Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Plesnivost lista paradajza (Fulvia fulva)
Plesnivost lista paradajza (Fulvia fulva)
Na području RC Užice u plasteničkoj proizvodnji paradajza registruju se simptomi žute plesnivosti lista paradajza, čiji je prouzrokovač parazitna gljiva Fulvia fulva.
 

Ovo je gljivično oboljenje koje se u našim uslovima javlja uglavnom kod proizvodnje paradajza u zaštićenom prostoru, u uslovima slabe osvetljenosti plastenika pod zaprljanom folijom ili pri dužem periodu oblačnog vremena. Uslovi dugotrajne oblačnosti koji su obeležili prethodni period su upravo pogodovali pojavi i širenju ovog oboljenja. Gust sklop biljaka i slabije provetravanje takođe pogoduje širenju ovog parazita. Simptomi bolesti se ispoljavaju na lišću, i to prvo starijem. Na stablu i plodu pojava simptoma je retka. Na licu lista najpre nastaju svetlozelene ili žute zone sa nejasnim ivicama. Na naličju lista u okviru pega dolazi do sporulacije gljive pri čemu se obrazuje gusta, somotasta, sivomrka prevlaka. Zaraženo tkivo potom nekrotira a list se uvija.

 

Mere kontrole: Biljke ne saditi gusto da ne bi dolazilo do zasenjivanja. Koristiti čistu foliju i održavati čisto staklo. U preventivne mere borbe spadaju još i dezinfekcija supstrata i konstrukcije plastenika, regulacija vlage i temperature, provetravanje objekta, plodored i uklanjanje biljnih ostataka. Za hemijsku zaštitu paradajza preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

- Signum u dozi 0.7 kg/ha (karenca 14 dana) preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma.

- Folio Gold 2,5-3 l/ha (karenca je 7 dana)

- Ortiva Opti 480 SC 2-2,5 l/ha (karenca je 3 dana).

Comments

There are no comments yet for this post.