Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šećerna repa  

Web Part Page Title Bar image
šećerna repa

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 2.9.2021 ‎(1)
Zaštita šećerne repe2.9.2021 12:16Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Vrbas usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena  i sinteze šećera. U našem regionu, na pojedinim parcelama vađenje šećerne repe se planira tek krajem septembra.

Fenofaza razvoja šećerne repe

Vizuelnim pregledom useva registruje se širenje simptoma gljive prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

Pega na mlađem listu šećerne repe

Na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve šećerne repe u poslednjih nekoliko dana zabeleženi su visoki rizici za ostvarenje infekcije od strane navedenog patogena.

Na parcelama gde se repa neće vaditi u naredne tri nedelje do mesec dana, predlaže se još jedan tretman kako bi se sačuvala lisna masa i sprečila retrovegetacija a samim tim i iscrpljivanje biljaka i gubici u prinosu i sadržaju šećera. Proizvođačima koji planiraju kasniji rok vađenja, preporučuje se primena  kombinacije fungicida:

Preventivni fungicidi:

·        Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2kg/ha ili

·        Funguran OH; Blauvit (a.m. bakar-hidroksid) 2kg/ha ili

·        Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) 1,25kg/ha

Sistemični fungicidi:

·        Amistar extra; Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) 1l/ha ili

·        Opera (a.m. piraklostrobin+epoksikonazol) 0,75-1l/ha ili

·        Sekvenca plus (a.m. tiofanat-metil+difenokonazol) 1,75l/ha ili

·        Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) 1l/ha  ili

·        Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol) 1-1,2l/ha  ili

·        Duett ultra; Ceres (a.m. epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6l/ha ili

·        Mercury (a.m. epoksikonazol+azoksistrobin) 1l/ha  ili

·        Unify (a.m. piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-1l/ha

·        Sphere, Cerox, Venere (trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha ili

·        Sanus (tiofanat-metil+tebukonazol+ciflufenanid) 1,5-2 l/ha.

Prilikom izbora preparata treba voditi računa o karenci primenjenih preparata, promeni mehanizma delovanja primenjenih preparata u odnosu na prethodni tretman, kao i maksimalnom broju tretmana  u jednoj sezoni (MBT).

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 31.8.2021 ‎(1)
Zaštita šećerne repe31.8.2021 14:41Crna pegavost šećerne repe (alternaria alternata/brassicae/tenuis); Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Zrenjanina usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera. U našem regionu vađenje repe se planira tek od polovine oktobra.

    

    Fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je povećanje broja pega u odnosu na prethodne preglede.

Na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve šećerne repe, u proteklom periodu zabeleženi su visoki rizici za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).  

   

 Pegavost lista šećerne repe

Prisustvo vlage u usevima (rosa) kao i visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha uz optimalne temperature tokom dana, uticaće povoljno na dalji razvoj i širenje navedenog patogena.

U cilju očuvanja lisne mase i sprečavanja procesa retrovegetacije, koja može dovesti do gubitka u prinosu i sadržaju šećera, proizvođačima koji planiraju kasniji rok vađenja se preporučuje primena  kombinacije fungicida:

Preventivni fungicidi:

 

Funguran OH; Blauvit (a.m. bakar-hidroksid) 2kg/ha (MBT 4,2) ili

Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) 1,25kg/ha (MBT 3) ili

Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2kg/ha (MBT 3)

Sistemični fungicidi:

Duett ultra; Ceres (a.m. epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6l/ha (MBT 2) ili

Sekvenca plus (a.m. tiofanat-metil+difenokonazol) 1,75l/ha (MBT 2) ili

Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) 1l/ha (MBT 3) ili

Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol) 1-1,2l/ha (MBT 2) ili

Mercury (a.m. epoksikonazol+azoksistrobin) 1l/ha (MBT 2) ili

Unify (a.m. piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-1l/ha (MBT 2) ili

Amistar extra; Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) 1l/ha (MBT 2) ili

Opera (piraklostrobin+epoksikonazol) 0,75-1l/ha (MBT 2)

Prilikom izbora preparata obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih fungicida.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 4.8.2021 ‎(3)
Zaštita šećerne repe4.8.2021 14:16Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Sombor, šećerna repa se nalazi u fenofazi razvoja korena (BBCH40).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na više lokaliteta, registrovano je širenje simptoma pegavosti lišća šećerne repe (prouz Cercospora beticola).

velika slika

Na  automatskim meteorološkim stanicama koje su postavljene u usevima šećerne repe na lokalitetima Gakovo i Kljajićevo,  registruju se visoki rizici za infekciju od strane prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe.

