Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 4.11.2020 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća4.11.2020 11:34Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Smederevo zasadi koštičavog voća se nalaze u različitim fazama razvoja, od početka obezbojavanja lišća do 60% lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

 

 

 

Jesenji tretman zasada koštičavog voća treba sprovesti u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase, nekim od preparata na bazi bakra:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75% ili
  • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35%.

Tretman treba sprovesti  po mirnom i suvom vremenu. Cilj ovog tretmana je dezinfekcija stabala i smanjivanje infektivnog potencijala patogena koji prezimljavaju u voćnjaku, kao što su: prouzrokovač sušenja cvetova i grančica i truleži plodova koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), prouzrokovača bakterioznih oboljenja i drugih.

Kako bi depozit primenjenog preparata dospeo do svih mesta prezimljavnja patogena prilikom tretmana preporučuje se korišćenje velike količine vode.

 

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera, kao što su uklanjanje mumificiranih plodova i orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana iz voćnjaka.

 

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 30.10.2020 ‎(3)
Zaštita koštičavog voća30.10.2020 13:47Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji RC Zrenjanin koštičavo voće se, u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta, nalazi u fazi od lišće počinje opadati do faze 70% lišća žuto i opalo (BBCH 93-96).

Velika slika

Proizvođačima koštičavih voćnih vrsta se, u cilju dezinfekcije stabla i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača: sušenja cvetova, grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringe) i drugih, preporučuje primena nekog od preparata na bazi bakra:

-          Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar – oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-          Cuproxat (Cu iz bakar – sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35% ili

-          Everest (Cu iz bakar – hidroksida) u koncentraciji 0,6-0,8%.

Navedeni patogeni prezimljavaju na kori grana i stabla, pupoljcima i drugim skrovitim mestima pa tretman treba sprovesti uz primenu velike količine vode kako bi se biljke ,,okupale“, i kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla. Sprovođenje tretmana se preporučuje kada opadne minimum 70% lisne mase, po mirnom i suvom vremenu.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera, kao što su uklanjanje mumificiranih plodova i orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana iz voćnjaka.

Region: Zrenjanin
Jesenji tretman koštičavog voća30.10.2020 12:46Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi koštičavog voća se nalaze u različitim fazama starenja i opadanja lišća, od početak opadanja lišća do 50% lišća je žuto i opalo ( BBCH 93-95).

Zasad višnje

Raznolikost u fazama starenja i opadanja lišća koštičavog voća je uslovljena biljnom vrstom, lokalitetom i predhodno primenjenim pomotehničkim merama (đubrenje i zaštita fungiciima u toku vegetacije).

Preporuka proizvođačima je tretman fungicidima na bazi bakarnih jedinjenja, u cilju dezinfekcije i smanjenja infektivnog potencijala različitih vrsta patogena u narednoj vegetaciji, kao što su prouzrokovači: sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monillinia spp), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans) i drugi.

Sprovođenje tretmana se preporučuje kada opadne minimum 70% lisne mase, po mirnom i suvom vremenu bez vetra i sa većom količinom tečnosti po jedinici površine, nekim od preparata:

  • a.m.bakar-oksihlorid, preparat Bakar oksihlorid 50 u koncentraciji 0,75% ili
  • a.m. bakar-sulfat, preparat Cuproxat u koncentraciji 0,25-0,35% ili
  • a.m. bakar-hidroksid, preparat Everest u koncentraciji 0,6-0,8%.

Nakon opadanja lišća primenjuje se jedna od veoma važnih pomotehničkih mera, zrela rezidba voćnih zasada.  Proizvođačima se preporučuje dezinfekcija alata (makaze, testere)  u cilju sprečavanja prenošenja patogenih mikroorganizama iz voćnjaka u voćnjak ili sa bolesnih na zdrava voćna stabla.

Takođe, prilikom rezidbe treba izneti iz voćnjaka i spaliti grane na kojima je bilo simptoma bolesti, kao i mumificirane plodove.

Region: Sremska Mitrovica
Jesenji tretman koštičavog voća30.10.2020 9:11Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na području RC Subotica koštičave voćne vrste (trešnja, višnja, kajsija, breskva, šljiva) se, u zavisnosti voćne vrste, sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od lišće počinje da gubi boju do faze 50% lišća opalo (93-95 BBCH).

