Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šećerna repa  

Web Part Page Title Bar image
šećerna repa

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.6.2023 ‎(1)
Zaštita šećerne repe9.6.2023 13:10Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi šećerne repe se u zavisnosti od datuma setve  nalaze u fazi zatvaranja redova (BBCH 39) .

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lišća repe (Cercospora beticola) u vidu pojedinačnih pega na do 8 % biljaka.

Česte padavine u predhodnom periodu uz visoku relativnu vlažnost vazduha i temperature oko 20 °C stvorile su povoljne uslove za ostvarenje primarnih infekcija navedenim patogenom, te se u  narednom periodu očekuje porast broja biljaka sa pegama od cerkospore.

Proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite šećerne repe od navedenog patogena, čim se budu stekli uslovi za sprovođenje tretmana, primene kombinaciju nekih od navedenih preparata:

 • Funguran OH; Patrol (a.m. bakar hidroksid) u količini 1,75-2kg/ha ili
 • Nordox 75 WG (a.m. bakar oksid) u količini  0,75-1,25kg/ha ili
 • Blauvit (a.m. bakar hidroksid) u količini   2kg/ha ili
 • Champ DP (a.m. bakar hidroksid) u količini 2,75kg/ha .

+

 • Unify (a.m. piraklostrobin+protiokonazol)  u količini 0,75-0,9l/ha ili
 • Olimp (protiokonazol)  0,6l/ha + Ugo (a.m. piraklostrobin) u količini 0,6l/ha ili
 • Duplex pro (a.m. protiokonazol+azoksistrobin)  u količini 0,8l/ha ili
 • Postulat (a.m. protiokonazol) u količini  0,6-0,8l/ha +Queen (a.m. azoksistrobin) u količini 0,75l/ha.
Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 8.6.2023 ‎(5)
Zaštita useva šećerne repe8.6.2023 14:37Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi šećerne repe se u zavisnosti od roka setve, primenjenih agrotehničkih mera i meteoroloških uslova, nalazi u fenofazi  sklapanja redova ( BBCH 38-39), 80 do 90%  biljaka potpuno sklopilo redove.

Meteorološki uslovi u toku maja i juna bili su povoljni za razvoj patogena prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Obilaskom useva uočene su i prve pege lokalizovane na najstarijim listovima.

Pege su prisutne na manjem broju biljaka, ali u narednim danima se očekuje povećanje broja pega te se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje tretman i to kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida.

Preventivni:

a.m.  mankozeb, preparati: Mankogal 400 SC  u količini 3,5-4 kg/ha

Mankogal 80 u količini 2 kg/ha

a.m. bakar-hidroksid, preparati: Champ DP  u količini 2.75 kg/ha

Blauvit u količni 2 kg/ha, Funguran OH u količini 1,75-2 kg/ha

Sistemični fungicidi:

a.m. protiokonazol + azoksostrobin, preparat Duplex pro u količini 0,8 l/ha

a.m. protiokonazol + piraklostrobin, preparat Unify u količini 0,75-0,9 l/ha.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita šećerne repe8.6.2023 14:13Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi šećerne repe se u zavisnosti od datuma nalaze u fazi zatvaranja redova (BBCH 39) . 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lišća repe (Cercospora beticola) u vidu pojedinačnih pega na do 10% biljaka. 

S obzirom na povoljne uslove koji su vladali u maju i prethodnih dana, u smislu padavina i visoke relativne vlažnosti, kada je ostvareno nekoliko ciklusa primarnih infekcija, u narednim danima se može očekivati svakodnevno povećanje broja biljaka sa pegama pogotovo kod osetljivog sortimenta i na lokalitetima gde se učestalo gaji repa.

Sa ciljem zaštite lisne mase šećerne repe, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

       -    a.m.mankozeb (Mankogal 80), u količini 2 kg/ha (MBT 3) ili

  -          a.m.bakar-hidroksid (Funguran OH, Blauvit), u količini 2kg/ha (MBT 4,2) ili

  -          a.m.bakar-oksid (Nordox 75 WG), u količini 1,25 kg/ha (MBT 3).

