Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Lisna pegavost kruške
Lisna pegavost kruške
Na terenu RC Sremska Mitrovica, u pojedinim zasadima kruške, naročito na osetljivom sortimentu i u zasadima gde nije vršena intenzivna zaštita od prouzrokovača čađave krastavosti, prisutni su simptomi lisne pegavosti kruške (Mycosphaerella pyri).
 
simptom lisne pegavosti
 
Patogen prezimljava u peritecijama  u opalom lišću, početkom proleća iz peritecija se oslobađaju askospore koje u kišnim uslovima klijaju na površini biljnog tkiva i vrše primarne infekcije. U okviru zaraženog tkiva, nakon 14 dana formiraju se piknidi sa piknosporama koje utiču na sekundarno širenje zaraze u toku vegetacije. 
Kao posledica infekcije nastaju sivkaste pege sa ljubičastim oreolom a u okviru pega se formiraju piknidi.
Spajanjem pega nastaju veće nekrotične površine, kod jačih infekcija može doći do rane defolijacije, nemogućnosti sazrevanja letorasta te se povećava i opasnost od izmrzavanja.
 
U zasadima gde su prisutni simptomi ovog patogena u jačem intenzitetu (Čalma i okolina), preporučuje se tretman opalog lišća petopostotnim rastvorom uree kako bi se inicirala intenzivnija degradacija lišća i na taj način smanjio infektivni potencijal patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.