Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šećerna repa  

Web Part Page Title Bar image
šećerna repa

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.8.2020 ‎(1)
Zaštita šećerne repe21.8.2020 11:07Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području RC Vrbas, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena ( BBCH 40 ).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registruje se širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) i na mlađem i na starijem lišću.

 

pege C. beticola na listu šećerne repe 

 

Od poslednje preporuke za zaštitu šećerne repe (4.8), na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve, konstantno se registruju visoki rizici za ostvarenje infekcije od strane pomenutog patogena.

 

U cilju zaštite lisne mase i sprečavanja retrovegetacije,  proizvođačima se preporučuje  primena fungicida

Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol) u dozi od 1-1,2 l/ha (karenca 14 dana).

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih fungicida.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 20.8.2020 ‎(2)
Zaštita šećerne repe20.8.2020 12:16Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Pančevo usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovano je širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

Povećanje broja pega registrovano je kako na starijem tako i na mladom lišću.

Nestabilne vremenske prilike u proteklom periodu sa čestim padavinama, visokim temperaturama  i relativnom vlažnosti vazduha, pogodovali su daljem razvoju i širenju ovog patogena.

U cilju očuvanja lisne mase i sprečavanja retrovegetacije, a samim tim  i gubitaka u prinosu i sadržaju šećera, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol)  1-1,2 l/ha (karenca 14 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskog tretmana treba voditi računa o karenci primenjenog fungicida.

Region: Pančevo
Zaštita šećerne repe20.8.2020 9:13Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Senta usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera.   

 

Uslovi u predhodnom periodu sa čestim padavinama, prisustvom jutarnje rose na listovima i povoljnih temperatura stvorili su visok rizik za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Vizuelnim pregledom useva registruje se dalje širenje simptoma ovog patogena.

 

 

velika slika

 

Od poslednjeg naloga za tretman prošlo je dovoljno vremena da se više ne može računati na efikasnost prethodno nanetih preparata.

Kako ne bi došlo do retrovegetacije i smanjenja prinosa, kao i sadržaja šećera, u cilju očuvanja lisne mase preporučuje se još jedan fungicidni tretman primenom nekog od registrovanih fungicida:

 

Zamir (a.m. prohloraz + tebukonazol) 1 l/ha (karenca 28 dana)

Mercury (azoksistrobin+epoksikonazol)  1 l/ha (karenca 28 dana)

Acanto plus (pikoksistrobin+ciprokonazol) 0,6–0,8 l/ha (karenca 28 dana)

Amistar Extra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,75 l/ha (karenca 21 dan)  

Bumper P (a.m. prohloraz+propikonazol) 0,8-1 l/ha (karenca 21 dan)

Propulse 250 SE (a.m. fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha (karenca 14 dana).

 

U zavisnoti od planiranog vremena vađenja repe, prilikom izbora preparata voditi računa o karenci, kao i o maksimalnom broju dozvoljenih tretmana u toku vegetacije!

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 19.8.2020 ‎(5)
Zaštita šećerne repe19.8.2020 16:34Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera.

.

faza šećerne repe

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) kako na starijem tako i na mlađem lišću.

Prisustvo padavina i registrovane temperature  u predhodnom periodu, kao i duže zadržavanje rose na listu stvorili su veoma povoljne uslove za dalji razvoj i širenje ove gljive. U ovom periodu je veoma važno očuvanje lisne mase kako bi se sprečila retrovegetacija koja može uticati na sintezu šećera u korenu.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da sprovedu tretman  kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

 

Preventivni fungicidi :

Bravo 720 SC; Balear; Dakoflo 720 SC ( a.m. hlorotalonil) 1,5 l/ha (karenca 21 dan) +

Sistemični fungicidi :

Propulse 250 SE (a.m.fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha (karenca 14 dana) ili

Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) 0,75 l/ha (karenca 28 dana) ili

Bumper P ( a.m. prohloraz+propikonazol) 0,8 l/ha (karenca 21 dan) ili

Rias; Cebit (a.m. difenokonazol+propikonazol) 0,3 l/ha (karenca 21 dan).

Prilikom izbora fungicida treba voditi računa o karenci i maksimalnim broju dozvoljenih tretmana u toku jedne vegetacije.

Region: Zrenjanin
Zaštita šećerne repe19.8.2020 13:53Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Na području delovanja RC Kikinda usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera (BBCH 40).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na lokalitetu Kikinda, registrovano je širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Povoljne temperature, učestale padavine i visoka relativna vlažnost vazduha u prethodnom periodu obezbedili su izuzetno povoljne uslove za ostvarenje infekcije ovim patogenom.
 
Picture
 
Radi očuvanja lisne mase i sprečavanja procesa retrovegetacije, koja može dovesti do iscrpljivanja biljaka i uzrokovati gubitke u prinosu i sadržaju šećera, proizvođačima šećerne repe se preporučuje primena fungicida:
  • Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha - karenca 14 dana

Prilikom sprovođenja hemijskog tretmana treba voditi računa o karenci primenjenog fungicida.

Region: Kikinda
Zaštita šećerne repe19.8.2020 12:12Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera.   

 

Pregledom useva registruje se dalje širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), kao posledica izuzetno povoljnih uslova za dalji razvoj i širenje infekcije ovim patogenom (česte padavine, optimalne temperature i visoka relativna vlažnost vazduha) u proteklom periodu.

