Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimog ječma
Zdravstveno stanje ozimog ječma
Na području rada RC Užice usevi  ozimog ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od dva do četiri razvijena lista (BBCH 12-14).
 

Obilaskom parcela i vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na do 2% biljaka. Niske temperature, uz prisustvo mraza, u prethodnom periodu,  dovele su do smanjenja brojnosti ovih štetočina. Vremenske prilike koje se prognoziraju u narednom periodu nepovoljno će uticati na dalji razvoj i širenje navedenih štetočina.

Vizuelnim pregledom useva nisu uočeni simptomi bolesti, niti aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva ozimog ječma i ukoliko se registruje brojnost glodara koja prelazi prag štetnosti (10 do 50 aktivnh rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primena neki od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka, postavljanjem istih u rupe. Nakon njihove primene, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja ptica, divljači i domaćih životinja.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.