Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.2.2024 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća23.2.2024 15:30Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Na terenu RC Sremska Mitrovica zasadi breskve i nektarine se zavisno od lokaliteta, ekspozicije terena i sortimenta nalaze se u u različitim fazama razvoja pupoljaka, od bubrenja do pojave zelene tačke.
 
Najavljeni porast dnevnih temperatura ubrzaće napredovanje vegetacije, a padavine najavljene za vikend mogu dovesti do infekcije patogenom prouzrokovačem kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans). U zasadima u kojima se utvrdi da je došlo do kretanja vegetacije, odnosno do pojave zelene tačke ili zelenih uskih listića, za zaštitu se preporučuje primena nekog od sledećih preparata: a.m. dodin, preparat Syllit 400 SC u konc. 0,15-0,25%, a.m. ciram, preparat Agrociram ili Diziram 76 WG, u koncentraciji 0,25-0,35% ili a.m. ditianon, preparati Fiesta, Delan 700 WG ili Galileo u konc. 0,075%.
 
U zasadima koji se nalaze u fazi bubrenja lisnih pupoljaka preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakra: a.m. bakar hidroksid, preparat Kocide 2000 u komc.0,25-0,3% ili ili Everest u konc.0,6-0,8%, a.m. bakar sulfat, preparat Cuproxat u konc.0,25-0,35% ili a.m. bakar-oksihlorid, preparat Bakarni oksihlorid u konc.0,75%.
 
Šljive, višnje i trešnje se nalazi u fazi od mirovanja do različitih faza bubrenja pupoljaka. U cilju dezinfekcije nakon obavljene rezidbe i smanjenja infektivnog potencijala ekonomski najvažnijih patogena preporučuje se fungicidni tretman primenom nekog od preparata na bazi bakra. U cilju smanjenja populacije prezimljujućih formi insekata može se dodati neki od preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin 3-4%, Nitropol 1,3 %).
 
Tretman je najbolje sprovesti u najtoplijem delu dana sa većom količinom vode.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 21.2.2024 ‎(1)
Zimsko tretiranje voća21.2.2024 8:25Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Čačak, koštičave voćne vrste u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze se u fazi od početak do kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03).

 

-      U narednim danima očekuje se povećanje temperature, što će inicirati dalje kretanje vegetacije i otvaranje pupoljaka.

-      Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada, utvrđivanje faze razvoja i u koliko se utvrdi da je došlo do faze bubrenja lisnih pupoljaka, sprovedu zimsko tretiranje voća. 

 

Zimsko prskanje  je glavna preventivna mera kojom se suzbija veliki broj bolesti i štetočina voćaka u vreme mirovanja i pred samo kretanje vegetacije. Insekti, grinje, prouzrokovači biljnih bolesti prezimljavaju  u različitim fazama razvoja   i to najčešće: ispod kore drveta, na granama i grančicama, ispod ljuspica pupoljaka.

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophyla), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja, kao i smanjenja brojnosti prezimljujućih formi štetočina, proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom preparata:  

 

-       Cuproxat (bakar-sulfat) 0,2-0,35% ili Bakar oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75% ili Everest (bakar-hidroksid) 0,6% ili Fungohem SC (bakar-hidroksid) 1-1,5%

 

+

 

-      Galmin (mineralno ulje) 3-4% ili Galmin 800 (mineralno ulje) 3-4%

Preporučuje se temeljno kupanje stabala uz što veći utrošak vode. Voditi računa da sredstvo za zaštitu prodre do pazuha pupoljaka i svih mesta prezimljavanja patogena.

Preporuka je da se tretman sprovede pred najavljene padavine u najtoplijem delu dana.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 1.2.2024 ‎(1)
Zimska rezidba1.2.2024 13:22Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)
Koštičave i jabučaste voćne vrste se nalaze u fazi mirovanja. U regionu koji pokriva RC PIS Vršac je u toku zimska rezidba.
 
Ovo je redovna mera u toku koje se osim kontrole rasta i rodnosti u zasadu vrši i otklanjanje zaraženih biljnih delova.
Preporuka je da se u toku rezidbe odstrane oboleli delovi grana i grančica koji se prepoznaju po rak ranama i tamnijim delovima kore, zatim da se odstrane mumificirani plodovi i opalo lišće a koji mogu biti mesta prezimljavanja više fitopatogenih organizama (Nectria galigena, Monilia laxa, Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae i dr).Uklonjene biljne delove treba izneti iz voćnjaka i uništiti.
 
