Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.3.2019 ‎(2)
Zaštita koštičavog voća od monilioze23.3.2019 9:44Monilioza (monilia laxa)

Na području Srbije, koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama razvoja, u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena. Registruju se faze od formiranih cvetnih pupoljaka do punog cvetanja.

U periodu cvetanja koštičavog voća i u uslovima vlažnosti, može doći do infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova i grančica (Monilia laxa). Ova gljiva u kasnijim fazama razvoja prouzrokuje i trulež plodova. Infekcija cveta se ostvaruje preko žiga tučka. Ukoliko je već ostvarena infekcija nemoguće je sprečiti razvoj simptoma primenom fungicida, te je neophodno sporovesti preventivne mere zaštite.

Prema trenutnim prognozama vremena, u pojedinim delovima naše zemlje najavljene su padavine za ponedeljak i utorak. Proizvođačima koštičavog voća se preporučuju redovni pregledi zasada i utvrđivanje faza razvoja biljaka. U periodu cvetanja i pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

Octave (prohloraz) u koncentraciji 0,04% - kajsija, breskva, višnja, trešnja, šljiva

Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562 – 0,75 kg/ha – višnja, breskva

Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05% - breskva, višnja, šljiva

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Svi regioni
Zaštita koštičavih voćnih vrsta23.3.2019 9:27Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Novi Sad koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze cvetna loža otvorena­: krunični listići vidljivi (BBCH 57), do faze puno cvetanje (BBCH 65).

U vreme cvetanja koštičave voćne vrste su osetljive na napad od strane gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa). U vlažnim uslovima dolazi do sporulacije patogena, a infekcija se ostvaruje preko žiga tučka.

Voćarima se preporučuje da  prate fazu razvoja voća, kao i vremensku prognozu. U fazi cvetanja, pred najavljene padavine, neophodno je obaviti preventivni tretman protiv ovog patogena primenom nekog od navedenih fungicida:

·         Octave (prohloraz) u koncentraciji 0,04%

·         Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562 – 0,75 kg/ha

·         Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%

Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 22.3.2019 ‎(1)
Zaštita kajsije22.3.2019 9:02Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Koraćica, zasadi kajsije se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od 10 do 40% cvetova otvoreno (BBCH 61-64).

 

 

Cvetanje kajsije

 

U fazi cvetanja kajsije i uz prisustvo padavina može doći do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). Proizvođačima se preporučuje praćenje vremenske prognoze i  sprovođenje hemijskih mera zaštite pre padavina primenom fungicida Octave (a.m. prohloraz) u koncentraciji 0,04%

 

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 19.3.2019 ‎(4)
Zaštita kajsije19.3.2019 13:59Monilioza (monilia laxa)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi kajsije se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od cvetna loža je otvorena do početak cvetanja, 10 % cvetova otvoreno (BBCH 57-61).

U fazama cvetanja, kajsija je  osetljiva na napad  gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilinia laxa). Najavljeno nestabilno vreme sa mogućim padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije ovim patogenom.

Preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite, pre najavljenih padavina, primenom  fungicida Octave (a.m. prohloraz) u koncentraciji 0,04%.

 

    fenofaza kajsije

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Zrenjanin
Zaštita kajsije19.3.2019 13:34Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kajsija se, u zavisnosti od sorte, nalaze u fenofazi od cvetna loža je otvorena do početak cvetanja, 10 % cvetova otvoreno (BBCH 57-61).

Nestabilno vreme sa padavinama u fazi cvetanja kajsije, može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina, sprovedu fungicidni tretman preparatom:

Octave (a.m. prohloraz)  0,04%  

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

 

Region: Kruševac
Zaštita kajsije19.3.2019 8:55Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Subotica zasadi kajsija se, u zavisnosti od sorte, nalaze u fenofazi od cvetna loža je otvorena do početak cvetanja, 10 % cvetova otvoreno (BBCH 57-61).

 

 Slika: faza kajsije

 

U fazama cvetanja, kajsija je  osetljiva na napad  gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilinia laxa). Najavljeno nestabilno vreme sa mogućim padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije ovim patogenom.

Preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite, pre najavljenih padavina, primenom  fungicida Octave (a.m. prohloraz) u koncentraciji 0,04%.

 

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača

Region: Subotica
Zaštita kajsije19.3.2019 7:29Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na teritoriji RC Pančevo zasadi kajsija se, u zavisnosti od sorte, nalaze u fenofazi od većina cvetova sa krunicama koje fofmiraju  beli balon, do početak cvetanja, oko10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

 

 

U fazama cvetanja, kajsija je  osetljiva na napad  gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilinia laxa). Najavljene padavine  mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije ovim patogenom. Preporučuje se sprovođenje mera zaštite pre najavljenih padavina primenom  fungicida

Octave (a.m. prohloraz) u koncentraciji 0,04%

 

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 18.3.2019 ‎(2)
Zaštita kajsije18.3.2019 14:46Monilioza (monilia laxa)

Na terenu RC Senta kajsije se, u zavisnosti sortimenta i lokaliteta, nalaze u fenofazi od bubrenja, preko pucanja cvetnih pupoljaka do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 51-59).

 

U periodu cvetanja, nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

U zasadima kajsije koji su ušli u fazu cvetanja, pred najavljene padavine, preporučuje se tretman fungicidom Octave (a.m. prohloraz) u koncentraciji 0,04%.

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Senta
Zaštita kajsije18.3.2019 12:40Monilioza (monilia laxa)

Na teritoriji  RC Požarevac zasadi kajsije se nalazi u fenofazi :većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon, prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59).

slika 1. 

U fazama cvetanja, kajsija je  osetljiva na napad  gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilinia laxa). Od početka nedelje  najavljene padavine  mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom. Preporučuje se sprovođenje mera zaštite pre najavljenih padavina primenom  fungicida:

·         Octave (a.m. prohloraz) – u koncentraciji 0,04%

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 17.3.2019 ‎(1)
Zaštita kajsije17.3.2019 9:25Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na teritoriji koju pokriva RC Bačka Topola zasadi kajsije se nalazi u fenofazi :većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon, prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59).

 

Faza kajsije

U fazama cvetanja, kajsija je  osetljiva na napad  gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilinia laxa). Od početka nedelje  najavljene padavine  mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom. Preporučuje se sprovođenje mera zaštite pre najavljenih padavina primenom  fungicida:

·         Octave (a.m. prohloraz) – u koncentraciji 0,04%

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Bačka Topola
1 - 10 Next