Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 14.7.2023 ‎(1)
Zaštita useva i zasada nakon grada14.7.2023 11:29Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na teritoriji opština Vrbas, Kula i Srbobran sa većinom naseljenih mesta (Bačko Dobro Polje, Kucura, Savino Selo, Kosančić, Ruski Krstur, Kruščić, Turija, Nadalj) zabeležene su gradonosne padavine koje su prouzrokovale značajne do potpune štete na različitim usevima i zasadima.

Grad i jak vetar prouzrokuju mehaničke povrede na biljkama koje otvaraju put za ostvarenje infekcije fitopatogenim gljivama i bakterijama.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i zasada. U usevima/zasadima koji su pretrpeli manju štetu i gde je opravdano dalje ulaganje u proizvodnju, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite, u što kraćem roku.

JABUČASTO VOĆE (jabuka, kruška, dunja) je sada izuzetno osetljivo na infekciju prouzrokovačem bakteriozne  plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Preporuka je primena nekog od preprata:

·       Aliette flash, Fortuna , Legat (a.m.fosetl-aluminijum) 0,45%

·       Funguran OH (a.m.bakar-hidroksid) 0,05%

KOŠTIČAVO VOĆE (kasni sortiment kajsija, šljiva) je sada osetljivo na infekcije prouzrokovačima truleži plodova. U cilju zaštite plodova, preporuka je primena preparata:

·       Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin), 0,562-0,75kg/ha

·      Flux (a.m.fludioksonil), 1 l/ha

 

U USEVIMA POVRĆA u cilju zaceljivanja rana nastalih mehaničkim oštećenjem, preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra ili mankozeba:

·      Funguran OH, Kocide 2000, Everest, Fungocem SC, Champ (a.m.bakar) - po registraciji

·       Mankogal 80, Mankogal ekstra, Dithane M 45 (a.m. mancozeb) 2-2,5 kg/ha

 

U cilju što boljeg odgovora biljaka na stresne uslove, pogotovo u usevima i zasadima sa velikim stepenom oštećenja od grada, preporučuje se primena preparata na bazi aminokiselina i folijarnih đubriva.

oštećenja od grada na paradajzu

oštećenja na paprici od grada

usev paprike posle grada

oštećenja od grada na plodu kruške

grad "obrao" kajsiju

 

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 5.7.2023 ‎(1)
O prisustvu braon mramoraste stenice u usevima i zasadima i merama zaštite5.7.2023 12:59Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Pregledom poljoprivrednih useva i zasada, uočeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma braon mramoraste stenice. Trenutno se prisustvo ove invazivne stenice registruje u zasadima jabuke, kruške, breskve, šljive, kajsije, višnje, trešnje, maline, kupine, leske, vinove loze kao i u usevima boranije, paprike, paradajza, kukuruza šećerca, soje, šećerne repe.

U toku je piljenje larvi letnje generacije ove štetočine.

U ovom momentu, najveći rizik od nastanka šteta postoji u zasadima leske, šljive, kasnostasnih sorti bresaka, nektarina i kajsija kao i u usevima paradajza i kukuruza šećerca.

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve koje sisaju sokove iz svih nadzemnih delova biljaka. Uvek više preferiraju ishranu na plodovima. Na napadutim plodovima dolazi do diskoloracije pokožice, stvaranja nekrotičnih tačaka i udubljenja, pogoršanja ukusa, što sve utiče na gubitak njihovog kvaliteta i tržišne vrednosti.

U zavisnosti od do sada primenjenih insekticidnih tretmana usmerenih na suzbijanje različitih štetočina, u usevima i zasadima se nivo prisustva braon mramoraste stenice veoma razlikuje.

Proizvođačima se preporučuje obavezan pregled useva i zasada na prisustvo braon mramoraste stenice i po potvrdi prisustva, gde je moguće, primena nekog od registrovanih insekticida iz grupe piretroida koji su pokazali dobru efikasnost u njenom suzbijanju a odlikuju se kraćom karencom:

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

KONCENTRACIJA

USEV/ZASAD (KARENCA U DANIMA)

Decis 2,5 EC, Konfuzija,

Polux

deltametrin

0,05%

 

 

breskva, šljiva (14 dana)

 

kajsija (3 dana), leska (30 dana)

Karate Zeon

Grom

lambda-cihalotrin

0,02%

0,03%

breskva (14 dana), leska (7 dana)

šljiva (14 dana)

 

U usevima paradajza i kukuruza šećerca aktuelna je zaštita od pamukove (kukuruzne) sovice (vidi preporuku). Ako se u pomenutim usevima uoči i prisustvo braon mramoraste stenice prednost pri izboru insekticida treba dati preparatu Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) koji će delovati na obe štetočine.

