Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Prisustvo bolesti u zasadima šljiva
Prisustvo bolesti u zasadima šljiva

Na području delovanja RC Niš, zasadi šljive se nalaze u fazi plodovi od oko 70% - 80% krajnje veličine (77-78 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada šljiva, registrovano je prisustvo simptoma truleži plodova (Monilinia spp.).

velika slika

Razvoju ovog patogena doprinose oštećenja na plodovima koja nastaju od insekata i oštećenja nastala gradom, kao i međusobno dodirivanje zdravih i inficiranih plodova.

Na zaraženim plodovima na mestu prodora patogena pojavljuju se simptomi u vidu mrkih pega, a daljim razvojem patogena dolazi do razmekšavanja tkiva i sporulacije gljive u vidu krugova na površini plodova.  Vremenom se količina vode u zaraženim plodovima smanjuje, plodovi mumificiraju i suše se. Ovi plodovi najčešće ostaju na granama ili opadaju na zemlju, gde predstavljaju  izvor infekcije za narednu godinu.

U cilju zaštite plodova od ovog patogena potrebno je primeniti agrotehničke i hemijske mere zaštite:

- pravilno postavljanje redova i podizanje zasada na terenima na kojima je obezbeđeno dobro provetravanje;

- redovna rezidba;

- uklanjanje i uništavanje zaraženih biljnih delova iz zasada (grančica i mumificiranih plodova) koji predstavljaju izvor zaraze;

- primena fungicida u najosetljivijim fazama razvoja ove voćne vrste (faza cvetanja i obojavanja plodova -kada krene sazrevanje ploda RC Niš će blagovremeno obavestiti proizvođače o potrebi sprovođenja mera zaštite od ovog patogena);

- primena insekticida u cilju suzbijanja štetnih insekata, kako bi se mogućnost oštećenja plodova svela na minimum.

Takođe, u zasadima šljiva u kojima nisu adekvatno sprovedene hemijske mere zaštite, s obzirom na kišovito proleće, u zasadima su prisutni simptomi plamenjače ili crvene pegavosti lista šljive (Polystigma rubrum).

velika slika

Ovaj patogen prezimljava u opalom lišću. Sa kretanjem vegetacije, porastom temperatura i pojavom kiše dolazi do oslobađanja askospora koje nošene vetrom dospevaju na list, klijaju i vrše infekciju.

Simptomi se javljaju samo na listu u vidu narandžastih pega.  Pege se međusobno spajaju i ponekad prekrivaju celu lisnu površinu. Pege su sa lica lista malo ispupčene, a sa naličja udubljene. Jače napadnuto lišće prevremeno otpada, voćke slabe, plodovi ostaju sitni.

Mere zaštite podrazumevaju primenu fungicida od početka listanja šljive, a pred najavljene padavine. Broj tretmana u toku vegetacije zavisi od povoljnosti uslova koji favorizuju razvoj pomenutog patogena.

Takođe, s obzirom da patogen prezimljava u opalom lišću, sakupljanjem i uništavanjem opalog lišća, kao i zaoravanjem u jesen, značajno se smanjuje inokulum za narednu vegetaciju.

Comments

There are no comments yet for this post.