Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 24.7.2019 ‎(1)
Pojava azijske voćne mušice24.7.2019 23:58Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

 

RC Ruma tokom cele godine vrši monitoring prisustva azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) na 17 lokacija (opštine: Ruma, Irig, Inđija), pomoću lovnih klopki postavljenih u zasadima jagodičastog  i koštičavog voća (jagoda, kupina, malina, breskva, višnja), kao i vinove loze.

 

Pri poslednjem nedeljnom pregledu sadržaja lovnih klopki (za period od 17.7. do 23.07.) registrovani su prvi ulovi imaga ove štetočine, na lokalitetu Inđija u zasadu maline.

 

Ženka i mužjak azijske voćne mušice

 

U lovnim klopkama na lokalitetima Ruma, Irig, Rivica, Neradin, Maradik, Krčedin, Novi Slankamen, Slankamenački Vinogradi i Ljukovo se za sada ne beleže ulovi ove štetočine, ali se  ubrzo očekuje njena pojava na celoj teritoriji RC Ruma.

 

Azijska voćna mušica predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji jagodičastog / bobičastog, koštičavog voća  i vinove loze. Plodovi su najosetljiviji u vreme zrenja. Ženke pomoću čvrste testeraste legalice polažu jaja u unutrašnjost zdravih plodova, čime se otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

Sada je ključni momenat da se sprovedu sve raspoložive mere kontrole, naročito u zapuštenim zasadima. U cilju kontrole populacije ove štetočine  i smanjenja rizika od nastanka šteta, proizvođačima se preporučuju sledeće mere:

 

- masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta; klopke postavljati prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara;

 

- skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele;

 

 - obavezno uklanjanje i uništavanje zaraženih, prezrelih i trulih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana);

 

- higijena ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika,…) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja;

 

- kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom.

 

Hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 16.7.2019 ‎(1)
Pojava azijske voćne mušice16.7.2019 7:59Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Tokom cele godine RC Novi Sad prati azijsku voćnu mušicu (Drosophila suzukii) pomoću lovnih klopki postavljenih u zasadima koštičavog, jagodičastog voća, kao i vinove loze.

Krajem protekle nedelje registrovani su prvi ulovi imaga ove štetočine na severnim obroncima Fruške gore u zasadima trešanja. U toku ove nedelje očekuje se njena pojava i na drugim lokalitetima.

Azijska voćna mušica je polifagna štetočina koja napada veliki broj kako gajenih, tako i biljaka iz spontane flore. Štete na plodovima nastaju usled polaganja jaja i ishrane larvi. Za razliku od mnogih mušica iz roda Drosophila, ženke azijske voćne mušice imaju sposobnost polaganja jaja u zdrave plodove zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici. Legalicom zasecaju pokožicu ploda i unutar njega ubacuju jaja. Takvi plodovi podložni su napadu različitih patogena, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

U ovom momentu neophodno je preduzeti sve raspoložive mere kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije azijske voćne mušice i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

Mere kontrole:

·         Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta. Klopke postavljati prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

·         Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

·         Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržavati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

·         Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, dženarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćin ovoj štetočini.

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 7.6.2019 ‎(1)
Zastita kajsije7.6.2019 8:06Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na teritoriji RC Požarevac, lokalitet Bare, zasadi kajsija se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi plodovi oko polovine krajnje veličine do početak obojavanja plodova (75-81 BBCH).

 

 

 

Velika slika

 

Nestabilno vreme sa padavinama stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcije različitim prouzrokovačima  truleži plodova (Monilinia spp.), te se preporučuje primena registrovanog  fungicida:

 

Akord (tebukonazol) 0,5 l/ha (karenca 7 dana). 

 

Takođe, registruje se  i prisustvo biljnih vaši (Aphididae). Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled i ukoliko uoče prisustvo vaši sprovedu  tretman insekticidom:

 

Decis 2,5 EC, Konfuzija (deltametrin) 0,03-0,05% (karenca 14 dana).

Prilikom primene pesticida obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 31.5.2019 ‎(1)
Zaštita kajsije31.5.2019 20:42Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na teritoriji RC Smederevo, lokaliteti Suvodol i  Vodanj, zasadi kajsija se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi drugo opadanje plodova do plodovi oko polovine krajnje veličine (73-75 BBCH).

