Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šećerna repa  

Web Part Page Title Bar image
šećerna repa

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 4.9.2023 ‎(1)
Zaštita šećerne repe 4.9.2023 9:52Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Sombor šećerna repa se nalazi u fenofazi razvoja korena i sinteze šećere ( BBCH 40) dok je na pojedinim parcelama u toku priprema za vađenje repe.

Vizuelnim pregledom useva registruje se širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

velika slika

RC Sombor je prethodnu preporuku za zaštitu useva šećerne repe od navedenog prouzrokovača dao 15.08. i od tada su na našem području registrovane padavine lokalnog karaktera koje su uz povoljne temperature stvorili uslove za širenje simptoma u usevima.

Proizvođačima koji vađenje korena šećerne repe ne planiraju u ranim rokovima se preporučuje da u cilju očuvanja lisne mase sprovedu tretman kombinacijom kontaktnih i sistemičnih fungicida:

kontaktni fungicidi:

·       Blauvit, Galoksid 2 kg/ha, Everest 5 l/ha (a.m. bakar-hidroksid)  ili,

·       Mankogal 80 u količini 2 kg/ha ; Mankogal 400 (a.m. mankozeb) u količini 3,5-4 l/ha  ili

     +

sistemični fungicidi:

·       Orius 25 EWa.m. tebukonazol) 1 l/ha  ili,

·       Sekvenca, Different 250 EC (a.m.difenokonazol) 0,4-0,6 l/ha  ili,

·       Revyvit (a.m.mefentriflukonazol) 1,5 l/ha.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 1.9.2023 ‎(1)
Zaštita šećerne repe1.9.2023 9:16 Crna trešnjina lisna vaš (Myzus cerasi)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena i sinteze šećera (40 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registruje se širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

 

Od poslednje preporuke za zaštitu šećerne repe od cerkospore date 14.08. izmereno je više od 60 l padavina po m2.

Na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u usevima šećerne repe, zabeleženi su visoki rizici za ostvarenje infekcije od strane navedenog patogena.

 

S obzirom da će se šećerna repa na većini parcela vaditi krajem septembra, kako bi se sačuvala lisna i  sinteza šećera bila dobra, preporučuje se još jedan tretman protiv ovog patogena kombinacijom fungicida:

 

kontaktni fungicidi:

·          a.m.bakar-hidroksid (Funguran SC 4 l/ha, Blauvit, Galoksid 2 kg/ha, Everest 5 l/ha, Copernico Hi Bio 25%WG 3-4 kg/ha )  ili,

·          a.m.mankozeb (Mankogal 80 u količini 2 kg/ha ; Mankogal 400 u količini 3,5-4 l/ha)  ili,

·          a.m.bakar-oksid (Nordox 75 WG) u količini 0,75-1,25 kg/ha

     +

sistemični fungicidi:

·          a.m.protiokonazol (Postulat, Olimp, Pylon) 0,6-0,8 l/ha  ili,

·          a.m.tebukonazol (Orius 25 EW) 1 l/ha  ili,

·          a.m.difenokonazol (Sigura, Sekvenca, Different 250EC) 0,4-0,6 l/ha  ili,

·          a.m.mefentriflukonazol (Revyvit) 1,5 l/ha.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 31.8.2023 ‎(1)
Zaštita šećerne repe31.8.2023 9:05Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvića korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe registruje se prisustvo simptoma pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). 

Cercospora beticola_simptomi

U periodu od poslednje preporuke za zaštitu š.repe na našem terenu su zabeležene padavine (lokalno i do  43 l/m2), kao i temperature koje su stvorile povoljne uslove za razvoj navedenog patogena.

