Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šećerna repa  

Web Part Page Title Bar image
šećerna repa

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.7.2019 ‎(1)
Zaštita šećerne repe17.7.2019 10:05Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvića korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) kako na starijem tako i na mlađem lišću.

 

Velika slika

Vremenski uslovi u proteklom periodu izuzetno povoljno su uticali na dalji razvoj i širenje ovog patogena.

U  cilju očuvanja lisne mase proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

Dakoflo 720 SC, Bravo 720 SC ili Balear 720 SC (a.m hlorotalonil) 1,5 l/ha

+

Bumper P (a.m. prohloraz + propikonazol) 0,8-1 l/ha

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 15.7.2019 ‎(1)
Zaštita šećerne repe15.7.2019 21:52Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

 

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fazi  razvića korena (40 BBCH).

 

Pregledom useva uočava se širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), kako na starijem tako i na mlađem lišću.

 

 velika slika

 

Vremenski uslovi u proteklom periodu izuzetno su pogodovali daljem razvoju i širenju ovog patogena. U zavisnosti od lokaliteta, palo je od 23 do 53 mm/m² kiše i   prošlo je dovoljno vremena da ne možemo više  računati na efikasnost  prethodno nanetih fungicida.

 

 U cilju očuvanja lisne mase proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom fungicida sa preventivnim i sistemičnim mehanizmom delovanja:

  

·         Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC ili Balear 720 SC (a. m. hlorotalonil) 1,5 l/ha

+

·         Bumper P (a.m. prohloraz + propikonazol) 0,8-1 l/ha

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 13.7.2019 ‎(1)
Zaštita šećerne repe13.7.2019 8:33Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Na području delovanja RC Kikinda usevi šećerne repe se unalze u fazi razvoja korena (BBCH 40).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovano je širenje simptoma pegavosti lista (Cercospora beticola).
Na automatskoj meteorološkoj stanici svakodnevno se beleže povoljni uslovi za razvoj patogena.
 
 
 
 
S obzirom na povoljne uslove za razvoj i dalje širenje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe, u cilju zaštite lisne mase, preporučuje se tretman kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:
  • Balear 720 SC; Dakoflo 720 SC (a.m.hlorotalonil)  1,5 l/ha +
  • Bumper P (a.m. prohloraz+propikonazol) 0,8-1 l/ha.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 12.7.2019 ‎(4)
Zaštita šećerne repe12.7.2019 13:57Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Bačka Topola  usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

U poslednjoj dekadi juna registrovano je prisustvo pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na nivou drugog epidemijskog praga (25% listova sa 3 do 5 pega).

 

Simptomi C.beticola

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe utvrđeno je povećanje broja pega kao posledica konstantno povoljnih uslova za razvoj ovog patogena od momenta postizanja drugog epidemijskog praga.

U cilju sprečavanja daljeg razvoja pegavosti lista šećerne repe i širenja simptoma na mlade listove, kao  i očuvanja lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

       Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (a.m. hlorotalonil) 1,5 l/ha 

+

 

       Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol)   1-1,2 l/ha.

Region: Bačka Topola
Zaštita šećerne repe12.7.2019 13:03Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na terenu RC Senta usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena (40 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na lokalitetu Senta, registrovano je širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). 

 

Pege na listu šećerne repe

 

 

U cilju zaštite lisne mase i sprečavanja daljeg širenja patogena preporučuje se tretman kombinacijom fungicida preventivnog i sistemičnog delovanja:

 

Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC  ( hlorotalonil) u dozi 1,5 l/ha   

                                                +

Propulse 250 SE ( fluopiram + protikonazol ) u dozi od  1-1,2 l/ha

Region: Senta
Zaštita šećerne repe12.7.2019 11:36Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Sombor, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva na punktovima Bezdan, Bilić i Stapar, registrovano je širenje simptoma  pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Na automatskoj meteorološkoj stanici registruju se povoljni uslovi za razvoj ovog patogena.

 

velika slika

U cilju očuvanja lisne mase i sprečavanja daljeg širenja ovog patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha +   

Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol) u količini 1-1,2 l/ha

 

Region: Sombor
Zaštita šećerne repe12.7.2019 10:29Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području RC Vrbas, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

 

usev šećerne repe 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, lokaliteti Kula, Zmajevo i Bečej, registruje se povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

pege na listu š.repe, Cercospora beticola

 

S obzirom na povoljne uslove za razvoj i dalje širenje ovog patogena, u cilju zaštite lisne mase šećerne repe, preporučuje se tretman kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog mehanizma delovanja:

-          Dakoflo 720 SC, Balear 72 SC (a.m. hlorotalonil ) u dozi 1,5l/ha

                                                         +

-          Propulse 250 SE (a.m.fluopiram+protiokonazol) u dozi 1-1,2l/ha.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 11.7.2019 ‎(2)
Zaštita šećerne repe11.7.2019 14:12Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe registruje se različit nivo prisustva simptoma pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) u zavisnosti od sortimenta, roka setve, učestalosti gajenja repe, prethodno sprovedenih hemijskih mera zaštite, lokaliteta i dr.

Na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u usevima repe konstantno se registruju povoljni uslovi za razvoj  ovog patogena. U usevima gde je postignut drugi epidemijski prag u poslednjoj nedelji juna, uočeno je dalje širenje simptoma pegavosti lišća šećerne repe. Pege su prisutne kako na starijem tako i na mladom lišću.

Na takvim parcelama, u cilju očuvanja lisne mase, preporučuje se primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog mehanizma delovanja:

Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha 

+

Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol) u količini 1-1,2 l/ha.

Region: Svi regioni
Zaštita šećerne repe11.7.2019 13:38Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Na lokalitetima Silbaš i Kulpin, vizuelnim pregledom useva šećerne repe registrovano je povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pege su prisutne kako na starijem tako i na mladom lišću.

Od prethodne preporuke za zaštitu repe od navedenog patogena (26.06.), u zavisnosti od lokaliteta palo je od 27,8 do 41,4 mm kiše po metru kvadratnom. Padavine u pomenutom periodu doprinele su pojavi novih pega i skraćivanju dejstva prethodno nanetih fungicida.

Imajući u vidu uslove koji su vladali u proizvodnju šećerne repe u protekle dve nedelje (konstatno visoki rizici za nastanak infekcije na AMS) kao i povoljnost uslova koji trenutno vladaju u polju, nikako ne treba dozvoliti dalji razvoj patogena i širenje simptoma na mlade listove.

 U cilju očuvanja lisne mase u ovom momentu proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

·        Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha +

·        Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol) u količini 1-1,2 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 10.7.2019 ‎(1)
Zaštita šećerne repe10.7.2019 13:04Siva pegavost lista šećerne repe (Ramularia beticola)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe registrovano je širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). U proteklom periodu registrovani su veoma povoljni uslovi za razvoj i širenje ovog patogena. Procenat zaraženih listova sa pegama iznosi 23%, dok je prosečan broj pega po listu 3,2.

 

Simptom Cercospora beticola

Proizvođačima se preporučuje pregled useva šećerne repe i ukoliko se registruje nivo pega blizu ili na nivou drugog epidemijskog praga (na 25% listova 3 do 5 pega) preporučuju se hemijske mere zaštite kombinacijom preventivnog i sistemičnog fungicida:

 

Balear 720 SC ili Dakoflo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 1,5 l/ha

                                    +

Duett ultra ili Ceres ili Excorta plus (a.m.tiofanat metil +epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next