Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šećerna repa  

Web Part Page Title Bar image
šećerna repa

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.3.2019 ‎(1)
Zaštita šećerne repe od sive repine pipe23.3.2019 12:19Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris)

Na području Vojvodine, usevi šećerne repe koji su posejani u prvoj dekadi marta su nikli, dok je na nekim parcelama setva još uvek u toku.

Na starim repištima se registruju visoke brojnosti sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris). Sa porastom temperatura očekuje se njena migracija ka novim repištima.

 

Preporučuje se svakodnevno obilaženje novoposejanih repišta i praćenje  prisustva repine pipe na njima. Useve treba obilaziti u najtoplijem delu dana kada su pipe i najaktivnije.

Ukoliko se registruje 0,1-0,3 odrasle jedinke sive repine pipe po metru kvadratnom preporučuje se primena insekticida.

U ovim početnim fazama razvoja, kada su biljke šećerne repe tek nikle, primena insekticida koji u sebi imaju sistemičnu komponentu nije opravdana, iako su samo oni registrovani za suzbijanje ove štetočine. Oni se mogu koristiti kasnije, kada biljke formiraju prve stalne listove (Pyrinex super, Nurelle-D, Konzul, Savanur EC i dr.).

Dok su biljke u fazi nicanja i kotiledonih listova, mogu se koristiti insekticidi kontaktnog delovanja koji su registrovani u usevima šećerne repe kao što su Talstar 10-EC, Bifenicus, Fobos-EC, Grom, Karate Zeon, Cipkord 20-EC i dr.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 7.9.2018 ‎(1)
Zaštita šećerne repe7.9.2018 12:01Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Vrbas, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera.

Vizuelnim pregledom biljaka registruje se širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

  

S obzirom da je prošlo dovoljno vremena od poslednjeg tretmana, ne možemo više  računati na efikasnost  preparata. U cilju zaštite lisne mase i sprečavanja retrovegetacije, proizvođačima koji planiraju kasnije vađenje šećerne repe , preporučuje se još jedan tretman kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

v  Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC (hlorotalonil) u dozi od 1,5 l/ha +

v  Rias 300 EC, Cerkohem (difenokonazol + propikonazol) u dozi od 0,3 l/ha

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 6.9.2018 ‎(1)
Zaštita šećerne repe6.9.2018 15:24Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
 

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera.

 

Pregledom useva uočava se širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), kako na starijem tako i na mlađem lišću.

 

Vremenski uslovi u proteklom periodu  pogodovali su daljem razvoju ovog patogena. Od  prethodnog naloga za tretman (15.08.), u zavisnosti od lokaliteta, palo je od 20 do 92 mm/m² kiše i prošlo je dovoljno vremena da ne možemo više  računati na efikasnost  prethodno nanetih fungicida.

 

U zavisnosti od stanja u usevima i vremena vađenja repe, proceniti neophodnost tretmana. Prilikom izbora preparata voditi računa o karenci.

 

U usevima koji se neće vaditi u narednih mesec dana, u cilju očuvanja lisne mase i neometanog odvijanja procesa sinteze šećera, proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom fungicida preventivnog i sistemičnog delovanja:

 

·         Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC ili Balear 720 SC (a.m. hlorotalonil) 1,5 l/ha +

·         Rias 300 EC, Cerkohem ili Cebit 300 EC (a.m. difenokonazol + propikonazol) 0,3 l/ha

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 5.9.2018 ‎(1)
Zaštita šećerne repe5.9.2018 8:43Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera.

Vizuelnim pregledom registruje se širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pege su prisutne kako na starijem tako i na mladom lišću.

Od poslednje preporuke za zaštitu šećerne repe (14.08.) u zavisnosti od lokaliteta, palo od 25,2 do 39,6 litara kiše i prošao je period kada se može računati na dejstvo prethodno nanetih fungicida.

U usevima koji se neće vaditi u narednih mesec dana neophodno je sačuvati lisnu masu kako bi se neometano odvijao proces sinteze šećera, te se proizvođačima preporučuje tretman kombinacijom fungicida preventivnog i sistemičnog delovanja:

·         Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha

·         Rias 300 EC, Cerkohem (difenokonazol + propikonazol) u količini 0,3 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 28.8.2018 ‎(1)
Zaštita šećerne repe28.8.2018 13:28Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Senta, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Vizuelnim pregledom biljaka registruje se širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) i na mladim listovima.