U fazi kada opadne minimum 70% lišća proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijske mere zaštite nekim od preparata na bazi bakra:

- Funguran oh (Cu iz bakar hidroksida) u koncentraciji 0,2-0,3% ili

- Bakarni oksihlorid 50  (Cu iz bakar oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

- Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35%.

Ovom merom smanjuje se infektivni potencijal različitih patogena koji prezimaljvaju u voćnjaku, kao što su: prouzrokovač sušenja grana i grančica i trulež plodova koštičavog voća (Monilinia spp.), prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), prouzrokovač šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), prouzrokovača bakterioznih oboljenja i dr.

Sprovođenje tretmana se preporučuje  po mirnom i suvom vremenu, na temperaturama iznad 5 ˚C, sa većom količinom vode u cilju „kupanja“ biljaka i nanošenja depozita preparata na sva mesta prezimljavanja patogena.

Pored hemijskih mera, preporučuje se i orezivanje i uklanjanje zaraženih i polomljenih grana, mumificiranih plodova i opalog lišća.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 29.10.2020 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća29.10.2020 14:37Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Rogač šljive (taphrina pruni)
Na terenu RC Ruma zasadi koštičavog voća se zavisno od voćne vrste, sortimenta, lokaliteta  i kondicije zasada nalaze u fazi od početka opadanja lišća do 70% lišća žuto i opalo (93-96 BBCH).

 

 Breskva i šljiva

 

U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena (Monilinia spp.- sušenje cvetova i grančica i mrka trulež ploda, Stigmina carpophilašupljikavost lista koštičavog voća, Taphrina deformans- kovrdžavost lišća breskve, Taphrina pruni- rogač šljive,  bakterioze i dr.), u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase, preporučuje se jesenji tretman preparatima na bazi bakra, kao što su:

 

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50 ili Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75% ili
  • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35% ili
  • Everest (Cu iz bakar -hidroksida) 0,6-0,8%.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode radi što bolje pokrivenosti biljaka. 

 

Pored hemijskih mera, proizvođačima se preporučuje i sprovođenje mehaničkih mera: uklanjanje opalog lišća, mumificiranih plodova i obolelih i polomljenih grana.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 28.10.2020 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća28.10.2020 9:50Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Vranje koštičavo voće (šljiva, breskva, kajsija, višnja, trešnja i dr.) se u zavisnosti od voćne vrste, sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od lišće počinje da gubi boju do faze 70% lišća opalo.

 

Šljiva                                    Breskva

Proizvođačima koštičavog voća se u cilju dezinfekcije stabla i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja grana i truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), rogača šljive (Taphrina pruni), prouzrokovača bakterioznih oboljenja i dr. preporučuje hemijski tretman preparatima na bazi bakra.

Preporuka je koristiti neki od sledećih preparata:

Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakrar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,6-0,8% ili

Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35%

Kada opadne oko 70% lišća treba sprovesti tretman po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode kako bi se prekrila celokupna površina stabla i krošnje.

Mumificirani plodovi šljive  Mumificirani plodovi breskve

Preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što je orezivanje polomljenih i obolelih grana, uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena za sledeću vegetacionu sezonu.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 27.10.2020 ‎(2)
Jesenji tretman koštičavog voća27.10.2020 11:44Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Bačka Topola koštičavo voće se nalazi u fazi od lišće počinje opadati  do faze 70% lišća žuto i opalo (93-96 BBCH).

Velika slika

Trenutne vremenske prilike veoma su povoljne za sprovođenje plavog prskanja koštičavog voća, tj. primenu preparata na bazi bakra.

Cilj ovog tretmana je suzbijanje prezimljujućih formi prouzrokovača biljnih bolesti, kao što su: prouzrokovač sušenja cvetova, grančica i truleži plodova koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae) i dr. Takođe, u cilju smanjenja infektivinog potencijala patogena, preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su uklanjanje mumificiranih plodova, opalog lišća i orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana iz voćnjaka.

Sprovođenje tretmana se preporučuje sa  većom količinom vode kako bi se biljke „okupale“ i tako naneo depozit na sva mesta prezimljavanja patogena. Tretiranje treba izvesti kada opadne minimum 70% lisne mase po mirnom i suvom vremenu primenom nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (a.m.Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·        Cuproxat (a.m.Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35% ili

·        Everest (a.m.Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,6-0,8%.

