Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kajsija  

Web Part Page Title Bar image
kajsija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 22.5.2017 ‎(1)
Zaštita šljive,breskve i kajsije22.5.2017 16:45Breskvin smotavac (cydia molesta); Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Senta koštičave voćne vrste se nalaze u fenofazi od drugog opadanja plodova do plodovi dostigli 50% krajnje veličine (73-75  BBCH).

 

U narednom periodu su najavljene padavine, te se u zasadima koštičavog voća u  cilju sprečavanja infekcija od prouzrokovača šupljikavosti listova (Stigmina carpophila) preporučuje preventivni tretman sa nekim od sledećih fungicida:

Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP, Metod WG ,Captan 50 WP (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

 

U toku je piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta) i šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

jaje sljivinog smotavca pred piljenje

 

U cilju suzbijanja larvi ovih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida Pyrinex 25 CS (hlorpirifos) u koncentraciji od 0,25%.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 20.5.2017 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća20.5.2017 16:15Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Breskvin smotavac (cydia molesta); Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
 

Na terenu RC Ruma koštičave voćne vrste se nalaze u fazi 73-77  BBCH: od drugog opadanja plodova (breskva, nektarina) pa do faze plodovi dostigli 50-70% krajnje veličine (kajsija, šljiva).

 

Fenofaze

 

S obzirom na najavljene padavine u narednom periodu u zasadima koštičavog voća se preporučuje preventivni tretman primenom fungicida na bazi a.m. kaptan (Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP, Metod WG ili Captan 50 WP u koncentraciji 0,2-0,3%) u  cilju zaštite od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

 

U zasadima breskve i šljive u toku je piljenje larvi prve generacije breskvinog (Cydia molesta), odnosno šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U cilju suzbijanja larvi ovih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi a.m. hlorpirifos (Pyrinex 25 CS u koncentraciji 0,25%).

 

Jaje šljivinog smotavca

 

 

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 19.5.2017 ‎(1)
Tretman u šljivi i kajsiji19.5.2017 16:00Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

U regionu Srednjeg Banata koštičave voćne vrste se nalaze u sledećim razvojnim fazama:

Kajsija – plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75)

faza kajsije

Šljiva – plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77)

faza šljive

S obzirom na najavljene nestabilne vremenske prilike zasade treba zaštititi od prouzrokovača šupljikavosti lišća voćaka (Stigmina carpophila) nekim od preparata na bazi kaptana:

Merpan 50-WP,Captan 50-wp, Metod 480 SC u koncentraciji 0,2-0,3%.

U zasadima šljiva u toku je piljenje larvi prve generacije šljivinog smotavca. RC Zrenjanin je pre tri dana signalizirao neophodnost sprovođenja hemijskih mera zaštite. Ukoliko primena insekticida  do sada nije izvršena, pogledati preporuku od 16.5.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 3.5.2017 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća3.5.2017 19:12Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Koštičave voćne vrste na poručju delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi: od porasta ploda do drugog opadanja plodova ( BBCH 69-73).
  
faza razvoja kajsija                 višnja
 
 
U ovim fazama razvoja koštičavih voćnih vrsta može doći do infekcije lista, mladara i plodova gljivom Stigmina carpophila (šupljikavost voćaka). Najavljene padavine stvoriće povoljne uslove za razvoj ovog patogena. 
Preporuka za proizvođače: u cilju zaštite koštičavih voćnih vrsta od navedenog patogena primeniti neki od preparata na bazi a.m. kaptan (Merpan 50WP ili Metod 480 SC) 0,2-,03%
 
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 2.5.2017 ‎(2)
Zaštita koštičavog voća2.5.2017 18:16Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
 

Na terenu RC Ruma koštičave voćne vrste (breskva, nektarina, kajsija, višnja, trešnja, šljiva) se nalaze u početnim fazama porasta plodova (71-73 BBCH) kada su osetljive na prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

 

Fenofaze (velika slika)

 

Simptomi se javljaju na lišću, plodovima i mladarima. Zaraženi listovi gube fotosintetsku aktivnost, a zaraženi plodovi tržišnu vrednost.

 

S obzirom na najavljene padavine u narednom periodu (od 03.05. do  08.05.), u zasadima koštičavog voća se preporučuje preventivni tretman primenom fungicida na bazi a.m. kaptan (Merpan 80-WDG, Metod WG, Captan 50 WP ili Merpan 50 WP u koncentraciji 0,2-0,3%) .

