Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šećerna repa  

Web Part Page Title Bar image
šećerna repa

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 22.8.2017 ‎(1)
Cercospora beticola22.8.2017 9:20Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja  RC Vrbas, poslednja preporuka za tretman u usevu šećerne repe protiv prouzrokovača pegavosti lista, Cercospora beticola, data je 2.8.

Kod proizvođača kod kojih je od poslednjeg tretmana prošlo više od 15 dana, neophodno je nastaviti zaštitu useva šećerne repe, jer su uslovi za širenje infekcije omogućeni padavinama prethodnih dana.

Izbor fungicida treba usmeriti ka aktivnim materijama drugog mehanizma delovanja u odnosu na prethodne tretmane, vodeći računa i o karenci.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 21.8.2017 ‎(2)
Zaštita šećerne repe21.8.2017 22:19Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Sombor, šećerna repa se nalazi u fenofazi razvoja korena.

Tokom proteklog vikenda, na meteorološkim stanicama registrovali smo od 5-15 mm vodenog taloga/m² , te su se stvorili povoljni uslovi za dalje širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe (prouz. Cercospora beticola).

S obzirom da je od prethodnog tretmana prošlo više od 14 dana a šećerna repa se nalazi u fenofazi kada je potrebno sačuvati lisnu masu u cilju dalje sinteze šećera , poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja (naročito na onim parcelama na kojima se ne očekuje vađenje repe u prvim rokovima ).

Prilikom izbora fungcida voditi računa o datumu vađenja repe i karenci izabranih fungicida.

 

Region: Sombor
Zaštita šećerne repe21.8.2017 13:49Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi šećerne repe nalaze se u fenofazi razvoja korena.
 
Padavine tokom vikenda pogodovale su  daljem širenju prouzrokovača pegavosti listova šećerne repe (Cercospora beticola).
 
S obzirom da je od prethodnog tretmana prošlo više od dve nedelje, ne može se vise računati na  zaštitu useva.
 
U zavisnosti od vremena vađenja šećerne repe, u dogovoru sa sirovinskim sektorima fabrika šećera treba utvrditi neophodnost izvođenja hemijskog tretmana i izbor preparata (voditi računa o karenci fungicida).
 
 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 18.8.2017 ‎(1)
Zaštita šećerne repe 18.8.2017 23:50Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera kada treba očuvati zelenu lisnu masu kako bi se omogućilo neometano odvijanje ovog procesa.

Nalog za treći tretman protiv prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na terenu RC Ruma dat je 01.08. Padavine od proteklog vikenda stvorile su povoljne uslove za dalji razvoj i širenje infekcije.  S obzirom na najavljene padavine za nedelju i da je od predhodnog tretmana prošlo više od dve nedelje više ne možemo računati na efikasnost  prethodno nanetih preparata.

U dogovoru sa sirovinskim sektorima fabrika šećera i u zavisnosti od vremena vađenja repe, proceniti neophodnost tretmana. Prilikom izbora preparata voditi računa o karenci.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 15.8.2017 ‎(1)
Zaštita šećerne repe15.8.2017 11:25Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Novi Sad u proteklih nekoliko dana stvoreni su uslovi za razvoj i širenje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Najavljene padavine krajem nedelje pogodovaće razvoju ovog patogena.

Širenje simptoma, odnosno pojava novih pega očekuje se krajem sledeće nedelje. S obzirom da je od predhodnog tretmana prošlo više od dve nedelje, neophodno je zaštititi lisnu masu kako bi se omogućila dalja sinteza šećera.

U dogovoru sa sirovinskim sektorima fabrika šećera i vremena vađenja repe, proceniti neophodnost tretmana i izbor preparata u zavisnosti od njihove karence.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 11.8.2017 ‎(2)
Zaštita šećerne repe11.8.2017 20:29Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Pančevo vizuelnim pregledom useva šećerne repe, koji su zaštićeni krajem  jula,  registruje se prisustvo novih pega na mladim listovima ,prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

S obzirom da se repa neće vaditi u narednih dvadesetak  dana potrebno je sačuvati lisnu masu kako ne bi došlo do nove retrovegetacije što bi dalje uticalo na smanjenje prinosa i sadražaja  šećera.

