Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šećerna repa  

Web Part Page Title Bar image
šećerna repa

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 22.8.2017 ‎(1)
Cercospora beticola22.8.2017 9:20Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja  RC Vrbas, poslednja preporuka za tretman u usevu šećerne repe protiv prouzrokovača pegavosti lista, Cercospora beticola, data je 2.8.

Kod proizvođača kod kojih je od poslednjeg tretmana prošlo više od 15 dana, neophodno je nastaviti zaštitu useva šećerne repe, jer su uslovi za širenje infekcije omogućeni padavinama prethodnih dana.

Izbor fungicida treba usmeriti ka aktivnim materijama drugog mehanizma delovanja u odnosu na prethodne tretmane, vodeći računa i o karenci.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 21.8.2017 ‎(2)
Zaštita šećerne repe21.8.2017 22:19Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Sombor, šećerna repa se nalazi u fenofazi razvoja korena.

Tokom proteklog vikenda, na meteorološkim stanicama registrovali smo od 5-15 mm vodenog taloga/m² , te su se stvorili povoljni uslovi za dalje širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe (prouz. Cercospora beticola).

S obzirom da je od prethodnog tretmana prošlo više od 14 dana a šećerna repa se nalazi u fenofazi kada je potrebno sačuvati lisnu masu u cilju dalje sinteze šećera , poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja (naročito na onim parcelama na kojima se ne očekuje vađenje repe u prvim rokovima ).

Prilikom izbora fungcida voditi računa o datumu vađenja repe i karenci izabranih fungicida.

 

Region: Sombor
Zaštita šećerne repe21.8.2017 13:49Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi šećerne repe nalaze se u fenofazi razvoja korena.
 
Padavine tokom vikenda pogodovale su  daljem širenju prouzrokovača pegavosti listova šećerne repe (Cercospora beticola).
 
S obzirom da je od prethodnog tretmana prošlo više od dve nedelje, ne može se vise računati na  zaštitu useva.
 
U zavisnosti od vremena vađenja šećerne repe, u dogovoru sa sirovinskim sektorima fabrika šećera treba utvrditi neophodnost izvođenja hemijskog tretmana i izbor preparata (voditi računa o karenci fungicida).
 
 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 18.8.2017 ‎(1)
Zaštita šećerne repe 18.8.2017 23:50Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera kada treba očuvati zelenu lisnu masu kako bi se omogućilo neometano odvijanje ovog procesa.

Nalog za treći tretman protiv prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na terenu RC Ruma dat je 01.08. Padavine od proteklog vikenda stvorile su povoljne uslove za dalji razvoj i širenje infekcije.  S obzirom na najavljene padavine za nedelju i da je od predhodnog tretmana prošlo više od dve nedelje više ne možemo računati na efikasnost  prethodno nanetih preparata.

U dogovoru sa sirovinskim sektorima fabrika šećera i u zavisnosti od vremena vađenja repe, proceniti neophodnost tretmana. Prilikom izbora preparata voditi računa o karenci.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 15.8.2017 ‎(1)
Zaštita šećerne repe15.8.2017 11:25Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Novi Sad u proteklih nekoliko dana stvoreni su uslovi za razvoj i širenje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Najavljene padavine krajem nedelje pogodovaće razvoju ovog patogena.

Širenje simptoma, odnosno pojava novih pega očekuje se krajem sledeće nedelje. S obzirom da je od predhodnog tretmana prošlo više od dve nedelje, neophodno je zaštititi lisnu masu kako bi se omogućila dalja sinteza šećera.

U dogovoru sa sirovinskim sektorima fabrika šećera i vremena vađenja repe, proceniti neophodnost tretmana i izbor preparata u zavisnosti od njihove karence.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 11.8.2017 ‎(2)
Zaštita šećerne repe11.8.2017 20:29Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Pančevo vizuelnim pregledom useva šećerne repe, koji su zaštićeni krajem  jula,  registruje se prisustvo novih pega na mladim listovima ,prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

S obzirom da se repa neće vaditi u narednih dvadesetak  dana potrebno je sačuvati lisnu masu kako ne bi došlo do nove retrovegetacije što bi dalje uticalo na smanjenje prinosa i sadražaja  šećera.

