Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Mere kontrole krompirovog moljca
Mere kontrole krompirovog moljca

Na području rada RC Užice, krompir ranih sorti je povađen, a na parcelama sa kasnim sortimentom, zavisno od vremena sadnje i lokaliteta, krompir se nalazi u različitim fazama sušenja cime.

 


Na feromonskim klopkama, na nižim nadmorskim visinama, lokalitet Pilatovići, beleže se pojedinačni ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), dok je u poslednjih nekoliko dana registrovana povećana brojnost ulova na lokalitetu Lunovo selo. Na višim lokalitetima (Varda) i dalje se ne registruju ulovi ove štetočine.

Dosadašnja registrovana brojnost moljca na feromonskim klopkama na našem području ne predstavlja visok rizik za proizvodnju krompira, ali se svakako u cilju zaštite krtola od oštećenja preporučuju preventivne mere kontrole pomenute štetočine:

 -na parcelama gde je cima suva vađenje krtola i sklanjanje sa parcela u što kraćem roku

 -obezbediti kontrolisane uslove u skladištima, temperaturu treba održavati ispod 10°C, a otvore skladišta treba zatvoriti gustim mrežama

 -na parcelama gde cima nije uginula i gde je zemljište suvo i nije kompaktno, preporučuje se redovno navodnjavanje kako bi se održala kompaktnost zemljišta radi sprečavanja stvaranja pukotina, a samim tim i prodor ženki moljca kroz pukotine i polaganje jaja na krtole.

Comments

There are no comments yet for this post.