Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita vinove loze  

Preporuke: Zaštita vinove loze

Open

Naslov preporuke

Zaštita vinove loze 

Tekst

Na teritoriji RC Beograd i Mladenovac zasadi vinove loze su u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u različitim fazama razvoja od bobice veličine zrna graška do faze početka dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

U zasadima vinove loze u toku je piljenje larvi druge generacije grožđanog moljca (Lobesia botrana).

Sa ciljem zaštite grozda od naveden štetočine preporučuje se insekticidni tretman sa Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u koncentraciji 0,012-0,015%.

Ukoliko se, u zasadima registruje prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD), uzročnika zlatastog žutila vinove loze, navedeni insekticid delovaće i na suzbijanje te cikade.

U ovom periodu, treba nastaviti sa zaštitom vinove loze od prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) sa fungicidima na bazi aktivne materije kresoksim-metil (Stroby DF, Lunar, Summo, Asena) u kncentraciji 0,02%.

Za područje našeg rada, od sredine naredne sedmice prognozirano je nestabilno vreme, praćeno padavinama i padom temperature, tako da se mogu stvoriti povoljni uslovi za razvoj i širenje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Osim toga, potrebno je naglasiti, da je, ovo period kada je vinova loza osetljiva na infekcije od prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). Zaštitu vinove loze od navedenih patogena, a pre najavljenih padavina, organizovati sa primenom kombinacije fungicida:

Fighter, u količini primene 1,25-2,4 kg/ha ili

Folpan 50 WP/Magent u koncentraciji primene 0,2% ili

Folpan 80 WDG u koncentraciji primene 0,15%-0,2% ili

Solofol u količini primene 1-1,5 kg/ha (a.m. folpet)

+

Bosco, Cantus, Corvet WG, Dekada u količini primene 1-1,2 kg/ha ili

Tretman treba sprovesti u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

slika1

velika slika

Region

Beograd 

Štetni organizmi

Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana) 

Usev/zasad

Vinova loza 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 3.7.2022 16:10  by RC Beograd 
Last modified at 5.7.2022 17:41  by Boško Jezerkić