Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Praćenje dozrevanja apotecija Blumeriella jappii
Praćenje dozrevanja apotecija Blumeriella jappii

Na području delovanja RC Niš, zasadi višnje se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od cvetna loža otvorena, krunični listići vidljivi, pojedinačni cvetovi bele, još uvek zatvoreni do faze cvetanja: oko 30 % cvetova otvoreno (BBCH 57-63).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je formiranje askusa, bez zrelih askospora.

RC Niš nastavlja praćenje dozrevanja apotecija ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.