Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Štetočine u usevu kukuruza na terenu RC Sremska Mitrovica
Štetočine u usevu kukuruza na terenu RC Sremska Mitrovica
Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi kukuruza se u zavisnosti od roka setve  nalaze u fenofazi od 7-9 i više listova razvijeno do fenofaze početak pojave metlice (BBCH 17-51).
 
Vizuelnim pregledom useva kukuruza, lokalitet Veliki Radinci, ustanovljeno je prisustvo cikade Reptalus panzeri - vektor stolbur fitoplazme koja uzrokuje crvenilo kukuruza.
U toku avgusta, ova štetočina polaze jaja na koren kukuruza gde se ispiljene larve hrane. Setvom pšenice nakon kukuruza, štetočina nastavlja neometano da se razvija.
Hemijski tretmani se ne preporučuju.
Osnovna mera borbe je pravilan plodored. Ne preporučuje se setva pšenice nakon kukuruza.
Jedna od mera borbe je i suzbijanje korova u i oko parcela.
  Reptalus panzeri
 
Na istom lokalitetu, u usevima gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite, registruju se oštećenja od I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
 
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa prećenjem ovih štetočina.

Comments

There are no comments yet for this post.