 

Region: Ruma
Zaštita kostičavog voća2.5.2017 10:13Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Koštičavo voće zavisno od vrste se nalazi u fenofazi od početka porasta do drugog opadanja plodova ( 69-73 BBCH skale ).

 

fenofaza kajsije  

Koštičave voćne vrste su veoma osetljive na infekciju od strane prouzrokovača šupljikavosti listova (Stigmina carpophila) . Vremenske prilike pogoduju infekciji i širenju patogena. Preporučuje se zaštita zasada u cilju sprečavanja širenja zaraze i pojave simptoma na plodovima, što znatno smanjuje njihovu tržišnu vrednost .Patogen sem listova i plodova napada i pupoljke i mladare.

Preporuka je  primena fungicida na bazi  kaptana - Merpan 50 WP, Metod 480 SC  u koncentraciji od 0,2-0,3%

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 1.5.2017 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća1.5.2017 23:39Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

RC Subotica-breskva, kajsija, trešnja, višnja, šljiva

 

Ove voćne vrste se nalaze na početku razvoja plodova od BBCH 72 / zeleni plodnik je okružen sasušenom svetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju, listovi se intenzivno razvijaju do BBCH 73 /drugo opadanje plodova.

Vizuelnim pregledom su zabeleženi prvi simptomi šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

Preporuka:

Predviđa se nestabilno vreme sa padavinama te je neophodno da se koštičave voćne vrste zaštite od ovog patogena primenom preparata na bazi:

 

·         kaptan Metod 480 SC/Capi/ Captan 50-WP  0,2-0,3%.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 28.4.2017 ‎(2)
Zaštita koštičavog voća28.4.2017 19:02Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
 Koštičave voćne vrste su u fazi početka porasta plodova (BBCH 69).
   
Faza razvoja šljive
 
 
Na patogena prouzrokovača šupljikavosti listova (Stigmina carpophila) su osetljive mnoge koštičave voćne vrste:šljiva,trešnja,višnja,breskva,kajsija,nektarina,badem i dr.Posebno su osetljive breskva,kajsija i trešnja.
Gljiva napada listove,plodove,lastare,pupoljke.
 Vlažni uslovi pogoduju širenju patogena.S obzirom da su u narednom periodu najavljene padavine,preporučuje se u zasadima koštičavog voća u cilju zaštite od ovog patogena primena fungicida na bazi a.m. kaptan - Merpan 50 WP,Metod 480 SC 0,2-0,3%
Region: Vršac
Zaštita koštičavih voćnih vrsta28.4.2017 16:08Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na regionu Srednjeg Banata koštičave voćne vrste se nalaze u sledećim razvojnim fazama:

Kajsija – drugo opadanje plodova (BBCH skala 73)

Slika 1

velika slika

Šljiva – plodnik raste: opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71)

Slika 2

velika slika

U ovim razvojnim fazama pomenute voćne vrsta su osetljive prema prouzrokovaču šupljikavosti lišća voćaka (Stigmina carpophila).

U cilju zaštite koštičavih voćnih vrsta preporuka proizvođačima je da sprovedu mere zaštite, primenom fungicida na bazi kaptana :

Merpan 50-WP, Captan 50-WP, Metod 480 SC u koncentraciji 0,2-0,3%

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.3.2017 ‎(2)
Tretman koštičavih voćnih vrsta24.3.2017 15:46Monilioza (monilia laxa)
Većina sorata breskve nalazi se u fenofazi početka cvetanja.
Kajsija, u zavisnosti od sortimenta i ekspozicije terena nalazi se od fenofaze punog cvetanja do precvetavanja.
 
 
fenofaza breskve                  fenofaza kajsije
 
Fenofaza cvetanja i kišni period (u najavi) su  veoma pogodani periodi za infekciju fitopatogenom gljivom Monilinia laxa.
Gljiva prezimljava u obliku micelije u rak-ranama ili mumificiranim plodovima .
Infekcija nastaje sporulacijom micelije patogena pri temperaturama od 10 stepeni i vlažnim uslovima, prodirući preko žiga tučka do plodnika cveta.
Na zaraženom tkivu se veoma brzo formiraju konidije. Iznad inficiranog mesta nema prodora hrane i vode i dolazi do sušenja grančica.
U narednom periodu zbog najavljene kiše i osetljive fenofaze, potrebno je uraditi tretman fungicidima.
Preporuka je preparat na bazi
a.m.prohloraz Octave u konc 0,05%
a.m.ciprodinil Chorus 50WG u konc.0,03-0,05%
Region: Sremska Mitrovica
Zaštita kajsije24.3.2017 10:40Monilioza (monilia laxa)

Pregledom zasada kajsije na lokalitetu Bukovica, konstatovano je da se zasadi nalaze u fazama 65 – 67 BBCH skale (Puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju – Cvetovi se smežuravaju: većina latica opada).

