Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita maline i kupine  

Preporuke: Zaštita maline i kupine

Open

Naslov preporuke

Zaštita maline i kupine 

Tekst

Na području delovanja RC Pirot vizuelnim pregledom zasada maline i kupine, utvrđeno je da se biljke nalaze, u zavisnosti od lokaliteta, nadmorske visine i ekspozicije terena, u fazi od mirovanje do glavni pupoljak počinje da raste BBCH (00-03). 

 

 

 

Kako su vremenske prilike povoljne odnosno dnevne temperature u porastu, vegetacija u malini i kupini je krenula. U zasadima maline i kupine u toku je orezivanje i vezivanje izdanaka. Potrebno je u ovim zasadima izvršiti odabir što zdravijih izdanaka, dok  sasušene izdanke, izdanke sa simptomima ljubičaste pegavosti lista maline (Dydimella applanata), izdanke sa zadebljanjima koja su nastala kao posledica napada malininog prstenara (Agrilus aurichalceus) i malinine muve galice (Lasioptera rubi) treba odstraniti do osnove i izneti iz zasada i spaliti. Nakon vezivanja izdanaka maline i kupine proizvođačima se preporučuje preventivni tretman preparatom na bazi bakra:  

·      Cuprozin 35 WP (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35%   ili

·       Nordox 75 WG (bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%   ili

·       Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4% 

u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum), ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata) i rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis).

Za suzbijanje prezimljujućih formi štetočina, kao dodatak bakarnim preparatima, preporučuje se primena preparata na bazi mineralnog ulja:

·       Galmin u koncentraciji 2%

Region

Pirot 

Štetni organizmi

LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); Malinina galica (Lasioptera rubi); Malinin prstenar (Agrilus aurichalceus) 

Usev/zasad

Malina; Kupina 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 4.3.2021 19:53  by RC Pirot 
Last modified at 5.3.2021 9:06  by Milena Marčić