Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > borovnica  

Web Part Page Title Bar image
borovnica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 8.3.2018 ‎(1)
Zaštita borovnice8.3.2018 12:49Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Mladenovac, punktovi Ripanj i Šepšin, vizuelnim pregledom zasada borovnice, više sorti, utvrđeno je da se zasadi nalaze, u zavisnosti od načina gajenja (na otvorenom ili plastenička proizvodnja) u fenofazi po BBCH 00-03 (mirovanje: pupoljci zatvoreni do kraj bubrenja pupoljaka: ivice ljuspica svetlo obojene).

Preparata registrovanih za suzbijanje bolesti i štetočina u borovnici nema, ali se u ovoj fenofazi, kako bi se suzbile prezimljujuće forme patogena (Monillia spp.  i dr.) kao i prezimljujuće forme insekata i grinja, preporučuje tretman preparatima Cuprozin 35 WP (a.m. bakar oksihlorid) 0,35% uz dodatak mineralnog ulja Galmin 1-3%.

   

Sl 1 Borovnica u saksijama  Sl 2 Bubrenje pupoljaka

 

Sl 3 Mirovanje vegetacije na otvorenom

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 23.3.2017 ‎(1)
Stanje u zasadima borovnice23.3.2017 8:12Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Ripanj, vizuelnim pregledom zasada borovnice sa više sorti, utvrđeno je da se borovnica nalazi u fenofazi po BBCH 03-09 (kraj bubrenja pupoljaka: ivice ljuspica svetlo obojene do listovi razvijeni iznad ljuspica).

U našoj zemlji nema registrovanih preparata za suzbijanje štetnih organizama u borovnici, ali se u ovoj fazi preporučuje tretman preparatima na bazi bakra Cuprozin 35 WP (a.m. bakar oksihlorid) 0,35% radi smanjenja infektivnog potencijala patogena.

 

 
Region: Mladenovac