Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > boranija  

Web Part Page Title Bar image
boranija

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 15.9.2020 ‎(1)
Zaštita kukuruza šećerca i boranije15.9.2020 14:03Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi kukuruza šećerca se nalaze, u zavisnosti od roka setve, u fazi početak odbacivanja polena: vidljivi končići svile do faze metlica u punom cvetanju: svila se suši (BBCH 63-67).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana se položena jajna legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 6% biljaka, kao i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 26% biljaka. Položena jaja se u najvećem procentu nalaze u zoni oko ili na klipu i na razvijenoj svili.

         

jajno leglo kukuruznog plamenca

jaje pamukove sovice

Proizvođačima se preporučuje  pregled useva i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina, primene neki od navedenih insekticida vodeći računa o karenci i maksimalnom dozvoljenom broju tretmana pesticida u toku jedne vegetacije:

·        Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 14 dana),

·        Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha (karenca 7 dana),

·        Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana).

Zbog visoke stope parazitizma jajnih legala plamenca i jaja pamukove sovice od strane parazitne osice iz roda Trichogramma u ovom periodu godine, prilikom izbora preparata  prednost treba dati insekticidima koji neće štetno delovati na njih kao što je Coragen 20 SC.

Usevi postrne boranije se nalaze u fazi cvetanja do početka razvoja mahuna (BBCH 65-71).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armgera) na do 9% biljaka. S obzirom da  da se u narednim danima očekuje intenzivno piljenje larvi, preporuka proivođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju položena jaja pamukove sovice, sprovedu insekticidni tretman kako bi sprečili ubušivanje larvi u mahune:

·         Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol)  0,1-0,15 l/ha.

 

jaje pamukove sovice na boraniji

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 2.9.2020 ‎(1)
Zaštita postrne letnje boranije2.9.2020 14:44Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi letnje postrne boranije se nalaze u fazi od početka cvetanja, 30% cvetova otvoreno do faze početka razvoja mahuna(BBCH 61-71).

               

      fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 4% biljaka. Štete pričinjavaju larve hraneći se listovima i cvetovima, a u kasnijim fazama razvoja boranije ubušuju se i u mahune (generativni organi). Najavljene visoke dnevne temperature pogodovaće razvoju ove štetočine.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje parcele i ukoliko uoče položena jaja pomenute štetočine, u osetljivim fazama razvoja početka formiranja mahuna,  sprovedu insekticidni tretman preparatom:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol)  0,1-0,15 l/ha.

       

   položena jaja pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.7.2020 ‎(1)
Intenzivno polaganje jaja pamukove sovice23.7.2020 13:59Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama, u poslednjih nedelju dana se registruju visoki ulovi odraslih jedinki pamukove/kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera). U usevima boranije, paprike, paradajza i kukuruza registruje se i do nekoliko stotina imaga dnevno. Takođe, u ovim usevima vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo jaja u različitim fazama razvoja, od sveže položenih do jaja pred piljenje. Na nekim lokalitetima, procenat biljaka sa položenim jajma prelazi i 40%.

Ova sovica je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Izrazito je polifagna štetočina, hrani se sa preko 250 gajenih i spontanih biljnih vrsta. Štete pričinjavaju larve koje se hrane generativnim i vegetativnim organima biljaka.

Preporučuje se proizvođačima kukuruza, paprike, paradajza, boranije, kupusa, duvana, pasulja, suncokreta i drugih osetljivih biljaka, pregled na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo jaja pamukove sovice preporuka je da se na samom početku piljenja larvi primeni registrovani insekticid ovicidno-larvicidnog delovanja.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 22.7.2020 ‎(1)
Zaštita postrne boranije22.7.2020 12:56Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi postrne boranije se nalaze u fazi cvetanja do početka razvoja mahuna (BBCH 65-71).

 

  fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armgera) na do 10% pregledanih biljaka. S obzirom da  su uočena jaja u različitim embrionalnalnim fazama razvoja, od sveže položenih do zrelih i da se u narednim danima očekuje intenzivno piljenje larvi, preporuka proivođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju položena jaja pamukove sovice, sprovedu insekticidni tretman kako bi sprečili ubušenje tek ispiljenih larvi u mahune:

            Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol)  0,1-0,15 l/ha.

Na feromonskim klopkama koje su postavljene u usevima povrća, u proteklih nekoliko dana se  beleži značajno povećanje broja ulovljenih imaga pamukove sovice.

  

  jaje pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 7.7.2020 ‎(1)
Zaštita postrne boranije7.7.2020 13:03Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Bakteriozna pegavost pasulja (xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi postrne boranije se nalaze u fazi od formiranja bočnih izdanaka do vidljiv prvi cvetni pupoljak izvan lišća (BBCH 24-51).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su simptomi bakteriozne pegavosti lista pasulja  (Xanthomonas campestris pv. phaseoli) na 11%  biljaka. Realizovane padavine i registrovane temperature u predhodnom periodu su pogodovale razvoju i širenju simptoma pomenutog patogena.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje parcele i ukoliko uoče simptome bakteriozne pegavosti lista pasulja sprovedu hemijske mere zaštite nekim od preparata na bazi aktivne materije bakar-hidroksid, pre padavina koje se najavljuju krajem nedelje.

