Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 3.3.2021 ‎(1)
Zaštita kajsije3.3.2021 13:15Monilioza (Monilia laxa)

Na području Srbije proizvodni zasadi kajsija se nalaze u fazi od bubrenja pupoljaka do početka cvetanja.

U periodu cvetanja kajsije može doći do infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa). Infekcija se ostvaruje preko žiga tučka u prisustvu padavina ili visoke vlažnosti na temperaturama od 5°C do 25°C. Nakon ostvarene infekcije nemoguće je sprečiti dalji razvoj gljive, s toga su, u cilju suzbijanja ovog patogena, ključne preventivne mere zaštite.

Padavine koje se najavljuju u noći između petka i subote, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija ovim patogenom.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada kajsije u cilju utvrđivanja faza razvoja. Ukoliko se registruje faza početka cvetanja, pred najavljene padavine, preporučuje se primena registrovanog fungicida:

·       Atlas (ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8 – 1 kg/ha.

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 2.3.2021 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća2.3.2021 22:00Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Monilioza (Monilia laxa)

 

Na terenu RC Ruma koštičave voćne vrste (višnja, trešnja, šljiva) se nalaze u fenofazi bubrenja pupoljaka (01-03 BBCH) dok se kajsije zavisno od sortimenta i ekspozicije terena nalaze u fazi od bubrenja, preko pucanja cvetnih pupoljaka, pa do faze vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) na kratkim peteljkama; ljuspice su neznatno otvorene (51-55 BBCH).

 

Fenofaza višnje, trešnje i šljive

 

Fenofaza kajsije

 

U zasadima koštičavih voćnih vrsta, nakon završene rezidbe a pre otvaranja pupoljaka, u cilju dezinfekcije rana i smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača: monilioza koštičavog voća (Monilia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja, kao i brojnosti prezimljujućih formi štetočina, proizvođačima se preporučuje preventivni tretman kombinacijom preparata na bazi bakra  i mineralnog ulja:

 

·         Cuproxat (a.m. bakarni  sulfat)  0,2-0,35 %, Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,6-0,8%, Fungohem SC (a.m. bakar-hidroksid) 1-1,5%, Bakarni oksihlorid 50 ili Bakarni kreč 50 (a.m. bakar-oksihlorid) 0,75%  

+

·         Galmin (a.m.mineralno parafinsko ulje) 3-4%.

 

Kajsija će ubrzo ući u fazu cvetanja koja je uz vlažne uslove kritična za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa), koja se ostvaruje preko žiga tučka. Proizvođačima preporučujemo da u fazi belih balona i početka cvetanja (59-61 BBCH) urade preventivni tretman nekim od registrovanih fungicida:

 • Ciprodex, Neon ili Chorus 50 WG  (a.m. ciprodinil) 0,05% .

U zasadima kajsije u kojima još nije došlo do otvaranja pupoljaka može se još uvek primeniti kombinacija bakarnih preparata i mineralnog ulja.

 

Tretmane treba sprovesti pre najavljenih padavina, po mirnom vremenu i u najtoplijem delu dana.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 1.3.2021 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća1.3.2021 12:40Monilioza (Monilia laxa); Rogač šljive (Taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na terenu RC Senta zasadi koštičavog voća  (kajsija, šljiva, višnja i tršnja) se nalaze u fazi od mirovanja do kraja bubrenja pupoljaka (BBCH 00-03).

 

 

U zasadima koštičavog voća, pre otvaranja pupoljaka,  preporučuje se sprovođenje tretmana sa preparatima na bazi bakra, u cilju  smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača oboljenja kao što su: monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila)rogač šljive (Taphrina pruni)pegavost lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterijskih oboljenja i drugi. Tretmane treba sprovesti po mirnom vremenu u najtoplijem delu dana sa nekim od sledećih preparata:

 • Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,2-0,35%
 • Bakarni oksihlorid-50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji od  0,75%
 • Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6%

U cilju smanjenja brojnosti prezimljujućih formi štetnih insekata, preporučuje se i primena preparata Galmin 800 na bazi mineralnog ulja u koncentraciji od 3 do 4%. 

