Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.11.2018 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća9.11.2018 9:32Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, koštičave voćne vrste nalaze se u fenofazi opadanja lista, BBCH skala 93-95.
 
 
 

U voćnim zasadima u kojima je 70 % lisne mase opalo, preporučuje se zaštita pre najave kišnih padavina.

Ovo tretiranje ima za cilj dezinfekciju stabala i smanjujenje infekivnog potencijala patogena i sprečavanje njihovog prodora kroz privremene povrede koje nastaju opadanjem lišća. Ovom zaštitom se postižu efekti smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i dr.

Tretman izvesti po mirmom, tihom vremenu pri temperaturama iznad 8 ˚C.

Proizvođači mogu koristiti neke od sledećih preparata:

 

·          Bakarni oksihlorid 50 ili Bakarni kreč 50 ili Cuprozin (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75% ili

·          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća i  koncentraciji 0,35% u zasadima koštičavog voća.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 2.11.2018 ‎(1)
Jesenji tretman u koštičavom voću2.11.2018 13:52Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji RC Pančevo zasadi koštičavih voćnih vrsta -  šljiva, trešnja, breskva i kajsija se nalaze u fazi od lišće počinje da  opada do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

Proizvođačima ovih voćnih vrsta preporučujemo jesenji tretman preparatima na bazi bakra u cilju smanjenja  infekivnog  potencijala patogena prouzrokovača:

- kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans),

-sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.),

-šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

-bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae).

Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

Bakarni-oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) - 0,75 %

Cuproxat  (a.m. bakar-oksisulfat) - 0,25-0,35 %

 Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) - 0,2-0,3 %

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 1.11.2018 ‎(1)
Jesenji tretman voćnih vrsta1.11.2018 11:04Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Na teritoriji delovanja RC Kikinda zasadi koštičavih i jabučastih voćnih vrsta se nalaze u sledećim fazama razvoja:
  • šljiva, trešnja, breskva, kajsija - faza lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95)
  • jabuka - faza završen rast mladara: listovi još uvek zeleni (BBCH 91)
  • kruška - faza početak opadanja lišća do faze 50% listova opalo (BBCH 93-95)

Picture

Faza razvoja šljive 

 

Picture

Faza razvoja trešnje 

 

Picture

Faza razvoja breskve

 

Picture

Faza razvoja kajsije 

 

Picture

Faza razvoja jabuke

Proizvođačima voća se u fazi opadanja lišća preporučuje tretman sa preparatima na bazi bakra u cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena u narednoj vegetativnoj godini. Sprovođenje tretmana se preporučuje u fazi kada otpadne 70% lisne mase, pri čemu  je tretman neophodno sprovoditi po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode.

Preporučuje se primena sledećih registrovanih preparata:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - 0,75%
  • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka; 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 29.10.2018 ‎(1)
Jesenji tretman u koštičavom voću29.10.2018 14:43Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Bačka Topola (na lokalitetima Bačka Topola, Stara Moravica, Feketić), zasadi koštičavih voćnih vrsta se nalaze u sledećim fenofazama razvoja: kajsija i šljiva u fazi 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95) i višnja u fazi lišće se počinje obezbojavati do faze lišće počinje opadati (BBCH 92-93).

 

Kajsija BBCH 95                           Šljiva BBCH 95

Višnja BBCH 92-93

Proizvođačima koštičavih voćnih vrsta preporučuje se jesenji tretman preparatima na bazi bakra u fazi kada opadne 70% lisne mase. Ovim tretmanom se sprečava  prodor patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća  , a ujedno se vrši  dezinfekcija stabala i  smanjuje se  infekivni potencijal  patogena. Tretman je potrebno sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa velikom količinom vode, kako bi se obezbedila ravnomerna pokrivenost svih biljnih delova. Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%
  • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35%
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 26.10.2018 ‎(1)
Jesenji tretman u jabučastom i koštičavom voću26.10.2018 15:49Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokaliteti Sutjeska i Mihajlovo, zasadi voćnih vrsta se nalaze u sledećim fenofazama:

Višnja – BBCH 93: lišće počinje opadati;

velika slika

Šljiva – BBCH 95: 50% lišća žuto i opalo;

velika slika

Kajsija – BBCH 95: 50% lišća žuto i opalo;

velika slika

Jabuka – BBCH 92-93: početak obezbojavanja lišća do početka opadanja lišća.

velika slika

Preporuka proizvođačima je da, u fazi kada opadne 70% lisne mase, sprovedu jesenji tretman u cilju dezinfekcije stabala i sprečavanja prodiranja patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća.

Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%
  • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,5 – 0,6% u zasadima jabuke i kruške; 0,25 -0,35% u zasadima koštičavog voća.
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.5.2018 ‎(1)
Šupljikavost lista koštičavog voća23.5.2018 11:44Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

RC Subotica-koštičavo voće (breskva,kajsija,šljiva)

Koštičave voćne vrste na teritoriji RC Subotica pretrpele su štete od mraza usled čega nije došlo do formiranja plodova. Zbog nestabilnog vremena sa padavinama, u cilju zaštite lisne mase preporučuje tretman  fungicidima za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila)  na bazi aktivne materije kaptan:  Captan 50 WP/Merpan 50 WP/ Metod 480 SC/Capi  0,2-0,3 %.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 24.4.2018 ‎(1)
Zaštita koštičavih voćnih vrsta24.4.2018 10:17Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Čačak, zasadi koštičavih voćnih vrsta ( breskva, nektarina, kajsija, višnja, trešnja, šljiva) se nalaze u početnim fazama porasta plodova (71-73 BBCH).

šljiva

-       Šljiva, breskva, kajsija  se nalaze u  osetljivoj fazi razvoja na infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

-        višnje i trešnje su  u osetljivoj fazi na infekciju od prouzrokovača mrke pegavosti lista (Blumeriella jaapii

 

Preporuka proizvođačoma

Pre najavljenih padavina neophodno je sprovesti preventivne mere zaštite :

 

-         a.m. kaptan: Merpan 80-WDG, Metod WG, Captan 50 WP ili Merpan 50 WP( 0,2-0,3%)

 

Pregledati zasade na prisustvo vašiju i ukoliko se registruje njihovo prisustvo sprovesti mere zaštite registrovanim insekticidima.

 

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 11.4.2018 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća11.4.2018 22:16Monilioza (monilia laxa); Tripsi (thrips spp)

 

Na terenu RC Ruma koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama cvetanja:

 

višnja- cvetna loža otvorena, pojedinačni cvetovi bele ili roze boje još uvek zatvoreni do prvi cvetovi otvoreni (57-60 BBCH).

 trešnja, šljiva- puno cvetanje (65 BBCH)

breskva, kajsija- puno cvetanje, prve latice opadaju do kraj cvetanja, sve latice opale (65-69 BBCH).

 

Faze koštičavog voća (velika slika)

 

U narednom periodu je najavljeno toplo i nestabilno vreme sa padavinama čime će se stvoriti uslovi za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa). U zasadima koštičavog voća koji se još nalaze u fazi cvetanja sprovesti mere zaštite pre najavljenih padavina primenom nekog od registrovanih fungicida:

 

o   Octave (a.m. prohloraz) 0,04%

o   Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha

o   Ciprodex, Neon, Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil) 0,05%

 

U zasadima breskve vizuelnim pregledom i otresanjem cvetova registruje se prisustvo imaga  tripsa (Thrips sp.) u indeksu napada 2.

 

U cilju suzbijanja tripsa preporučuje se primena preparata Laser 240 SC ( a.m. spinosad ) 0,04%, samo kod sorata koje su u fazi kraj cvetanja (69 BBCH) kada polinatori više nisu prisutni.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 10.4.2018 ‎(2)
Zaštita koštičavog voća10.4.2018 15:45Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Novi Sad koštičave voćne vrste (višnje, trešnje, šljive, kajsije) se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja: od faze početak cvetanja (BBCH 61) do faze cvetovi se smežuravaju, većina latica opada (BBCH 67).

 

 

U fazama cvetanja koštičave voćne vrste su osetljive na napad od strane gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilinia laxa). Od petka se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama čime će biti ispunjeni uslovi za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom. Sprovesti mere zaštite pre najavljenih padavina primenom nekog od navedenih fungicida:

 

                Octave (prohloraz) – u koncentraciji 0,04%

                Signum (boskalid+piraklostrobin) – u količini 0,562-0,75 kg/ha

                Ciprodex, Neon, Chorus 50 WG (ciprodinil) – u koncentraciji 0,05%

Region: Novi Sad
Zaštita koštičavih voćnih vrsta od monilioze10.4.2018 14:24Monilioza (monilia laxa)

Na području Srbije koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama cvetanja.

 

U periodu cvetanja koštičavog voća može doći do infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova, grana i grančica (Monilia laxa). Infekcija cveta se ostvaruje preko žiga tučka, a povoljni uslovi za ostvarenje infekcije i brzu pojavu bolesti su prisustvo padavina ili visoka relativna vlažnost vazduha (85%) i temperatura oko 20°C. Ukoliko je već ostvarena infekcija nemoguće je sprečiti razvoj simptoma primenom fungicida, te je neophodno sporovesti preventivne mere zaštite.

U narednih nedelju dana, prognozirane padavine će imati izrazito regionalni/lokalni karakter. Pratiti prognozu vremena i u slučaju najave padavina za dati region/lokalitet, sprovesti preventivne mere zaštite registrovanim fungicidima.

Region: Svi regioni
1 - 10 Next