Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 7.5.2022 ‎(1)
Žilogriz (Capnodis tenebrionis) i šiljokrilac (Perotis lugubris) 7.5.2022 10:27Žilogriz (Capnodis tenebrionis); Šiljokrilac (Perotis lugubris)

Žilogriz (Capnodis tenebrionis) i šiljokrilac (Perotis lugubris) su poznate štetočine mediteranskih krajeva, a u posledinjih deset godina predstavljaju značajne štetočine i u Srbiji. Do većih šteta kod nas je došlo usled povoljnih uslova za njihovo razmnožavanje, a to su izuzetno sušna i topla leta koja su sve češće prisutna na našem području. Takođe, neobrađeni i napušteni zasadi su doprineli povećanju njihove brojnosti, a samim tim i širenju. Najveća žarišta sa veoma visokom populacijom ovih štetočina, naročito u zasadima višanja, registrovani su u regionima Niša, Prokuplja i Leskovca.

Žilogriz i šiljokrilac su štetočine koštičavih voćnih vrsta, pre svega višnje i trešnje, a potom i šljive, breskve, kajsije i badema. U našoj zemlji najveće štete prouzokuju u zasadima višanja. Štete pričinjavaju larve koje se hrane na korenu. Napadnuta stabla u početku imaju sitnije listove i plodove a grančice na vrhu stabla se suše. Kasnije dolazi do sušenja delova pa i čitavih stabala. Osušena stabla se lako vade iz zemlje jer su bez korenovog sistema.

Vizuelnim pregledima zasada višanja i trešanja u regionu Niša, Prokuplja i Pirota registrovano je prisustvo odraslih jedinki žilogriza i šiljokrilca.

U cilju suzbijanja ovih štetočina potrebno je primeniti mehaničke, agrotehničke i hemijske mere borbe:

 • Korišćenje zdravog sadnog materijala prilikom podizanja voćnjaka;
 • Prilikom podizanja novih zasada tretiranje iskopanih jama zemljišnim insekticidima;
 • Prvih godina razvoja voćaka tretiranje zemljišta do 1m oko stabala insekticidima uz njihovu inkorporaciju u površinski sloj u periodu piljenja larvi;
 • Na iskrčenim površinama ne treba saditi koštičave voćne vrste najmanje 3 do 5 godina;
 • Navodnjavanje i češća obrada zemljišta u periodu piljenja larvi doprinose njihovoj visokoj smrtnosti;
 • Zaštita zemljišta i prizemnog dela stabla pvc folijom (maj-jul) u cilju sprečavanja polaganja jaja;
 • Uklanjanje i spaljivanje zaraženih stabala i tretiranje rupa nakon vađenja zemljišnim insekticidima;
 • Mehaničko sakupljanje odraslih jedinki i postavljanje lovnih klopki (posude svetlijih boja sa voćnim sokom) u cilju smanjenja njihove populacije;
 • Suzbijanje odraslih jedinki u toku dopunske ishrane pre polaganja jaja; Trenutno se u zasadima koštičavih voćnih vrsta sprovode hemijske mere zaštite sa ciljem suzbijanja vaši. Prilikom odabira insekticida za suzbijanje vaši, naročito u ugroženim područijima, prednost treba dati insekticidima iz grupe piretroida koji će delovati i na suzbijanje odraslih jedinki žilogriza i šiljokrilca.

Video materijal o žilogrizu i šiljokrilcu možete pogledati na Youtube kanalu PIS-a na ovom linku.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 26.4.2022 ‎(2)
Zaštita kajsije26.4.2022 14:28Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kajsije se nalaze u fazi razvoja ploda, drugo opadanje plodova, ( BBCH 73 ).

 

Vizuelnim pregledom zasada kajsija registrovane su kolonije lisnih vaši (Aphididae). Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina tretman sa registrovanim insekticidima:

 

 a.m.acetamiprid: Tonus, u količini 0,25 kg/ha.

 

lisne vaši na naličju lista kajsije

 

U cilju očuvanja lisne mase  proizvođačima se, pred najavljenje padavine, preporučuje zaštita od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), primenom fungicida:

 a.m. kaptan: Merpan 50 WP, Capi, Metod 480 SC, u koncentraciji 0,2-0,3%.

Region: Vrbas
Zaštita koštičavog voća26.4.2022 10:52Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi koštičavog voća se u zavisnosti od voćne vrste i lokaliteta, nalaze  u fenofazi od punog cvetanja (višnja, sorta Oblačinska, BBCH 65), do početnih faza razvoja ploda kod kajsije i šljive (BBCH71).

