Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šećerna repa  

Web Part Page Title Bar image
šećerna repa

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 8.9.2022 ‎(1)
Zaštita šećerne repe 8.9.2022 10:00Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Sombor usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena (BBCH 40).

Usevi šećerne repe koji se ne nalaze u uslovima navodnjavanja trenutno su u lošijoj kondiciji što je posledica nedostatka padavina i stresa kod biljaka. U takvim usevima primetno je sušenje listova a na pojedinim parcelama registrovana je i pojava formiranja nove lisne mase tj retrovegetacije. U ovakvim usevima u odnosu na prethodni pregled nije registrovano značajnije povećanje broja pega na listu od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola ).

U usevima koji se nalaze u uslovima navodnjavanja , prilikom vizuelnih pregleda registrovano je povećanje broja pega navedenog patogena. Trenutni vremenski uslovi kao i najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za dalji razvoj i širenje gljive prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe.

   

velika slika                     velika slika

U cilju zaštite lisne mase od navedenog prouzrokovača poljoprivrednim proizvođačima, a naročito onim koji ne planiraju vađenje u ranijim rokovima,  se preporučuje da pre najavljenih padavina  sprovedu tretman nekom od kombinacija preventivnih i sistemičnih  fungicida:

 

Mankogal 80   ( a.m.mankozeb)  2 kg/ha ili

 Mankogal 400 SC  (a.m. mankozeb) 3,5-4 kg/ha ili,

Blauvit (a.m.bakar-hidroksid) 2 kg/ha ili,

Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) 1,25 kg/ha

+  

 Amistar extra, Amicer extra, Arcon Extra, Comrade  (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,6-0,75 l/ha ili,

Amistar gold, Teatar plus  (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) 1 l/ha ili,

 Propulse 250 SE (a.m.fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha ili,

Unify  (a.m.piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha ili,

Zamir  (a.m.prohloraz+tebukonazol) 1 l/ha ili,

Sekvenca plus (a.m.difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,

 Spyrale (a.m.difenokonazol+fenpropidin) 0,75 l/ha ili,

Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,

Vintage ME (a.m.difenokonazol+flutriafol) 0,6-0,8 l/ha ili,

Sphere, Cerox, Venere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha ili,

Sanus (a.m.tiofanat-meti+tebukonazol+ciflufenanid) 1,5-2 l/ha.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata, kao i maksimalnom broju dozvoljenih tretmana preparata u toku jedne vegetacije (MBT).

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 7.9.2022 ‎(1)
Zaštita šećerne repe7.9.2022 14:09Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena (40 BBCH).

usev šećerne repe

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registruje se povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola), kako u usevima koji se navodnjavanju, tako i u usevima u tzv.“suvom ratarenju„.

Nakon dužeg sušnog perioda, koji je bio nepovoljan za ostvarivanje infekcije od navedenog patogena, na našem području palo je više od 100mm padavina po m2, što je stvorilo povoljne uslove za pojavu i širenje simptoma pegavosti. U petak se najavljuju nove padavine koje  mogu stvoriti nove povoljne uslove ostvarenje infekcije tim patogenom.

U  usevima šećerne repe koji su u sistemu za navodnjavanje, koji se nalaze u dobroj kondiciji, i vađenje korena se ne planira narednih mesec dana, preporučuje fungicidni tretman.

Kod useva šećerne repe kod kojih je došlo do odbacivanja lisne mase usled suše, došlo je do retrovegetacije odnosno pojave novih listova i do pojave pega od prouzrokovača pegavosti na tim listovima. Da bi se sačuvala nova lisna masa, koja je potrebna za sintezu šećera, poljoprivrednim proizvođačima se  preporučuje da sprovedu fungicidni tretman, da bi sprečili potpuni gubitak lisne mase i dalje smanjivanje digestije šećera.

Sa ciljem zaštite preporučuje se primena kombinacije kontaktnih i sistemičnih fungicida:

Registrovani fungicidi:

 • Mankogal 80 2 kg/ha, Mankogal 400 SC 3,5-4 kg/ha (a.m.mankozeb) ili,
 • Blauvit (a.m.bakar-hidroksid) 2 kg/ha ili,
 • Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) 1,25 kg/ha.

