Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Fuzarioza klasa pšenice i ječma
Fuzarioza klasa pšenice i ječma

Na području rada  RC Užice usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama od razvića ploda  (BBCH 73-77).

 

Vizuelnim pregledom useva ozimih strnih žita, na više lokaliteta, registrovani su simptomi  šturosti klasa pšenice i ječma (Fusarium graminearum). Procenat zaraženih klasova se kreće od 5 do 6% , dok se zaražena površina klasa kreće od 1 do 50%.
Infekcija ovom gljivom  je moguća  tokom celog perioda razvoja klasa, a najveće štete nastaju ukoliko do zaraze dođe u fazi cvetanja.  Ostvarenju infekcije pogoduje  ukoliko  je u periodu cvetanja toplije vreme uz dosta padavina koje povećavaju relativnu vlažnost vazduha.
Simptomi su u vidu roze prevlake na klasu, zrna su štura i sitnija, pa su usled nekroze ovakvi klasovi slamasti, žute boje. Osim što fuzarioza  klasa dovodi do smanjenja prinosa, kvaliteta i klijavosti zrna, ova gljiva na zaraženim zrnima može da sintetiše mikotoksine  koji su opasni po zdravlje ljudi i  životinja.

Trenutni procenti zaraze klasova ne ukazuju na problem prisustva mikotoksina u zrnu pšenice  i ječma preko zakonom dozvoljenih vrednosti.

Comments

There are no comments yet for this post.