Krajem nedelje su  u najavi nove padavine pa preporučujemo  proizvođačima zaštitu useva  kombinacijom fungicida

 preventivnog :

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC 2 l/ha, (a.m. hlorotalonil ) 1,5l/ha ili Trimangol 75WG (a.m.maneb) 1,0 kg/ha

i sistemičnog delovanja:

 Rias 300 EC (difenokonazol+propikonazol) 0,3l/ha

Region: Pančevo
Tretman u šećernoj repi11.8.2017 15:47Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Vizuelnim pregledom useva registruje se povećanje broja pega prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Nove pege se osim na starom lišću, registruju i na mladim listovima.

Procenat listova sa pegama se kreće od 43 do 47;

Broj pega po listu se kreće od 2, 9 do 6, 2.

S obzirom da je od poslednjeg tretmana prošlo više od dvadeset dana i da usevi više nisu pod zaštitom, a najavljene padavine i pad temperature doprineće stvaranju povoljnih uslova za razvoj i dalje širenje infekcije od pomenutog patogena, preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite useva tretman obave kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

Preventivni fungicidi:

  • a.m. hlorotalonil - Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC 1, 5 l / ha, Odeon 1, 3 kg / ha ili
  • a.m. maneb – Trimangol 75 WG 1, 5 kg / ha.

Sistemični fungicid:

  • a.m. prohloraz + propikonazol – Bumper P 0, 8 – 1 l / ha.
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.8.2017 ‎(1)
Zaštita šećerne repe 5.8.2017 8:41Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Senta, šećerna repa se nalazi u fenofazi razvoja korena.

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na više lokaliteta, registrovano je povećanje broja pega na starijem lišću kao i njihovo širenje na mlađe listove .

pege na listu

S obzirom da je od prethodnog tretmana prošlo više od 20 dana da se najavljuje pad temperature i padavine, doći će do ostvarenja uslova za nove infekcije i  dalje širenje patogena.  

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da urade tretman useva i sačuvaju lisnu masu, kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC 1,5 l/ha, Odeon 1,3 kg/ha ( hlorotalonil)  ili

Trimangol 75 WG ( maneb) 1,5 kg/ha

+

Bumper P (prohloraz + propikonazol)  0,8 – 1 l/ha

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 3.8.2017 ‎(2)
Zaštita šećerne repe 3.8.2017 22:58Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Sombor, šećerna repa se nalazi u fenofazi razvoja korena.

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na punktovima B.Breg, Bezdan ,Kljajićevo i Stapar registrovali smo povećanje br  pega prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe Cercospora beticola. Na svim navedenim punktovima registrovali smo povećanje br pega na starom lišću kao i njihovo širenje na mlađe lišće .

S obzirom da je od prethodnog tretmana prošlo više od 14 dana a tokom navedenog perioda padavine kao i rosa u jutarnjim časovima uslovile su širenje pega ovog prouzrokovača, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da urade tretman u cilju zaštite useva kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida.

Od preventivnih fungicida mogu se koristiti

a. m. hlorotalonil -  Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC 1,5 l/ha, Odeon 1,3 kg/ha  ili

a. m. maneb – Trimangol 75 WG 1,5 kg/ha

a od sistemičnih fungicida

a.m. prohloraz + propikonazol – Bumper P 0,8 – 1 l/ha

velika slika

Region: Sombor
Zaštita šećerne repe3.8.2017 10:15Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Na teritoriji delovanja RC Kikinda usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja BBCH 41 (koren dostigao veličinu za vađenje).
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na lokalitetima Kikinde i Banatske Topole, registrovano je prisustvo novih pega prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe Cercospora beticola. Nove pege su pored starog lišća, registrovane i na mladom lišću. U usevima repe koji se nalaze pod sistemom za navodnjavanje, povećava se rizik od širenja ovog patogena, pa se proizvođačima repe preporučuje fungicidni tretman.
 
