Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Plesnivost lista paradajza (Fulvia fulva)
Plesnivost lista paradajza (Fulvia fulva)
Na području RC Užice u plasteničkoj proizvodnji paradajza registruju se simptomi žute plesnivosti lista paradajza, čiji je prouzrokovač parazitna gljiva Fulvia fulva.
 

Ovo je gljivično oboljenje koje se u našim uslovima javlja uglavnom kod proizvodnje paradajza u zaštićenom prostoru, u uslovima slabe osvetljenosti plastenika pod zaprljanom folijom ili pri dužem periodu oblačnog vremena. Uslovi dugotrajne oblačnosti koji su obeležili prethodni period su upravo pogodovali pojavi i širenju ovog oboljenja. Gust sklop biljaka i slabije provetravanje takođe pogoduje širenju ovog parazita. Simptomi bolesti se ispoljavaju na lišću, i to prvo starijem. Na stablu i plodu pojava simptoma je retka. Na licu lista najpre nastaju svetlozelene ili žute zone sa nejasnim ivicama. Na naličju lista u okviru pega dolazi do sporulacije gljive pri čemu se obrazuje gusta, somotasta, sivomrka prevlaka. Zaraženo tkivo potom nekrotira a list se uvija.

 

Mere kontrole: Biljke ne saditi gusto da ne bi dolazilo do zasenjivanja. Koristiti čistu foliju i održavati čisto staklo. U preventivne mere borbe spadaju još i dezinfekcija supstrata i konstrukcije plastenika, regulacija vlage i temperature, provetravanje objekta, plodored i uklanjanje biljnih ostataka. Za hemijsku zaštitu paradajza preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

- Signum u dozi 0.7 kg/ha (karenca 14 dana) preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma.

- Folio Gold 2,5-3 l/ha (karenca je 7 dana)

- Ortiva Opti 480 SC 2-2,5 l/ha (karenca je 3 dana).

Comments

There are no comments yet for this post.