Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > borovnica  

Web Part Page Title Bar image
borovnica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 3.3.2021 ‎(1)
Zaštita borovnice3.3.2021 13:07SVI
Regionalni centar: Vršac
 
Fenofaza razvoja: kraj bubrenja pupoljaka (BBCH 03).
 
Fenofaza razvoja borovnice
 
U toku je rezidba u zasadima borovnica. Posle rezidbe se proizvođačima preporučuje tretman u cilju suzbijanja štetnih organizama kombinacijom fungicida na bazi bakra uz dodatak mineralnog ulja. Preporučuje se primena:
  •  Cuprablau Z 35 WP (a.m.bakar oksihlorid) 2-3 kg/ha

+

  • Galmin (mineralno ulje) 20 l/ha.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 27.7.2020 ‎(1)
Pojava azijske voćne mušice i mere kontrole27.7.2020 9:41Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na terenu RC Senta monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) se vrši lovnim klopkama i uzorkovanjem zrelih plodova i praćenjem izletanja imaga iz njih. Prve ulove ove štetočine na lovnim klopkama smo registrovali u Senti 27.07.

 

Azijska voćna mušica napada voćne vrste sa tankom pokožicom, koje su najosetljivije u vreme zrenja (jagoda, malina, kupina, smokva, trešnja, višnja, breskva, šljiva, vinova loza...). Napada zdrave plodove, jer ženka sa izrazito čvrstom testerastom legalicom lako zaseca pokožicu ploda i unutra ubacuje jaja. Embrionalni razvoj traje od par sati do 3 dana, nakon čega se larve  hrane unutar plodova, koji brzo propadaju i trule.

Ova vrsta ima širok temperaturni opseg za svoj razvoj, a može da razvije do 15 generacija godišnje.

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine proizvođačima bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:

 

- masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja klopki (plastične flaše  sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina, jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta

- skraćivanje intervala branja plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele

- obavezno uklanjanje i spaljivanje zaraženih i trulih plodova

- kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti     

  transportom 

- postavljanje zaštitnih mreža oko zasada.

- krčenje napuštenih zasada.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 16.7.2020 ‎(1)
Pojava azijske voćne mušice16.7.2020 14:30Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

 

RC Ruma vrši monitoring prisustva azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) na 15 lokacija (opštine: Ruma, Irig, Inđija), pomoću lovnih klopki postavljenih u zasadima jagodičastog  i koštičavog voća, kao i vinove loze.

 

Pri poslednjem nedeljnom pregledu sadržaja lovnih klopki (za period od 09.7. do 15.07.) registrovani su prvi ulovi imaga ove štetočine, i to na lokalitetima: Inđija (malina), Slankamenački Vinogradi (kupina i vinova loza), Maradik (višnja) i Rivica (vinova loza).

 

 ženka i mužjak azijske voćne mušice (velika slika)

 

U lovnim klopkama na lokalitetima Ruma, Irig, Neradin, Krčedin, Novi Slankamen, i Ljukovo se za sada ne beleže ulovi ove štetočine. U narednim danima se očekuje njena pojava na celoj teritoriji RC Ruma.

 

Azijska voćna mušica može biti ozbiljan problem u proizvodnji jagodičastog, koštičavog voća  i vinove loze. Ženke pomoću čvrste testeraste legalice polažu jaja u unutrašnjost zdravih plodova, čime se otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja. Plodovi su najosetljiviji u vreme zrenja, tako da su trenutno najugroženije voćne vrste kod kojih je berba u toku ili se očekuje u narednom periodu.

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine  i smanjenja rizika od nastanka šteta sada je ključni momenat da se sprovedu sve raspoložive mere kontrole:

 

- masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta; klopke postavljati prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara;

 

- skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele;

 

 - obavezno uklanjanje i uništavanje zaraženih, prezrelih i trulih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana);

 

- higijena ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika,…) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja;

 

- kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom.

 

Hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja, pa su usmerene na suzbijanje odraslih jedinki.

