Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Crna pegavost krompira Alternaria solani
Crna pegavost krompira Alternaria solani

Na području rada RC Užice, usevi krompira se, zavisno od lokaliteta i sortimenta  nalaze u  fazi razvoja sazrevanja ploda i semena do početak žućenja cime (BBCH 81-92).

Vizuelnim pregledom  useva krompira, na pojedinim  lokalitetima, uočeno je priustvo simptoma crne pegavosti krompira (Alternaria solani). Ovo je veoma rasprostranjeno i ekonomski značajno oboljenje krompira.

Crna pegavost se razvija na svim vegetativnim nadzemnim delovima i krtolama. Prvo se na donjim listovima starijih biljaka javljaju okrugle, sivo-mrke pege koje se kasnije povećavaju i postaju crne, u vidu koncentričnih krugova. U slučaju visokog intenziteta zaraze, pege se uvećavaju i spajaju, tako da dolazi do propadanja cele lisne površine što se  značajnoj meri odražava na prinos.
Na zaraženim krtolama se javljaju tamne, udubljene pege, ispod koje je tkivo suvo, crvenkasto-braon boje. Ovakve krtole se prilikom dužeg čuvanja smežuravaju.
Tokom zime, patogen se održava na zaraženim biljnim ostacima i krtolama u vidu micelije i konidija. Razvoju gljive u proleće i primarnim infekcijama pogoduju umerene temperature, visoka vlažnost vazduha i produženo vlaženje lista.

Preporučene agrotehničke  mere zaštite su:
-najmanje dvogodišnji plodored
-uništavanje biljnih ostataka
-izbalansirano đubrenje
-sertifikovani sadni materijal
-izbegavati prekomerna i česta navodnjavanja
-suzbijanje drugih patogena i štetnih insekata.

Primena fungicida je najvažnija mera u suzbijanju crne pegavosti krompira. Većina fungicida koja  se koristi za zaštitu od plamenjače krompira (Phytophtora infestans) deluje i na A.solani. RC Užice je tokom ove sezone dalo više preporuka koje se odnose na zaštitu od crne pegavosti krompira, a koje se mogu videti na  linku.

Comments

There are no comments yet for this post.