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 26.2.2021 ‎(3)
Zaštita koštičavog voća26.2.2021 11:56Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi razvoja pupoljaka, tj. od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
Kao redovna preventivna mera u zasadima koštičavog voća preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana sa preparatima na bazi bakra. Mera se sprovodi u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača oboljenja kao što su: monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogač šljive (Taphrina pruni), pegavost lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), ali i u cilju sprečavanja potencijalnih bakterijskih infekcija. Tretmane bi trebalo sprovoditi po mirnom vremenu u najtoplijem delu dana sa nekim od sledećih preparata:
 • Cuproxat (bakar-sulfat) 0,2-0,35%
 • Bakarni oksihlorid-50 (bakar-oksihlorid) 0,75%
 • Everest (bakar-hidroksid) 0,6%

Za redukciju brojnosti prezimljujućih stadijuma štetnih insekata, u kombinaciji sa gorenavedenim preparatima preporučuje se primena preparata Galmin 800 na bazi mineralnog ulja u koncentraciji od 3 do 4%. 

 
Region: Kikinda
Zaštita koštičavog voća26.2.2021 11:38Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Regionalni centar: Vršac
 
Fenofaza razvoja koštičavog voća: Koštičave voćne vrste se u zavisnosti od sorte i ekspozicije, nalaze u fenofazama od mirovanja do kraja bubrenja pupoljaka i to:
 • šljiva - mirovanje: lisni pupoljci i deblji cvetni pupoljci zatvoreni pokriveni tamno braon ljuspicama (BBCH 00).
 • trešnja i višnja - mirovanje (BBCH 00) do početak bubrenja pupoljaka (lisnih); vidljive svetlo braon ljuspice sa svetlo obojenim ivicama (BBCH 01).
 • kajsija - početak bubrenja pupoljaka (BBCH 01) do kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice odvojene, svetlo zeleni pupoljci, podele vidljive (BBCH 03).
 
 
 
 
 
 
 
U ovom periodu, nakon završene rezidbe, a pre otvaranja pupoljaka, u zasadima koštičavih voćnih vrsta, preporučuje se primena kombinacije bakarnih preparata i mineralnog ulja.
 • Cuproxat (bakar-sulfat) 0,2 - 0,35% ili Bakar oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75% ili Everest (bakar-hidroksid) 0,6% ili Fungohem SC (bakar-hidroksid) 1-1,5%

         +

 • Galmin (mineralno ulje) 3-4%
Ovim tretmanom se smanjuje infektivni potencijal prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophyla), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja, kao i brojnost prezimljujućih formi štetočina.
 
 
 
 
Preporuka je i da se tokom rezidbe uklone zaraženi biljni delovi (mumificirani plodovi i rak rane) koji predstavljaju izvor inokuluma u toku vegetacije.
Region: Vršac
Zaštita koštičavih voćnih vrsta26.2.2021 9:00Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na teritoriji RC Pančevo, koštičave voćne vrste (šljiva, višnja, trešnja, kajsija) se nalaze u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena, kao što su prouzrokovači: monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja i drugih, preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da sprovedu tretman nekim od sledećih preparata na bazi bakra: Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,2-0,35% ili Bakar oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6%.

U cilju smanjenja bronosti prezimljujućih formi štetnih insekata preparatima na bazi bakra preporučuje se dodavanje nekog od preparata na bazi meneralnog ulja: Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji 3-4% ili Galmin 800 (mineralno ulje) u koncentraciji 3-4%.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 25.2.2021 ‎(4)
Zaštita koštičavog voća25.2.2021 14:05Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na teritoriji RC Zrenjanin koštičave voćne vrste (šljiva, kajsija, višnja) se u zavisnosti od vrste i sortimenta, nalaze u fazi od mirovanja do kraja bubrenja pupoljaka (BBCH 00-03).

    

  fenofaza kajsije   Fenofaza šljive    Fenofaza višnje

Trenutno je u toku rezidba koštičavih voćnih vrsta. Nakon obavljene rezidbe, u cilju dezinfekcije rana od rezidbe, kao i smanjenja infektivnog potencijala patogena, prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja i dr, preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakra:

Cuproxat  (a.m. bakar – sulfat) 0,2-0,35% ili

Bakar oksihlorid 50 (a.m. bakar – oksihlorid) 0,75% ili

Everest (a.m. bakar – hidroksid) 0,6%.

