Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 14.5.2021 ‎(1)
Zaštita kajsije14.5.2021 14:51Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kajsije se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine ( BBCH 75 ).

 

Vizuelnim pregledom zasada, registrovane su kolonije lisnih vaši (Aphididae). U cilju suzbijanja lisnih vaši u zasadu kajsije, proizvođačima se po stabilizaciji vremena preporučuje pregled zasada i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina tretman nekim od registrovanih insekticida: 

a.m. deltametrin: Polux, u koncentraciji 0,03-0,05% ili a.m.acetamiprid: Tonus, u količini 0,25 kg/ha.

 

U cilju čuvanja lisne mase, proizvođačima se pred najavljenje padavine preporučuje zaštita od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), primenom fungicida:

 a.m. kaptan: Merpan 50 WP, Capi, Metod 480 SC, u koncentraciji 0,2-0,3%.

lisne vaši na listu kajsije

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 10.5.2021 ‎(1)
Zaštita breskve i kajsije10.5.2021 11:59Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Senta zasadi bresaka i kajsije se nalaze u fenofazi zeleni plodnik je okružen sasušenom cvetnom ložom, čašićne latice počinju da opadaju (72 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae).

lisni vaši

Preporuka je da se pregledaju zasadi i ukoliko se registruje prisustvo ovih štetočina, primeni neki od insekticida:

-Tonus ekstra, Afinex (acetamiprid) u koncentraciji 0,025%.

Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i kod kajsije i kod breskve.

Zametnuti plodovi bresaka, naročito nektarina, su veoma osetljvi i na infekciju prouzrokovačem pepelnice breskve (Sphaeroteca pannosa var. persicae).  U cilju zaštite bresaka od pomenutih patogena preporučuje se kombinacija fungicida: 

-Sercadis (fluksapiroksad) u dozi od 0,15 l/ha (kod osetljivog sortimenta breskve na peplnicu i kod nektarina)

+

-Delan 700 WG, Fiesta, Galileo ( ditianon) u koncentraciji od 0,075%.

 

U zasadima kajsije je preporuka primena fungicida:

-Merpan 50 WP, Capi, Metod 480 SC (kaptan) u koncentraciji 0,2-03%.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 6.5.2021 ‎(1)
Zaštita kajsije6.5.2021 8:24Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi kajsija se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73). 

 

Velika slika

 

Padavine koje su po vremenskoj prognozi  najavljene za petak kao i za sledeću nedelju mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavih voćnih vrsta (Stigmina carpophila).

Štete koje prouzrokuje ovaj patogen, nastaju usled propadanja lišća i smanjenja njegove fotosintetske aktivnosti, sušenja mladara i gubljenja tržišne vrednosti plodova. 

 

U cilju zaštite od navedenog patogena u  zasadima kajsija, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje mera zaštite pred najavljene padavine primenom fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Merpan 50 WP; Captan 50 WP; Venturion; Capi) u koncentraciji 0,2-0,3%.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 23.4.2021 ‎(1)
Zaštita kajsije23.4.2021 9:20Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi kajsija se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi precvetavanja i formiranja plodnika (BBCH 69).
 
 
 
 
Početkom sledeće nedelje najavljeno je nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavih voćnih vrsta (Stigmina carpophila). Patogen prezimljava na zaraženim grančicama u vidu micelije i pri povoljnim vlažnim uslovima i temperaturama dolazi do formiranja konidija sa konidioforama. Konidije se najčešće rasejavaju vetrom i kišom i doprinose daljem širenju infekcije.
 
U cilju zaštite novoformirane lisne mase u zasadima kajsija, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje mera zaštite pred najavljene padavine primenom fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Merpan 50 WP; Captan 50 WP; Capi; Metod 480 SC) u koncentraciji 0,2-0,3%.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 17.4.2021 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća 17.4.2021 12:18Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Regionalni centar:Vršac
Fenofaza koštičavog voća:u zavisnosti od vrste koštičavog voća,sorte i ekspozicije terena od fenofaze belih balona (BBCH 59) do fenofaze precvetavanja,većina latica je opala (BBCH 67).
 
