Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Niš na feromonskim klopkama postavljenim u usevima tek rasađenog paradajza u zatorenom prostoru, registrovani su prvi ulovi imaga moljca paradajza (Tuta absoluta).

velika slika

Moljac paradajza je noćni leptir koji se danju krije u lišću biljaka. Imago je dužine 5-7 mm sa izraženim pipcima, larve su smeđe sa tamnom glavom.  Ima više generacija godišnje, a ženka može da položi do 300 jaja za vreme svog života.  Može prezimeti kao jaje, lutka ili imago u zavisnosti od uslova sredine.   

Štete pričinjavaju larve koje se nakon piljenja hrane na svim nadzemnim delovima biljke. Na listovima i stabljikama prave mine, a ubušuju se i u plodove koji gube tržišnu vrednost. Biljke paradajza mogu biti napadnute u svim fazama razvoja, od rasada do plodova u fazi zrelosti.

Za uspešnu zaštitu useva paradajza od ove štetočine nepohodno je primeniti sve raspoložive mere:

-         Postavljanje feromonskih klopki za utvrđivanje prisustva i praćenje brojnosti populacije;

-         Postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga;

-         Postavljanje mreže protiv insekata na ulaz u plastenike, kao i na otvorima ventilacije;

-         Uništavanje zaraženih biljnih delova (zakidanje  i uništavanje listova sa minama);  

-         Suzbijanje korova u plasteniku i oko plastenika;

-         Biološka kontrola - upotreba predatorske stenice Macrolophus pygmaeus. Odrasle jedinke i larve stenice hrane se jajima i larvama moljca paradajza.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

RC Niš nastavlja dalje praćenje ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.