Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šećerna repa  

Web Part Page Title Bar image
šećerna repa

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 27.6.2022 ‎(1)
Zaštita šećerne repe27.6.2022 7:54Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Senta, usevi šećerne repe se nalaze u fazi potpunog zatvaranja redova (39 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lišća repe (Cercospora beticola). U zavisnosti od uslova gajenja (navodnjava li se usev ili ne), kao i osetljivosti sortimenta, simptomi su prisutni u vidu pojedinačnih pega na do 6% biljaka.

 

S obzirom na povoljne uslove koji su vladali u prvoj polovini juna kada je ostvareno nekoliko ciklusa infekcije, u narednim danima se može očekivati povećanje broja biljaka sa pegama pogotovo kod osetljivog sortimenta.

 

Sa ciljem zaštite šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lišća  repe proizvođačima se preporučuje  primena hemijskih mera zaštite kombinacijom fungicida preventivnog i sistemičnog mehanizma delovanja:

 

Preventivni fungicidi:

Mankogal 80 (mankozeb) 2 kg/ha

Mankogal 400 SC (mankozeb) 3,5-4 kg/ha

Blauvit (bakar-hidroksid) 2kg/ha

Nordox 75 WG (bakar-oksid) 1,25 kg/ha

 

Sistemični fungicidi:

Amistar extra, Amicer extra, Arcon Extra, Comrade  ( azoksistrobin+ciprokonazol) 0,6-0,75 l/ha

Amistar gold, Teatar plus  ( azoksistrobin+difenokonazol) 1 l/ha

Propulse 250 SE ( fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha

Unify  ( piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha

Zamir  (prohloraz+tebukonazol) 1 l/ha

Sekvenca plus (difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Spyrale ( difenokonazol + fenpropidin) 0,75 l/ha

Antre plus ( tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Vintage ME ( difenokonazol + flutriafol) 0,6-0,8 l/ha

Sphere, Cerox, Venere ( trifloksistrobin + ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha

Sanus (tiofanat-metil + tebukonazol+ciflufenamid) 1,5-2 l/ha.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 24.6.2022 ‎(1)
Zaštita šećerne repe24.6.2022 15:05Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Ruma većina useva šećerne repe se nalaze u fenofazi potpunog zatvaranja redova: oko 90% biljaka zatvorilo redove  i razvića korena (39-40 BBCH).

 

Pregledom useva registruje se prisustvo  simptoma pegavosti lišća repe (Cercospora beticola) u vidu pojedinačnih pega na biljkama, ali i njihovo postepeno širenje u odnosu na vizuelni pregled pre nedelju dana kada su registrovane prve pege. U zavisnosti od lokaliteta i osetljivosti sortimenta procenat biljaka  sa pojedinačnim pegama  se kreće do 10%. S obzirom na uslove koji su vladali u proizvodnji u prvoj polovini juna (nekoliko ciklusa infekcije) i padavine od 23.06., u narednom periodu se očekuje dalje povećanje broja biljaka sa simptomima.

 

 velika slika

 

Proizvođačima se poreporučuje pregled useva na prisustvo ovog patogena, pri čemu posebnu pažnju treba obratiti na osetljivi sortiment  i useve koji se nalaze u sistemu navodnjavanja.

 

U cilju zaštite šećerne repe od ovog patogena preporučuje se primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

 

Preventivni fungicidi:

 

·         Mankogal 80 ( a.m. mankozeb) 2 kg/ha,

·         Mankogal 400 SC (a.m. mankozeb) 3,5-4 kg/ha,

·         Blauvit, Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) 2 kg/ha ili

·         Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) 1,25 kg/ha.

 

Sistemični fungicidi:

 

·         Amistar extra, Amicer extra, Arcon Extra  ili Comrade  (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,6-0,75 l/ha,

·         Amistar gold ili Teatar plus  (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) 1 l/ha,

·         Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha,

·         Unify  (a.m. piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha,

·         Zamir  (a.m. prohloraz+tebukonazol) 1 l/ha,

·         Sekvenca plus (a.m. difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha,

·         Spyrale (a.m. difenokonazol+fenpropidin) 0,75 l/ha,

·         Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha,

·         Vintage ME (a.m. difenokonazol+flutriafol) 0,6-0,8 l/ha,

·         Sphere, Cerox, Venere (a.m. trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha ili

·         Sanus (a.m. tiofanat-meti+tebukonazol+ciflufenanid) 1,5-2 l/ha.