Poljoprivrednim proizvođačima se u cilju zaštite lisne mase šećerne repe, a time i sprečavanja smanjenja prinosa, preporučuje primena hemijskih mera zaštite kombinacijom kontaktnih i sistemičnih fungicida:

kontaktni fungicidi:

·          a.m.bakar-hidroksid (Funguran SC 4 l/ha, Blauvit, Galoksid 2 kg/ha, Everest 5 l/ha, Copernico Hi Bio 25%WG 3-4 kg/ha )  ili,

·          a.m.mankozeb (Mankogal 80 u količini 2 kg/ha ; Mankogal 400 u količini 3,5-4 l/ha)  ili,

·          a.m.bakar-oksid (Nordox 75 WG) u količini 0,75-1,25 kg/ha

     +

sistemični fungicidi:

·          a.m.protiokonazol (Postulat, Olimp, Pylon) 0,6-0,8 l/ha  ili,

·          a.m.tebukonazol (Orius 25 EW) 1 l/ha  ili,

·          a.m.difenokonazol (Sigura, Sekvenca, Different 250EC) 0,4-0,6 l/ha  ili,

·          a.m.mefentriflukonazol (Revyvit) 1,5 l/ha.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 29.8.2023 ‎(2)
Zaštita šećerne repe29.8.2023 12:32Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi šećerne repe nalaze se u fenofazi formiranja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva, ustanovljeno je  povećanje pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe ( Cercospora beticola), naročito na osetljivom sortimentu ( slika 2.), dok je kod tolerantnih sorata primećeno slabije širenje simptoma (slika1).

slika 1.

slika2.

U narednom danima očekuju se padavine i temperature optimalne za razvoj patogena te se proizvođačima preporučuje tretman kombinacijom kontaktnih i sistemičnih fungicida:

a.m. mankozeb, preparati: Mankogal 80 u količini 2 kg/ ha , Mankogal 400 SC u količini 3,5-4 l(ha

a.m. bakar-hidroksid, preparati Funguran OH , Patrol u količini 2 kg/ ha, Champ DP u količini 2,75 kg/ ha

a.m. bakar oksid, preparat Nordox 75 WG u količini 0,75-1,25 l/ha

Sistemični:

a.m. tebukonazol, preparat Orius 25 EW, Tebukon 250 EW u količini 1 l/ha

a.m. difenakonazol + fenpropidin preparat Spyrale u količini 0,75 l/ha

a.m. fenpropidin + protiokonazol, preparat Fora pro, u količini 1 l/ha

a.m. mefentriflukonazol, preparat Revyvit u količini 1,5 l/ha.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita šećerne repe29.8.2023 9:32Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi šećerne repe se nalaze  u fazi razvoja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

Zbog visokih temperatura i sušnih perioda (efekat vrućih vetrova), širenje simptoma nije bilo izraženo na novim listovima već je infekcija uzimala maha na donjim listovima rozete, kao posledica uticaja rose i mikroklimata (naročito izraženo tokom noći i u jutarnjim satima).

Padavine i pad temperature mogu stvoriti povoljne uslove za dalje širenje infekcije i povećenje broja pega na biljkama.

 

       pegavost lista

Preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite lisne mase šećerne repe od pomenutog patogena, sprovedu tretman primenom kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

Preventivni:

Mankogal 80 (a.m.mankozeb) 2kg/ha ili

Mankogal 400 SC (a.m.mankozeb) 3,5-4l/ha ili

Funguran OH; Patrol (a.m.bakar-hidroksid) 1,75-2kg/ha ili

Blauvit; Galoksid (a.m.bakar -hidroksid) 2kg/ha ili

Champ DP (a.m.bakar-hidroksid) 2,75 kg/ha ili

Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) 0,75-1,25 kg/ha

 

Sistemični:

Orius 25 EW,Tebukon 250 EW (a.m.tebukonazol)  1l/ha ili

Sigura, Sekvenca, Different 250 EC (a.m.difenokonazol) 0,4-0,6l/ha ili

Revyvit  (a.m.mefentriflukonazol)  1,5l/ha ili

Olimp, Pylon, Postulat  (a.m.protiokonazol)  0,6-0,8 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 22.8.2023 ‎(2)
Zaštita šećerne repe22.8.2023 9:54Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji  RC Pančevo usevi šećerne repe se nalaze u različitim fazama razvoja korena (BBCH 40).

Obilne padavine tokom protekle nedelje su stvorile veoma povoljne uslove za razvoj prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Vizuelnim pregledom je registrovano značajno širenje simptoma pegavosti lista u odnosu na predhodni pregled.

