Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šećerna repa  

Web Part Page Title Bar image
šećerna repa

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 12.3.2020 ‎(1)
Preventivne mere u zaštiti šećerne repe od sive repine pipe12.3.2020 14:30Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Na području Vojvodine započela je setva šećerne repe.

Na feromonskim klopkama koje su postavljene na stara repišta, registrovani su prvi ulovi sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

S obzirom na trenutne vremenske uslove, očekuje se masovniji izlazak pipa sa mesta prezimljavanja, te se preporučuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od ove štetočine:  

 

·       Kopanje lovnih kanala oko starih repišta i stavljanje insekticida u njih

·       Setva lovnih pojaseva, odnosno  gušća setva na uvratinama novih repišta

 

 
Siva repina pipa u klopci
Lovni pojas

Odrasli insekti repine pipe koji izlaze iz starih repišta u prvim danima se kreću po površini, u čemu mogu da ih zaustave kanali sa insekticidom. Ulaskom pipe u parcele sa novoposejanom repom,  moguće je i žrtvovanje jednog dela biljaka s obzirom na guste sklopove.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 20.8.2019 ‎(1)
Zaštita šećerne repe20.8.2019 11:05Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Kikinda usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena (BBCH 40).

 
 
 

Pregledom useva šećerne repe registrovano je širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

Na automatskoj meteorološkoj stanici od poslednje objavljene preporuke (01.08.) beleže se visoki rizici za ostvarenje infekcije od pomenutog patogena.

 

U cilju zaštite lisne mase proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

 • Bravo 720 SC; Dakoflo 720 SC (a.m.hlorotalonil) 1,5 l/ha ili Odeon (a.m.hlorotalonil) 1,3 kg/ha  karenca preparat je 21 dan +
 • Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha karenca preparata je 14 dana

Zbog visokih dnevnih temperatura u toku dana preporučuje se izvođenje tretmana u večernjim časovima, pri tom voditi računa o karenci primenjenih preparata. Takođe, treba voditi računa o maksimalnom broju tretiranja u toku godine na istoj površini koji za navedeni sistemični fungicid iznosi dva puta.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 19.8.2019 ‎(3)
Zaštita šećerne repe19.8.2019 14:11Siva pegavost lista šećerne repe (Ramularia beticola)

Na području RC Vrbas, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena ( BBCH 40 ).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registruje se širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Od poslednje preporuke za zaštitu šećerne repe, na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve, beleže se visoki rizici za ostvarenje infekcije od strane pomenutog patogena. U cilju zaštite lisne mase i sprečavanja retrovegetacije,  proizvođačima se preporučuje  primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

 

Dakoflo 720 SC, Bravo 720 SC, Balear 720 SC  (a.m.hlorotalonil) 1,5 l/ha ili Odeon (a.m.hlorotalonil) 1,3 kg/ha (karenca 21 dan)

+

Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol) u dozi od 1-1,2l/ha (karenca 14 dana).

Region: Vrbas
Zaštita šećerne repe19.8.2019 12:54Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Pančevo usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvića korena.

 

U proteklom periodu na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve šećerne repe registruju se visoki rizici za ostvarenje infekcije prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je širenje simptoma pomenutog patogena.

 

U cilju očuvanja lisne mase, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog mehanizma delovanja:

Kontaktni fungicidi:

 • Bravo 720 SC, Balear 720 SC, Dakoflo 720 SC (a. m. hlorotalonil) 1,5 l /ha (karenca 21 dan)

Sistemični fungicidi:

 

 • Rias 300 EC (a.m. difenokonazol + propikonazol ) 0,3 l/ha (karenca 21 dan) ili
 • Propulse 250 SE (a.m. fluopiram + protiokonazol ) 1-1,2 l/ha (karenca 14 dana)

Prilikom izbora peparata treba voditi računa o maksimalnom broju tretiranja u toku godine na istoj površini koji za navedene sistemične fungicide iznosi dva puta! Takođe, treba voditi računa o karenci primenjenih fungicida!

Region: Pančevo
Zaštita šećerne repe19.8.2019 11:25Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Senta usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvića korena.

 

Od poslednje preporuke za zaštitu šećerne repe (01.08.), na automatskim meteorološkim stanicama se beleže visoki rizici za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe ( Cercospora beticola).

 

Neophodno je sačuvati lisnu masu kako ne bi došlo do retrovegetacije ,koja može dovesti do gubitaka u prinosu i sadržaju šećera. Proizvođačima se preporučuje da zaštite useve primenom kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

 

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, (hlorotalonil) u dozi od 1,5 l/ha (karenca 21 dan)

+

Rias 300 EC, Cercohem (difenokonazol + propikonazol) u dozi 0,3 l/ha (karenca 21 dan).