 

  

Višnja_Sorta Oblačinska    Kajsija_faza razvoja

 

Šljiva_faza razvoja

 

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama za region Bačke Topole od srede, u zasadima višnje koji su u fenofazi cvetanja, može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa). Pre najavljenih padavima preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

·         Ciprodex, Neon ili Diverto 0,05%, Chorus 50 WG 0,3- 0,5 kg/ha, ili Cormax 0,2 kg/ha (a.m. ciprodinil) ili,

·         Funomil 0,07%  ili Galofungin T 0,05 % (a.m.tiofanat metil) ili,

·         Akord, Lira, Folicur 250 EW, Orius 25 EW, Riza 250 EC ili Tebukon 250 EW 0,75 l/ha (a.m.tebukonazol) ili,

·         Signum, Luminis ili Attica 0,562-0,75 kg/ha (a.m boskalid+piraklostrobin) ili,

·         Sekvenca 0,2 l/ha (a.m difenokonazol).

U zasadima kajsije i šljive, u cilju zaštite od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila)  i prouzrokovača plamenjače šljive (Polystigma rubrum), pre najavljenih padavina se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida na bazi mankozeba (Mankogal 80, Dithane M 45) u konc.i 0,2-0,25%  ili kaptana (Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi, Metod 480 SC) u konc. 0,2-0,3%.

 

 

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu.

Čuvajmo pčele i druge oprašivače: primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 18.4.2022 ‎(2)
Zaštita kajsije18.4.2022 12:43Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi kajsije se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja: od faze cvetanja do faze razvoja ploda (BBCH 67-72).
 
Picture
 
Od sredine nedelje najavljuje se vreme sa mogućim padavina koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije patogenom prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), te se proizvođačima kajsije preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana u cilju sprečavanja potencijalne infekcije, odnosno zaštite mladog i tek formiranog lišća. Preporučuje se primena nekog od sledećih registrovanih preparata pre najavljenih padavina:
 • Mankogal 80; Dithane M 45 (mankozeb) 0,20-0,25% ili
 • Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi, Metod 480 SC (kaptan) 0,2-0,3%

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere sa ciljem zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Kikinda
Zaštita kajsije18.4.2022 10:48Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi kajsija se nalaze u fazi od kraj cvetanja sve latice opale do početka razvoja ploda (BBCH 69-72).

 

U cilju zaštite tek formiranog mladog lišća od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila)  i   pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

  * Mankogal 80, Dithane M 45 u koncentarciji 0,2- 0,25% (a.m.mankozeb)

                                 ili 

  * Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi, Metod 480 SC. u koncentraciji 0,2-0,3%.(a.m.kaptan).

 

Tokom primene fungicida treba preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 14.4.2022 ‎(2)
Zaštita koštičavog voća14.4.2022 22:12Monilioza (Monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)

 

Na terenu RC Ruma zasadi koštičavog voća se zavisno od voćne vrste, sortimenta i lokaliteta nalaze u fazama od 61 do 71 BBCH: od različitih faza cvetanja i precvetavanja (višnja, trešnja, šljiva), pa do plodnika koji raste (kajsija).

 

 velika slika

 

 

Prema trenutnoj vremenskoj prognozi, od subote su u najavi nestabilne vremenske prilike sa padavinama koje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa) kod voćnih vrsta/sorti koje se nalaze u fazama cvetanja (višnja, trešnja i poznije sorte šljive). U cilju suzbijanja ovog patogena, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida (vidi preporuke).

 

Kod voćnih vrsta/sorti koje se nalaze u fazama precvetavanja i formiranja plodnika (ranije sorte šljive, breskva i kajsija), u cilju zaštite tek formiranog mladog lišća od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila)  i prouzrokovača plamenjače kod šljive (Polystigma rubrum), pre najavljenih padavina se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida na bazi mankozeba u koncentraciji 0,2-0,25% (Mankogal 80, Dithane M 45) ili kaptana u koncentraciji 0,2-0,3% (Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi, Metod 480 SC).

 

Proizvođačima se preporučuje redovno praćenje vremenske prognoze, a primena fungicida samo u slučaju izvesnih padavina.

 

U zasadima šljiva, na lepljivim lovnim klopkama, od početka aprila se registruju ulovi imaga žute i crne šljivine ose (Hoplocampa flava/minuta). U periodu precvetavanja šljive počinje piljenje larvi ovih štetočina koje se ubušuju u tek zametnute plodove, kada se i preporučuje primena insekticida na bazi a.m. deltametrin:

 Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux u koncentraciji 0,03-0,05% ili Decis mega u koncentraciji 0,015-0,025%.

 

Primena insekticida se preporučuje samo u zasadima koji su u fazi precvetavanja. Zabranjena je primena insekticida u zasadima koji cvetaju!

 

Region: Ruma
Zaštita koštičavog voća14.4.2022 13:11Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kajsija se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi završetka cvetanja, do početka razvoja ploda ( BBCH 67-69 ),  šljive se nalaze u fazi punog cvetanja, do početka precvetavanja ( BBCH 65-67 ), a višnje se nalaze u fazi početka cvetanja ( BBCH 59-61 ).