Mumificirani plodovi šljive
 
Bakterijsko obolenje na višnji
 
Prilikom rezidbe treba dezinfikovati alat nekim od sredstava za dezinfekciju (varikina, rastvor 96% alkohola) kako bi se sprečilo širenje patogena preko istih.
Sprovođenje rezidbe treba obaviti po suvom vremenu.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 31.1.2024 ‎(1)
 Značajne aktivnosti u zasadima koštičavog voća31.1.2024 14:21Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Breskvin smotavac (Cydia molesta); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Beograd/Mladenovac zasadi koštičavog voća su, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera u fazama od mirovanja vegetacije do početka bubrenja pupoljaka.

U toku je rezidba koštičavog voća i na taj način se odstranjuju jednogodišnje i višegodišnje grane sa prisutnim simptomina rak-rana čiji uzročnici mogu biti fitopatogene gljive (Nectria galigena), ali i bakterije (Pseudomonas syringe i dr.).

To praktično znači da sve grane, na kojima su prisutni simptomi nekroze i sušenja, uklanjamo rezidbom čime se umanjuje infektivni potencijal za narednu godinu.

 Daljim pregledom zasada poželjno je ukloniti sve mumuficirane plodove zato što su oni značajan izvor infekcije u narednoj godini i mesto prezimljavanja fitopatogenih gljiva Monilia laxa i Monilia fructigena. Opalo lišće u voćnjacima je mesto prezimljavanja nekih fitopatogenih gljiva (Polystigma rubrum) i glavni izvor infekcija za narednu godinu.

U pukotinama kore jednogodišnjih i višegodišnjih grana prezimljavaju neki štetni insekti (vaši, grinje, mineri) i ako je izvodljivo treba sastrugati te delove kore.

Nadalje, preporuka je, da sasušene i orezane grane, sastruganu koru, mumuficirane plodove, opalo lišće, gusenična gnezda iznesemo iz voćnjaka i uništimo.

Veoma je važno, da dezinfikujemo alate i pribor pre rezidbe, nekim sredstvom za dezinfekciju.

U pojedinim mladim zasadima breskve (starosti do 4 godine) uočeno je prisustvo aktivnih rupa od poljskog miša (Apodemus spp.). Prag štetnosti za poljsku voluharicu je 10-500 aktivnih rupa po ha, a za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa po ha. Ukoliko je brojnost glodara iznad praga štetnosti preporučuje se primena gotovih mamaka.

Prilikom primene rodenticida, rupe treba zatrpati, da ne bi došlo do trovanja divljači.

 slike: mumificirani plod breskve, fenofaza kajsije, aktivne rupe glodara u mladom zasadu breskve

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 30.1.2024 ‎(2)
Zimska rezidba - važna mera u sprečavanju širenja štetnih organizama30.1.2024 14:02Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabučastog i koštičavog voća se nalaze dominantno u fenofazi mirovanja vegetacije.

U toku je veoma važna pomotehnička mera - zimska rezidba voća.

Ovo je mera koja se izvodi u cilju postizanja i održavanja rodnosti i kvaliteta plodova voća. Odstranjuje se višak rodnih i nerodnih grančica i time reguliše rod i u narednim vegetacijama.  Pravilnim rasporedom grana obezbeđuje se prozračnost krošnje, plodovi postižu lepšu boju i krupnoću, vrši se kvalitetnija diferencijacija pupoljaka u vegetaciji za narednu godinu.

Sa aspekta zaštite bilja u zimskoj rezidbi neophodno je odstraniti biljne delove  na kojima su simptomi gljivičnih i bakterijskih bolesti. To su:

          Grane sa zaostalim mumificiranim plodovima uglavnom koštičavog ali i jabučastog voća na kojima se održavaju površinske micelije patogena prouzrokovača monilioza ploda (Monilinia fructigena). Na površini ploda se formiraju sporodohije sa reproduktivnim organima gljive koje u toku naredne vegetacije nošene pčelama, vetrom, kišom preko povreda zaražavaju novoformirane plodove.

 

 

 

2.      Na pojedinim stablima jasno se uočavaju grančice sa simptomima bakterioza na koštičavom (Pseudomonas syringe pv.syringe) a na jabučastim voćnim vrstama bakteriozna plamenjača jabučastog voća( Erwinia amylovora).

 

 

 

Biljne delove sa simptomima treba odstraniti predhodno dezinfikovanim alatom (makaze, testere).

