Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Prisustvo dudovca na okućnicama
Prisustvo dudovca na okućnicama

Vizuelnim pregledom stabala jabuke na okućnicama, lokalitet Tripkova, uočeni su na vrhovima grana zapreci sa gusenicama dudovca (Hyphantria cunea).


Dudovac je izrazito polifagna štetočina, napada voće, šumsko drveće i neke gajene biljke. Ima dve generacije godišnje, od kojih je druga znatno brojnija, a treća i ako se javi propada, jer nema uslova za preživljavanje.
Prezimljava u stadijumu lutke u pukotinama ili pod korom stabla i grana. Leptiri se javljaju od aprila do juna. Nakon polaganja jaja  (600-900 komada) na naličju lista, legu se gusenice. Mlade gusenice žive zajedno u gnezdima koja prave lučenjem paučinastih niti kojima povezuju okolno lišće. Hraneći se skeletiraju lišće, ostavljajući samo lisne nerve. Starije gusenice se razilaze, žive samostalno i hrane se lišćem, a u slučaju prenamnoženja mogu izazvati golobrst. Nakon ishrane traže mesto za ulutkavanje.

Obzirom da se radi o pojedinačnim gnezdima na stablima na okućnicama, preporuka je odsecanje i uništavanje grana sa guseničnim gnezdima.

Ako se na stablima registruju 2-5 guseničnih gnezda, preporuka je hemijski tretman registrovanim insekticidima.

Comments

There are no comments yet for this post.