Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 29.3.2023 ‎(2)
Zaštita koštičavog voća 29.3.2023 13:37Monilioza (Monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Tripsi (thrips spp)

Na terenu RC Ruma zasadi koštičavog voća se zavisno od voćne vrste, sortimenta i lokaliteta nalaze u fazama pred cvetanje ili u različitim fazama cvetanja i precvetavanja (55-69 BBCH).

 

velika slika

 

 

U vlažnim uslovima u periodu cvetanja koštičavih voćnih vrsta postoji rizik od infekcije cveta prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). 

 

S obzirom na najavljeni kišni period od vikenda,  u zasadima koji se nalaze u fazama cvetanja,  u cilju zaštite od ovog patogena, pred najavljene padavine se preporučuje preventivna primena nekog od registrovanih fungicida.

 

  Breskva i nektarina:

·         (a.m. ciprodinil) Ciprodex, Neon ili Diverto 0,05% ili Chorus 50 WG 0,3- 0,5 kg/ha,

·         (a.m.pirimetanil) Pehar 2 l/ha,

·         (a.m. boskalid+piraklostrobin) Signum 0,562- 0,75 kg/ha,

·         (a.m. tiofanat-metil) Duofen 1,5 l/ha ili Funomil 0,07%,

·         (a.m. tebukonazol) Akord ili Lira  0,75 l/ha.

 Kajsija:

·         (a.m.ciprodinil+fludioksonil) Atlas 0,8- 1 kg/ha,

·         (a.m. boskalid+piraklostrobin) Signum 0,562- 0,75 kg/ha,

·         Sekvenca (a.m difenokonazol) 0,03%.

  

      Šljiva:

·         (a.m. ciprodinil) Ciprodex ili Neon 0,05%, Diverto 0,5-0,75 l/ha ili Chorus 50 WG 0,3- 0,5 kg/ha,

·         (a.m.tiofanat metil) Duofen 1,5 l/ha, Funomil ili Topsin 0,07%,

·         (a.m.tebukonazol) Akord, Lira, Folicur 250 EW ili Orius 25 EW 0,75l/ha,

·         (a.m difenokonazol) Sekvenca 0,2 l/ha,

·         (a.m.fenbukonazol) Indar 5 EW 1-1,5l/ha.

 

     Višnja:

·         (a.m. ciprodinil) Ciprodex, Neon ili Diverto 0,05%, Chorus 50 WG 0,3- 0,5 kg/ha, ili Cormax 0,2 kg/ha,

·         (a.m.tiofanat metil) Funomil 0,07%  ili Galofungin T 0,05 %, 

·         (a.m.tebukonazol) Akord, Lira, Folicur 250 EW, Orius 25 EW, Riza 250 EC ili Tebukon 250 EW 0,75 l/ha,

·         (a.m boskalid+piraklostrobin) Signum, Luminis ili Attica 0,562-0,75 kg/ha,

·         (a.m difenokonazol) Sekvenca 0,2 l/ha.

Trešnja:

·         (a.m. ciprodinil) Cormax 0,2 kg/ha,

·         (a.m. pirimetanil) Pehar 2 l/ha,

·         (a.m. tebukonazol) Tebukon 250 EW 0,75 l/ha,

·         (a.m. boskalid+piraklostrobin) Luminis ili Signum 0,562-0,75 kg/ha.

 

Kod voćnih vrsta/sorti breskve i kajsije koje se nalaze u fazi precvetavanja i formiranja plodnika u cilju zaštite formirane lisne mase od prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od fungicida na bazi kaptana (Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi) u koncentraciji 0,2-0,3% ili na bazi mankozeba (Mankogal 80, Dithane M 45) u koncentraciji 0,2-0,25%.

 

U zasadima breskve i nektarine, vizuelnim pregledom i metodom otresanja grančica, tokom prethodne nedelje, kada je otpočelo cvetanje, registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera). /prilog/

 

Sa porastom temperature očekuje se i njihovo masovnije prisustvo u zasadima. Proizvođačima se preporučuje pregled zasada u najtoplijem delu dana i ukoliko se registruje prisustvo ovih štetočina, u fazi precvetavanja i početka formiranja plodnika kad nema prisustva oprašivača,  preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

·         Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075-0,1% ili

·         Delegate (spinetoram) u količini 0,3 kg/ha.

Primena insekticida u fazama cvetanja voća je zakonom zabranjena!

Region: Ruma
Zaštita koštičavog voća od prouzrokovača monilioze29.3.2023 11:07Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području Srbije koštičavo voće se nalazi u različitim fazama razvoja u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i eskpozicije terena.

