Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šećerna repa  

Web Part Page Title Bar image
šećerna repa

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 20.5.2018 ‎(1)
Štetočine šećerne repe 20.5.2018 22:10Lisna sovica (agrotis c nigrum)

Na području delovanja RC Sombor, šećerna repa se nalazi u fazi razvoja listova, BBCH 12-16.

Vizuelnim pregledom ueva šećerne repe na punktu Bilić,  registrovano je prisustvo larvi lisnih sovica u indeksu napada 2,25, kao i oštećenja usled njihove ishrane.

Poljoprivrednim proizvođačma se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva larvi kao i oštećenja useva. Ukoliko se registruje oštećenje lisne mase od 20 do 25%, preporučuje se tretman nekim od navedenih insekticida:

Pyrinex 48 EC, Kozma (a.m. hlorpirifos) 1, 5 l/ha;

Nurelle – D, Konzul, Savanur – EC (a.m.hlorpirifos + cipermetrin) 1, 5 – 2 l/ha;

Karate Zeon, Kozak (a.m.lamda – cihalotrin) 0, 2 l/ha.

oštećenja od lisnih sovica

larva lisnih sovica

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 17.5.2018 ‎(1)
Tretman u šećernoj repi17.5.2018 15:53Kupusna sovica (mamestra brassicae)

Na području RC Zrenjanin, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja lista (dva do četiri para listova razvijeno, BBCH 14 – 16).

fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi lisnih sovica u indeksu napada 3,75, kao i oštećenje lisne mase.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, i ukoliko registruju 20 – 25 % oštećene lisne mase, tretman obave nekim od insekticida:

  • Pyrinex 48 EC, Kozma (a.m. hlorpirifos) 1, 5 l / ha;
  • Nurelle – D, Konzul, Savanur – EC (hlorpirifos + cipermetrin) 1, 5 – 2 l / ha
  • Karate Zeon, Kozak (lamda – cihalotrin) 0, 2 l / ha

    

 oštećenja na biljci

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 16.5.2018 ‎(1)
Lisne sovice u šećernoj repi16.5.2018 19:04Kupusna sovica (mamestra brassicae)

Na području RC Vrbas, na lokalitetu Bečej, u usevu šećerne repe registrovane je prisustvo larvi lisnih sovica  u indeksu napada, 4,5. S obzirom da se većina useva šećerne repe nalazi u osetljivoj fazi razvoja (3-4 para formiranih listova) i da bi ishranom larvi lisnih sovica moglo doći do značajnog oštećenja lisne mase, proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva i utvrđivanje prisustva štetočina na njima. Ukoliko se registruje 20 do 25% oštećene lisne mase, neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite registrovanim insekticidima:

-          Nurelle-D, Konzul, Savanur-EC (hlorpirifos+cipermetrin) 1,5-2 l/ha ili

-          Karate Zeon, Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha ili

-          Pyrinex 48-EC, Kozma (hlorpirifos) 1,5 l/ha

larva lisne sovice

larva lisne sovice i oštećenja na lisnoj masi

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 20.4.2018 ‎(1)
Siva repina pipa20.4.2018 15:58Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi šećerne repe se u zavisnosti od datuma setve nalaze u fazi od klijanja do kotiledoni horizontalno položeni (BBCH 9 – 10).

Na feromonskim klopkama registruju se povećani ulovi imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctivetris). S obzirom da je šećerna repa u ovim fazama razvoja najosetljivija na napad pomenute štetočine, preporuka proizvođačima je da obilaze svoje useve, i ukoliko se utvrdi brojnost repine pipe od 1/3 imaga po m2, potrebno je uraditi insekticidni tretman nekim od preparata:

  • Nurelle D, Konzul, Despot (a.m. hlorpirifos + cipermetrin) 1, 5 - 2 l / ha
  • Pyrinex super (a.m. hlorpirifos + bifentrin) 1, 5 - 2 l / ha

 

siva repina pipe

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 18.4.2018 ‎(1)
Repina pipa18.4.2018 14:51Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Na području RC Vrbas, u toku je završetak setve šećerne repe, a usevi iz ranijih rokova su u fazi nicanja I pojave kotiledonih listova.

U feromonskim klopkama za sivu repinu pipu, Bothynoderes punctiventris, postavljenim na novoposejanim repištima, svakodnevno se registruju imaga repine pipe.

Neophodno je redovno obilaziti useve šećerne repe koja niče, jer je u toj fazi kao i u fazi kotiledona, repa najosetljivija na napad pipe. Ukoliko se utvrdi brojnost repine pipe od 1-3 imaga/m2, potrebno je uraditi insekticidni tretman registrovanim preparatima:

       1.  Nurelle D, Konzul, Despot (hlorpirifos+cipermetrin) 1,5 – 2 l/ha ili

2.  Pyrinex super (hlorpirifos+bifentrin) 1,5 – 2 l/ha

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 13.4.2018 ‎(2)
Zaštita šećerne repe13.4.2018 15:48Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fazi od : klica probija površinu zemlje  do  kotiledoni horizontalno položeni (BBCH 09-10).

Registruju se povećani ulovi sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u feromonskim klopkama  

Faza razvoja s.repe i siva repina pipa

 

S obzirom na trenutne faze razvoja repe nailazi kritičan momenat u zaštiti od ove štetočine.

