Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita jabuke  

Preporuke: Zaštita jabuke

Open

Naslov preporuke

Zaštita jabuke 

Tekst

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabuke se nalaze u fenofazi plodovi narasli oko 80% od krajnje veličine do fenofaze početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 78-81).

 

Vizuelnim pregledom zasada jabuke uočena su jaja jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

 

velika slika

 

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, preporuka je primena nekog od  insekticida:

-          a.m.cijantraniliprol (Exirel) u koncentraciji 0,06% (karenca 7 dana) ili

-          a.m.indoksakarb (Avaunt 15 EC, Top Gun) u količini 0,33-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

-          a.m.spinetoram (Delegate 250 WG) u količini 0,3-0,4 kg/ha (karenca 7 dana) ili

-          a.m.deltametrin (Decis mega) u koncentraciji 0,025% (karenca 7 dana).

U pojedinim zasadima uočeno je prisustvo krvave vaši (Eriosoma lanigerum).

-velika slika

U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

-          a.m.spirotetramat (Movento 100 SC) u koncentraciji 0,15% (karenca 21 dan) ili

-          a.m.sulfoksaflor (Closer 120 SC) u količini 0,2 kg/ha (karenca 7 dana).

U zasadima u kojima su prisutni simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida:

-          a.m.izopirazam+difenokonazol (Embrelia 140 SC) u koncentraciji 0,1% (karenca 21 dan) ili

-          a.m.miklobutanil (Foton) u koncentraciji 0,015-0,02% (karenca 21 dan) ili

-          a.m.fluksapiroksad (Sercadis) u količini 0,25 l/ha (karenca 35 dana)

Zbog visokih temperatura  tretmane treba vršiti u večernjim satima!

Region

Subotica 

Štetni organizmi

Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Krvava vaš (eriosoma lanigerum) 

Usev/zasad

Jabuka 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 28.7.2022 8:26  by RC Subotica 
Last modified at 29.7.2022 12:09  by Milena Marčić