+

 • Sekvenca plus (a.m.difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,
 • Spyrale (a.m.difenokonazol+fenpropidin) 0,75 l/ha ili,
 • Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,
 • Vintage ME (a.m.difenokonazol+flutriafol) 0,6-0,8 l/ha ili,

·        Teatar plus, Amistar gold (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 1 l/ha ili,

·        Sphere, Cerox, Venere (a.m. trifloksistrobin + ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha ili,

·        Unify  (a.m. piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha.  

 

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 31.8.2022 ‎(2)
Zaštita šećerne repe31.8.2022 12:18Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na  terenu RC Senta, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena (40 BBCH).

 

 

Velika slika

 

Tokom letnnjih meseci zbog nedostatka padavina mnogi usevi su bili pod stresom i došlo je do sušenja listova, a uslovi nisu bili povoljni ni za razvoj gljive prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola).

 

U usevima koji su u dobroj kondiciji, odnosno koji su u sistemu za navodnjavanje i koje lokalne padavine nisu zaobišle, vizuelnim pregledom registrovano je povećanje broja pega u odnosu na prošle preglede.

 

pege na listu

 

Padavine u proteklom periodu, kao i najavljene padavine u narednim danima stvaraju veoma povoljne uslove i visok rizik za ostvarivanje infekcije navedenim patogenom.

 

U cilju zaštite listova šećerne repe od širenja pegavosti, proizvođačima se preporučuje da primene kombinaciju nekih od preventivnih i sistemičnih fungicida:

 • Mankogal 80 2 kg/ha, Mankogal 400 SC 3,5-4 kg/ha (mankozeb) ili,
 • Blauvit (bakar-hidroksid) 2 kg/ha ili,
 • Nordox 75 WG (bakar-oksid) 1,25 kg/ha.

+

 • Sekvenca plus (difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,
 • Spyrale (difenokonazol+fenpropidin) 0,75 l/ha ili,
 • Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,
 • Vintage ME (difenokonazol+flutriafol) 0,6-0,8 l/ha ili,
 • Teatar plus, Amistar gold ( azoksistrobin + difenokonazol) 1 l/ha ili,
 • Sphere, Cerox, Venere ( trifloksistrobin + ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha ili,
 • Unify  ( piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha.
Region: Senta
Zaštita šećerne repe31.8.2022 9:19Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe nalaze se u fazi razvoja korena (BBCH 4).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe utvrđeno je širenje simptoma pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola), u usevima koji su u navodnjavanju.

 

Simptomi Cercospora beticola

 

Usevi š.repe u suvom ratarenju (lokalitet Mali Iđoš), su u izuzetno lošoj kondiciji, kao posledica izloženosti dugotrajnom periodu visokih temperatura i suše, tokom cele vegetacije. U ovim usevima nije registrovano širenje simptoma navedenog patogena.

 

Ko posledica lokalnog, nestabilnog vremena  sa padavinama tokom predhodnih dana stvorili su se  uslovi za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe. Razvoju i širenju navedenog patogena doprineće i najavljene padavine za petak,  za region Bačke Topole.

Retrovegetacija koja nastaje usled sušenja lišća zaraženog ovim patogenom dovodi do trošenja šećera iz korena š. repe.

 

U cilju zaštite šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lišća repe, proizvođačima se preporučuje da pred najavljeno nestabilno vreme sa  padavinama za petak, primene neku od sl. kombinacija preventivnih i sistemičnih  fungicida:

·         Mankogal 80  2 kg/ha, Mankogal 400 SC  3,5-4 kg/ha  (a.m. mankozeb) ili,

·         Blauvit (a.m.bakar-hidroksid) 2 kg/ha ili,

·         Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) 1,25 kg/ha.  

 +

·         Amistar extra, Amicer extra, Arcon Extra, Comrade  (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,6-0,75 l/ha ili,

·         Amistar gold, Teatar plus  (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) 1 l/ha ili,

·         Propulse 250 SE (a.m.fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha ili,

·         Unify  (a.m.piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha ili,

·         Zamir  (a.m.prohloraz+tebukonazol) 1 l/ha ili,

·         Sekvenca plus (a.m.difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,

·         Spyrale (a.m.difenokonazol+fenpropidin) 0,75 l/ha ili,

·         Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,

·         Vintage ME (a.m.difenokonazol+flutriafol) 0,6-0,8 l/ha ili,

·         Sphere, Cerox, Venere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha ili,

·         Sanus (a.m.tiofanat-meti+tebukonazol+ciflufenanid) 1,5-2 l/ha.

