Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > boranija  

Web Part Page Title Bar image
boranija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 7.9.2023 ‎(1)
ZAŠTITA POVRĆA OD ŠTETOČINA 7.9.2023 8:30Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

U usevima paprike, paradajza, kukuruza šećerca, kupusa, boranije i drugog povrća se i dalje registruje aktivnost kukuruzne (pamukove) sovice. Na pojedinim parcelama se u poslednjih nekoliko dana registruju novopoložena jaja ove štetočina na do 40 % biljaka.

U najavi je talas visokih temperatura vazduha koje će pogodovati razvoju pomenute štetočine, te se piljenje larvi očekuje za svega nekoliko dana, kada usled izostanka mera zaštite mogu nastati velike štete na usevima.

 

Preporučuje se pregled useva na prisustvo jaja kukuruzne (pamukove) sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo, sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza

Usev

Coragen 20 SC/Inecor

Zakon

Altacor 35 WG

hlorantraniliprol

0,14-0,2 l/ha

200 ml/ha

80-120 g/ha

paprika, paradajz, kukuruz, kupus

paprika, paradajz

paradajz, boranija, kupus

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

0,4 l/ha

kukuruz

paradajz

Exalt

Radiant

spinetoram

2-2,4 l/ha

0,4 l/ha

paprika, paradajz, kupus

kukuruz

Affirm 095 SG, Ema,

Triton, Porselen xtra

emamektin-benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika, paradajz, kupus

 

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da je berba pojedinih biljnih vrsta ugroženih od ove štetočine u toku. 

Na pojedinim parcelama paprike i kukuruza šećerca pregledom se uočava i prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca. U usevima kupusa registruje se aktivnost i kupusovog moljca. Navedeni insekticidi za suzbijanje kukuruzne (pamukove) sovice delovaće i na suzbijanje ostalih prisutnih štetočina u povrću.  

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 23.8.2023 ‎(1)
I dalje se beleži intenzivno prisustvo kukuruzne sovice u povrću23.8.2023 8:41Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

 

U usevima paprike, paradajza, kukuruza šećerca, kupusa, boranije i drugog povrća se i dalje registruje izuzetno jak napad kukuruzne (pamukove) sovice. Na pojedinim parcelama se u poslednjih nekoliko dana registruju novopoložena jaja ove štetočina na preko 50 % biljaka, a broj jaja po biljci se kreće od 1 do čak 8.

Intenzivno piljenje larvi iz novopoloženih jaja se očekuje u narednih nekoliko dana.

 

Ukoliko je od poslednjeg tretmana prošlo više od 7 dana, preporučuje se pregled useva na prisustvo jaja kukuruzne (pamukove) sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo, sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida uz obavezno poštovanje karence:

Preparat

Aktivna materija

Doza

Usev

Coragen 20 SC/Inecor

Zakon

Altacor 35 WG

hlorantraniliprol

0,14-0,02 l/ha

200 ml/ha

80-120 g/ha

paprika, paradajz, kukuruz

paprika, paradajz

paradajz, boranija

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

0,4 l/ha

kukuruz

paradajz

Exalt

Radiant

spinetoram

2-2,4 l/ha

0,4 l/ha

paprika, paradajz,

kukuruz

Affirm 095 SG, Ema,

Triton, Porselen xtra

emamektin-benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika, paradajz

 

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da je berba pojedinih biljnih vrsta ugroženih od ove štetočine u toku.

 
 

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 16.8.2023 ‎(1)
Intenzivno prisustvo kukuruzne sovice u povrću16.8.2023 7:20Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima, kao i na svetlosnim lovnim lampama, beleže se ulovi odraslih jedinki kukuruzne (pamukove) sovice, a vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo položenih jaja kao i tek ispiljenih larvi te štetočine.

 

U zavisnosti od lokaliteta i useva razlikuje se i procenat biljaka sa položenim jajima koji se kreće od 10 do čak 90, na najugroženijim parcelama. U narednih nekoliko dana se očekuje intenzivno piljenje larvi koje mogu naneti velike štete usevima.