S obzirom da je kod velikog broja poljoprivrednih useva i zasada berba u toku ili se ona očekuje, strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 18.5.2023 ‎(2)
ZAŠTITA USEVA I ZASADA NAKON GRADA18.5.2023 12:04Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Monilioza (Monilia laxa); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području Srbije, u toku jučerašnjeg dana, pojedini regioni su zahvaćeni velikom količinom padavina i gradom. Posebne gradonosne padavine zadesile su region Sremske Mitrovice (Divoš, Čalma, Laćarak, Manđelos, Morović, Višnjićevo, Bosut), Novog Sada (Čerević, Futog, Begeč) i Kragujevca (Čestin, Balosave, Gruža) gde su registrovane i značajne štete na različitim usevima i zasadima.

Padavine sa gradom mogu prouzrokovati mehaničke povrede na biljkama koje otvaraju put za ostvarenje infekcija fitopatogenim gljivama i bakterijama.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i zasada i ukoliko se registruju povrede izazvane gradom primena hemijskih mera zaštite. Zaštitu bi bilo najbolje sprovesti, ukoliko je moguć ulazak mehanizacije na parcele, u roku od 24 časa od početka gradonosnih padavina.

JABUČASTO VOĆE (jabuka, kruška, dunja) je sada izuzetno osetljivo na infekciju prouzrokovačem bakteriozne  plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Preporuka je primena nekog od preprata:

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

KONCENTRACIJA

Aliette flash, Fortuna, Legat SP,

Fosco

fosetl-aluminijum

0,45%

0,3%

Funguran OH

bakar-hidroksid

0,05%

 

KOŠTIČAVO VOĆE (kajsija, trešnja, višnja šljiva) je sada osetljivo na infekcije prouzrokovačem raka rana i bakterioznog izumiranja (Pseudomonas syringe pv. syringe). Kako bi se zatvorile rane i sprečio prodor patogena, preporuka je primena preparata:

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

KONCENTRACIJA

Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi, Merpan 48

kaptan

0,3%

 

U zasadima kajsija, trešanja i bresaka koji se nalaze u različitim fazama sazrevanja plodova, preporuka je da se izvrši zaštita od prouzrokovača truleži – monilioze (Monilia spp.) nekim od preparata:

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

KONCENTRACIJA

KARENCA

Switch 62,5 WG

ciprodinil+fludioksonil

0,08-0,1%

7 dana (breskva)

Akord

Lira, Oligosan

tebukonazol

0,075%

0,05%

7 dana (breskva)

Signum, Luminis

boskalid+piraklostrobin

0,562-0,75 kg/ha

7 dana (breskva, kajsija)

14 dana (trešnja)

Luna sensation

trifloksistrobin+fluopiram

0,3-0,4 l/ha

3 dana (trešnja)

 

U zasadima JAGODA povrede nastale od grada predstavljaju put za infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea), te se sa ciljem sprečavanja prodora patogena u plodove preporučuje primena preparata:

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

KONCENTRACIJA

KARENCA

Teldor

fenheksamid

1,5 l/ha

1 dan

Luna sensation

fluopiram+trifloksistrobin

0,8 l/ha

7 dana

Switch 62,5 WG

ciprodinil+fludioksonil

0,8-1 kg/ha

7 dana

S obzirom da je berba jagoda u toku, obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata!

 

U USEVIMA POVRĆA u cilju zaceljivanja rana nastalih mehaničkim oštećenjem, preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra ili mankozeba:

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

KONCENTRACIJA

Funguran OH, Kocide 2000, Everest, Fungocem SC, Champ DP

bakar

 

po registraciji

Mankogal 80, Mankogal ekstra, Dithane M 45

mankozeb

2-2,5 kg/ha

 

U cilju što boljeg odgovora biljaka na stresne uslove, pogotovo u usevima i zasadima sa velikim stepenom oštećenja od grada, preporučuje se i primena preparata na bazi aminokiselina ili folijarnih đubriva.