Preporuka za proizvođače: neophodan je  redovan obilazak novih repišta i stalno praćenje kretanja imaga sive repine pipe. Ukoliko se registruje njeno prisustvo u brojnosti većoj od 1-3 pipe/10 m2, neophodna je primena nekih od registrovanih insekticida:

·         Pyrinex super (a.m.hlorpirifos+bifentrin) 1,5 – 2 l/ha

·         Nurelle D, Konzul, Despot (a.m.hlorpirifos+cipermetrin) 1,5 – 2 l/ha

Region: Bačka Topola
Zaštita šećerne repe13.4.2018 9:15Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Na teritoriji RC Pančevo šećerna repa se nalazi u fenofazi klica probija površinu zemljišta; kotiledoni horizontalno položeni (BBCH 9-10).

 

Na feromonskim klopkama registrujemo svakodnevno povećanje ulova sive repine pipe (Bothinoderes punctiventris).

 

 

Kada su temperaturni uslovi povoljni, imaga, u potrazi za hranom, preleću sa starih repišta na mlade useve i mogu da nanesu velike štete.

Imajući u vidu da samo 1-3 imaga sive repine pipe na 10 m² predstavljaju kritični prag  kada se moraju primeniti insekticidne mere proizvođačima se preporučuje redovno obilaženje repišta u najtoplijem delu dana kada je pipa najaktivnija, u cilju utvrđivanja njenog prisustva.

 

Ukoliko se registruje njeno prisustvo treba da se izvrši tretiranje sa insekticidima:

Nurelle D, Konzul, Despot (hlorpirifos+cipermetrin) 1,5 – 2 l/ha

Pyrinex super (hlorpirifos+bifentrin) 1,5 – 2 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 12.4.2018 ‎(3)
Siva repina pipa12.4.2018 20:01Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)
 

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fazi od klica probija površinu zemlje do faze kotiledoni horizontalno položeni (09-10 BBCH). Na pojedinim lokalitetima setva je još u toku.

 

Prva imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) registrovana su na starom repištu 31.03. (Kraljevci), odnosno 02.04. (Inđija).  Od tada se beleže kontinuirani ulovi, a poslednjih nekolko dana došlo je do  intenziviranja izlaska imaga sa mesta prezimljavanja kao i do pojave na novom repištu. 

 

Siva repina pipa

 

U ovom momentu naročito su ugrožene parcele na kojima je šećerna repa počela da niče i koje se nalaze u neposrednoj blizini starih repišta sa kojih ova štetočina migrira. Ubrzo, sa daljim porastom temperature očekuje se njeno masovno preletanje na novoposejana repišta.

 

Proizvođačima se preporučuje svakodnevni obilazak novih repišta (u najtoplijem delu dana) u cilju utvrđivanja prisustva repine pipe. Ukoliko se ustanovi brojnost od 1-3 pipe/10 m2izvršiti tretman nekim od registrovanih insekticida:

 

·         Pyrinex super (hlorpirifos+bifentrin) 1,5 – 2 l/ha

·         Nurelle D, Konzul, Despot ili Savanur (hlorpirifos+cipermetrin) 1,5 – 2 l/ha

Region: Ruma
Zaštita šećerne repe od sive repine pipe12.4.2018 15:07Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fazi od klica probija površinu zemlje (BBCH 09) do faze kotiledoni horizontalno položeni (BBCH 10).

Prva imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u ovoj sezoni registrovana su u feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu 31.03. Od tada beleži se svakodnevno povećanje ulova u klopkama, a u poslednjih nekoliko dana i u klopkama na novom repištu. U narednom periodu najavljeno toplo vreme uticaće na povećanu aktivnost sive repine pipe i njenu masovnu migraciju na nova repišta.

Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci novih repišta i stalno praćenje kretanja imaga sive repine pipe. Ukoliko se registruje njeno prisustvo neophodna je primena nekih od registrovanih insekticida:

Pyrinex super (hlorpirifos+bifentrin) 1,5 – 2 l/ha

Nurelle D, Konzul, Despot (hlorpirifos+cipermetrin) 1,5 – 2 l/ha

Region: Novi Sad
Zaštita šećerne repe od sive repine pipe12.4.2018 7:40Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Šećerna repa je u fenološkoj fazi 9-10 BBCH skale (klica probija površinu zemljišta; kotiledoni horizontalno položeni: vidljiv prvi list veličine čiode), što je veoma osetljiva faza u pogledu štete od sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

Sa porastom temperature došlo je do intenzivnog izlaska imaga sa mesta prezimljavanja ali i do njihove migracije ka novim repištima u potrazi za hranom.

Preporuka proizvođačima je da svakodnevno obilaze repišta u toku najtoplijeg dela dana i prate pojavu ove štetočine. Repina pipa pregrize mlade biljčice ili pojede deo lista ili još ispod površine zemljišta odgrize kotiledone sa klijanaca. Potrebno je odgrnuti zemljište i videti da li je sklop neujednačen zbog štete od repine pipe ili zbog lošeg nicanja.

 

siva repina pipa  

 

Ukoliko se ustanovi brojnost veća od 1-3 pipe / 10 m2, treba da se izvrši tretiranje sa insekticidima :

-Pyrinex super ( a.m. hlorpirifos+bifentrin ) 1,5-2 l/ha

-Savanur, Konzul, Nurelle-D (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 1,5 -2 l/ha

Region: Senta
1 - 10 Next