Region: Bačka Topola
Zaštita koštičavog voća27.10.2020 8:41Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Senta zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja listova do faze 70%  lišća žuto i opalo (92-96 BBCH).

 

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena, kao što su:  monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogač šljive (Taphrina pruni), pruzrokovači bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae i dr.),  preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakra:

 

·      Bakarni oksihlorid 50, (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75% ili

·       Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) 0,25-0,35% ili

·       Everest (Cu iz bakar-hidroksida) 0,6-0,8%.

 

Tretman se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, kada je temperature iznad 5°C, uz utrošak veće količine vode radi “kupanja” stabala.

Pored hemijskih mera zaštite bitne su i mehaničke  mere kontrole, kao što su ukloajanje mumificiranih plodova, osušenih i zaraženih biljnih delova 

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 23.10.2020 ‎(3)
Jesenje plavo prskanje koštičavog voća23.10.2020 14:00Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području RC Vrbas, koštičavo voće se u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i primenjene agrotehnike nalazi u fazi od početka obezbojavanja lišća (BBCH 92) do 50% lišća opalo.

Plavo prskanje  koštičavog voća u jesen je značajna mera u kontroli gljivičnih i bakterioznih oboljenja. Ovim tretmanom se smanjuje infektivni potencijal patogena koji prezimljavaju u kori drveća i grana. Tretiranje bakarnim preparatima koji su registrovani za tu namenu,  izvodi se kad opadne 60-70% lišća. Ne preporučuje se prskanje kad ima više lišća, jer se radni rastvor u tom slučaju zadrži na lišću, a ne na granama, grančicama i drugim skrivenim mestima gde se nalaze paraziti.

Osim hemijskih mera zaštite voća u jesen i zimu, značajne su i mehaničke mere kontrole. Pre početka tretiranja, preporuka je da se iz zasada pokupi i ukloni opalo voće, lišće, mumificirani plodovi, kao i  zaražene grane. Ekonomski najznačajniji patogeni  kojima se smanjuje infektivni potencijal ovim tretiranjem su:

-          Taphrina deformans

-          Taphrina pruni

-          Monilinia spp.

-          Stigmina carpophyla

-          Pseudomonas syringae

 

Registrovani preparati na bazi bakra:

-          Bakarni oksihlorid 50 (a.m.Cu iz bakaroksihlorida), 1,5%

-          Everest (a.m. Cu iz bakar-hidroksida), 0,6%

-          Cuproxat (a.m.bakar iz bakar sulfata trobaznog), 0,6%

-          Nordox 75 WG (a.m.Cu iz bakar oksida), 0,3%.

 

Tretiranje treba izvesti na temperaturi 8-10°C po suvom vremenu, uz utrošak veće količine radne tečnosti kako bi svaki deo biljke bio kvalitetno istretiran.  

početak obezbojavanja lišća

Region: Vrbas
Jesenji tretman koštičavog voća23.10.2020 12:02Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na području Srbije koštičave voćne vrste (breskva, kajsija, šljiva, trešnja, višnja, i dr.) se, u zavisnosti od voćne vrste, sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od lišće počinje da gubi boju do faze 70% lišća opalo.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi prouzrokovača bolesti kao što su: sušenje grana i grančica i  trulež plodova koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavost lišća breskve (Taphrina deformans), bakteriozna oboljenja i dr, proizvođačima koštičavih voćnih vrsta se preporučuje jesenji tretman nekim od preparata na bazi bakra u fazi kada otpadne oko 70% lisne mase:

·          Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35% ili

·          Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,6-0,8%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po suvom i mirnom vremenu. S obzirom da navedeni patogeni prezimljavaju na kori grana i stabala, rak ranama, pupoljcima i drugim skrovitim mestima preporučuje se hemijski tretman sa korišćenjem veće količine vode kako bi preparat dospeo do svih mesta prezimljavanja.

Takođe, preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera koje podrazumevaju uklanjanje i uništavanje obolelih i polomljenih grana, kao i mumificiranih plodova što ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena.

Region: Svi regioni
1 - 10 Next