Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > borovnica  

Web Part Page Title Bar image
borovnica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 28.3.2023 ‎(1)
Zaštita borovnice28.3.2023 14:38Monilioza (Monilia laxa); Siva trulež (botrytis cinerea)
Dominantna sorta borovnice koja se gaji u regionu RC Vršac, sorta Djukse, nalazi su fazi odvojenih cvetnih pupoljaka (BBCH 59), dok su na terminalnim cvastima otvoreni prvi cvetovi (BBCH 60).
 
Cvetovi borovnice se otvaraju sukcesivno, a u fazi cvetanja uz prisustvo padavina može doći do infekvije cvetova prouzrokovačem sušenja cvetova i izdanaka (Monilinia vaccinii-coymbossi) i sive truleži (Botrytis cinerea).
 
Za region Južnog Banata se od petka najavljuje nestablino vreme sa mogućim padavinama.
 
Proizvođačima se preporučuje da prate fazu borovnice i u fazi cvetanja, a pre padavina, u cilju zaštite zasada od navedenih patogena primene registrovani fungicid:
  • Atlas ili Swich 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 1kg/ha.
 
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 6.3.2023 ‎(5)
Zaštita borovnice6.3.2023 12:45Monilioza (Monilia laxa)
Regionalni centar: Vršac
Fenofaza: Kraj bubrenja pupoljaka: ivice ljuspica svetlo obojene (BBCH 03).
 
 
 
U zasadima borovnice se nakon rezidbe proizvođačima preporučuje tretman u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti i štetočina, kombinacijom preparata na bazi bakra i mineralnih ulja:
  • Cuprablau 35 WP (bakar-oksihlorid)  2-3 kg/ha ili
  • Cuprozin 35 WP (bakar-oksihlorid) 0,35 %

+

  • Galmin (mineralno ulje) 20 l/ha.

Preporuka je da se tretman sprovede u najtoplijem delu dana.

Region: Vršac
Zaštita zasada kupina, malina, borovnice i jagode bakarnim preparatima6.3.2023 12:45LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Rđa maline (Phragmidium rubi-ideae); Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Pepelnica jagode (Sphaerotheca macularis)

Zasadi kupina, malina i borovnica se nalaze u fazi od početka bubrenja pupoljaka do glavni pupoljak počinje da raste, a zasadi jagoda u fazi od mirovanja do razvoja tri lista.

U zasadima kupina, malina i borovnica je u toku rezidba, a u zasadima jagoda je počelo uklanjanje prošlogodišnjeg lišća.

Nakon rezidbe i uklanjanja lišća, preporuka je da se sprovede tretman registrovanim preparatima na bazi bakra. Sa ovim tretmanom se vrši dezinfekcija rana nastalih nakon rezidbe i uklanjanja lišća i smanjuje infektivni potencijal prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

Detaljnije preporuke po regionima pogledati na linku.

Region: Svi regioni
Zaštita borovnice6.3.2023 12:41Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Novi Pazar zasadi borovnice  se nalaze u zavisnosti od lokaliteta, u fazi  od mirovanja  do kraj bubrenja pupoljaka (BBCH 00-03).

 

 

 

Rezidba borovnice je u toku. Nakon sprovedene rezidbe se preporučuje tretman u cilju dezinfekcije rana  i smanjenja infektivnog potencijala patogena i štetočina primenom kombinacije preparata na bazi bakra i mineralnog ulja:

  • Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar oksihlorid) 2-3 kg/ha ili
  • Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentarciji 0,35%

+

  • Galmin, Galmin 800 (mineralno ulje) 20 l/ha.

Preporuka je da se tretman  sprovede po mirnom vremenu, bez padavina na temperaturi vazduha iznad 5°C.

Region: Novi Pazar
Zaštita borovnice6.3.2023 12:17Monilioza (Monilia laxa)

Na području rada RC Užice zasadi borovnice se nalaze u fenofazi od mirovanja do  početka bubrenja pupoljaka BBCH (00-01).


Nakon rezidbe borovnice, preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da sprovedu i prvi hemijski tretman. Ovaj tretman je važan za dezinfekciju rana nastalih rezidbom, kao i za  smanjenje infektivnog potencijala prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja i štetočina.
Preporuka je da se tretman sprovede pre padavina koje su najavljene za četvrtak, preparatom na bazi bakra uz dodatak mineralnog ulja:

-Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar- oksihlorid), u količini 2-3 kg/ha ili
-Cuprozin 35 WP (a.m. bakar - oksihlorid), u koncentraciji 0,35%

+
-Galmin (mineralno ulje) , u količini 20l/ha.

Preporuka je da se tretman izvede u najtoplijem delu dana (kada je temparatura vazduha iznad 5 °C),  po suvom i mirnom vremenu, sa većom količinom tečnosti.

Region: Užice
Zaštita borovnice6.3.2023 10:22Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Loznica vizuelnim pregledom zasada borovnice je utvrđeno da se biljke nalaze u fazi od mirovanja do glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).Faza razvoja borovnice

U toku je rezidba borovnice, a u cilju dezinfekcije rana nakon orezivanja, kao i smanjivanja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti, proizvođačima se pre najavljenih padavina koje se za naš region prognoziraju za četvrtak (09.03.2023.), preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana registrovanim preparatom na bazi bakra:

*   Cuprozin 35 WP (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35%   ili

*  Cuproblau 35WP (bakar-oksihlorid) 2-3kg/ha.