Trenutni vremenski uslovi (jutarnje rose, visoka relativna vlažnost vazduha, povoljne temperature) pogoduju  ostvarenju  uslova za infekciju od strane navedenog prouzrokovača kao i njegovo dalje širenje.

Padavine koje imamo u najavi za naredne dane, mogu dovesti do daljeg širenja simptoma pa se poljoprivrednim prozvođačima preporučuje da u cilju zaštite lisne mase, izvrše tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida

Preventivni fungicidi:

·         Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2kg/ha ili

·         Funguran OH; Blauvit (a.m. bakar-hidroksid) 2kg/ha ili

·         Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) 1,25kg/ha

Sistemični fungicidi:

·         Amistar extra; Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) 1l/ha ili

·         Opera (a.m. piraklostrobin+epoksikonazol) 0,75-1l/ha ili

·         Sekvenca plus (a.m. tiofanat-metil+difenokonazol) 1,75l/ha ili

·         Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) 1l/ha  ili

·         Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol) 1-1,2l/ha  ili

·         Duett ultra; Ceres (a.m. epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6l/ha ili

·         Mercury (a.m. epoksikonazol+azoksistrobin) 1l/ha  ili

·         Unify (a.m. piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-1l/ha

·         Sphere, Cerox, Venere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha ili

·         Sanus (a.m.tiofanat-metil+tebukonazol+ciflufenanid) 1,5-2 l/ha

Prilikom izbora fungicida treba voditi računa o promeni mehanizma delovanja u narednim tretmanima, u cilju odlaganja pojave rezistentnosti, kao i o masksimalnom broju tretmana primenjenih fungicida.

Region: Sombor
Zaštita šećerne repe4.8.2021 11:29Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je povećanje broja pega prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pored povećanja broja pega na starijem lišću, došlo je do ispoljavanja simptoma i na mlađim listovima.

 

 Pegavost lista šećerne repe

Padavine koje se za naš region najavljuju od četvrtka mogu doprineti daljem razvoju i širenju ovog patogena.

U cilju očuvanja lisne mase i daljeg razvoja korena, proizvođačima se preporučuju hemijske mere zaštite kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

Preventivni fungicidi:

Funguran OH; Blauvit (a.m. bakar-hidroksid) 2kg/ha (MBT 4,2) ili

Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) 1,25kg/ha (MBT 3) ili

Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2kg/ha (MBT 3)

Sistemični fungicidi:

Duett ultra; Ceres (a.m. epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6l/ha (MBT 2) ili

Sekvenca plus (a.m. tiofanat-metil+difenokonazol) 1,75l/ha (MBT 2) ili

Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) 1l/ha (MBT 3) ili

Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol) 1-1,2l/ha (MBT 2) ili

Mercury (a.m. epoksikonazol+azoksistrobin) 1l/ha (MBT 2) ili

Unify (a.m. piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-1l/ha (MBT 2) ili

Amistar extra; Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) 1l/ha (MBT 2) ili

Opera (piraklostrobin+epoksikonazol) 0,75-1l/ha (MBT 2)

Region: Zrenjanin
Zaštita šećerne repe4.8.2021 9:30Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području RC Vrbas, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

usev šećerne repe

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registruje se  širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticolla), kako na starijem, tako i na mlađem lišću.

pege na lišću šećerne repe

Od četvrtka se najavljuju padavine, koje će uticati na dalje širenje infekcije od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe.

U cilju očuvanja lisne mase od prouzrokovača sive pegavosti lista, proizvođačima se preporučuje tretman  kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja (vidi preporuku)

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 3.8.2021 ‎(4)
Zaštita šećerne repe3.8.2021 15:01Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Vizuelnim pregledom useva je registrovano povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti listova šećerne repe (Cercospora beticola) kako na starijim tako i na mladim listovima. Simptomi su uočeni na do 20% biljaka.

Padavine koje su za ovaj region najavljene od četvrtka, stvoriće veoma povoljne uslove za dalje širenje i razvoj ovog patogena  koji može dovesti do  iscrpljivanja biljaka i gubitaka u prinosu i sadržaju šećera.