Krajem nedelje su  u najavi nove padavine pa preporučujemo  proizvođačima zaštitu useva  kombinacijom fungicida

 preventivnog :

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC 2 l/ha, (a.m. hlorotalonil ) 1,5l/ha ili Trimangol 75WG (a.m.maneb) 1,0 kg/ha

i sistemičnog delovanja:

 Rias 300 EC (difenokonazol+propikonazol) 0,3l/ha

Region: Pančevo
Tretman u šećernoj repi11.8.2017 15:47Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Vizuelnim pregledom useva registruje se povećanje broja pega prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Nove pege se osim na starom lišću, registruju i na mladim listovima.

Procenat listova sa pegama se kreće od 43 do 47;

Broj pega po listu se kreće od 2, 9 do 6, 2.

S obzirom da je od poslednjeg tretmana prošlo više od dvadeset dana i da usevi više nisu pod zaštitom, a najavljene padavine i pad temperature doprineće stvaranju povoljnih uslova za razvoj i dalje širenje infekcije od pomenutog patogena, preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite useva tretman obave kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

Preventivni fungicidi:

  • a.m. hlorotalonil - Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC 1, 5 l / ha, Odeon 1, 3 kg / ha ili
  • a.m. maneb – Trimangol 75 WG 1, 5 kg / ha.

Sistemični fungicid:

  • a.m. prohloraz + propikonazol – Bumper P 0, 8 – 1 l / ha.
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.8.2017 ‎(1)
Zaštita šećerne repe 5.8.2017 8:41Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Senta, šećerna repa se nalazi u fenofazi razvoja korena.

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na više lokaliteta, registrovano je povećanje broja pega na starijem lišću kao i njihovo širenje na mlađe listove .

pege na listu

S obzirom da je od prethodnog tretmana prošlo više od 20 dana da se najavljuje pad temperature i padavine, doći će do ostvarenja uslova za nove infekcije i  dalje širenje patogena.  

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da urade tretman useva i sačuvaju lisnu masu, kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC 1,5 l/ha, Odeon 1,3 kg/ha ( hlorotalonil)  ili

Trimangol 75 WG ( maneb) 1,5 kg/ha

+

Bumper P (prohloraz + propikonazol)  0,8 – 1 l/ha

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 3.8.2017 ‎(2)
Zaštita šećerne repe 3.8.2017 22:58Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Sombor, šećerna repa se nalazi u fenofazi razvoja korena.

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na punktovima B.Breg, Bezdan ,Kljajićevo i Stapar registrovali smo povećanje br  pega prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe Cercospora beticola. Na svim navedenim punktovima registrovali smo povećanje br pega na starom lišću kao i njihovo širenje na mlađe lišće .

S obzirom da je od prethodnog tretmana prošlo više od 14 dana a tokom navedenog perioda padavine kao i rosa u jutarnjim časovima uslovile su širenje pega ovog prouzrokovača, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da urade tretman u cilju zaštite useva kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida.

Od preventivnih fungicida mogu se koristiti

a. m. hlorotalonil -  Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC 1,5 l/ha, Odeon 1,3 kg/ha  ili

a. m. maneb – Trimangol 75 WG 1,5 kg/ha

a od sistemičnih fungicida

a.m. prohloraz + propikonazol – Bumper P 0,8 – 1 l/ha

velika slika

Region: Sombor
Zaštita šećerne repe3.8.2017 10:15Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Na teritoriji delovanja RC Kikinda usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja BBCH 41 (koren dostigao veličinu za vađenje).
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na lokalitetima Kikinde i Banatske Topole, registrovano je prisustvo novih pega prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe Cercospora beticola. Nove pege su pored starog lišća, registrovane i na mladom lišću. U usevima repe koji se nalaze pod sistemom za navodnjavanje, povećava se rizik od širenja ovog patogena, pa se proizvođačima repe preporučuje fungicidni tretman.
 
Picture
 
 
Picture
 

Poljoprivrednim proizvođačima preporučuju se hemijske mere zaštite kombinacijom preventivnog i sistemičnog fungicida:

Preventivni fungicidi:

  • Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha ili
  • Trimangol 75 WG (a.m.maneb) 1,5 kg/ha

Sistemični fungicid:

  • Bumper P (a.m.prohloraz + propikonazol) 0,8 – 1 l/ha
Region: Kikinda
1 - 10 Next