Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu RC Sremska Mitrovica
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu RC Sremska Mitrovica

Na području rada RC Sremska Mitrovica, izvršen je monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu.

Pregledom je obuhvaćeno 15 različitih hibrida kukuruza sa 15 lokaliteta: Sremska Mitrovica, Laćarak, Divoš, Čalma, Šuljam, Grgurevci, Golubinci, Popinci, Bačinci, Gibarac, Bingula, Kukujevci, Jarak, Šašinci i Martinci.

Vizuelni pregledi klipova kukuruza vršeni su u cilju utvrđivanja prisustva simptoma fitopatogenih gljiva iz rodova Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, kao i oštećenja od insekata (Kukuruzni plamenac i Pamukova sovica).

Rezultati vizuelnih pregleda klipova kukuruza prikazani su u tabeli:

Vrsta oštećenja

Procenat oštećenih klipova

Oštećenja od insekata

0-47%

Klipovi sa simptomima Fusarium sp.

0-25%

Klipovi sa simptomima Aspergillus sp.

0-1%

Klipovi sa simptomima Penicillium sp.

0-6%

Klipovi sa simptomima Cladosporium sp.

0-13%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.

0-18%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Aspergillus sp.

0-1%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Cladosporium  sp.

0-10%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  + Cladosporium  sp.

0-3%

Comments

There are no comments yet for this post.