 

velika slika

 

Od poslednjeg naloga za tretman (04.08.) palo je od 50 do preko 100 mm/m², a i prošlo je dovoljno vremena da više ne možemo računati na efikasnost prethodno nanetih preparata.

 

Kako ne bi došlo do retrovegetacije i gubitka u prinosu korena i sadržaju šećera, u cilju očuvanja lisne mase preporučuje se još jedan fungicidni tretman primenom nekog od registrovanih fungicida:

 

Zamir (a.m. prohloraz + tebukonazol) 1 l/ha (karenca 28 dana)

Mercury (azoksistrobin+epoksikonazol)  1 l/ha (karenca 28 dana)

Acanto plus (pikoksistrobin+ciprokonazol) 0,6–0,8 l/ha (karenca 28 dana)

 Amistar Extra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,75 l/ha (karenca 21 dan)  

Bumper P (a.m. prohloraz+propikonazol) 0,8-1 l/ha (karenca 21 dan)

Propulse 250 SE (a.m. fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha (karenca 14 dana)

 

Zavisno od planiranog vremena vađenja repe, prilikom izbora preparata voditi računa o karenci, kao i o maksimalnom broju dozvoljenih tretmana u toku vegetacije!

 

Region: Ruma
Zaštita šećerne repe19.8.2020 11:44Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Bačka Topola  usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena ( BBCH 40) i sinteze šećera.

Vizuelnim pregledima biljaka šećerne repe registrovano je povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), u odnosu na prošle preglede.

Pege od C.beticola

Na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve šećerne repe od predhodne preporuke za tretman (7.8.),  konstantno se beleže visoki rizici za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

U cilju očuvanja lisne mase i sprečavanja retrovegetacije, a samim tim  i gubitaka u prinosu korena i sadržaju šećera, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

·         Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol) u količini 1-1,2 l/ha (karenca 14 dana).

Treba obratiti pažnju na karencu primenjenih fungicida, prvenstveno na površinama na kojima se planira vađenje šećerne repe početkom septembra!

Region: Bačka Topola
Zaštita šećerne repe19.8.2020 8:01Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera.

Na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve šećerne repe u poslednjih nekoliko dana zabeleženi su visoki rizici za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

Vizuelnim pregledima biljaka šećerne repe registrovano je povećanje broja pega u odnosu na prošle preglede.

U cilju očuvanja lisne mase i sprečavanja procesa retrovegetacije, koja može dovesti do iscrpljivanja biljaka i gubitke i u prinosu i u sadržaju šećera, proizvođačima se preporučuje primena fungicida Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol) u količini 1-1,2 l/ha (karenca 14 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 12.8.2020 ‎(1)
Zaštita šećerne repe12.8.2020 11:14Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena (BBCH 40).

Nestabilne vremenske prilike, skoro svakodnevna pojava pljuskovitih padavina, noćne temperature iznad 16°C a dnevne iznad 25°C i prisustvo infektivnog materijala, su optimalni parametri za razvoj patogena prouzrokovača  pegavosti lista šećerne repe(Cercospora beticolla).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, uočava se povećanje broja pega kako na starijem tako i na mlađem listu biljke domaćina.

 

pege na listu

U cilju sprečavanja daljeg razvoja patogena i propadanja lisne mase, preporučuje se primena:

a.m. hlorotalonil preparati Balear, Dakoflo 720 SC, Bravo 720 SC u količini 1,5 l/ha (karenca preparata je 14 dana)

uz preparat na bazi hlorotalonila kao kontaknog preparata, preporuka je i primena nekog od preparata sistemičnog delovanja:

a.m. prohloraz + tebukonazol, preparat Zamir u količini 0,75 l/ha , karenca preparata je 28 dana

ili

a.m. fluopiram + protiokonazol, preparat Propuluse 250 SE u količini 1-1,2 l/ha, karenca preparata je 14 dana

ili

a.m. difenokonazol + propikonazol, preparat Rias 300 EC u količini 0,3 l/ha, karenca preparata je21 dan.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 7.8.2020 ‎(3)
Zaštita šećerne repe7.8.2020 12:24Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40) i sinteze šećera.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), kako na starom, tako i na mladom lišću.

Pege Cercospora beticola

Predhodnih dana registruju se izuzetno povoljni uslovi (obilne padavine, optimalna temperatura i visoka relativna vlažnost vazduha) za razvoj prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe. Na lokalitetu Stara Moravica, na šećernoj repi su utvrđena i značajna oštećenja od grada.

Oštećenja od grada

U cilju sprečavanja retrovegetacije, a samim tim  i gubitaka u prinosu korena i sadržaju šećera, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  primena kombinacije preventivnog i sistemičnog fungicida:

Preventivni fungicidi:

·         Bravo 720 SC; Balear; Dakoflo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 1,5 l/ha, karenca 21 dan

Sistemični fungicidi:

·        Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha, karenca 14 dana ili

·        Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) 0,75 l/ha, karenca 28 dana ili

·        Bumper P (a.m. prohloraz+propikonazol) 0,8 l/ha, karenca 21 dan  ili

·        Rias  (a.m. difenokonazol+propikonazol) 0,3 l/ha, karenca 21 dan.

S obzirom da se na nekim parcelama planira vađenje repe početkom septembra, obavezno treba obratiti pažnju na karencu fungicida.

Region: Bačka Topola
1 - 10 Next