Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 3.11.2022 ‎(3)
Jesenji tretman koštičavog voća3.11.2022 13:07Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Sremska Mitrovica zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi starenja i opadanja lišća (BBCH 93-96).

Proizvođačima se, u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena za narednu vegetaciju poput prouzrokovača rak-rana i  bakterioznog izumiranja koštičavog voća (Pseudomonas syringe pv.syringe), sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i dr, preporučuje tretman sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakra.

Sprovođenje tremana se preporučuje kada opadne oko 70 % lisne mase, po mirnom i tihom vremenu sa većom količinom tečnosti po jedinici površine, tzv.,,bakarno kupanje voća,,

Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

·       a.m. bakarni oksihlorid, preparat Bakar oksihlorid 50 u konc.0,75% (breskva, šljiva, višnja, trešnja, kajsija) ili

·       a.m.bakar oksihlorid + bakar hidroksid, preparat Grifon u količini 4l/ha (breskva, šljiva, trešnja, kajsija) ili

·       a.m.bakar sulfat, preparat Cuproxat u koncentraciji 0,25-0,35 % (breskva, šljiva, višnja, trešnja) ili

 • a.m. bakar hidroksid, preparat Everest u koncentraciji 0,6-0,8% (breskva, šljiva)  ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.
Region: Sremska Mitrovica
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta3.11.2022 12:19Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Regionalni centar: Vršac
Fenofaze koštičavog voća: od početka obezbojavanja lišća do 70 % listova opalo.
 
U zasadima koštičavog voća kada je 60-70 % lisne mase opalo preporučuje se primena preparata na bazi bakra. Cilj ovog tretmana je smanjenje infektivnog potencijala patogena: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (stigmina carpophila), pegavost lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae).
 
 
 
 
Tretman bi trebalo sprovesti po suvom i mirnom vremenu bez vetra sa većom količinom vode, nekim od sledećih registrovanih preparata:
 • Bakar oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid)-0,75 %(šljiva, trešnja, višnja, kajsija)
 • Cuproxat (bakar-sulfat)-0,2-0,35 % (šljiva, trešnja, višnja)    
 • Everest (bakar-hidroksid)-0,6 % (šljiva, višnja)
 • Grifon (bakar-oksihlorid)-4 l/ha (šljiva, trešnja, kajsija).

Pored hemijskih mera od velikog su značaja i mehaničke mere koje takođe imaju za cilj smanjenje infektivnog potencijala padogen: sakupljanje i uništavanje opalog lišća, uklanjanje mumificiranih plodova, orezivanje polomljenih i obolelih grana.

Region: Vršac
Zaštita koštičavog voća3.11.2022 9:44Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (Taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Senta zasadi koštičavih voćnih vrsta se nalaze u fenofazi opadanja listova (93-96 BBCH).

 

 

velika slika

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da sprovedu jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta, kada opadne najmanje 70% lisne mase. Tretman se izvodi primenom bakarnih preparata u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae) i drugih patogena.

Orezivanjem i uklanjanjem suvih, obolelih grana i uništavanjem mumificiranih plodova u velikoj meri smanjujemo infektivni potencijal navedenih prouzrokovača bolesti.

Registrovani preparati na bazi bakra:

Ø  Bakar oksihlorid 50 (bakar oksihlorid) u koncentraciji 0,75%

Ø  Everest (bakar hidroksid) u koncentraciji  0,6-0,8%

Ø  Cuproxat (bakar sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35%

Ø  Grifon (bakar oksihlorid+bakar hidroksid) u dozi od 4 l/ha.

Sprovođenje hemijskih mera zaštite preporučuje se po suvom, mirnom vremenu u najtoplijem delu dana, uz utrošak veće količine vode.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 2.11.2022 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća2.11.2022 11:01Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi koštičavih voćnih vrsta (kajsija, šljiva, višnja) nalaze se u fazi od lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da sprovedu jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta, u fazi kada opadne najmanje 70% lisne mase , primenom bakarnih preparata u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae) i dr.

Takođe, orezivanjem i uklanjanjem suvih, obolelih grana i sakupljanjem i uništavanjem mumificiranih plodova u velikoj meri smanjujemo infektivni potencijal navedenih prouzrokovača bolesti.

