Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita pšenice i ječma  

Preporuke: Zaštita pšenice i ječma

Open

Naslov preporuke

Zaštita pšenice i ječma 

Tekst

Na terenu  RC Senta usevi pšenice i ječma nalaze se u fenofazi nicanja do faze razvoja dva lista (BBCH 09-12). Setva ozime pšenice je još u toku.

 

Vizuelnim pregledom useva ozimih žita registrovano je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae), kao i njihove prve kolonije na do 15% biljaka i cikade Psammotettix alienus  na do 5% biljaka.

  

lisni vaši                              cikada

 

Ove štetočine su prenosioci fitopatogenih virusa. U narednom periodu se i dalje prognoziraju visoke temperature za ovo doba godine, koje će doprineti povećanju aktivnosti pomenutih štetočina.

 

Prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja ozimih useva prag štetnosti je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.

 

Ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

×         Decis 2,5 EC; Konfuzija (deltametrin) u dozi 0,2-0,3l/ha ili

×         Fastac ME (alfa-cipermetrin) u dozi od 0,2 l/ha.

Region

Senta 

Štetni organizmi

Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae) 

Usev/zasad

Ječam; Pšenica 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 25.10.2022 12:16  by Andrea Babić 
Last modified at 25.10.2022 12:45  by Boško Jezerkić