Picture
 
 
Picture
 

Poljoprivrednim proizvođačima preporučuju se hemijske mere zaštite kombinacijom preventivnog i sistemičnog fungicida:

Preventivni fungicidi:

  • Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha ili
  • Trimangol 75 WG (a.m.maneb) 1,5 kg/ha

Sistemični fungicid:

  • Bumper P (a.m.prohloraz + propikonazol) 0,8 – 1 l/ha
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 2.8.2017 ‎(1)
Zaštita šećerne repe2.8.2017 15:04Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na lokalitetima u Vrbasu, Kuli, Bečeju i Bačkom Dobrom Polju, registruje se pojava svežih – novih pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe, Cercospora beticola na mlađem lišću. U periodu od 24.7. – 30.7. izmereno je 13l kiše/m2. S obzirom da je od prethodnog tretmana  prošlo 14 dana i da su registrovane nove pege, kao i da je u usevima šećerne repe  prisutno stalno vlaženje lišća, od rose ili od navodnjavanja, preporučuje se fungicidni tretman kombinacijom preventivnog fungicida na bazi hlorotalonila

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC 1,5 l/ha, Odeon 1,3 kg/ha  ili

a. m. maneb – Trimangol 75 WG 1,5 kg/ha

Sistemični fungicid:

Bumper P (a.m. prohloraz + propikonazol) 0,8 – 1 l/ha.

 

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 1.8.2017 ‎(2)
Zaštita šećerne repe1.8.2017 11:50Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na lokalitetima Kisač i Gložan vizuelnim pregledima useva šećerne repe registruje se prisustvo novih pega prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pege su registrovane i na mladom lišću.

Na ovim lokalitetima u periodu od 24.7. do 31.7. palo je oko 20 mm kiše po m². Takođe, registrovano je i prisustvo rose u ranim jutarnjim časovima. Na lokalitetu Gložan većina parcela je pod navodnjavanjem, što dodatno pogoduje širenju ovog patogena.

Usled povoljnih uslova za razvoj pegavosti lista šećerne repe, u narednom periodu očekuje se povećanje broja pega na listovima.

Proizvođačima repe preporučuju se hemijske mere zaštite kombinacijom preventivnog i sistemičnog fungicida:

Preventivni fungicidi:

a. m. hlorotalonil -  Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC 1,5 l/ha, Odeon 1,3 kg/ha  ili

a. m. maneb – Trimangol 75 WG 1,5 kg/ha

Sistemični fungicid:

a.m. prohloraz + propikonazol – Bumper P 0,8 – 1 l/ha

Region: Novi Sad
Zaštita šećerne repe1.8.2017 10:35Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fazi razviće korena (40 BBCH). 

Prilikom očitavanja sortnog ogleda šećerne repe (lokalitet Inđija/Energo Zelena) pored pega prouzrokovača  pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticolaregistrovanih 18.07. beleže se i nove pege na mlađim listovima.

Padavine na ovom lokalitetu su zabeležene 24.,25.,29. i 31.07. (1-3 l/m²). Iako se radi o malim količinama padavina, rosa je u usevu prisutna do kasnih jutarnjih časova, a to su veoma povoljni  uslovi za infekciju ovim patogenom.

Proizvođačima se preporučuje da sprovedu hemijske mere zaštite kombinacijom preventivnog i sistemičnog fungicida:

Preventivni fungicidi:

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC ( hlorotalonil)  1,5 l/ha ili  Odeon ( hlorotalonil) 1,3 kg/ha  +

 

Sistemični fungicid:

Bumper P ( prohloraz+propikonazol) 0,8 - 1,0l/ha

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 30.7.2017 ‎(1)
Zaštita šećerne repe30.7.2017 18:28Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

 

Na području delovanja RC Pančevo šećerne repe se nalaze u fenofazi razvića korena.