 

Pri izboru fungicida rukovoditi se primenom preparata sa različitim mehanizmom delovanja u cilju sprečavanja pojave rezistentnosti, kao i o MBT.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 30.8.2022 ‎(1)
Zaštita šećerne repe30.8.2022 11:37Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na  područiju delovanja RC Pančevo, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe registrovano je povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lišća (Cercospora beticola) u odnosu na prošle preglede. 

Registrovane padavine u predhodnom danu (na automatskoj meteorološkoj stanici postavljenoj na lokalitetu Pančeva zabeleženo je 32 mm padavina) kao i najavljene padavine u narednim danima stvaraju veoma povoljne uslove i visok rizik za ostvarivanje infekcije navedenim patogenom.

U cilju zaštite listova šećerne repe od širenja pegavosti, proizvođačima se preporučuje da, u narednom periodu,  kada vremenske prilike dozvole i postoji mogućnost ulaska u njive, primene kombinaciju nekih od preventivnih i sistemičnih fungicida:

 • Mankogal 80 2 kg/ha, Mankogal 400 SC 3,5-4 kg/ha (a.m.mankozeb) ili,
 • Blauvit (a.m.bakar-hidroksid) 2 kg/ha ili,
 • Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) 1,25 kg/ha.

+

 • Sekvenca plus (a.m.difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,
 • Spyrale (a.m.difenokonazol+fenpropidin) 0,75 l/ha ili,
 • Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,
 • Vintage ME (a.m.difenokonazol+flutriafol) 0,6-0,8 l/ha ili,

·        Teatar plus, Amistar gold (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 1 l/ha ili,

·        Sphere, Cerox, Venere (a.m. trifloksistrobin + ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha ili,

·        Unify  (a.m. piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 29.8.2022 ‎(1)
Zaštita šećerne repe29.8.2022 11:54Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu Srednjeg Banata usevi šećerne repe nalaze se u fazi rasta korena (BBCH 40).

 

Tokom letnjih meseci došlo je do odbacivanja lisne mase šećerne repe kao posledica suše i visokih temperatura. U tom periodu šećerna repa je imala lošiju kondiciju i sporiji porast korena. Uslovi za razvoj bolesti  i širenje gljive prouzrokovača pegavosti lišća (Cercospora beticola)  nisu bili povoljni (nedostatak padavina i dugi periodi visokih temperatura). Takođe, usled posledice suše  je registrovan i mali broj listova po biljci, a na pojedinim usevima došlo je i do retrovegetacije.

 

 

      pegavost lista

 

Padom temperatura ispod 30 stepeni  i obilnim padavinama u periodu od 19.08. do 22.08. biljke koje imaju razvijenu lisnu masu nastaviće dalji rast korena i na njima će doći do širenja simptoma pegavosti lišća (Cercospora beticola) i crne pegavosti lišća (Alternaria spp.).

S obzirom na povoljne meteorološke uslove u prethodnom periodu za razvoj navedenih patogena i najavljene padavine u narednim danima, proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite lisne mase, primene kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog mehanizma delovanja:

 

Od kontaktnih preparata preporučuje se:

a.m. mankozeb, preparat (Mancogal 80 2kg/ha, Mancogal 400 3,5-4 kg/ha) ili

a.m. bakar hidroksid,  ptrparat Blauvit 2 kg/ha ili

a.m. bakar oksid, preparat Nordox 75 WG 1,25 kg/ha.

Od sistemičnih preparata, proizvođači mogu odabrati nekih od sledećih preparata:

a.m. tebukonazol + tiophanat metil, preparat Antre Plus u količini 1,5l/ha ili

a.m. tebukonazol + tiophanat metil + ciflufenamid preparat Sanus u količini 1,5-2 l/ha ili

a.m. trifloksistrobin + ciprokonazol, preparat Sphere, Cerox ili Venere u količini 0,25-0,35 l/ha ili

a.m. azoksistrobin + ciprokonazol, preparat Amistar Extra, Arcon Extra, Comrade u količini 0,6-0,75 l/ha ili

a.m. difenokonazol + tiophanat metil, preparat Sekvenca plus u količini 1,5 l/ha ili

a.m. azoksistrobin + difenokonazol, preparat Amistar Gold, Teatar Plus u količini 1 l/ha ili

a.m. fluopiram + protiokonazol, preparat Propulse 250 SE u količini 1-1,2 l/ha ili

