Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Trulež plodova šljive
Trulež plodova šljive

Na području rada RC Užice sorte šljive Čačanska rana i Čačanska lepotica su obrane, počela je  berba Čačanske najbolje i Čačanske rodne, dok se sorta Stenlej nalazi u različitim  fazama obojavanja ploda (BBCH 81-85).


Vizuelnim pregledom zasada šljive, lokalitet Sevojno, na pojedinim stablima mogu se uočiti mumificirani plodovi, što je posledica infekcije gljivom prouzrokovačem truleži plodova koštičavog voća (Monilinia spp).  

Monilioze zaražavaju plodove u vreme zrenja, transporta i čuvanja. Infekcija se obično javlja na mestu rane ili povrede koju nanose insekti ili na mestu neke druge mehaničke povrede. Takođe, do zaraze može doći i pri dodiru zdravog i bolesnog ploda. Na pokožici inficiranog ploda javlja se u početku mrka, okruglasta pega koja se koncentrično širi. Plod počinje da truli, a kasnije se smežurava  i suši, očvrsne i pretvara se u “mumije“. Ovakvi plodovi ostaju na granama ili opadaju na zemlju i služe za održavanje patogena tokom zime. Prenošenje konidija formiranih u vlažnim uslovima tokom proleća vrši se pomoću vetra, kišnih kapi, insekti i dr.

Suzbijanje patogenih gljiva iz roda Monilinia je veoma složeno, i usmereno u nekoliko pravaca.

Agrotehničke mere borbe:

- pri podizanju zasada bitan je izbor terena, gustina sadnje, uzgojni oblik, radi boljeg provetravanja zasada,

- gajenje manje osetljivih sorti ,

-  u toku zrenja plodova, nastojati da voćke budu ujednačeno snadbevene vodom, jer ukoliko nakon duže suše padne obilna kiša plodovi pucaju i time se omogućava prodor patogena,
-redovna berba i uklanjanje i uništavanje mumificiranih plodova iz krošnje i sa zemlje.

Hemijske mere borbe:

-primena registovanih fugicida u fazi cvetanja i formiranja ploda, naročito u godinama povoljnim za razvoj patogena,
-suzbijanje štetnih insekata koji oštećuju plodove i doprinose ostvarenju zaraze.

Sve preporuke koje je RC Užice dao u cilju zaštite šljive i suzbijanja štetnih organizama u toku ove godine možete pogledati na linku
.

Comments

There are no comments yet for this post.