 

U zaštiti repe od ovog patogena treba voditi računa o odlaganju pojave rezistentnosti što se postiže korišćenjem fungicida sa različitim mehanizmom delovanja u narednim tretmanima. Takođe, treba voditi računa i o maksimalnom broju dozvoljenih tretmana u toku jedne vegetacije.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 23.6.2022 ‎(1)
Zaštita šećerne repe23.6.2022 8:12Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi šećerne repe se nalaze u fazi potpuno zatvaranje redova  (BBCH 39).

Vizuelnim pregledima useva je uočeno prisustvo simptoma pegavosti lišća repe (Cercospora beticola), u vidu pojedinačnih pega, na do 8 % biljaka.

Trenutne padavine i registrovane  temperature (koje su optimalne za razvoj gljive) stvaraju povoljne uslove  za dalji razvoj i širenje patogena, te se u narednim  danima  može očekivati  povećanje broja biljaka sa simptomima pegavosti na lišću.

U cilju zaštite šećerne repe, proizvođačima se preporučuje da, čim se stvori mogućnost ulaska u njive, primene kombinaciju preventivnih i sistemičnih fungicida:

Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) 1,25 kg/ha

Mankogal 400 SC (a.m.mankozeb) 3,5-4 kg/ha

Blauvit (a.m.bakar-hidroksid) 2kg/ha

+

Amistar extra, Amicer extra, Arcon Extra, Comrade  (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,6-0,75 l/ha

Zamir  (a.m. prohloraz+tebukonazol) 1 l/ha

Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha

Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Sekvenca plus (a.m. difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Teatar plus, Amistar gold (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 1 l/ha

Sphere, Cerox, Venere (a.m. trifloksistrobin + ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha

Unify  (a.m. piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 22.6.2022 ‎(3)
Zaštita šećerne repe22.6.2022 12:31Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe se nalaze u fazi potpuno zatvaranje redova, oko 90% biljaka zatvorilo red (BBCH 39).

 

Š.repa _BBCH 39

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe utvrđeno je prisustvo simptoma pegavosti lišća repe (Cercospora beticola), u vidu pojedinačnih pega, na do 2 % biljaka u uslovima suvog ratarenja, i na do 11 % biljaka u uslovima navodnjavanja.

 

Cercospora beticola_pega

 

Prvi simptomi navedenog patogena registrovani su   tokom protekle nedelje   (videti prilog od 17.6.).

U narednom periodu se zbog povoljnosti uslova u prethodnom periodu očekuje povećanje broja pega, tj. broja biljaka sa simptomima, te se proizvođačima poreporučuje pregled useva na prisustvo ovog patogena.

Naročito treba obratiti pažnju na osetljiv sortiment  i useve koji su u sistemu navodnjavanja.

 

U cilju zaštite šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lišća repe, proizvođačima se preporučuje  neka od sl. kombinacija preventivnih i sistemičnih  fungicida:

·         Mankogal 80  2 kg/ha, Mankogal 400 SC  3,5-4 kg/ha  (a.m. mankozeb) ili,

·         Blauvit (a.m.bakar-hidroksid) 2 kg/ha ili,

·         Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) 1,25 kg/ha.  

 +

·         Amistar extra, Amicer extra, Arcon Extra, Comrade  (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,6-0,75 l/ha ili,

·         Amistar gold, Teatar plus  (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) 1 l/ha ili,

·         Propulse 250 SE (a.m.fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha ili,

·         Unify  (a.m.piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha ili,

·         Zamir  (a.m.prohloraz+tebukonazol) 1 l/ha ili,

·         Sekvenca plus (a.m.difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,

·         Spyrale (a.m.difenokonazol+fenpropidin) 0,75 l/ha ili,

·         Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,

·         Vintage ME (a.m.difenokonazol+flutriafol) 0,6-0,8 l/ha ili,

·         Sphere, Cerox, Venere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha ili,

·         Sanus (a.m.tiofanat-meti+tebukonazol+ciflufenanid) 1,5-2 l/ha.