 

Region: Svi regioni
Zaštita voćnjaka nakon gradonosnih padavina18.5.2023 8:31Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na terenu RC Sremska Mitrovica u toku jučerašnjeg dana na velikom broju lokaliteta na teritoriji opština Sremska Mitrovica i Šid, zabeležene su gradonosne padavine.

Registrovane su velike količine padavina za svega nekoliko sati:

Belegiš 54 mm, Čalma 39,2 mm, Divoš 40 mm, Manđelos 49 mm.

U mnogim zasadima i usevima su sinoćnim i jutrošnjim obilaskom terena konstatovane štete od grada i obilnih kiša.

Preporuka proizvođačima je zaštita zasada i useva u cilju sprečavanja razvoja infekcija patogenima prouzrokovačima truleži, plamenjače, bakterioza i dr. a koje se mogu ostavriti kroz rane nastale povredom biljnog tkiva od leda.

Zaštitu bi bilo najbolje sprovesti, ukoliko je moguć ulazak mehanizacije na parcele, u roku od 24 časa od početka gradonosnih padavina.

JABUČASTO VOĆE (jabuka, kruška, dunja) je sada izuzetno osetljivo na infekciju prouzrokovačem bakteriozne  plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Preporuka je primena preparata na bazi:

a.m. fosetil aluminijum, preparati Aliette flash, Fortuna, Legat SP u konc. 0,45 % i Fosco u konc. 0,3%.

ili

a.m. bakar hidroksid, preparat Funguran OH u konc. 0,05 %.

KOŠTIČAVO VOĆE (kajsija, trešnja, višnja šljiva) su sada osetljive na infekcije prouzrokovačem raka rana i bakterioznog izumiranja (Pseudomonas syringe pv. syringe). Kako bi se zatvorile rane i sprečio prodor patogena, preporuka je primena preparata na bazi:

a.m. kaptan, preparati Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi i Merpan 48 SC u konc. 0,3 %.

U zasadima kajsija, trešanja, i bresaka koji se nalaze u različitim fazama sazrevanja plodova, preporuka je da se izvrši zaštita od prouzrokovača truleži – monilioze (Monilia spp.) nekim od preparata na bazi:

a.m. ciprodinil + fludioksonil, preparat Switch 62,5 u konc. 0,08-0,1% (breskva, karenca 7 dana)

a.m. tebukonazol, preparat  Akord u konc. 0,075% ili Lira, Oligosan 25 EC u konc. 0,05% (breskva, karenca 7 dana)

a.m. boskalid + piraklostrobin, preparat Signum, Luminis u količini 0,562-0,75 kg/ha (breskva, kajsija karenca 7 dana, trešnja 14 dana)

a.m. trifloksistrobin + fluopiram, preparat Luna sensation u količini 0,3-0,4 l/ha (trešnja karenca 3 dana).

U usevima povrća se preporučuje primena preparata na bazi aktivnih materija: bakar ili mankozeb ili kaptan.

Uz navedene preparate je preporuka da se primene i preparati na bazi aminokiselina koji podstiču biljke da se izbore sa stresnim uslovima koji su nastali zbog povreda tkiva nakon grada.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 5.5.2023 ‎(2)
Zaštita šljive i kajsije5.5.2023 19:11Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Šljivina vaš kovrdžalica (Brachycaudus helichrysi)
Šljive i kajsije se nalaze u fenofazi razvoja ploda:od zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).
 
Za početak naredne nedelje su najavljene padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) koja kod koštičavih voćnih vrsta dovodi do pojave uglavnom šupljikavosti lista ali kod kajsija dolazi osim na listu i do infekcije na plodovima, i to u početnim fazama njihovog porasta. Za zaštitu zasada šljiva i kajsija od ovog patogena se preporučuje, pre najavljenih padavina, primena fungicida:
  • a.m.kaptan:Capi,Merpan 48 SC,Metod 480 SC 0,2-0,3%

