Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Masovna pojava Cetonia aurata u zasadima kruške
Masovna pojava Cetonia aurata u zasadima kruške
Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške se nalaze u fenofazi-puno cvetanje, najmanje 50% cvetova je otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65).
 
Obilaskom zasada na pojedinim lokalitetima, naročito u blizini šuma, uočena je masovna pojava štetočine Cetonia aurata (zlatna mara ili ružin gundelj).
Insekt je prisutan u zasadima od cvetanja pa do posle berbe.
U toku cvetanja hrani se polenom, ali i delovima cveta i nanosi veliku štetu. Takođe, hrani se i plodovima u fazama sazrevanja. Prošle godine, štete od ovog insekta su registrovane u zasadima bresaka u fazi sazrevanja plodova.
Hemijsko suzbijanje ove šteteočine nije moguće u fazi cvetanja.
Trenutna preporuka je postavljanje posuda plave, bele ili žute boje u koje se sipa voda, šećer i neki od atraktanata (anis, cimet) u cilju masovnog izlovljavanja.
 

Comments

There are no comments yet for this post.