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 16.8.2019 ‎(1)
Zaštita šećerne repe16.8.2019 19:57Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvića korena.

 

Od poslednje preporuke za zaštitu šećerne repe (31.07.), na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve gotovo svakodnevno se beleže visoki rizici za ostvarenje infekcije od strane pomenutog patogena.

 

Vizuelnim pregledom useva registruje se širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

 

Sada je neophodno sačuvati lisnu masu kako ne bi došlo do retrovegetacije, iscprljivanja biljaka i gubitaka u prinosu i sadržaju šećera. Proizvođačima se preporučuje da zaštite useve primenom kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

·            Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (hlorotalonil) u količini 1,5 l/ha (karenca 21 dan)

·       Rias 300 EC, Cercohem (difenokonazol + propikonazol) u količini 0,3 l/ha (karenca 21 dan)

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 15.8.2019 ‎(2)
Zaštita šećerne repe15.8.2019 16:26Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

 

Vizuelnim pregledom useva registruje se širenje  simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

 

U proteklih nekoliko dana, na automatskim meteorološkim stanicama, zabeleženi su visoki rizici za ostvarenje infekcije ovim patogenom.

U cilju očuvanja  lisne mase, da bi se sprečila  retrovegetacija i gubici u prinosu i sadržaju šećera, proizvođačima se preporučuje da zaštite useve primenom kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

Preventivni fungicidi:

 • Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (a. m. hlorotalonil) 1,5 l /ha (karenca 21 dan)

Sistemični fungicidi:

 • Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil ) 1,5 l/ha (karenca 42 dana) ili
 • Duett ultra (a.m. eposkikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha (karenca 42 dana) ili
 • Bumper P (a.m.prohloraz + propikonazol ) 0,8 – 1 l/ha (karenca 21 dan)  ili
 • Rias 300 EC (a.m. difenokonazol + propikonazol )0,3 l/ha (karenca 21 dan) ili
 • Propulse 250 SE (a.m. fluopiram + protiokonazol ) 1-1,2 l/ha (karenca 14 dana)

Prilikom izbora peparata treba voditi računa o maksimalnom broju tretiranja u toku godine na istoj površini koji za sve navedene sistemične fungicide iznosi dva puta! Takođe, treba voditi računa o karenci primenjenih fungicida!

Region: Bačka Topola
Zaštita šećerne repe15.8.2019 13:43Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pege su prisutne kako na starijim, tako i na mlađim listovima.

U proteklih nekoliko dana na meteorološkim stanicama se beleže izuzetno povoljni uslovi za širenje i razvoj pomenutog patogena.

U cilju očuvanja lisne masne proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog mehanizma delovanja:

Dakoflo 720 SC; Balear 720 SC (a.m. hlorotalonil) 1,5 l/ha

                                    +

Propulse 250 SE (a.m. fluopiram + protiokonazol) 1 – 1,2 l/ha.

pegavost lista

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 1.8.2019 ‎(5)
Zaštita šećerne repe1.8.2019 15:33Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

 

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fazi  razvića korena (40 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registruje se širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pored širenja pega na starijem lišću, uočavaju se i nove pege na mladim listovima.

 

Nalog za treći tretman na terenu RC Ruma dat je 15.07. Na automatskim meteorološkim stanicama u proteklom periodu beleže se povoljni uslovi za dalji razvoj i širenje infekcije ovim patogenom. 

 

 S obzirom da je i u narednim danima najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, proizvođačima se preporučuje još jedan tretman  kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

 

•          Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC ili Balear 720 SC (a. m. hlorotalonil) 1,5 l/ha +

•         Propulse 250 SE (a.m. fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha.    

 

 

Region: Ruma
Zaštita šećerne repe1.8.2019 12:34Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Senta, šećerna repa se nalazi u fazi razvoja korena (40 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe,  registrovano je širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

U proteklim danima su registrovani  visoki rizici za ostvarenje infekcije ovim patogenom.,a i  u narednom periodu se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama, te  u cilju očuvanja lisne mase preporuka je primena kombinacije fungicida

 

Bravo 720 SC,  Dakoflo 720 SC (a.m.hlorotalonil)  1,5 l/ha 

 +  

Bumper P (a.m.prohloraz + propikonazol)  0,8-1 l/ha.

Region: Senta
1 - 10 Next