Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > borovnica  

Web Part Page Title Bar image
borovnica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 7.11.2023 ‎(2)
Zaštita borovnice7.11.2023 14:39Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Loznica zasadi borovnice se nalaze u fazi od: početak obezbojavanja lišća, do 50% požutelih ili opalih listova (BBCH 90-93).


Faza razvoja borovnice- velika slika

Proizvođačima se preporučuje da sprovedu hemijski tretman preparatima na bazi bakra, u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, a u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena , kao što su prouzrokovač uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka borovnice (Monilinia vaccinii-corymbosi), antraknoza borovice (Colletotrichum gloeosporoides), pegavost lista i izdanaka borovnice (Septoria albopunctata), trulež korena borovnice (Phytophtora cinnamomi) i dr. .

Registrovani preparat na bazi bakra u zasadima borovnice je Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar- oksihlorid), koristi se u količini od 2-3 kg/ha.

Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana, sa većom količinom tečnosti, kako bi depozit preparata dospeo do svih biljnih delova.

Region: Loznica
Zaštita borovnice7.11.2023 9:51Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi borovnice se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja; od faze početak obezbojavanja lišća, do 50% žuto i opalo (BBCH 90-93).

 

(fenofaza borovnice)

Proizvođačima se preporučuje da redovno obilaze svoje zasade, i u trenutku kada opadne oko 60 % do 70 % lisne mase, sprovedu hemijski tretman. Ovaj tretman ima za cilj da se smanji infektivni potencijal prouzrokovača uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka borovnice (Monilinia vaccinni-corymbosi), pegavosti lista i izdanaka borovnice (Septoria albopunctata), antraknoze borovnice (Colletotrichum gleosporoides) i drugih patogena.

Preporuka je primena registrovanog preparata na bazi bakra:

  • Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 2-3 kg/ha.

Izvođenje tretmana se preporučuje kada je temperatura vazduha preko 70C, po mirnom i suvom vremenu, pri čemu bi trebalo koristiti veću količinu tečnosti, “okupati biljku”,  kako bi depozit primenjenog preparata dospeo do svih mesta na biljci gde prezimljavaju patogeni.

Takođe, preporuka je da se pre hemijskih mera zaštite sprovedu i mehaničke mere u vidu orezivanja i uništavanja zaraženih biljnih delova, kao i sakupljanje i iznošenje opalog lišća iz zasada gde je to moguće.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 6.11.2023 ‎(1)
Zaštita borovnice6.11.2023 8:59Monilioza (Monilia laxa)

Na području rada RC Užice zasadi borovnice se nalaze u fenofazi od: početak obezbojavanja lišća, do 50% požutelih ili opalih listova (BBCH 90-93).


Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da obiđu svoje zasade i utvrde fazu razvoja biljaka. U momentu kada opadne minimum 70% lisne mase, preporuka je da se sprovede hemijski tretman preparatom na bazi bakra. Ovo je mera važna u cilju smanjenja infektivnog potencijala različitih patogena, kao što su prouzrokovač uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka borovnice (Monilinia vaccinii-corymbosi), antraknoza borovice (Colletotrichum gloeosporoides), pegavost lista i izdanaka borovnice (Septoria albopunctata) i dr.

Preporučuje se primena preparata:


 - Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar- oksihlorid) u količini 2-3 kg/ha.

Preporuka je da se tretman sprovede po suvom i mirnom vremenu, kada je temparatura vazduha iznad 7 °C, sa većom količinom tečnosti.

Pre hemijskih mera zaštite preporučuje se i primena agrotehničkih mera: orezivanje i uništavanje zaraženih biljnih delova i iznošenje opalog lišća iz zasada.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 25.7.2023 ‎(1)
Azijska voćna mušica25.7.2023 11:03Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Registruje se povećanje brojnosti odraslih jedinki azijske voćne mušice na lovnim klopkama

 

Tokom protekle dve nedelje, na lovnim klopkama za monitoring azijske voćne mušice došlo je do naglog povećanja ulova odraslih jedinki u odnosu na period pre toga. Na klopkama koje su postavljene u zasade bresaka, nektarina, malina, kupina i vinove loze se beleži ulov od preko 100 odraslih jedinki na nedeljnom nivou.

Od sutra se najavljuje pad temperatura vazduha i padavine koji će uz povišene vrednosti relativne vlažnosti vazduha uticati na brz razvoj i razmnožavanje azijske voćne mušice, te se očekuje povećanje njene brojnosti, a samim tim se povećava i rizik od nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, kasnih sorti bresaka i nektarina i vinovoj lozi.

Sa ciljem smanjenja rizika nastanka šteta od azijske voćne mušice u navedenim zasadima preporučuje se primena svih raspoloživih mera kontrole:

·     Postavljanje velikog broja lovnih klopki sa ciljem njenog izlovljavanja i smanjenja brojnosti. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki, na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

·     Uništavanje prezrelih plodova.

·     Skraćivanje intervala berbe.

·     Održavanje ivica parcela u vidu uklanjanja divljih vrsta biljaka (džanarika, divlja kupina, zova i druge) koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

·     Krčenje napuštenih voćnih zasada.

