Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šećerna repa  

Web Part Page Title Bar image
šećerna repa

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 8.4.2019 ‎(1)
Zaštita šećerne repe8.4.2019 11:33Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)
Na području delovanja RC Kikinde, usevi šećerne repe zbog dugotrajne suše nalaze se različitim  fenofazama : od klica probija površinu zemlje do faze kotiledoni položeni horizontalno (BBCH 09-10).
 
 
U poslednjih nekoliko dana na novo posejanim repištima  na postavljenim feromonskim klopkama povećeva se brojnost i aktivnost repine pipe (Bothynoderes punciventris).
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da obrate pažnju na nova repišta i aktivnost repine pipe pogotovo u najtoplijem delu dana radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine.
 
Ukoliko se registruje 0,1-0,3 imaga sive repine pipe po m2 preporučuje se primena hemijskih mera zaštite i to jednim od navedenih kontaktnih insekticida :
  • Talstar 10 EC; Fobos EC; Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,2-0,3 l/ha ili
  • Kozak, Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2l/ha ili
  • Crna mamba;Cipkord (a.m. cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha

 

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 5.4.2019 ‎(1)
Zaštita šećerne repe5.4.2019 13:43Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris); Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi šećerne repe se nalaze u fazi od klica probija površinu zemlje do faze kotiledoni horizontalno položeni (BBCH 09-10).

Brojnost i aktivnost sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) se povećava u poslednjih nekoliko dana na novim repištima. Prvi signal za zaštitu šećerne repe od strane RC Zrenjanin dat je 28.03., međutim neophodna je i dalja pažnja proizvođača na prisustvo sive repine pipe na novim repištima.  Proizvođačima se preporučuju kontinuirani pregledi parcela radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine. Ukoliko se registruje 0,1-0,3 imaga sive repine pipe po m² preporučuju se hemijske mere zaštite. U ovim fazama razvoja repe preporučuje se primena insekticida kontaktnog delovanja poput:  

Cipkord 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha,

Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,2 -0,3 l/ha,

Karate Zeon, Kozak (a.m. lambda – cihalotrin) 0,2 l/ha.

Na usevima šećerne repe registrovano je i prisustvo kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticollis). Ovo je polifagna vrsta i veoma brojna na području Srednjebanatskog okruga tako da je neophodno obratiti pažnju i na njeno prisustvo u usevima repe jer u početnim fazama razvoja biljaka može biti veoma štetna.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 4.4.2019 ‎(2)
Zaštita šećerne repe4.4.2019 21:23Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)
 

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se zavisno od rokova setve nalaze u fazama: klijanje klice iz semena (07 BBCH), klica probija površinu zemlje (09 BBCH), do faze kotiledoni horizontalno položeni (10 BBCH).

 

Fenofaza šećerne repe (10 BBCH)

 

Prva imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) registrovana su na starom repištu 15.03. (Inđija), odnosno 18.03. (Kraljevci). Od proteklog vikenda beleži se povećanje brojnosti na starim repištima, a od 03.04.  i prvi ulovi na klopkama na novim repištima.

 

Imaga sive repine pipe

 

Šećerna repa je ugrožena od momenta nicanja do obrazovanja 2-3 para stalnih listova, a naročito su ugrožene parcele koje se nalaze u neposrednoj blizini starih repišta. Očekuje se masovno preletanje ove štetočine na novoposejana repišta.

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak novih repišta, u najtoplijem delu dana, u cilju utvrđivanja prisustva repine pipe. Ukoliko se ustanovi brojnost od 1-3 pipe/10 m2izvršiti tretman nekim od registrovanih insekticida:

 

·         Cipkord 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha

·         Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenucus (bifentrin) 0,2 – 0,3 l/ha

·         Karate zeon, Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha

 

Region: Ruma
Zaštita šećerne repe4.4.2019 8:01Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi šećerne repe se nalaze u fazi klica probija površinu zemlje do faze kotiledoni horizontalno položeni (BBCH 09-10). Odsustvo padavina od početka setve otežava nicanje useva šećerne repe.

Na feromonskim klopkama u poslednjih nekoliko dana registruju se izuzetno visoke brojnosti sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na starim repištima.

Predstoji kritičan period u zaštiti šećerne repe od sive repine pipe jer se očekuje njena masovna migracija sa starih na nova repišta. Usevi šećerne repe su ugroženi od momenta nicanja do obrazovanja 2-3 para stalnih listova. Proizvođačima se preporučuje svakodnevni obilazak novoposejanih repišta radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine. Po registrovanju 0,1-0,3 imaga sive repine pipe po m2 neophodno je sprovesti mere zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

·         Cipkord 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha

·         Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenucus (bifentrin) 0,2 – 0,3 l/ha

·         Karate zeon, Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha

Useve treba obilaziti u najtoplijem delu dana kada su pipe i najaktivnije.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 1.4.2019 ‎(3)
Zaštita šećerne repe1.4.2019 14:39Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Usevi šećerne repe na terenu koji pokriva RC Sremska Mitrovica se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fenofazi klica probija površinu zemlje do fenofaze kotiledoni horizontalno položeni: prvi vidljiv list (BBCH 09-10).

     Fenofaza šećerne repe

Na feromonskim klopkama se registruju ulovi sive repine pipe (Bothynoderes puctiventris). Porast temperature u narednim danima uticaće na aktivnost sive repine pipe kao i njenu migraciju sa starih na nova repišta.

