Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šećerna repa  

Web Part Page Title Bar image
šećerna repa

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 6.7.2020 ‎(1)
Zaštita šećerne repe 6.7.2020 12:43Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Na području delovanja RC Kikinda usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena (BBCH 40).
 
 
 
Pregledom useva šećerne repe registrovano je povećanje broja pega na listovima od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).
 
 
 
 
U proteklom periodu vremenski uslovi su pogodovali razvoju patogena, a kako se tokom ove nedelje najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje može doprineti daljem razvoju gljive, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena kombinacije sistemičnih i preventivnih  fungicida:
 
Sistemični fungicidi:
 1. Duett ultra; Ceres ili Excorta  (epoksikonazol+tiofanat-metil ) 0,4-0,6 l/ha ili
 2. Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha ili
 3. Bumper P (prohloraz+propikonazol) 0,8-1 l/ha ili
 4. Rias 300 EC (difenokonazol+propikonazol) 0,3 l/ha

Preventivni fungicidi:

 1. Dakoflo 720 SC; Bravo 720 SC; Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha

Preporuka je da se hemijski tretmani sprovode u večernjim satima zbog visokih temperatura tokom dana.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 3.7.2020 ‎(1)
Zaštita šećerne repe3.7.2020 5:39Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Sombor, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena (BBCH 40).

U prethodnom periodu  na našem području, vremenski  uslovi (visoka relativna vlažnost vazduha, povoljne dnevne i noćne temperature i česte padavine) pogodovali su širenju simptoma pegavosti lista šećerne repe (prouz Cercospora beticola).

velika slika

Na osnovu vizuelnih pregleda useva, na punktovima  Gakovo, Bezdan i Stapar, registrovano je da je na osetljivim sortama dostignut II epidemijski prag (25% listova sa 3 do 5 pega) dok se na tolerantnim sortama dostizanje praga očekuje u narednim danima. Pored pega na starijem lišću registrovano je prisustvo  pega i na mladim listovima.

U narednom periodu u najavi imamo nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za nove infekcije i dalje povećanje brojnosti pega.

Proizvođačima se, u cilju zaštite šećerne repe, preporučuje primena hemijskih mera zaštite kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

Preventivni fungicidi:

 • Bravo 720 SC, Dakoflo,  Balear 720 SC (a.m.hlorotalonil) 1,5 l/ha

Sistemični fungicidi:

 • Rias 300 EC (a.m.difenokonazol + propikonazol) 0,3 l/ha,
 • Duett ultra, Ceres (a.m.eposkikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
 • Propulse 250 SE (a.m.fluopiram + protiokonazol ) 1-1,2 l/ha,
 • Bumper P (a.m.prohloraz + propikonazol) 0,8 – 1 l/ha

ili neki drugi registrovani fungicid.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 2.7.2020 ‎(8)
Zaštita šećerne repe2.7.2020 23:51Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

 

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvića korena (40 BBCH).

 

Vremenski uslovi u protekle 2 nedelje pogodovali su daljem širenju simptoma od  prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pregledom useva uočava se  kako povećanje broja biljaka sa simptomima, tako i povećanje broja zaraženih listova i broja pega po listu.

 

velika slika

 

Na lokacijama monitoringa registrovano je  prisustvo simptoma  na nivou ili blizu drugog epidemijskog praga - na 25% listova prisustno je bar 3 do 5 pega. Osim pega na starijem lišću registruju se i pege na mladim listovima.

 

S obzirom da nivo prisustva simptoma zavisi od niza faktora (lokalitet, osetljivost sortimenta, uslovi koji vladaju u polju, količina prisutnog inokuluma, prethodno sprovedene mere zaštite,...),  proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju sagledavanja procenta listova sa pegama. Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama će doprineti stvaranju povoljnih uslova za nove infekcije i dalje širenje bolesti.