 

 Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadima šljive, kontinuirano se registruju ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta  Hoplocampa flava ). Proizvođači koji još nisu sproveli tretman protiv ovih štetnih insekata, samo kod  zasada šljive  koji se nalaze  u fazi precvetavanja  i gde nisu prisutni oprašivači, u cilju suzbijanja larvi ovih štetočina, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  - Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) u koncentraciji 0,03-0,05 %.

 

Insekticidni tretmani se preporučuju samo u zasadima koji su u fazi precvetavanja gde više nisu prisutni polinatori!

 

Za početak sledeće nedelje najavljuje se nestabilno vreme sa mogućim padavinama. Za koštičavo voće koje se nalazi u fazi  precvetavanja i formiranja plodnika  (kajsije i šljive), a u cilju očuvanja lisne mase od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća ( Stigmina carpophila ), pre najavljenih padavina, preporučuje se primena fungicida, na bazi a.m.kaptan, u koncentraciji 0,2-0,3% (Merpan 50 WP, Capi, Captan 50 WP, Metod 480 SC.

 

U vlažnim uslovima u periodu cvetanja koštičavih voćnih vrsta postoji rizik od infekcije cveta prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). U cilju zaštite zasada šljiva i višanja koji su u fazi cvetanja od prouzrokovača sušenja cveta i grančica, pre najave padavina, preporučuje se primena nekog od fungicida na bazi:

 

a.m. ciprodinil -  Ciprodex ili Neon 0,05%, Diverto 0,5-0,75 l/ha ili Chorus 50 WG 0,3- 0,5 kg/ha ili

 

a.m.tiofanat metil - Funomil 0,07% ili

 

a.m.tebukonazol - Akord, Lira, Folicur 250 EW ili Orius 25 EW 0,75 l/ha.

 

Priliko primene hemijskih mera zaštite treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Primena insekticida u vreme cvetanja voća je zabranjena!

zasad kajsije

zasad šljive

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 5.4.2022 ‎(5)
Zaštita koštičavog voća5.4.2022 20:44Monilioza (Monilia laxa)

 

 

Na terenu RC Ruma zasadi koštičavog voća se zavisno od voćne vrste, sortimenta i lokaliteta nalaze u fazama pred cvetanje ili u različitim fazama cvetanja i precvetavanja (55-67 BBCH).

 

velika slika

 

 

U vlažnim uslovima u periodu cvetanja koštičavih voćnih vrsta postoji rizik od infekcije cveta prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). 

 

S obzirom na najavljeni kišni period od četvrtka,  u zasadima koji se nalaze u fazama cvetanja,  u cilju zaštite od ovog patogena, pred najavljene padavine se preporučuje preventivna primena nekog od registrovanih fungicida.

 

      Breskva i nektarina:

 • (a.m. ciprodinil) Ciprodex, Neon ili Diverto 0,05% ili Chorus 50 WG 0,3- 0,5 kg/ha,
 • (a.m.pirimetanil) Pehar 2 l/ha,
 • (a.m. boskalid+piraklostrobin) Signum 0,562- 0,75 kg/ha,
 • (a.m. tiofanat-metil) Duofen 1,5 l/ha ili Funomil 0,07%,
 • (a.m. tebukonazol) Akord ili Lira  0,75 l/ha.

 

      Kajsija:

 • (a.m.ciprodinil+fludioksonil) Atlas 0,8- 1 kg/ha,
 •  (a.m. boskalid+piraklostrobin) Signum 0,562- 0,75 kg/ha,
 • Sekvenca (a.m difenokonazol) 0,03%.

 

      Šljiva:

 • (a.m. ciprodinil) Ciprodex ili Neon 0,05%, Diverto 0,5-0,75 l/ha ili Chorus 50 WG 0,3- 0,5 kg/ha,
 • (a.m.tiofanat metil) Duofen 1,5 l/ha, Funomil ili Topsin 0,07%,
 • (a.m.tebukonazol) Akord, Lira, Folicur 250 EW ili Orius 25 EW 0,75l/ha,
 • (a.m difenokonazol) Sekvenca 0,2 l/ha,
 •  (a.m.fenbukonazol) Indar 5 EW 1-1,5l/ha.

 

     Višnja:

 • (a.m. ciprodinil) Ciprodex, Neon ili Diverto 0,05%, Chorus 50 WG 0,3- 0,5 kg/ha, ili Cormax 0,2 kg/ha,
 • (a.m.tiofanat metil) Funomil 0,07%  ili Galofungin T 0,05 %, 
 • (a.m.tebukonazol) Akord, Lira, Folicur 250 EW, Orius 25 EW, Riza 250 EC ili Tebukon 250 EW 0,75 l/ha,
 • (a.m boskalid+piraklostrobin) Signum, Luminis ili Attica 0,562-0,75 kg/ha,
 • (a.m difenokonazol) Sekvenca 0,2 l/ha.