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, koji su zaštićeni sredinom jula, na teritoriji RC Pančevo registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pored pega na starijem lišću, registrovane su i nove pege na mladim listovima šećerne repe.

Na našoj  teritoriji  u periodu od 20.07. do 28.07. u zavisnosti od punkta (Pančevo, Stari Tamiš i Crepaja) zabeležene  su  padavine od  7 - 20l po m², a u jutarnjim časovima jake rose.

Ovo su veoma povoljni  uslovi za infekciju ovim biljnim patogenom, pa se u narednih nekoliko dana očekuje porast broja biljaka sa pegama.

Poljoprivrednim proizvođačima  preporučujemo da sprovedu hemijske mere zaštite kombinacijom preventivnog i sistemičnog fungicida:

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC ( hlorotalonil)  1,5 l/ha ili  Odeon ( hlorotalonil) 1,3 kg/ha  +

 

Bumper P ( prohloraz+propikonazol) 0,8 - 1,0l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 27.7.2017 ‎(1)
Zaštita šećerne repe27.7.2017 11:15Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Šećerna repa se nalazi fazi formiranja korena.
Obilaskom useva, zasejanih šećernom repu na terenu RC Sremska Mitrovica, ustanovljeno je da je kod pojedinih sorata došlo do ostvarenja II epidemijskog praga (25% listova 3-5 pega) kada se sprovode mere zaštite protiv prouzrokovača lisne pegavosti šećerne repe.
pega na listu
 

Sorta

% listova sa pega

Prosečan broj pega po listu

Tibor

29

1,23

Eldorado

28

2,97

Sioux

30

1,25

Stratego

34

2,95

 
Na parcelama gde je došlo ostvarenja epidemijskog praga uraditi fungicidni tretman.
a.m.tiofanat metil + epoksikonazol ,preparat Duett ultra ili Excorta plus  u količini 0,4-0,6 l/ha
+ preventivnii preparat na bazi a.m. hlorotalonila:
Dakoflo 720 SC, Bravo 720 SC, Odeon u količini 1,3 l/ha
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 20.7.2017 ‎(2)
Zaštita šećerne repe20.7.2017 23:59Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Sombor šećerne repe se nalaze u fenofazi razvića korena.

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na punktovima Bački Breg, Bezdan, Kljajićevo i Stapar registrovali smo prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (prouz. Cercospora beticola )  .

lokalitet

sorta

% listova  sa pegama

br pega po listu

B.Breg

Tibor

21

3,72

 

Leopolda

19

2,16

 

Toreador

26

2,92

 

Toreador

21

3

 

Tibor

25

3,6

Bezdan

Tesla

36

3,4

Kljajićevo

Tibor

24

3

Stapar

Teranova

25

3,32

 

Leopolda

25

3,4

 

Fred

27

3,2

 

Na lokalitetima B.Breg na sorti Tibor, u Bezdanu na sorti Tesla kao i u Staparu na sortama Teranova, Leopolda i Fred došlo je do ostvarenja II epidemijskog praga ( 25% listova sa 3-5 pega ) dok se na ostalim sortama približavamo ostvarenju epidemijskog praga.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utrđivanja nivoa prisutnih pega. Ukoliko je došlo do ostvarivanja II epidemijskog praga potrebno je uraditi tretman kombinacijom sistemičnog i kontaktnog fungicida :

Duett ultra ili Excorta plus ( a.m. tiofanat metil + epoksikonazol ) 0,4 do 0,6 l/ha +

 Dakoflo  720 SC ; Bravo 720 SC ; Balear 720 SC 1,5 l/ha ili Odeon 1,3 kg/ha

 

 

Region: Sombor
Tretman u šećernoj repi- II epidemijski prag20.7.2017 17:02Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Zrenjanin u usevima šećerne repe registrovani su simptomi prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) na  nivou drugog epidemijskog praga (na 25% listova prisutno je bar 3 do 5 pega).