 

Trenutno su najugroženiji zasadi kasnijih sorti bresaka u kojima se može primeniti  insekticid Exirel (a.m. cijanotraniprol)  u koncentraciji 0,075 % (karenca 7 dana), koji će ujedno delovati i na tripse i breskvinog smotavca.  

 

Prilikom primene sredstava za zaštitu bilja obavezno treba voditi računa o karenci preparata!

 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 13.7.2020 ‎(1)
Mere kontrole azijske voćne mušice13.7.2020 10:04Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

U okviru sistema PIS-a, monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) vrši se pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom i vizuelnim pregledom zrelih plodova voća. Na lovnim klopkama uhvaćeni su pojedinačni primerci odraslih jedinki u regionima Kraljeva, Smedereva, Mladenovca, Jagodine, Leskovca, Sremske Mitrovice i Subotice.

S obzirom na visok reproduktivni potencijal (jedna ženka položi u proseku 400 jaja) i kratak ciklus razvića (minimalan period razvića jedne generacije je 8 dana) veoma brzo može doći do drastičnog podizanja populacije. Preporuka je da se preduzmu sve raspoložive mere kako bi se smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima jagodičastog i koštičavog voća i vinove loze:

 

1.     Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Kao klopke se mogu koristiti plastične flaše na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica prečnika 4 milimetra. Takođe, potrebno je napraviti i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 (1,5 dl jabukovog sirćeta i 1,5 dl crnog vina) i par kapi deterženta za sudove. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki, na ivičnim delovima parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

 

2.     Uništavanje prezrelih plodova koji predstavljaju idealnu podlogu za razvoj ove štetočine. Zbog vlažnih uslova koji su obeležili značajan deo vegetacije došlo je do pojave truleži u zasadima koštičavog voća. Sve plodove koji su otpali kao i sve plodove sa simptomima truleži koji su još uvek na granama potrebno je uništiti. Predlaže se njihovo skupljanje i odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana. Na taj način sprečava se razvoj štetočine i pojava odraslih jedinki nove generacije.

 

3.     Skraćivanje intervala berbe radi što bržeg sklanjanja zrelih plodova sa parcele

4.     Uklanjanje  divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ovoj štetočini sa ivica parcela

5.     Krčenje napuštenih zasada koji predstavljaju idealno mesto za neometano umnožavanje ove veoma opasne štetočine.

 

 

Ženke azijske voćne mušice polažu jaja u zdrave plodove u fazi zrenja. Usled ishrane larvi, plodovi potpuno propadaju.

Na mestima gde ženka pravi zareze prilikom polaganja jaja otvara se put za infekcije različitim prouzrokovačima truleži.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 4.6.2020 ‎(1)
Zaštita borovnice4.6.2020 13:25Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području RC Pirot, zasadi borovnice se nalaze u fazi razvoj ploda.

Borovnica se trenutno nalazi u osetljivoj fazi razvoja, u fazi intenzivnog razvoja plodova. Česte padavine ovih dana, kao i najava padavina u narednim danima, stvaraju  povoljne uslove za infekcije gljivom koja prouzrokuje sivu trulež (Botrytis cinerea).

Proizvođačima se preporučuje da, pred najavljene padavine, sprovedu tretman fungicidom:

·      Luna Sensation (a.m. fluopiram + trifloksistrobin) 0,6-0,8 l/ha (fungicid registrovan za suzbijanje sive truleži u zasadima maline i jagode).

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 14.5.2020 ‎(1)
Zaštita borovnice14.5.2020 8:15Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području RC Pirot, zasadi borovnice se nalaze u fazi početka rasta plodova (71-77 BBCH).

U narednim danima se očekuje ulazak borovnica u osetljivu fazu razvoja, fazu potpunog formiranja plodova, u kojoj u povoljnim uslovima može doći do infekcije gljivama koje prouzrokuju sivu trulež (Botrytis cinerea) i antraknozu (Colletotrichum gleiosporioides). Početkom sledeće nedelje najavljuju se padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija ovim patogenima.

