Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.5.2018 ‎(1)
Šupljikavost lista koštičavog voća23.5.2018 11:44Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

RC Subotica-koštičavo voće (breskva,kajsija,šljiva)

Koštičave voćne vrste na teritoriji RC Subotica pretrpele su štete od mraza usled čega nije došlo do formiranja plodova. Zbog nestabilnog vremena sa padavinama, u cilju zaštite lisne mase preporučuje tretman  fungicidima za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila)  na bazi aktivne materije kaptan:  Captan 50 WP/Merpan 50 WP/ Metod 480 SC/Capi  0,2-0,3 %.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 24.4.2018 ‎(1)
Zaštita koštičavih voćnih vrsta24.4.2018 10:17Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Čačak, zasadi koštičavih voćnih vrsta ( breskva, nektarina, kajsija, višnja, trešnja, šljiva) se nalaze u početnim fazama porasta plodova (71-73 BBCH).

šljiva

-       Šljiva, breskva, kajsija  se nalaze u  osetljivoj fazi razvoja na infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

-        višnje i trešnje su  u osetljivoj fazi na infekciju od prouzrokovača mrke pegavosti lista (Blumeriella jaapii

 

Preporuka proizvođačoma

Pre najavljenih padavina neophodno je sprovesti preventivne mere zaštite :

 

-         a.m. kaptan: Merpan 80-WDG, Metod WG, Captan 50 WP ili Merpan 50 WP( 0,2-0,3%)

 

Pregledati zasade na prisustvo vašiju i ukoliko se registruje njihovo prisustvo sprovesti mere zaštite registrovanim insekticidima.

 

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 11.4.2018 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća11.4.2018 22:16Monilioza (monilia laxa); Tripsi (thrips spp)

 

Na terenu RC Ruma koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama cvetanja:

 

višnja- cvetna loža otvorena, pojedinačni cvetovi bele ili roze boje još uvek zatvoreni do prvi cvetovi otvoreni (57-60 BBCH).

 trešnja, šljiva- puno cvetanje (65 BBCH)

breskva, kajsija- puno cvetanje, prve latice opadaju do kraj cvetanja, sve latice opale (65-69 BBCH).

 

Faze koštičavog voća (velika slika)

 

U narednom periodu je najavljeno toplo i nestabilno vreme sa padavinama čime će se stvoriti uslovi za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa). U zasadima koštičavog voća koji se još nalaze u fazi cvetanja sprovesti mere zaštite pre najavljenih padavina primenom nekog od registrovanih fungicida:

 

o   Octave (a.m. prohloraz) 0,04%

o   Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha

o   Ciprodex, Neon, Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil) 0,05%

 

U zasadima breskve vizuelnim pregledom i otresanjem cvetova registruje se prisustvo imaga  tripsa (Thrips sp.) u indeksu napada 2.

 

U cilju suzbijanja tripsa preporučuje se primena preparata Laser 240 SC ( a.m. spinosad ) 0,04%, samo kod sorata koje su u fazi kraj cvetanja (69 BBCH) kada polinatori više nisu prisutni.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 10.4.2018 ‎(2)
Zaštita koštičavog voća10.4.2018 15:45Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Novi Sad koštičave voćne vrste (višnje, trešnje, šljive, kajsije) se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja: od faze početak cvetanja (BBCH 61) do faze cvetovi se smežuravaju, većina latica opada (BBCH 67).

 

 

U fazama cvetanja koštičave voćne vrste su osetljive na napad od strane gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilinia laxa). Od petka se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama čime će biti ispunjeni uslovi za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom. Sprovesti mere zaštite pre najavljenih padavina primenom nekog od navedenih fungicida:

 

                Octave (prohloraz) – u koncentraciji 0,04%

                Signum (boskalid+piraklostrobin) – u količini 0,562-0,75 kg/ha

                Ciprodex, Neon, Chorus 50 WG (ciprodinil) – u koncentraciji 0,05%

Region: Novi Sad
Zaštita koštičavih voćnih vrsta od monilioze10.4.2018 14:24Monilioza (monilia laxa)

Na području Srbije koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama cvetanja.

 

U periodu cvetanja koštičavog voća može doći do infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova, grana i grančica (Monilia laxa). Infekcija cveta se ostvaruje preko žiga tučka, a povoljni uslovi za ostvarenje infekcije i brzu pojavu bolesti su prisustvo padavina ili visoka relativna vlažnost vazduha (85%) i temperatura oko 20°C. Ukoliko je već ostvarena infekcija nemoguće je sprečiti razvoj simptoma primenom fungicida, te je neophodno sporovesti preventivne mere zaštite.

