Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > borovnica  

Web Part Page Title Bar image
borovnica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.7.2021 ‎(1)
Mere zaštite jagodastog, bobičastog i koštičavog voća od azijske voćne mušice23.7.2021 11:45Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na lovnim klopkama za monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) registruju se ulovi ove štetočine u svim zasadima gde postoji rizik od nastanka šteta (malina, kupina, borovnica, breskva).

U pomenutim voćnim vrstama predlaže se primena svih raspoloživih mera kontrole:

1.         Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Kao klopke se mogu koristiti plastične flaše na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica prečnika 4 milimetra. Takođe, potrebno je napraviti i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 (1,5 dl jabukovog sirćeta i 1,5 dl crnog vina) i par kapi deterženta za sudove. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki, na ivičnim delovima parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

 

 

2.    Uništavanje prezrelih plodova koji predstavljaju idealnu podlogu za razvoj ove štetočine. Predlaže se njihovo skupljanje i odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana. Na taj način sprečava se razvoj štetočine i pojava odraslih jedinki nove generacije.

 

3.       Skraćivanje intervala berbe radi što bržeg sklanjanja zrelih plodova sa parcele.

 

4.         Uklanjanje  divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ovoj štetočini sa ivica parcela.

 

5.        Krčenje napuštenih zasada koji predstavljaju idealno mesto za neometano umnožavanje ove veoma opasne štetočine.

 

6.    Hemijske mere borbe su dosta složene i usmerene su na suzbijanje odraslih jedinki. Kod proizvođača čiji su zasadi ugroženi od strane ove štetočine, preporučuje se primena insekticida, uz obavezno poštovanje karence:

 

 

Preparat

Aktivna materija

Doza/

koncentracija

Karenca

Za breskvu

Exirel

cijantraniliprol

0,075%

7 dana

Za borovnicu

Plures

deltametrin

0,5 l/ha

7 dana

Za kupinu

Karate zeon

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

7 dana

Za malinu

Plures

deltametrin

0,5-0,75 l/ha

14 dana

 

 

 

 

 

 

Laser 240 SC 1

spinosad

0,04%

3 dana

1U svetu se, pored navedenih registrovanih insekticida, za suzbijanje azijske voćne mušice koristi i insekticid a.m. spinosad, sa karencom od 3 dana u zasadima malina (Belgija, Japan, Italija), od 3 dana u zasadima kupina i borovnica (Italija) (pogledati FAO izvor).

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 12.6.2021 ‎(1)
Zaštita borovnice12.6.2021 11:18Siva trulež (botrytis cinerea)
Regionalni centar:Vršac
Fenofaza borovnice:od 90% plodova formirano (BBCH 79) do početak sazrevanja:boja ploda se menja u boju karakterističnu za kultivar (BBCH 81)
 
Fenofaza BBCH 81
 
Bobice borovnice ulaze u fenofazu sazrevanja, registruju se prve promene boje tj. pojavljuje se karakteristična boja za kultivar. Proces cvetanja, a time i sazrevanja pa i berbe kod borovnice teče sukcesivno tj. u etapama.
U ovoj fenofazai plodovi su podložni infekciji patogenom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea) posebno ako  su vremenski uslovi takvi da su prisutne padavine, što je sada slučaj.
U cilju zaštite bobica, proizvođačima se preporučuje primena fungicida Teldor 500 SC (a.m.fenheksamid)  u količini od 1,5 l/ha - karenca 3 dana.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 9.6.2021 ‎(1)
Zaštita borovnice9.6.2021 12:44Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Pirot,  zasadi borovnice su u fenofazi plodovi od 70% do 90%  krajnje veličine (BBCH 77-79).

 

 

 

Za teritoriju Pirotskog okruga se za naredni period najavljuje nestabilno vreme sa padavinama, koje u osetljivoj fazi razvoja plodova u kojima se nalazi borovnica, može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije  prouzrokovačem sive truleži (Botrytys cinerea).

 

Proizvođačima se preporučuje da, u cilju zaštite borovnice od navedenog patogena, primene hemijske mere zaštite fungicidom:

·       a.m. fenheksamid, preparat Teldor 500 SC u količini 1,5 kg/ha.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 4.6.2021 ‎(1)
Zaštita borovnice4.6.2021 13:03Siva trulež (botrytis cinerea)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi borovnice su u fenofazi plodovi od 70% do 90%  krajnje veličine (BBCH 77-79).
 
fenofaza borovnice
 
Padavine početkom naredne nedelje uz prognozirane visoke temperature mogu doprineti ostvarenju uslova za infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytys cinerea).
 