U cilju očuvanja lisne mase i sprečavanja daljeg širenja patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite, pre najavljenih padavina, kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

Preventivni fungicidi:

·        Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2kg/ha ili

·        Funguran OH; Blauvit (a.m. bakar-hidroksid) 2kg/ha ili

·        Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) 1,25kg/ha

Sistemični fungicidi:

·        Amistar extra; Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-0,75 l/ha ili

·        Opera (a.m. piraklostrobin+epoksikonazol) 0,75-1l/ha ili

·        Sekvenca plus (a.m. tiofanat-metil+difenokonazol) 1,75l/ha ili

·        Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) 1l/ha  ili

·        Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol) 1-1,2l/ha  ili

·        Duett ultra; Ceres (a.m. epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6l/ha ili

·        Mercury (a.m. epoksikonazol+azoksistrobin) 1l/ha  ili

·        Unify (a.m. piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-1l/ha

·        Sphere, Cerox, Venere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha ili

·        Sanus (a.m.tiofanat-metil+tebukonazol+ciflufenanid) 1,5-2 l/ha.

Region: Pančevo
Zaštita šećerne repe3.8.2021 14:56Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fazi  razvića korena (40 BBCH).  

 

Vizuelnim pregledom useva uočava se povećanje prisustva simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Simptomi se uočavaju na najstarijem i srednjem lišću rozete.

 

 velika slika 

 

Tokom prethodnih dana na automatskim meteorološkim stanicama, postavljenim u usevima šećerne repe, beleže se visoki rizici za ostvarenje infekcije ovim patogenom. Najavljene padavine pogodovaće daljem razvoju i širenju pegavosti.

 

U cilju očuvanja lisne mase proizvođačima se preporučuje tretman, pred najavljene padavine,  kombinacijom fungicida sa preventivnim i sistemičnim mehanizmom delovanja:

 

 

Preventivni fungicidi:

·       mankozeb (Mankogal 80) 2 kg/ha (MBT 3) ili

·       bakar-hidroksid (Fungiran OH, Blauvit) 2kg/ha (MBT 4,2) ili

·       bakar-oksid (Nordox 75 WG) 1,25 kg/ha (MBT 3).

 

Sistemični fungicidi:

·       azoksistrobin+ciprokonazol (Amistar extra, Arcon extra) 0,6-0,75 l/ha (MBT 2) ili

·       azoksistrobin+difenokonazol (Amistar gold, Teatar plus) 1 l/ha (MBT 2) ili

·       azoksistrobin+epoksikonazol (Mercury) 1 l/ha (MBT 2) ili

·       fluopiram+protiokonazol (Propulse 250 SE) 1-1,2 l/ha (MBT 2) ili

·       piraklostrobin+epoksikonazol (Opera) 0,75-1 l/ha (MBT 2) ili

·       piraklostrobin+protiokonazol (Unify) 0,75-0,9 l/ha (MBT 2) ili

·       prohloraz+tebukonazol (Zamir) 1 l/ha (MBT 3) ili

·       tebukonazol+tiofanat-metil (Antre plus) 1,5 l/ha (MBT 2) ili

·       difenokonazol+tiofanat-metil (Sekvenca plus) 1,5 l/ha (MBT 2) ili

·       epoksikonazol+tiofanat-metil (Ceres, Combo ultra, Duett ultra, Excorta plus) 0,4-0,6 l/ha (MBT 2) ili

·       trifloksistrobin+ciprokonazol (Sphere, Cerox, Venere) 0,25-0,35 l/ha (MBT 2) ili

·       tiofanat-metil-+tebukonazol+ciflufenamid (Sanus) 1,5-2 l/ha (MBT 2).

 

 

Region: Ruma
Zaštita šećerne repe3.8.2021 10:49Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Na području delovanja RC Kikinda usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena (BBCH 40).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva je registrovano povećanje broja pega od strane prouzrokovača pegavosti listova šećerne repe (Cercospora beticola) kako na starijim tako i na mladim listovima. U proteklih nedelju dana uslovi su bili povoljni za ostvarenje infekcije i dalje širenje od  pomenutog prouzrokovača.
 
 
 
Od četvrtka se najavljuju padavine koje mogu doprineti daljem razvoju i širenju pegavosti.
 
Kako bi se sačuvala lisna masa i dalji razvoj korena, preporučuje se sprovođenje mera zaštite kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida :
 
Preventivni fungicidi:
 • Funguran OH; Blauvit (bakar-hidroksid) 2kg/ha ili
 • Nordox 75 WG (bakar-oksid) 1,25kg/ha ili
 • Mankogal 80 (mankozeb) 2kg/ha

Sistemični fungicidi:

 • Duett ultra; Ceres (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6l/ha  ili
 • Sekvenca plus (tiofanat-metil+difenokonazol) 1,75l/ha  ili
 • Zamir (prohloraz+tebukonazol) 1l/ha ili
 • Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol) 1-1,2l/ha  ili
 • Mercury (epoksikonazol+azoksistrobin) 1l/ha  ili
 • Unify (piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-1l/ha  ili
 • Amistar extra; Teatar plus (azoksistrobin+difenokonazol) 1l/ha  ili
 • Opera (piraklostrobin+epoksikonazol) 0,75-1l/ha ili
 • Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5l/ha
Region: Kikinda
Zaštita šećerne repe3.8.2021 10:16Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe registruje se širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) i na mlađe lišće.