Procenat listova sa pegama se kreće od 25,19 do 28,46.

Broj pega po listu se kreće od 3,5 do 4,19.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je stalan i redovan obilazak svojih parcela i po postizanju pomenutog praga obavezan fungicidni tretman kombinacijom preventivnog i sistemičnog preparata:

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC ( hlorotalonil)  1,5 l/ha ili  Odeon ( hlorotalonil) 1,3 kg/ha 

                                                        +

Duett ultra, Excorta plus ( tiofanat-metil + epoksikonazol ) 0,4-0,6 l/ha

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 19.7.2017 ‎(1)
Zaštita šećerne repe 19.7.2017 14:55Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na lokalitetima Kikinde i Banatske Topole, parcele u proizvodnim uslovima i sortni ogled na oglednom polju u Kikindi na pojedinim pregledanim sortama došlo je do približavanja drugom epidemijskom pragu ( 25 % listova sa  3-5 pega ).
 
     
U zavisnosti od sorte i rasporeda padavina u proteklom periodu na našem području različito je prisustvo pega prouzrokovača pegavosti listova ( Cercospora beticola ).
 
Proizvođačima se prvo preporučuje pregled useva šećerne repe i utvrđivanje nivoa prisustva pega i ukoliko je dostignut epidemijski prag treba uraditi zaštitu useva šećerne repe sledećom kombinacijom sistemičnog i kontaktnog fungicida :
 
Sistemični fungicidi :
 
Duett ultra ili Excorta plus ( a.m. tiofanat metil + epoksikonazol ) 0,4 do 0,6 l/ha
 
Preventivni fungicidi :
 

Dakoflo  720 SC ; Bravo 720 SC ; Balear 720 SC 1,5 l/ha ili Odeon 1,3 kg/ha

     pregled šećerne repe - sortni ogled

Redni broj

Sorta šećerne repe

% listova  sa pegama

( pregled 18.07.)

prosečan broj pega po listu

( pregled 18.07.)

1.

Tibor

7 %

1,5 %

2.

Victor

11 %

1,9 %

3.

Fred

15 %

3,1 %

4.

Carolus

13 %

1,3 %

5.

Kundera

22 %

3,3 %

6.

Tilman

12 %

2,0 %

7.

Koala

15 %

3,0 %

8.

Eldorado

18 %

3,2 %

9.

Toreador

15 %

1,0 %

10.

Sioux

11 %

1,6 %

11.

Apache

12 %

2,0 %

12.

Piranha

13 %

2,3 %

13.

Taifun

20 %

3,3 %

14.

Melrose

21 %

3,5 %

15.

Torero

15 %

1,8 %

16.

Stratego

18 %

1,3 %

17.

Heston

19 %

3,4 %

18.

Vandana

4 %

2,5 %

19.

Leopolda

14 %

3,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    pregled useva šećerne repe na proizvodnim parcelama

Lokalitet / sorta šećerne repe

Datum setve

Površina

( ha )

% listova sa pegama

 

prosečan broj pega po listu

 

Kikinda ( Fred )

 ( u sistemu navodnjavanja )

17.3.

32

-

tretman urađen 14.07.

-

Kikinda ( Tibor )

18.3.

20

14 %

2,1 %

Kikinda ( Terranova )

17.3.

24

22 %

2,9 %

Banatska Topola ( Terranova )

20.3.

28

20 %

2,7 %

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 18.7.2017 ‎(2)
Drugi epidemijski prag, Cercospora beticola18.7.2017 13:57Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na lokalitetu u Kuli i Vrbasu, na proizvodnim parcelama, koje nisu u sistemu za navodnjavanje, došlo je do ostvarenja drugog epidemijskog praga (25 %  pregledanih listova  sa 3-5 pega) od  prouzrokovača pegavosti lista, Cercospora beticola.