Takođe se od ponedeljka najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti nove uslove  za  dalje širenje i razvoj bolesti.

Preporuka proizvođačima je da sprovedu fungicidni tretman i  primene kombinaciju preparata kontaktnog i sistemičnog delovanja:

 • Mankogal 80 2 kg/ha, Mankogal 400 SC (a.m.mankozeb) u količini  3,5-4 kg/ha ili,
 • Blauvit (a.m.bakar-hidroksid) u količini  2 kg/ha ili,
 • Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) u količini  1,25 kg/ha ili
 • Funguran OH/Patrol, Galoksid (a.m. bakar hidroksid) u količini 1,75-2 kg/ha

                                                   +

 • Orius 25 EW,Tebukon 250 EW (a.m.tebukonazol) u količini 1l/ha ili
 • Sigura, Sekvenca, Different 250 EC (a.m.difenokonazol) u količini  0,4-0,6l/ha ili
 • Revyvit  (a.m.mefentriflukonazol) u količini 1,5l/ha ili
 • Olimp, Pylon, Postulat  (a.m.protiokonazol) u količini  0,6-0,8 l/ha.
Region: Pančevo
Zaštita šećerne repe22.8.2023 7:38Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u različitim fazama razvoja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva registruje se konstantno širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pored povećanja broja pega na starijim listovima, došlo je i do njihove pojave na mlađem lišću.

Prema trenutnoj prognozi, od ponedeljka se za naš region najavljuje višednevni kišni period koji može doprineti daljem razvoju i širenju ovog patogena.

U ovom momentu neophodno je sačuvati lisnu masu kako ne bi došlo do retrovegetacije, iscrpljivanja biljaka i gubitka u prinosu i sadržaju šećera. Proizvođačima se, pred najavljene padavine, preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

·        Funguran OH/Patrol, Galoksid (a.m. bakar hidroksid) 1,75-2 kg/ha ili

·        Blauvit (a.m. bakar hidroksid) 2kg/ha ili

·        Champ DP (a.m. bakar hidroksid) 2,75kg/ha ili

·        Copernico hi bio 25% WG (a.m. bakar hidroksid) 3-4 kg/ha ili

·        Fungohem SC (a.m. bakar hidroksid) 4 l/ha ili

·        Everest (a.m. bakar hidroksid) 5 l/ha ili

·        Nordox 75 WG (a.m. bakar oksid) 0,75-1,25kg/ha ili

·        Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2kg/ha ili

·        Mankogal 400 SC (a.m. mankozeb) 3,5-4l/ha.

+

·        Postulat, Olimp ili Pylon (a.m. protiokonazol) 0,6-0,8 l/ha ili

·        Orius 25 EW ili Tebukon 250 EW (a.m.tebukonazol) 1 l/ha  ili

·        Sigura, Sekvenca ili Different 250EC (a.m.difenokonazol) 0,4-0,6 l/ha ili

·        Revyvit (a.m.mefentriflukonazol) 1,5 l/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 18.8.2023 ‎(2)
Zaštita šećerne repe18.8.2023 15:18Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvića korena (40 BBCH).

 

Pregledom useva i dalje se registruje širenje simptoma pegavosti lišća repe (Cercospora beticola) u odnosu na prethodne preglede.  Uočava se  kako povećanje broja biljaka sa pojedinačnim pegama tako i povećanje broja inficiranih listova po biljci i broja pega po listu. Takođe, uočava se i širenje simptoma na mladim listovima.

 

velika slika

 

Povremene padavine u proteklom periodu, visoka relativna vlažnost vazduha tokom noći i jutarnja rosa stvaraju uslove za nove infekcije ovim patogenom i  dalje  širenje simptoma pegavosti.

 

U cilju zaštite šećerne repe od ovog patogena, očuvanja lisne mase i prinosa, preporučuje se primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

 

·          Funguran OH/Patrol, Galoksid (a.m. bakar hidroksid)  1,75-2 kg/ha ili

·          Blauvit (a.m. bakar hidroksid) 2kg/ha ili

·          Champ DP (a.m. bakar hidroksid)  2,75kg/ha ili

·          Copernico hi bio 25% WG (a.m. bakar hidroksid) 3-4 kg/ha ili

·          Fungohem SC (a.m. bakar hidroksid)  4 l/ha ili

·          Everest (a.m. bakar hidroksid)  5 l/ha.

