Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Cikada Cicadetta montana complex u zasadima kupine
Cikada Cicadetta montana complex u zasadima kupine

Na području delovanja RC Niš, vizuelnim pregledom zasada kupine registrovana su oštećenja u vidu zareza na kori rodnih grančica kupine. Na mestima oštećenja lastari se lome usled čega dolazi do njihovog sušenja. Ova oštećenja su posledica prisustva i aktivnosti imaga cikade Cicadetta montana complex.

Velika slika

Ženke cikada prave zareze na kori gde polažu jaja i na tim mestima dolazi do lomljenja grana. Na jednoj grani može biti više zareza, a u svakom od njih nalazi se položena jaja u grupama.

U zarezima su registrovana položena jaja ove štetočine. Odrasle jedinke cikada nisu uočene.

Proizvođačima se preporučuje vizuelni pregled zasada. Ukoliko se uoče oštećenja na rodnim grančicama preporučuje se njihovo odsecanje, uklanjanje i spaljivanje  u cilju redukovanja brojnosti cikade.
Hemijske mere se ne preporučuju jer je berba kupine u toku.

Comments

There are no comments yet for this post.