Padavine najavljene za vikend će stvoriti povoljne uslove za infekciju patogenom Monilia laxa – prouzrokovač sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća. Potrebno je obaviti fungicidnu zaštitu:

  • a.m. prohloraz (Octave) 0,04%
 
Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 23.3.2017 ‎(4)
Zaštita kajsija23.3.2017 13:11Monilioza (monilia laxa)
Kajsije se u zavisnosti od sorte nalaze u fazama od cvetna loža otvorena: pojedinačni cvetovi bele ili roze boje (još uvek zatvoreni) - BBCH 57 do punog cvetanja - BBCH 65.
 
 
 
U narednom periodu su prognozirane padavine koje u fazi cvetanja mogu dovesti do ostvarenja infekcije gljivom Monilia laxa - prouzrokovač sušenja cvetova i grančica koštičavog voća. Proizvođačima se preporučuje primena preventivnog fungicidnog tretmana u cilju suzbijanja ovog obolenja fungicidom Octave 0,04% (a.m. prohloraz).
Region: Vršac
Fungicidni tretman u kajsiji23.3.2017 12:33Monilioza (monilia laxa)

Vizuelnim pregledom zasada kajsije na lokalitetu Mihajlovo, utvrđeno je da se ova voćna vrsta nalazi u fenofazi od BBCH 59 (većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon) do BBCH 63 (cvetovi 30 % otvoreni).

Slika 1: Faza kajsije NS Rodna

velika slika

Slika 2: Faza kajsije New Jersy

velika slika

Preporuka proizvođačima je da s obzirom na najavljene padavine i osetljivu fazu kajsije, obave preventivni fungicidni tretman u cilju suzbijanja patogena Monilinia laxa – prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća preparatom Octave - 0,04% (a.m. prohloraz Mn-hlorid).

Region: Zrenjanin
Zaštita kajsije23.3.2017 9:58Monilioza (monilia laxa)

RC Subotica-kajsija

Kajsija se u zavisnosti od sortimenta nalazi u raznim fazama cvetanja: po BBCH skali od 57 do 64 ( cvetna loža otvorena - 40 % cvetova otvoreno).

 

U narednom periodu se predviđa nestabilno vreme sa padavinama, te je neopdono izvršiti tretman protiv prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa)  sa preparatom na bazi prohloraz Mn-hlorid Octave  0,04%.

Region: Subotica
Zaštita kajsije23.3.2017 7:19Monilioza (monilia laxa)

Na teritoriji RC Požarevac vizuelnim pregledom zasada kajsije na lokalitetu Bare, utvrđeno je da se kajsija nalazi u fazi punog cvetanja (BBCH 65) - 50% cvetova otvoreno.

slika 1. Faza razvoja kajsije

S obzirom na najavljene padavine preporuka poljoprivrednim proizvodjačima jeste da urade preventivni fungicidni tretman u cilju suzbijanja patogena Monilinia laxa – prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća.

Zaštitu sprovesti registrovanim fungicidom na bazi a.m. prohloraz Mn-hlorid, Octave - 0,04%.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 22.3.2017 ‎(5)
Zaštita kajsije22.3.2017 22:45Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanje RC Leskovac zasadi kajsije nalaze se zavisno od sortimenta u fenofazi  većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do puno cvetanje, najmanje 50 % cvetova otvoreno, prve latice opadaju ( BBCH 59 – 65 ).

Ovo je osetljiva faza kajsije za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća ( Monilinia laxa ). Prisustvo padavina, visoka relativna vlažnost vazduha uz odgovarajuću temperaturu omogućavaju infekciju.

