Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > borovnica  

Web Part Page Title Bar image
borovnica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 14.11.2022 ‎(1)
Zaštita borovnice14.11.2022 9:06Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi borovnice se nalaze u fenofazi od početak obezbojavanja lišća do 50% lišća požutelo i opalo (BBCH 90-93).

 

(fenofaza borovnice)

Proizvođačima se preporučuje da u fazi kada opadne minimum 60-70% lisne mase sprovedu hemijski tretman preparatom na bazi bakra. Sprovođenje ovog tretmana ima za cilj da se smanji infektivni potencijal prouzrokovača uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka borovnice (Monilinia vaccinii-corymbosi), antraknoze borovnice (Colletotrichum gleosporoides), pegavosti lista i izdanaka borovnice (Septoria albopunctata), truleži korena borovnice (Phytophtora cinnamomi) i drugih u narednoj godini.

Za sprovođenje tretmana se preporučuje primena preparata:

  • Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini primene 2-3 kg/ha.

Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom i suvom vremenu, bez vetra, kada je temperatura vazduha preko 7oC. Prilikom sprovođenja tretmana trebalo bi koristiti veću količinu vode, kako bi se biljka „okupala“ i kako bi depozit preparata dospeo do svih delova biljaka.

Takođe, preporučuje se i sprovođenje mehaničkih mera koje podrazumevaju orezivanje i uništavanje zaraženih biljnih delova, kao i sakupljanje i iznošenje opalog lišća iz zasada gde je to moguće.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 10.11.2022 ‎(2)
Zaštita borovnice10.11.2022 11:54Monilioza (Monilia laxa)
Borovnice se nalaze u fenofazi od početka obezbojavanja lišća do 50% opalih listova.
 
 
U fenofazi kada je 70% lisne mase opalo preporučuje se primena preparata na bazi bakra koji ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala više vrsta patogena: prouzrokovač uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka borovnice (Monilinia vaccinii-corymbosi), pegavost lista i izdanaka (Septoria albopunctata), trulež korena borovnice (Phytophthora cinnamomi) i  dr.
Preporučuje se primena registrovanog preparata:
  • Cuprablau Z 35 WP (bakar-oksihlorid) 2-3kg/ha.

Pre tretmana se preporučuje orezivanje i iznošenje obolelih mladara, a sam tretman bi trebalo da se sprovede po suvom i mirnom vremenu u najtoplijem delu dana.

Region: Vršac
Zaštita borovnice10.11.2022 11:21Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Loznica zasadi borovnice se nalaze u fazi od: početak obezbojavanja lišća, do 50% požutelih ili opalih listova (BBCH 90-93).


Faza razvoja - Velika slika

Proizvođačima se preporučuje da sprovedu hemijski tretman preparatima na bazi bakra, u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, a u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena , kao što su prouzrokovač uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka borovnice (Monilinia vaccinii-corymbosi), antraknoza borovice (Colletotrichum gloeosporoides), pegavost lista i izdanaka borovnice (Septoria albopunctata), trulež korena borovnice (Phytophtora cinnamomi) i dr. .

Registrovani preparat na bazi bakra u zasadima borovnice je Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar- oksihlorid), koristi se u količini od 2-3 kg/ha.


Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana, sa većom količinom tečnosti, kako bi depozit preparata dospeo do svih biljnih delova.

Region: Loznica
Expand/Collapse Created : 9.11.2022 ‎(1)
Zaštita borovnice9.11.2022 10:42Monilioza (Monilia laxa)

Na području rada RC Užice zasadi borovnice se nalaze u fenofazi od: početak obezbojavanja lišća, do 50% požutelih ili opalih listova (BBCH 90-93).

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da, u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase, sprovedu hemijski tretman preparatom na bazi bakra. Ovo je mera važna  u cilju smanjenja infektivnog potencijala različitih patogena, kao što su prouzrokovač uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka borovnice (Monilinia vaccinii-corymbosi), antraknoza borovice (Colletotrichum gloeosporoides), pegavost lista i izdanaka borovnice (Septoria albopunctata), trulež korena borovnice (Phytophtora cinnamomi) i dr.

Preporučuje se primena preparata:

 
-Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar- oksihlorid), u količini 2-3 kg/ha.

Preporuka je da se tretman izvede po suvom i mirnom vremenu, kada je temparatura vazduha iznad 7 °C, sa većom količinom tečnosti.