 

Nestabilno vreme sa padavinama koje je obeležilo predhodni period a takođe je najavljeno i za naredni period može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije različitim prouzrokovačima  truleži plodova (Monilinia spp.), te se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida uz obavezno poštovanje karence.

Akord (tebukonazol) 0,5 l/ha (karenca 7 dana). 

 

 

U zasadima kajsije se registruje i prisustvo biljnih vaši (Aphididae). Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled i ukoliko uoče prisustvo vaši sprovedu  tretman insekticidom:

Decis 2,5 EC ili Konfuzija (deltametrin) 0,03-0,05% (karenca 14 dana) 

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 25.4.2019 ‎(4)
Zaštita kajsije25.4.2019 22:51Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

 

Na terenu RC Ruma zasadi kajsije se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (73 BBCH).

 

velika slika

 

Padavine najavljene u narednom periodu mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

 

Proizvođačima se preporučuje preventivni fungicidni tretman pred najavljene padavine:

(a.m. kaptan) Captan 50 WP, Merpan 80-WDG, Merpan 50 WP, Capi  ili Metod WG u koncentraciji  0,2-0,3%.

 

Region: Ruma
Zaštita koštičavog voća25.4.2019 13:22Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na teritoriji RC Smederevo zasadi koštičavog voća (kajsija, trešnja, višnja) se nalaze u fenofazi razvoja ploda, plodnik raste do drugo opadanje plodova (69-73 BBCH).

 

 

Za vikend se najavljuje promena vremena sa padavinama te se mogu stvoriti povoljni uslovi za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), dok kod trešnje i višnje i od prouzrokovača pegavosti lista (Blumeriella jaapii).

Proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, primene neki od registrovanih fungicida na bazi aktivne materije kaptan:

Captan 50 WP, Merpan 80-WDG u koncentraciji 0,2 - 0,3%.

Region: Smederevo
Zaštita koštičavog voća25.4.2019 8:54Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Zasadi šljive, kajsije i trešnje, na lokalitetu Žabari, Bare i Požarevac, nalaze se u fazi razvoja ploda, zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72), dok je kod kajsije faza drugo opadanje plodova  73(BBCH).

 

slika1. kajsija

 

 

Najavljene padavine u narednom periodu mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

  

Preporuka proizvođačima je da, pre najavljenih padavina, u cilju zaštite lisne mase, sprovedu tretman primenom fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Merpan 50 WP, Captan 50 WP) u koncentraciji  0,2 - 0,3%.

Region: Požarevac
Zaštita koštičavog voća25.4.2019 8:30Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Mladenovac, punktovi Dubona, Koraćica i Mali Požarevac, vizuelnim pregledom utvrđeno je da se zasadi koštičavog voća nalaze u fazi zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

   

Sl 1 Zasadi kajsije i šljive  Sl 2 Zasad nektarine 

U narednom periodu se prognozira nestabilno vreme sa padavinama, te se proizvođačima  preporučuje preventivni tretman u cilju zaštite  lišća i mladara od infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) sa preparatom Captan 50 WP/Merpan 48 SC/ Capi (a.m.kaptan)  0,2 – 0,3%.

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 24.4.2019 ‎(2)
Zaštita kajsije i breskve24.4.2019 15:40Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području RC Subotica kajsije, breskve i nektarine se nalaze u fazi zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

 

Slika: faza kajsije

 

Za dane vikenda se prognozira nestabilno vreme sa padavinama, te se proizvođačima  preporučuje preventivni tretman u cilju zaštite  lišća i mladara od infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) sa preparatom Captan 50 WP/Merpan 48 SC/ Capi (a.m.kaptan)  0,2 – 0,3%.

Region: Subotica
Zaštita kajsije24.4.2019 11:20Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji RC Pančevo zasadi kajsije se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (73 BBCH).

Padavine koje se najavljuju za dane vikenda  mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

 

Proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, primene neki od registrovanih fungicida na bazi aktivne materije kaptan:

Captan 50 WP, Merpan 80-WDG u koncentraciji 0,2 - 0,3%.

Region: Pančevo
1 - 10 Next