Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Šljivina osa
Šljivina osa

Na području rada RC Užice,  šljive se nalaze u fenofazi  puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65).

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadu šljive registruju se ulovi imaga crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja šljivinih osa , jer se šljiva još uvek nalazi u fazama punog cvetanja. Suzbijanje ovih štetočina sprovodi se u fazi precvetavanja šljive, kada pčele i drugi polonatori nisu više prisutni u zasadu.

RC Užice  nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja šljive i prisustva šljivinih osa u voćnjacima i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.