Region: Bačka Topola
Zaštita šečerne repe22.6.2022 12:08Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi šećerne repe se nalaze u fazi potpunog zatvaranja redova (BBCH 39).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lišća repe (Cercospora beticola). U zavisnosti od rokova setve, primenjene agrotehnike, uslova gajenja (da li se usev navodnjava ili ne), kao i osetljivosti sortimenta, simptomi su prisutni u vidu pojedinačnih pega na do 8% biljaka.

 

 pegavost lista šećerne repe

S obzirom na povoljne uslove koji su vladali u prvoj polovini juna kada je ostvareno nekoliko ciklusa infekcije, u narednim danima se može očekivati povećanje broja biljaka sa pegama pogotovo kod osetljivog sortimenta i na lokalitetima gde se učestalo gaji repa.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve u cilju utvrđivanja prisustva pega na biljkama. Ukoliko se prilikom pregleda registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena hemijskih mera zaštite kombinacijom fungicida:

Preventivni fungicidi:

Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2 kg/ha

Mankogal 400 SC (a.m.mankozeb) 3,5-4 kg/ha

Blauvit (a.m.bakar-hidroksid) 2kg/ha

Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) 1,25 kg/ha

Sistemični fungicidi:

Amistar extra, Amicer extra, Arcon Extra, Comrade  (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,6-0,75 l/ha

Amistar gold, Teatar plus  (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) 1 l/ha

Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha

Unify  (a.m. piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha

Zamir  (a.m. prohloraz+tebukonazol) 1 l/ha

Sekvenca plus (a.m. difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Spyrale (a.m. difenokonazol + fenpropidin) 0,75 l/ha

Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Vintage ME (a.m. difenokonazol + flutriafol) 0,6-0,8 l/ha

Sphere, Cerox, Venere (a.m. trifloksistrobin + ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha

Sanus (a.m.tiofanat-metil + tebukonazol+ciflufenamid) 1,5-2 l/ha.

Region: Zrenjanin
Zaštita šećerne repe od Cercospora beticola22.6.2022 7:36Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Usevi šećerne repe se nalaze u fazi od pred zatvaranje redova do faze razvoja korena.

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe uočeno je prisustvo pojedinačnih pega od patogena Cercospora beticola (pegavost lišća repe). U zavisnosti od lokaliteta, osetljivosti sorte, učestalosti i načina gajenja (navodnjavanje) repe, prisustvo pega je registrovano na 1% do 20% biljaka.

 
Pege od Cercospora beticola
 

S obzirom na uslove koji su vladali u proizvodnji šećerne repe u prvoj polovini juna, a koji su omogućili realizaciju više paralelnih ciklusa infekcije, u narednih nekoliko dana se očekuje povećanje broja biljaka sa pegama.

Sa ciljem zaštite šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lišća repe, proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite kombinacijom  preventivnih i sistemičnih fungicida. Predlaže se da se tretmani najpre izvrše kod osetljivog sortimenta i usevima koji su u sistemu navodnjavanja. Za zaštitu od prouzrokovača pegavosti lišća repe su registrovani sledeći fungicidi:

Preventivni fungicidi:

-        Mankogal 80 ( mankozeb) 2 kg/ha ili

-        Mankogal 400 SC (mankozeb) 3,5-4 kg/ha ili

-        Blauvit (bakar-hidroksid) 2 kg/ha ili

-        Nordox 75 WG (bakar-oksid) 1,25 kg/ha.

Sistemični fungicidi:

-        Amistar extra, Amicer extra, Arcon Extra, Comrade  (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,6-0,75 l/ha ili

-        Amistar gold, Teatar plus  (azoksistrobin+difenokonazol) 1 l/ha ili

-        Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha ili

-        Unify  (piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha ili

-        Zamir  (prohloraz+tebukonazol) 1 l/ha ili

-        Sekvenca plus (difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili

-        Spyrale (difenokonazol+fenpropidin) 0,75 l/ha ili

-        Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili

-        Vintage ME (difenokonazol+flutriafol) 0,6-0,8 l/ha ili

-        Sphere, Cerox, Venere (trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha ili

-        Sanus (tiofanat-meti+tebukonazol+ciflufenanid) 1,5-2 l/ha.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 21.6.2022 ‎(3)
Zaštita šećerne repe 21.6.2022 14:04Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Sombor šećerna repa se nalazi u fazi potpunog zatvaranja redova (BBCH 39).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lišća repe (prouzrokovač Cercospora beticola). Povoljni uslovi za ostvarenje infekcije od strane ovog patogen su na automatskim meteorološkim stanicama koje su smeštene u usevima registrovani u prvoj polovini juna. Pege u okviru kojih smo uočili i formirane konidije ove gljive su na području delovanja RC Sombor uočene 14.06. na lokalitetu Radojevići.

