Skip to main content

Vranje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Vranje > Prilozi > Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu
Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području delovanja RC Vranje završena je berba ranih hibrida merkantilnog kukuruza dok je pri kraju berba hibrida kasnih grupa zrenja.

U okviru monitoringa zdravstvenog stanja klipova merkantilnog kukuruza pred berbu, izvršen je pregled parcela na više lokaliteta Pčinjskog regiona. Vizuelnim pregledom klipova kukuruza obuhvaćeno je 20 parcela sa različitim hibridima i to 10 iz ranih i 10 iz kasnih grupa zrenja.

Na svakoj parceli je pregledano po 100 klipova kukuruza i registrovano je prisustvo fitopatogenih gljiva iz roda Fusarium, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium i oštećenja od štetnih insekata kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis ) i kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera ) u sledećim procentima:

-klipovi sa prisutnim simptomima gljive iz roda Fusarium 0-7%

-klipovi sa prisutnim simptomima gljive iz roda Aspergillus 0-4%

-klipovi sa prisutnim simptomima gljive iz roda Penicillium 0-1%

-klipovi sa prisutnim simptomima gljive iz roda Cladosporium 0-3%

-klipovi sa prisutnim simptomima kombinovanih oštećenja 0-6%

-klipovi sa prisutnim simptomima oštećenja od insekata 0-10%

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da prilikom berbe kukuruza odstrane inficirane klipove kukuruza i ne koriste ih u ishrani stoke jer klipovi sa simptomima gljivičnih infekcija imaju sposobnost sinteze mikotoksina koji mogu biti štetni po zdravlje životinja.

Comments

There are no comments yet for this post.