Skip to main content

Vranje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Vranje > Prilozi > Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Vranje zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama  razvoja cvasti do početka cvetanja (BBCH 55-61).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stadijuma cikade Scaphoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence dore koja izaziva bolest na vinovoj lozi- Zlatasto žutilo vinove loze. Ova štetočina je monofagna vrsta, hrani se samo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore lastara. U toku razvoja larve prolaze kroz pet larvenih stupnjeva. Svi larveni stupnjevi stariji od trećeg (L3, L4 i L5) i imaga koji su se hranili na fitoplazmatičnim biljkama postaju infektivni i imaju sposobnost da prenesu bolest na zdrave biljke.

Pošto je u zasadima registrovano prisustvo larvi prvog larvenog stupnja za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem  ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.