Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) u zasadima vinove loze
Prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Požarevac, u zasadima vinove loze registrovano je prisustvo odraslih jedinki braon mramoraste stenice (Halyomopha halys) u niskim brojnostima.

U proleće, ženka polaže jaja koja se nalaze u grupicama od 28 komada, bačvasta su, bele boje i najčešće se mogu uočiti na naličju listova. Tek ispiljene larve, drže se na okupu, a nakon prvog presvlačenja, kreću u potragu za hranom. Ne poseduju krila, ali se aktivno kreću sa biljke na biljku. Štete nanose larve i odrasle jedinke sisanjem biljnih sokova iz nadzemnih delova biljke, tokom cele vegetacije. Prvi znaci napada ove štetočine na biljkama ogledaju se u vidu sitnih beličastih uboda, koji ubrzo postaju nekrotične pege. Uočava se i deformacija ploda, što se odražava na tržišnu vrednost, a mesta uboda predstavljaju ulazna mesta za razvoj gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea), kao i drugih patogena. Štete su izraženije po ivicama parcele, jer su jedinke sklone grupisanju i često se grupno kreću sa jedne biljke na drugu.

U jesen odrasle jedinke kreću u potragu za povoljnim mestima za prezimljavanje kao što su kuće, stanovi, terase, i slična mesta u čovekovom neposrednom okruženju i tu ostaju do proleća.

Tokom vegetacije za suzbijanje larvi i odraslih jedinki braon mramoraste stenice mogu se koristiti insekticidi iz grupe piretroida.

Comments

There are no comments yet for this post.