Skip to main content

Vranje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Vranje > Prilozi > Odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Vranje zasadi vinove loze se nalaze u fazi potpuno dodirivanje bobica do početak šarka (BBCH 79-81).

Na žutim lepljivim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze registrovano je prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus.

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree(FD) koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.

Ova cikada je monofag, razvija se samo na vinovoj lozi i ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jaja pod korom dvogodišnjih izdanaka. Piljenje larvi traje od kraja maja do početka jula. Larve imaju pet razvojnih stadijuma i presvlačenjem prelaze iz jedan u drugi. Svi larveni uzrasti se hrane biljnim sokovima na naličju lista vinove loze i kreću skakanjem. Ako se hrane na oboleloj biljci mogu da usvoje fitoplazmu. Sposobnost da prenesu fitoplazmu sa obolele na zdrave biljke imaju svi larveni stupnjevi stariji od trećeg (L3, L4, L5) i imaga. Odrasle jedinke se javljaju tokom jula i avgusta i ostaju aktivne do septembra.

Simptomi infekcije Flavescence doree se manifestuju u proleće sledeće vegetacije po tome što pupoljci ne kreću ili kasnije keću, porast lastara je usporen, internodije skraćene, na vrhovima lastara se javlja nekroza i često izmrzavaju tokom zime. Lišće postaje krto i uvija se po ivici na dole. Kod belih sorti listovi su svetložuti do zlatnožuti a kod crnih sorti crvene do tamno ljubičaste boje. Ukoliko je jači napad dolazi do sušenja cvasti, bobice se smežuravaju, grozdovi rehuljavi i lošeg su kvaliteta.

Sa ciljem kotrole zlatastog žutila vinove loze potrebno je sprovođenje svih raspoloživih mera kontrole:

-          Sanitarni pregledi zasada;

-          Korišćenje sertifikovanih loznih kalemova;

-          Uklanjanje zaraženih čokota;

-          Uklanjanje divlje loze u blizini proizvodnih zasada;

-          Uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze;

-          Uništavanje korova;

-          Primena hemijskih mera za suzbijanje vektora – cikade Scaphoideus titanus registrovanim insekticidima.

Comments

There are no comments yet for this post.