Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Priprema za rezidbu i hemijske mere zaštite u malinjacima u regionu Užica
Priprema za rezidbu i hemijske mere zaštite u malinjacima u regionu Užica

Na teritoriji rada RC Užice zasadi maline se, u zavisnosti od nadmorske visine i ekspozicije terena, nalaze u fazama razvoja od mirovanje do glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).

U prethodnih 7 dana, prema podacima sa automatskih meteoroloških stanica,  na većini lokaliteta u regionu Užica, srednja dnevna temperatura se kretala u proseku od  5-7 oC, a na pojedinim lokalitetima je maksimalna dnevna temperatura bila iznad 20 oC. Ovakve vremenske prilike su na nižim nadmorskim visinama i južnim ekspozicijama zasada uticale na ranije kretanje vegetacije u zasadima maline.

S obzirom da je kretanje pupoljaka veoma neujednačeno, čak i na istim izdancima, preporuka proizvođačima je da sačekaju sa agrotehničkim merama vezivanja i uklanjanja starih izdanaka. Rana rezidba i vezivanje često dovode do grešaka u izboru izdanaka, pri čemu se ostavljaju promrzli ili suvi izdanci, koji se na početku vegetacije teško uočavaju. Rezidbu treba obaviti kada je diferencijacija vitalnosti pupoljaka jasna, kako bi se ostavili izdanci što boljeg kvaliteta.


Takođe, vizuelnim pregledom pupoljaka malina nije utvrđena aktivnost eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracilis). Donji prag za početak aktivnosti prezimljujuće ženke je srednja dnevna temperatura od 11 oC, a početak polaganja jaja se očekuje pri temperaturi od 25 oC.


RC Užice nastavlja sa praćenjem faza razvoja zasada malina i objaviće blagovremeno preporuku, kako za agrotehničke, tako i za hemijske mere zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.