 

Ukoliko je prisustvo simptoma blizu ili na nivou II epidemijskog praga, preporučuje se tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

 

·           Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC ili Balear 720 SC (a.m. hlorotalonil) 1,5 l/ha

+

·           Duett ultra, Ceres ili Excorta plus (a.m. tiofanat-metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha ili

·           Rias 300 EC (a.m.difenokonazol + propikonazol) 0,3 l/ha ili

 • Propulse 250 SE (a.m.fluopiram + protiokonazol ) 1-1,2 l/ha ili
 • Bumper P (a.m.prohloraz + propikonazol) 0,8 – 1 l/ha.

 

Region: Ruma
Zaštita šećerne repe2.7.2020 16:31Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja  RC Bačka Topola,  usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena (BBCH 40).

Registrovano je povećanje brojnosti  pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola),u odnosu na brojnost utvrđenu vizuelnim pregledima od 16.6.2020.

Pege Cercospora beticola

Ostvarenju novih infekcija ovim patogenom pogodovale su učestale padavine (od 40 mm do 75 mm/m2), visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha i optimalne temperature u protekle dve nedelje.

Krajem nedelje očekuje se nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za nove infekcije i dalje povećanje brojnosti pega.

Proizvođačima se, u cilju zaštite šećerne repe od ovog ekonomski najznačajnijeg oboljenja lista, preporučuje primena hemijskih mera zaštite kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

Preventivni fungicidi:

 • Bravo 720 SC, Dakoflo,  Balear 720 SC (a.m.hlorotalonil) 1,5 l/ha

Sistemični fungicidi:

 • Rias 300 EC (a.m.difenokonazol + propikonazol) 0,3 l/ha,
 • Duett ultra, Ceres (a.m.eposkikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
 • Propulse 250 SE (a.m.fluopiram + protiokonazol ) 1-1,2 l/ha,
 • Bumper P (a.m.prohloraz + propikonazol) 0,8 – 1 l/ha

ili neki drugi registrovani fungicid.

Region: Bačka Topola
Zaštita šećerne repe2.7.2020 12:07Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Pančevo usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvića korena (BBCH 40).

 

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je širenje simptoma gljive prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) u odnosu na prošle preglede. Pored pega na starijem lišću registrujemo i nove pege na mladim listovima.

 

 

U cilju zaštite šećerne repe od navedenog patogena poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  primena kombinacije fungicida preventivnog i sistemičnog delovanja:

Bravo 720SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (a.m.hlorotalonil) 1,5l/ha  

+

Rias 300 EC (difenokonazol + propikonazol) 0,3 l/ha ili

Duett ultra (eposkikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha ili

Propulse 250 SE (fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha

 

ili neki drugi registrovani fungicid.

Region: Pančevo
Zaštita šećerne repe2.7.2020 11:47Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Usevi šećerne repe se na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi razvoja korena.

 Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na različitim punktovima osmatranja, uočeno je povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

   

      Pega C.beticola

U proteklom periodu su ostvareni povoljni uslovi (dnevne i noćne optimalne temperature i visoka relativna vlažnost vazuha) za razvoj i širenje infektivnog materijala prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), pa je na osetljivim sortama dostignut  II epidemijski prag (25% listova sa 3 do 5 pega) dok se na tolerantnim sortama dostizanje praga očekuje u narednim danima.

Preporuka proizvođačima je, u cilju zaštite useva šećerne repe, primena kombinacije preventivih i sistemičnih fungicida:

Preventivni:

Bravo 720 SC ili Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5l/ha

Sistemični:

Rias (difenokonazol + propikonazol) 0,3l/ha

Ceres, Duett Ultra, Exorta plus (epoksikonazol + tiofanat- meti) 0,4-0,6l/ha

Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,8-1 l/ha

Propulse 250 EC (fluopiram + protiokonazol) 1 – 1,2l /ha

Ili neki drugi registrovani preparat

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita šećerne repe2.7.2020 10:26Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Senta usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Vremenske prilike u proteklom periodu su bile povoljne za razvoj i širenje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Vizuelnim pregledom  useva, na osetljivim sortama registrovano je prisustvo simptoma blizu drugog epidemijskog praga (na 25% listova prisutno  3 do 5 pega). Kod manje osetljivih sorti dostizanje praga se očekuje za par dana. 