Proizvođačima se preporučuje da, u fazama početka rasta plodova, pred najavljene padavine, sprovedu tretman kombinacijom fungicida:

Exacta, Azaka 250 SC (a.m. azoksistrobin) 0,075% +

Merpan 80 WG (a.m. kaptan) 0,2%.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 6.5.2020 ‎(1)
Zaštita borovnice6.5.2020 11:23Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području RC Pirot, zasadi borovnice se nalaze u fazi puno cvetanje: najmanje 50% otvorenih cvetova; prve krunice opadaju (BBCH 65).

Osetljive faze cvetanja borovnice i prohladno i kišovito vreme u kojem se trenutno odvija proizvodnja mogu stvoriti povoljne uslove za osvarenje infekcija  prouzrokovačem sive truleži (Botritis cinerea).

U cilju zaštite od navedenog patogena, u fazi cvetanja borovnice i pred najavljene padavine, preporučuje se primena  nekog od sledećih preparata:

Mythos, Pyrus, Pehar (a.m. pirimetanil) 0,25% ili

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08%

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 14.4.2020 ‎(1)
Zaštita borovnice14.4.2020 17:45SVI

Na području RC Pirot, zasadi borovnice se nalaze u fazi početka cvetanja (57-60 BBCH).

U narednim danima se očekuje ulazak borovnica u intenzivno cvetanje. Prohladno i kišovito vreme koje je najavljeno za početak sledeće nedelje može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem monilioza (Monilinia vaccinii-coymbosi). Za zaštitu borovnice u fazi cvetanja i pred najavljene padavine, preporučuje se primena  nekog od sledećih preparata:

-       Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) 1 kg/ha

-       Swich (a.m. fludioksonil + ciprodinil) 0,8-1 kg/ha

-       Chorus (a.m. ciprodinil) 0,03%.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 18.3.2020 ‎(1)
Zaštita borovnice18.3.2020 12:00SVI

Na području delovanja RC Pirot, punkt Gorčinci, vizuelnim pregledom zasada borovnice sa više sorti, utvrđeno je da se borovnica nalazi u fenofazi po BBCH 03-09 (kraj bubrenja pupoljaka: ivice ljuspica svetlo obojene do listovi razvijeni iznad ljuspica).

 

U našoj zemlji nema registrovanih preparata za suzbijanje štetnih organizama u borovnici, ali se u ovoj fazi preporučuje tretman preparatima na bazi bakra Cuprozin 35 WP (a.m. bakar oksihlorid) 0,35% radi smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 24.7.2019 ‎(1)
Pojava azijske voćne mušice24.7.2019 23:58Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

 

RC Ruma tokom cele godine vrši monitoring prisustva azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) na 17 lokacija (opštine: Ruma, Irig, Inđija), pomoću lovnih klopki postavljenih u zasadima jagodičastog  i koštičavog voća (jagoda, kupina, malina, breskva, višnja), kao i vinove loze.

 

Pri poslednjem nedeljnom pregledu sadržaja lovnih klopki (za period od 17.7. do 23.07.) registrovani su prvi ulovi imaga ove štetočine, na lokalitetu Inđija u zasadu maline.

 

Ženka i mužjak azijske voćne mušice

 

U lovnim klopkama na lokalitetima Ruma, Irig, Rivica, Neradin, Maradik, Krčedin, Novi Slankamen, Slankamenački Vinogradi i Ljukovo se za sada ne beleže ulovi ove štetočine, ali se  ubrzo očekuje njena pojava na celoj teritoriji RC Ruma.

 

Azijska voćna mušica predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji jagodičastog / bobičastog, koštičavog voća  i vinove loze. Plodovi su najosetljiviji u vreme zrenja. Ženke pomoću čvrste testeraste legalice polažu jaja u unutrašnjost zdravih plodova, čime se otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

Sada je ključni momenat da se sprovedu sve raspoložive mere kontrole, naročito u zapuštenim zasadima. U cilju kontrole populacije ove štetočine  i smanjenja rizika od nastanka šteta, proizvođačima se preporučuju sledeće mere:

 

- masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta; klopke postavljati prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara;

 

- skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele;

 

 - obavezno uklanjanje i uništavanje zaraženih, prezrelih i trulih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana);

 

- higijena ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika,…) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja;

 

- kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom.

 

Hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

 

Region: Ruma
1 - 10 Next