Prema najavljenoj prognozi, krajem nedelje očekuju se padavine i mogu se stvoriti uslovi za ostvarivanje infekcije, pa se proizvođačima preporučuje da pre padavina obave preventivni tretman fungicidom Octave WP ( a.m. prohloraz Mn – hlorid ) u koncentraciji 0,04%.

kajsija - cvetanje

kajsija - cvetanje

Region: Leskovac
Zastita kajsije22.3.2017 17:56Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Kajsije se zavisno od sortimenta  nalaze u fenofazi 61-65 BBCH skale (početak cvetanja - do 50% cvetova otvoreno).

početak otvaranja cvetova       otvoreni cvetovi

 

U fazi cvetanja koštičavo voće je veoma osetljivo na infekciju od strane prouzrokovača sušenja cvetova i grančica ( Monilia laxa ).

Pošto se za vikend najavljuju padavine koji će stvoriti povoljne uslove za zarazu, preporučuje se preventivni tretman u usevima kajsije sa fungicidom Octave WP ( a.m. prohloraz Mn-hlorid ) u koncentraciji od 0,04%.

Region: Senta
Zaštita kajsije22.3.2017 16:53Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Niš, vizuelnim pregledom zasada kajsije utvrđeno je da se zasadi u zavisnosti od sortimenta, nalazi u fenofazi (57-59 BBCH) cvetna loža otvorena krunični listići vidljivi, pojedinačni cvetovi bele ili roze boje još uvek zatvoreni do većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon-prvi cvetovi otvoreni.

U ovoj fenofazi kajsija je osetljiva na prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa). S obzirom da se u narednom periodu najavljuju padavine i može doći do ostvarenja uslova koji omogućuju infekciju, pre padavina potrebno je obaviti  preventivni fungicidni tretman. Zaštitu sprovesti preparatom Octave WP (prohloraz Mn-hlorid) u koncentraciji 0,04%.

 

(velika slika)

 

Region: Niš
Zaštita kajsije22.3.2017 16:18Monilioza (monilia laxa)

    Na teritoriji RC Negotin, opštine Negotin, KO Miloševo, u zavisnosti od vremena zrenja, kajsija se nalazi u  fenofazi po BBCH skali od 59 do 65 ( većina cvetova sa krunicama koji formiraju beli balon- puno cvetanje,najmanje 50% cvetova otvoreno).Ovo je i najosetljivija faza pomenute voćne vrste za infekciju patogenom Monilinia laxa (prouzrokovač sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća).Najavljene padavine u toku vikenda stvoriće povoljne uslove za zarazu te je naša preporuka poljoprivrednim proizvodjačima  da izvrše fungicidni tretman u cilju suzbijanja ovog gljivičnog oboljenja preparatom Octave (prohloraz mangan hlorid) u koncentraciji 0,04%.

Kajsija-početak cvetanja

Region: Negotin
Zaštita kajsije22.3.2017 13:33Monilioza (monilia laxa)
Na području delovanja RC Kragujevac, kajsija se u zavisnosti od sortimenta, nalazi u fenofazi (57-59 BBCH) cvetna loža otvorena krunični listići vidljivi, pojedinačni cvetovi bele ili roze boje još uvek zatvoreni do većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon-prvi cvetovi otvoreni. U narednom periodu se očekuje toplo I stabilno vreme. Cvetanje će biti intenzivno. Krajem nedelje, prema najavljenoj prognozi, moguće su padavine pa je pre padavina potrebno uraditi hemijski tretman nekim od registrovanih fungicida u cilju preventivne zaštite od prouzrokovača bolesti sušenja cvetova i grančica ( Monilia laxa). Preporuka za fungicid je (a.m. prohloraz) Octave u koncentraciji od 0,04%
 
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 21.3.2017 ‎(2)
Zaštita kajsije21.3.2017 15:20Monilioza (monilia laxa); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Mladenovac, punktovi Dubona i Koraćica vizuelnim pregledom zasada kajsije, utvrđeno je da se zasadi u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi po BBCH skali od 53-65 ( Pucanje pupoljaka: ljuspice se odvajaju; vidljivi su delovi svetlo zelenih pupoljaka do puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve peteljke opadaju do cvetovi venu: većina peteljki opalo, rane sorte Nju Džersi u punom cvetanju, sorta Kečkemetska ruža na početku cvetanja). U ovoj fenofazi kajsija je osetljiva na zarazu Monilia laxa-prouzrokovač sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća, ukoliko se ostvare uslovi koji omogućuju proces infekcije. Infekcija se ostvaruje uz prisustvo padavina, visoke relativne vlažnosti i odgovarajuće temperature. Kako se u narednom periodu očekuju padavine, preporuka proizođačima je da izvrše tretman registrovanim fungicidom:

 

*        (a.m. prohloraz) Octave u koncentraciji od 0,04%

 

   

 

Sl 1 Kajsija Nju Džersi cvetanje                                   Sl 2 Kajsija Nju Džersi cvetanje

 

    

 

Sl 3 Kajsija Kečkemetska ruža                                     Sl 4 Kajsija Kečekemtska ruža početak cvetanja

 

RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem stanja u zasadima kajsija na ovim punktovima.