Simptomi pegavosti lista š.repe

Na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u usevima šećerne repe  poslednjih nekoliko dana beleže se visoki rizici za ostvarenje infekcije od strane navedenog patogena.

Prisustvo jutarnjih rosa, visokih relativnih vlažnosti vazduha u noćnim satima i povoljnih temperatura, uz najavljene padavine za naš region za četvrtak, stvaraju izuzetno povoljne uslove za  razvoj i širenje ovog patogena.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite radi očuvanja lisne mase , tj. sprečavanja retrovegetacije, koja može dovesti do  iscrpljivanja biljaka uz gubitak u prinosu i sadržaju šećera.

Pred najavljene padavine, preporučuje se primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

Preventivni fungicidi:

·        Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2kg/ha ili

·        Funguran OH; Blauvit (a.m. bakar-hidroksid) 2kg/ha ili

·        Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) 1,25kg/ha

Sistemični fungicidi:

·        Amistar extra; Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) 1l/ha ili

·        Opera (a.m. piraklostrobin+epoksikonazol) 0,75-1l/ha ili

·        Sekvenca plus (a.m. tiofanat-metil+difenokonazol) 1,75l/ha ili

·        Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) 1l/ha  ili

·        Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol) 1-1,2l/ha  ili

·        Duett ultra; Ceres (a.m. epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6l/ha ili

·        Mercury (a.m. epoksikonazol+azoksistrobin) 1l/ha  ili

·        Unify (a.m. piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-1l/ha

·        Sphere, Cerox, Venere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha ili

·        Sanus (a.m.tiofanat-metil+tebukonazol+ciflufenanid) 1,5-2 l/ha

Prilikom izbora navedenih fungicida treba voditi računa o promeni mehanizma delovanja u narednim tretmanima, u cilju odlaganja pojave rezistentnosti, kao i o masksimalnom broju tretmana primenjenih fungicida.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 2.8.2021 ‎(3)
Zaštita šećerne repe2.8.2021 13:37Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Senta usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena (40 BBCH).

Velika slika

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe registrovano je povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

Pega C.beticola

Prisustvo rose u jutarnjim časovima, jučerašnje realizovane padavine i povoljne temperature vazduha, stvorile su povoljne uslove za razvoj i širenje ovog patogena. Padavine koje se u našem region najavljuju za četvrtak mogu doprineti daljem širenju pegavosti lista.

Proizvođačima se preporučuje, u cilju očuvanja lisne mase i sprečavanja daljeg širenja patogena, sprovođenje mera zaštite primenom kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida.

Preventivni fungicidi:

o   mankozeb (Mankogal 80) 2 kg/ha ili,

o   bakar-hidroksid (Fungiran OH, Blauvit) 2kg/ha ili,

o   bakar-oksid (Nordox 75 WG) 1,25 kg/ha

Sistemični fungicidi:

o   azoksistrobin+ciprokonazol (Amistar extra, Arcon extra) 0,6-0,75 l/ha ili,

o   azoksistrobin+difenokonazol (Amistar gold, Teatar plus) 1 l/ha ili,

o   azoksistrobin+epoksikonazol (Mercury) 1 l/ha ili,

o   piraklostrobin+epoksikonazol (Opera) 0,75-1 l/ha ili,

o   piraklostrobin+protiokonazol (Unify) 0,75-0,9 l/ha ili,

o   prohloraz+tebukonazol (Zamir) 1 l/ha (MBT 3) ili,

o   tebukonazol+tiofanat-metil (Antre plus) 1,5 l/ha ili,

o   difenokonazol+tiofanat-metil (Sekvenca plus) 1,5 l/ha ili,

o   epoksikonazol+tiofanat-metil (Ceres, Combo ultra, Duett ultra, Excorta plus) 0,4-0,6 l/ha ili,

o   trifloksistrobin+ciprokonazol   (Sphere, Cerox, Venere) 0,25-0,35 l/ha ili,

o   tiofanat-metil-+tebukonazol+ciflufenamid (Sanus) 1,5-2 l/ha.

Prilikom zaštite od Cercospora beticola važno je voditi računa o odlaganju pojave rezistentnosti što se postiže primenom fungicida sa različitim mehanizmom delovanja u narednim tretmanima.

Region: Senta
1 - 10 Next