Fenofaza šljive

 
Vizuelnim pregledom se na mladarima mogu registrovati kolonije brašnjave vaši (Hyalopterus pruni) i vaši kovrdžalica (Brachycaudus helychrisi) koje su pored direktnih šteta, za zasade navedenih vrsta posebno značajne kao prenosuioci virusa šarke šljive (PPV). Za suzbijanje navedenih vrsta vaši preporučuje se primena insekticida:
  • a.m.acetamiprid (Tonus ekstra) 0,02-0,025%.
Region: Vršac
Počelo je naseljavanje invazivnih stenica u proizvodne zasade5.5.2023 13:25Zelena povrtna stenica (Nezara viridula); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Breskvin smotavac (Cydia molesta); Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)
Počelo je naseljavanje invazivnih stenica u proizvodne zasade voća: 
  • zelene ili povrtne stenice (Nezara viridula) i
  • braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).
Za sada se registruju pojedinačni primerci u intenzivnoj proizvodnji pogotovo u severnim i centralnim krajevima naše zemlje, ali se u narednom periodu očekuje njihova povećana migracija. U većem broju je uočeno njihovo prisustvo u okućnicama i baštama.
 
Ovo je period dopunske ishrane odraslih jedinki kada mogu naneti velike štete ishranom na mladim plodovima. Što su plodovi manji, štete su veće.
 
Preporuka je da se proizvodni zasadi voća redovno obilaze na prisustvo ovih štetočina. Ovo je značajan momenat za suzbijanje ovih invazivnih vrsta kako bi se sprečila ishrana i polaganje jaja i dalje razmnožavanje. 
 
U zavisnosti od biljne vrste, treba primeniti neki od registrovanih insekticida.
 
U zasadima voća se uočava i intenzivno prisustvo biljnih vaši kao i štetnih smotavaca (breskvin smotavac i šljivin smotavac su započeli piljenje larvi, a kod jabukinog smotavaca se ono očekuje u narednim danima) i aktuelna je zaštita od ovih štetočina. Prilikom izbora insekticida, u zasadima u kojima se registruje prisustvo invazivnih stenica, prednost treba dati onima na bazi piretroida.
 
Detaljnije mere zaštite po biljnim vrstama i regionima na linku.
 
Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 12.4.2023 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća12.4.2023 15:38Monilioza (Monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava); Tripsi (thrips spp)

Na terenu RC Ruma zasadi koštičavog voća se nalaze u različitim fazama cvetanja, precvetavanja ili početnih faza formiranja plodova.

 

 

velika slika

 

Najavljeni kišni period od petka, kod voćnih vrsta/sorti koje se još nalaze u fazama cvetanja (višnja, trešnja, kasnije sorte šljiva)  može dovesti do infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). U cilju zaštite od  ovog patogena pred najavljene padavine se preporučuje preventivna primena nekog od registrovanih fungicida:

 

 Šljiva:

·         (a.m. ciprodinil) Ciprodex ili Neon 0,05%, Diverto 0,5-0,75 l/ha ili Chorus 50 WG 0,3- 0,5 kg/ha,

·         (a.m.tiofanat metil) Duofen 1,5 l/ha, Funomil ili Topsin 0,07%,

·         (a.m.tebukonazol) Akord, Lira, Folicur 250 EW ili Orius 25 EW 0,75l/ha,

·         (a.m difenokonazol) Sekvenca 0,2 l/ha,

·         (a.m.fenbukonazol) Indar 5 EW 1-1,5l/ha.

 

     Višnja:

·         (a.m. ciprodinil) Ciprodex, Neon ili Diverto 0,05%, Chorus 50 WG 0,3- 0,5 kg/ha, ili Cormax 0,2 kg/ha,

·         (a.m.tiofanat metil) Funomil 0,07%  ili Galofungin T 0,05 %, 

·         (a.m.tebukonazol) Akord, Lira, Folicur 250 EW, Orius 25 EW, Riza 250 EC ili Tebukon 250 EW 0,75 l/ha,

·         (a.m boskalid+piraklostrobin) Signum, Luminis ili Attica 0,562-0,75 kg/ha,

·         (a.m difenokonazol) Sekvenca 0,2 l/ha.

 

Trešnja:

·         (a.m. ciprodinil) Cormax 0,2 kg/ha,

·         (a.m. pirimetanil) Pehar 2 l/ha,

·         (a.m. tebukonazol) Tebukon 250 EW 0,75 l/ha,

·         (a.m. boskalid+piraklostrobin) Luminis ili Signum 0,562-0,75 kg/ha.