Preporuka je da se preparatu na bazi bakra doda i preparat na bazi mineralnog ulja (Galmin) u količini  20 l/ha, u cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina, pogotovo u zasadima gde je prethodne godine konstatovan jak napad lisnih vaši.

Preporuka je da se tretman sprovede po suvom i toplom vremenu, na temperaturi vazduha iznad 5°C, uz veću količinu tečnosti.

Region: Loznica
Expand/Collapse Created : 2.3.2023 ‎(1)
Zaštita borovnice2.3.2023 10:59Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi borovnice se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja. Vizuelnim pregledima zasada utvrđeno je da se biljke nalaze u fenofazi od početaka bubrenja pupoljaka do kraja bubrenja pupoljaka, ivice ljuspica svetlo obojene (BBCH 01-03).

 

Na našem području u toku je rezidba borovnice. Od subote je za naš region najavljena stabilizacija vremena. U cilju dezinfekcija rana nakon orezivanja ali i smanjivanja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana čim to vreme dozvoli. Tretman je potrebno obaviti registrovanim preparatom na bazi bakra:

·         Cuprablau 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 2-3 kg/ha ili

·         Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35%.

Preporuka je da se preparatu na bazi bakra doda i preparat na bazi mineralnog ulja, Galmin (mineralno ulje) u količini 20 l/ha. Preparat na bazi mineralnog ulja se dodaje sa ciljem suzbijanja prezimljujućih formi štetočina.

Tretman bi trebalo sprovesti po mirnom i suvom vremenu, kada temperatura vazduha prelazi 5oC, uz utrošak veće količine tečnosti.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 14.11.2022 ‎(1)
Zaštita borovnice14.11.2022 9:06Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi borovnice se nalaze u fenofazi od početak obezbojavanja lišća do 50% lišća požutelo i opalo (BBCH 90-93).

 

(fenofaza borovnice)

Proizvođačima se preporučuje da u fazi kada opadne minimum 60-70% lisne mase sprovedu hemijski tretman preparatom na bazi bakra. Sprovođenje ovog tretmana ima za cilj da se smanji infektivni potencijal prouzrokovača uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka borovnice (Monilinia vaccinii-corymbosi), antraknoze borovnice (Colletotrichum gleosporoides), pegavosti lista i izdanaka borovnice (Septoria albopunctata), truleži korena borovnice (Phytophtora cinnamomi) i drugih u narednoj godini.

Za sprovođenje tretmana se preporučuje primena preparata:

  • Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini primene 2-3 kg/ha.

Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom i suvom vremenu, bez vetra, kada je temperatura vazduha preko 7oC. Prilikom sprovođenja tretmana trebalo bi koristiti veću količinu vode, kako bi se biljka „okupala“ i kako bi depozit preparata dospeo do svih delova biljaka.

Takođe, preporučuje se i sprovođenje mehaničkih mera koje podrazumevaju orezivanje i uništavanje zaraženih biljnih delova, kao i sakupljanje i iznošenje opalog lišća iz zasada gde je to moguće.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 10.11.2022 ‎(2)
Zaštita borovnice10.11.2022 11:54Monilioza (Monilia laxa)
Borovnice se nalaze u fenofazi od početka obezbojavanja lišća do 50% opalih listova.
 
 
U fenofazi kada je 70% lisne mase opalo preporučuje se primena preparata na bazi bakra koji ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala više vrsta patogena: prouzrokovač uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka borovnice (Monilinia vaccinii-corymbosi), pegavost lista i izdanaka (Septoria albopunctata), trulež korena borovnice (Phytophthora cinnamomi) i  dr.
Preporučuje se primena registrovanog preparata:
  • Cuprablau Z 35 WP (bakar-oksihlorid) 2-3kg/ha.

Pre tretmana se preporučuje orezivanje i iznošenje obolelih mladara, a sam tretman bi trebalo da se sprovede po suvom i mirnom vremenu u najtoplijem delu dana.

Region: Vršac
Zaštita borovnice10.11.2022 11:21Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Loznica zasadi borovnice se nalaze u fazi od: početak obezbojavanja lišća, do 50% požutelih ili opalih listova (BBCH 90-93).


Faza razvoja - Velika slika

Proizvođačima se preporučuje da sprovedu hemijski tretman preparatima na bazi bakra, u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, a u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena , kao što su prouzrokovač uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka borovnice (Monilinia vaccinii-corymbosi), antraknoza borovice (Colletotrichum gloeosporoides), pegavost lista i izdanaka borovnice (Septoria albopunctata), trulež korena borovnice (Phytophtora cinnamomi) i dr. .

Registrovani preparat na bazi bakra u zasadima borovnice je Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar- oksihlorid), koristi se u količini od 2-3 kg/ha.


Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana, sa većom količinom tečnosti, kako bi depozit preparata dospeo do svih biljnih delova.

Region: Loznica
1 - 10 Next