Vizuelnim pregledima na više lokaliteta, naročito u usevima koji se nalaze u sistemu navodnjavanja, ovih dana je registrovano povećanje broja biljaka sa po jednom pegom. U zavisnosti od sortimenta, lokaliteta, učestalosti gajenja šećerne repe kao i uslova gajenja (da li je usev u navodnjavanju ili ne) procenat biljka sa pegom je 5-15 .

S obzirom da se u narednom periodu očekuje dalji razvoj patogena i povećanje broja biljaka sa simptomima, proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva simptoma pegavosti lišća repe. Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi njihovo prisustvo proizvođačima se preporučuje da sprovedu tretman kombinacijom fungicida:

Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2kg/ha ili

Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid ) 1,25 kg/ha

+

Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) 1 l/ha ili

Propulse (a.m. fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha ili

Revyvit (a.m.mefentriflunkonazol) 1,5 l/ha ili

Sekvenca plus (a.m.tiofanat-metil+difenokonazol) 1,75 l/ha ili

Unify (a.m. piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-1 l/ha ili

Impact 25 SC, Imperium (a.m. flutriafol) 0,25 l/ha ili

Amistar extra, Comrade, Amicer Extra, Arcon Extra (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,6-0,75 l/ha ili

Spyrale (a.m.difenokonazol+fenpropidin) 0,75 l/ha.

Region: Sombor
Zaštita šećerne repe21.6.2022 12:24Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Vrbas usevi šećerne repe se u zavisnosti od datuma setve i načina gajenja nalaze u fazi od pred zatvaranje redova (suvo ratarenje) do početka razvoja korena (u sistemu za navodnjavanje). 

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe koji se nalaze u sistemu navodnjavanja, registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lišća repe (Cercospora beticola) u vidu pojedinačnih pega na do 20% biljaka. 

U usevima koji su u suvom ratarenju, prisustvo pega je uočeno na svega nekoliko procenata biljaka.

Međutim, s obzirom na povoljne uslove koji su vladali u prvoj polovini juna kada je ostvareno nekoliko ciklusa infekcije, u narednim danima se može očekivati svakodnevno povećanje broja biljaka sa pegama pogotovo kod osetljivog sortimenta i na lokalitetima gde se učestalo gaji repa.

 
 

Sa ciljem zaštite lisne mase šećerne repe, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida. Najpre treba zaštititi useve koji su u sistemu navodnjavanja i gde je osetljiva sorta:

       -    a.m.mankozeb (Mankogal 80), u količini 2 kg/ha (MBT 3) ili

  -          a.m.bakar-hidroksid (Funguran OH, Blauvit), u količini 2kg/ha (MBT 4,2) ili

  -          a.m.bakar-oksid (Nordox 75 WG), u količini 1,25 kg/ha (MBT 3).

                                                               +

-                a.m.prohloraz+tebukonazol (Zamir), u dozi 1 l/ha (MBT 3) ili

       -           a.m.fluopiram+protiokonazol (Propulse 250 SE) u dozi 1-1, 2l/ha (MBT 2 ) ili

       -           a.m. mefentriflukonazol (Revyvit) u dozi 1,5 l/ha (MBT 2) ili

       -            a.m. tiofanat-metil + difenokonazol, (Sekvenca plus) (MBT 2) u dozi 1,75 l/ha ili

       -           a.m. piraklostrobin+protiokonazol (Unify) u dozi 0,75-1 l/ha (MBT 2) ili

       -             a.m. flutriafol (Impact 25 SC, Imperium) u dozi 0,25 l/ha (MBT 2) ili

       -             a.m. ciprokonazol+azoksistrobin (Amistar extra, Comrade) u dozi 0,6-0,75 l/ha (MBT) ili

      -               a.m. difenokonazol+fenpropidin(Spyrale), u dozi 0,75 l/ha.

