Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šećerna repa  

Web Part Page Title Bar image
šećerna repa

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 12.7.2018 ‎(1)
Zaštita šećerne repe 12.7.2018 18:40Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Sombor, šećerna repa se nalazi u fenofazi razvića korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na punktovima Bilić, Bezdan i Stapar registrovali smo prisustvo simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na nivou II epidemijskog praga (na 25% listova prisutno 3 do 5 pega).

velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva šećerne repe i pregled listova u cilju utvrđivanja prisustva pega. Ukoliko se registruje nivo pega u visini epidemijskog praga, preporučuje se tretman  kombinacijom fungicida preventivnog i sistemičnog mehanizma delovanja:

 Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC,Balear  (a.m.hlorotalonil  ) 1,5 l/ha

+

 Duett ultra, Excorta plus,Ceres  (a.m. tiofanat-metil + epoksikonazol ) - 0,4-0,6 l/ha.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 10.7.2018 ‎(2)
 Zaštita šećerne repe10.7.2018 15:17Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola); Pepelnica šećerne repe (erysiphae betae)

Na teritoriji RC Pančevo šećerne repe se nalaze u fenofazi razvića korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom na punktovima Stari Tamis, Crepaja i Ogledno polje, registrujemo prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na nivou II epidemijskog praga (na 25% listova prisutno 3 do 5 pega ).

Poljoprivrednim proizvođačima  preporučujemo obilazak useva šećerne repe i pregled listova. Ukoliko se registruje nivo pega  u visini praga, potrebno je sprovesti hemijske mere zaštite kombinacijom fungicida preventivnog i sistemičnog mehanizma delovanja:

a.m.hlorotalonil  (Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC) 1,5 l/ha ili  Odeon 1,3 kg/ha 

+

a.m. tiofanat-metil + epoksikonazol ( Duett ultra, Excorta plus) - 0,4-0,6 l/ha.

 

Takođe, vizuelnim pregledima registrovani su simptomi prouzrokovača pepelnice šećerne repe (Erysiphae betae).

Hemijskim tretmanom zaštite useva od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe suzbijamo i ovog patogena.

Region: Pančevo
Zaštita šećerne repe10.7.2018 15:16Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena (BBCH 40).
 
 
Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Banatska Topola, registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na nivou II epidemijskog praga (na 25 % listova prisutno 3-5 pega). 
 
Vremenske prilike u proteklom periodu pogodovale su širenju simptoma pegavosti lišća šećerne repe.
 
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva i ukoliko se utvrdi nivo pega u visini epidemijskog praga preporučuje se žaštita useva sledećom kombinacijom fungicida:
 
Balear 720 SC, Dakoflo 720 SC (a.m.hlorotalonil) u količini 1,5 l/ha
+
Excorta plus, Ceres, Duett ultra (a.m.tiofanat-metil+epoksikonazol)  u količini 0,4-0,6 l/ha
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 6.7.2018 ‎(2)
Cercospora beticola- drugi epidemijski prag6.7.2018 22:38Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
 

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fazi  razvića korena (40 BBCH).

 

Vremenski uslovi u proteklom periodu pogodovali su daljem širenju simptoma od  prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pregledom useva registruje se  kako povećanje broja biljaka, tako i povećanje broja zaraženih listova i broja pega po listu.

 

Na pojedinim parcelama dostignut je drugi epidemijski prag (na 25% listova prisustno je bar 3 do 5 pega).

 

Simptomi pegavosti

 

Imajući u vidu da nivo prisustva simptoma zavisi od niza faktora (lokalitet, osetljivost sortimenta, uslovi koji vladaju u polju, količina prisutnog inokuluma, prethodno sprovedene mere zaštite,...),  proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju sagledavanja procenta listova sa pegama.

 

Ukoliko je prisustvo simptoma na nivou drugog epidemijskog praga, vreme je za drugi tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

 

·         Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC ili Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha +

·         Duett ultra, Ceres ili Excorta plus (tiofanat-metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

 

Region: Ruma
Zaštita šećerne repe6.7.2018 13:36Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Vizuelnim pregledima na pojedinim parcelama je registrovano  prisustvo simptoma prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na nivou II epidemijskog praga (na 25 % listova prisutno je 3-5 pega).

Simptomi pegavosti lišća šećerne repe

Trenutne vremenske prilike (kao i povoljni uslovi u proteklom periodu), izuzetno pogoduju  širenju ovog patogena. 

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva šećerne repe i registrovanje simptoma pegavosti lista. Ukoliko se utvrdi nivo pega u visini epidemijskog praga, preporučuje se zaštita useva primenom  kombinacije fungicida sa preventivnim i sistemičnim mehanizmom delovanja:

Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (a.m.hlorotalonil) 1,5 l/ha 

+

Duett ultra, Ceres, Excorta plus (a.m.tiofanat-metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 5.7.2018 ‎(1)
Zaštita šećerne repe5.7.2018 12:45Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

Nivo prisustva simptoma se razlikuje u zavisnosti od lokaliteta, osetljivosti sortimenta, učestalosti gajenja repe  i prethodno sprovedenih mera zaštite. Na pojedinim parcelama dostignut je drugi epidemijski prag, odnosno na 25% listova prisustno je 3 do 5 pega.