 
 
U zasadima šljiva na klopkama se registruju ulovi odraslih jedinki crne i žute šljivine ose (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta). Larve ovih štetočina ubušuju se u tek zametnute plodove šljive. Suzbijanje šljivinih osa se preporučuje samo u onim zasadima koji se nalaze u fenofazi precvetavanja (BBCH 67-69). Preporučuje se primena registrovanih insekticida:
  • Decis ili Polux ili Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,03-0,05%

Koštičave voćne vrste (kajsija, šljiva, trešnja) su osetljive i na prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) za čiju infekciju u uslovima učestalih padavina postoje povoljni uslovi. U narednom periodu su prognozirane padavine, te se u  zasadima pomenutih koštičavih vrsta koje imaju formiranu lisnu masu tj. koje se nalaze se u fenofazi precvetavanja preporučuje primena nekog od fungicida:

  • Merpan 50 WP ili captan 50 WP ili Capi Ili Metod 480 sc (a.m. kaptan) 0,2-0,3%

Temperature koje su niže od proseka za ovaj period godine izazvale su razvučeni i duži period cvetanja. Kod koštičavih voćnih vrsta (neke sorte trešanja i višanja) koje tek ulaze u fenofazu cvetanja, u cilju zaštite otvorenih cvetova od prouzrokovača sušenja cvetova,grana i grančica (Monilinia laxa), a pre padavina, preporučuju se hemijske mere zaštite prema preporuci od 31.03. (vidi preporuku).

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 16.4.2021 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća16.4.2021 12:43Monilioza (Monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava); Thrips tabaci (Thrips tabaci); Tripsi (thrips spp)

 

Na terenu RC Ruma zasadi koštičavog voća se nalaze u različitim fazama cvetanja i precvetavanja  (63-69 BBCH).

 

S obzirom da je od subote popodne u najavi višednevni kišni period, kod voćnih vrsta/sorti koje se nalaze u fazi cvetanja (višnja, trešnja i šljiva) postoji visok rizik od  ostvarenja infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa). Pre najavljenih padavina preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida (vidi preporuku).

 

Za voćne vrste/sorte koje se nalaze u fazi precvetavanja i formiranja plodnika (breskva, kajsija, neke sorte šljive) u cilju zaštite formirane lisne mase od infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), pre najavljenih padavina se preporučuje primena nekog od fungicida na bazi kaptana u koncentraciji 0,2-0,3% (Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi, Metod 480 SC) ili mankozeba u koncentraciji 0,2-0,25% (Mankogal 80, Dithane M 45,…).

 

Na lepljivim klopkama  postavljenim u zasade šljiva registruju se ulovi imaga crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava). U zasadima šljive koji se nalaze u fazi precvetavanja preporučuje se insekticidni tretman u cilju suzbijanja ovih štetočina:

 (a.m deltametrin) Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u koncentraciji 0,03-0,05%.

 

U zasadima breskve se registruje prisustvo tripsa (Thrips spp.). U zasadima koji se nalaze u fazi precvetavanja, a nije sproveden tretman protiv ovih štetočina, preporuka je da se sada  izvrši (preporuka od 11.04.).

 

Pri upotrebi pesticida treba se pridržavati uputstva o njihovoj primeni.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 15.4.2021 ‎(1)
Zaštita koštičavih voćnih vrsta15.4.2021 12:21Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Tripsi (thrips spp); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, koštičave voćne vrste se u zavisnosti od vrste, sorte i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama cvetanja i precvetavanja.

Šljiva u zavnosti od sorte i lokaliteta se nalazi u fenofazi od 30 % cvetova je otvoreno do cvetovi se smežuravaju, većina latica je opala (BBCH 63-66).

šljiva

Višnja i trešnja  od fenofaze 40% cvetova je otvoreno do puno cvetanje, najmanje 50 % cvetova je otvoreno (BBCH 64-65).

