Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 29.3.2020 ‎(1)
Zaštita breskve i kajsije  29.3.2020 23:57Monilioza (monilia laxa)

 

Na terenu RC Ruma zasadi breskve, nektarine i kajsije  se nalaze u različitim fazama cvetanja.

 

Zasad breskve

 

U ovoj osetljivoj fenofazi najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

 

Pre najavljenih padavina, proizvođačima se preporučuje primena preventivnih fungicida: 

 

 (a.m. ciprodinil) Ciprodex, Neon ili Chorus 50 WG 0,05% ili

 

(a.m. boskalid+piraklostrobin) Signum 0,562-0,75 kg/ha.

 

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 28.3.2020 ‎(2)
Zaštita kajsije, breskve, nektarine28.3.2020 14:40Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Vranje, zasadi kajsije, breskve i nektarine se, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 56-60).

            sl.1                        sl.2

U ovoj fenofazi pomenute kulture su  najosetljivije na infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

 

Proizvođačima se preporučuje da u fazi cvetanja  i pred najavljene padavine  sprovedu preventivni tretman primenom nekog od registrovanih fungicida:

   Chorus 50 WG, (a.m. ciprodinil) 0,05%   ili

   Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha.

    Ciprodex (a.m.  ciprodinil)  0,05%.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Vranje
Zaštita koštičavog voća od monilioze28.3.2020 12:45Monilioza (monilia laxa)

Koštičavo voće se nalazi u različitim fazama cvetanja kada u uslovima visoke vlažnosti može doći do infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova, grana i grančica (Monilinia laxa). U prisustvu vlage micelija gljive sporuliše i infekcija se ostvaruje preko žiga tučka.

Ukoliko dođe do ostvarenja infekcije nemoguće je sprečiti dalji razvoj gljive primenom fungicida, te su preventivne mere zaštite od ključnog značaja.

Proizvođačima se preporučuje praćenje faza razvoja voća i vremenskih uslova. U fazama cvetanja i pred najavljene padavine preporuka je primena nekog od registrovanih fungicida: Ciprodex 0,05%, Neon 0,5 l/ha, Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha, Signum 0,562-0,75 kg/ha ili dr.

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 20.3.2020 ‎(3)
Zaštita kajsije i breskve20.3.2020 19:08Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kajsije, breskve i nektarine u zavisnosti od sorte i lokaliteta, se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 57-65).

 

 

Fenofaza cvetanja je najosetljivija na infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

U periodu cvetanja i u vlažnim uslovima može doći do infekcije cveta kajsije, breskve i nektarine ovim patogenom.

Proizvođačima se preporučuje da u fazi cvetanja  i pred najavljene padavine (koje se najavljuju u nedelju i početkom sledeće nedelje) sprovedu preventivni tretman primenom nekog od registrovanih fungicida:

     Octave (a.m. prohloraz) 0,04%   ili

     Chorus 50 WG, (a.m. ciprodinil) 0,05%   ili

     Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha.

Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Kruševac
Zaštita kajsije i breskve20.3.2020 16:52Monilioza (monilia laxa)
Na području delovanja RC Subotica zasadi kajsije, breskve i nektarine se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 57-65).
 
 
Fenofaza cvetanja je najosetljivija na infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).
Osetljiva fenofaza i najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju ovim patogenom, te se proizvođačima preporučuje tretman zasada u cvetanju sa nekim od fungicida:
-Ciprodex (ciprodinil) 0,05% ili
-Signum (boskalid + piraklostrobin) 0,562-0,75%.
Region: Subotica
Zaštita koštičavog voća20.3.2020 9:21Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, koštičavo voće se nalaze u različitim fenofazama u zavisnosti od voćne vrste.
Kajsije se, u zavisnosti od sotre i ekspozicije,  nalaze u  fenofazi od prvi cvetovi otvoreni do 40% otvorenih cvetova (BBCH 60-64).
 
