Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > boranija  

Web Part Page Title Bar image
boranija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 7.9.2022 ‎(1)
Zaštita povrća od kukuruzne sovice i kukuruznog plamenca7.9.2022 8:31Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na feromonskim kopkama i svetlosnim lovnim lampama se konstantno beleže ulovi  kukuruzne (pamukove) sovice (Helicoverpa armigera). To je jedna od najznačajnijih štetočina u poljoprivredi naše zemlje.

 

Trenutno su najugroženiji usevi paprike, paradajza, postrne boranije, kukuruza šećerca, kupusa i dr.

 

Pregledima navedenih useva je uočeno prisustvo položenih jaja sovice. Procenat biljaka sa položenim jajima je različit u zavisnosti od lokaliteta, biljne vrste i kondicije useva. Na pojedinim parcelama uočeno je i do 70% biljaka sa položenim jajima kukuruzne sovice. U narednim danima očekuje se piljenje gusenica koje se u početku hrane listovima, a kasnije se ubušuju u plodove, klipove i mahune.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza/koncentracija

Usev

Coragen 20 SC

hlorantraniliprol

0,14-0,2 l/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin

0,4 l/ha

paradajz, kukuruz

Avaunt 15 EC, Top gun

indoksakarb

0,25 l/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Affirm 095 SG, Ema, Triton

emamektin benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Harpun

piriproksifen

0,05-0,075%

boranija*

*u usevima boranije registrovani su i insekticidi Kozak (lambda-cihalotrin) u količini 0,15 l/ha i Tonus (acetamiprid) u količini 0,16-0,25 kg/ha za suzbijanje biljnih vaši koji će delovati i na suzbijanje kukuruzne sovice.

 

U usevima paprike i kukuruza šećerca je uočeno i prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Navedeni insekticidi za suzbijanje kukuruzne sovice će delovati i na plamenca.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba se pridržavati uputsva za upotrebu pesticida i obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata i maksimalnom broju primene preparata tokom jedne vegetacije (MBT).

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 6.9.2022 ‎(1)
Zaštita boranije6.9.2022 12:36Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Vrbas usevi postrne boranije, julskog roka setve, se nalaze u fazi od početka cvetanja do različitih faza razvoja ploda  (BBCH 51-71).

faza boranije

Vizuelnim pregledom biljaka boranije, na licu listova, registrovana su sveže položena jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na do 70 % biljaka.

položena jaja pamukove sovice

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja kukuruzne sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo, sa ciljem sprečavanja ubušivanja gusenica te štetočine u mahune, primena registrovanog insekticida: Harpun (a.m.piriproksifen), u koncentraciji 0,05-0,075% (karenca 7 dana).

U usevima boranije registrovani su i insekticidi: Kozak (a.m. lambda-cihalotrin u količini 0,15 l/ha i Tonus (a.m. acetamiprid) u količini 0,16-0,25 kg/ha koji se mogu primeniti i za suzbijanje kukuruzne sovice. Karenca navedenih insekticida je 14 dana.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 19.8.2022 ‎(1)
Zaštita postrne boranije19.8.2022 12:24Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi postrne boranije, kasniji rokovi setve, se nalaze u fazi cvetanja do formiranja mahuna (BBCH 67-73).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana su položena jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) u zoni oko i na mahunama na do 11% biljaka.

 

 položeno jaja pamukove sovice

S obzirom da su na biljkama formirane mahune kako bi se sprečilo ubušivanje larvi navedene štetočine u mahune preporučuje se primena registrovanog insekticida:

Harpun (a.m.piriproksifen) 0,05-0,075% (karenca 7 dana).

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 12.8.2022 ‎(2)
Polaganje jaja pamukove sovice12.8.2022 12:40Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi postrnog kukuruza šećerca se u zavisnosti od roka setve naleze u različitim fazama razvoja listova do faze pred izbijanja metlice (BBCH 15-51); usevi soje se nalaze u fazi sazrevanja ploda ( BBCH 80-89 ); usevi postrne boranije se nalaze u fazi početka cvetanja (BBCH 61); usevi paprike se nalaze u fazi sazrevanja ploda, 10-70% plodova pokazuje tipičnu zrelost ( BBCH 81-87 ).

Vizuelnim pregledom biljaka kukuruza šećerca, soje, boranije i paprike registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na:

-        kukuruzu šećercu od 5% do 20% biljaka

-        soji na do 20% biljaka

-        boraniji na do 10% biljaka i

-        paprici na do 50% biljaka.

jaje pamukove sovice na listu paprike

jaje pamukove sovice na plodu paprike

jaje pamukove sovice na listu soje

jaje pamukove sovice na svili kukuruza

Početkom sledeće nedelje očekuje se intenzivno piljenje larvi te štetočine.