 

U ovom momentu su najugroženiji usevi paprike, paradajza, kukuruza šećerca, postrne boranije.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja kukuruzne (pamukove) sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza

Usev

Coragen 20 SC/Inecor

Zakon

Altacor 35 WG

hlorantraniliprol

0,14-0,02 l/ha

200 ml/ha

80-120 g/ha

paprika, paradajz, kukuruz

paprika, paradajz

paradajz, boranija

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

0,4 l/ha

kukuruz

paradajz

Exalt

Radiant

spinetoram

2-2,4 l/ha

0,4 l/ha

paprika, paradajz,

kukuruz

Affirm 095 SG, Ema,

Triton, Porselen xtra

emamektin-benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika, paradajz

 

Na pojedinim parcelama paprike i kukuruza šećerca pregledom se uočava prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca. Navedeni insekticidi za suzbijanje kukuruzne (pamukove) sovice delovaće i na suzbijanje kukuruznog plamenca. 

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da je berba pojedinih biljnih vrsta ugroženih od ove štetočine u toku.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 5.7.2023 ‎(1)
O prisustvu braon mramoraste stenice u usevima i zasadima i merama zaštite5.7.2023 12:59Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Pregledom poljoprivrednih useva i zasada, uočeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma braon mramoraste stenice. Trenutno se prisustvo ove invazivne stenice registruje u zasadima jabuke, kruške, breskve, šljive, kajsije, višnje, trešnje, maline, kupine, leske, vinove loze kao i u usevima boranije, paprike, paradajza, kukuruza šećerca, soje, šećerne repe.

U toku je piljenje larvi letnje generacije ove štetočine.

U ovom momentu, najveći rizik od nastanka šteta postoji u zasadima leske, šljive, kasnostasnih sorti bresaka, nektarina i kajsija kao i u usevima paradajza i kukuruza šećerca.

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve koje sisaju sokove iz svih nadzemnih delova biljaka. Uvek više preferiraju ishranu na plodovima. Na napadutim plodovima dolazi do diskoloracije pokožice, stvaranja nekrotičnih tačaka i udubljenja, pogoršanja ukusa, što sve utiče na gubitak njihovog kvaliteta i tržišne vrednosti.

U zavisnosti od do sada primenjenih insekticidnih tretmana usmerenih na suzbijanje različitih štetočina, u usevima i zasadima se nivo prisustva braon mramoraste stenice veoma razlikuje.

Proizvođačima se preporučuje obavezan pregled useva i zasada na prisustvo braon mramoraste stenice i po potvrdi prisustva, gde je moguće, primena nekog od registrovanih insekticida iz grupe piretroida koji su pokazali dobru efikasnost u njenom suzbijanju a odlikuju se kraćom karencom:

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

KONCENTRACIJA

USEV/ZASAD (KARENCA U DANIMA)

Decis 2,5 EC, Konfuzija,

Polux

deltametrin

0,05%

 

 

breskva, šljiva (14 dana)

 

kajsija (3 dana), leska (30 dana)

Karate Zeon

Grom

lambda-cihalotrin

0,02%

0,03%

breskva (14 dana), leska (7 dana)

šljiva (14 dana)

 

U usevima paradajza i kukuruza šećerca aktuelna je zaštita od pamukove (kukuruzne) sovice (vidi preporuku). Ako se u pomenutim usevima uoči i prisustvo braon mramoraste stenice prednost pri izboru insekticida treba dati preparatu Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) koji će delovati na obe štetočine.

S obzirom da je kod velikog broja poljoprivrednih useva i zasada berba u toku ili se ona očekuje, strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 4.7.2023 ‎(1)
Zaštita useva od kukuruzne (pamukove) sovice4.7.2023 12:05Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima, kao i na svetlosnim lovnim lampama, beleže se ulovi odraslih jedinki kukuruzne (pamukove) sovice, a vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo položenih jaja te štetočine.

 

U zavisnosti od lokaliteta i useva razlikuje se i procenat biljaka sa položenim jajima koji se na pojedinim parcelama kreće i do 70%.

 

Kukuruzna (pamukova) sovica je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Polaže jaja na lice lista i na pupoljke, cvetove i plodove, odnosno na sve jedre i mlade delove biljaka. Štete pričinjavaju larve koje se hrane lišćem i generativnim organima, a najveće štete pričinjavaju ubušivanjem u plodove koji bivaju zaprljani izmetom, gube tržišnu vrednost i podložni su napadu raznih vrsta truleži.