S obzirom da je u toku berba maline, kupine i borovnice primena hemijskih mera zaštite u ovim zasadima se ne preporučuje. U zasadima bresaka i nektarina sa kasnim sortimentom i vinogradima, gde se berba ne očekuje u narednom periodu, aktuelna je zaštita od breskvinog smotavca, cikade Scaphiodeus titanus i pepeljastog grožđanog moljca te će se primenom insekticida sa ciljem zaštite od ovih štetočina smanjiti i populacija azijske voćne mušice.
 
Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 8.6.2023 ‎(2)
Zaštita borovnice8.6.2023 13:24Siva trulež (botrytis cinerea)
 
Regionalni centar : Vršac
Sorta : Djuk
Fenofaza : Početak obojavanja ploda (BBCH 81).
 
Uz prisustvo padavina,u navedenoj fenofazi borovnice su veoma osetljive na infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje zaštita zasada fungicidom poštujući karencu preparata :
    • Teldor 500 SC (fenheksamid) 1,5l/ha - karenca 3 dana ili
    • Luna sensation  (fluopiram+trifloksistrobin) 0,6l/ha - karenca 7 dana.

 
 
Region: Vršac
Zaštita borovnice8.6.2023 8:28Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi borovnice se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaza u različitim fenofazama razvoja ploda; od faze 90% plodova formirano do faze početak sazrevanja, boja ploda se menja u boju karakterističnu za kultivar (BBCH 79-81).

 

(faza razvoja borovnice)

Borovnica se trenutno nalazi u fazi sazrevanja plodova u kojoj je veoma osetljiva na infekcije plodova prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Najavljeni nestabilni vremenski uslovi sa padavinama, uz povećanu vlažnost vazduha i temperaturama preko 20oC, pogodovaće razvoju i širenju navedenog patogena.

U cilju zaštite borovnice od sive truleži, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana nekim od registrovanih insekticida:

  • Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u količini 1,5 l/ha (3 dana karenca, MBT 4) ili
  • Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,6 l/ha (7 dana karenca, MBT 3).
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 7.6.2023 ‎(2)
Zaštita borovnice7.6.2023 12:05Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području rada RC Loznica zasadi borovnice se nalaze u različitim fazama od: razvoja ploda, 90% plodova formirano, do početak sazrevanja , boja ploda se menja u boju karakterističnu za kultivar (BBCH 79-81).

Velika slika

Nestabilno vreme sa padavinama koje se najavljuje u narednom periodu u osetljivoj fazi razvoja plodova borovnice, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija plodova prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).


Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da sa ciljem zaštite plodova od sive truleži sprovedu hemijske mere zaštite primenom fungicida:


-Teldor 500 SC (fenheksamid) 1,5 l/ha - karenca 3 dana ili


- Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,6 l/ha - karenca 7 dana .

Region: Loznica
Zaštita borovnice7.6.2023 10:02Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Novi Pazar zasadi borovnice se nalaze u fazi od 90 % plodova formirano, do početak sazrevanja, boja ploda se menja u boju karakterističnu za kultivar (BBCH 79-81).

Nestabilni vremenski uslovi, obilne padavine, visoka vlažnost i povoljne temperature vazduha su svakodnevno  prisutni u proizvodnji. U  ovoj fazi razvoja i sazrevanja plodova u ovakvim uslovima postoji visok rizik za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži  (Botrytis cinerea).

Preporuka proizvođačima, u cilju zaštite borovnice od sive truleži  je sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od fungicida:

-Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u količini 1,5 l/ha (karenca 3 dana) ili

 -Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,6 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 6.6.2023 ‎(1)
Zaštita borovnice6.6.2023 14:53Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području rada RC Užice zasadi borovnice se nalaze u različitim fazama od: razvoja ploda, 90 % plodova formirano, do početak sazrevanja , boja ploda se menja u boju karakterističnu za kultivar (BBCH 79-81).

 

U prethodnom  periodu vremenski uslovi su bili vrlo nestabilni, obilne padavine, visoka vlažnost i temperature vazduha su svakodnevno bili prisutni. U fazi razvoja i sazrevanja plodova u ovakvim uslovima postoji visok rizik za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži  (Botrytis cinerea), te se preporučuje, u cilju zaštite borovnice, uoči najavljenih padavina, sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od fungicida:

-Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u količini 1,5 l/ha, ili

 -Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,6 l/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 23.5.2023 ‎(1)
Zaštita borovnice23.5.2023 11:35Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi borovnice se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama ravoja; od faze početak rasta plodova, u osnovi cvasti vidljivi prvi plodovi do 70% plodova formirano (BBCH 71-77).

 

(faza razvoja)

Nastavlja se trend nestabilnog vremena sa prisustvom padavina. Ovakve vremenske prilike sa čestim padavinama, dugotrajnim vlaženjem lista, uz porast temperature vazduha, u trenutnoj fazi razvoja plodova, stvaraju visok rizik za ostvarenje infekcije plodova prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite borovnice, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana primenom nekog od registrovanih preparata:

  • Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u količini 1,5 l/ha (karenca 3 dana) ili
  • Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,6 l/ha (karenca 7 dana).
Region: Pirot
1 - 10 Next