Hemijske mere zaštite treba sprovesti primenom nekog od sledećih registrovanih preparata na bazi bakra:

·         Bakar oksihlorid 50 (a.m.bakar oksihlorid) u konc. 0,75% (kajsija, šljiva, višnja),

·         Cuproxat (a.m. bakar sulfat) u konc. 0,25-0,35% (šljiva, višnja),

·         Grifon (a.m. bakar oksihlorid+kakar hidroksid) u dozi od 4 l/ha (kajsija, šljiva).

Sprovođenje hemijskih mera zaštite preporučuje se po suvom, mirnom vremenu u najtoplijem delu dana, uz utrošak veće količine vode (zbog što bolje pokrivenosti biljaka).

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 1.11.2022 ‎(3)
Zaštita koštičavog voća1.11.2022 15:00Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi koštičavog voća (breskva, nektarina, kajsija i šljiva) se nalaze u fazi od lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

 

 

Nektarina                       Kajsija

 

Šljiva

 

Kada opadne oko 70% lisne mase, proizvođačima koštičavog voća se preporučuje sprovođenje tretmana nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

 

·         Grifon (a.m. bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 4 l/ha   (breskva, nektarina, kajsija, šljiva)

·         Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75%   (breskva, kajsija, šljiva)

·         Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,2-0,35%   (breskva, šljiva)

·         Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6%   (breskva, šljiva)

·         Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 2 kg/ha   (breskva, nektarina)   ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

 

 

Sprovođenjem ovog tretmana se vrši dezinfekcija stabla, kao i smanjenje infektivnog potencijala patogena, kao što su: prouzrokovač  kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), prouzrokovač šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), prouzrokovač  sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), prouzrokovač rogača šljive (Taphrina pruni), prouzrokovača bakterijskih oboljenja i dr.

 

Proizvođačima se preporučuje da tretman sprovedu po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana, uz veći utrošak vode kako bi preparat dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

 

Mumificirani plod breskve

 

U zasadima koštičavog voća se pored hemijskih mera preporučuju i agrotehničke mere. One podrazumevaju uklanjanje mumificiranih plodova iz zasada, kao i orezivanje obolelih grana i grančica i njihovo iznošenje iz zasada i uništavanje.

 

Region: Kraljevo
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta1.11.2022 12:44Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na terenu RC Ruma zasadi koštičavog voća se zavisno od voćne vrste, sortimenta, lokaliteta  i kondicije zasada nalaze u fazi od početka opadanja lišća do 90% lišća žuto i opalo (93-96 BBCH).

 

Trešnja, šljiva, breskva- velika slika


U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogena kao što su: Monilinia spp.- prouzrokovač sušenje cvetova i grančica i mrka trulež ploda, Stigmina carpophila - prouzrokovač šupljikavost lista koštičavog voća, Taphrina deformans - prouzrokovač kovrdžavost lišća breskve, Taphrina pruni -prouzrokovač rogača šljive, bakterioze i dr., u fazi kada opadne najmanje 70% lisne mase, preporučuje se tretman nekim od registrovanih preparata na bazi bakra, kao što su:

 

 • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75% (breskva, šljiva, višnja, trešnja, kajsija);
 • Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida + Cu iz bakar-hidroksida) 4 l/ha (breskva, šljiva, trešnja, kajsija);
 • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35% (breskva, šljiva, višnja, trešnja);
 • Fungohem SC (Cu iz bakar -hidroksida) 1-1,5% (breskva, trešnja, višnja);
 • Everest (Cu iz bakar -hidroksida) 0,6-0,8% (breskva, šljiva);
 • Funguran OH (Cu iz bakar -hidroksida) 0,2-0,3% (breskva);
 • Kocide 2000 (Cu iz bakar -hidroksida) 0,25 -0,35% (breskva);
 • Cuprozin 35 WP (Cu iz bakar-oksihlorida) 2,2-3 kg/ha (kajsija) ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana, uz utrošak veće količine vode radi što bolje pokrivenosti biljaka. 

 

Pre hemijskih mera, proizvođačima se preporučuje i sprovođenje mehaničkih mera, kao što su: uklanjanje i uništavanje opalog lišća, opalih i mumificiranih plodova i suvih, obolelih i polomljenih grana.

Region: Ruma
Jesenji tretman koštičavog voća1.11.2022 9:58Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Jesenji tretman koštičavog voća (breskva, nektarina, kajsija, šljiva, trešnja, višnja) preparatima na bazi bakra je veoma važna mera za smanjenje infektivnog potencijala patogena u narednoj godini.