Region: Mladenovac
Zaštita kajsije21.3.2017 15:18Monilioza (monilia laxa)
Na lokalitetu u Vrbasu, rane sorte kajsija( Novosadska rana, Nju Džersi 19) nalaze se u fenofazi 61-65 po BBCH skali (početak cvetanja - do 50% cvetova otvoreno). Ovo je faza kada je koštičavo voće, tj.kajsija najosetljivija na prouzrokovača paleži cveta i grančica, Monilia laxa, jer se zaraza ostvaruje putem otvorenog cveta i žiga tučka. Za ostvarenje infekcije pored faze biljaka, potrebni su i odgovarajući uslovi, kao što je prisusutvo padavina ili visoka relativna vlažnost praćene  odgovarajućim temperaturama. Na osnovu vremenske prognoze, ovi uslovi će se ostvariti od nedelje do utorka. S obzirom da se protiv ovog patogena sprovode preventivne mere zaštite, potrebno je zaštiti zasade koji su u cvetanju do kraja nedelje. Zaštitu sprovesti registrovanim fungicidom na bazi a.m. prohloraz Mn-hlorid, Octave WP - 0,04%.
 
kajsija u cvetanju
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 9.3.2017 ‎(1)
Zaštita šljive i kajsije9.3.2017 12:35Monilioza (monilia laxa); Parazitirana šljivina štitasta vaš (parazitirana parthenolecanium/eulecanium corni); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (taphrina pruni)

     Na području RC Negotin, opština Negotin, KO Vidrovac, pregledom zasada  ustanovljeno je da se šljiva i kajsija nalaze u  fenofazi po BBCH skali  01 (početak  bubrenja pupoljaka, vidljive svetlo braon ljuspice sa svetlo obojenim ivicama).

Preporuka proizvođačima pomenutih kultura je da u cilju redukcije infektivnog potencijala ekonomski značajnih patogena (Monilinia spp.; Clasterosporium carpophylum;  Taphrina pruni), izvrše preventivni tretman nekim od sledećih preparata:

 

- Blauvit 0,5-1% (Cu iz bakar hidroksida) ili

- Bakarni oksi hlorid-50 (0.75%) (Cu iz bakar oksi hlorida) ili

Radi suzbijanja prezimelih formi štetnih insekata (šljivine štitaste vaši -Lecanium corni i dr.) u zasadu šljive predhono pomenutom fungicidu treba dodati i jedan od preparata na bazi mineralnog ulja:

-          Galmin 3-4 % ili

-          Belo ulje 5%

 

kajsija bubrenje pupoljaka

velika slika

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 7.3.2017 ‎(2)
Zaštita koštičavog voća - višnje,šljive,trešnje7.3.2017 11:30Monilioza (monilia laxa); Rogač šljive (taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
U regionu koji pokriva RC Vršac u zasadima koštičavih voćnih vrsta (višnje,šljive,trešnje) registruje se početak do kraj bubrenja  pupoljaka.
 Feno faza šljive
 
Fenofaza višnje
 
 U cilju suzbijanja prezimljujućih formi patogena prouzrokovača sušenja cvetova i grančica Monilia laxa, šupljikavosti lišća Clasterosporium carpophilum, rogač šljive Taphrina pruni  preporuka je primena fungicida na bazi bakra - Bakarni oksihlorid 50-0,75%
Region: Vršac
Zaštita kajsije7.3.2017 9:14Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Vizuelnim pregledom zasada kajsije na lokalitetu Bare, utvrđeno je da se kajsije nalaze u fazi mirovanja do početka bubrenja pupoljaka po BBCH skali (00-01). U ovoj fazi zasad kajsije je potrebno tretirati u cilju preventivne zaštite i smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača bolesti monilioze (Monilia spp.) i šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

slika 1.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima jeste da izvrše tretman preparatima na bazi bakra:

Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75%

Blauvit (bakar-hidroksid) 0,5-1%

Region: Požarevac
(More Items...)