Preporuka proizvođačima je preventivni tretman fungicidom:
 
a.m. fenheksamid, preparat Teldor 500 SC u količini 1,5 kg/ha.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 3.6.2021 ‎(3)
Zaštita borovnice3.6.2021 13:14Siva trulež (botrytis cinerea)
Regionalni centar: Vršac
 
Fenofaza razvoja borovnice: zasadi borovnice se u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od 70% plodova formirano (BBCH 77) do faze 90% plodova formirano (BBCH 79).
 
 
 
Početkom sledeće sedmice očekuje se nestabilno vreme sa padavinama uz visoke dnevne temperature. Ovakvi vremenski uslovi mogu pogodovati ostvarenju infekcije plodova borovnice prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).
U cilju zaštite plodova, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena fungicida:
  • Teldor 500 SC (fenheksamid) 1,5 l/ha - karenca je 3 dana.
Region: Vršac
Zaštita borovnice3.6.2021 8:22Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području rada RC Užice zasadi borovnice se nalaze u fazi razvoja od početak rasta plodova, u osnovi cvasti vidljivi prvi plodovi, do 70% plodova formirano (BBCH 71-75).

U prethodnom periodu vremenski uslovi u proizvodnji su bili nestabilni, sa smenom padavina i visokih temperatura. Ovakve vremenske prilike uz osetljivu fazu razvoja borovnice, stvaraju visok rizik za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, uoči padavina koje se najavljuju od nedelje za Zlatiborski okrug, u cilju zaštite borovnice, sprovedu mere zaštite primenom fungicida:

Teldor 500 SC (fenheksamid) u količini 1,5 l/ha.

Region: Užice
Zaštita borovnice3.6.2021 6:14Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Novi Pazar zasadi borovnice su u fazi razvoja ploda: od faze početak rasta plodova: u osnovi cvasti vidljivi prvi plodovi do faze 50% plodova formirano (BBCH 71-75).

 

 

Za region Novog Pazara od nedelje se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje uz optimalne temperature vazduha stvaraju rizik za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, pred najavljene padavine, sprovedu hemijske mere zaštite primenom fungicida:

Teldor 500 SC (fenheksamid) u količini 1,5 l/ha.

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 25.5.2021 ‎(1)
Zaštita borovnice25.5.2021 11:27Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac zasadi borovnice su u fazi razvoja ploda.

Velika slika

Nestabilni vremenski uslovi, učestale padavine sa optimalnim temperaturama vazduha i osetljiva faza u razvoju borovnice, stvaraju visok rizik za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži  (Botrytis cinerea).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, pred padavine koje se najavljuju od petka, sprovedu hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Atlas , Switch 62,5WG (ciprodinil i fludioksonil) u količini primene 1 kg/ha ili

Aserija (fludioksonil) u količini primene 1 l/ha.

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 24.5.2021 ‎(1)
Zaštita borovnice24.5.2021 16:51Siva trulež (botrytis cinerea)
Na području rada RC Užice, zasadi borovice se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazama fazvoja od : puno cvetanje, najmanje 50% otvorenih cvetova , prve krunice opadaju, do kraj cvetanja, sve krunice opale (BBCH 65-69).
 

 

Od srede su za Zlatiborski region najavljene padavine. Nestabilno vreme sa padavinama, u kome se trenutno odvija proizvodnja i  osetljiva faza cvetanjaborovnice mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka borovnice (Monilinia vaccinii-corymbosi) i prouzrokovačem sive truleži (Botritis cinerea).


Poljoprivrednim proizvođačima se, sa ciljem zaštite borovnice od navedenih patogena, preporučuje primena nekog od fungicida:

-Atlas ili Switch 62,5 WG (ciprodinil+ fludioksonil) u količini od 1 kg/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 18.5.2021 ‎(4)
Zaštita borovnice18.5.2021 14:34Siva trulež (botrytis cinerea); Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Novi Pazar zasadi borovnice se nalaze u fazama:  puno cvetanje najmanje 50% otvorenih cvetova; prve krunice opadaju ( BBCH 65) , do kraja cvetanja, sve krunice opale (BBCH 69).

Osetljive faze borovnice i prisustvo padavina, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija  prouzrokovačem sive truleži (Botritis cinerea) i  prouzrokovačem uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka borovnice (Monilinia vaccinia-corymbosi).

U narednim danima očekuje se nestabilno vreme sa padavinama i proizvođačima se preporučuje, u cilju zaštite borovnice od ovih patogena, primena nekog od registrovanih fungicida:

-Switch 62,5 WG ili Atlas (a.m.ciprodinil-fludioksonil) u količini 1 kg/ha.

 

Region: Novi Pazar
1 - 10 Next