S obzirom na uslove koji su za nama kao i na povoljnost uslova koji trenutno vladaju u proizvodnji šećerne repe, nikako ne treba dozvoliti dalji razvoj patogena i širenje simptoma u polju.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva šećerne repe i pregled na prisustvo pega na listovima. Ukoliko se registruje nivo pega u visini praga neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite kombinacijom preventivnog i sistemičnog fungicida:

·         Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha +

·         Duett ultra, Ceres, Excorta plus (tiofanat-metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 4.7.2018 ‎(2)
Zaštita šećerne repe4.7.2018 14:03Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području RC Vrbas usevi šećerne repe se nalaze u fazi potpunog zatvaranja redova( BBCH 39 ).

Vizuelnim pregledom, na pojedinim parcelama, registrovano  je prisustvo simptoma pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na nivou II epidemijskog praga (25 % listova sa 3-5 pega).

Trenutni uslovi, kao i uslovi u proteklom periodu izuzetno su povoljni za razvoj i širenje ovog patogena. 

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled listova na prisustvio pega. Ukoliko je postignut prag, preporučuju se hemijske mere zaštite kombinacijom preventivnog i sistemišnog fungicida:

Dakoflo ili Bravo ili Balear (a.m.hlorotalonil) 1,5l/ha ili Odeon (a.m.hlorotalonil) 1,3kg/ha

+

Duett ultra ili Ceres ili Excorta plus(a.m.tiofanat metil+epoksikonazol), 0,4-0,6l/ha

 

simptomi pegavosti lista šećerne repe

Region: Vrbas
Tretman u šećernoj repi4.7.2018 9:36Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Usevi šećerne repe se na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi razvića korena (BBCH 40).
 
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i prethodno sprovedenih hemijskih mera zaštite, registrovano je različito prisustvo  simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo simptoma na nivou II epidemijskog praga (25% listova sa 3-5 pega).
 
 
  Pege od C.beticola
 
Vremenski uslovi u proteklom periodu (obilne padavine,temperatura i vlažnost vazduha) pogodovali su širenju prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled listova na prisustvio pega. Ukoliko je postignut prag, preporučuju se hemijske mere zaštite kombinacijom preventivnog i sistemišnog fungicida:
 
Dakoflo 720 SC, Bravo 720 SC, Balear 720 SC (a.m hlorotalonil) 1,5 l/ha ili Odeon (a.m. hlorotalonil) 1,3kg /ha
   +
Duett ultra (tiofanat-metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha.
 
Na parcelama gde do sada nisu još uvek sprovedene hemijske mere zaštite (a ima i takvih na terenu RC Sremska Mitrovica) preporučuje se hitno sprovođenje fungicidnog tretmana.  
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 3.7.2018 ‎(1)
Zaštita šećerne repe3.7.2018 13:58Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na lokalitetu Senta i Čoka ,na osetljivim sortama registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na nivou II epidemijskog praga, ( na 25% listova prisutno je bar 3 do 5 pega ).

U proteklom periodu uslovi su bili veoma povoljni za razvoj i širenje patogena, te se za par dana očekuje ispunjenje praga i na tolerantnim sortama.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva šećerne repe i pregled listova na prisustvo pega. Ukoliko se registruje nivo pega u visini praga, potrebno je sprovesti hemijske mere zaštite kombinacijom preventivnog i sistemičnog fungicida:

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC  ( hlorotalonil) u dozi 1,5 l/ha ili  

Odeon ( hlorotalonil)  i dozi od 1,3 kg/ha  +

 

Duett ultra, Excorta plus ( tiofanat-metil + epoksikonazol ) u dozi od  0,4-0,6 l/ha

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 2.7.2018 ‎(1)
Zaštita šećerne repe2.7.2018 15:55Siva pegavost lista šećerne repe (Ramularia beticola)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi šećerne repe se nalaze u fazi potpunog zatvaranja redova (BBCH 39).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

U zavisnosti od rokova setve, primenjene agrotehnike, kao i osetljivosti sortimenta, prisutni simptomi su blizu ili na nivou I epidemijskog praga (50% biljaka sa bar po jednom pegom).

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve u cilju utvrđivanja prisustva pega na biljkama. Ukoliko se utvrdi prisustvo pega na nivou ili blizu epidemijskog praga, hemijske mere zaštite obaviti kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

Dakoflo, Bravo, Balear (a.m.hlorotalonil) 1,5 l/ha, ili Odeon (a.m.hlorotalonil) 1, 3kg/ha

                +

Rias (a.m. difekonazol + propikonazol) 0,3 l/ha.

siva pegavost lista

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next