Skip to main content

Vranje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Vranje > Prilozi > Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)
Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)

Na području delovanja RC Vranje zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze od faze mirovanja do faze početak bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

Vizuelnim pregledom vinove loze na različitim lokalitetima uočeno je prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola). Na lastarima su evidentirane srebrnastobele zone na kojima se nalaze crna telašca (piknidi) koji izbijaju svojim vrhom na površinu.

Infekcija ovim patogenom nastaje u vlažnim uslovima i temperaturi većoj od 10oC. Simptomi se pojavljuju na početnim internodijama od osnove u vidu tamnih lezija i pega koje usled rasta tkiva pucaju i nastaju pukotine i kraste na lastarima. Bolest se sa lastara može proširiti na lukove, stabla ili čokote. Pupoljci na obolelim lastarima se u proleće ne razvijaju. Rasejavanje spora ovog parazita se vrši pomoću vetra, kiše ili insekata. Najpodložniji infekciji su lastari od početka razvića do pojave 3-4 lista.

Preventivne mere zaštite su upotreba zdravog sadnog materijala za zasnivanje vinograda ili prilkom presađivanja pojedinih čokota kao i uklanjanje i uništavanje obolelih lastara prilikom zimske rezidbe.

Hemijske mere zaštite se preporučuju preparatima na bazi bakra i aktivne materije mankozeb, na početku vegetacije od faze pojave 1-2 lista dok su mladi lastari 5-10cm i pred najavljene padavine.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem ovog patogena i fenofaza razvoja vinove loze, i signaliziraće vreme za primenu hemijskog tretmana.

 

Comments

There are no comments yet for this post.