Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 30.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman voća30.10.2019 11:14Monilioza (monilia laxa); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Subotica, zasadi voća se nalaze u fenofazi od početka obezbojavanja lišća do faze 70% lišća žuto i opalo (BBCH 92-97).

Početak opadanja listova

 

Jesenji tretman u zasadima voća preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase preparatima na bazi bakra u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena:

-prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.),

-prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

-prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans),

-prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae)

i drugih patogena koji prezimljavaju na drvenastim delovima.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

-Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50 ( a.m. bakarni oksihlorid) - u koncentraciji 0,75% ili

-Cuproxat (a.m.bakar sulfat) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća ili u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu na temperaturama iznad 5oC, uz utrošak veće količine vode.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 28.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća28.10.2019 11:58Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do faze 70% lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

Kada opadne 70% lisne mase, u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena: šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja i drugih, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana nekim od preparata na bazi bakra:

 

• Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) u koncentraciji 0,75%

• Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) u koncentraciji 0,25 -0,35%.

Tretman treba sprovesti po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode, kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost svih biljnih delova.

 

 zasad šljive

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 27.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća27.10.2019 14:32Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Bačka Topola  zasadi koštičavih voćnih vrsta se nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do faze 60% lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

Višnja                         Šljiva

Kajsija

Proizvođačima koštičavih voćnih vrsta preporučuje se jesenji tretman preparatima na bazi bakra u fazi kada opadne 70% lisne mase. Ovim tretmanom se vrši dezinfekcija stabala i  smanjuje  infekivni potencijal patogena: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja i dr. Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa velikom količinom vode, kako bi se obezbedila ravnomerna pokrivenost svih biljnih delova. Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%
  • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35%
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 25.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća25.10.2019 13:53Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Šabac zasadi koštičavog voća se nalaze u fazama razvoja od početka obezbojavanja lišća do faze 50% listova opalo (BBCH 92-95).

 

zasad šljive 

 

zasad trešnje

Proizvođačima se preporučuje hemijski tretman zasada koštičavog voća preparatima na bazi bakra u fazi kada opadne 70% lisne mase.

Ovim tretmanom se vrši dezinfekcija stabala i smanjuje se infektivni potencijal  prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja i dr. Sprovođenje tretmana se preporučuje po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - 0,75%

Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - 0,25-0,35%.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 23.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća23.10.2019 13:00Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

 

Na terenu RC Ruma zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do 50% lišća žuto i opalo (92-95 BBCH).

 

Breskva, višnja, šljiva- velika slika

 

U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena (Monilinia spp.- sušenje cvetova i grančica i mrka trulež ploda, Stigmina carpophila- šupljikavost lista koštičavog voća, bakterioze i dr.), u fazi kada opadne 70% lisne mase, preporučuje se jesenji tretman preparatima na bazi bakra, kao što su:

 

Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50 ili Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75% ili

Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35%.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode radi što bolje pokrivenosti.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 22.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća22.10.2019 7:59Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Zasadi koštičavog voća na teritoriji RC Pančevo se nalaze u različitim fenofazama razvoja, od početka obezbojavanja lišća do 60% lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

 

 

U fazi kada opadne 70% lisne mase proizvođačima se preporučuje jesenji tretman zasada koštičavog voća preparatima na bazi bakra. Ovim tretmanom se vrši dezinfekcija stabala i smanjuje se infektivni potencijal prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja i dr.

 

Preporučuje se primena nekog od preparata:

Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75% ili

Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35%.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 18.10.2019 ‎(2)
Jesenja zaštita koštičavog voća18.10.2019 14:32Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na teritoriji RC Mladenovac zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do faze 50% listova opalo  (BBCH 92-95).

U fazi kada opadne 70% lisne mase preporučuje se  tretman zasada koštičavog voća preparatima na bazi bakra. Na taj način obaviće se dezinfekcija stabala i smanjiće se infektivni potencijal prouzrokovača monilioze koštičavog voća (Monilia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), bakterioznih oboljenja i dr.

    Preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75% ili
  • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 - 0,35%.
Region: Mladenovac
Jesenji tretman koštičavog voća18.10.2019 12:46Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Kikinda zasadi koštičavog voća se nalaze u fazama razvoja od početka obezbojavanja lišća do faze 50% listova opalo (BBCH 92-95). 

Picture
 
Picture
 

Proizvođačima se preporučuje hemijski tretman zasada koštičavog voća preparatima na bazi bakra u fazi kada opadne 70% lisne mase. Ovim tretmanom se vrši dezinfekcija stabala i smanjuje se infektivni potencijal  prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja i dr. Sprovođenje tretmana se preporučuje po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - 0,75%
  • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - 0,25-0,35%
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 16.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman u voćnjacima16.10.2019 14:15Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi voća se nalaze u fazi od početka opadanja listova do faze 50% listova opalo  (BBCH 93-95).

U fazi kada opadne 70% lisne mase proizvođačima se preporučuje hemijski tretman preparatima na bazi bakra u cilju dezinfekcije stabla i smanjenja infektivnog potencijala patogena kao što su monilioze koštičavog voća (Monilia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i dr.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%
  • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 - 0,35%.

       

 zasad kajsije     zasad kruške      zasad jabuke

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.7.2019 ‎(1)
Pojava azijske voćne mušice24.7.2019 23:58Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

 

RC Ruma tokom cele godine vrši monitoring prisustva azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) na 17 lokacija (opštine: Ruma, Irig, Inđija), pomoću lovnih klopki postavljenih u zasadima jagodičastog  i koštičavog voća (jagoda, kupina, malina, breskva, višnja), kao i vinove loze.

 

Pri poslednjem nedeljnom pregledu sadržaja lovnih klopki (za period od 17.7. do 23.07.) registrovani su prvi ulovi imaga ove štetočine, na lokalitetu Inđija u zasadu maline.

 

Ženka i mužjak azijske voćne mušice

 

U lovnim klopkama na lokalitetima Ruma, Irig, Rivica, Neradin, Maradik, Krčedin, Novi Slankamen, Slankamenački Vinogradi i Ljukovo se za sada ne beleže ulovi ove štetočine, ali se  ubrzo očekuje njena pojava na celoj teritoriji RC Ruma.

 

Azijska voćna mušica predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji jagodičastog / bobičastog, koštičavog voća  i vinove loze. Plodovi su najosetljiviji u vreme zrenja. Ženke pomoću čvrste testeraste legalice polažu jaja u unutrašnjost zdravih plodova, čime se otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

Sada je ključni momenat da se sprovedu sve raspoložive mere kontrole, naročito u zapuštenim zasadima. U cilju kontrole populacije ove štetočine  i smanjenja rizika od nastanka šteta, proizvođačima se preporučuju sledeće mere:

 

- masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta; klopke postavljati prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara;

 

- skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele;

 

 - obavezno uklanjanje i uništavanje zaraženih, prezrelih i trulih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana);

 

- higijena ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika,…) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja;

 

- kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom.

 

Hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

 

Region: Ruma
1 - 10 Next