Odstranjene biljne delove neophodno je izneti iz voćnjaka i spaliti.

U cilju sprečavanja raznošenja patogena treba naglasiti da je preporučljivo i rezidbu izvesti po suvom vremenu.

Region: Sremska Mitrovica
Sanitarne mere i značaj zimske rezidbe u voćnjacima30.1.2024 12:52Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Jabučasto i koštičavo voće nalazi se u fazi mirovanja vegetacije ( BBCH 00 ). Zimska rezidba u voćnjacima obavlja se tokom mirovanja vegetacije. Orezivanje voća je obavezna mera održavanja voćnjaka, zbog njihove bolje produktivnosti i dobre zdravstvene kondicije.

Kod jabučastih voćnih vrsta, orezivanje je najbolje obaviti od momenta opadanja listova, pa do kretanja vegetacije, dok kod koštičavih voćnih vrsta orezivanje može da se produži do pred samo kretanje vegetacije, kada prođe opasnost od zimskih mrazeva. Pre nego što se pristupi rezidbi, preporučuje se sprovođenje nekoliko sanitarnih mera:

-        Uklanjanje suvih grana i grančica

-        Uklanjanje zaraženih biljnih delova ( koji mogu biti izvor inokuluma u nastupajućoj vegetaciji )

-        Struganje i skidanje kore sa mahovinom i lišajevima, ispod koje mogu biti štetočine( drvotočci, strižibube )

-        Uklanjanje mumificiranih plodova i listova

-        Kod jabuke i višnje sakupljanje i uništavanje opalog lišća

-        Iznošenje svog biljnog materijala

       -     Dezinfekcija alata i pribora za rezidbu
 
 
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 2.11.2023 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća2.11.2023 9:44Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi koštičavog voća se nalaze u fenofazi starenja i opadanja lista (BBCH 95), najmanje 50% lisne mase je opalo, kod nekih vrsta i više.

  

Primena bakarnih preparata u ovom periodu u vidu kupanja i pokrivanju grana i grančica na mestima gde je lišće opalo ili je pred opadanjem, u značajnoj meri umanjuje potencijal pojedinih bolesti (gljivične i bakterijske) u narednoj vegetaciji čije se micelije i ostali reproduktivni organi zadržavaju oko samih pupoljaka ili u pukotinama grana.

To su u prvom redu patogeni: prouzrokovač kovrdžavosti lista (Taphrina deformans), sušenje grana i grančica i trulež plodova koštičavog voća ( Moonillinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophilla), rogač šljive ( Taphrina pruni) kao i  boleti pruzrokovane bakterijama uglavnom iz roda Pseudomonas.

Preparati:

 • a.m. bakar hidroksid, preperat Everest
 • a.m. bakar oksihlorid, preparat Bakarni oksihlorid 50, Cuprablau Z-35 WP
 • bakar oksihlorid + bakar hidroksid, preparat Grifon SC

Tretman izvesti po mirnom vremenu i sa povećanom količinom tečnosti.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 27.10.2023 ‎(2)
Jesenja zaštita koštičavog voća27.10.2023 15:29Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području rada regionalnog centra Beograd-Mladenovac, zasadi koštičavog voća (breskva, šljiva, trešnja, kajsija) su u fenofazi od lišće počinje da gubi boju do 50% lišća žuto i opalo (BBCH 92-95)

Sa ciljem suzbijanja prezimljujućih oblika prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) i raka i izumiranja grana (Pseudomonas syringae) poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, da sprovedu hemijsku zaštitu svojih zasada.

Tretman treba izvršiti kada opadne 60 % do 70 % lisne mase, sa jednim od fungicida na bazi bakra koji je registrovan za te namene:

Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji primene 0,6 %-0,8 % (breskva, šljiva, višnja)  ili

Bakarni oksihlorid-50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji primene 0,75 % (breskva, trešnja, višnja, šljiva, kajsija) ili

Grifon (a.m. bakar-hidroksid i a.m. bakar-oksihlorid) u količini primene 4 l/ha (breskva, nektarina, trešnja, šljiva i kajsija) ili

Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji primene 0,25 %-0,35 % (breskva, trešnja, višnja, šljiva).

Tretman je najbolje izvršiti po mirnom vremenu, uz veću količinu vode, kako bi bila dobra pokrivenost biljaka.

Sa ciljem smanjenja infektivnog potrncijala navedenih štetnih organizama, pored hemijskih mera zaštite preporuka je da se sprovedu i mehaničke mere gde god je to moguće.