                                                               +

 

-                a.m.protiokonazol (Postulat) u dozi 0,6-0,8 l/ha + a.m.azoksistrobin (Queen) u dozi 0,75 l/ha  ili

       -           a.m.azoksistrobin+protiokonazol (Duplex pro) u dozi 0,8l/ha  ili

       -           a.m. piraklostrobin+protiokonazol (Unify) u dozi 0,75-1 l/ha ili

       -             a.m. protiokonazol (Olymp) u dozi 0,6 l/ha +a.m.piraklostrobin (Ugo) u dozi 0,6l/ha.

Region: Vrbas
Zaštita šećerne repe8.6.2023 13:24Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Na području delovanja RC Kikinda usevi šećerne repe nalaze se u fenofazi potpunog zatvaranja redova do fenofaze razvoja korena (BBCH 39-40).
 
 
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima pegavosti lista repe (Cercospora beticola) u odnosu na prethodni pregled i procenat napadnutih biljaka iznosi do 8%.
 
 
 
Česte padavine, visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha i temperature od 20-25 °C  pogoduju razvoju cerkospore.
 
U narednim danima se očekuje i povećanje broja biljaka sa pegama od tog patogena.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, po stabilizaciji vremenskih prilika sprovedu hemijske mere zaštite primenom kombinacije navedenih preventivnih i sistemičnih fungicida:
 
Preventivni fungicidi:
 
 • Mankogal 80  2kg/ha ; Mankogal 400 SC 3,5-4l/ha  u količini 3,5-4l/ha  (mankozeb)

Fungicidi na bazi aktivne materije mankozeb su u povlačenju u našoj zemlji, ali imaju dozvolu za primenu do 09.11.2023 godine

 • Blauvit (bakar hidroksid)   2kg/ha ili
 • Champ DP (bakar hidroksid)  2,75kg/ha ili
 • Funguran OH; Patrol (bakar hidroksid) 1,75-2kg/ha ili
 • Nordox 75 WG (bakar oksid) 0,75-1,25kg/ha

Sistemični:

 • Duplex pro (protiokonazol+azoksistrobin) 0,8l/ha ili
 • Postulat (protiokonazol) 0,6-0,8l/ha +Queen (azoksistrobin) 0,75l/ha ili
 • Unify (piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9l/ha ili
 • Olimp (protiokonazol)  0,6l/ha + Ugo (piraklostrobin) 0,6l/ha

Na pregledanim parcelama registrovano je i prisustvo repine muve (Pegomya betae) na pojedinačnim biljkama. Larve pomenute štetočine su bledožute boje i prave štete na listovima tako što progrizaju epidermis lista. Štete od repine muve mogu biti značajne kada su biljke male, dok u kasnijim fazama razvoja ne pričinjavaju značajnije štete.

 

   velika slika                                 velika slika

Region: Kikinda
Zaštita šećerne repe8.6.2023 11:46Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Usevi šećerne repe se nalaze u fazi od potpunog zatvaranja redova do faze razvoja korena.

Od treće dekade maja, odnosno momenta sklapanja redova šećerne repe, proizvodnju je obeležilo gotovo svakodnevno prisustvo padavina, visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha i dugotrajna vlaženja lista te su uz realizovane temperature u više navrata ostvareni uslovi za infekciju prouzrokovačem pegavosti lista šećerne repe (Cerscospora beticola). U pomenutom periodu je na automatskim meteorološkim stanicama zabeleženo i do 13 dana sa visokim rizikom za ostvarenje infekcija ovim patogenom.

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo simptoma u vidu sitnih, okruglastih pega oivičenih zonom mrke boje i to na najstarijem lišću. Procenat biljaka se kreće od 1-12%, u zavisnosti od lokaliteta, plodoreda, osetljivosti sorte i drugih faktora. U narednih nedelju dana se očekuje povećanje broja biljaka sa pegama.