Region: Vrbas
Zaštita šećerne repe21.6.2022 8:17Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Vizuelnim pregledom useva registruje se povećanje broja pega prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). U odnosu na prošlu nedelju kada su registrovane pojedinačne biljke sa pegama sada se već na pojedinim parcelama može uočiti I do 15 % biljaka sa pegama. Na automatskim meteorološkim stanicama koje su smeštene u usevima šećerne repe u prvoj polovini juna su registrovani visoki rizici za ostvarenje infekcija, što će dovesti do povećanja broja biljaka sa pegama na dnevnom nivou.

S obzirom da se od druge polovine nedelje najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za infekciju i širenje ovog patogena,  proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preventivnog i sistemičnog fungicida:

Preventivni fungicidi:

·       Mankogal 80 ( mankozeb) 2 kg/ha (MBT 3) ili

-       Mankogal 400 SC (mankozeb) 3,5-4 kg/ha (MBT 3)

·       Blauvit (bakar-hidroksid) 2kg/ha (MBT 2) ili

·       Nordox 75 WG (bakar-oksid) 1,25 kg/ha (MBT 3).

 

Sistemični fungicidi:

·      Amistar extra, Amicer extra, Arcon Extra, Comrade  (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,6-0,75 l/ha (MBT 2) ili

·      Amistar gold, Teatar plus  (azoksistrobin+difenokonazol) 1 l/ha (MBT 2) ili

·       Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha (MBT 2) ili

·      Unify  (piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha (MBT 2) ili

·      Zamir  (prohloraz+tebukonazol) 1 l/ha (MBT 3) ili

·       Sekvenca plus (difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha (MBT 2) ili

·      Spyrale (difenokonazol+fenpropidin) u dozi 0,75 l/ha MBT 2 ili

-    Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) u dozi 1,5 l/ha  (MBT 2) ili

-   Vintage ME (difenokonazol+flutriafol) u dozi 0,6-0,8 l/ha (MBT 2) ili

-   Sphere, Cerox, Venere (trifloksistrobin+ciprokonazol) u dozi 0,25-0,35 l/ha (MBT 2) ili

-  Sanus (tiofanat-meti+tebukonazol+ciflufenanid) u dozi 1,5-2 l/ha (MBT 2).

U zaštiti repe od Cercospora beticola veoma je važno  voditi računa o odlaganju pojave rezistentnosti što se postiže menjanjem fungicida sa različitim mehanizmom delovanja u narednim tretmanima. Takođe, treba voditi računa i o maksimalnom broju dozvoljenih tretmana u toku jedne vegetacije (MBT).

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 27.5.2022 ‎(1)
Zaštita šećerne repe 27.5.2022 9:31Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Sovica gama (Autographa gamma)

Na području delovanja RC Sombor usevi šećerne repe se u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta,  nalaze u fenofazi od 9 i više listova razvijeno do početak zatvaranja redova (BBCH 19-31).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo lisnih vaši, crne repine vaši (Aphis fabae) i zelene breskvine vaši (Myzus persicae) na 20% biljaka. Ovaj intenzitet napada je utvrđen na parcelama gde je već do sada sproveden jedan tretman (preporuka od 11.5.). Na parcelama gde nisu do sada sprovedene hemijske mere, vaši su uočene i na preko 50% biljaka.

crna repina vaš A.fabae

Prilikom pregleda je uočeno i prisustvo larvi sovice gama (Autographa gamma) na 5 % biljka i simptome oštećenja na 15% biljaka

  
larva A.gamma                                         

 

Trenutni vremenski uslovi su veoma pogodni za razvoj navedenih štetočina pa se u narednom periodu očekuje njihova povećana aktivnost.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak pracela u cilju utvrđivanja navedenih štetočina.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo 20-30% biljka naseljenih kolonijama vaši na ivičnom delu parcele ili oko 20% oštećene lisne površine od lisnih sovica preporučuje se primena insekticida

Karate Zeon, Kozak, Grom  (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

Region: Sombor
1 - 10 Next