Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 25.4.2019 ‎(4)
Zaštita kajsije25.4.2019 22:51Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

 

Na terenu RC Ruma zasadi kajsije se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (73 BBCH).

 

velika slika

 

Padavine najavljene u narednom periodu mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

 

Proizvođačima se preporučuje preventivni fungicidni tretman pred najavljene padavine:

(a.m. kaptan) Captan 50 WP, Merpan 80-WDG, Merpan 50 WP, Capi  ili Metod WG u koncentraciji  0,2-0,3%.

 

Region: Ruma
Zaštita koštičavog voća25.4.2019 13:22Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na teritoriji RC Smederevo zasadi koštičavog voća (kajsija, trešnja, višnja) se nalaze u fenofazi razvoja ploda, plodnik raste do drugo opadanje plodova (69-73 BBCH).

 

 

Za vikend se najavljuje promena vremena sa padavinama te se mogu stvoriti povoljni uslovi za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), dok kod trešnje i višnje i od prouzrokovača pegavosti lista (Blumeriella jaapii).

Proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, primene neki od registrovanih fungicida na bazi aktivne materije kaptan:

Captan 50 WP, Merpan 80-WDG u koncentraciji 0,2 - 0,3%.

Region: Smederevo
Zaštita koštičavog voća25.4.2019 8:54Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Zasadi šljive, kajsije i trešnje, na lokalitetu Žabari, Bare i Požarevac, nalaze se u fazi razvoja ploda, zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72), dok je kod kajsije faza drugo opadanje plodova  73(BBCH).

 

slika1. kajsija

 

 

Najavljene padavine u narednom periodu mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

  

Preporuka proizvođačima je da, pre najavljenih padavina, u cilju zaštite lisne mase, sprovedu tretman primenom fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Merpan 50 WP, Captan 50 WP) u koncentraciji  0,2 - 0,3%.

Region: Požarevac
Zaštita koštičavog voća25.4.2019 8:30Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Mladenovac, punktovi Dubona, Koraćica i Mali Požarevac, vizuelnim pregledom utvrđeno je da se zasadi koštičavog voća nalaze u fazi zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

   

Sl 1 Zasadi kajsije i šljive  Sl 2 Zasad nektarine 

U narednom periodu se prognozira nestabilno vreme sa padavinama, te se proizvođačima  preporučuje preventivni tretman u cilju zaštite  lišća i mladara od infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) sa preparatom Captan 50 WP/Merpan 48 SC/ Capi (a.m.kaptan)  0,2 – 0,3%.

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 24.4.2019 ‎(2)
Zaštita kajsije i breskve24.4.2019 15:40Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području RC Subotica kajsije, breskve i nektarine se nalaze u fazi zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

 

Slika: faza kajsije

 

Za dane vikenda se prognozira nestabilno vreme sa padavinama, te se proizvođačima  preporučuje preventivni tretman u cilju zaštite  lišća i mladara od infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) sa preparatom Captan 50 WP/Merpan 48 SC/ Capi (a.m.kaptan)  0,2 – 0,3%.

Region: Subotica
Zaštita kajsije24.4.2019 11:20Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji RC Pančevo zasadi kajsije se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (73 BBCH).

Padavine koje se najavljuju za dane vikenda  mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

 

Proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, primene neki od registrovanih fungicida na bazi aktivne materije kaptan:

Captan 50 WP, Merpan 80-WDG u koncentraciji 0,2 - 0,3%.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 22.4.2019 ‎(2)
Zaštita kajsije22.4.2019 15:22Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kajsije se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (73 BBCH).

U narednom periodu očekuju se padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

 

Proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, primene neki od registrovanih fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Captan 50 WP, Merpan 80-WDG, Merpan 50 WP, Metod WG) u koncentraciji 0,2 - 0,3%.

 

Region: Kruševac
Zaštita kajsije22.4.2019 10:10Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji koju pokriva RC Bačka Topola zasadi kajsije  se nalaze u fazi :drugo opadanje plodova (73 BBCH).

 

Kajsija BBCH 73

 

U narednom periodu očekuju se padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

Proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida, pred najavljene padavine, na bazi aktivne materije kaptan: Captan 50 WP, Merpan 80-WDG, Merpan 50 WP ili Metod WG u koncentraciji 0,2-0,3%.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 9.4.2019 ‎(1)
Zaštita šljive9.4.2019 11:07Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Senta, zasadi šljiva se nalaze  u fenofazi od punog cvetanja do kraj cvetanja

(65-69 BBCH).

 

Na lepljivim klopkama se registruju ulovi imaga šljivinih osa (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta).

 

 

šljivina osa na cvetu

 

U zasadima šljiva koji se nalaze u fazi precvetavanja preporučuje se hemijski tretman u cilju sprečavanja ubušivanja larvi šljivinih osa,  nekim od registrovanih insekticida:

·          Perfekthion, Dimetogal (a.m.dimetoat) 0,075 - 0,1% ili

·          Decis 2,5 EC, Futocis EC 25, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) 0,03 - 0,05%

U zasadima gde je u toku cvetanje, primena insekticida nije dozvoljena!

 U narednim danima se prognoziraju padavine koje mogu da stvore povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).  

U cilju zaštite listova koštičavog voća od navedenog patogena, poljoprivrednim  proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

  • Mankogal 80 , Dithane M 45, Bevesan 45 M (a.m. mankozeb) 0,2 - 0,25%

Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 8.4.2019 ‎(2)
Zaštita kajsije8.4.2019 10:28Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji koju pokriva RC Bačka Topola zasadi kajsije  se nalaze u fazi plodnik raste : opadanje plodova posle cvetanja, do faze zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju (69-72 BBCH).

 

Faza razvoja kajsije

 

 U predstojećem periodu očekuju se padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

Proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida , pred najavljene padavine: (a.m. kaptan) Captan 50 WP, Merpan 80-WDG, Merpan 50 WP ili Metod WG, 0,2-0,3%.

 

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Bačka Topola
1 - 10 Next