Skip to main content

Vranje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Vranje > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vranje ozimi usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u fazi razvoja od tri do osam razvijenih listova (BBCH 13-18).

 

 

Vizuelnim pregledom ozimih useva ječma na više lokaliteta registrovano je prisustvo mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 3% do 4% biljaka.

U usevima ozime pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti.

 

Pregledima useva je utvrđeno prisustvo cikada (Cicadelidae) na 1% do 2% biljaka i biljnih vaši (Aphididae) na 6% do 8% biljaka i očekuje se smanjenje njihove brojnosti i aktivnosti zbog nastupajućih niskih temperatura.

 

Vizuelnim pregledom useva nisu uočene aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela sa ozimim usevima i ukoliko primete prisustvo aktivnih rupa od glodara iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primene neki od registrovanih gotovih mamaka. Nakon primene mamaka obavezno treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja  ozimih useva pšenice i ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.