a.m. prohloraz + tebukonazol, preparat Zamir u količini 1 l/ha ili

a.m. difenokonazol + fenpropidin, preparat Spyrale u količini 0,75 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 11.8.2022 ‎(1)
Zaštita šećerne repe11.8.2022 9:39Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na  terenu RC Sremska Mitrovica, stanje u usevima šećerne repe veoma se razlikuje od lokaliteta do lokaliteta. Pojedini lokaliteti naročito bliže Fruškoj Gori (Čalma, Divoš, Manđelos, Erdevik, Šuljam, Grgurevci), imale su izuzeto malo padavina. Usevi šećerne repe na ovim lokalitetima su veoma lošem stanju zbog suše, koren je dehidriran, biljka odbacuje listove, a na listovima nema pega od patogena prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Na drugim lokalitetima, opštine Sremska Mitrovica ( Laćarak, Veliki Redinci, Jarak, Šašinci), bilo je nešto više padavina tako je šećerna repa u nešto boljem stanju.  Na terenu opštine Stara Pazova bila je bolja situacija sa padavinama, tako da su usevi na ovom delu terena u najboljem stanju u odnosu na ostali deo terena.

Lokalitet Banovci( Stara Pazova)

 

 

lokalaitet Čalma (Sremska Mitrovica)

lokalitet Golubinci( Stara Pazova)

Nakon dužeg sušnog perioda 08.08. u zavisnosti od lokaliteta palo je od 3-41 mm vodenog taloga, a za vikend se najavljuju nove padavine koje bi mogle dovesti do stvaranja novih povoljnih uslova za infekciju patogenom Cercospora beticola, te se proizvođačima preporučuje fungicidni tretman (kombinacija preventivnih i kurativnih preparata) u cilju očuvanja lista, povećanja prinosa i digestije šećerne repe.

Od kontaktnih preparata preporučuje se:

a.m. mankozeb, preparati( Mancogal 80 2kg/ha, Mancogal 400 3,5-4 kg/ha) ili

a.m. bakar hidroksid, preparat Blauvit 2 kg/ha ili

a.m. bakar oksid, preparat Nordox 75 WG 1,25 kg/ha.

Od sistemičnih preparata, proizvođači mogu odabrati nekih od sledećih preparat:

a.m. tebukonazol + tiophanat metil, preparat Antre Plus u količini 1,5l/ha ili

a.m. tebukonazol + tiophanat metil + ciflufenamid preparat Sanus u količini 1,5-2 l/ha ili

a.m. trifloksistrobin + ciprokonazol, preparat Sphere, Cerox ili Venere u količini 0,25-0,35 l/ha ili

a.m. azoksistrobin + ciprokonazol, preparati: Amistar Extra, Arcon Extra, Comrade u količini 0,6-0,75 l/ha ili

a.m. difenokonazol + tiophanat metil, preparat Sekvenca plus u količini 1,5 l/ha ili

a.m. azoksistrobin + difenokonazol, preparat Amistar Gold, Teatar Plus u količini 1 l/ha ili

a.m. fluopiram + protiokonazol, preparat Propulse 250 SE u količini 1-1,2 l/ha ili

a.m. prohloraz + tebukonazol, preparat Zamir u količini 1 l/ha ili

a.m. difenokonazol + fenpropidin, preparat Spyrale u količini 0,75 l/ha.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 10.8.2022 ‎(1)
Zaštita šećerne repe10.8.2022 12:57Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u različitim fazama razvoja korena.

U poslednja tri dana, na području Južnobačkog okruga, lokalno je zabeloeženo i do 30 litara padavina po metru kvadratnom. Kao posledica tih padavina, na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve šećerne repe u poslednjih nekoliko dana zabeleženi su visoki rizici za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Takođe, za dane vikenda se najavljuju padavine koje mogu doprineti daljem razvoju i širenju ovog patogena.

Sa ciljem očuvanja lisne mase proizvođačima se, pred najavljene padavine, preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

 • Mankogal 80 2 kg/ha, Mankogal 400 SC 3,5-4 kg/ha (a.m.mankozeb) ili,
 • Blauvit (a.m.bakar-hidroksid) 2 kg/ha ili,
 • Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) 1,25 kg/ha.