Na pojedinim parcelama paprike i kukuruza šećerca registruju se pojedinačno položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko registruju prisustvo jaja pamukove sovice primena nekog od registrovanih insekticida:

U usevima paprike:

-        Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana) ili

-        Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 1 dan)  ili

-        Affirm 095 SG (emamektin benzoate) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana) ili

-        Top gun (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 7 dana) ili

-        Exalt (spinetoram) u količini 2-2,4 l/ha (karenca 3 dana).

         

U usevima kukuruza:

-        Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol), u količini 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana) ili

-        Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb), u količini 0,25 l/ha (karenca14 dana)  ili

-       Ampligo 150 ZC (a.m. lorantraniliprol+lambda-cihalotrin), u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana)  ili

-        Radiant 120 SC (a.m. spinetoram), u količini 0,4 l/ha (karenca 14 dana) ili

-       Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin), u količini 0,4-0,5 l/ha (karenca 35 dana) ili

-              Decis expert (a.m. deltametrin), u količini 0,075-0,125 l/ha (karenca 30 dana).

U usevima boranije:

-        Harpun ( a.m.piriproksifen), u koncentraciji 0,05-0,075%.

U usevima soje, nema registrovanih insekticida za suzbijanje pamukove sovice. Proizvođačima soje koji se nalaze u dobroj kondiciji i koji nisu pretrpeli posledice suše, preporučuje se primena nekog od gore navedenih insekticida, ukoliko se registruje polaganje jaja ove štetočine.

Region: Vrbas
Intenzivno prisustvo pamukove sovice u usevima12.8.2022 9:38Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

U proteklih nedelju dana, na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama beleže se visoki ulovi odraslih jedinki pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

 

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo položenih jaja te štetočine. U zavisnosti od lokaliteta i useva razlikuje se i procenat biljaka sa položenim jajima koji se na pojedinim parcelama kreće i do 80. U narednim danima očekuje se masovno piljenje gusenica koje mogu naneti velike štete usevima.

Trenutno su najugroženiji usevi paprike, paradajza, postrne boranije i kukuruza šećerca.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza/koncentracija

Usev

Coragen 20 SC

hlorantraniliprol

0,14-0,2 l/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin

0,4 l/ha

paradajz, kukuruz

Avaunt 15 EC, Top gun

indoksakarb

0,25 l/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Affirm 095 SG, Ema, Triton

emamektin benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Harpun

piriproksifen

0,05-0,075%

boranija

 

Na pojedinim parcelama paprike i kukuruza šećerca pregledom je uočeno i prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Navedeni insekticidi za suzbijanje pamukove sovice delovaće i na suzbijanje kukuruznog plamenca. 

S obzirom da je u toku berba pojedinih useva ili se ona očekuje u narednom periodu prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

 

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 27.7.2022 ‎(1)
Zaštita boranije27.7.2022 12:16Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi postrne boranije, iz različitih rokova setve,   nalaze se u fazama od početka cvetanja do razvoja ploda  (BBCH 51-71).

faza boranije

Vizuelnim pregledom biljaka boranije, na licu listova, registrovana su položena jaja pamukove sovice(Helicoverpa armigera) na do 30% biljaka.

jaje pamukove sovice

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u mahune boranije, proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja sovica i po potvrdi prisustva primena registrovanog insekticida na početku piljenja larvi koje se očekuje u naredna 2-3 dana:

Harpun (a.m.piriproksifen) u koncentraciji 0,05-0,075% (karenca 7 dana).

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 14.7.2022 ‎(1)
Zaštita boranije14.7.2022 9:02Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Bačka Topola usevi boranije se nalaze u fazi od cvetanja do formiranja mahuna (BBCH 62-71).

Cvetanje boranije

Formirane mahune

Vizuelnim pregledom useva registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 20% biljaka.

Usev boranije se nalazi u veoma osetljivoj fazi kada pamukova sovica može naneti značajne štete generativnim organima.

Jaja pamukove sovice na listovima boranije

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u mahune, proizvođačima se preporučuje pregled useva, i ukoliko se registruje prisustvo pamukove sovice primena insekticida:

Harpun (a.m.piriproksifen) 0,05-0,075%, karenca 7 dana.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 12.7.2022 ‎(1)
Zaštita boranije12.7.2022 10:50Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi boranije se nalaze u fazi od cvetanja do formiranja mahuna (BBCH 62-71).

Faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 25% biljaka.

    

Jaje pamukove sovice         Jaje pod binokularom

Usev boranije se nalazi u veoma osetljivoj fazi kada pamukova sovica može naneti značajne štete generativnim organima.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u mahune, proizvođačima se preporučuje pregled useva, i ukoliko se registruje prisustvo pamukove sovice primena insekticida:

Harpun (a.m.piriproksifen) 0,05-0,075%, karenca 7 dana.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 26.8.2021 ‎(1)
Zaštita useva od pamukove sovice i stenica26.8.2021 10:06Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

U proteklih nedelju dana, na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama beleže se visoki ulovi odraslih jedinki pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

 

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo položenih jaja te štetočine. U zavisnosti od lokaliteta i useva razlikuje se i procenat biljaka sa položenim jajima koji se na pojedinim parcelama kreće i do 60%.

 

 

 

Pamukova sovica je izrazito polifagna štetočina i hrani se na velikom broju biljnih vrsta. Ženke polažu jaja, pojedinačno ili u manjim grupama, na dlačice listova ili generativne organe najrazvijenijih biljaka, kod kojih se odvijaju intenzivan porast i plodonošenje. Štete pričinjavaju larve, pri čemu se prvi larveni uzrasti ishranjuju listovima, dok kasniji uzrasti prelaze na pupoljke, cvetove i plodove.

 

U ovom momentu najugroženiji su postrni usevi kukuruza šećerca, boranije i soje, kao i usevi paprike, paradajza, kupusa i drugog povrća.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice i po potvrdi prisustva primena nekog od registrovanih insekticida:

 

Preparat

Aktivna materija

Doza

Usev (karenca u danima)

Coragen 20 SC

hlorantraniliprol

0,14-0,2 l/ha

paprika (3), paradajz (1), kukuruz (14), kupus (7)

*Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin

0,4 l/ha

paradajz (3), kukuruz (7), kupus (14)

Avaunt 15 EC, Top gun

indoksakarb

0,25 l/ha

paprika (1), paradajz (3), kukuruz (14)

Affirm 095 SG, Ema, Triton

emamektin benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika (3), paradajz (3), kupus (3)

*Scatto

deltametrin

0,3-0,7 l/ha

paprika (3), paradajz (3), kupus (7)

*Kozak

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

boranija (14), kupus (14)

Harpun

piriproksifen

0,05-0,075%

boranija (7)

 

U usevima soje nema registrovanih insekticida za suzbijanje pamukove sovice. Sa ciljem suzbijanja te štetočine mogu se koristiti neki od navedenih insekticida.
 

Vizuelnim pregledima, u pojedinim usevima, registrovano je značajno prisustvo odraslih jedinki i larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula). Intenzitet napada zavisi od lokaliteta, useva i ranije primenjenih hemijskih mera zaštite. Ukoliko se vizuelnim pregledima uoči prisustvo stenica prilikom izbora insekticida, sa ciljem zaštite useva od navedenih štetočina, prednost treba dati preparatima na  bazi deltametrina ili lambda-cihalotrina koji su označeni sa * u tabeli.

 

 

S obzirom da je u toku berba pojedinih useva ili se ona očekuje u narednom periodu prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 25.8.2021 ‎(1)
Zaštita postrne boranije25.8.2021 12:53Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi postrne boranije se nalaze u fazi cvetanja (BBCH 61), početak cvetanja: 10% cvetova otvoreno.

Postrna boranija_faza razvoja

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima postrne boranije beleže se visoke brojnosti odraslih jedinki pamukove/kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera).

Imago pamukove sovice

Vizuelnim pregledom useva utvrđeno je  prisustvo jaja ove štetočine na do 65% pregledanih biljaka.

Jaja pamukove sovice

Postrna boranija se nalazi u osetljivoj fazi razvoja, kada pamukova sovica hraneći se generativnim organima, može u značajnoj meri onemogućiti formiranje mahuna, a samim tim i drastično smanjiti prinos.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva postrne boranije na prisustvo položenih jaja pamukove sovice i po potvrdi prisustva primena nekog od sledećih insekticida:

·        Harpun (a.m. piriproksifen) 0,05-0,075% ili

·        Affirm 095 SG,Ema, Triton (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha

     ili neki drugi insekticid ovicidno-larvicinog delovanja.

Region: Bačka Topola
1 - 10 Next