Od agrotehničkih mera preporučuje se orezivanje i uništavanje zaraženih biljnih delova i iznošenje opalog lišća iz zasada.
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 8.6.2022 ‎(1)
Zaštita borovnice8.6.2022 8:46Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Novi Pazar zasadi borovnice se nalaze u zavisnosti od nadmorske visine u fazi od početak rasta plodova, u osnovi cvasti vidljivi prvi plodovi, do 70% plodova formirano (BBCH 71-77).

Najavljeno nestabilno vreme sa mogućim padavinama i  registrovane temperature  u osetljivoj fazi ravoja plodova borovnice, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija plodova prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, pred padavine, sprovedu hemijske mere zaštite primenom fungicida:

-Teldor 500 SC (fenheksamid) 1,5 l/ha - karenca je 3 dana.

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 6.6.2022 ‎(1)
Zaštita borovnice6.6.2022 13:41Siva trulež (botrytis cinerea)

Regionalni centar: Vršac

Fenofaza borovnice: kod sorte koja je u našem regionu dominantna je početak sazrevanja, boja ploda se menja u boju karakterističnu za kultivar (BBCH 81).

Aktuelna zaštita: U fenofazi sazrevanja bobica, borovnice su kao i ostalo bobičasto voće osetljive, uz prisustvo padavina, na infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). U toku nedelje se najavljuju moguće padavine te se proizvođačima pre tih padavina preporučuje da zaštite zasade fungicidom poštujući karencu preparata:

  • Teldor 500 SC (fenheksamid) 1,5l/ha - karenca 3 dana ili
  • Luna sensation  (fluopiram+trifloksistrobin) 0,6l/ha - karenca 7 dana.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 3.6.2022 ‎(2)
Zaštita borovnice3.6.2022 12:23Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi borovnice se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja plodova; od faze u osnovi cvasti vidljivi prvi plodovi, do 50% plodova formirano (BBCH 71-75).

 

(velika slika)

Od ponedeljka je za naš region najavljeno nestabilno vreme sa padavinama uz visoke temperature vazduha. Faza razvoja plodova u kojoj se borovnica trenutno nalazi je jako osetljiva na infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Najavljene vremenske prilike mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom, te se proizvođačima preporučuje da sprovedu hemijske mere zaštite. Tretman treba sprovesti pre najaljenih padavina fungicidom:

  • Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u količini 1,5 l/ha
Region: Pirot
Zaštita borovnice3.6.2022 11:36Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području rada RC Užice zasadi borovnice se nalaze u fazi razvoja od početak rasta plodova, u osnovi cvasti vidljivi prvi plodovi, do 70% plodova formirano (BBCH 71-77).

 

Za naš region je od nedelje najavljeno nestabilno vreme sa mogućim padavinama koje uz povoljne temperature vazduha u fazi razvoja plodova mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži  (Botrytis cinerea).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, u cilju zaštite borovnice, uoči najavljenih padavina, sprovedu mere zaštite primenom fungicida:

Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u količini 1,5 l/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 2.6.2022 ‎(1)
Zaštita borovnice2.6.2022 7:58Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Loznica zasadi borovnice se nalaze u fazi od početak rasta plodova, u osnovi cvasti vidljivi prvi plodovi, do 70% plodova formirano (BBCH 71-77).

Faza razvoja- Velika slika

Najavljene padavine i temperature za naredni period u osetljivoj fazi ravoja plodova borovnice, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija plodova prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, pred padavine koje se najavljuju početkom sledeće nedelje, sprovedu hemijske mere zaštite primenom fungicida:

-Teldor 500 SC (fenheksamid) 1,5 l/ha - karenca je 3 dana.

Region: Loznica
Expand/Collapse Created : 25.5.2022 ‎(2)
Zaštita maline25.5.2022 8:42Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području Srbije zasadi malina se nalaze u fazama cvetanja, od početka do punog cvetanja.

Za naredni period najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje, u fazama cvetanja maline, može stovriti povoljne uslove za infekciju cveta gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botritis cinerea).

Takođe, vremenski uslovi pogoduju razvoju i širenju gljive prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). 

Sa ciljem zaštite maline od navedenih patogena, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od fungicida:

Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin), u količini 0,6- 0,8 l/ha ili

Signum  (a.m. boskalid+piraklostrobin), u količini  1,5 – 1,8  kg/ha.

Zasadi kupine i borovnice takođe se nalaze u fazama cvetanja. Sa ciljem njihove zaštite od sive truleži, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida.

Region: Svi regioni
1 - 10 Next