Takođe, tokom vizuelnih pregleda useva registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 3% biljaka. Štete pričinjavaju larve hraneći se listovima i generativnim organima, a u kasnijim fazama razvoja boranije ubušuju se i u mahune. S obzirom na nisku brojnost položenih jaja, hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ove štetočine se ne preporučuju.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja  i prisustva štetočina u usevima postrne boranije.

 

  jaje pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 31.7.2019 ‎(1)
Zaštita postrne boranije 31.7.2019 13:48Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi postrne boranije se nalaze u fazi cvetanja do početka razvoja ploda (BBCH 65-70).

 

  fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armgera) na 12% pregledanih biljaka.

Na postavljenim feromonskim klopkama u predhodnih nekoliko dana beležimo značajno povećanje broja ulovljenih imaga, a usev se nalazi u osetljivoj fazi razvoja kada može doći do ubušenja ispiljenih larvi u mahune. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i po potrebi obave insekticidni tretman preparatom:

            Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol)  0,1-0,15 l/ha

jaje pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.7.2019 ‎(1)
Zaštita postrne boranije10.7.2019 11:07Bakteriozna pegavost pasulja (xanthomonas axonopodis pv. phaseoli); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi postrne boranije se nalaze u fazi razvoja listova do formiranja bočnih izdanaka (BBCH 19-23).

  

    fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su simptomi bakteriozne pegavosti pasulja  (Xanthomonas campestris pv. phaseoli) na 15% pregledanih biljaka. S obzirom na nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama i povoljne uslove za širenje pomenutog patogena preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od fungicida na bazi aktivne materije bakar hidroksid.

Tokom vizuelnih pregleda useva nisu registrovana položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), a na feromoskim klopkama beležimo pojedinačne ulove imaga.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva boranije.

         

bakterioza na listu  feromonska klopka

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.6.2019 ‎(1)
Pojava grinja u usevima i zasadima24.6.2019 8:47Grinje (acarine); Obična grinja (tetranychus urticae); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

Trenutno se u usevima lubenica, dinja, krastavaca, soje kao i u zasadima jabuka, leske, bresaka i nektarina registruje prisustvo grinja.

Protekle dve nedelje koje su obeležili tropski dani, bile  su izuzetno povoljne za razvoj ovih štetočina. Na našem proizvodnom području, najznačajnije su dve vrste grinja:  

 

·       Obični paučinar (Tetranychus urticae)

·       Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi)  

 

 

Obični paučinar živi na naličju lista gde se hrani sisajući sokove biljaka. Prvi simptomi napada se uočavaju na licu lista u obliku sitnih pega srebrnastobele boje. Kako se brojnost grinja i napad uvećava,  pege se međusobno spajaju i čitava površina lista žuti i suši se. Kod napadnutih biljaka povećava se transpiracija, smanjuje intenzitet fotosinteze što za posledicu ima skaraćenje vegetacije, zaostajanje u porastu i formiranje manjih i sitnijih plodova.

 

 

Crvena voćna grinja je štetočina proizvodnih voćnjaka. Štetni su svi pokretni stadijumi koji se hrane na lišću. Obično se nalazi na naličju lista, a pri velikim brojnostima i na licu lista. Usled njihove ishrane dolazi do pojave bronzavosti listova jabuke i do prevremene defolijacije.

 

 

 

Preporučuju se redovni pregledi useva paprike, paradajza, krastavaca, lubenica, tikvica, boranije, soje kao i voćnih zasada na prisustvo grinja. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena registrovanih akaricida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 2.8.2018 ‎(1)
Zaštita boranije2.8.2018 14:55Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području RC Vrbas, lokalitet Kula i Bačko Dobro Polje, usevi postrne boranije se nalaze u fenofazi od cvetanja do formiranja mahuna (BBCH 50-75).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 5,5.

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka na prisustvo ove štetočine.

U usevu boranije nema registrovanih insekticida za suzbijanje sovica. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine preporučuje se primena insekticida sa povoljnim ekotoksikološkim karakteristikama i kratkom karencom u povrću:

Laser 240 SC (spinosad) 0,3 - 0,4 l/ha (npr. karenca u krastavcu 3 dana). 

 

položeno jaje pamukove sovice na licu lista boranije

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 23.7.2018 ‎(1)
Tretman u boraniji23.7.2018 16:59Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji monitoringa RC Zrenjanin vizuelnim pregledom boranije koja se nalazi u fazi cvetanja do formiranja mahuna (BBCH 50-75), registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 4.

S obzirom da se u narednom periodu očekuje intenzivno formiranje mahuna kao i polaganje jaja pamukove sovice, preporučuje se proizvođačima pregled biljaka na prisustvo ove štetočine. Na feromonskim klopkama i dalje se beleži visoka brojnost ulovljenih imaga.

U usevu boranije nema registrovanih insekticida za suzbijanje sovica. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine preporučuje se primena insekticida sa povoljnim ekotoksikološkim karakteristikama i krakom karencom u povrću:

Laser 240 SC (spinosad) 0,3 - 0,4 l/ha (npr. karenca u krastavcu 3 dana).

 

  

faza razvoja            jaje pamukove sovice

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next