U ovom momentu najugroženiji su usevi paprike, paradajza, kukuruza šećerca, boranije.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled ugroženih useva na prisustvo jaja kukuruzne (pamukove) sovice. Ukoliko se registruje prisustvo jaja, potrebno je pratiti razvoj i na samom početku piljenja larvi primeniti mere zaštite. Prema prognoziranim, visokim temperaturama, piljenje larvi se očekuje za svega nekoliko dana. Preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida:

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

DOZA

USEV (karenca u danima)

Coragen 20 SC/Inecor

Zakon

Altacor 35 WG

hlorantraniliprol

0,14-0,02 l/ha

200 ml/ha

80-120 g/ha

paprika(3),paradajz(1), kukuruz(14)

paprika (1), paradajz (1)

paradajz (3), boranija (3)

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

0,4 l/ha

kukuruz (7)

paradajz (3)

Exalt

Radiant

spinetoram

2-2,4 l/ha

0,4 l/ha

paprika (7), paradajz (7),

kukuruz (14)

Affirm 095 SG, Ema,

Triton, Porselen xtra

emamektin-benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika (3), paradajz (3)

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da je berba pojedinih biljnih vrsta ugroženih od ove štetočine u toku.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 7.9.2022 ‎(1)
Zaštita povrća od kukuruzne sovice i kukuruznog plamenca7.9.2022 8:31Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na feromonskim kopkama i svetlosnim lovnim lampama se konstantno beleže ulovi  kukuruzne (pamukove) sovice (Helicoverpa armigera). To je jedna od najznačajnijih štetočina u poljoprivredi naše zemlje.

 

Trenutno su najugroženiji usevi paprike, paradajza, postrne boranije, kukuruza šećerca, kupusa i dr.

 

Pregledima navedenih useva je uočeno prisustvo položenih jaja sovice. Procenat biljaka sa položenim jajima je različit u zavisnosti od lokaliteta, biljne vrste i kondicije useva. Na pojedinim parcelama uočeno je i do 70% biljaka sa položenim jajima kukuruzne sovice. U narednim danima očekuje se piljenje gusenica koje se u početku hrane listovima, a kasnije se ubušuju u plodove, klipove i mahune.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza/koncentracija

Usev

Coragen 20 SC

hlorantraniliprol

0,14-0,2 l/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin

0,4 l/ha

paradajz, kukuruz

Avaunt 15 EC, Top gun

indoksakarb

0,25 l/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Affirm 095 SG, Ema, Triton

emamektin benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Harpun

piriproksifen

0,05-0,075%

boranija*

*u usevima boranije registrovani su i insekticidi Kozak (lambda-cihalotrin) u količini 0,15 l/ha i Tonus (acetamiprid) u količini 0,16-0,25 kg/ha za suzbijanje biljnih vaši koji će delovati i na suzbijanje kukuruzne sovice.

 

U usevima paprike i kukuruza šećerca je uočeno i prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Navedeni insekticidi za suzbijanje kukuruzne sovice će delovati i na plamenca.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba se pridržavati uputsva za upotrebu pesticida i obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata i maksimalnom broju primene preparata tokom jedne vegetacije (MBT).

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 6.9.2022 ‎(1)
Zaštita boranije6.9.2022 12:36Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Vrbas usevi postrne boranije, julskog roka setve, se nalaze u fazi od početka cvetanja do različitih faza razvoja ploda  (BBCH 51-71).

faza boranije

Vizuelnim pregledom biljaka boranije, na licu listova, registrovana su sveže položena jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na do 70 % biljaka.

položena jaja pamukove sovice

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja kukuruzne sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo, sa ciljem sprečavanja ubušivanja gusenica te štetočine u mahune, primena registrovanog insekticida: Harpun (a.m.piriproksifen), u koncentraciji 0,05-0,075% (karenca 7 dana).

U usevima boranije registrovani su i insekticidi: Kozak (a.m. lambda-cihalotrin u količini 0,15 l/ha i Tonus (a.m. acetamiprid) u količini 0,16-0,25 kg/ha koji se mogu primeniti i za suzbijanje kukuruzne sovice. Karenca navedenih insekticida je 14 dana.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 19.8.2022 ‎(1)
Zaštita postrne boranije19.8.2022 12:24Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi postrne boranije, kasniji rokovi setve, se nalaze u fazi cvetanja do formiranja mahuna (BBCH 67-73).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana su položena jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) u zoni oko i na mahunama na do 11% biljaka.