 

Kod voćnih vrsta/sorti koje se nalaze u fazi precvetavanja, kraja cvetanja ili formiranja plodova (rane sorte šljiva, breskva, kajsija) u cilju zaštite formirane lisne mase od prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od fungicida na bazi kaptana (Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi) u koncentraciji 0,2-0,3% ili na bazi mankozeba (Mankogal 80, Dithane M 45) u koncentraciji 0,2-0,25%.

 

U zasadima šljiva na lepljivim lovnim klopkama registruju se ulovi imaga žute i crne šljivine ose (Hoplocampa flava/minuta). U periodu precvetavanja šljive počinje piljenje larvi ovih štetočina koje se ubušuju u tek zametnute plodove, kada se i preporučuje primena insekticida na bazi a.m. deltametrin:

 

 ·     Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux u koncentraciji 0,03-0,05% ili Decis mega u koncentraciji 0,015-0,025%.

 

U zasadima breskve i nektarine  proizvođačima se preporučuje pregled zasada prisustvo tripsa (Thysanoptera) otresanjem mladara na belu podlogu, u najtoplijem delu dana. Ukoliko se registruje prisustvo ovih štetočina preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

 

·         Exirel (a.m. cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075-0,1% ili

·         Delegate (a.m. spinetoram) u količini 0,3 kg/ha.

 

 

Primena insekticida se preporučuje samo u zasadima koji su u fazi precvetavanja. Zabranjena je primena insekticida u zasadima koji cvetaju! 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 29.3.2023 ‎(2)
Zaštita koštičavog voća 29.3.2023 13:37Monilioza (Monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Tripsi (thrips spp)

Na terenu RC Ruma zasadi koštičavog voća se zavisno od voćne vrste, sortimenta i lokaliteta nalaze u fazama pred cvetanje ili u različitim fazama cvetanja i precvetavanja (55-69 BBCH).

 

velika slika

 

 

U vlažnim uslovima u periodu cvetanja koštičavih voćnih vrsta postoji rizik od infekcije cveta prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). 

 

S obzirom na najavljeni kišni period od vikenda,  u zasadima koji se nalaze u fazama cvetanja,  u cilju zaštite od ovog patogena, pred najavljene padavine se preporučuje preventivna primena nekog od registrovanih fungicida.

 

  Breskva i nektarina:

·         (a.m. ciprodinil) Ciprodex, Neon ili Diverto 0,05% ili Chorus 50 WG 0,3- 0,5 kg/ha,

·         (a.m.pirimetanil) Pehar 2 l/ha,

·         (a.m. boskalid+piraklostrobin) Signum 0,562- 0,75 kg/ha,

·         (a.m. tiofanat-metil) Duofen 1,5 l/ha ili Funomil 0,07%,

·         (a.m. tebukonazol) Akord ili Lira  0,75 l/ha.

 Kajsija:

·         (a.m.ciprodinil+fludioksonil) Atlas 0,8- 1 kg/ha,

·         (a.m. boskalid+piraklostrobin) Signum 0,562- 0,75 kg/ha,

·         Sekvenca (a.m difenokonazol) 0,03%.

  

      Šljiva:

·         (a.m. ciprodinil) Ciprodex ili Neon 0,05%, Diverto 0,5-0,75 l/ha ili Chorus 50 WG 0,3- 0,5 kg/ha,

·         (a.m.tiofanat metil) Duofen 1,5 l/ha, Funomil ili Topsin 0,07%,

·         (a.m.tebukonazol) Akord, Lira, Folicur 250 EW ili Orius 25 EW 0,75l/ha,

·         (a.m difenokonazol) Sekvenca 0,2 l/ha,

·         (a.m.fenbukonazol) Indar 5 EW 1-1,5l/ha.

 

     Višnja:

·         (a.m. ciprodinil) Ciprodex, Neon ili Diverto 0,05%, Chorus 50 WG 0,3- 0,5 kg/ha, ili Cormax 0,2 kg/ha,

·         (a.m.tiofanat metil) Funomil 0,07%  ili Galofungin T 0,05 %, 

·         (a.m.tebukonazol) Akord, Lira, Folicur 250 EW, Orius 25 EW, Riza 250 EC ili Tebukon 250 EW 0,75 l/ha,

·         (a.m boskalid+piraklostrobin) Signum, Luminis ili Attica 0,562-0,75 kg/ha,

·         (a.m difenokonazol) Sekvenca 0,2 l/ha.