                     Imago repine pipe

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak novoposejanih repišta, pogotovo u najtoplijem delu dana. Ukoliko se registruje 0,1-0,3 imaga po m2 ove štetočine, u fazi nicanja i kotiledonih listova, preporučuje se primena nekih od navedenih insekticida:

·   Talstar 10-EC, Bifenicus, Fobos-EC (a.m bifentrin)0,2-0,3l/ha

·   Grom, Karate Zeon (a.m lambda-cihalotrin) 0,2l/ha

·   Cipkord (a.m cipermetrin) 0,15-0,3l/ha

 

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita šećerne repe1.4.2019 10:40Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi šećerne repe nalaze se u fazi klica probija površinu zemlje (BBCH 09), dok je na pojedinim parcelama setva šećerne repe još uvek u toku. Dugotrajna suša u severnom Banatu uslovila je otežano nicanje šećerne repe.
 
Na postavljenim feromonskim klopkama, svakodnevno se registruju ulovi sive repine pipe (Bothynoderes punciventris).
Porast dnevnih temperatura u narednom periodu uticaće na povećanu aktivnost repine pipe i njenu migraciju sa starih na novoposejana  repišta.
 
Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je svakodnevni obilazak novoposejanih repišta i to u najtoplijem delu dana kako bi se utvrdila brojnost repine pipe.
Ukoliko se registruje 0,1-0,3 imaga po m2 ove štetočine u fazi nicanja šećerne repe, preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida :
  • Talstar 10 EC; Fobos EC; Bifenicus  (a.m.bifentrin)     0,2-0,3 l/ha  ili
  • Crna mamba; Cipkord  (a.m.cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha  ili
  • Kozak; Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha
Region: Kikinda
Zaštita šećerne repe1.4.2019 7:09Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Na terenu RC Senta usevi šećerne repe iz prvih rokova setve se nalaze u fazi : klica probija na površinu zemljišta do faze kotiledoni horizontalno položeni ( 9-10 BBCH ), a na nekim parcelama setva je još u toku.

 

Na feromosnkim klopkama se redovno hvataju imaga sive repine pipe  (Bothynoderes punctiventris), a zbog visokih dnevnih temperatura ona već leti i lako nalazi nova repišta.  

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje svakodnevno obilaženje novoposejanih repišta i praćenje  prisustva ove štetočine.

Ukoliko se u fazi nicanja šećerne repe registruje 0,1-0,3 imaga po kvadratnom metru,preporučuje se primena nekog kontaktnog insekticida :

 

Cipkord 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha

Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenucus (bifentrin) 0,2 – 0,3 l/ha

Karate zeon, Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha

 

Useve treba obilaziti u najtoplijem delu dana kada su pipe i najaktivnije.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 29.3.2019 ‎(1)
Zaštita šećerne repe29.3.2019 9:17Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi šećerne repe se nalaze u fazi od klica probija površinu zemlje do faze kotiledoni horizontalno položeni (BBCH 09-10).

Dugotrajna suša na području južnog Banata otežava nicanje useva šećerne repe i biljke se trenutno nalaze u najkritičnijoj fazi razvoja. Na feromonskim klopkama svakodnevno se registruju visoki ulovi imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris). Sa porastom temperatura u narednim danima očekuje se i njena povećana aktivnost na novim repištima.

Nalazimo se u kritičnom periodu za zaštitu šećerne repe od sive repine pipe u regionu južnog Banata!

Preporuka proizvođačima je svakodnevni obilazak novoposejanih repišta i utvrđivanje brojnosti sive repine pipe. Ukoliko se registruje 0,1-0,3 imaga po m² navedene štetočine, u fazi nicanja šećerne repe, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite (vidi preporuku od 25.3.2019.).

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 28.3.2019 ‎(2)
Zaštita šećerne repe28.3.2019 11:21Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Na teritoriji RC Zrenjanin, na parcelama na kojima je setva šećerne repe obavljena u prvim rokovima, usevi se nalaze u fazi od klica probija površinu zemlje do faze kotiledoni horizontalno položeni (BBCH 09-10).

Na postavljenim feromonskim klopkama svakodnevno se registruju ulovi imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris), a najavljeni porast temperature uticaće na povećanu aktivnost ove štetočine i njenu migraciju sa starih na nova repišta.

Preporuka proizvođačima je svakodnevni obilazak novoposejanih repišta i utvrđivanje brojnosti sive repine pipe. Ukoliko se registruje 0,1-0,3 imaga po m² navedene štetočine, u fazi nicanja šećerne repe, insekticidni tretman obaviti nekim od preparata:

Cipkord 20 EC, Crna mamba (a.m.cipermetrin) 0,15 – 0,3l/ha,

Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,2 – 0,3l/ha,

Karate Zeon, Kozak (a.m. lambda – cihalotrin) 0,2l/ha.

Region: Zrenjanin
Zaštita šećerne repe 28.3.2019 7:58Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Na području delovanja RC Sombor u toku je setva šećerne repe, dok se na parcelama na kojima je setva obavljena u prvim rokovima, šećerna repa nalazi u fenofazi od klica probija površinu zemlje (BBCH 09) do faze kotiledoni horizontalno položeni (BBCH 10).

Na feromonskim klopkama koje su postavljene na starim repištima, svakodnevno se registruju ulovi imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) i sa povećanjem temperature, očekuje se i povećanje brojnosti i prelazak imaga sive repine pipe na nova repišta.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje svakodnevno obilaženje  novih repišta u cilju utvrđivanja prisustva imaga sive repine pipe kao i njihove brojnosti.

Ukoliko se registruje 0,1-0,3 imaga  sive repine pipe po m², u fazi nicanja šećerne repe, preporučuje se primena insekticida kontaktnog mehanizma delovanja:

Cipkord 20 EC, Crna mamba (a.m.cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha

Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenucus (a.m.bifentrin) 0,2 – 0,3 l/ha

Karate zeon, Kozak (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha

Pregled parcela treba obaviti  u najtoplijem delu dana kada je I najveća aktivnost imaga.

Region: Sombor
1 - 10 Next