Trešnja:

·        (a.m. ciprodinil) Cormax 0,2 kg/ha,

·        (a.m. pirimetanil) Pehar 2 l/ha,

·         (a.m. tebukonazol) Tebukon 250 EW 0,75 l/ha,

·        (a.m. boskalid+piraklostrobin) Luminis ili Signum 0,562-0,75 kg/ha.

 

 

Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Region: Ruma
Zaštita koštičavog voća od patogena prouzrokovača sušenja cvetova i grančica5.4.2022 14:10Monilioza (Monilia laxa)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, koštičave voćne vrste se u zavisnosti od vrste voća, ekspozicije terena i sorte nalaze u različitim fenofazama cvetanja i precvetavanja.

Breskva se nalazi u fenofazi od puno cvetanje: najmanje 50% kruničnih listića je otvoreno, prve latice opadaju do cvetovi se smežuravaju, većina latica opada (BBCH 65- 66).

Velika slika

Višnje i trešnje su u fenofazi od cvetna loža je otvorena: krunični listići su vidljivi, pojedinačni cvetovi su bele ili roze boje ( još uvek zatvoreni) do početak cvetanja, prvi cvetovi su otvoreni (BBCH 57-61).

Velika slika

Šljiva je u fazi početak cvetanja, prvi cvetovi su otvoreni do puno cvetanje , najmanje 50% kruničnih listića je otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 61- 65).

Velika slika

Pred najavljene padavine za četvrtak, u cilju zaštite od patogena prouzrokovača sušenja cvetova i grančica koštičavih voćnih vrsta (Monilia laxa), proizvođačima se preporučuje peventivni tretman nekim od sledećih fungicida:

U zasadima breskve:

a.m. ciprodinil, preparati: Ciprodex, Neon, Diverto  u konc 0,05%;

a.m. ciprodinil, preparat Chorus 50WG u konc.0,03-0,05%;

a.m. pirimetanil, preparat: Pehar  u količini 2l/ha;

a.m. tiofanat metil , preparat Funomil u konc.0,07%;

a.m. tebukonazol, preparat Akord u konc.0,075% ili Lira u konc.0,05%;

U zasadima kajsija:

a.m. ciprodinil + fludioksonil, preparat Atlas u količini 0,8 - 1 kg/ ha;

a.m. boskalid + piraklostrobin , preparat Signum u količini 0,562-0,75 kg/ha;

U zasadima šljiva:

a.m. tiofanat metil , preparat Funomil u kon 0,07% l/ha;

a.m. tiofanat metil, preparat Duofen u količini 1,5 l/ha;

a.m. ciprodinil, preparati: Ciprodex, Neon, Diverto  u konc 0,05%;

a.m. ciprodinil, preparat Chorus 50 WG u količini 0,3-0,5 kg/ha;

U zasadima višanja:

a.m. tiofanat metil , preparat Funomil u kon 0,07% l/ha;

a.m. tiofanat metil, preparat Galofungin T u konc.0,05%;

a. m. tebukonazol preparati : Orius 25EW I Folicur 250 EW , Lira i Acord u količini 0,75 l/ha;

a.m. ciprodinil, preparati: Ciprodex, Neon, Diverto  u konc 0,05%;

a.m. ciprodinil, preparat Chorus 50WG u konc.0,03-0,05%;

U zasadima trešanja:

a.m. ciprodinil, preparati: Cormax u količini 0,2 kg/ha;

a.m. boskalid + piraklostrobin , preparat Signum , Luminis u količini 0,562-0,75 kg/ha.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati upustva za upotrebu i preduzeti sve mere sa ciljem zaštite oprašivača. Primena insekticida u fazam cvetanja je zabranjena.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita kajsije5.4.2022 12:28Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Vrbas,zasadi kajsija se  nalaze, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, u različitim fazama cvetanja: od faze puno cvetanje , do cvetovi se smežuravaju: većina latica opada (BBCH 65-67).

 

različite faze cvetanja kajsije

 

Padavine za teritoriju rada RC Vrbas se najavljuju za četvrtak. Prisustvo padavina u fazama cvetanja koštičavog voća mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije cveta prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

 

Proizvođačima se sa ciljem zaštite kajsije preporučuje primena hemjskih mera zaštite, pre najavljenih padavina, primenom nekog od registrovanih fungicida:

-        Atlas (a.m.ciprodinil+fludioksonil), u količini 0,8 – 1 kg/ha   ili,

-        Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin), u količini 0,25-0,75 kg/ha.

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Vrbas
1 - 10 Next