Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 13.2.2018 ‎(1)
Zaštita kajsije 13.2.2018 10:21SVI
Na terenu RC Sremska Mitrovica, većina srednjestasnih i kasnostasnih sorata kajsije (koje čine većinu sortimenta na našem terenu) nalaze se u fazi ranog bubrenja cvetnih pupoljaka.
 
cvetni pupoljci kajsije NS-4
 
Preporučuje se proizvođačima, čim se stabilizuju vremenske prilike, da izvrše tretman kajsije preparatima na bazi bakra, kojim će smanjiti infektivni potencijal patogena,naročito prouzrokovača bakterioznih oboljenja.
Preporučuje se primena preparata na na bazi bakar hidroksida.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 22.5.2017 ‎(1)
Zaštita šljive,breskve i kajsije22.5.2017 16:45Breskvin smotavac (cydia molesta); Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Senta koštičave voćne vrste se nalaze u fenofazi od drugog opadanja plodova do plodovi dostigli 50% krajnje veličine (73-75  BBCH).

 

U narednom periodu su najavljene padavine, te se u zasadima koštičavog voća u  cilju sprečavanja infekcija od prouzrokovača šupljikavosti listova (Stigmina carpophila) preporučuje preventivni tretman sa nekim od sledećih fungicida:

Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP, Metod WG ,Captan 50 WP (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

 

U toku je piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta) i šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

jaje sljivinog smotavca pred piljenje

 

U cilju suzbijanja larvi ovih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida Pyrinex 25 CS (hlorpirifos) u koncentraciji od 0,25%.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 20.5.2017 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća20.5.2017 16:15Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Breskvin smotavac (cydia molesta); Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
 

Na terenu RC Ruma koštičave voćne vrste se nalaze u fazi 73-77  BBCH: od drugog opadanja plodova (breskva, nektarina) pa do faze plodovi dostigli 50-70% krajnje veličine (kajsija, šljiva).

 

Fenofaze

 

S obzirom na najavljene padavine u narednom periodu u zasadima koštičavog voća se preporučuje preventivni tretman primenom fungicida na bazi a.m. kaptan (Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP, Metod WG ili Captan 50 WP u koncentraciji 0,2-0,3%) u  cilju zaštite od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

 

U zasadima breskve i šljive u toku je piljenje larvi prve generacije breskvinog (Cydia molesta), odnosno šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U cilju suzbijanja larvi ovih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi a.m. hlorpirifos (Pyrinex 25 CS u koncentraciji 0,25%).

 

Jaje šljivinog smotavca

 

 

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 19.5.2017 ‎(1)
Tretman u šljivi i kajsiji19.5.2017 16:00Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

U regionu Srednjeg Banata koštičave voćne vrste se nalaze u sledećim razvojnim fazama:

Kajsija – plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75)

faza kajsije

Šljiva – plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77)

faza šljive

S obzirom na najavljene nestabilne vremenske prilike zasade treba zaštititi od prouzrokovača šupljikavosti lišća voćaka (Stigmina carpophila) nekim od preparata na bazi kaptana:

Merpan 50-WP,Captan 50-wp, Metod 480 SC u koncentraciji 0,2-0,3%.

U zasadima šljiva u toku je piljenje larvi prve generacije šljivinog smotavca. RC Zrenjanin je pre tri dana signalizirao neophodnost sprovođenja hemijskih mera zaštite. Ukoliko primena insekticida  do sada nije izvršena, pogledati preporuku od 16.5.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 3.5.2017 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća3.5.2017 19:12Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Koštičave voćne vrste na poručju delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi: od porasta ploda do drugog opadanja plodova ( BBCH 69-73).
  
faza razvoja kajsija                 višnja
 
 
U ovim fazama razvoja koštičavih voćnih vrsta može doći do infekcije lista, mladara i plodova gljivom Stigmina carpophila (šupljikavost voćaka). Najavljene padavine stvoriće povoljne uslove za razvoj ovog patogena. 
Preporuka za proizvođače: u cilju zaštite koštičavih voćnih vrsta od navedenog patogena primeniti neki od preparata na bazi a.m. kaptan (Merpan 50WP ili Metod 480 SC) 0,2-,03%
 
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 2.5.2017 ‎(2)
Zaštita koštičavog voća2.5.2017 18:16Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
 

Na terenu RC Ruma koštičave voćne vrste (breskva, nektarina, kajsija, višnja, trešnja, šljiva) se nalaze u početnim fazama porasta plodova (71-73 BBCH) kada su osetljive na prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

 

Fenofaze (velika slika)

 

Simptomi se javljaju na lišću, plodovima i mladarima. Zaraženi listovi gube fotosintetsku aktivnost, a zaraženi plodovi tržišnu vrednost.