+

 • Amistar extra, Amicer extra, Arcon extra, Comrade (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) 0,6-0,75 l/ha ili,
 • Amistar gold, Teatar plus (a.m.azoksistrobin +difenokonazol) 1 l/ha ili,
 • Propulse 250 SE (a.m.fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha ili,
 • Unify (a.m.piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha ili,
 • Zamir (a.m.prohloraz+tebukonazol) 1l/ha ili,
 • Sekvenca plus (a.m.difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,
 • Spyrale (a.m.difenokonazol+fenpropidin) 0,75 l/ha ili,
 • Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,
 • Vintage ME (a.m.difenokonazol+flutriafol) 0,6-0,8 l/ha ili,
 • Sphere, Cerox, Venere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha ili,
 • Sanus (a.m.tiofanat-metil+tebukonazol+ciflufenamid) 1,5-2 l/ha.
Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 9.8.2022 ‎(1)
Zaštita šećerne repe9.8.2022 10:33Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na  područiju delovanja RC Pančevo, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena (BBCH 40).

Zbog neravnomernih padavina tokom vegetacije usevi šećerne repe na teritoriji Južnog Banata nalaze se u različitom stanju i kondiciji. Vizualnim pregledom registrovano je širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) u odnosu na prošle preglede.  Na paracelama gde su usevi pretrpeli stres izazvan sušom i gde je došlo do sušenja listova, registruje se neznatno povećanje broja pega na najmlađem lišću. Pojava lokalne kiše tokom prethodne noći, kao i najavljeno nestabilno vreme sa padavinama tokom ove nedelje pogodovaće daljem razvoju i širenju navedenog patogena.

U cilju zaštite lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

 • Mankogal 80 2 kg/ha, Mankogal 400 SC 3,5-4 kg/ha (a.m.mankozeb) ili,
 • Blauvit (a.m.bakar-hidroksid) 2 kg/ha ili,
 • Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) 1,25 kg/ha.

+

 • Amistar extra, Amicer extra, Arcon extra, Comrade (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) 0,6-0,75 l/ha ili,
 • Amistar gold, Teatar plus (a.m.azoksistrobin +difenokonazol) 1 l/ha ili,
 • Propulse 250 SE (a.m.fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha ili,
 • Unify (a.m.piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha ili,
 • Zamir (a.m.prohloraz+tebukonazol) 1l/ha ili,
 • Sekvenca plus (a.m.difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,
 • Spyrale (a.m.difenokonazol+fenpropidin) 0,75 l/ha ili,
 • Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,
 • Vintage ME (a.m.difenokonazol+flutriafol) 0,6-0,8 l/ha ili,
 • Sphere, Cerox, Venere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha ili,
 • Sanus (a.m.tiofanat-metil+tebukonazol+ciflufenamid) 1,5-2 l/ha.
Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 6.8.2022 ‎(1)
Zaštita šećerne repe 6.8.2022 12:20Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Sombor usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

velika slika

U usevima koji se nalaze u sistemu navodnjavanja registruje se povećanje broja pega u odnosu na prethodne preglede.

Usevi koji se nalaze u suvom ratarenju su ugroženi sušom, u lošoj su kondiciji i šećerna repa odbacuje donje, najstarije lišće. U takvim usevima simptomi su registrovani na najmlađem lišću u niskom intenzitetu.

Za područje Zapadnobačkog okruga za sredinu sledeće nedelje u najavi imamo pad temperature i padavine što može dovesti do ostvarenja povoljnih uslova za širenje simptoma Cercospora beticola .

Proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite lisne mase od navedenog prouzrokovača, pre najavljenih padavina, sprovedu tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

·         Mankogal 80  2 kg/ha, Mankogal 400 SC  3,5-4 kg/ha(a.m. mankozeb) ili,

·         Blauvit (a.m.bakar-hidroksid) 2 kg/ha ili,

·         Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) 1,25 kg/ha

                         +

·        Amistar extra, Amicer extra, Arcon Extra, Comrade (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,6-0,75 l/ha ili,

·         Amistar gold, Teatar plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) 1 l/ha ili,

·         Propulse 250 SE (a.m.fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha ili,

·         Unify (a.m.piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha ili,

·         Zamir (a.m.prohloraz+tebukonazol) 1 l/ha ili,

·         Sekvenca plus (a.m.difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,

·         Spyrale (a.m.difenokonazol+fenpropidin) 0,75 l/ha ili,

·         Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,

·         Vintage ME (a.m.difenokonazol+flutriafol) 0,6-0,8 l/ha ili,

·         Sphere, Cerox, Venere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha ili,

·         Sanus (a.m.tiofanat-metil+tebukonazol+ciflufenanid) 1,5-2 l/ha.

Region: Sombor
1 - 10 Next