Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Pojava žitne pijavice
Pojava žitne pijavice

Na području delovanja RC Niš usevi ozime pšenice, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 24-27).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u indeksu napada 0,5.

U toku je dopunska ishrana imaga, parenje i polaganje jaja. Štete pričinjavaju imaga dopunskom ishranom, ali najznačajnije štete pričinjavaju larve koje izgrizaju listove u vidu uzdužnih pruga.  

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Niš nastavlja sa praćenjem aktivnosti štetnih organizama u usevu pšenice i signaliziraće vreme za  hemijski tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.