 

pegavost na listu

 

S obzirom da se narednih dana  najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije i širenje navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preventivnog i sistemičnog fungicida:

·       Bravo 720 SC, Dakoflo, Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha

+

 

·       Rias 300 EC (difenokonazol + propikonazol) 0,3 l/ha ili

·       Duett ultra, Ceres (eposkikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha ili

·       Propulse 250 SE (fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha ili

·       Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,8-1 l/ha.

Region: Senta
Zaštita šećerne repe2.7.2020 10:14Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe, u odnosu na prošle preglede, registrovano je povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). U proteklom periodu uslovi u proizvodnji su bili veoma povoljni za razvoj i širenje ovog patogena, a najavljene padavine i prognozirane temperature u narednom periodu mogu stvoriti nove povoljne uslove za ostvarenje infekcija i dalje širenje pega.

U cilju zaštite šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

Preventivni fungicidi:

·       Bravo 720 SC, Dakoflo, Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha +

Sistemični fungicidi:

·       Rias 300 EC (difenokonazol + propikonazol) 0,3 l/ha ili

·       Duett ultra, Ceres (eposkikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha ili

·       Propulse 250 SE (fluopiram + protiokonazol ) 1-1,2 l/ha i

·       Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,8 – 1 l/ha

Ili neki drugi registrovani fungicid.

Region: Svi regioni
Zaštita šećerne repe2.7.2020 7:55Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području RC Vrbas, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na lokalitetima  Bačko Dobro Polje, Zmajevo i Bečej, registrovano je povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola), kako na starijem, tako i na mlađem lišću.

Od prethodne preporuke za zaštitu šećerne repe od pegavosti lista (16.06.), u zavisnosti od lokaliteta, palo je između 60 i 80 mm kiše po kvadratnom  metru. Padavine u pomenutom periodu doprinele su pojavi novih pega i skraćivanju dejstva prethodno nanetih fungicida.

Imajući u vidu uslove koji su vladali u proizvodnji šećerne repe u protekle dve nedelje (konstatno visoki rizici za nastanak infekcije na AMS), kao i povoljni uslovi koji trenutno vladaju u usevima šećerne repe, (sa najavom novih padavina), proizvođačima se preporučuje  primena fungicida u cilju zaštitu lisne mase šećerne repe, kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

-          Dakoflo 720 SC, Balear 72 SC (a.m. hlorotalonil ) u dozi 1,5 l/ha

                                                         +

-          Propulse 250 SE (a.m.fluopiram+protiokonazol), u dozi 1-1, 2l/ha ili

-      Duett Ultra, Ceres (a.m. epoksikonazol+tiofanat-metil), u dozi 0,4-0,6 l/ha ili

-      Zamir (a.m. prohloraz + tebukonazol), u dozi 0,75 l/ha ili

-      Excorta (a.m. epoksikonazol), u dozi 0,5 l/ha.

pege, Cercospora beticola

Region: Vrbas
Zaštita šećerne repe2.7.2020 7:26Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja šećerne repe izuzetno su povoljni za razvoj i dalje širenje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Vizuelnim pregledom useva registruje se povećanje broja pega, gde se osim pojedinačnih pega na listovima registruje i prisustvo listova sa od 2 do 3 pege.

S obzirom da se od petka najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za infekciju i širenje navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preventivnog i sistemičnog fungicida:

Preventivni fungicidi:

·        Bravo 720 SC, Dakoflo, Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha +

Sistemični fungicidi:

·        Rias 300 EC (difenokonazol + propikonazol) 0,3 l/ha ili

·        Duett ultra, Ceres (eposkikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha ili

·        Propulse 250 SE (fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha ili

·        Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,8-1 l/ha Ili neki drugi registrovani fungicid.

Region: Novi Sad
1 - 10 Next