 

S obzirom na najavljene padavine u narednom periodu (od 03.05. do  08.05.), u zasadima koštičavog voća se preporučuje preventivni tretman primenom fungicida na bazi a.m. kaptan (Merpan 80-WDG, Metod WG, Captan 50 WP ili Merpan 50 WP u koncentraciji 0,2-0,3%) .

 

Region: Ruma
Zaštita kostičavog voća2.5.2017 10:13Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Koštičavo voće zavisno od vrste se nalazi u fenofazi od početka porasta do drugog opadanja plodova ( 69-73 BBCH skale ).

 

fenofaza kajsije  

Koštičave voćne vrste su veoma osetljive na infekciju od strane prouzrokovača šupljikavosti listova (Stigmina carpophila) . Vremenske prilike pogoduju infekciji i širenju patogena. Preporučuje se zaštita zasada u cilju sprečavanja širenja zaraze i pojave simptoma na plodovima, što znatno smanjuje njihovu tržišnu vrednost .Patogen sem listova i plodova napada i pupoljke i mladare.

Preporuka je  primena fungicida na bazi  kaptana - Merpan 50 WP, Metod 480 SC  u koncentraciji od 0,2-0,3%

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 1.5.2017 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća1.5.2017 23:39Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

RC Subotica-breskva, kajsija, trešnja, višnja, šljiva

 

Ove voćne vrste se nalaze na početku razvoja plodova od BBCH 72 / zeleni plodnik je okružen sasušenom svetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju, listovi se intenzivno razvijaju do BBCH 73 /drugo opadanje plodova.

Vizuelnim pregledom su zabeleženi prvi simptomi šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

Preporuka:

Predviđa se nestabilno vreme sa padavinama te je neophodno da se koštičave voćne vrste zaštite od ovog patogena primenom preparata na bazi:

 

·         kaptan Metod 480 SC/Capi/ Captan 50-WP  0,2-0,3%.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 28.4.2017 ‎(2)
Zaštita koštičavog voća28.4.2017 19:02Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
 Koštičave voćne vrste su u fazi početka porasta plodova (BBCH 69).
   
Faza razvoja šljive
 
 
Na patogena prouzrokovača šupljikavosti listova (Stigmina carpophila) su osetljive mnoge koštičave voćne vrste:šljiva,trešnja,višnja,breskva,kajsija,nektarina,badem i dr.Posebno su osetljive breskva,kajsija i trešnja.
Gljiva napada listove,plodove,lastare,pupoljke.
 Vlažni uslovi pogoduju širenju patogena.S obzirom da su u narednom periodu najavljene padavine,preporučuje se u zasadima koštičavog voća u cilju zaštite od ovog patogena primena fungicida na bazi a.m. kaptan - Merpan 50 WP,Metod 480 SC 0,2-0,3%
Region: Vršac
Zaštita koštičavih voćnih vrsta28.4.2017 16:08Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na regionu Srednjeg Banata koštičave voćne vrste se nalaze u sledećim razvojnim fazama:

Kajsija – drugo opadanje plodova (BBCH skala 73)

Slika 1

velika slika

Šljiva – plodnik raste: opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71)

Slika 2

velika slika

U ovim razvojnim fazama pomenute voćne vrsta su osetljive prema prouzrokovaču šupljikavosti lišća voćaka (Stigmina carpophila).

U cilju zaštite koštičavih voćnih vrsta preporuka proizvođačima je da sprovedu mere zaštite, primenom fungicida na bazi kaptana :

Merpan 50-WP, Captan 50-WP, Metod 480 SC u koncentraciji 0,2-0,3%

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next