćne vrste se nalaze u fenofazi starenje, početak mirovanja –po BBCH skali 95 (50 % lišća žuto i opalo). U fenofazi kada je 50-70% lišća opalo potrebno je uraditi tretman u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena i dezinfekcije rana koje nastaju posle opadanja lišća.

Ovim tretmanom  smanjuje se  infektivni potencijal sledećih patogena, prouzrokovača:

kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans),

šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.),

rak rana i izumiranja grana  (Pseudomonas syringae).

 

Za tretman se preporučuje neki od fungicida na bazi bakra:

Blauvit (Cu iz bakarnog hidroksida) 0,5-1% ili

Nordox 75 WG (Cu iz bakar oksida) 0,2%  ili

Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorid) 0,5-0,75%

 

Tretman uraditi na temperaturama iznad 5°C.

zasad breskve

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 2.11.2016 ‎(1)
Jesenje tretiranje voća2.11.2016 13:05Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (taphrina pruni); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na području delovanja RC Niš, koštičavo voće se nalazi pred kraj vegetacije po BBCH skali 95 (50 do 70% lišća se žuti i opada).

 

Zasad nektarine

 

Kada opadne 70% lisne mase proizvođačima koštičavog voća preporučuje se jesenji tretman u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti koji su prisutni i prezimljavaju na biljnim delovima, kao i radi  dezinfekcije zasada tj. ožiljaka koji nastaju na granama kao posledica odvajanja lišća, a koji predstavljaju otvoren put za patogene.

Primeniti preparate na bazi bakra.

Preparati koji se mogu primeniti:

-          Nordox 75 WG (a.m. Cu -oksid) 0,2% ili

-          Funguran-OH ( a.m. CU-hidroksid) 0,2-0,3% ili

-          Bakarni oksihlorid 50 (a.m. Cu-oksihlorid) 0,75% ili

-          Blauvit (a.m. Cu-hidroksid) 1%.

Tretman izvršiti po mirnom vremenu i temperaturama iznad 7°C.

 

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 1.11.2016 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća1.11.2016 13:40Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Na području delovanja RC Bačka Topola, koštičavo voće je u fazi : BBCH 95. / 50-70% lišća žuto i opalo.
 
 
Preporuka za proizvođače: u narednom periodu neophodno je uraditi zaštitu zasada koštičavog voća (nakon opadanja 70% lisne mase), prvenstveno da bi se onemogućile infekcije patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća, a ujedno i radi smanjenja infekcionog potencijala prouzrokovača bolesti koji su prisutni i prezimljavaju na biljnim delovima.
Koristiti neki od navedenih fungicida:
  • Bakarni oksihlorid 50 (a.m. Cu-oksihlorid) 0,75%,
  • Blauvit (a.m. Cu iz bakar hidroksida) 1%
Voditi računa da su temperature prilikom tretmana iznad 8 oC.
 
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 28.10.2016 ‎(1)
Jesenje tretiranje voćaka28.10.2016 14:46Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

RC Subotica-koštičavo voće

Na proizvodnom području RC Subotica, koštičavo voće se nalazi pred kraj vegetacije (50 do 70% lišća se žuti i opada).

 

 

U  periodu kada opadne 70% lisne mase, preporučuje se jesenji tretman koštičavog voća protiv patogena koji prezimljavaju na raznim biljnim delovima i ulaze u biljke preko rana  koje  nastaju opadanjem listova.

Preparati koji se mogu primeniti:

 

·         Funguran-OH ( CU-hidroksid) 0,2-0,3%;

·         Bakarni oksihlorid 50/Bakarni kreč 50 ( Cu-oksihlorid) 0,75%;

·         Blauvit ( Cu-hidroksid) 1%.

 

Tretiranje obaviti po mirnom vremenu kada su tempertaure iznad 10 oC, koristiti veću količinu tečnosti po jedinici površine kako bi se postigla što veća pokrovnost biljnih delova (npr. 1500 l/ha).

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 19.10.2016 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta19.10.2016 12:45Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Kraj vegetacione sezone i početak opadanja lišća, prisutni su kod većine koštičavih voćnih vrsta.

Jesenji tretman voćaka trebalo bi uraditi kako bi se dezinfikovala mesta (rane na grančicama), nastale nakon opadanja lista.

Rane su ulazna mesta za mnoge patogene. Naročito je efikasan tretman za patogene gljivice iz roda : Stigmina, Fuzicoccum i Cytospora. Jesenje kupanje bakarnim preparatima takođe  utiče na smanjenje potencijala gljive - izazivača kovrdžavosti lišća Taphrina deformans kao i Taphrina pruni. Gljive  prezimljavaju  u vidu konidije na grančicama i pupoljcima biljaka. Jesenji tretman utiče na smanjenje brojnosti konidija koje se nalaze na površinskim delovima, odmah ispod tkiva rane nastale prilikom opadanja lista.

Prskanje treba obaviti preparatima na bazi bakarnih jona. Preporučuje se prskanje preparatima gde je bakarni jon u obliku  bakarhidroksida ili bakaroksihlorida ali se mogu koristiti i ostale formulacije bakarnih jona.

Prskanje obaviti po mirnom vremenu kada su tempertaure iznad 7-8 stepeni C.

 

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 31.3.2016 ‎(1)
Zaštita kajsije31.3.2016 11:29Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Na lokalitetu u Vrbasu, rane i srednje rane sorte kajsije, nalaze se u fenofazi po BBCH skali 67-69, tj. cvetovi se smežuravaju, kraj cvetanja-precvetavanje. Potrebno je uraditi tretman protiv prouzrokovača sušenja cvetova i grančica, Monilia laxa drugi put, registrovanim fungicidom, Octave u koncentraciji 0,04%.
 
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 29.3.2016 ‎(1)
Zaštita kajsije i breskve29.3.2016 10:28Monilioza (monilia laxa)

RC Subotica-kajsija,breskva (svi posmatrani punktovi)

 

Kajsija –punkt Žednik ,sorte NS rodna/NS 4 se nalazi u fenofazi po BBCH 65 (50 % cvetova je otvoreno ) .  Breskva  i nektarina na punktovima Ljutovo,Bački Vinogradi,Palić  se nalaze u fenofazi od BBCH 62 do 65 (od 20% do 50% cvetova je otvoreno) . 

Prouzrokovač sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa) može da inficira ove kulture kroz cvetove.

 Sa obzirom na nestabilne vremeske prilike, preporučuje se preventivni tretman nekim od preparata na bazi:

-ciprodinil  Chorus 50 WG 0,03-0,05%,

                    Ciprodex 0,05%

-prohloraz  Octave 0,04%

-iprodion Dional 500 SC 0,015 %

-boskalid + piraklostrobin Signum  0,056-0,075%

Region: Subotica
(More Items...)