Koštičavo voće se u zavisnosti od biljne vrste, sortimenta, lokaliteta i do sada sprovođenih agrotehničkih mera, nalazi u fazi od početka opadanja lišća do 90 % lišća opalo.  

U fazi kada opadne najmanje 70 % lisne mase preporučuje se primena bakarnih preparata sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), rogača šljive (Taphrina pruni), bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae) i dr. 

Registrovani su sledeći preparati:

·      Bakar oksihlorid 50 (a.m.bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% (breskva, šljiva, višnja, kajsija, trešnja) ili

·      Cuproxat (a.m.bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35% (breskva, šljiva, višnja, trešnja) ili

·      Grifon (a.m. bakar-oksihlorid i bakar-hidroksid) u količini 4 l/ha (trešnja, šljiva, kajsija, nektarina, breskva) ili

·      Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8% (breskva) ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

Značajna mera u smanjenju infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti jeste i orezivanje i uklanjanje suvih i obolelih grana i sakupljanje i uništavanje mumificiranih plodova i opalog lišća.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 27.10.2022 ‎(1)
Zaštita koštičavih voćnih vrsta u jesenjem periodu27.10.2022 10:29Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (Taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Virus šarke šljive (plum pox potyvirus)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi koštičavog voća se u zavisnosti od vrste i sortimenta nalaze u fazi lišće počinje opadati do fenofaze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).
 
 
Nakon završene berbe, počinje priprema voćaka za narednu vegetaciju. Jesenje (plavo) tretiranje koštičavog voća je veoma važna mera u kontroli gljivičnih i bakterioznih oboljenja. Ovaj tretman se sprovodi preparatima na bazi bakra kada otpadne oko 70% lišća i ima za cilj smanjenje infektivnog potencijal raznih patogena koji prezimljavaju u kori drveća i grana. Sprovođenje tretmana se preporučuje po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode.
 
Takođe, pored hemijskih mera, veoma su značajne i mehaničke mere, kao što su sakupljanje opalog lišća, uklanjanje i uništavanje mumificiranih plodova, kao i starih, polomljenih i obolelih grana.
 
 
Ekonomski najznačajniji patogeni kojima se smanjuje infektivni potencijal ovim tretmanom su:
 • Taphrina deformans- prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve
 • Taphrina pruni- prouzrokovač rogača šljive
 • Monilinia spp.- prouzrokovač monilioze koštičavog voća
 • Stigmina carpophyla- prouzrokovač šupljikavosti lista koštičavog voća
 • Pseudomonas syringae- prouzrokovač raka i izumiranja grana
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 13.10.2022 ‎(1)
Jesenje - plavo tretiranje koštičavog voća13.10.2022 13:42Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Rogač šljive (Taphrina pruni); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

 

 

 

 

Na području delovanja RC Vrbas, koštičavo voće se u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i primenjene agrotehnike, nalazi u fazi od početka obezbojavanja lišća do 30% lišća opalo (BBCH 92-93).

faza kajsije

faza šljive

Jesenje (plavo) tretiranje koštičavog voća je neophodna mera u kontroli gljivičnih i bakterioznih oboljenja za narednu godinu. Ovim tretmanom suzbijaju se patogeni koji prezimljavaju u kori drveća i grana. Tretmani bakarnim preparatima koji su registrovani za tu namenu,  izvode se kad opadne 60-70% lišća. Ne preporučuje se tretiranje kad ima više lišća, jer se pesticid prilikom aplikacije zadrži na lišću, a ne na granama, grančicama i drugim skrivenim mestima gde se nalaze patogeni.

Takođe, veoma su značajne i mehaničke mere kontrole. Pre tretmana bakarnim preparatima, preporuka je da se iz zasada pokupi i ukloni opalo voće, lišće, mumificirani plodovi, kao i  zaražene grane sa prepoznatljivim simptomima oboljenja.

Ekonomski najznačajniji patogeni  kojima se smanjuje infektivni potencijal ovim tretmanom su:

·        Taphrina deformans - prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve

·        Taphrina pruni - prouzrokovač rogača šljive

·        Monilinia spp. - prouzrokovač monilioze koštičavog voća

·        Stigmina carpophyla -  prouzrokovač šupljikavosti lista košričavog voća

·        Pseudomonas syringae -  prouzrokovač raka i izumiranja grana.