Breskva i kajsija se nalazi u fenofazi od kraj cvetanja sve latice su opale do fenofaze precvetavanja (BBCH 69-71).

Vremenski uslovi koji se najavljuju u narednim danima sa padavinama  i niskim temperaturama, mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju patogenom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa)

Preporuka proizvođačima šljive, trešnje i višnje da sprovedu hemijske mere zaštite od monilije, nekim od registrovanih preparata:

a.m. ciprodinil, preparati Chorus  50 WG ili Neon u konc.0,03-0,05%

preparati Ciprodini,  ili Cormax u konc 0,02%.

Kod koštičavih voćnih vrsta koje su u precvetavanju(breskva, kajsija) preporuka je da se zaštiti novoformirana lisna masa od patogena prouzrokovača šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila).

Moguća je primena nekog od preparata na bazi :

a.m. kaptan, preparati: Merpan 48 SC, Merpan 50 WP, Metod 480 SC u konc.0,25-0,3%.

U zasadima breskve metodom otresanja, ustanovili smo prisustvo tripsa (Thysanoptera), te se proizvođačima preporučuje primena preparata na bazi :

a.m.spinosad, preparat Laser u koncentraciji 0,04%.

Tretiranje insekticidom treba vršiti isključivo u zasadima koji su fazi precvetavanja u cilju zaštite pčela i ostalih polinatora. Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

tripsi

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 12.4.2021 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća12.4.2021 12:44Monilioza (Monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Tripsi (thrips spp)

Na terenu RC Senta  zasadi koštičavog voća se nalaze u različitim fazama cvetanja i precvetavanja (57-69 BBCH).

 

U prethodnoj nedelji, u četiri dana, ragistrovani su jutarnji mrazevi od -6,8 ⁰C do -3 ⁰C, što je dovelo do izmrzavanja cvetova i pupoljaka. U zavisnosti od lokaliteta, u pojedinim zasadima bresaka i kajsija štete od izmrzavanja kreću se i do 90%, dok se u zasadima šljiva procenat izmrzlih cvetova kreće do 10%.

 

oštećeni cvetovi breskve

 

S obzirom da su za naredni period najavljene padavine, u zasadima gde štete nisu bile velike, a cvetanje je u toku, preporuka je nastavak zaštite cvetova od prouzrokovača sušenja cvetova i grančica koštičavog voća  (Monilinia laxa) primenom nekog od preparata, pre najavljenih padavina:

 

-Ciprodex, Neon, Chorus 50 WG (ciprodinil) u koncentraciji od 0,05%.

  

Koštičavo voće koji se nalazi u fazi precvetavanja u cilju zaštite listova od infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), pre najavljenih padavina, se preporučuje primena nekog od fungicida :  

-Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi, Metod 480 SC ( kaptan ) u koncentraciji 0,2-0,3% .

 

U zasadima breskve koji su u precvetavanju registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera). U cilju zaštite zametnutih plodova od tripsa preporučuje se primena insekticida:

-Laser (a.m.spinosad) u koncentraciji 0,04%.

Primena insekticida je zabranjena u zasadima koji su u cvetanju!

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 11.4.2021 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća 11.4.2021 13:51Monilioza (Monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Tripsi (thrips spp)

Na terenu RC Ruma  zasadi koštičavog voća se nalaze pred cvetanjem ili u različitim fazama cvetanja i precvetavanja (57-69 BBCH).

 

 velika slika

 

S obzirom da je od utorka u najavi višednevni kišni period, u zavisnosti od fenofaze voćne vrste/sorte, proizvođačima se preporučuje preventivna primena nekog od fungicida registrovanih za određenu namenu.

 

Za voćne vrste/sorte koje se nalaze u fazi cvetanja postoji visok rizik od ostvarenja infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa). Pre najavljenih padavina, u cilju zaštite od ovog patogena preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida (vidi preporuku od 31.03.).