Trešnja:

·         (a.m. ciprodinil) Cormax 0,2 kg/ha,

·         (a.m. pirimetanil) Pehar 2 l/ha,

·         (a.m. tebukonazol) Tebukon 250 EW 0,75 l/ha,

·         (a.m. boskalid+piraklostrobin) Luminis ili Signum 0,562-0,75 kg/ha.

 

Kod voćnih vrsta/sorti breskve i kajsije koje se nalaze u fazi precvetavanja i formiranja plodnika u cilju zaštite formirane lisne mase od prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od fungicida na bazi kaptana (Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi) u koncentraciji 0,2-0,3% ili na bazi mankozeba (Mankogal 80, Dithane M 45) u koncentraciji 0,2-0,25%.

 

U zasadima breskve i nektarine, vizuelnim pregledom i metodom otresanja grančica, tokom prethodne nedelje, kada je otpočelo cvetanje, registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera). /prilog/

 

Sa porastom temperature očekuje se i njihovo masovnije prisustvo u zasadima. Proizvođačima se preporučuje pregled zasada u najtoplijem delu dana i ukoliko se registruje prisustvo ovih štetočina, u fazi precvetavanja i početka formiranja plodnika kad nema prisustva oprašivača,  preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

·         Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075-0,1% ili

·         Delegate (spinetoram) u količini 0,3 kg/ha.

Primena insekticida u fazama cvetanja voća je zakonom zabranjena!

Region: Ruma
Zaštita koštičavog voća od prouzrokovača monilioze29.3.2023 11:07Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području Srbije koštičavo voće se nalazi u različitim fazama razvoja u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i eskpozicije terena.

Kajsije se nalaze u fazi od punog cvetanja do početka formiranja ploda. Breskve i nektarine su u fazi od početka cvetanja do precvetavanja, a šljiva, trešnja i višnja su u fazi od pojave cvetnih pupoljaka do punog cvetanja.

Za područje neše zemlje se od subote najavljuje višednevni kišni period. U fazama cvetanja koštičavog voća i u uslovima vlažnosti može doći do infekcije cvetova prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

Ukoliko dođe do ostvarenja infekcije navedenim patogenom nije moguće sprečiti dalji razvoj bolesti, te je za zaštitu koštičavog voća od ključnog značaja primena preventivnih mera zaštite.

U svim zasadima koštičavog voća koji su u fazi cvetanja, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

·        Ciprodex (ciprodinil) 0,05%, Neon (ciprodinil) 0,5 l/ha, Chorus 50 WG (ciprodinil) 0,3-0,5 kg/ha, Diverto (ciprodinil) 0,5-0,75 l/ha, Cormax (ciprodinil) 0,2 kg/ha ili

·        Signum (boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha ili

·        Akord, Lira, Tebukon 250 EW (tebukonazol) 0,75 l/ha.

S obzirom da je u toku cvetanje i oprašivanje voća veoma je važno preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Primena insekticida u fazama cvetanja voća je zakonom zabranjena!
 
Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 22.3.2023 ‎(3)
Zaštita kajsija u cvetanju22.3.2023 19:09Monilioza (Monilia laxa)
Srednjestasne sorte kajsija se u regionu Južnog Banata nalaze u punom cvetanju (BBCH 65) dok su kasnostasne sorte u fenofazi početka cvetanja (BBCH57-59). 
 
 
 
Za dane vikenda su za naš region najavljene padavine a visoke dnevne temperature će u naredna dva dana doprineti otvaranju cvetova te će većina sorti kajsija ući u fenofazu punog cvetanja. U fazi  otvorenih cvetova uz padavine može doći do infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).
 
Proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite kajsija od ovog patogena primene neke od registrovanih fungicida:
  • Atlas (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1kg/ha
  • Aignum (boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75kg/ha

Pri primeni fungicida treba preduzeti sve mere za zaštitu oprašivača. 

Region: Vršac
1 - 10 Next