Nakon stabilizacije vremenskih uslova, sa ciljem zaštite šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite kombinacijom  preventivnih i sistemičnih fungicida:

preventivni fungicidi

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

DOZA

Mankogal 400 sc ili

Mankogal 80

*mankozeb

3,5-4 l/ha

2 kg/ha

Blauvit ili

Champ DP ili

Copernico hi bio 25% WG ili

Funguran OH/Patrol, Galoksid

bakar-hidrokisd

2 kg/ha

2,75 kg/ha

3-4 kg/ha

1,75-2 kg/ha

 

 

Nordox 75 WG

bakar oksid

0,75-1,25 kg/ha

* Fungicidi na bazi aktivne materije mankozeb su u povlačenju u našoj zemlji, ali imaju dozvolu za primenu do 09.11.2023 godine

sistemični fungicidi

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

DOZA

Duplex pro ili

 

Postulat +

Queen

protiokonazol+azoksistrobin

 

0,8 l/ha

 

0,6-0,8 l/ha

0,75 l/ha

Unify ili

 

Olimp +

Ugo

protiokonazol+piraklostrobin

 

0,75-0,9 l/ha

 

0,6 l/ha

0,6 l/ha

Region: Svi regioni
Zaštita šećerne repe8.6.2023 8:05Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Senta, usevi šećerne repe se nalaze u fazi potpunog zatvaranja redova (39 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lišća repe (Cercospora beticola). U zavisnosti od osetljivosti sortimenta, simptomi su prisutni u vidu pojedinačnih pega na do 12% biljaka.

 

 

pega na listu

 

S obzirom na povoljne uslove koji su vladali u prethodnih mesec dana, u narednim danima se očekuje povećanje broja biljaka sa pegama pogotovo kod osetljivog sortimenta.

 

Sa ciljem zaštite šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lišća  repe proizvođačima se preporučuje  primena hemijskih mera zaštite kombinacijom fungicida preventivnog i sistemičnog mehanizma delovanja:

 

Preventivni fungicidi:

×         Mankogal 80 (mankozeb) 2 kg/ha

×         Mankogal 400 SC (mankozeb) 3,5-4 kg/ha

×         Blauvit,Funguran OH (bakar-hidroksid) 2kg/ha

×         Nordox 75 WG (bakar-oksid) 1,25 kg/ha

 

Sistemični fungicidi:

×        Duplex pro (protiokonazol + azoksistrobin ) 0,8 l/ha ili

-   Postulat (protiokonazol) 0,6-0,8 l/ha + Queen (azoksistrobin) 0,75 l/ha ili

×         Unify  (piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha ili

-   Olimp (protiokonazol) 0,6 l/ha + Ugo (piraklostrobin) 0,6 l/ha. 

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 5.5.2023 ‎(1)
Zaštita šećerne repe 5.5.2023 8:04Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Repina pipa (Bothynoderes punctiventris)

Na području delovanja RC Sombor usevi šećerne repe se, u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od vidljiv prvi par listova veličine graška , još neotvoren do 6 listova razvijeno ( BBCH 11-16).

      

razvijen 1 par listova                  razvijeno 2-3 para listova

U usevima koji se nalaze u fenofazama razvoja 1-2 para listova još uvek postoji opasnost od napada sive repine pipe ( Bothynoderes punctiventris), a trenutni vremenski uslovi su veoma pogodni za njenu migraciju. U ovim usevima treba redovno obilaziti parcele u najtoplijem delu dana.

Ukoliko se prilikom pregleda  registruje 1 odrasla jedinka repine pipe /10 m² u fazi kotiledona ili 3 repine pipe/ 10 m² u fazi dva lista šećerne repe, preporučuje se primena nekog od insekticida:

Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,3 l/ha ili

Cipkord 20 EC,  Crna mamba (a.m. cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha.

U usevima u kojima je razvijeno 2-3 para listova, vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae) na do 15 % biljaka i trenutni vremenski uslovi su veoma pogodni za njihov razvoj pa se u narednom periodu očekuje i njihova povećana aktivnost i dalje širenje.

kolonija crne repine vaši

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak pracela u cilju utvrđivanja prisustva kolonija sa naličja lista.

Hemijskom suzbijanju crne repine vaši se pristupa kada je na ivičnom delu polja 20-30% biljaka naseljeno malim kolonijama vašiju i ukoliko se pri tome ne ustanovi prisustvo prirodnih neprijatelja.

Kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje vaši u usevima šećerne repe. Prema standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO PP 2/13 (1)), insekticidi koji su preporučeni za suzbijanje lisnih vaši, a registrovani su u usevima šećerne repe kod nas su insekticidi na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 28.4.2023 ‎(2)
Zaštita šećerne repe od štetočina28.4.2023 13:57Repina pipa (Bothynoderes punctiventris)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi šećerne repe se nalaze u fazi od razvijenih kotiledona do faze razvoja drugog para listova (BBCH 10 -  14).

Na feromonskim klopkama se registruju  povećani ulovi odraslih jedinki repine pipe (Bothynoderes punctiventris).  Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, uočava se i crna repina pipa (Psalidium maxillosum), takođe opasna štetočina mladih biljaka šećerne repe, u početnim fazama razvoja.

Narednih dana se najavljuje porast temperatura, što će uticati na masovnije kretanje  ovih i drugih štetočina šećerne repe. Usevi su ugroženi od faze nicanja do obrazovanja 2-3 para stalnih listova.

crna repina pipa

ugrožena faza šećerne repe

Proizvođačima se preporučuje svakodnevni obilazak novoposejanih repišta u najtoplijem delu dana, kada su pipe  najaktivnije, radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine.

Kad se registruje 1 odrasla jedinka repine pipe na 10 m² u fazi kotiledona ili 3 repine pipe na 10 m² u fazi dva lista šećerne repe, preporuka je primena insekticida:

 Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,3 l/ha ili Cipkord 20 EC,  Crna mamba (a.m. cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha.

Region: Vrbas
Zaštita okopavina od insekata28.4.2023 12:27Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis); Repina pipa (Bothynoderes punctiventris); Popac (acheta deserta)

Setva okopavina je u toku. Usevi suncokreta iz ranih rokova setve su u fazi kotiledona, a usevi kukuruza u fazi od klijanja do razvijena 3 lista. Usevi šećerne repe su u fazi od kotiledona do razvijena 4 lista.

Trenutno su usevi okopavina ugroženi od insekata:

·        repina pipa

·        siva kukuruzna pipa

·        peščar

·        stepski popac.

Video materijal o repinoj pipi pogledati na Youtube kanalu PIS preporuke na linku.  

To su sve veliki insekti koji se hrane biljnim tkivom i što su biljke manje, štete usled ishrane mogu biti veće.

Preporučuje se pregled useva u najtoplijem delu dana na prisustvo insekata. Hemijske mere zaštite se preporučuju po postizanju pragova štetnosti:

·        1 odrasla jedinka repine pipe na 10 m² u fazi nicanja i u fazi kotiledona ili 3 repine pipe na 10 m² u fazi dva lista šećerne repe;

·        1 odrasla jedinka sive kukuruzne pipe po m² ako je kukuruz u fazi klijanaca ili 3-5 jedinki po m² nekoliko dana nakon nicanja kukuruza;

·        4-6 odraslih jedinki peščara po m²  pri suvom i toplom vremenu u vreme nicanja i nekoliko dana po pojavi klijanaca u usevima okopavina.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 27.4.2023 ‎(1)
Zaštita šećerne repe od repine pipe27.4.2023 11:46Repina pipa (Bothynoderes punctiventris)

Usevi šećerne repe se u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fazi od nicanja do razvijena dva lista.

U početnim fazama razvoja, šećerna repa je izuzetno osetljiva na napad repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

Na feromonskim klopkama koje su postavljene na starim i novim repištima registruju se ulovi odraslih jedinki.

Za naredne dane se prognozira povećanje temperatura vazduha preko 20 °C, te se može očekivati let pipe na novoposejana repišta. Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi novoposejanih repišta u najtoplijem delu dana. Ukoliko se registruje od 0,1 do 0,3 odraslih jedinki repine pipe po m² preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·       Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m.cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha ili

·       Fastac 10 EC, Fascord EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili

·       Karate zeon, Kozak (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha ili

·       Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha.

Takođe, u pojedinim usevima šećerne repe uočeno je i prisustvo kukuruzne pipe i peščara koji svojom ishranom u početnim fazama razvoja repe mogu naneti značajne štete. Sa navedenim insekticidima je moguće suzbijanje i ovih štetočina.

Region: Svi regioni
1 - 10 Next