Preporučuje se pregled parcela pod šećernom repom. Ukoliko je dostignut drugi epidemijski prag, sprovesti zaštitu useva , primenom preventivnih fungicida na bazi a.m.hlorotalonil, kao što su:

 Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC 1,5 l/ha, Odeon 1,3 kg/ha 

 ili a. m. maneb – Trimangol 75 WG 1,5 kg/ha

sa  sistemičnim fungicidom na bazi a.m. tiofanat metil+epoksikonazol (Duett ultra ili Excorta plus, 0,4-0,6l/ha)

                 Sorta

  Drugi epidemijski prag

Bruna

lokalitet u Kuli

25 % listova sa 3-5 pega

 18.7.

 

Helenika

lokalitet u Vrbasu

26% listova sa 3-5 pega

18.7.

Girafe

lokalitet u Vrbasu

27 % listova sa 3-5 pega

18.7.

Region: Vrbas
Zaštita šećerne repe18.7.2017 13:41Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe na lokalitetima Kisač i Gložan registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

% listova sa pegama

Prosečan broj pega o listu

Kisač

Kundera

38

5

 

Tibor

31

3,6

Gložan

Kundera

31

3,9

 

Azulata

32

2,8

 

Toreador

28

3,6

 

Na ovim lokalitetima ispunjen je II epidemijski prag. Proizvođačima repe preporučuje se primena hemijskih mera zaštite kombinacijom preventivnog i sistemičnog fungicida.

Preventivni fungicidi:

a. m. hlorotalonil -  Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC 1,5 l/ha, Odeon 1,3 kg/ha  ili

a. m. maneb – Trimangol 75 WG 1,5 kg/ha

Sistemični fungicid:

a.m. tiofanat-metil + epoksikonazol  - Duett ultra, Excorta plus 0,4-0,6 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 17.7.2017 ‎(2)
Zaštita šećerne repe17.7.2017 11:36Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Usevi šećerne repe se nalaze u fazi  razvića korena.

Prvi tretmani u zaštiti šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) sprovedeni su u poslednjoj dekadi juna na parcelama sa osetljivim sortimentom i sa učestalim gajenjem šećerne repe. Do prve nedelje jula, ispunjeni su epidemijski pragovi na većini proizvodnih parcela do kada su i sprovedene mere zaštite.

 

 

Uslovi tokom prošle nedelje omogućili su nove infekcije i širenje patogena prouzrokovača lisne pegavosti šećerne repe. Do kraja ove nedelje doći će do značajnog povećanja broja pega  na listovima repe. Obavezno pregledati useve i ukoliko se registruje širenje pega do nivoa drugog epidemijskog praga  (25% listova sa pegama) sprovesti mere zaštite primenom fungicida protektivnog i sistemičnog delovanja:

 

 

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC 1,5 l/ha ili  Odeon (hlorotalonil) 1,3 kg/ha 

+

Duett ultra, Excorta plus (tiofanat-metil + epoksikonazol) 0,6 l/ha

Region: Svi regioni
Zaštita šećerne repe17.7.2017 9:26Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

 

RC Pančevo, na punktovima Kacarevo,Pancevo i Ogledno polje, vizuelnim pregledom,  registruje prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na nivou II epidemijskog praga, (na 25% listova prisutno je bar 3 do 5 pega ).

 

sorte

% listova sa pegama

Prosečan broj pega po listu

Lokalitet

 

Tibor 

23,60

2,2

Kačarevo

Heston

26,40

2,6

Pančevo

Tajfun

23,20

2,3

Pančevo

Sioux

29,20

2,7

Ogledno polje

Vandana

25,20

2,2

Ogledno polje

 

Poljoprivrednim proizvođačima  preporučujemo obilazak useva šećerne repe i pregled listova. Ukoliko se registruje nivo pega  u visini praga, potrebno je sprovesti hemijske mere zaštite kombinacijom preventivnog i sistemičnog fungicida:

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC ( hlorotalonil)  1,5 l/ha ili  Odeon ( hlorotalonil) 1,3 kg/ha  +

 

Duett ultra, Excorta plus ( tiofanat-metil + epoksikonazol ) 0,4-0,6 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 15.7.2017 ‎(1)
Cercospora beticola- drugi epidemijski prag15.7.2017 18:12Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
 

Pregledom useva šećerne repe na terenu RC Ruma uočava se povećanje broja biljaka sa simptomima prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), kao i povećanje broja zaraženih listova i broja pega po listu.

