Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Šturost klasa ozime pšenice (Fusarium graminearum)
Šturost klasa ozime pšenice (Fusarium graminearum)

Na području delovanja RC Niš usevi ozime pšenice se nalaze u fazi mlečne zrelosti (BBCH 73-77).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Procenat zaraženih klasova kreće se  od 10 do 30, a zaražena površina klasa od 5 % do 60 %. Simptomi su izraženiji na parcelama gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite.

velika slika

Infekcija ovom gljivom se ostvaruje u fazi cvetanja pšenice u vlažnim uslovima. Vremenski uslovi koji su vladali u predhodnom periodu kao i izostanak hemijskih mera zaštite u fazi početka cvetanja pšenice doveli su do ostvarenja infekcije ovim patogenom.  

Simptomi se ispoljavaju u vidu šturosti zrna što za posledicu ima smanjenje prinosa i kvaliteta zrna. Inficirana zrna mogu sadržati mikotoksine štetne po zdravlje ljudi i domaćih životinja.

Comments

There are no comments yet for this post.