 

 položeno jaja pamukove sovice

S obzirom da su na biljkama formirane mahune kako bi se sprečilo ubušivanje larvi navedene štetočine u mahune preporučuje se primena registrovanog insekticida:

Harpun (a.m.piriproksifen) 0,05-0,075% (karenca 7 dana).

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 12.8.2022 ‎(2)
Polaganje jaja pamukove sovice12.8.2022 12:40Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi postrnog kukuruza šećerca se u zavisnosti od roka setve naleze u različitim fazama razvoja listova do faze pred izbijanja metlice (BBCH 15-51); usevi soje se nalaze u fazi sazrevanja ploda ( BBCH 80-89 ); usevi postrne boranije se nalaze u fazi početka cvetanja (BBCH 61); usevi paprike se nalaze u fazi sazrevanja ploda, 10-70% plodova pokazuje tipičnu zrelost ( BBCH 81-87 ).

Vizuelnim pregledom biljaka kukuruza šećerca, soje, boranije i paprike registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na:

-        kukuruzu šećercu od 5% do 20% biljaka

-        soji na do 20% biljaka

-        boraniji na do 10% biljaka i

-        paprici na do 50% biljaka.

jaje pamukove sovice na listu paprike

jaje pamukove sovice na plodu paprike

jaje pamukove sovice na listu soje

jaje pamukove sovice na svili kukuruza

Početkom sledeće nedelje očekuje se intenzivno piljenje larvi te štetočine.

Na pojedinim parcelama paprike i kukuruza šećerca registruju se pojedinačno položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko registruju prisustvo jaja pamukove sovice primena nekog od registrovanih insekticida:

U usevima paprike:

-        Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana) ili

-        Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 1 dan)  ili

-        Affirm 095 SG (emamektin benzoate) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana) ili

-        Top gun (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 7 dana) ili

-        Exalt (spinetoram) u količini 2-2,4 l/ha (karenca 3 dana).

         

U usevima kukuruza:

-        Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol), u količini 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana) ili

-        Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb), u količini 0,25 l/ha (karenca14 dana)  ili

-       Ampligo 150 ZC (a.m. lorantraniliprol+lambda-cihalotrin), u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana)  ili

-        Radiant 120 SC (a.m. spinetoram), u količini 0,4 l/ha (karenca 14 dana) ili

-       Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin), u količini 0,4-0,5 l/ha (karenca 35 dana) ili

-              Decis expert (a.m. deltametrin), u količini 0,075-0,125 l/ha (karenca 30 dana).

U usevima boranije:

-        Harpun ( a.m.piriproksifen), u koncentraciji 0,05-0,075%.

U usevima soje, nema registrovanih insekticida za suzbijanje pamukove sovice. Proizvođačima soje koji se nalaze u dobroj kondiciji i koji nisu pretrpeli posledice suše, preporučuje se primena nekog od gore navedenih insekticida, ukoliko se registruje polaganje jaja ove štetočine.

Region: Vrbas
Intenzivno prisustvo pamukove sovice u usevima12.8.2022 9:38Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

U proteklih nedelju dana, na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama beleže se visoki ulovi odraslih jedinki pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

 

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo položenih jaja te štetočine. U zavisnosti od lokaliteta i useva razlikuje se i procenat biljaka sa položenim jajima koji se na pojedinim parcelama kreće i do 80. U narednim danima očekuje se masovno piljenje gusenica koje mogu naneti velike štete usevima.

Trenutno su najugroženiji usevi paprike, paradajza, postrne boranije i kukuruza šećerca.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza/koncentracija

Usev

Coragen 20 SC

hlorantraniliprol

0,14-0,2 l/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin

0,4 l/ha

paradajz, kukuruz

Avaunt 15 EC, Top gun

indoksakarb

0,25 l/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Affirm 095 SG, Ema, Triton

emamektin benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Harpun

piriproksifen

0,05-0,075%

boranija

 

Na pojedinim parcelama paprike i kukuruza šećerca pregledom je uočeno i prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Navedeni insekticidi za suzbijanje pamukove sovice delovaće i na suzbijanje kukuruznog plamenca. 

S obzirom da je u toku berba pojedinih useva ili se ona očekuje u narednom periodu prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

 

Region: Svi regioni
1 - 10 Next