U cilju smanjenja brojnosti prezimljujućih formi štetnih insekata, preporučuje se primena mineralnih ulja:

Galmin (mineralno ulje) 3-4%.

Mere zaštite treba sprovesti u najtoplijem delu dana, po mirnom vremenu.

Region: Zrenjanin
Zaštita koštičavog voća25.2.2021 12:57Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (Taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Bačka Topola koštičave voćne vrste (šljiva, višnja, kajsija)   se nalaze u fazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

   

Faza kajsije                  Faza šljive

Faza višnje

U zasadima koštičavog voća preporučuje se primena  mera zaštite u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača monilioza (Monilinia spp.), rogača šljive (Taphrina pruni), šupljikavosti  lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), pegavosti  lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i bakterioznih oboljenja. Preporučuje se preventivni tretman primenom  nekih  od sl. preparata , u kombinaciji sa mineralnim uljem u cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina :

·         Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) 0,75% +

          Galmin (a.m.mineralno ulje) 3-4% ili Galmin 800 (a.m.mineralno ulje) 1-2% ili,

 

·         Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) 0,2–0,35% +

          Galmin (a.m.mineralno ulje) 3-4% ili Galmin 800 (a.m.mineralno ulje) 1-2% ili,

 

·         Everest (a.m.bakar-hidroksid) 0,6 % +

          Galmin (a.m.mineralno ulje) 3-4% ili Galmin 800 (a.m.mineralno ulje) 1-2% .

 

Mere zaštite treba sprovesti u najtoplijem delu dana, po mirnom vremenu.

Region: Bačka Topola
Zaštita koštičavog voća25.2.2021 11:52Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (Taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi koštičavog voća (šljiva, trešnja, višnja i kajsija), nalaze se u različitim fenofazama razvoja u zavisnosti od voćne vrste, sorte i ekspozicije terena.

Zasadi šljive se nalaze u fazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni (BBCH 00).  Zasadi trešnje i višnje se nalaze u fenofazi od mirovanja do fenofaze početak bubrenja lisnih pupoljaka, pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01). Zasadi kajsije se nalaze u fazi od početka do kraja bubrenja pupoljaka (BBCH 01-03).

 
 

Preporuka proizvođačima je da sprovedu tretman preparatima na bazi bakra u cilju dezinfekcije stabala i rana nastalih nakon rezidbe.  Takođe, ovim tretmanom se smanjuje infektivni potencijal patogena koji prezime u pukotinama grančica i pupoljcima, kao što su prouzrokovači: rogača šljive (Taphrina pruni), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), sušenja cvetova, grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), „veštičinih metli“ trešnje (Taphrina cerasii), bakterioznih oboljenja i dr.

Za sprovođenje tretmana proizvođači mogu koristiti neke od registrovanih preparata:

·        a.m.bakar-hidroksid, preparati: Fungohem SC u koncentraciji  1-1,5%, Everest u koncentraciji 0,6-0,8% ili

·        a.m.bakar-sulfat, preparati:Cuproxat u koncentraciji 0,2% ili

·        a.m. bakarni-oksihlorid, preparat Bakarni oksihlorid -50 u koncentraciji 0,75%.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita koštičavog voća25.2.2021 10:31Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području RC Vrbas, koštičave voćne vrste šljiva, višnja, trešnja i kajsija se nalaze u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

 
 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača: monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja, kao i prezimljujućih formi štetočina, proizvođačima se preporučuje preventivni tretman kombinacijom sledećih preparata:

 • Cuproxat (a.m. bakarni  sulfat), 0,2% - 0,35% ili
 • Bakarni oksihlorid 50 , Bakarni kreč 50 (a.m. bakar-oksihlorid)  0,75% ili 
 • Everest (a.m. bakarni hidroksid) 0,6%, Fungohem SC (a.m. bakarni hidroksid) 1-1,5%,

                                          +

 • Galmin (a.m.mineralno parafinsko ulje) 3-4% ili
 • Plavo ulje (a.m.mineralno  ulje+ Cu iz Cu oksihlorida) 3%.

Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana.

Region: Vrbas
1 - 10 Next