 

Registrovani preparati na bazi bakra su:

·        Bakarni oksihlorid 50 (a.m. Cu iz bakaroksihlorida), 1,5%

·        Everest (a.m. Cu iz bakar-hidroksida), 0,6%

·        Cuproxat (a.m.bakar iz bakar sulfata trobaznog), 0,6%

·        Nordox 75 WG (a.m.Cu iz bakar oksida), 0,3%

       ·        Cuprozin 35 WP (a.m. Cu iz bakaroksihlorida), u količini 2,2-3 kg/ha

       ·        Grifon(a.m. bakar iz bakar-oksihlorida + bakar iz bakar-hidroksida), u količini 4l/ha

Tretman treba izvršiti po mirnom vremenu, bez vetra uz obavezno korišćenje zaštitne opreme i pri temperaturi iznad 5°C. Preporuka je da se tretiranje vrši ujutro odmah posle rose, da bi se do kraja dana preparat osušio. Količina vode po hektaru je 1.200-1.5000 litara, da bi fungicid došao do celog stabla.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 7.5.2022 ‎(1)
Žilogriz (Capnodis tenebrionis) i šiljokrilac (Perotis lugubris) 7.5.2022 10:27Žilogriz (Capnodis tenebrionis); Šiljokrilac (Perotis lugubris)

Žilogriz (Capnodis tenebrionis) i šiljokrilac (Perotis lugubris) su poznate štetočine mediteranskih krajeva, a u posledinjih deset godina predstavljaju značajne štetočine i u Srbiji. Do većih šteta kod nas je došlo usled povoljnih uslova za njihovo razmnožavanje, a to su izuzetno sušna i topla leta koja su sve češće prisutna na našem području. Takođe, neobrađeni i napušteni zasadi su doprineli povećanju njihove brojnosti, a samim tim i širenju. Najveća žarišta sa veoma visokom populacijom ovih štetočina, naročito u zasadima višanja, registrovani su u regionima Niša, Prokuplja i Leskovca.

Žilogriz i šiljokrilac su štetočine koštičavih voćnih vrsta, pre svega višnje i trešnje, a potom i šljive, breskve, kajsije i badema. U našoj zemlji najveće štete prouzokuju u zasadima višanja. Štete pričinjavaju larve koje se hrane na korenu. Napadnuta stabla u početku imaju sitnije listove i plodove a grančice na vrhu stabla se suše. Kasnije dolazi do sušenja delova pa i čitavih stabala. Osušena stabla se lako vade iz zemlje jer su bez korenovog sistema.

Vizuelnim pregledima zasada višanja i trešanja u regionu Niša, Prokuplja i Pirota registrovano je prisustvo odraslih jedinki žilogriza i šiljokrilca.

U cilju suzbijanja ovih štetočina potrebno je primeniti mehaničke, agrotehničke i hemijske mere borbe:

 • Korišćenje zdravog sadnog materijala prilikom podizanja voćnjaka;
 • Prilikom podizanja novih zasada tretiranje iskopanih jama zemljišnim insekticidima;
 • Prvih godina razvoja voćaka tretiranje zemljišta do 1m oko stabala insekticidima uz njihovu inkorporaciju u površinski sloj u periodu piljenja larvi;
 • Na iskrčenim površinama ne treba saditi koštičave voćne vrste najmanje 3 do 5 godina;
 • Navodnjavanje i češća obrada zemljišta u periodu piljenja larvi doprinose njihovoj visokoj smrtnosti;
 • Zaštita zemljišta i prizemnog dela stabla pvc folijom (maj-jul) u cilju sprečavanja polaganja jaja;
 • Uklanjanje i spaljivanje zaraženih stabala i tretiranje rupa nakon vađenja zemljišnim insekticidima;
 • Mehaničko sakupljanje odraslih jedinki i postavljanje lovnih klopki (posude svetlijih boja sa voćnim sokom) u cilju smanjenja njihove populacije;
 • Suzbijanje odraslih jedinki u toku dopunske ishrane pre polaganja jaja; Trenutno se u zasadima koštičavih voćnih vrsta sprovode hemijske mere zaštite sa ciljem suzbijanja vaši. Prilikom odabira insekticida za suzbijanje vaši, naročito u ugroženim područijima, prednost treba dati insekticidima iz grupe piretroida koji će delovati i na suzbijanje odraslih jedinki žilogriza i šiljokrilca.

Video materijal o žilogrizu i šiljokrilcu možete pogledati na Youtube kanalu PIS-a na ovom linku.

Region: Svi regioni
1 - 10 Next