Kajsije se nalaze u fazi od punog cvetanja do početka formiranja ploda. Breskve i nektarine su u fazi od početka cvetanja do precvetavanja, a šljiva, trešnja i višnja su u fazi od pojave cvetnih pupoljaka do punog cvetanja.

Za područje neše zemlje se od subote najavljuje višednevni kišni period. U fazama cvetanja koštičavog voća i u uslovima vlažnosti može doći do infekcije cvetova prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

Ukoliko dođe do ostvarenja infekcije navedenim patogenom nije moguće sprečiti dalji razvoj bolesti, te je za zaštitu koštičavog voća od ključnog značaja primena preventivnih mera zaštite.

U svim zasadima koštičavog voća koji su u fazi cvetanja, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

·        Ciprodex (ciprodinil) 0,05%, Neon (ciprodinil) 0,5 l/ha, Chorus 50 WG (ciprodinil) 0,3-0,5 kg/ha, Diverto (ciprodinil) 0,5-0,75 l/ha, Cormax (ciprodinil) 0,2 kg/ha ili

·        Signum (boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha ili

·        Akord, Lira, Tebukon 250 EW (tebukonazol) 0,75 l/ha.

S obzirom da je u toku cvetanje i oprašivanje voća veoma je važno preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Primena insekticida u fazama cvetanja voća je zakonom zabranjena!
 
Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 22.3.2023 ‎(3)
Zaštita kajsija u cvetanju22.3.2023 19:09Monilioza (Monilia laxa)
Srednjestasne sorte kajsija se u regionu Južnog Banata nalaze u punom cvetanju (BBCH 65) dok su kasnostasne sorte u fenofazi početka cvetanja (BBCH57-59). 
 
 
 
Za dane vikenda su za naš region najavljene padavine a visoke dnevne temperature će u naredna dva dana doprineti otvaranju cvetova te će većina sorti kajsija ući u fenofazu punog cvetanja. U fazi  otvorenih cvetova uz padavine može doći do infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).
 
Proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite kajsija od ovog patogena primene neke od registrovanih fungicida:
  • Atlas (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1kg/ha
  • Aignum (boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75kg/ha

Pri primeni fungicida treba preduzeti sve mere za zaštitu oprašivača. 

Region: Vršac
Aktuelna zaštita biljne proizvodnje od štetnih organizama22.3.2023 11:47Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Siva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola); Rđa pšenice (Puccinia spp.); Monilioza (Monilia laxa); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

U usevima strnih žita se preporučuje zaštita od prouzrokovača bolesti, pogotovo useva ječma kao i useva pšenice iz ranijih rokova setve koji su u fazi prvog kolenca.

U usevima uljane repice ukoliko se registruje 0,8-1 odrasla jedinka repičinog sjajnika po terminalnoj cvasti, preporučuje se primena registrovanog insekticida.

Kod koštičavog voća koje je u fazi cvetanja se pred najavljene padavine preporučuje zaštita od prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (monilioza).

Kod jabučastog voća se pred najavljene padavine preporučuje zaštita od prouzrkovača čađave krastavosti nekim od registrovanih preparata na bazi bakra.

U zasadima leske se u cilju sprečavanja infekcija fitopatogenim bakterijama preporučuje pred najavljene padavina primena bakarnih preparata.

U ovom periodu treba posebnu pažnju posvetiti zaštiti pčela i drugih oprašivača.

Detaljnije informacije i preporuke po regionima pogledati na sledećim linkovima:

Region: Svi regioni
Zaštita kajsije22.3.2023 9:05Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Bačka Topola proizvodni zasadi kajsija se nalaze u različitim fazama cvetanja.

U intenzivnim zasadima gde je radi ublažavanja šteta od  kasnih, prolećnih mrazeva najzastupljeniji kasniji sortiment, kajsija je u fenofazi punog  cvetanja  (BBCH 65).

Kajsija_BBCH 65

Cvetanje kajsije je izuzetno osetljiva fenofaza razvoja u odnosu na infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

Padavine koje se najavljuju za subotu za naš region, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija ovom gljivom.

Poljoprivrednim proizvođačime se pred najavljene padavine preporučuje primena preventivnih mera zaštite, primenom nekog od sl.fungicida:

·         Atlas (a.m.ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8 – 1 kg/ha. (MBT 2) ili,

·         Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha. (MBT 2)

Tokom primene fungicida treba preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 13.3.2023 ‎(1)
Zaštita kajsije, breskve i nektarine uoči najavljenih padavina13.3.2023 11:21Monilioza (Monilia laxa); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Sa najavljenim padavinama od srede, u zasadima kajsija, bresaka i nektarina koje su u fazi cvetanja postoji mogućnost ostvarenja infekcije cveta prouzrokovačem sušenja cvetova, grančica i grana koštičavog voća – monilioze (Monilinia laxa). Preporuka je primena preparata na bazi ciprodinila.