U narednih nedelju dana, prognozirane padavine će imati izrazito regionalni/lokalni karakter. Pratiti prognozu vremena i u slučaju najave padavina za dati region/lokalitet, sprovesti preventivne mere zaštite registrovanim fungicidima.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 4.4.2018 ‎(1)
Zaštita kajsije4.4.2018 14:17Monilioza (monilia laxa)

Na teritoriji RC Negotin, KO Miloševo, u zavisnosti od vremena zrenja, kajsija se nalazi u  fenofazi po BBCH skali od 59 do 65 (većina cvetova sa krunicama koji formiraju beli balon- puno cvetanje,najmanje 50% cvetova otvoreno).

Obzirom da  kišovito vreme stvara povoljne uslove za infekciju biljke od strane gljive Monilinia laxa (prouzrokovač sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća) preporuka poljoprivrednim proizvođačima jeste da, pre najavljenih padavina, izvrše fungicidni tretman u cilju suzbijanja ovog gljivičnog oboljenja preparatom Octave (prohloraz mangan hlorid) 0,04%.

Kajsija-početak cvetanja

velika slika

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 3.4.2018 ‎(2)
Zaštita breskve i kajsije3.4.2018 17:02Monilioza (monilia laxa)
 

Na terenu RC Ruma breskva i nektarina se zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama:

 

55-57 BBCH- od vidljivih pojedinačnih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih), pa do otvorene cvetne lože; pojedinačni cvetovi roze boje još uvek zatvoreni 

 

velika slika

 

59-61 BBCH- od belih balona i prvih otvorenih cvetova do 10% otvorenih cvetova

 

velika slika

 

Zasadi kajsije (gde nije došlo do izmrzavanja pupoljaka) su takođe ušli u fazu cvetanja.

 

 velika slika

 

Padavine najavljene u narednim danima stvoriće povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa), koja se ostvaruje preko žiga tučka.

U zasadima breskve, nektarine i kajsije koji su ušli u fazu cvetanja (59-61 BBCH), pred najavljene padavine se preporučuje tretman nekim od navedenih fungicida:

 

·         Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%

·         Octave (prohloraz) u koncentraciji 0,04%

·         Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562 – 0,75 kg/ha

Region: Ruma
Zaštita breskve i kajsije3.4.2018 10:24Monilioza (monilia laxa); Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Novi Sad srednje i rane sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60) do faze punog cvetanja (BBCH 65). Sorte kajsija kod kojih nije došlo do izmrzavanja su ušle u fazu cvetanja.

U vreme cvetanja koštičave voćne vrste su osetljive na napad od strane gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa). U vlažnim uslovima dolazi do sporulacije patogena, a infekcija se ostvaruje preko žiga tučka.

S obzirom da se navedene koštičave voćne vrste nalaze u osetljivoj fazi, pred najavljene padavine proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman nekim od navedenih preparata:

·         Octave (prohloraz) u koncentraciji 0,04%

·         Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562 – 0,75 kg/ha

·         Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%

Vizuelnim pregledom i metodom otresanja cvetova bresaka i nektarina registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thrips sp.) u indeksu napada 2,5. Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.
Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 13.2.2018 ‎(1)
Zaštita kajsije 13.2.2018 10:21SVI
Na terenu RC Sremska Mitrovica, većina srednjestasnih i kasnostasnih sorata kajsije (koje čine većinu sortimenta na našem terenu) nalaze se u fazi ranog bubrenja cvetnih pupoljaka.
 
cvetni pupoljci kajsije NS-4
 
Preporučuje se proizvođačima, čim se stabilizuju vremenske prilike, da izvrše tretman kajsije preparatima na bazi bakra, kojim će smanjiti infektivni potencijal patogena,naročito prouzrokovača bakterioznih oboljenja.
Preporučuje se primena preparata na na bazi bakar hidroksida.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 22.5.2017 ‎(1)
Zaštita šljive,breskve i kajsije22.5.2017 16:45Breskvin smotavac (cydia molesta); Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Senta koštičave voćne vrste se nalaze u fenofazi od drugog opadanja plodova do plodovi dostigli 50% krajnje veličine (73-75  BBCH).

 

U narednom periodu su najavljene padavine, te se u zasadima koštičavog voća u  cilju sprečavanja infekcija od prouzrokovača šupljikavosti listova (Stigmina carpophila) preporučuje preventivni tretman sa nekim od sledećih fungicida:

Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP, Metod WG ,Captan 50 WP (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

 

U toku je piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta) i šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

jaje sljivinog smotavca pred piljenje

 

U cilju suzbijanja larvi ovih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida Pyrinex 25 CS (hlorpirifos) u koncentraciji od 0,25%.

Region: Senta
1 - 10 Next