Mehaničke mere su: orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, uklanjanje opalog lišća, uklanjanje mumficiranih plodova jer su to sve mesta prezimljavanja navedenih biljnih patogena.

Fotografije: Fenofaza breskve, trešnje, šljive, kajsije

 

velika slika            velika slika      velika slika

velika slika

Region: Beograd
Zaštita koštičavog voća27.10.2023 11:15Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi koštičavog voća (breskva, nektarina, kajsija i šljiva) se nalaze u fazi od lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

 

 

Breskva                       Kajsija

 

Šljiva

 

Proizvođačima koštičavog voća se preporučuje da, kada opadne oko 70% lisne mase, sprovedu tretman nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

 

·         Grifon (bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 4 l/ha   (breskva, nektarina, kajsija i šljiva)   ili

·         Curenox 50 WP (bakar-oksihlorid) u količini 1,5-2 kg/ha   (breskva, nektarina, kajsija i šljiva)   ili

·         Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75%   (breskva, kajsija i šljiva)   ili

·         Cuprablau Z 35 WP (bakar-oksihlorid) u količini 2 kg/ha   (breskva i nektarina)   ili

·         Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8%   (breskva i šljiva)   ili

·         Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,2-0,35%   (breskva i šljiva)   ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

 

 

Ovim tretmanom se obezbeđuje dezinfekcija stabla, kao i smanjenje infektivnog potencijala patogena, kao sto su: prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), prouzrokovač šupljikavosti lišća koštičavog voća ( Stigmina carpophila), prouzrokovač sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), prouzrokovač rogača šljive (Taphrina pruni), prouzrokovača bakterijskih oboljenja i dr.

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana, uz veći utrošak vode kako bi preparat dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

 

Mumificirani plod šljive

 

Pored sprovođenja hemijskih mera proizvođačima se preporučuju i agrotehničke mere. One podrazumevaju uklanjanje mumificiranih plodova i opalog lišća iz zasada, kao i orezivanje obolelih grana i grančica i njihovo iznošenje iz zasada i uništavanje.

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 26.10.2023 ‎(1)
Zaštita koštičavih voćnih vrsta26.10.2023 11:59Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Rogač šljive (Taphrina pruni); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Bačka Topola koštičavo voće se, u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i primenjene agrotehnike, nalazi u fazi od početka obezbojavanja lišća do 50% lišća žuto i opalo (BBCH 92-95).

 

   

Kajsija_faza razvoja        Šljiva_faza razvoja

 

 Višnja_faza razvoja

 

U jesenjem periodu, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje „plavo" tretiranje koštičavog voća, u cilju smanjenja infektivnog potencijala i prevencije od infekcija raznim prouzrokovačima gljivičnih i bakterijskih oboljenja poput:

·         Taphrina deformans - prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve;

·         Taphrina pruni - prouzrokovač rogača šljive;

·        Monilinia spp. - prouzrokovač monilioze koštičavog voća;

·        Stigmina carpophyla -  prouzrokovač šupljikavosti lista košričavog voća;

·        Pseudomonas syringae -  prouzrokovač raka i izumiranja grana.

Tretman bakarnim preparatima, koji su registrovani za tu namenu,  se preporučuje kad opadne oko 60 % do 70% lišća (da se preparat ne bi zadržao na lišću već na granama i grančicama), po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom vode u najtoplijem delu dana.

 

Pre tretmana bakarnim preparatima, značajno je i sprovođenje mehaničkih mera koje podrazumevaju orezivanje i uklanjanje suvih i obolelih grana, a tamo gde je moguće i sakupljanje i uništavanje mumificiranih plodova i opalog lišća.

 

Registrovani preparati na bazi bakra su:

 

 • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar oksihlorida) u koncentraciji 0,75% (breskva, šljiva, trešnja, kajsija) ili
 • Grifon (Cu iz bakar oksihlorida + bakar hidroksida) u količini 4 l/ha (šljiva, trešnja, breskva, kajsija) ili
 • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35% (breskva, šljiva, trešnja) ili
 • Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,6-0,8% (šljiva i breskva) ili
 • Funguran OH (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,2-0,3% (breskva) ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.
 •  

  Rupe od glodara

   

  Upozorenje: zbog prisutne povećane brojnosti poljskih glodara preporučuje se redovan obilazak zasada  i blagovremena primena registrovanih rodenticida po postizanju pragova štetnosti (vidi preporuku od 6.10.2023.).

  Region: Bačka Topola
  1 - 10 Next