Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Šljivina osa (Hoplocampa spp.)  

Preporuke: Šljivina osa (Hoplocampa spp.)

Open

Naslov preporuke

Šljivina osa (Hoplocampa spp.) 

Tekst

Na području delovanja RC Leskovac vizuelnim pregledom zasada šljive sorte Stenlej i Čačanska rana (fenofaza šljive prema BBCH skali 73)., registrovana je pojava oštećenih plodova od šljivine ose (Hoplocampa spp.). 

Oštećeni plodovi se vrlo lako prepoznaju po crnim tačkicama. Pojava osica se registruje po rezu i podignutoj pokožici gde se obrazuje zadebljnje ispod koga je smešteno jaje. Nakon piljenja larve promene četiri do pet plodova koji opadnu. Na nekim se iz rupice pojavljuje  kapljica žute smole.

Kako se suzbijanje šljivine ose obavlja u vreme  piljenja larvi u fazi precvetavanja šljive, u ovom periodu treba nastaviti sa redovnom hemijskom zaštitom šljive, a  obrada zemljišta je bitna mera u smanjenju potencijala štetočine za narednu godinu. Jer posle mesec dana hranjenja odrasle gusenice napuštaju napadnute plodove, učaure se i uvlače u zemlju (5-6 cm duboko). U čaurama ostaju gusenice preko celog leta, jeseni i zime, pa se tek rano u proleće preobraze u lutke, iz kojih postaju krilate šljivine ose i imaju samo jednu generaciju godišnje.

Sl. 1. i 2.  Oštećeni plodovi šljive od šljivine ose (Hoplocampa spp.).  

Sl.3.Larva šljivine ose (Hoplocampa sp.).

Region

Leskovac 

Štetni organizmi

Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava) 

Usev/zasad

Šljiva 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 15.5.2014 19:16  by RC Leskovac 
Last modified at 15.5.2014 20:51  by Svetlana Jovičić