·          Nordox 75 WG (a.m. bakar oksid) 0,75-1,25kg/ha ili

·          Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2kg/ha ili

·          Mankogal 400 SC (a.m. mankozeb) 3,5-4l/ha.

+

·               Postulat, Olimp ili Pylon (a.m. protiokonazol) 0,6-0,8 l/ha ili

·               Orius 25 EW ili Tebukon 250 EW (a.m.tebukonazol) 1 l/ha  ili

·               Sigura, Sekvenca ili Different 250EC (a.m.difenokonazol) 0,4-0,6 l/ha ili

·               Revyvit (a.m.mefentriflukonazol) 1,5 l/ha.

 

Region: Ruma
Zaštita šećerne repe18.8.2023 11:15Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena i sinteze šećera (BBCH 40).
 
 
Nestabilne vremenske prilike u proteklom periodu sa čestim pljuskovitim padavinama kao i prisustvo jutarnje rose stvaraju povoljne uslove za širenje simptoma pegavosti lista  (Cercospora beticola) u usevima šećerne repe.
 
Prema podacima sa automatske meteorološke stanice u Novom Kneževcu od 4.avgusta je zabeleženo 67,2 mm padavina tako da se više ne može računati na efikasnost prethodno nanetih fungicida.
Takođe, vizuelnim pregledom useva na listovima se uočava dalje širenje simptoma i povećanje broja pega po jednom listu.
 
 
velika slika                                 velika slika
 
U cilju očuvanja lisne mase šećerne repe i prinosa, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje mera žaštite primenom kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:
 
Preventivni :
 • Mankogal 80 (mankozeb) 2kg/ha ili
 • Mankogal 400 SC (mankozeb) 3,5-4l/ha ili
 • Blauvit (bakar hidroksid) 2kg/ha ili
 • Nordox 75 WG (bakar-oksid) 1,25 kg/ha

Sistemični :

+

 • Orius 25 EW; Tebukon 250 EW (tebukonazol)  1l/ha ili
 • Sigura; Sekvenca; Different 250 EC (difenokonazol) 0,4-0,6l/ha ili
 • Revyvit  (mefentriflukonazol)  1,5l/ha ili
 • Olimp; Pylon; Postulat  (protiokonazol)  0,6-,0,8l/ha.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 17.8.2023 ‎(2)
Zaštita šećerne repe17.8.2023 12:44Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Senta usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera.   

 

Uslovi u predhodnom periodu sa pljuskovima, prisustvom jutarnje rose na listovima i povoljnim temperaturama stvorili su visok rizik za širenje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Vizuelnim pregledom useva registruje se dalje širenje simptoma ovog patogena.

 

  

pege na listu

 

Od poslednje preporuke je prošlo dovoljno vremena da se više ne može računati na efikasnost prethodnog tretmana.

Kako ne bi došlo do retrovegetacije i smanjenja prinosa, kao i sadržaja šećera, u cilju očuvanja lisne mase preporučuje se još jedan fungicidni tretman primenom nekog od registrovanih fungicida:

 

 • Mankogal 80 2 kg/ha, Mankogal 400 SC (a.m.mankozeb) 3,5-4 kg/ha ili,
 • Blauvit (a.m.bakar-hidroksid), 2 kg/ha ili,
 • Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid), 1,25 kg/ha ili
 • Funguran OH/Patrol, Galoksid (a.m. bakar hidroksid),  1,75-2 kg/ha

                                                   +

 • Orius 25 EW,Tebukon 250 EW (a.m.tebukonazol),  1l/ha ili
 • Sigura, Sekvenca, Different 250 EC (a.m.difenokonazol), 0,4-0,6l/ha ili
 • Revyvit  (a.m.mefentriflukonazol),  1,5l/ha ili
 • Olimp, Pylon, Postulat  (a.m.protiokonazol),  0,6-0,8 l/ha.
Region: Senta
1 - 10 Next