 

Na lokalitetima Kraljevci i Dobrinci registrovano je  prisustvo simptoma  na nivou II epidemijskog praga.

 

Sorta

Lokalitet

I tretman

14.07.

% listova sa pegama

 prosečan broj pega po listu

Koala

Kraljevci

04.07.

21

4,31

Piranha

Kraljevci

04.07.

27

4,25

Original

Dobrinci

30.06.

33

4,64

 

Imajući u vidu da nivo prisustva simptoma zavisi od uslova koji vladaju u polju, količine prisutnog inokuluma, osetljivosti sortimenta, lokaliteta i rokova setve, proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju sagledavanja broja listova sa pegama.

 

Ukoliko je ostvaren drugi epidemijski prag (na 25% listova prisutno je 3 do 5 pega), vreme je za drugi tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida.

 

Preventivni fungicidi:

( a.m. hlorotalonil)  Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC ili Balear 720 SC  1,5 l/ha ili  

(a. m. maneb) Trimangol 75 WG 1,5 kg/ha

 

Sistemični fungicid:

(a.m. tiofanat-metil + epoksikonazol ) Duett ultra ili Excorta plus  0,4-0,6 l/ha

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 13.7.2017 ‎(1)
Zaštita šećerne repe13.7.2017 18:05Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na lokalitetu Senta i Čoka  registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na nivou II epidemijskog praga,

( na 25% listova prisutno je bar 3 do 5 pega ).

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva šećerne repe i pregled listova na prisustvo pega. Ukoliko se registruje nivo pega u visini praga, potrebno je sprovesti hemijske mere zaštite kombinacijom preventivnog i sistemičnog fungicida:

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC  ( hlorotalonil) u dozi 1,5 l/ha ili  

Odeon ( hlorotalonil)  i dozi od 1,3 kg/ha  +

 

Duett ultra, Excorta plus ( tiofanat-metil + epoksikonazol ) u dozi od  0,4-0,6 l/ha

 

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 7.7.2017 ‎(1)
Cercospora beticola, drugi epidemijski prag7.7.2017 14:57Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na lokalitetu u Kuli i Bečeju, u uslovima navodnjavanja, na nekoliko parcela, došlo je do ostvarenja drugog epidemijskog praga (25 %  pregledanih listova  sa 3-5 pega) prouzrokovača pegavosti lista, Cercospora beticola.

Preporučuje se pregled parcela pod šećernom repom. Ukoliko je dostignut drugi epidemijski prag, sprovesti zaštitu useva , primenom preventivnih fungicida na bazi a.m.hlorotalonil, kao što su:

 Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC 1,5 l/ha, Odeon 1,3 kg/ha 

 ili a. m. maneb – Trimangol 75 WG 1,5 kg/ha

sa  sistemičnim fungicidom na bazi a.m. tiofanat metil+epoksikonazol (Duett ultra ili Excorta plus, 0,4-0,6l/ha)

                 Sorta

  Drugi epidemijski prag

Bruna(navodnjavanje)

lokalitet u Kuli

25 % listova sa 3-5 pega

 6.7.

 

Eduarda(navodnjavanje)

lokalitet u Bečeju

30 % listova sa 3-5 pega

7.7.

Koala(navodnjavanje)

lokalitet u Bečeju

31 % listova sa 3-5 pega

7.7.

Region: Vrbas
(More Items...)