Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > boranija  

Web Part Page Title Bar image
boranija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 31.7.2019 ‎(1)
Zaštita postrne boranije 31.7.2019 13:48Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi postrne boranije se nalaze u fazi cvetanja do početka razvoja ploda (BBCH 65-70).

 

  fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armgera) na 12% pregledanih biljaka.

Na postavljenim feromonskim klopkama u predhodnih nekoliko dana beležimo značajno povećanje broja ulovljenih imaga, a usev se nalazi u osetljivoj fazi razvoja kada može doći do ubušenja ispiljenih larvi u mahune. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i po potrebi obave insekticidni tretman preparatom:

            Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol)  0,1-0,15 l/ha

jaje pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.7.2019 ‎(1)
Zaštita postrne boranije10.7.2019 11:07Bakteriozna pegavost pasulja (xanthomonas axonopodis pv. phaseoli); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi postrne boranije se nalaze u fazi razvoja listova do formiranja bočnih izdanaka (BBCH 19-23).

  

    fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su simptomi bakteriozne pegavosti pasulja  (Xanthomonas campestris pv. phaseoli) na 15% pregledanih biljaka. S obzirom na nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama i povoljne uslove za širenje pomenutog patogena preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od fungicida na bazi aktivne materije bakar hidroksid.

Tokom vizuelnih pregleda useva nisu registrovana položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), a na feromoskim klopkama beležimo pojedinačne ulove imaga.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva boranije.

         

bakterioza na listu  feromonska klopka

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.6.2019 ‎(1)
Pojava grinja u usevima i zasadima24.6.2019 8:47Grinje (acarine); Obična grinja (tetranychus urticae); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

Trenutno se u usevima lubenica, dinja, krastavaca, soje kao i u zasadima jabuka, leske, bresaka i nektarina registruje prisustvo grinja.

Protekle dve nedelje koje su obeležili tropski dani, bile  su izuzetno povoljne za razvoj ovih štetočina. Na našem proizvodnom području, najznačajnije su dve vrste grinja:  

 

·       Obični paučinar (Tetranychus urticae)

·       Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi)  

 

 

Obični paučinar živi na naličju lista gde se hrani sisajući sokove biljaka. Prvi simptomi napada se uočavaju na licu lista u obliku sitnih pega srebrnastobele boje. Kako se brojnost grinja i napad uvećava,  pege se međusobno spajaju i čitava površina lista žuti i suši se. Kod napadnutih biljaka povećava se transpiracija, smanjuje intenzitet fotosinteze što za posledicu ima skaraćenje vegetacije, zaostajanje u porastu i formiranje manjih i sitnijih plodova.

 

 

Crvena voćna grinja je štetočina proizvodnih voćnjaka. Štetni su svi pokretni stadijumi koji se hrane na lišću. Obično se nalazi na naličju lista, a pri velikim brojnostima i na licu lista. Usled njihove ishrane dolazi do pojave bronzavosti listova jabuke i do prevremene defolijacije.

 

 

 

Preporučuju se redovni pregledi useva paprike, paradajza, krastavaca, lubenica, tikvica, boranije, soje kao i voćnih zasada na prisustvo grinja. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena registrovanih akaricida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 2.8.2018 ‎(1)
Zaštita boranije2.8.2018 14:55Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području RC Vrbas, lokalitet Kula i Bačko Dobro Polje, usevi postrne boranije se nalaze u fenofazi od cvetanja do formiranja mahuna (BBCH 50-75).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 5,5.

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka na prisustvo ove štetočine.

U usevu boranije nema registrovanih insekticida za suzbijanje sovica. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine preporučuje se primena insekticida sa povoljnim ekotoksikološkim karakteristikama i kratkom karencom u povrću:

Laser 240 SC (spinosad) 0,3 - 0,4 l/ha (npr. karenca u krastavcu 3 dana). 

 

položeno jaje pamukove sovice na licu lista boranije

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 23.7.2018 ‎(1)
Tretman u boraniji23.7.2018 16:59Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji monitoringa RC Zrenjanin vizuelnim pregledom boranije koja se nalazi u fazi cvetanja do formiranja mahuna (BBCH 50-75), registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 4.

S obzirom da se u narednom periodu očekuje intenzivno formiranje mahuna kao i polaganje jaja pamukove sovice, preporučuje se proizvođačima pregled biljaka na prisustvo ove štetočine. Na feromonskim klopkama i dalje se beleži visoka brojnost ulovljenih imaga.

