Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita lubenice  

Preporuke: Zaštita lubenice

Open

Naslov preporuke

Zaštita lubenice 

Tekst

Na terenu RC Šabac, usevi lubenica se nalaze u različitim  fazama razvoja i sazrevanja  plodova (BBCH 74-85).

 

 

faza razvoja

 

Vizuelnim pregledima useva lubenica, na lokalitetima Slepčević i Dobrić, na pojedinačnim biljkama, registrovano je prisustvo grinja, običnog paučinara (Tetranycus urticae) i štete na lišću od njihove ishrane.

 

 

simptomi napada grinja

 

U suvim i toplim uslovima koji se trenutno registruju u proizvodnji, za veoma kratko vreme može doći do prenamnoženja grinja i šteta na usevima.

 

Grinje prave štete hraneći se na naličju listova sisanjem biljnih sokova. Jako napadnuto lišće gubi zelenu boju, žuti, suši se i opada, a biljke zaostaju u porastu.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo grinja primena nekog od akaricida:

 

Uranus (a.m. etoksazol) u količini 0,5 l/ha (karenca 3 dana) ili

Abastate (a.m. abamektin) u koncentraciji 0,05 -0,1 % (karenca 3 dana).

 

Sprovođenje tretmana se preporučuju u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region

Šabac 

Štetni organizmi

Obična grinja (tetranychus urticae) 

Usev/zasad

Lubenica i dinja 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 28.6.2021 9:07  by RC Šabac 
Last modified at 28.6.2021 9:35  by Boško Jezerkić