 

Za voćne vrste/sorte koje se nalaze u fazi precvetavanja i formiranja plodnika, u cilju zaštite formirane lisne mase od infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), pre najavljenih padavina se preporučuje primena nekog od fungicida na bazi kaptana u koncentraciji 0,2-0,3% (Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi, Metod 480 SC).

 

U zasadima breskve , metodom otresanja mladara na belu podlogu, registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera). Odrasle jedinke i larve tripsa oštećuju cvetove i tek zametnute plodove, usled čega dolazi do odbacivanja plodova ili pojave ožiljaka. Napadnuti plodovi nekrotiraju, deformišu se i pucaju. Tripsi su značajni i kao vektori  veoma destruktivnih fitopatogenih virusa, pri čemu vrste kao što je kalifornijski cvetni trips (Frankliniella occidentalis) imaju karantinski status u pojedinim zemljama u koje se izvozi naše voće.

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada radi utvrđivanja fenofaze razvoja kao i prisustva tripsa. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine preporučuje se primena insekticida Laser (a.m. spinosad) u koncentraciji 0,04%.

 

Tretman  se preporučuje samo kod sorti koje se nalaze u fazama precvetavanja i formiranja plodnika gde nema prisustva oprašivača. Ukoliko u zasadima ima korova koji cvetaju, pre insekticidnog tretmana treba izvršiti njihovo suzbijanje.

 

Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 1.4.2021 ‎(2)
Azijska voćna mušica1.4.2021 8:55Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na lovnim klopkama postavljenim u zasade koštičavog voća i vinove loze na terenu RC Sremska Mitrovica, beleže se prvi ulovi azijske voćne mušce (Drosophila suzukii).

legalica ženke

Monitoring azijske voćne mušice putem klopki RC Sremska Mitrovica je započeo 2015.godine. Prvi značajniji ulovi na našem terenu su registrovani 2018. godine, a prvi ulov te iste godine je registrovan sredinom jula. Naredne godine prvi ulovi su registrovani tek krajem avgusta, a prošle, 2020. godine početkom maja. Ovo je godina sa najranijim ulovom ove štetočine od početka monitoringa što nam sugeriše da je štetočina prilagođena našim klimatskim uslovima i da postoji rizik od nastanka šteta u ranostasnom voću, poput: trešnje, jagode, ranih bresaka na kojima  predhodnih godina nisu uočene štete. Do sada, na našem terenu, najveće štete su registrovane u zasadima vinove loze s obzirom da je to kultura koja se najkasnije bere od biljaka domaćina ovoj štetočini.

Sada, kada je konstatovano prisustvo ove štetočine ovako rano u vegetaciji, preporuka je da se sprovedu sve raspoložive preventivne mere, pre svega higijensko – sanitarne mere u cilju sprečavanja intenzivne pojave azijske voćne mušice u voćnjaku:

-postavljanje klopki sa atraktantom u cilju masovnog izlovljavanja

-uništavanje korovske flore i šiblja (divlje kupine, zova, drenjine) u okolini voćnjka i vinograda čiji su plodovi potencijalni domaćini štetočini.

Klopke za ovu štetočinu se mogu napraviti od plastičnih flaša u koje se stavlja mirisni atraktant (crno vino i jabukovo sirće u istom odnosu i nekoliko kapi deterdženta za sudove) i postavljaju se na obodne redove pri rastojanju 1,5 m  i u unutrašnjem delu voćnjaka ili vinograda pri rastojanju od 3-5 m.

Azijska voćna mušica, ima više generacija u toku godine a najveće štete nanosi kada su plodovi na početku zrenja, testerastom legalicom polaže jaja u mezokarp, tamo se pile larve i hrane se sadržajem ploda. Embrionalni razvoj traje različito u zavisnosti od temperature spoljašnje sredine.

RC Sremska Mitrovica će nastaviti sa praćenjem aktivnosti azijske voćne mušice i o ostalim merama kontrole kao i hemijskim merama suzbijanja će obavestiti proizvođače.

Region: Sremska Mitrovica
1 - 10 Next