  

S obzirom da je prošlo dovoljno vremena od poslednjeg tretmana, ne možemo više  računati na efikasnost  preparata. U cilju zaštite lisne mase i sprečavanja retrovegetacije, proizvođačima , koji planiraju kasnije vađenje šećerne repe , preporučuje se još jedan tretman kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC (hlorotalonil) u dozi od 1,5 l/ha +

Rias 300 EC, Cerkohem (difenokonazol + propikonazol) u dozi od 0,3 l/ha

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 27.8.2018 ‎(1)
Zaštita šećerne repe27.8.2018 9:51Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Vizuelnim pregledom biljaka registruje se širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pored pega na starijem lišću, uočavaju se i nove pege na mladim listovima.

 

 

Poslednja preporuka za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) data je 8.8. Velika jutarnja rosa i visoke dnevne temperature pogoduju razvoju i daljem širenju ovog patogena.

S obzirom da je prošlo dovoljno vremena da više ne možemo računati na efikasnost  prethodno nanetih preparata, u cilju zaštite lisne mase, proizvođačima se preporučuju hemijske mere zaštite primenom kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (hlorotalonil) u količini 1,5 l/ha

+

Rias 300 EC, Cerkohem (difenokonazol + propikonazol) u količini 0,3 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 22.8.2018 ‎(2)
Tretman u šećernoj repi22.8.2018 11:39Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pege su prisustne kako na starijim, tako i na mladim listovima.

RC Zrenjanin je 03.08. dao preporuku za suzbijanje ovog patogena. Od tog perioda prošlo je dovoljno vremena da više ne možemo računati na efikasnost preparata, a padavine i jutarnje rose doprinele su daljem razvoju i širenju pegavosti lista šećerne repe. U cilju očuvanja lisne masne proizvođačima se preporučuje  tretman kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog mehanizma delovanja:

Dakoflo 720 SC; Balear 720 SC (a.m. hlorotalonil) 1,5 l/ha

+

Propulse 250 SE (a.m. fluopiram + protiokonazol) 1 – 1,2 l/ha.

pegavost lista šećerne repe

Region: Zrenjanin
Zaštita šećerne repe22.8.2018 11:10Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, šećerna repa se nalazi u fenofazi razvoja korena.

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano  je prisustvo simptoma prouzrokovača  pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

Pored pega na starijem lišću, uočavaju se i nove pege na mladim listovima.

 

Velika slika

 

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja (jake jutarnje rose i srednje dnevne temperature) pogoduju razvoju i širenju ovog patogena. U cilju zaštite lisne mase proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom protektivnih i kurativnih preperata:

 

a.m. hlorotalonil (Dakoflo 720 SC, Bravo 720 SC, Balear 720 SC)  u količini 1,5 l/ha

+

a.m. fluopiram + protiokonazol (Propulse 250 SE) u količini 1-1,2 l/ha

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 21.8.2018 ‎(1)
Zaštita šećerne repe21.8.2018 14:12Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Na području delovanja RC Kikinda usevi šećerne repe nalaze se u fenofazi razvoja korena.
 
 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). 

Prisustvo simptoma registrovano je kako na starijim tako i na mladjim listovima.

 
 

Padavine u proteklom periodu kao i jake jutarnje rose stvaraju povoljne uslove za dalji razvoj i širenje ovog patogena. Od prethodne preporuke za suzbijanje pegavosti lista šećerne repe (30.7.) prošlo je dovoljno vremena da više ne možemo računati na efikasnost nanetih preparata. U cilju zaštite šečerne repe, proizvođačima se preporučuje primena fungicida preventivnog i sistemičnog delovanja:

 

  • Dakoflo 720 SC; Balear 720 SC (a.m.hlorotalonil) 1,5 l/ha

+

  • Propulse 250 SE (a.m.fluopiram+protiokonazol ) 1-1,2 l/ha

Tretman fungicidima sprovesti u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 16.8.2018 ‎(1)
Zaštita šećerne repe 16.8.2018 14:40Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Sombor usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

U prethodnom periodu smo imali veoma povoljne uslove za širenje i razvoj prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

U cilju zaštite šećerne repe, proizvođačima se preporučuje primena  kombinacije fungicida preventivnog i sistemičnog mehanizma delovanja:

Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (a.m.hlorotalonil) 1,5 l/ha  +

Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha

Cercospora beticola  

Region: Sombor
1 - 10 Next