U usevu boranije nema registrovanih insekticida za suzbijanje sovica. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine preporučuje se primena insekticida sa povoljnim ekotoksikološkim karakteristikama i krakom karencom u povrću:

Laser 240 SC (spinosad) 0,3 - 0,4 l/ha (npr. karenca u krastavcu 3 dana).

 

  

faza razvoja            jaje pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 11.7.2018 ‎(1)
Zaštita boranije11.7.2018 13:35Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Na području delovanja RC Kikinda usevi boranije se nalaze u fazi od cvetanja do početka formiranja mahuna (BBCH 50-70).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva boranije na lokalitetu Banatska Topola registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 5,5.
 
Picture
 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja ove štetočine. Suzbijanje se vrši na početku piljenja larvi radi sprečavanja njihovog ubušivanja u formirane mahune. 

 

S obzirom da u usevu boranije nema registrovanih insekticida za suzbijanje sovica, preporučuje se primena insekticida sa kratkom karencom u povrću kao što je:

 

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5 – 2 kg/ha 

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 10.7.2018 ‎(1)
Pamukova sovica10.7.2018 11:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Izrazito je polifagna štetočina, hrani se sa preko 250 gajenih i spontanih biljnih vrsta. Štete pričinjavaju larve koje se hrane generativnim i vegetativnim organima biljaka.

U poslednjih nedelju dana, na feromonskim klopkama beleže se izuzetno visoki ulovi odraslih jedinki pamukove sovice. U usevima boranije, paprike, paradajza i kukuruza registruje se i do nekoliko stotina imaga dnevno. Takođe, u ovim usevima vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice. Procenat biljaka sa položenim jajma prelazi na nekim lokalitetima čak i 50%.

 

Preporučuje se proizvođačima kukuruza, paprike, paradajza, boranije, kupusa, duvana, pasulja, suncokreta i drugih osetljivih biljaka, pregled na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje prisustvo jaja, potrebno je pratiti razvoj i na samom početku piljenja larvi primeniti neki od registrovanih insekticida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 6.7.2018 ‎(1)
Tretman u boraniji 6.7.2018 15:51Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji monitoringa RC Zrenjanin vizuelnim pregledom boranije koja se nalazi u fazi cvetanja do početka formiranja mahuna (BBCH 50-70), registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 16% pregledanih biljaka.

S obzirom da se u narednom periodu očekuje intenzivno cvetanje i formiranje mahuna kao i intenzivnije polaganje jaja pamukove sovice, preporučuje se proizvođačima pregled biljaka na prisustvo ove štetočine.

Ukoliko se registruje prisustvo pamukove sovice preporučuje se hemijski tretman u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u tek zametnute mahune. S obzirom da u usevu boranije nema registrovanih insekticida za suzbijanje sovica, preporučuje se primena insekticida sa kratkom karencom u povrću kao što je:

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5 – 2 kg/ha 

jaje pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 1.9.2017 ‎(1)
Zaštita postrne boranije1.9.2017 14:41Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom useva boranije, sorta Skuba, koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 71 (10% mahuna dostiglo tipičnu veličinu), registrovana su   jaja i tek ispiljene larve pamukove sovice, Helicoverpa armigera, na 56% biljaka.

Kod nas nema registrovanih insekticida u usevu boranije za suzbijanje ove štetočine. Međutim, kako bi se spečilo ubušivanje larvi u tek formirane mahune, preporučuje se primena insekticida sa kratkom karencom u povrću kao što je:

Affirm 095 SC (emamektin-benzoat) 1,5-2 kg/ha.

 

jaje pamukove sovice na listu boranije

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 24.8.2017 ‎(1)
Pamukova sovica u postrnoj boraniji24.8.2017 11:56Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom postrne boranije, lokalitet Lukićevo, sorta Sonesta, koja se nalazi u fazi cvetanja – početka formiranja mahuna (BBCH 60-70) registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 30% pregledanih biljaka.

S obzirom da i dalje beležimo visoku brojnost ulovljenih imaga na feromonskim klopkama, a da ne bi došlo do ubušivanja larvi u formirane mahune, preporuka proizvođačima je pregled useva i primena insekticida na početku piljenja larvi:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) - 0,14-0,2 l/ha

jaja pamukove sovice

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next