Breskva i nektarina se, u zavisnosti od sorte i ekspozicije, nalaze u fenofazi od vidljivi su pojedinačno formirani cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) na kratkim peteljkama;zelene ljuspice su neznatno otvorene do prvi cvetovi otvoreni (BBCH 55-60).
 
 
U najavi su padavine, a koštičave voćne vrste koje se nalaze u fenofazama cvetanja su veoma osetljive na patogena prouzrokovača sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa) u uslovima vlažnosti.
Preporuka proizvođačima je zaštita zasada koju su u fazi cvetanja i to pre padavina nekim od sledećih fungicida:
a.m. boskalid + piraklostrobin, preparat Signum u konc. 0.562-0,75% ili
a.m. ciprodinil, preparat Ciprodex u konc. 0,05%.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 19.3.2020 ‎(1)
Zaštita breskve i kajsije19.3.2020 13:57Monilioza (monilia laxa)

 

Na terenu RC Ruma koštičave voćne vrste breskva, nektarina i  kajsija se zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama: 

  • breskva i nektarina- od vidljivih pojedinačnih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih), pa do otvorene cvetne lože; pojedinačni cvetovi roze boje još uvek zatvoreni (55-57 BBCH);

 

velika slika

 

od belih balona i prvih otvorenih cvetova do 10% otvorenih cvetova (59-61 BBCH) ;

 

velika slika

 

kajsija- od početka cvetanja, pa do  punog cvetanja i precvetavanja (61-67 BBCH).

 

velika slika

 

Najavljeno nestabilno vreme praćeno padavinama koje je najavljeno za vikend, može stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa), koja se ostvaruje preko žiga tučka.

 

U zasadima koji se nalaze u osetljivoj fazi cvetanja, pred najavljene padavine, preporučuje se tretman nekim od registrovanih fungicida: 

 

·         (a.m. ciprodinil) Ciprodex, Neon ili Chorus 50 WG u koncentraciji 0,05%

 

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 18.3.2020 ‎(1)
Zaštita kajsije18.3.2020 9:27Monilioza (monilia laxa)

Na teritoriji koju pokriva RC Bačka Topola  zasadi kajsije se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze  u  različitim fazama cvetanja (BBCH 61-67).

Faza kajsije

U fazama cvetanja koštičavog voća, uz prisustvo visoke vlažnosti, može doći do infekcije gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

Proizvođačima se preporučuje praćenje faza razvoja voća i vremenske prognoze. U fazama cvetanja kajsije i pred najavljene padavine preporučuje se fungicidni tretman  preparatom:

·         Octave (a.m. prohloraz) 0,04%.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 13.3.2020 ‎(2)
Zaštita kajsije13.3.2020 9:58Monilioza (monilia laxa)

Na teritoriji RC Kraljevo, lokalitet Bukovica, zasadi kajsije se nalaze u fazi pojedinačno formirani cvetni pupoljci još uvek zatvoreni do većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon (BBCH 55-59).

 

velika slika

 

Veoma toplo vreme za ovo doba godine ubrzaće razvoj biljaka kao i ulazak kajsije u fazu cvetanja.

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, u fazi cvetanja kajsije moze stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

 

Na početku cvetanja i pred najavljene padavine, proizvodjačima se preporučuje da sprovedu fungicidni tretman preparatom:

 

          Octave (a.m.prohloraz) 0,04%

 

 

Prilikom primene hemijskih mera zaštite neophodno je preduzeti sve mere zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Kraljevo
Zaštita kajsije13.3.2020 7:24Monilioza (monilia laxa)

Na terenu RC Senta zasadi kajsije u zavisnosti od sortimenta nalaze se u fenofazi od vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) do faze belih balona (55-59 BBCH). 

U fazama cvetanja koštičavog voća i u vlažnim uslovima može doći do infekcije gljivom prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

Proizvođačima se preporučuje praćenje faza razvoja voća i vremenskih uslova. U fazama cvetanja kajsije i pred najavljene padavine preporučuje se fungicidni tretman  preparatom:

Octave (a.m. prohloraz) u koncentraciji od 0,04%.

Region: Senta
1 - 10 Next