U zasadima bresaka i nektarina koje su u fazi bubrenja lisnih pupoljaka i “zelene tačke” sa najavljenim padavinama postoji mogućnost infekcije prozrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Preporuka je primena preparata na bazi ditianona, cirama ili dodina.

Tretman bi trebalo sprovesti pre najavljenih padavina jer kod oba patogena ne postoji mogućnost sprečavanja razvoja bolesti nakon ostvarene infekcije.

Detaljnije informacije po regionima pogledati na linku.

Prilikom primene fungicida treba preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 12.3.2023 ‎(1)
Zaštita kajsije12.3.2023 19:27Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi kajsije se u odnosu na sortu, lokalitet i ekspoziciju terena nalaze u različitim fazama cvetanja.

U intenzivnim zasadima gde je radi ublažavanja šteta od  kasnih, prolećnih mrazeva najzastupljeniji kasni sortiment, kajsija je u fazi početka cvetanja  (BBCH 56-59).

Kajsija BBCH 59

Kod ranog sortimenta zastupljenog  u hobi proizvodnji, kajsija je u fazi punog cvetanja (BBCH 65). 

Kajsja BBCH 65 

Cvetanje kajsije je izuzetno osetljiva fenofaza razvoja u odnosu na infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

Padavine koje se najavljuju u sredu za naš region, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija ovom gljivom.

Poljoprivrednim proizvođačima se pred najavljene padavine preporučuje primena preventivnih mera zaštite, primenom nekog od sl. fungicida:

·         Atlas (a.m.ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8 – 1 kg/ha. ili,

·         Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha.

Tokom primene fungicida  treba preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 7.3.2023 ‎(1)
Zaštita ranostasnih sorti kajsija u cvetanju7.3.2023 9:41Monilioza (Monilia laxa)
Ranostasne sorte kajsija u regionu koji pokriva RC Vršac se u zavisnosti od ekspozicije terena nalaze na početku cvetanja: većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon (BBCH 59) ili su ušle u fenofazu cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 61).
Kasnostasne sorte su u različitim fenofazama bubrenja cvetnih pupoljaka i početka cvetanja (BBCH 51-54).
 
 
Za ovu nedalju su najavljene više temperature koje će dovesti do bržeg otvaranja cvetova a takođe i padavine (četvrtak-subota) koje kod kajsije mogu dovesti do infekcije cvetova patogenom prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).
Proizvođačima se preporučuje da u svojim zasadima prate razvoj fenofaze kajsija i ukoliko su voćke ušle u  cvetanje, pred najavljene padavine, primene neki od registrovanih fungicida:
  • Atlas (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1kg/ha ili
  • Signum (boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 6.3.2023 ‎(2)
Zaštita ranostasnih sorti kajsija od monilioze6.3.2023 10:27Monilioza (Monilia laxa)
Ranostasne sorte kajsija su u fazi cvetanja kada u vlažnim uslovima može doći do infekcije cveta prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća - monilioza (Monilinia laxa).
 
Pred najavljene padavine se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:
 
Atlas (ciprodinil + fludioksonil) 0,8-1 kg/ha ili
Signum (boskalid + piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha ili dr.
 
Region: Svi regioni
Zaštita ranih sorata kajsije od monilioze6.3.2023 9:26Monilioza (Monilia laxa)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kajsije  se u zavisnosti od sorte, lokaliteta i ekspozicije terena nalaze u različitim fenofazama:

kasnostasne (BBCH 54) cvetni pupoljci su zatvoreni svetlo zelenim ljuspicama, ako su ljuspice formirane (ne kod svih kultivara)

srednjestasne  (BBCH 57) cvetna loža je otvorena: krunični listići su vidljivi: pojedinačni cvetovi su bele ili roze boje (još uvek su zatvoreni)

ranostasne (BBCH 61-63) oko 10 do 30% cvetova je otvoreno.

velika slika

Kod sorata koje su u fazi cvetanja je preporuka da se pred najavljene padavine sprovede fungicidni tretman u cilju sprečavanja infekcije patogenom prouzrokovačem sušenja cvetova, grančica koštičavog voća (Monilina laxa).

Proizvođači mogu izabrati neki od sledećih preparata:

a.m. ciprodinil + fludioksonil, preparat Atlas u količini 0,8 - 1 kg/ ha;

a.m. boskalid + piraklostrobin , preparat Signum u količini 0,562-0,75 kg/ha.

Region: Sremska Mitrovica
1 - 10 Next