Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Prisustvo gusenica dudovca (Hyphantria cunea) na okućnicama
Prisustvo gusenica dudovca (Hyphantria cunea) na okućnicama

Vizuelnim pregledom stabala jabuka registrovani su zapredeni listovi na vrhovima grana,  kao simptom prisustva gusenica dudovca (Hyphantria cunea). U okviru zapredaka uočene su i gusenice.

 

Zapredci sa gusenicama su uočeni na stablima na manjim površinama i okućnicama.

Dudovac je polifagna štetočina koja se hrani sa preko 120 biljnih vrsta. Prezimljava u stadijumu lutke u pukotinama kore i drugim skrivenim mestima. Leptiri se pojavljuju u aprila, nekada i ranije, a vrlo često i do kraja juna. Ženke polažu jaja na naličju listova u jajnim leglima. Ispiljene gusenice žive u zajednici opredajući paučinastim koncem gusenična gnezda. Dok su gusenice još mlade, a to je obično do njihovog trećeg stupnja razvoja, gnezdo se teže zapaža jer je malo.  Kod masovne pojave štetočine gnezdo može da obuhvati čitavu krunu drveta.

 

Preporuka je da se zasadi voća pregledaju na prisustvo zapredaka od dudovca. Delove grana gde se nalaze gusenična gnezda treba mehanički ukloniti i uništiti. Ako se na granama, naročito u mlađim voćnjacima, registruje prisustvo 2-5 guseničnih gnezda, preporuka je da se izvrši i hemijska zaštita (Fastac 10 EC (a.m.alfacipermetrin) 0,01-0,012%).

Comments

There are no comments yet for this post.